Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych Wrocław | Podsumowanie Dni Dewelopera 2021 380 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “związek byłych żołnierzy zawodowych wrocław – Podsumowanie Dni Dewelopera 2021“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 PZFD Wrocław 이(가) 작성한 기사에는 조회수 23회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

związek byłych żołnierzy zawodowych wrocław 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Podsumowanie Dni Dewelopera 2021 – związek byłych żołnierzy zawodowych wrocław 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Dni Dewelopera to flagowe wydarzenie wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich, cyklicznie organizowane w stolicy Dolnego Śląska. Zapraszamy do podsumowania IX edycji Dni Dewelopera, która odbyła się 23.09.2021 i nosiła tytuł \”Miasto: redefinicja\”.

związek byłych żołnierzy zawodowych wrocław 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

| Weterani służby w Wojsku Polskim

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ), którą to nazwę zmieniono w 1997 roku … Związku (WOZ) działająca na obszarze byłego województwa wrocławskiego i …

+ 여기에 보기

Source: zzwp.wroclaw.pl

Date Published: 9/13/2021

View: 6202

Wrocław – Mieszczańska 7 – stare zdjęcia, mapa – Fotopolska

W tym budynku na Kępie Mieszczańskiej znajduje się m.in. Wojskowe Biuro Emerytalne oraz Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska …

+ 더 읽기

Source: fotopolska.eu

Date Published: 11/10/2021

View: 7523

35 rocznica utworzenia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych

W 2009 roku Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego decyzją władz Związku został przemianowany na Związek Żołnierzy Wojska …

+ 여기를 클릭

Source: miasto.jeleniagora.pl

Date Published: 9/7/2021

View: 336

strona – szpzl Zegrze

HISTORIA WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU … Włączyłem się wtedy w nurt pracy społecznej w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnie ZŻWP) oraz Światowego Związku …

+ 더 읽기

Source: szpzl-zegrze.waw.pl

Date Published: 7/8/2022

View: 8726

Koło nr 1 | Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd …

1 pkt.4 Statutu Związku, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze podjęło uchwałę o … dorobek Klubów Oficerów Rezerwy i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i …

+ 여기를 클릭

Source: www.zzwpwloclawek.pl

Date Published: 6/4/2021

View: 1514

주제와 관련된 이미지 związek byłych żołnierzy zawodowych wrocław

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Podsumowanie Dni Dewelopera 2021. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Podsumowanie Dni Dewelopera 2021
Podsumowanie Dni Dewelopera 2021

주제에 대한 기사 평가 związek byłych żołnierzy zawodowych wrocław

 • Author: PZFD Wrocław
 • Views: 조회수 23회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 2022. 8. 31.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=gaFoxxwB6Ms

Weterani służby w Wojsku Polskim

Witaj na stronie Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że miejsce to będzie źródłem aktualnych informacji o działalności organizacyjnej dla członków naszego związku z terenu Dolnego Śląska.

ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Powołany do życia w 1981 r. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych (ZBŻZ), którą to nazwę zmieniono w 1997 roku na Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (ZBŻZiORWP), decyzją VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Związku z 2009 roku został ponownie przemianowany, tym razem na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (ZŻWP), a po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawa, nosi tę nową nazwę od 26 maja 2010 roku.

Związek ten jest organizacją pożytku publicznego, członkiem europejskiej organizacji stowarzyszeń wojskowych – EUROMIL i Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Działalność Związku, zgodnie z jego statutem, nakierowana jest głównie na:

obronę czci, honoru i godności żołnierza polskiego;

kultywowanie tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego i czynu zbrojnego polskiego żołnierza;

integrowanie środowiska wojskowego, poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych i wojskowych oraz uroczystościach rocznicowych i związkowych;

ochronę warunków socjalnych i zdrowotnych emerytów i rencistów wojskowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie dla najuboższych i obłożnie chorych;

otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej, mogił żołnierskich i cmentarzy, na których spoczywają ofiary II wojny światowej;

udział w patriotyczno-obronnym wychowywaniu młodego pokolenia Polaków, zwłaszcza młodzieży.

Struktura organizacyjna:

Związek posiada trójszczeblową strukturę organizacyjną:

na szczeblu centralnym – Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński;

na szczeblu pośrednim – Zarządy Wojewódzkie i Zarządy Rejonowe (w byłych województwach) wraz z odpowiednimi komisjami rewizyjnymi i sądami honorowymi;

koła – zarządy kół i komisje rewizyjne kół.

Wrocławska Organizacja Związku (WOZ) działająca na obszarze byłego województwa wrocławskiego i legnickiego, posiada w swoim składzie: Zarząd Wojewódzki, Wojewódzką Komisję Rewizyjną i Wojewódzki Sąd Koleżeński oraz 11 kół (w tym 5 we Wrocławiu) z ok. 800 członkami.

Zarząd współpracuje ze związkami i stowarzyszeniami wojskowymi, w tym zwłaszcza z:

Zarządem Wojewódzkim Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych;

Zarządem Wojewódzkim Związku Inwalidów Wojennych;

Zarządem Wojewódzkim Związku Weteranów i Rezerwistów WP;

Zarządem Okręgowym Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa”;

Oddziałem Towarzystwa Wiedzy Obronnej ŚOW;

Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów i Dolnośląskim Zarządem Wojewódzkim LOK.

Utrzymuje również kontakty i współpracuje z jednostkami administracji państwowej i samorządowej. Również koła w terenie, szczególnie w powiatach, współpracują z istniejącymi tam związkami i stowarzyszeniami wojskowymi oraz z terenowymi ogniwami administracji państwowej i samorządowej.

Utrzymywana wielostronna i wielopłaszczyznowa współpraca jest niezwykle korzystna dla działalności Wrocławskiej Organizacji Związku, umożliwia rzetelną realizację zadań statutowych i przyjętych planów zamierzeń. W swojej działalności statutowej Zarząd Wojewódzki i Zarządy Kół mocno akcentują przede wszystkim: obronę honoru i godności żołnierza polskiego, kultywowanie tradycji wojskowych; udzielanie pomocy materialnej potrzebującym emerytom i rencistom wojskowym, organizowanie i udział w uroczystościach patriotycznych, organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowo-obronnym i patriotyczno-wychowawczym młodego pokolenia Polaków, poznawanie historii, kultury i piękna polskiej ziemi oraz innych państw Europy.

Do Związku mogą należeć żołnierze WP znajdujący się w rezerwie, stanie spoczynku i w służbie czynnej, praktycznie od szeregowca do generała, a także małżonkowie byłych żołnierzy zawodowych, którzy(e) zechcą działać na rzecz środowiska wojskowego i realizować postanowienia Statutu Związku.

Szczegółowych informacji w sprawie możliwości przyjęcia w poczet członków Związku udzielają:

Sekretariat Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP we Wrocławiu – ul. Krynicka 80, telefon: 732 470 135, biuro czynne w środy od 10.00 do 13.00;

Zarząd Wojewódzki ZŻWP serdecznie zaprasza chętnych do wstępowania w szeregi Związku. Razem będzie się nam działać raźniej i skuteczniej.

stare zdjęcia, mapa

W tym budynku na Kępie Mieszczańskiej znajduje się m.in. Wojskowe Biuro Emerytalne oraz Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego (zarząd wojewódzki). proszę czekać… Pokaż na mapie Zdjęcia

Pokaż wszystkie | Ostatnio dodane 1895-1900 Kasyno oficerskie 6. Śląskiego Batalionu Taborowego – jadalnia, hol, pokój śniadaniowy, pokój bilardowy i czytelnia. 2010 Budynek nr 7 przy ul. Mieszczańskiej, przesłonięty nieco przez tramwaj. Widok z ul. Dmowskiego.Na pierwszym planie tramwaj 70, czyli zerówka po zmianie trasy.(Linia tramwajowa, która biegła niegdyś przez stary Most Mieszczański jest często dziś wykor… 2010 Wojskowe Biuro Emerytalne oraz Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego 2015 Budynek należy do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – czeka na kupca. 1895

2015 2017 Budowa apartamentów River Point oraz budynki nr 7 i 9 przy ul. Mieszczańskiej. Widok z okolic mostu Mieszczańskiego (nowego) w kierunku północnym. 2020 Mieszczańska 7 1895

2020 2021 Opuszczony budynek należący do AMW. 2021 Dawne kasyno oficerskie. 2017

2021 2021 Północne wejście do budynku. 2021

2021 2021

2021 Mieszczańska 7 na innych zdjęciach 5 1947 Wyspa Mieszczańska a na niej większość zabudowań to dawne koszary. Dosyć dużo budynków nie przetrwało wojny ale jak na wrocławskie warunki – ostało się też ich całkiem sporo. To widać na zdjęciu porównawczym. 1 2014 Dawne koszary na Kępie Mieszczańskiej. 1947

2014 1947

2014 Mieszczańska 7 na archiwalnych mapach i planach 1934 Plan Wrocławia z 1934 roku z zaznaczonymi budynkami oraz numerami posesji. 1934

1934 1934

1934 m Obiekt na mapie

35 rocznica utworzenia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

W roku 2016 mija 35 rocznica utworzenia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, naszej organizacji, którą udało się powołać w 1981 roku, po 36 latach funkcjonowania LWP. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych był spadkobiercą tradycji i dziedzictwa Związku Oficerów Rezerwy II Rzeczypospolitej, jego następców: Związku Oficerów Służby Stałej II Rzeczypospolitej i Związku Kadetów II Rzeczypospolitej a następnie Klubów Oficerów Rezerwy. Związek powstał z potrzeby integracji środowiska żołnierskiego po zakończeniu czynnej służby wojskowej, chęci służenia swoja wiedzą i doświadczeniem innym organizacjom, strukturom władzy, zwłaszcza lokalnej oraz potrzeby służenia pomocą potrzebującym naszym kolegom w zakresie socjalno – zdrowotnym. Jak celna była ta inicjatywa i potrzebna taka organizacja świadczy fakt, że już w początkowym okresie swego istnienia jej szeregi liczyły ponad 60 tysięcy członków. Również w Województwie Jeleniogórskim, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu żołnierzy rezerwy a zwłaszcza ppłk Jerzego Grabowskiego powołano struktury Związku, który w szczytowym okresie zrzeszał ponad 600 członków zorganizowanych w 11 kołach. W 2009 roku Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego decyzją władz Związku został przemianowany na Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, przejmując dotychczasowe tradycje, zachowując wszystkie najlepsze zasady i założenia statutowe, w tym apolityczność, działalność na rzecz popularyzacji tradycji i historii żołnierzy polskich oraz jako organizacja pożytku publicznego pomoc socjalno – zdrowotną środowisku byłych żołnierzy i ich rodzinom. Z ogromnym żalem przyjęliśmy decyzję aktualnego Ministerstwa Obrony Narodowej o odstąpieniu od współpracy z naszym Związkiem, a wręcz szykanowanie naszego środowiska. Mamy nadzieję, że przyjdzie opamiętanie i znowu będziemy potrzebni, również tu w Jeleniej Górze. W żołnierzach rezerwy drzemie olbrzymi potencjał wiedzy technicznej, nie tylko wojskowej. Poza tym Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest członkiem międzynarodowych organizacji wchodzących w skład struktur NATO – Euromilu i CIOR. Dewizą naszego Związku zawsze było i jest hasło: „Zawsze wierni Ojczyźnie”. Dlatego z godnością i honorem patrzeć będziemy w przyszłość i wspominać chlubną przeszłość. Apelujemy także do naszych sympatyków i wszystkich byłych żołnierzy Wojska Polskiego – przyłączcie się do nas, bądźmy razem, stańmy w jednym szeregu obrońców Ojczyzny. Będzie nas więcej – więcej będziemy mogli pomóc innym. W 35 rocznicę powstania Związku składamy podziękowanie i oddajemy hołd – zarówno twórcom jak i kontynuatorom idei Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podziękowania kierujemy także do organizacji i instytucji wspierających nasz Związek.

ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE. Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze.

ZŻ WP przez okres 35 lecia przechodził rózne transformacje, dostosowując się do potrzeb środowiska emerytów wojskowych i zmiennej sytuacji społ – politycznej Kraju. Obecnie Związek skupia w Kraju około 14 tys członków. W rejonie jeleniogórskim Związek skupia około 130 czlonków w 5 kołach. Trzy koła funkcjonują w Bolesławcu, jedno w Jeleniej Górze, jedno w Szklarskiej Porębie. Związek prowadzi działalność socjalno – pomocową dla rodzin wojskowych w ramach Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Wiele pracy wkłada na rzecz upamiętniania dorobku Wojska Polskiego w regionie jeleniogórskim. Związek jest członkiem wielu organizacji NATO między innymi CIOMR i EUROMIL. Związek dziedziczy tradycje oficerskich stowarzyszeń II Rzeczpospolitej.

Uchwała Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Jeleniej Górze

strona

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO

HISTORIA WROCŁAWSKIEGO ODDZIAŁU

ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI

Po zakończeniu w 1988 roku mojej kariery wojskowej pracowałem jeszcze przez 19 lat jako emeryt w instytucjach cywilnych. Włączyłem się wtedy w nurt pracy społecznej w Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych (obecnie ZŻWP) oraz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Korzystałem z zaproszeń do Sieradza na uroczystości Dnia Łącznościowca jako absolwent OSŁP oraz do WSOWŁ w Zegrzu. We Wrocławiu bywałem na takich uroczystościach na Węźle Łączności SOW i w 10pdow w Leśnicy. Okazało się wtedy, że na tych spotkaniach bywa więcej emerytowanych oficerów łączności niż będących w służbie czynnej. Coś z tym trzeba było zrobić. Znalazło się czterech kolegów, emerytów chętnych popracować społecznie i utworzyliśmy Grupę Inicjatywną, która postawiła sobie za zadanie odnaleźć kolegów łącznościowców pogubionych gdzieś w garnizonie Wrocław i zapraszać ich na spotkania z okazji Nowego Roku. W skład grupy inicjatywnej weszli koledzy:

Grupa inicjatywna: Kol. płk Arkadiusz OŻAROWSKI – prezes; Kol. mjr Jerzy DOMARADZKI – zastępca; Kol. ppłk Józef JANUSIAK – sekretarz; Kol. ppłk Zdzisław STAROSTA – skarbnik. Organizowaliśmy wtedy w klubie OKO przy sztabie SOW spotkania noworoczne z udziałem kolegów łącznościowców, absolwentów oficerskich szkół łączności w Riazaniu, Zamościu, Zegrzu, Sieradzu a także Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkania były bardzo udane. Mieliśmy fundusze pochodzące ze składek członkowskich oraz od dwóch naszych sponsorów: kol. płk. Jerzego SURMY i kol. płk. Janusza ZEMBRONIA, którzy mieli możliwości wsparcia nas z racji prowadzonej przez nich działalności. Pani kierowniczka kasyna, które jeszcze wtedy istniało, dbała zawsze o obfite zastawienie stołu. Uczestnicy spotkań otrzymywali pamiątkowe zdjęcia zbiorowe i inne z kolegami (vide: galeria). Na tych spotkaniach prezentowano ciekawe referaty dotyczące historii Polski i Dolnego Śląska. Działalność z tamtych lat została udokumentowana w I tomie kroniki Oddziału Wrocław ŚZPŻŁ. 6 czerwca 2003r. w Dniu Święta Pułku, na bazie 10wpdow Leśnica, w porozumieniu z dowódcą, płk. Adamem JURCZAKIEM, zorganizowaliśmy poszerzone spotkanie emerytów łącznościowców garnizonu Wrocław oraz kolegów z Sieradza, Legnicy, Poznania, Krakowa i Rzeszowa. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ Pan płk Stanisław MARKOWSKI oraz Pan ppłk Marian JAKÓBCZAK. Dowódca pułku udostępnił hotel dla przyjezdnych gości, salę Tradycji na zebranie oraz kasyno. Spotkanie było bardzo udane, czego dowodem są zdjęcia zamieszczone w tomie I naszej kroniki : “ŚZPŻŁ Grupa Wrocław. I tak to się zaczęło”. W roku 2006, na zebraniu Zarządu Głównego ŚZPŻŁ w Sieradzu, Prezes Zarządu płk Stanisław MARKOWSKI postawił naszej Grupie Inicjatywnej zadanie utworzenia we Wrocławiu Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Przystąpiliśmy do działania. Ustaliliśmy adresy, wysłaliśmy deklaracje wstąpienia do ŚZPŻŁ i w wyniku tego pokaźna grupa kolegów wyraziła chęć wstąpienia do Związku. W styczniu 2007r. na zebraniu inauguracyjnym Prezes wręczył 12 legitymacji nowym członkom. Na tym zebraniu ukonstytuował się nowy Zarząd. Członkowie Grupy Inicjatywnej zostali jednogłośnie wybrani w skład Zarządu Oddziału Wrocław. Tym samym GI zakończyła swoją 10-letnią działalność co “a perpetua memoria” zostało opisane w Tomie I naszej Kroniki. W styczniu 2007r. rozpoczął się nowy rozdział naszej działalności w składzie Oddziału Wrocław ŚZPŻŁ, zalegalizowanego już aktem prawnym. Materiały z tego okresu zawiera tom 2 Kroniki ŚZPŻŁ OW. Tom 3 Kroniki gromadzi dokumenty historyczne. Obecnie Oddział Wrocław Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności kontynuuje swoją działalność już siódmy rok, czyli trzecia kadencję. I kadencja w latach: 2007 – 2009;

II kadencja w latach: 2010 – 2012;

III kadencja w latach: 2013 – 2015. W tym czasie organizowaliśmy zebrania cztery razy w roku (raz na kwartał) oraz jedno koleżeńskie spotkanie noworoczne, z udziałem dodatkowo zaproszonych kolegów łącznościowców z garnizonu Wrocław. W czasie I kadencji stan naszej organizacji wynosił 15 członków. Niestety, trzech ubyło “na wieczną wartę”. Byli to koledzy: Kol. płk Tadeusz NOWIK – w 2007r.

Kol. ppłk Adam ZALESKI – w 2006r.

Kol. ppłk Zdzisław STAROSTA – w 2007r. W czasie I kadencji prezentowaliśmy naszym członkom na zebraniach ciekawą tematykę historyczną. Stałymi prelegentami byli i są nadal koledzy: Kol. płk Arkadiusz OŻAROWSKI;

Kol. ppłk Jan JEŻ;

Kol. ppłk Józef JANUSIAK;

Kol. mjr Jan ZAGRODZKI. W II kadencji kontynuowaliśmy tą samą tematykę historyczną i pracę społeczną. Stan naszej organizacji wynosił 28 członków. Na wieczną wartę odeszło 3 kolejnych kolegów. Byli to: Kol. płk Jerzy CEGLAREK;

Kol. ppłk Lucjan BORKOWSKI;

Kol. ppłk Julian CZECHOWSKI.

Wszyscy w 2012r. Na początku III kadencji, w 2013 roku stan naszej organizacji wynosi 23 członków. Kontynuujemy działalność podejmując tematykę historyczną, uwzględniając okrągłe rocznice ciekawych wydarzeń społeczno-politycznych. Pracujemy w dość dobrych warunkach. Właścicielem kompleksu budynków po sztabie SOW i Okręgowym Klubie Oficerskim (OKO) jest dowódca 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. Wyraził on pisemnie zgodę na wykorzystanie przez nasz Oddział ŚZPŻŁ pomieszczeń Klubu RBL do organizacji zebrań. Równie dobrze układa się nam współpraca z dowódcą 10WPdow we Wrocławiu – Leśnicy. Jesteśmy zapraszani na wszystkie uroczystości organizowane przez jednostkę. Dobrze układa się też współpraca z szefem Regionalnego Zespołu Informatycznego Wsparcia Dowodzenia. Struktura wiekowa członków naszego Oddziału, przedstawia się następująco: 4 członków po 88 roku życia (to uczestnicy II wojny światowej);

6 członków po 80 roku życia;

4 członków po 70 roku życia;

9 członków po 65 roku życia. Uczestnicy II wojny światowej, którzy przeszli szlak Lenino-Berlin to: Pani por. Józefa MAŁEK;

Małżeństwo: Pani por. Zofia ROGOWSKA i kpt. Władysław ROGOWSKI;

kpr. Paweł KOROLEWICZ. Józef JANUSIAK

(Kliknij na zdjęcia aby powiększyć)

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy Włocławek

W dniu 9 grudnia 1983 roku zebranie ogólne członków koła nr 1 ZBŻZ we Włocławku postanawia by patronem koła został zasłużony żołnierz 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego

ppłk inż. Cyryl Walenty Borak.

Cyryl Walenty Borak urodził się 14 lutego 1913 roku w Brześciu Kujawskim. W 1923 roku rodzina Boraków przeprowadziła się do Włocławka. Tutaj spędza lata młodzieńcze. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuuje naukę w Państwowym Gimnazjum Ziemi Kujawskiej, które kończy w 1931 roku. Interesuje go służba wojskowa, pragnie zostać oficerem Wojska Polskiego. W 1932 roku zostaje przyjęty do Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego. W trakcie szkolenia jego zainteresowania zostają skierowane na technikę, ciekawi go inżynieria wojskowa. Składa prośbę i zostaje przyjęty do Oficerskiej Szkoły Saperów w Warszawie. Od 1 października 1933 roku do 15 października 1936 roku odbywa trzyletni kurs oficerski. Kończy go z drugą lokatą i ogólną oceną bardzo dobrze. Otrzymuje stopień podporucznika i “PATENT OFICERSKI” podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego oraz Ministra Spraw Wojskowych gen. dyw. Tadeusza Kasprzyckiego.

Po promocji zostaje skierowany do pełnienia służby w 7 Batalionie Saperów w Poznaniu. Obejmuje tu stanowisko w dowództwie batalionu, jest oficerem administracyjno – materiałowym. W ramach mobilizacji alarmowej w 1939 roku zostaje wyznaczony na stanowisko dowódcy 171 lekkiej kolumny pontonowej typ I. Wraz z dowodzonym pododdziałem we wrześniu 1939 roku walczy w składzie 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, Armii Poznań. Jego pododdział współorganizuje przeprawę dla walczącej dywizji przez Wartę w rejonie Koła oraz bierze udział w walkach nad Bzurą organizując przeprawę dla wycofujących się wojsk w rejonie Sochaczewa.

Zostaje tam ciężko ranny, dostaje się do szpitala. Pod koniec listopada 1939r. obawiając się, że po zaleczeniu ran zostanie przez Niemców internowany, zdobywa dzięki pomocy lekarzy, dokument tożsamości na nazwisko Jan Trela i ucieka ze szpitala do Lublina – ma tam rodzinę.

Od listopada 1939r. do lipca 1944 pracuje w Lublinie w Urzędzie Miejskim w Wydziale Administracyjnym jako pomocnik referenta. W Lublinie nawiązują z nim współpracę przedstawiciele lubelskich struktur Armii Krajowej. Przekazuje im wiele cennych informacji, jednakże sam nie wstępuje w szeregi organizacji.

W lipcu 1944r., po wyzwoleniu Lublina, ujawnia swoją prawdziwą tożsamość i zgłasza się do Wojska Polskiego. Zostaje wcielony do 6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo – Mostowego i awansowany do stopnia kapitana. W dniach od 9 do 11 sierpnia nadzoruje budowę promów 60 tonowych, dla przeprawy czołgów 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte na przyczółek warecko-magnuszewski. Przełożeni widząc jego umiejętności i poświęcenie wyznaczają go na stanowisko szefa rozpoznania 3 Brygady Pontonowo – Mostowej, która w styczniu 1945 roku otrzymuje zadanie budowy 16-tonowego mostu pontonowego przez Wisłę w rejonie warszawskiej Cytadeli. Za udział w walkach o Warszawę awansował do stopnia majora. Po wyzwoleniu Warszawy obejmuje stanowisko szefa wydzielonego sztabu 3 Brygady. Grupa pontonowo – mostowa w skladzie 6,31 batalionu 3 BPM i 9 bsap 1BSap. pod dowództwem ppłk Włodzimierza Pilińskiego bierze udział w “Operacji Berlińskiej” budując mosty w rejonie Gozdowic, Neugaul, Zolbrücke, Oranienburga i miejscowości Parey na Haweli.

Po zakończeniu działań bojowych, przeformowaniu Brygady w Pułk, zostaje mu powierzone stanowisko pomocnika dowódcy pułku / w latach późniejszych zastępcy / ds. technicznych. W 1946 roku za udział w wyzwoleniu i odbudowie kraju zostaje wyróżniony “Krzyżem Walecznych”. Awansował do stopnia podpułkownika.

Kierował wieloma zadaniami wykonywanymi przez żołnierzy pułku. Nadzorował odbudowę i budowę wielu mostów m. in. w Warszawie, Grudziądzu, Włocławku, jak sam pisał “pięknego” mostu w Białobrzegach pod Warszawą czy tez molo w Gdyni.

W 1952 roku zostaje wyznaczony na stanowisko starszego wykładowcy a następnie Kierownika Cyklu w Oficerskiej Szkole Inżynieryjnej we Wrocławiu. Jest wykładowcą i wychowawcą przyszłych oficerów wojsk inżynieryjnych. Pełni swoją funkcję do października 1954 roku, kiedy to odchodzi ze służby.

Jego pasja, budowa mostów zostaje przez niego kontynuowana w “cywilu”. Pracuje w Hydro-Projekcie jako kierownik pracowni konstrukcyjnej. Bierze udział w projektowaniu zapory wodnej we Włocławku. W 1968r. rezygnuje z pracy zawodowej i przechodzi na emeryturę.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 7 kwietnia 1975 roku. Uroczystość pogrzebową celebrował we włocławskiej Katedrze ks.prałat Stefan Szafrański.

Na wieść o jego śmierci przysłał telegram z kondolencjami gen. Włodzimierz Piliński – jego przełożony i przyjaciel z czasów wojny – w którym czytamy: “Odszedł od nas […] człowiek, którego cechowała odwaga, wysoka wiedza techniczna oraz skromność osobista…”. Kondolencje przysłała także Komenda i Rada Naukowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu.

Jednostka wojskowa, w której służył przysłała na pogrzeb delegację z wieńcem. Rodzina na prośbę o asystę wojskową, otrzymała w odpowiedzi … w związku z faktem udziału w pogrzebie księży oraz ceremonią w kościele, asysty wojskowej nie będzie … .

Pan ppłk Cyryl Walenty Borak był człowiekiem o skrystalizowanym światopoglądzie, wierny swoim zasadom ukształtowanym jeszcze w domu rodzinnym oraz szkole podchorążych. Wychowany w duchu patriotycznym i ściśle apolitycznym, pozostał tym zasadom wierny do końca. Nigdy nie należał do PZPR.

Pełnił funkcję radnego miasta Włocławka. Jako wybitny żołnierz, uczestnik walk w obronie Ojczyzny w 1939r., uczestnik walk o Warszawę, Odrę i Berlin w 1945r., żołnierz odbudowujący kraj ze zniszczeń w okresie powojennym był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m. in.:

– Krzyżem Kawalerskim “Orderu Odrodzenia Polski”;

– “Krzyżem Walecznych”;

– Srebrnym “Krzyżem Zasługi”;

– Medalami: ” Za Warszawę 1939-1945″; “Za Odrę, Nysę i Bałtyk”; “Za udział w walkach o Berlin”; “Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”; “Za Zasługi dla Obronności Kraju”; “Za zasługi dla stolicy – Złota Syrenka”.

Był żonaty, wychował troje dzieci. Pochowany jest na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku.

키워드에 대한 정보 związek byłych żołnierzy zawodowych wrocław

다음은 Bing에서 związek byłych żołnierzy zawodowych wrocław 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  인스 타 그램 언팔 | 인스타그램 언팔로우 어플없이 안전하게 확인하는 방법 | 인스타 언팔 관리하는 방법 상위 68개 답변
See also  Bracia Lwie Serce Test Pdf | Bracia Lwie Serce 2 Lektor Polecam 82 개의 정답

See also  Wycinarka Do Szyb Samochodowych Elektryczna | T4W Pneumatyczna Wyrzynarka Do Szyb Samochodowych (59365) 115 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Podsumowanie Dni Dewelopera 2021

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Podsumowanie #Dni #Dewelopera #2021


YouTube에서 związek byłych żołnierzy zawodowych wrocław 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Podsumowanie Dni Dewelopera 2021 | związek byłych żołnierzy zawodowych wrocław, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment