Umowa O Wybudowanie Domu Jednorodzinnego Wzór | Najlepsza Umowa Z Wykonawcą – Rady Praktyka, Który Zbudował Dziesiątki Domów 21736 명이 이 답변을 좋아했습니다

당신은 주제를 찾고 있습니까 “umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego wzór – Najlepsza umowa z wykonawcą – rady praktyka, który zbudował dziesiątki domów“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Budujemy Dom 이(가) 작성한 기사에는 조회수 9,634회 및 좋아요 76개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego wzór 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Najlepsza umowa z wykonawcą – rady praktyka, który zbudował dziesiątki domów – umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego wzór 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Umowy podpisuj i na zakup materiałów, i na prace budowlane i wykończeniowe, nawet niewielkie. Umowa działa jak straszak. Dobra firma podpisuje umowę. Firma, która nie jest legalna, buduje źle, obawia się czegoś, będzie robiła uniki i umowy nie podpisze.
Podpisuje umowy – to spisane prawa i obowiązki stron. To Twoje zabezpieczenie, że wykonawca pojawi się na budowie i będzie budował dobrze.
Warto zrobić w umowie szczególnie jeden ważny zapis: płatność po odbiorze etapu przez naszego menedżera budowy lub inspektora nadzoru. Warto, dla bezpieczeństwa inwestora… radzi menedżer budowy, Wojciech Witkiewicz.
Podajemy linki do wzorów umów na stronie budujemydom.pl:
https://www.budujemydom.pl/poradnik-prawny/7372-co-powinna-zawierac-umowa-o-roboty-budowlane-z-generalnym-wykonawca

umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego wzór 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Wzory pism i umów dla budującego dom – umowa na budowę …

Na tej stronie biuro architektoniczne KB Projekt zamieściło umowy na budowę domu jednorodzinnego oraz inne wzory umów z wykonawcami np. na ocieplenie domu, …

+ 여기에 보기

Source: www.kbprojekt.pl

Date Published: 12/20/2022

View: 4148

Wzór – umowa na roboty budowlane – Budowa domu – Bud-Net

Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują wszystkie prace przewziane na podstawie planu budowy i niezbędne do wybudowania obiektu wymienionego w …

+ 여기를 클릭

Source: www.bud-net.pl

Date Published: 9/10/2021

View: 8706

UMOWA BUDOWY DOMU

Przedmiotem niniejszej umowy pozostaje odpłatne wybudowanie przez Wykonawcę domu jednorodzinnego dla Inwestora, w sposób określony zgodnie z wytycznymi …

+ 여기를 클릭

Source: czasbudowac.pl

Date Published: 1/5/2022

View: 8196

Umowa o roboty budowlane: wzór do pobrania z omówieniem

Wykonawca powinien wykazać, że potrzebne materiały kupił w ilości potrzebnej do wykonania pracy i dostarczył je do naszego domu. Powinniśmy też …

+ 여기에 보기

Source: muratordom.pl

Date Published: 6/25/2022

View: 3456

Umowa o roboty budowlane – wzór do pobrania 2022

Wiedząc, co zawrzeć w umowie o roboty budowlane, można ustrzec się przed ewentualnymi problemami w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Artykuł …

+ 더 읽기

Source: obudowie.com

Date Published: 7/8/2022

View: 5027

Umowa o roboty budowlane – WZÓR UMOWY – Infor.pl

Inwestor powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na budowie domu jednorodzinnego przy ul. …………………w …

+ 더 읽기

Source: www.infor.pl

Date Published: 12/19/2022

View: 1554

[B012] Umowa o roboty budowlane – wzór z omówieniem

Znajdziesz tu darmowy wzór umowy z obszernym omówieniem. … niniejszej Umowy jest wybudowanie domu mieszkalnego jednorodzinnego na działce …

+ 여기에 더 보기

Source: www.budowawpraktyce.pl

Date Published: 5/30/2022

View: 9866

umowa z wykonawcą (budowa domu) – Kresbud

zwanym dalej Wykonawcą. §1. Inwestorzy zlecają, a Wykonawca zobowiązuje się kierować budową domu mieszkalnego ………..

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.kresbud.pl

Date Published: 3/16/2022

View: 3282

Wzór umowa na budowę domu jednorodzinnego

Umowa najmu lokalu użytkowego (szkic umowy).. Jestem w trakcie budowy swojego pierwszego domu jednorodzinnego. może dotyczyć wybudowania domu, …

+ 더 읽기

Source: folderumowy.pl

Date Published: 12/14/2021

View: 6849

주제와 관련된 이미지 umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego wzór

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Najlepsza umowa z wykonawcą – rady praktyka, który zbudował dziesiątki domów. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Najlepsza umowa z wykonawcą - rady praktyka, który zbudował dziesiątki domów
Najlepsza umowa z wykonawcą – rady praktyka, który zbudował dziesiątki domów

주제에 대한 기사 평가 umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego wzór

 • Author: Budujemy Dom
 • Views: 조회수 9,634회
 • Likes: 좋아요 76개
 • Date Published: 2018. 7. 13.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=SIr4HNzUCTA

Jak napisać umowę na wykonanie prac budowlanych?

Co podać w umowie z wykonawcą
 1. datę i miejsce jej zawarcia,
 2. imiona i nazwiska (lub nazwę firmy) oraz adresy stron, a także wskazanie podstawy działalności wykonawcy (numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej itp.),
 3. zakres powierzonych prac,
 4. termin ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
 5. wynagrodzenie.

Jak powinna wyglądać umowa na budowę domu?

Optymalnie przygotowana umowa z wykonawcą, powinna zawierać następujące zapisy: Jednoznacznie określone terminy poszczególnych etapów budowy domu. Zakres robót budowlanych na poszczególnych etapach budowy. Jest to bardzo istotne – pomoże nam uniknąć nieuzasadnionych roszczeń wykonawcy, „bo zrobił coś więcej”.

Jaka umowa na wykonanie usługi budowlanej?

W przypadku wszelkich usług związanych z budową, remontem czy wykończeniem najczęściej podpisuje się umowę o wykonaniu robót budowlanych. Jest ona pochodną umowy o dzieło.

Jak placic firmie budowlanej?

Najpopularniejszą i sprawiedliwą metodą jest rozliczanie z wykonawcą polegające na płaceniu za poszczególne, zakończone etapy budowy (należy je wyraźnie wyszczególnić w umowie pisemnej).

Kto może zawierac umowę na roboty budowlane?

Stronami umowy są inwestor (zamawiający) oraz wykonawca. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (istotne jest, że przepisy kodeksu cywilnego nie wymagają od żadnej ze stron bycia przedsiębiorcą).

Na czym polega umowa o roboty budowlane?

Stronami umowy o roboty budowlane każdorazowo są inwestor oraz wykonawca – pierwszy zamawia wykonanie określonych prac, drugi zaś zobowiązuje się do ich terminowej realizacji za ustaloną cenę. Użyty w art. 647 KC termin „inwestor” oznacza po prostu podmiot zamawiający wykonanie obiektu budowlanego.

Na co zwrócić uwagę w umowie budowy domu?

W umowie powinna być podana dokładna data rozpoczęcia i zakończenia budowy. Dodatkowo należy ustalić harmonogram poszczególnych etapów budowy. Budowa domu może zakończyć się wcześniej lub opóźnić i warto to uwzględnić podczas ustalanie terminu zakończenia budowy.

Jaka umowa z murarzem?

Umowa o roboty budowlane jest tzw. umową nazwaną, ponieważ została szczegółowo uregulowana w przepisach art. 647-658 kodeksu cywilnego (dalej: kc).

Kto ma prawo podpisać umowę w imieniu inwestora i wykonawcy?

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Do czego zobowiązuje się inwestor w umowie o roboty budowlane?

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania …

Jak napisać dobrą umowę?

Jak napisać umowę?
 1. Właściwie określ strony umowy. Może brzmi to zaskakująco, ale wiele problemów z umową pojawia się już na samym początku. …
 2. Wprowadź definicje pojęć …
 3. Operuj prostym, ale precyzyjnym językiem. …
 4. Ustal sposób wypowiedzenia umowy. …
 5. Zagwarantuj stronom równe prawa. …
 6. Skonsultuj wątpliwości z prawnikiem.

Czy musi być umowa na roboty budowlane?

648 k.c. Wymagana forma pisemna umowy o roboty budowlane jest formą pod rygorem ad probationem, co oznacza, że taka forma jest wymagana dla celów dowodowych, a więc brak tej formy nie skutkuje nieważnością umowy.

Jak nie dać się oszukać firmie budowlanej?

Przy początkowych negocjacjach z szefem ekipy remontowo-budowlanej warto poprosić o zdjęcia z innych inwestycji, które przeprowadzili. Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to kwestia dostarczania materiałów na miejsce remontu. Wykonawcy często oferują nam usługi firm zaprzyjaźnionych z nimi.

Ile zarabia jednoosobowa firma budowlana?

Przykładowe zarobki z listy płac

Według Pracuj.pl, przeciętne zarobki pracowników z branży budowlanej kształtują się na poziomie 4400 zł brutto, o tym czy jest to mniej czy więcej decydują kwalifikacje lub pełniona na budowie funkcja.

Czy firma budowlana się opłaca?

Oznacza to, że pensje miesięczne w tym zawodzie mogą sporo się wahać – poniżej 4287 zł brutto do nawet 5531 zł brutto. Najbardziej opłaca się jednak zajmować kierownicze stanowisko. Kierownik robót budowlanych może bowiem zarobić nawet ponad 6380 zł.

Czy remont to to samo co roboty budowlane?

Roboty budowlane obejmują budowę, jak też prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Do robót budowlanych ustawa zalicza zatem pięć rodzajów czynności, przy czym w ustawie zostały zdefiniowane wyłącznie trzy z nich: budowa, przebudowa i remont.

Czy remont mieszkania to umowa o roboty budowlane?

Za roboty budowlane należy uznać nie tylko budowę, ale także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Wykonanie remont jest więc także robotami budowlanymi, a powierzenie komuś wykonania prac remontowych następuje na podstawie umowy o prace budowlane.

Czym się różni umowa o dzieło od umowy o roboty budowlane?

207). Umowa o roboty budowlane jako typowa umowa wyodrębniona została z umowy o dzieło. Essentialia negotii umowy o roboty budowlane określono w art. 647 k.c. Przedmiotem świadczenia wykonawcy może być nie każdy rezultat pracy, ale tylko obiekt budowlany.

Czy remont może być umowa o dzieło?

Umowa wykonania prac remontowych. W zasadzie przy drobniejszych pracach remontowych, malarskich, modernizacyjnych, instalacyjnych można dokonywać wyboru pomiędzy Umową o dzieło lub zlecenia.

Wzory pism i umów dla budującego dom

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij

umowa na roboty budowlane

Umowa o wykonanie robót budowlanych nr ………./……….

zawarta w dniu ……………………………….. w ……………………………………………………………….

między Pan / Pani ………………………………………………………………………………………………..,

zam. ……………………………………………………………………………………………………………………

zwanym/-ą dalej Inwestorem

a

Firmą ………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………..,

NIP ……………………………………………….. , REGON ……………………………………………….. ,

reprezentowaną przez Pana / Panią ………………………………………………………………………,

zwaną dalej Wykonawcą, posiadającego uprawnienia budowlane nr ………………………

wydane przez ……………………………………………………………………………………………………. .

§ 1

Przedmiot umowy i zasięg robót

Przedmiotem niniejszej umowy jest wybudowanie domu mieszkalnego na działce położonej w ……………………………………… będącej własnością Inwestora, nr działki …………………. wpisanej do Księgi Wieczystej KW nr …………………… Sądu Rejonowego w ……………………… .

Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują wszystkie prace przewidziane na podstawie planu budowy i niezbędne do wybudowania obiektu wymienionego w pierwszym akapicie tego paragrafu, do trzeciej fazy budowlanej włącznie.

§ 2

Podstawowe obowiązki stron

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wybuduje dla Inwestora obiekt mieszkalny wymieniony w § 1 niniejszej umowy, stosując się przy tym do wszystkich zasad obowiązujących w branży budowlanej i przeprowadzając roboty z należytą starannością.

2. Inwestor zobowiązuje się, że za wykonaną pracę zapłaci Wykonawcy ustalone wynagrodzenie i przed rozpoczęciem robót przekaże mu:

” dokumentację projektowo-techniczną, między innymi projekty wykonawcze i projekt budowlany ze wszystkimi opisami i wyliczeniami w dwóch egzemplarzach,

” pozwolenie odpowiednich organów na budowę,

” wyniki badań geologicznych terenu, na którym stanie budynek,

” gwarancję bankową na płatność ustalonych robót w wysokości …………………….. PLN,

” przygotowaną działkę nr ……………… z zapewnionym do niej dostępem.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien dokładnie zapoznać się z dostarczoną mu dokumentacją oraz dokonać oględzin działki, by w razie stwierdzonych niejasności domagać się od Inwestora pisemnych instrukcji.

4. Integralną częścią niniejszej umowy są również kosztorys wstępny – specyfikacja Wykonawcy nr …………………… z dnia …………….. oraz plan terminowy Wykonawcy z dnia ……………… .

§ 3

Terminy wykonania prac

Wykonawca ustalone umową prace przeprowadzi w terminie …………….. miesięcy.

Przewidywany termin rozpoczęcia prac: ……………………………….

Terminy poszczególnych faz budowy:

Faza I ………………………………..

Faza II ……………………………….

Faza III ……………………………… .

Przewidywany termin zakończenia prac: ………………………………. .

Za termin rozpoczęcia robót uważa się dzień, kiedy Inwestor wprowadzi Wykonawcę na plac budowy. Inwestor powinien to zrobić najpóźniej w terminie ………………… dni od dnia przewidywanego rozpoczęcia robót.

Wykonawca wprowadzony jest na teren budowy z dniem, kiedy zostaną mu przekazane wszystkie dokumenty i teren, zgodnie z ustaleniami punktu 2 § 2 niniejszej umowy. Od tego dnia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy i książkę budowy.

Ustalone umową terminy mogą ulec wydłużeniu:

” z powodu zmian w dokumentacji inwestycyjno-technicznej,

” z powodu prac dodatkowych przeprowadzonych na pisemne żądanie Inwestora,

” w przypadku, gdy Inwestor zwleka z odpowiedzią na uwagi i pytania Wykonawcy z punktu 2 paragrafu 2 niniejszej umowy i z tego powodu nie może kontynuować robót,

” na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Inwestora pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót objętych niniejszą umową, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy.

§ 4

Materiały i siła robocza

Wykonawca wszystkie roboty zobowiązany jest przeprowadzić sam, przy pomocy swoich pracowników i przy użyciu swoich materiałów. Podwykonawców Wykonawca może zaangażować wyłącznie w porozumieniu z Inwestorem, jeśli jest to konieczne do prawidłowego i niezakłóconego przebiegu robót.

§ 5

Wartość umowy

Cena za wykonanie robót objętych umową, zgodnie z kosztorysem wstępnym Wykonawcy nr …………….. z dnia …………… wynosi ………………. PLN brutto.

Wykonawca zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………..w Banku ……………………………………. w terminie ………… dni od podpisania niniejszej umowy nieoprocentowaną zaliczkę w wysokości ………….% ceny umownej.

Uzyskaną zaliczkę Wykonawca może zużyć wyłącznie na zakup materiału potrzebnego do budowy obiektu będącego przedmiotem umowy.

§ 6

Rozliczenie wykonanych robót

Wykonawca przeprowadzone roboty rozliczać będzie w formie tymczasowych faktur miesięcznych i faktury końcowej wystawionej na podstawie rozliczenia wszystkich robót, przy uwzględnieniu otrzymanej zaliczki. Tymczasowe faktury Wykonawca wystawiać będzie do ostatniego dnia w miesiącu za bieżący miesiąc i po potwierdzeniu ich przez organ nadzoru przedłoży Inwestorowi najpóźniej w terminie 7 dni od wystawienia. Inwestor zobowiązany jest do przejrzenia otrzymanej faktury w ciągu 7 dni od jej otrzymania i zapłacenia niespornej kwoty. Ewentualną sporną część kwoty Inwestor powinien w powyższym terminie zakwestionować. W przeciwnym wypadku uważa się, że faktura została w całości zatwierdzona. W przypadku, gdy organ nadzoru z jakiegokolwiek powodu nie może faktury sprawdzić i zatwierdzić, Wykonawcy wolno domagać się zapłaty za tę część nie sprawdzonej faktury, co do której jest w stanie udowodnić, że wymienione w niej prace faktycznie zostały przeprowadzone w podanym zakresie.

§ 7

Odsetki za zwłokę

W przypadku zwłoki w płatności faktur tymczasowych i faktury końcowej Inwestor zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy odsetek za zwłokę zgodnie z umowną stopą procentową …..% za okres od dnia upłynięcia terminu płatności faktury do dnia jej faktycznego uregulowania.

§ 8

Zmiana ceny robót

Strony są zgodne, że zmiana okoliczności nie wpływa na zmianę wartości umownej robót, za wyjątkiem sytuacji, kiedy trzeba przeprowadzić prace dodatkowe, o których Wykonawca w momencie zawierania umowy nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć. Rozliczenie za prace dodatkowe zostanie przeprowadzone w rozliczeniu końcowym, przy uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału, ostatecznych pomiarów i z uwzględnieniem cen Wykonawcy ustalonych dla tego typu robót i obowiązujących w momencie ich przeprowadzania.

Cena na roboty umowne nie może się zwiększyć także, jeśli dojdzie do podniesienia cen na elementy będące podstawą ustalenia ceny, gdyby z powodu takiego podniesienia cen cena umowna wzrosła o 10% i więcej. Jeśli Inwestor, na podstawie wpisu do dziennika budowy, domaga się od Wykonawcy przeprowadzenia robót nie przewidzianych w umowie, strony sporządzą aneks do umowy, w którym dokładnie określą rodzaj robót dodatkowych i ich ilość, uwzględniając przy tym cennik z oferty Wykonawcy.

§ 9

Kara umowna

Wykonawca ze swojej winy nie stosuje się w trakcie przeprowadzania robót do ustalonych w umowie terminów lub przedłużonych w drodze porozumienia terminów dodatkowych, Inwestor ma prawo domagać się od niego zapłacenia kary umownej w wysokości ………..% wartości robót na podstawie faktury końcowej, jednak kara taka nie może przekroczyć 5% tej wartości.

Kara umowna za przekroczenie terminów poszczególnych faz robót wynosi …………% wartości wykonanych robót, wyliczonej na podstawie ostatniej tymczasowej faktury miesięcznej, wystawionej przed upływem terminu konkretnej fazy.

Inwestor żądanie zapłaty kary umownej powinien przedstawić najpóźniej przy końcowym rozliczeniu robót.

§ 10

Szkoda

Jeśli Inwestor na skutek zwłoki Wykonawcy dozna szkody przekraczającej wartość kary umownej, ma prawo domagać się od Wykonawcy pokrycia pełnej szkody.

§ 11

Przekazanie i odbiór robót. Rozliczenie końcowe.

Wykonawca zobowiązany jest wpisać do dziennika budowy datę zakończenia prac oraz niezwłocznie powiadomić Inwestora o gotowości przekazania robót. Inwestor zobowiązuje się odebrać roboty najpóźniej w terminie 10 dni od otrzymania wezwania Wykonawcy z poprzedniego akapitu.

Upoważnieni przedstawiciele obu stron po ukończeniu prac sporządzą przy ich odbiorze protokół zdawczo-odbiorczy, w którym dokładnie ustalą przede wszystkim:

” czy przeprowadzone roboty odpowiadają ustaleniom umowy, obowiązującym przepisom prawnym i zasadom obowiązującym w branży,

” daty rozpoczęcia i zakończenia robót oraz datę ich zdania,

” jakość przeprowadzonych robót i uwagi Inwestora na ten temat,

” wykaz prac, które Wykonawca powinien przeprowadzić ponownie, dokończyć lub poprawić,

” ewentualne sporne problemy natury technicznej,

” przekazanie atestów i kart gwarancyjnych.

Jeśli Inwestor nie odbierze prac w przewidzianym terminie, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół. Jeśli strony w protokole zdawczo-odbiorczym ustalą, że Wykonawca winien roboty dokończyć, poprawić lub niezwłocznie wykonać je ponownie, a nie zastosuje się on do tego zalecenia, Inwestor może zaangażować innego wykonawcę i obciążyć kosztami Wykonawcę. Strony ustalają, że natychmiast po zdaniu i odbiorze robót dokonają końcowego rozliczenia, najpóźniej w termie … dni od dnia przekazania i odbioru robót. Jeśli którakolwiek ze stron bez uzasadnionego powodu nie współpracuje przy sporządzaniu rozliczenia końcowego, druga strona może je wystawić pod jej nieobecność.

§ 12

Rozwiązanie umowy

Inwestor może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia:

” jeśli Wykonawca po pisemnym wezwaniu Inwestora i po przekroczeniu dodatkowego 10-dniowego terminu nie rozpocznie robót lub ich po przerwie nie kontynuuje,

” jeśli Wykonawca z własnej winy zwleka z zakończeniem robót o więcej niż ……………,

” jeśli od swojego organu nadzoru uzyska informację, że Wykonawca przeprowadza roboty niesumiennie i niezgodnie z zasadami branży,

” jeśli sprzecznie z ustaleniami umowy i bez uzyskania zgody Inwestora Wykonawca zleci przeprowadzenie wszystkich robót lub przeważającej ich części podwykonawcom.

Wykonawca może rozwiązać umowę:

” jeśli Inwestor, nawet po dodatkowo przedłużonym terminie, nie przekaże mu instrukcji w związku z jego wątpliwościami, istotnymi dla wykonania robót,

” jeśli Inwestor stanie się niewypłacalny.

Strony winny umowę rozwiązać pisemnie z podaniem przyczyny lub przyczyn, z powodu których ją rozwiązują. Bez względu na to, która ze stron rozwiązuje umowę, Wykonawca zobowiązany jest wykonane prace zabezpieczyć w taki sposób, by zapobiec ich niszczeniu, a koszty takich prac pokrywa strona odpowiedzialna za rozwiązanie umowy. Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich wymienionych wyżej sytuacjach usunąć z placu budowy na koszt własny: swoich pracowników, wyposażenie i urządzenie, zlikwidować obiekty tymczasowe oraz oczyścić plac budowy w terminie ……….. dni od daty rozwiązania umowy.

§ 13

Gwarancja

Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela ………. letniej gwarancji od chwili wydania zezwolenia na użytkowanie budynku. W tym okresie zobowiązany jest na wezwanie Inwestora na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości przeprowadzonych robót.

Na zakupione materiały okresy gwarancyjne ustalane są przez producentów, a mianowicie:

” …………………………………………………………………………

” ………………………………………………………………………..,

” …………………………………………………………………………

Wymienione okresy gwarancyjne rozpoczynają się z dniem zakupu materiału.

§ 14

Przepisy BHP

Wykonawca podczas budowy na całym jej terenie zobowiązany jest stosować się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 15

Upoważnieni przedstawiciele stron

Zgodnie z niniejszą umową odpowiedzialnym kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest …………………………………………. Organem nadzoru ze strony Inwestora jest ……………………………. posiadający wszelkie uprawnienia zgodnie z Prawem budowlanym.

§ 16

Ustalenia końcowe

Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony rozwiązywać będą polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy do miejsca zamieszkania Inwestora. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony.

Umowę sporządzono w ………….. jednobrzmiących egzemplarzach, po ………… egzemplarze dla każdej ze stron.

Wykonawca:

…………………………………….

Zleceniodawca:

…………………………………………

Umowa o roboty budowlane: wzór do pobrania z omówieniem

Umowa o roboty budowlane: wzór do pobrania z omówieniem

16:56

Autor: Gettyimages

Umowa o roboty budowlane chroni interesy obu stron, a w razie sporu ułatwia dochodzenie roszczeń. Wyjaśniamy, co powinna zawierać umowa? Gotowy wzór umowy o roboty budowlane: do pobrania.

Zatrudniając wykonawcę, który zrealizuje dla nas określoną inwestycję budowlaną musimy pamiętać o podpisaniu stosownej umowy. Warto zadbać o prawidłowe skonstruowanie umowy o roboty budowlane, stanowi ona bowiem nie tylko podstawę wzajemnych oczekiwań stron, ale też kluczowy dowód na wypadek ewentualnego sporu. Wyjaśniamy, jak skonstruować umowę o roboty budowlane, tak aby była ona nie tylko poprawna i zgodna z przepisami, ale też korzystna dla inwestora.

Umowa o roboty budowlane jest tzw. umową nazwaną, ponieważ została szczegółowo uregulowana w przepisach art. 647-658 kodeksu cywilnego (dalej: kc). Jest ona pochodną umowy o dzieło, która została wyodrębniona w przepisach kc ze względu na specyfikę samego obiektu budowlanego oraz profesjonalny charakter wykonawcy, a także z powodu obszernego i odrębnego uregulowania problematyki budowlanej w przepisach prawa administracyjnego.

Umowa o roboty budowlane: definicja

W praktyce dla umowy o roboty budowlane stosowane są różnorodne nazwy, np. umowa o realizację inwestycji budowlanej, umowa o wykonanie budynku, umowa o budowę domu itp. Z różnorodności tych nazw wynika, że przedmiotem tej umowy są nie tylko roboty budowlane, ale też realizowany w ich wykonaniu obiekt.

Definicja umowy o roboty budowlane została zawarta w art. 647 kc. Zgodnie z tym przepisem przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Ważne! Należy odróżnić umowę o roboty budowlane od umowy o wykonanie projektu budynku. Ta druga zawierana jest z projektantem i zazwyczaj poprzedza zawarcie umowy o roboty budowlane.

Z zacytowanej powyżej definicji umowy o roboty budowlane wynika, że kluczowymi elementami decydującymi o ważności tej umowy są:

zobowiązanie się wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu,

wykonanie przez wykonawcę obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej,

zobowiązanie się inwestora do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót (przekazanie terenu budowy, dostarczenie projektu),

zobowiązanie się inwestora do odebrania obiektu,

zobowiązanie się inwestora do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Ważne! Podczas realizacji usługi budowlanej strony powinny kierować się nie tylko postanowieniami umowy o roboty budowlane, ale także projektem, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami ustawy Prawo budowlane (dalej: upb).

Umowa z wykonawcą na roboty budowlane Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wzór umowy o roboty budowlane Pobierz przykładowy wzór umowy o roboty budowlane – wzór do pobrania – pdf >>> pobierz wzór umowy

W jakiej formie zawrzeć umowę o roboty budowlane?

Z art. 648 § 1 kc wynika, że co do zasady każda umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie, a wymagana dokumentacja budowlana powinna stanowić jej część składową. Należy jednak podkreślić, że brak formy pisemnej nie powoduje nieważności takiej umowy. Oznacza to, że umowa zawarta w formie ustnej będzie ważna. Należy jednak pamiętać, że w razie ewentualnych sporów mogą pojawić się spore problemy z udowodnieniem konkretnych uzgodnień pomiędzy stronami. Dlatego też zaleca się, aby nawet w przypadku drobniejszych prac budowlanych umowę taką zawierać w formie pisemnej.

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Zawierając umowę o roboty budowlane powinniśmy zadbać, aby znalazły się w niej tzw. istotne postanowienia umowy.

1. Określenie stron umowy o roboty budowlane

Pierwszym takim istotnym postanowieniem jest określenie stron umowy. W przypadku umowy o roboty budowlane stronami umowy są inwestor (w treści umowy zwany zazwyczaj zamawiającym) oraz wykonawca. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nie jest tu wymagane, aby którakolwiek ze stron była przedsiębiorcą.

Jako inwestor zamawiamy realizację określonej usługi budowlanej i finansujemy inwestycję. Nie ma jednak przeszkód, abyśmy zadania te zlecili (w osobnej umowie) tzw. inwestorowi zastępczemu (podmiotowi wyspecjalizowanemu). Wówczas to jego obowiązkiem będzie przygotowanie, organizacja, zarządzanie i rozliczenie całego procesu. My zaś, jako tzw. inwestor bezpośredni, nie będziemy musieli w ogóle angażować się w relacje z wykonawcą.

Wykonawcą jest strona, której zlecamy realizację inwestycji. Jeżeli wykonawca samodzielnie i bezpośrednio zajmuje się wykonaniem robót to jest to tzw. generalny wykonawca. Jeśli zaś nasz wykonawca korzysta z pomocy innych wyspecjalizowanych podmiotów to mówimy wówczas o wykonawcy głównym oraz podwykonawcach. Często zdarza się, że główny wykonawca ogranicza się do samego organizowania procesu budowlanego, nie wykonując żadnych robót. Zgodnie z art. 647(1) kc, do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. A zatem to my decydujemy, czy wykonawca może zatrudnić podwykonawców. Należy pamiętać, że umowa z podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Jako inwestor ponosimy wraz z generalnym wykonawcą solidarną odpowiedzialność za umowy zawierane ze wszystkimi podwykonawcami. Przepis ten ma na celu ochronę interesów podwykonawców, jeśli podmiot, z którym bezpośrednio zawarły umowę (np. wykonawca częściowy), nie będzie chciał zapłacić.

2. Przedmiot umowy o roboty budowlane

Bardzo ważne jest precyzyjne określenie przedmiotu umowy o roboty budowlane, czyli zakresu zlecanych prac. Określenie to powinno być jak najbardziej szczegółowe. Można uczynić to w samej umowie bądź też w odrębnym dokumencie takim jak projekt, plan, czy też specyfikacja techniczna. Dokumenty takie pomagają uszczegółowić opis przedmiotu umowy. Powinny one określać cel oraz wymagania, jakie stawia się danej usłudze, harmonogram poszczególnych prac, zakres i sposób wykonania zadania inwestycyjnego, oraz kosztorys.

3. Obowiązki i uprawnienia stron w umowie o roboty budowlane

W umowie o roboty budowlane należy precyzyjnie określić obowiązki i uprawnienia obu stron.

Do obowiązków inwestora należą przede wszystkim:

przygotowanie robót – czyli zorganizowanie dla wykonawcy odpowiedniego terenu do wykonywania prac budowlanych. Dla przykładu, jeśli usługa obejmuje malowanie ścian w domu, przygotowaniem robót będzie uprzątnięcie domu przed wejściem wykonawców, wyniesienie przeszkadzających przedmiotów, zabezpieczenie mebli, podłóg, okien itp.,

– czyli zorganizowanie dla wykonawcy odpowiedniego terenu do wykonywania prac budowlanych. Dla przykładu, jeśli usługa obejmuje malowanie ścian w domu, przygotowaniem robót będzie uprzątnięcie domu przed wejściem wykonawców, wyniesienie przeszkadzających przedmiotów, zabezpieczenie mebli, podłóg, okien itp., współdziałanie przy realizacji usługi – chodzi tu o współdziałanie przy podejmowaniu decyzji w sprawach od niego zależnych, wyrażanie zgody na zatrudnienie podwykonawców itp.,

– chodzi tu o współdziałanie przy podejmowaniu decyzji w sprawach od niego zależnych, wyrażanie zgody na zatrudnienie podwykonawców itp., odebranie wykonanych prac ,

, zapłata wynagrodzenia wykonawcy.

Natomiast do obowiązków wykonawcy należą:

zabezpieczenie terenu prac – wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą powstać podczas wykonywanej usługi, dlatego powinien dopilnować, aby przekazywany mu przez inwestora teren był odpowiednio zabezpieczony. Wykonawca powinien zgłosić inwestorowi wszystkie okoliczności, które mogą przeszkodzić w wykonaniu robót,

– wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą powstać podczas wykonywanej usługi, dlatego powinien dopilnować, aby przekazywany mu przez inwestora teren był odpowiednio zabezpieczony. Wykonawca powinien zgłosić inwestorowi wszystkie okoliczności, które mogą przeszkodzić w wykonaniu robót, wykonanie prac – podstawowym obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie zleconych prac zgodne z umową i normami prawa budowlanego, a także z ewentualnym projektem,

– podstawowym obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie zleconych prac zgodne z umową i normami prawa budowlanego, a także z ewentualnym projektem, oddanie wykonanych prac.

Wykonawca ma prawo do:

wynagrodzenia,

oczekiwania od inwestora podjęcia czynności związanych z przygotowaniem robót.

Inwestor ma prawo do:

kontroli sposobu spełnienia świadczenia,

żądania wykonania zobowiązania zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Generalnie jako inwestor mamy możliwość ustalania dni i godzin pracy, opracowania jej systemu oraz sposobu jej wykonywania. Powinniśmy także zorganizować odpowiedni sprzęt, pomieszczenie i materiały, jak również udzielić zleceniobiorcy właściwych wskazówek. Zadaniem tego drugiego jest z kolei uszanowanie ustalonych dla niego obowiązków i prawidłowe wykonywanie pracy.

4. Zakup, dostarczenie i rozliczenie materiałów

W umowie o roboty budowlane warto też ustalić, która ze stron ma zakupi materiały i dostarczy je na teren budowy. Jeśli zdecydujemy wspólnie, że będzie to zadanie wykonawcy, w umowie można zawrzeć taki zapis: „Wykonawca zobowiązuje się do kupowania i dostarczenia na teren budowy wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania uzgodnionych prac”.

Powinniśmy być szczególnie ostrożni w tej kwestii, ponieważ w praktyce przy rozliczaniu za materiały często zdarzają się przypadki naciągania klientów przez nieuczciwych wykonawców na dodatkowe koszty. Dlatego kwestię kupowania materiałów, kontroli ich zużycia oraz rozliczeń powinniśmy precyzyjnie określić w umowie z wykonawcą. Aby uniknąć ewentualnych problemów warto zawrzeć w umowie zapis, że rozliczenie kosztów zakupu materiałów następuje wyłącznie na podstawie dowodów zakupu, czyli faktur. Wykonawca powinien wykazać, że potrzebne materiały kupił w ilości potrzebnej do wykonania pracy i dostarczył je do naszego domu.

Powinniśmy też unikać wypłacania wykonawcy zaliczek na poczet zakupu materiałów. Znacznie korzystniejsza jest dla nas sytuacja, kiedy wykonawca kupuje materiały za swoje pieniądze, a my mamy obowiązek zwrotu wydatków w krótkim terminie po przywiezieniu ich do naszego domu. Niestety nie unikniemy obowiązku sprawdzania na bieżąco, jakie materiały i w jakiej ilości zostały rzeczywiście zużyte. Jeśli jednak brakuje nam czasu lub odpowiedniej wiedzy, możemy rozważyć zatrudnienie do tych czynności fachowca (inwestora zastępczego, o którym mowa powyżej), który będzie je wykonywał w naszym imieniu. Wprawdzie wiąże się to z koniecznością zapłacenia dodatkowego wynagrodzenia takiej osobie, jednak korzyści płynące z takiego rozwiązania powinny nam to zrekompensować.

5. Umowa o roboty budowlane: forma wynagrodzenia

Powinniśmy też dokładnie określić w umowie o roboty budowlane, na jakich zasadach płatne będzie wynagrodzenie (w częściach, np. po wykonaniu odpowiednich etapów prac bądź w całości przed lub po zakończeniu robót). Z art. 649(4) kc wynika, że nie możemy odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z naszej przyczyn. Jednakże w wypadku takim możemy odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych.

POLECAMY: Rozliczenie robót budowlanych: ryczałt czy kosztorys? Jakie są wynagrodzenia?

Uzgodnienia dotyczące rozliczeń z wykonawcą w umowie o roboty budowlane powinny regulować sposób ustalenia wynagrodzenia oraz terminy zapłaty. Wynagrodzenie może być ustalone jako wynagrodzenie kosztorysowe albo wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie kosztorysowe określa się na podstawie planowanych prac i przewidywanych kosztów. Takie wynagrodzenie może być podwyższone na skutek zmiany zakresu prac lub zmiany kosztów wykonania prac. Kosztorys powinien opisywać każdą pracę, jej zakres oraz wynagrodzenie za jednostkę pomiaru oraz za całość (np. wylewanie posadzki – 2 zł/1m2 x 160 m2 = 320 zł + VAT, tynkowanie zewnętrznej elewacji – 4,50 zł x 1m2 x 160 m2 = 720 zł + VAT).

Wynagrodzenie ryczałtowe określa się jako sumę pieniędzy za wykonanie umówionego dzieła. Jeśli zdecydujemy się na wynagrodzenie ryczałtowe, to wykonawca przyjmujący zamówienie nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oczywiście strony mogą umówić się w umowie inaczej, np. przewidzieć możliwość modyfikacji takiego wynagrodzenia w określonych sytuacjach. Niemniej jednak generalnie wynagrodzenie ryczałtowe jest dla nas dużo bezpieczniejsze niż wynagrodzenie kosztorysowe.

Terminy zapłaty wynagrodzenia mogą być ustalone jednorazowo po zakończeniu całości prac albo częściami po wykonaniu poszczególnych etapów. W wypadku rozliczeń częściowych powinniśmy zatrzymać umówioną część wynagrodzenia za dany etap (np. 10%) do czasu zakończenia całości prac. Zapłata wynagrodzenia powinna być uzależniona od odbioru prac danego etapu lub całości przez zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Z art. 649(1)-649(5) kc wynika, że na żądanie wykonawcy mamy obowiązek udzielić mu gwarancji zapłaty za wykonywane prace w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia. Gwarancja ta ma na celu chronić wykonawcę oraz dalszych wykonawców przed uchyleniem się inwestora od zapłaty wynagrodzenia czy nieterminową zapłatą (bowiem zwłoka inwestora w zapłacie wynagrodzenia może doprowadzić do upadłości wykonawcy lub podwykonawców). Prawo wykonawcy lub podwykonawcy do żądania gwarancji zapłaty nie może być wyłączone ani ograniczone w drodze umowy. Ponadto gdybyśmy chcieli odstąpić od umowy z tego powodu, będzie to bezskuteczne (art. 649(2) kc).

Natomiast wykonawca, jeżeli nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie (nie może być krótszy niż 45 dni), może odstąpić od umowy z naszej winy ze skutkiem na dzień odstąpienia. Brak bowiem żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora.

7. Rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Możemy zawrzeć w umowie o roboty budowlane postanowienie, że obie strony mogą rozwiązać umowę na mocy obustronnego porozumienia. W takim przypadku musimy ustalić z wykonawcą sposób wzajemnych rozliczeń. Ponadto strony mogą też postanowić, że każda z nich będzie miała prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem odpowiednich terminów.

Stosownie do przepisów kodeksu cywilnego mamy prawo odstąpić od umowy w następujących sytuacjach:

jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót budowlanych tak bardzo, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym terminie (art. 635 kc)

jeżeli wykonawca po wezwaniu realizuje nadal roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową (art. 636 § 1 kc).

Ponieważ do umowy o roboty budowlane stosuje się przepisy dotyczące umowy o dzieło, możemy również odstąpić od umowy na podstawie art. 644 kc. Z przepisu tego wynika, że dopóki dzieło nie zostało ukończone, możemy w każdej chwili odstąpić od umowy płacąc wykonawcy umówione wynagrodzenie. Jednakże w takim wypadku możemy odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Na podstawie tego przepisu mamy prawo odstąpić od umowy o roboty budowlane w każdym czasie, nawet bez podania jakichkolwiek powodów (np. w przypadku utraty zaufania do wykonawcy).

Bardzo ważne, aby wszystkie ważne i korzystne dla nas uzgodnienia zawrzeć w umowie z wykonawcą. Pamiętajmy, że umowa o roboty budowlane jest tak zwaną umową rezultatu, a zatem umową o dzieło. Oznacza to, że jeśli pominiemy coś w umowie, to w tym pominiętym zakresie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

Jeżeli zdecydujemy się odstąpić od umowy o roboty budowlane z powodu zwłoki wykonawcy, powinniśmy ocenić, jaką część prac wykonawca wykonał, czy jakość wykonania jest odpowiednia i czy tak wykonaną część prac może wykorzystać nowozatrudniony przez nas wykonawca. Powinniśmy też ocenić, czy prace zostały wykonane zgodnie z terminami uzgodnionymi w umowie. Jeżeli te warunki zostały spełnione, wówczas możemy zapłacić umówione wynagrodzenie za ten etap prac, ewentualnie potrącając część wynagrodzenia z tytułu kary umownej za niewykonanie całości prac w terminie. Możemy również zachować część wynagrodzenia na poczet odszkodowania, o ile szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną. Mamy jednak pełne prawo powstrzymać się z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia, jeżeli wykonane prace nie mają dla nas rzeczywistej wartości, np. dlatego, że są wadliwie wykonane albo jeżeli zatrudnienie innego wykonawcy spowoduje konieczność zapłaty wyższej ceny, w wyniku czego poniesiemy szkodę. W razie jakichkolwiek wątpliwości możemy negocjować z wykonawcą, bądź postarać się o ekspertyzę rzeczoznawcy, który rozstrzygnie wątpliwości. Jeśli okaże się, że porozumienie z wykonawcą jest niemożliwe, warto zasięgnąć opinii doświadczonego prawnika w celu oceny szans powodzenia na wypadek, gdyby wykonawca zdecydował się na dochodzenie zapłaty wynagrodzenia na drodze sądowej.

8. Odpowiedzialność stron w umowie o roboty budowlane

Zarówno wykonawca, jak i inwestor ponoszą przede wszystkim odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych, czyli za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy, opóźnieniem bądź zwłoką. Możemy jednak zmodyfikować w umowie zasady odpowiedzialności, a także zastrzec określone kary umowne jako elementy dodatkowe.

Przede wszystkim wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie robót budowlanych. Zakres tej odpowiedzialności dotyczy też opóźnienia z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła przez wykonawcę do takiego stopnia, że nie zdoła on zakończyć prac w czasie określonym w umowie. Wówczas, jak już wspomniano, przysługuje nam prawo – bez wyznaczania terminu dodatkowego – odstąpienia od umowy przed upływem terminu do wykonania tego dzieła.

Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za wykonanie robót budowlanych w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. W tym wypadku mamy prawo wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez nas terminu, możemy odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie dzieła innemu wykonawcy.

Odpowiedzialność wykonawcy dotyczy też terminowego wykonania prac. Jeśli wykonawca dopuszcza się zwłoki z wykonaniem umowy, możemy wyznaczyć mu odpowiedni termin z informacją, iż w razie jego bezskutecznego upływu odstąpimy od umowy.

Ponadto wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu robót budowlanych. Jeśli wykonane roboty mają wady, możemy żądać ich usunięcia w odpowiednim terminie. W przypadku, gdy wad nie da się usunąć albo gdy z okoliczności sprawy wynika, że wykonawca ich nie zdoła usunąć w czasie odpowiednim, możemy odstąpić od umowy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o roboty budowlane przysługuje nam w sytuacji, gdy stwierdzone wady są istotne. W przypadku wad nieistotnych możemy jedynie żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie usługi.

9. Terminy

W umowie o roboty budowlane powinniśmy też określić wszelkie istotne terminy związane z realizacją usługi, tj.:

termin przekazania terenu,termin rozpoczęcia robót przez wykonawcę,termin zakończenia robót przez wykonawcę,termin odbioru końcowego robót,termin usunięcia wad wykrytych przy odbiorze, jeśli takie będą,termin płatności wynagrodzenia.

10. Umowa o roboty budowlane: kary umowne

Zastrzegane w umowie o roboty budowlane tzw. kary umowne stanowią swego rodzaju odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. Istota kary umownej polega na obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej w wypadku określonym w umowie, na przykład niewykonania prac w ustalonym terminie. W praktyce zazwyczaj ustala się karę w określonej kwocie pieniężnej albo w umówionym procencie wynagrodzenia (np. 1%) za każdy dzień zwłoki.

W ramach umowy o roboty budowlane warto ustalić w szczególności kary umowne za niedotrzymanie terminów wykonania poszczególnych etapów prac oraz za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze w uzgodnionych terminach. Warto także dodać w umowie, że w wypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej przez nas szkody, będziemy mieli prawo do odszkodowania uzupełniającego.

Umowa o roboty budowlane: przedawnienie roszczeń

Roszczenia wynikające z umowy o wykonanie robót budowlanych przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła. Jeśli jednak dzieło nie zostało oddane, początkiem biegu terminu przedawnienia tych roszczeń jest dzień, w którym zgodnie z umową powinno być ono oddane.

W przypadku powierzenia wykonania lub poprawienia prac osobie innej niż wykonawca termin oddania dzieła ulega przesunięciu. Dlatego w tym wypadku przyjmuje się, że bieg terminu przedawnienia roszczeń o zwrot kosztów poprawienia dzieła rozpoczyna się nie wg ogólnej zasady, a od dnia oddania poprawionych pac, a gdyby prace nie zostały oddane – od tego terminu, jaki wyznaczyliśmy na ich wykonanie.

Zgodnie z art. 642 kc, jeśli nie zawarliśmy innych postanowień w umowie o roboty budowlane, to wynagrodzenie wykonawcy staje się wymagalne z chwilą oddania dzieła. W praktyce często zdarza się, że strony ustalają termin zapłaty wynagrodzenia na określony czas po oddaniu dzieła. Nierzadko też ciężar finansowania dzieła przez inwestora jest warunkiem jego wykonania. W tej sytuacji pojawia się pytanie, czy w przypadku ustalenia terminu wynagrodzenia na czas przekraczający 2 lata od dnia oddania dzieła, zastosowanie znajduje ogólna reguła dotycząca okresu przedawnienia. Trudno przyjąć, aby jeszcze przed powstaniem wymagalności roszczenia mogło ono ulec przedawnieniu. Dlatego w takim przypadku należy uznać, że termin przedawnienia nie powinien być liczony od chwili oddania dzieła, ale od dnia wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Umowa o roboty budowlane

Czas czytania: 10 minut

Umowa o roboty budowlane to temat, który jest często marginalizowany w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Jednak niesłusznie. To forma zabezpieczenia każdej ze stron. W niej zawarte są obowiązki obydwu stron, za które jedna z nich otrzymuje wynagrodzenie. Wiedząc, co zawrzeć w umowie o roboty budowlane, można ustrzec się przed ewentualnymi problemami w trakcie budowy domu jednorodzinnego.

Budowa domu to nie lada wyzwanie. Potrzebne jest przeprowadzenie szeregu prac związanych z formalnościami, wyborem projektu, jego adaptacją, aż w końcu dojdzie do znalezienia ekipy budowlanej. To na jej barkach będzie spoczywać stworzenie domu zgodnego z projektem, sztuką budowlaną oraz oczekiwaniami inwestora. Dlatego tak ważna jest umowa o roboty budowlane. Dzięki niej obydwie strony posiadają dokument, który wskazuje, jakie mają zadania do zrealizowania w trakcie prac, a także kto i w jakim terminie za nie płaci. To oczywiście skrócona wersja wyjaśnienia. Istotne za to jest to, co zawrzeć w umowie o roboty budowlane. Szczegółowe zapisy regulują wiele kwestii, na które można się powołać w trakcie prac, jak i po ich zakończeniu.

Umowa o roboty budowlane – Pliki do pobrania – wzór, szablon 2022

Umowa o roboty budowlane – wzór 2022 (DOC)

Umowa o roboty budowlane – wzór 2022 (PDF)

Umowę o budowę domu przygotowała Adwokat Joanna Falęcka – https://joannafalecka.pl/

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Budowa domu na działce rolnej

Co to jest umowa o roboty budowlane?

W życiu podpisujemy wiele umów. Dotyczą one zatrudnienia, dostawy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, a także szeregu innych kwestii związanych z codziennym funkcjonowaniem. Nie inaczej jest w przypadku budowy wymarzonego domu. Prace z tym związane powinny być uregulowane przez umowę o roboty budowlane. W jej zakresie wypowiada się Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), a dokładnie art. 647. Stanowi on, że wykonawca przez zawarcie umowy podejmuje się oddania inwestorowi obiektu, który musi być wykonany zgodnie z przedstawionym projektem, a także sztuką budowlaną. Z kolei inwestor zobowiązany jest do przekazania wykonawcy terenu budowy wraz z projektem. Na koniec realizacji inwestor podejmuje się odebrania obiektu, a co za tym idzie, zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace przewidziane umową. Zawierając umowę o roboty budowlane zgodnie z brzmieniem art. 647 Kodeksu cywilnego, podpisujemy z wykonawcą dokument zbliżony do umowy o dzieło.

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Umowa, która zobowiązuje strony do konkretnych działań w ramach realizacji budowy domu jednorodzinnego najlepiej, żeby była zawarta w formie pisemnej. Nie wyklucza się stosowania umowy ustnej, jednak to nie jest do końca bezpieczna forma. Pozwala na dochodzenie swoich praw, jednak jest to znacznie trudniejsze niż w przypadku pisemnego dokumentu. Umowa o roboty budowlane powinna zawierać szereg zapisów, które pomagają w jej realizacji, a także w późniejszym ewentualnym egzekwowaniu jej postanowień.

Strony umowy

Pierwszym elementem, który powinna zawierać umowa, jest określenie stron. Zawiera się w niej informacje na temat tego, kto jest inwestorem, a kto wykonawcą. Przy czym warto zwrócić uwagę na umieszczanie dokładnych zapisów, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Inwestorem ujawnionym w umowie jest osoba, która zamawia wykonanie obiektu budowlanego, w naszym przypadku domu jednorodzinnego. To na tej osoby ciąży także obowiązek zapewnienia finansowania przedsięwzięcia. Wykonawca zaś to podmiot, który będzie miał za zadanie zrealizować budowę domu jednorodzinnego. Może być nim generalny lub główny wykonawca. Różnica między nimi jest dość wyraźna. Ten pierwszy realizuje prace budowlane we własnym zakresie. Z kolei główny wykonawca posiłkuje się podwykonawcami.

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Domy bez pozwolenia (70 metrów) – co musisz o nich wiedzieć?

Terminy wykonania prac

Kolejnym ważnym punktem umowy jest wskazanie w niej terminów wykonania prac. To niezwykle ważna informacja, która zobowiązuje wykonawcę do wykonania określonych robót do konkretnie wskazanego terminu. Warto tu jednak podzielić prace na etapy. Przy czym należy pamiętać, że na czas ich realizacji wpływa wiele czynników zewnętrznych, np. warunki atmosferyczne. Dlatego też dobrze zachować odpowiedni zapas czasu.

Przedmiot umowy

Wykonawca w umowie powinien mieć wskazane prace, które musi zrealizować. Ich zakres musi być szczegółowo opisany, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, co należy do jego obowiązków i jaki powinien być ich efekt. Jeśli projekt jest zbyt skomplikowany, aby wszystkie prace wymienić w umowie, można odwoływać się do innych dokumentów, które staną się częścią umowy.

Obowiązki stron

W dokumencie powinny być określone obowiązki wszystkich stron umowy. W przypadku inwestora można wymienić m.in. przygotowanie robót, ich umożliwienie na placu budowy, odebranie budynku, a także zapłatę wynagrodzenia. Jeśli chodzi o wykonawcę, to w umowie wpisuje się m.in. wykonanie prac budowlanych zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, zabezpieczenie terenu budowy, a także oddanie wybudowanego budynku.

Zakup materiałów

Jeden z zapisów umowy powinien także wskazywać, kto jest odpowiedzialny za zakup materiałów. Tutaj strony mają dowolność. Każda z nich może być zobowiązana za zakup materiałów i dostarczenie ich na teren budowy.

Termin oraz forma płatności

Bardzo ważne w umowie jest umieszczenie punktu określającego termin oraz formę płatności. Inwestor na jego podstawie może wypłacić wykonawcy zaliczkę przed przystąpieniem do prac. Terminy oraz płatności mogą być zależne od zakresu wykonywanych obowiązków i tym samym podzielone na etapy. Przy czym istnieją dwie formy wynagrodzenia: ryczałtowe oraz kosztorysowe. To pierwsze to z góry określona kwota, która nie wzrośnie w trakcie realizacji prac lub po ich zakończeniu. Wysokość wynagrodzenia kosztorysowego ustalana jest dopiero po zakończeniu prac, porównując ich plan i stopień realizacji.

Kary finansowe

Formą zabezpieczenia dla obydwu stron, która powinna znaleźć się w umowie o roboty budowlane, jest kara finansowa. Może ona dotyczyć inwestora z uwagi na zwłokę w dokonywaniu zapłaty za dotychczas wykonane prace, czy też przeciąganie odbioru budynku. Z drugiej strony wykonawca może być obarczony karami finansowymi za niedochowanie terminu zleconych prac.

Gwarancja

Wykonawca w umowie powinien zobowiązać się do udzielenia inwestorowi gwarancji. Będzie ona dotyczyła wykonanych prac. W razie pojawienia się wad elementów lub budynku wykonawca zmuszony będzie do ich naprawy.

Odstąpienie, rozwiązanie umowy

Obydwie strony powinny mieć zagwarantowane formy rozstania się z drugą stroną. Może to być odstąpienie od umowy, czy też jej rozwiązanie. W umowie muszą się znaleźć zapisy o warunkach, jakie muszą być spełnione, aby mogło dojść do rozwiązania umowy, jej wypowiedzenia bądź odstąpienia od niej.

Podsumowanie

Umowa o roboty budowlane jest bardzo ważnym dokumentem, który wprowadza zabezpieczenia obydwu stron ją podpisujących. Zarówno inwestor, jak i wykonawca wskazują w niej swoje obowiązki wynikające z realizacji budowy domu jednorodzinnego. Umowa powinna zawierać kilka istotnych punktów dotyczących zakresu prac, terminu ich wykonania, płatności za nie, a także udzielenia gwarancji oraz możliwości rozwiązania lub odstąpienia. Warto jednak pamiętać, aby nadać tej umowie formę pisemną, która jest łatwiejsza do wyegzekwowania niż umowa ustna.

Ten artykuł też Cię może zainteresować: Wentylacja mechaniczna – co to jest i jak działa?

Umowa o roboty budowlane – WZÓR UMOWY

Dziecko na hulajnodze – RPD chce zmiany przepisów

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka konieczne są zmiany w przepisach, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo zarówno jeżdżących hulajnogami osób, jak i pozostałych uczestników ruchu.

OC w życiu prywatnym – do czego się przydaje?

Polisa OC w życiu prywatnym zapewnia wsparcie finansowe, gdy swoim zachowaniem wyrządzimy komuś szkodę, np. spowodujemy u innej osoby uraz lub zniszczymy jej własność.

Koniec ze zmianą deklaracji w CEEB, aby dostać dodatek węglowy

Od dnia 20 września obowiązuje nowelizacja dodatku węglowego, która ogranicza uzyskanie tej dopłaty przez osoby, które zmodyfikowały wcześniej złożoną deklarację o źródłach ciepła. Kto zatem otrzyma dodatek węglowy, a czyj wniosek zostanie odrzucony?

20 września 2022 r. ostatni termin wypłaty czternastki z ZUS

We wtorek ZUS wypłaci ostatnie “czternastki” dla niemal 1,3 mln osób. Wypłata świadczeń przebiegała sprawnie i seniorzy otrzymali dodatkowe środki jeszcze wcześniej niż miało to miejsce przed rokiem – przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zmiana dodatku węglowego od 20 września 2022

Nowelizacja dodatku węglowego wchodzi w życie z dniem 20 września 2022. Od tej daty obowiązuje ona również względem wniosków o dodatek węglowy złożonych przed aktualizacją ustawy. Komu będzie przysługiwała dopłata do węgla po zmianach prawa i kiedy nastąpi jej wypłata?

Gdzie mieszkają najbardziej rzetelni płatnicy? [BADANIE]

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej zbadało, w jakich regionach mieszkają najbardziej rzetelni płatnicy. Okazało się, że największą liczbę dłużników na 1000 mieszkańców notuje się w trzech województwach przy zachodniej granicy kraju.

Wysokie kary za wypalanie traw w 2022 r.

1 września 2022 r. weszły w życie nowe przepisy, które zaostrzają kary m.in. za wypalanie traw. Co się zmieniło?

Dofinansowanie do ogródków działkowych będzie kontynuowane

Wart 50 mln zł pilotażowy program wsparcia działkowców, w ramach którego ogrody działkowe mogą ubiegać się o środki m.in. na rozwój zielonej infrastruktury czy działania służące retencji wody, będzie kontynuowany – zapowiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

RPO: ochrona przed podwyżkami cen prądu? Odpowiedzi MKiŚ i URE

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czekają podwyżki cen prądu o 300-400%. Takie propozycje przedstawiają im sprzedawcy energii na 2023 r. Chodzi o energię dla części wspólnych nieruchomości. Dlatego apelują o pilne zmiany w prawie, aby objąć je ochroną – tak jak odbiorców indywidualnych – bo tylko pośredniczą w sprzedaży energii między dostawcą prądu a mieszkańcami

Pracownicy handlu skarżą się na wydłużone godziny otwarcia sklepów

Wiele sklepów nawet we wrześniu pracuje do północy lub jeszcze dłużej. Wraca również sprawa handlu w niedzielę w sklepach franczyzowych.

Wydłużenie urlopów dla rodzin zastępczych

W ramach zmiany w ustawie o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej wydłużamy urlopy dla rodziców zastępczych i podwyższamy ich wynagrodzenia – powiedziała w poniedziałek wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

IKP (Internetowe Konto Pacjenta)

IKP, czyli Internetowe Konto Pacjenta, jest systemem w ochronie zdrowia, zawierającym informacje medyczne i umożliwiającym załatwienie określonych spraw.

Będzie dodatek 1 tys. zł dla ogrzewających się prądem

Rząd planuje dopłaty w wysokości 1000 zł dla gospodarstw domowych ogrzewających się głównie energią elektryczną, w tym pompami ciepła. Ma być on przyznawany na podobnych zasadach jak dodatek do węgla, gazu LPG, pelletu, drewna opałowego i oleju opałowego.

Ig Noble 2022. Dlaczego trudno zrozumieć teksty prawne? Zdaniem naukowców prawnicy robią to specjalnie

Polska praca dot. zastosowania lodów w medycynie, badania nad lewatywami, którymi odurzali się starożytni Majowie oraz wyjaśnienie, w jaki sposób prawnikom udaje się tworzyć tak niezrozumiałe teksty – to niektóre badania wyróżnione Ig Noblami 2022. Przyznano je po raz 32. w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Ig Nobel w dziedzinie literatury trafił do zespołu, który wyjaśnił, dlaczego tak trudno zrozumieć teksty prawne. Otóż prawnicy – zdaniem naukowców – robią to specjalnie.

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 17 września 2022 r.

Komenda Główna Policji przypomina, iż od soboty (17 września 2022 r.) wchodzą w życie ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego. To drugi etap regulacji, które obowiązują od początku roku.

Ustawa poprawiająca efektywność energetyczną budynków uchwalona przez Sejm

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy dot. poprawy efektywności energetycznej budynków, który dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają przyczynić się to do oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Dodatki do ogrzewania: gazu, pelletu, drewna i oleju opałowego uchwalone przez Sejm

Ustawa wprowadzająca dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego trafi teraz do prezydenta.

Zmiany w taryfikatorze mandatów od 17 września 2022 r.

Aktualizacja taryfikatora zostanie wprowadzona w życie 17 września. W nowym, jeszcze bardziej zaostrzonym prawie, wyszczególniono ponad 20 wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów karnych.

Zwrot ubezpieczenia pomostowego przy kredycie hipotecznym od 17 września

Banki będą musiały zwracać kredytobiorcom dodatkowe opłaty poniesione przez nich w czasie od wypłacenia kredytu do dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Chodzi o tzw. ubezpieczenie pomostowe doliczane do comiesięcznej raty. To dla kredytobiorców może być znacząca oszczędność. Nowe zasady będą dotyczyć umów podpisanych po 17 września oraz kredytobiorców, którzy już zaciągnęli kredyt, ale oczekują na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Wszystkie gospodarstwa domowe z gwarantowaną ceną prądu [Tarcza Solidarnościowa]

Tarcza Solidarnościowa. Wszystkie gospodarstwa domowe bez wyjątku będą miały gwarantowaną cenę energii do poziomu 2 tys. kWh rocznie. To w porównaniu do tego, co oferują firmy energetyczne, oszczędności nawet na poziomie 150 zł miesięcznie – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Projekt ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora

Jakie są cele i główne założenia projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora oraz zmianie niektórych innych ustaw?

Małe NATO dla Ukrainy. Jakie są rekomendacje?

Przedstawione rekomendacje miałyby zwiększyć bezpieczeństwo Ukrainy do momentu, gdy stanie się ona pełnoprawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„Dobry start” – czy kwota świadczenia wzrośnie?

Czy świadczenie przyznawane w ramach programu „Dobry start” zostanie zwaloryzowane? Odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapytane o to w jednej z interpelacji poselskich.

Gdy druga strona nie chce rozwodu

Czy potrzebna jest zgoda małżonka na rozwód? Co w sytuacji, gdy druga strona nie chce zdecydować się na ustanie małżeństwa?

Jaka jest kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Administracyjne kary pieniężne za wycinkę drzew bez zezwolenia wymierza wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Są też jednak sytuacje, kiedy organ gminy wyda decyzję nakładającą obowiązek zapłaty również za niedopełnienie niezbędnych formalności oraz zdarzenia. Jakie są inne kary w zakresie usuwania z nieruchomości drzew i krzewów.

[B012] Umowa o roboty budowlane – wzór z omówieniem

Umowa o roboty budowlane tak jak każda inna precyzuje co i jak ma być zrobione zarówno po stronie inwestora jak i wykonawcy. Sprowadza się to w konsekwencji do określenia ryzyka jakie ponoszą obydwie strony umowy i do sposobów jego minimalizacji. Dla przykładu: wykonawca prowadzi budowę z własnych środków aż do momentu otrzymania zapłaty. Tym samym ryzykuje, że nie otrzyma zwrotu wydanych pieniędzy. Umowa zobowiązuje inwestora do dokonania zapłaty, a jeżeli zajdzie taka potrzeba nakłada na niego karę.

Dobrze skonstruowana umowa rozkłada ryzyko symetrycznie, tzn. mniej więcej po równo na wykonawcę i inwestora. Mniej więcej, bo w przypadku budownictwa jednorodzinnego zalecam aby to inwestor ze względu na swoje mniejsze doświadczenie był bardziej chroniony. Taka umowa jest uczciwa dla obydwu ze stron. Niestety możesz się spotkać z gotowymi wzorami umów przygotowanymi przez wykonawców, w których to właśnie ich interesy są dużo bardziej chronione. Jeżeli dostaniesz taką umowę do ręki i będziesz ją analizował to przeczytaj uważnie każdy z punktów i zapisz sobie obok czyje tak naprawdę interesy on chroni? Jeżeli w większości są to interesy wykonawcy to lepiej poszukaj innej umowy albo spróbuj negocjować tą którą masz. Zwróć szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju płatności z góry za materiały lub robociznę. Bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup materiału na własną rękę niż wpłacanie zaliczki na materiał. Zamiast płacić zaliczkę za robociznę lepiej umówić się na częstsze, okresowe płatności po wykonaniu pracy.

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

14:10

Autor: Agnieszka Kubacka Od umowy między wykonawcą i inwestorem można odstąpić, gdy wykonawca zwleka z rozpoczęciem prac tak dlugo, że nie będzie w stanie ich zakończyć w umówionym czasie, albo też gdy budowa jest prowadzona wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową. Można od niej odstąpić także wtedy, gdy po odebraniu prac ujawnią się istotne wady.

Umowa z wykonawcą – gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed rozpoczęciem prac remontowych warto sporządzić umowę określającą zakres robót budowlanych oraz ich kosztorys. Jak podpisać umowę z wykonawcą: poradnik inwestora.

O tym, że zawsze warto spisać umowę o roboty budowlane, nie trzeba już chyba przekonywać. W wypadku umowy z wykonawcą jest to niezbędne dla celów dowodowych. Bez umowy trudno będzie, udowodnić, za co odpowiada ekipa budowlana. Zadbaj o swoje prawa na budowie – spisz umowę z wykonawcą! Określone na podstawie umowy o roboty budowlane zasady współpracy pozwolą uniknąć wielu konfliktów na budowie, a ryzyko kar umownych pomoże zdyscyplinować fachowców.

Dobrze sporządzona umowa na roboty budowlane jest ważnym elementem współpracy z wykonawcami. Często się ją jednak zaniedbuje. Podpisanie umowy z wykonawcą to pierwszy sprawdzian dla robotników – lepiej od razu zrezygnować z usług tych, którzy nie chcą tego zrobić, przekonując nas, że wystarczy się umówić. Poza tym, choć żadna umowa z wykonawcą nie zagwarantuje nam, że prace zostaną wykonane właściwie i w umówionym terminie, łatwiej z nią będzie walczyć o swoje prawa. Umowa z wykonawcą zawarta na piśmie powinna zawierać co najmniej kilka elementów – podpowiadamy jak podpisać umowę i poniżej do pobrania za darmo – gotowy wzór umowy budowlanej z wykonawcą.

Umowa o roboty budowlane – lepsza na piśmie

Umowa ustna jest wprawdzie ważna, ale w razie sporu nie będzie można udowodnić w sądzie jej zawarcia i treści. Sąd nie będzie mógł przesłuchać stron ani świadków, jeśli wykonawca się na to nie zgodzi, a nie zgodzi się na pewno, jeśli zeznania takie byłyby dla niego niekorzystne. Nawet jeśli ktoś zapomni o umowie, to powinien przynajmniej gromadzić rachunki. Takie dokumenty uprawdopodabniają fakt zawarcia umowy i dają szansę na dochodzenie roszczeń przed sądem, ale czy uda nam się udowodnić, do czego tak naprawdę zobowiązał się wykonawca albo ile i kiedy mieliśmy mu zapłacić?

Zdecydowanie bardziej skomplikowane będzie udowodnienie odpowiedzialności wykonawcy, zakresu umowy, a nawet tego, że została ona zawarta – jeśli dla wykonawcy będzie to niewygodne, wystarczy, że nie zgodzi się w sądzie na przesłuchanie świadków. Poza tym, jeżeli prace zostały wykonane wadliwie, brak umowy pisemnej utrudnia lub wręcz uniemożliwia wyegzekwowanie praw z rękojmi.

Zgodnie z art. 648 Kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane – oraz wszelkie wprowadzone do niej zmiany w formie aneksu – powinna być zawarta na piśmie, w celach dowodowych. W przypadku zawarcia umowy ustnej – choć również jest ona ważna – o wiele trudniej będzie nam dochodzić swoich praw w sądzie, np. gdy wykonawca nie dopełni swoich obowiązków. Nie można bowiem udowadniać jej zawarcia przy pomocy świadków, jeśli druga strona nie zgodzi się na taki dowód.

Umowa sporządzona na piśmie jest dokumentem, który potwierdza istnienie zobowiązania oraz określa, do czego strony się zobowiązały. W razie sporu może ułatwić wyegzekwowanie wykonania świadczenia.

Umowa z wykonawcą – kary dla niesolidnych

W umowie warto określić kary, jakie poniesie wykonawca w razie niewykonania umowy w terminie. Wykonawca może również się domagać ustanowienia kary dla klienta za nieterminowe wywiązywanie się z płatności. Kary umowne powinny być na tyle dotkliwe, aby skutecznie zabezpieczały wykonanie umowy. Może to być na przykład 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. Zazwyczaj określenie kary umownej w umowie skutecznie dyscyplinuje wykonawcę do należytego wykonania pracy. Przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy opóźnia on roboty – w takim przypadku bez kary umownej inwestor nie mógłby zastosować sankcji. Z kolei wykonawca zawsze może naliczyć ustawowe odsetki w razie opóźnienia w płatnościach.

Pamiętajmy jednak, że jeśli z powodu nienależytego wykonania zobowiązania poniesiemy szkody wyższe od zastrzeżonych kar umownych (na przykład w związku z przedłużającymi się pracami będziemy musieli przez dłuższy czas płacić za wynajmowanie mieszkania), to żądanie pełnego odszkodowania będzie dopuszczalne tylko wtedy, jeśli zastrzeżemy taką możliwość w umowie. Dlatego warto zapisać w umowie, że zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

Ważne więc, żeby w umowie została zapisana kara umowna – na tyle dolegliwa, by mobilizowała wykonawcę do terminowości. Może ona być określona jako konkretna kwota lub pewien procent wynagrodzenia, np. za każdy dzień zwłoki w stosunku do harmonogramu.

Zdarza się, że wykonawca zgadza się na ustanowienie takiej kary, pod warunkiem że nie przekroczy ona 5-7% jego wynagrodzenia. Nie zgadzajmy się na taki zapis – wówczas nie odczuje on szczególnie finansowych konsekwencji nawet kilkumiesięcznych opóźnień na budowie.

Kara umowna to jeszcze nie wszystko – zastrzeżmy w umowie, że postanowienie o takiej karze nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Jeśli umieścimy taki zapis, w przypadku gdy wskutek niewywiązania się wykonawcy ze zobowiązań poniesiemy szkody, możemy się domagać ich naprawy niezależnie od kar umownych.

Przeczytaj też: Wykonawca nie wykonał robót w terminie lub źle je wykonał: co zrobić?

Aby skutecznie dochodzić kar umownych lub odszkodowania, trzeba precyzyjnie określić w umowie, kiedy wykonawca ma rozpocząć budowę i kiedy ją zakończyć. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie wykazać, że wykonawca się spóźnia. Dobra umowa nie jest wprawdzie stuprocentową gwarancją bezpieczeństwa dla inwestora, ale w razie sporu może pomóc w wyegzekwowaniu należnych świadczeń lub odszkodowania. Ponadto jeśli klient domaga się spisania umowy i wie, co powinno się w niej znaleźć, jest to sygnał dla wykonawcy, że takiego klienta lepiej nie oszukiwać.

Co podać w umowie z wykonawcą

W umowie o roboty budowlane należy koniecznie podać:

datę i miejsce jej zawarcia,

imiona i nazwiska (lub nazwę firmy) oraz adresy stron, a także wskazanie podstawy działalności wykonawcy (numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej itp.),

zakres powierzonych prac,

termin ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),

wynagrodzenie.

Oznaczenie stron umowy o roboty budowlane

Trzeba wskazać, kto zawiera umowę. Inwestor powinien podać swoje imię, nazwisko, adres oraz PESEL, wykonawca zaś nazwę swojej firmy, jej adres oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – jeśli to spółka prawa handlowego – lub do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Zanim podpiszemy umowę z wykonawcą, zażądajmy od fachowca przedstawienia zaświadczenia o wpisie w odpowiednim rejestrze. Potwierdza ono, że firma działa legalnie. Na jego podstawie dowiemy się również, kto jest uprawniony do jej reprezentowania.

Umowa z wykonawcą – jaki zakres robót budowlanych

Określając w umowie dokładny zakres powierzonych prac, trzeba też koniecznie określić rodzaj materiałów budowlanych, łącznie z podaniem ich klasy lub gatunku. Można to zrobić w formie aneksu do umowy. Jeśli operujemy pojęciem na przykład stanu surowego (zamkniętego lub otwartego) czy domu pod klucz, trzeba dokładnie opisać, co się pod nimi kryje. Pojęcia te są zazwyczaj różnie rozumiane przez wykonawcę i inwestora, a nie ma żadnych prawnych definicji, które w razie sporu pozwalałyby rozstrzygnąć, kto ma rację. Najczęściej wykonawca uważa, że wykonał już zamówione prace, podczas gdy inwestor oczekuje dokończenia robót. W razie wątpliwości i braku odpowiednich zapisów w umowie uważa się, że wykonawca zobowiązał się do wykonania wszystkich prac objętych projektem budowlanym. Jeśli wykonawca podejmuje się kierowania budową, wymaga to również zapisania w umowie o roboty budowlane lub spisania odrębnej umowy zlecenia.

Przedmiot umowy z wykonawcą

W umowie o roboty budowlane należy dokładnie opisać, co ma zrobić wykonawca. W przypadku umowy z dekarzem nie wystarczy zapis, że ma on np. pokryć dach. Szczegółowy wykaz prac powinien obejmować: wstępne krycie, sztywne poszycie (jeśli jest), kontrłaty, łaty, obróbki blacharskie, orynnowanie i ułożenie pokrycia, a także ewentualne roboty dodatkowe: np. montaż okien połaciowych czy ocieplenie poddasza.

Pamiętaj również, by opisać, co oznaczają poszczególne terminy, opierając się na kosztorysie, wskaż też rodzaj materiałów, jakie mają być użyte do wykonania danej pracy. Jeśli zmieniasz zakres prac lub rodzaj użytych materiałów, informacja o tym powinna się także znaleźć w umowie – w formie aneksu.

Umowa z wykonawcą – kto dostarcza materiały budowlane?

W umowie z wykonawcą warto określić, kto i kiedy ma dostarczyć materiał. Jeśli zakupy powierzymy wykonawcy, z pewnością zażąda on zaliczki na materiały i doliczy coś jeszcze za transport i fatygę. Klient powinien mieć jednak wpływ na to, co i za ile będzie kupowane. Można się więc umówić z wykonawcą, że będzie nas informował o terminie dostawy materiałów. Będziemy wtedy mogli uczestniczyć w odbiorze towaru i natychmiast zgłaszać dostrzeżone wady. Może też to robić zatrudniony przez nas inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zakup materiałów warto zlecić wykonawcy – pod warunkiem że mamy kosztorys dokładnie wyliczający ilość niezbędnych materiałów. Opierając się na jego zapisach, będziemy mogli kontrolować, czy wykonawca zbyt swobodnie nie wydaje pieniędzy. Oczywiście fachowcy mogą twierdzić, że materiały były uszkodzone i musieli ich kupić więcej. To jednak również można sprawdzić – produkt z wadą podlega reklamacji, która powinna być udokumentowana.

Warto też wiedzieć, że zgodnie z przepisami wykonawca, który sam dostarcza materiały, ponosi ryzyko ewentualnych szkód wynikłych z ich wadliwości. Wykonawca jako profesjonalista powinien na wstępie ocenić jakość dostarczonego materiału, a w razie zauważenia wad sam powinien składać reklamacje u sprzedawcy lub producenta i doprowadzić do wymiany towaru. Jeśli jednak będzie dokonywał zakupów w imieniu inwestora, na którego będą wystawiane rachunki, to prawa i obowiązki związane z reklamowaniem wadliwego towaru spadną na osobę, na którą wystawiono rachunek.

Po zakończeniu budowy nie zapominajmy upomnieć się u wykonawcy o przekazanie nam dokumentów gwarancyjnych na zakupione materiały.

Umowa z wykonawcą – termin rozpoczęcia prac i ich zakończenia

Można go określić datami bądź liczbą miesięcy od chwili podpisania umowy. Być może wykonawca zechce wprowadzić do umowy o roboty budowlane zapis o możliwości opóźnienia prac w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Nie warto się na to godzić, ponieważ w naszym klimacie prawdopodobieństwo obfitego deszczu czy silnego mrozu jest więcej niż duże.

Podczas ustalania warunków umowy o roboty budowlane wykonawca powinien wziąć pod uwagę realny termin wykonania robót. Dobrą praktyką jest dołączenie do umowy, oprócz terminów rozpoczęcia i zakończenia prac, szczegółowego harmonogramu, w którym zawarte są m.in. terminy: przekazania terenu budowy, odbiorów, w szczególności częściowych, czy zapłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie wykonawcy

Ustala się je na dwa sposoby: ryczałtowo – czyli jako z góry określoną kwotę za całość prac, najlepiej na podstawie kosztorysu – lub kosztorysowo (obmiarowo), czyli zestawiając planowane prace i przewidywane koszty. Wynagrodzenie płacone ryczałtowo oznacza, że wykonawca nie będzie mógł podwyższyć jego kwoty, chyba że zdecydujemy się na wykonanie dodatkowych robót nieobjętych umową. W takim przypadku również zamawiający nie może żądać obniżenia ryczałtu, nawet gdy okaże się, iż rozmiar oraz koszty prac są mniejsze od przewidywanych.

Przeczytaj też: Rozliczenie robót budowlanych: ryczałt czy kosztorys?

W umowie należy także zapisać, czy podajemy wynagrodzenie brutto, czy netto. Jeżeli zaś chodzi o wynagrodzenie kosztorysowe, jego ostateczna wysokość jest znana dopiero po zakończeniu robót, warto jednak określić w umowie jego górną granicę. W takiej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie będzie mogło przekroczyć ustalonej kwoty, nawet jeśli koszty robót będą w rzeczywistości większe.

Zdarza się, że wynagrodzenie określa się w sposób łączony. Ustala się wspólnie kwotę ryczałtową obejmującą prace wyszczególnione w umowie z zastrzeżeniem, że wszelkie dodatkowe roboty będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Najkorzystniej jest ustalać płatności etapami i dokonywać ich po realizacji i odbiorze poszczególnych prac (etapów) przez kierownika budowy. Odpowiedni wpis w dzienniku budowy może być podstawą do wypłacenia ustalonej wcześniej kwoty za realizację danego etapu.

Umowa z wykonawcą – gwarancja

Nie jest to obowiązkowa, ale rzetelny wykonawca nie będzie się od niej uchylał. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji powinno określać czas, przez jaki ma ona obowiązywać, oraz zakres napraw, jakich dokonać ma wykonawca w razie wystąpienia usterek.

Najkorzystniejsze dla inwestora jest udzielenie gwarancji na czas dłuższy, niż wynosi okres rękojmi. W przypadku budynków rękojmia wynosi 3 lata, jeśli zaś chodzi o inne roboty – jedynie rok. Dobry dekarz udziela 3-letniej gwarancji na dach, ale nie są rzadkością gwarancje udzielane na dłużej.

Zobacz projekty gotowe Muratora:

Umowa z wykonawcą na roboty budowlane Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Warto wiedzieć Przydatne paragrafy podczas podpisywania umowy z wykonawcą Wykonawcy często proponują własne wzory umów o roboty budowlane. Oczywiście trzeba je dokładnie przeanalizować, a najlepiej – jeśli jest taka możliwość – skonsultować się ze znajomym prawnikiem. Zdarza się bowiem, że takie umowy są specyficznie skonstruowane – tak, żeby zabezpieczyć tylko interesy wykonawcy, nie zaś inwestora. Pamiętaj też, że każdą umowę można negocjować, a jedynym wyznacznikiem (i ograniczeniem) jej treści są przepisy Kodeksu cywilnego: artykuły od 647 do 658. Podczas budowy pomocne mogą się okazać również przepisy Prawa budowlanego. Skuteczne dochodzenie swoich praw Niestety nawet najlepiej przygotowana umowa nie zagwarantuje nam, że budowa będzie przebiegać bez zarzutu. Gdy wykonawca uparcie nie wywiązuje się z zapisanych w niej obowiązków, domagajmy się od niego spełnienia postanowień umowy. Jeśli jest to dla nas niekorzystne – np. gdy znaczne opóźnienie robót burzy harmonogram finansowy budowy, w grę wchodzi zapłata odszkodowania za straty, której zasady określa Kodeks cywilny. Jeżeli wykonawca wezwany do zmiany sposobu prowadzenia robót nie reaguje, inwestor może też odstąpić od umowy z nim i powierzyć prace nowemu wykonawcy na koszt i ryzyko poprzedniego. Obie strony mogą również skierować sprawę do sądu, jeżeli kontrahent nie reaguje na próby rozwiązania problemu, jest to jednak dość kłopotliwe, bo takie sprawy zazwyczaj ciągną się latami. Właściwy jest tu sąd miejsca zamieszkania (lub siedziby) pozwanego: rejonowy – gdy wartość roszczenia nie przekracza 75 tys. zł, okręgowy – powyżej 75 tys. zł. Wnosząc pozew, uiszcza się opłatę – w przypadku umowy o roboty budowlane wynosi ona 5% wartości sporu lub przedmiotu zaskarżenia, ale nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł.

Umowa z wykonawcą – gotowy wzór umowy

Spisanie umowy (np. umowy o dzieło) z wykonawcą, w razie sporu ułatwi dochodzenie roszczeń.

Wzór umowy o dzieło

W dniu ……………… w ……………… pomiędzy ……………… zamieszkałym w ………………, ul. ………………, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a ……………… z siedzibą w ……………, ul. ………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ……………… została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na ………………

§ 2

1. Wykonawcy zostaną wydane następujące materiały niezbędne do wykonania dzieła: ……………… 2. Wymienione materiały zostaną wydane do dnia ……………… 3. Wykonawca po zakończeniu dzieła zobowiązany jest rozliczyć się z otrzymanych materiałów oraz zwrócić te, których nie zużył do wykończenia dzieła, najpóźniej w dniu przyjęcia dzieła przez Zamawiającego.

§ 3

1. Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi dnia ………………, natomiast ukończenie dzieła nastąpi dnia ………………. 2. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4

Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.

§ 5

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dzieło w wysokości ……………… zł, słownie ……………… złotych. 2. W dniu podpisania umowy Zamawiający wpłaca Wykonawcy zadatek w wysokości ……………… zł, słownie ……………… złotych, a Wykonawca kwituje odbiór wymienionej kwoty. 3. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w dniu odbioru dzieła i rozliczenia się z powierzonych materiałów. 4. W przypadku stwierdzenia w dniu odbioru dzieła widocznych usterek, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania się z zapłatą ……………… % kwoty wymienionej w § 5 pkt. 1 do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę.

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane dzieło na okres ………………. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na koszt własny w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o ich ujawnieniu.

§ 7

1. W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości ……………… % wartości dzieła za każdy dzień zwłoki. 2. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dzieła, Zamawiający może: a) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania dzieła z zachowaniem prawa do kary umownej, b) odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres ………………, oraz żądać kary umownej.

§ 8

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 9

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca

Umowa na wykonanie usługi

Chociaż w świetle przepisów polskiego prawa ustalenia w formie ustnej są wiążące, to jednak najlepszym zabezpieczeniem przy współpracy z wykonawcami jest spisanie warunków realizacji usługi w formie pisemnej. Jak powinna zostać przygotowana umowa na wykonanie usługi?

Zawieranie umowy z wykonawcą

W branży usługowej wiele zleceń realizowanych na podstawie umowy zawieranej słownie pomiędzy osobą zlecającą a wykonawcą. Tak jest chociażby w różnych sytuacjach życia codziennego, np. w przypadku wizyty w salonie fryzjerskim, naprawy obuwia przez szewca czy mycia samochodu. Choć powszechnie takich rzeczy się nie spisuje na papierze, to do zawarcia umowy między stronami oczywiście dochodzi. Kiedy w takim razie to następuje? Wszelkie kwestie związane z czasem i miejscem zawierania umów regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Art. 72. KC – Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

Decyzja o formie i warunkach umowy należy do zlecającego i wykonawcy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by opierać realizację danej usługi opierając się na postanowieniach słownych. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku tak zawartych umów znacznie trudniej dochodzić swoich racji, gdy wydarzy się coś niespodziewanego, podważającego zasady porozumienia bądź jedna ze stron nie będzie wywiązywać się ze swoich obowiązków.

Dlaczego warto spisywać umowę?

Umowa spisana w formie pisemnej to najlepsza forma zabezpieczenia dla obu stron – zarówno zlecającego, jak i wykonawcy. Taki dokument nie pozostawia wątpliwości, co do zakresu prac, terminów, wynagrodzenia i wszelkich innych zobowiązań każdej ze stron. Jest również nieoceniony w przypadku ewentualnego sporu, który wynikać może z niedotrzymania warunków zawartych w umowie, a w ostateczności niezbędny w procesie sądowym. Znacznie łatwiej jest jest udowodnić swoje racje i ostatecznie rozstrzygnąć spór między stronami.

Pisemna umowa na wykonanie usługi powinna być zawierana szczególnie w przypadku “dużych” zleceń. Należą do nich które są czasochłonne, wieloetapowe i kosztowne w realizacji. Jak już wcześniej wspomniano, gdy w grę wchodzą drobne usługi często rezygnuje się z pisemnego dokumentu, jednak należy pamiętać, że zawsze mamy prawo takowego zażądać. Jaką umowy najczęściej stosuje się w branży usług?

Umowa o dzieło

Często stosowaną w branży usługowej jest umowa o dzieło. Polega ona na wykonaniu przez stronę przyjmującą zlecenie określonego dzieła. Ma ono zindywidualizowany charakter, czyli jest przygotowane zgodnie z wymaganiami zlecającego, zaakceptowanymi przez wykonawcę.

Art. 627. KC – Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Przykładem sytuacji, w której możemy skorzystać z umowy o dzieło jest zlecenie wykonania mebli na wymiar u stolarza. Dziełem jest wtedy określony mebel bądź zestaw mebli, który musi być wykonany zgodnie z ustaleniami. Na przykład – z określonego gatunku drzewa czy w odpowiednich wymiarach. Dzieło może mieć charakter materialny, jak wspomniane właśnie meble, lub niematerialny, np. projekt strony internetowej.

Generalnie umowę o dzieło stosuje się w przypadkach, gdy w grę wchodzi wytworzenie określonej rzeczy, wszelkiego rodzaju naprawy i przeróbki czy zmiana oraz rozbudowa danego dzieła.

Warto też pamiętać, że w przypadku umowy o dzieło nie obowiązuje minimalna stawka godzinowa określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy stroną zlecającą jest przedsiębiorca prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą lub inna jednostka organizacyjna.

Umowa o wykonanie robót budowlanych

W przypadku wszelkich usług związanych z budową, remontem czy wykończeniem najczęściej podpisuje się umowę o wykonaniu robót budowlanych. Jest ona pochodną umowy o dzieło. Umowa o roboty budowlane określona jest w art. 647. Kodeksu Cywilnego.

Art. 647. KC – Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o wykonaniu robót budowlanych polega na powierzeniu przez inwestora procesu budowlanego ekipie specjalistów. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków realizacji prac. Zarówno tych o charakterze finansowym, jak i organizacyjnym, np. poprzez przygotowanie miejsca robót.

Poza warunkami zawartymi w podpisanej umowie o robotach budowlanych, w trakcie prowadzenia prac wykonawca zobowiązany jest również przestrzegać przepisów prawa budowlanego. Nie można zatem wykonać czynności przewidzianej w umowie o wykonaniu robót budowlanych, jeśli stoi to w sprzeczności z prawem budowlanym.

Co powinna zawierać umowa na wykonanie usługi?

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa o roboty budowlane muszą być odpowiednio skonstruowane. Nie ma jednego odgórnie obowiązującego wzoru umowy, prawodawca pozostawia tutaj pewną dowolność. To w naszym interesie leży, by zawrzeć wszystkie najważniejsze postanowienia. O czym należy pamiętać?

Strony umowy

Umowa na wykonanie usługi musi wskazywać strony, które ją podpisują. Zlecający podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego bądź paszportu. Z kolei wykonawca musi zawrzeć informację o danych działalności gospodarczej – NIP oraz REGON. W przypadku spółek prawa handlowego należy zamieścić nazwę spółki, adres siedziby, oznaczenie sądu rejestrowego, numer wpisu do rejestru, wysokość kapitału zakładowego oraz osobę uprawnioną do reprezentowania spółki.

Przedmiot umowy

Przedmiot umowy to określone dzieło, które ma być rezultatem prac wykonawcy. Należy tutaj zawrzeć wszelkie dotyczące go szczegóły. Przykładowo – gdy przedmiotem umowy o wykonaniu usługi jest remont kuchni, w dokumencie powinniśmy zapisać zakres prowadzonych prac i określić, jakie materiały oraz techniki budowlane mają zostać zastosowane przy realizacji. To, co zapisane przy przedmiocie umowy stanowi punkt odniesienia w przypadku wszelkich reklamacji.

Terminy i harmonogram

Warto w umowie umieścić informację o terminie zakończenia prac bądź poszczególnych etapów zlecenia. Dzięki temu, stronie zlecającej łatwiej jest wyegzekwować przestrzeganie ram czasowych przez wykonawcę.

Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia i forma jego zapłaty jest wynikiem negocjacji i postanowień obu stron. Gdy mamy to uzgodnione, to należy zamieścić warunki w umowie. Całkowita płatność za realizację zlecenia powinna nastąpić po odbiorze prac i potwierdzeniu ich zgodności z warunkami umowy. Należy też określić, kto ponosi koszt zakupu ewentualnych materiałów potrzebnych do wykonania dzieła.

Pozostałe elementy umowy o wykonanie usługi

Umowa o wykonanie usługi powinna zawierać obowiązki obu stron oraz kary, przewidziane za ich naruszenie. Dotyczy to zarówno zlecającego, jak i wykonawcy. Ważne jest też określenie warunków wypowiedzenia umowy.

jak płacić ekipie budowlanej?

Budowa domu to nie jedno razowa usługa. Trwa czasem kilka miesięcy. Pochłania niemałe kwoty. Trzeba zatem wiedzieć, w jaki sposób załatwić kwestię zapłaty za wykonywane prace. Rozliczenie z wykonawcą może przybrać różne formy. Który sposób będzie najkorzystniejszy i najbezpieczniejszy dla inwestora?

Polecamy zacząć od dobrej umowy z wykonawcą, która będzie określała zakres prac i orientacyjny czas ich trwania. W umowie jest też miejsce na ustalenie zasady finansowania budowy, w tym również na określenie ostatecznej, łącznej kwoty, jaka należy się firmie budowlanej. Oczywiście pisemna umowa ma sens, jeśli jest zawierana z legalnie działającą firmą, która legalnie zatrudnia pracowników i może pokazać dokument potwierdzający posiadanie NIP-u i REGON-u.

Różne sposoby rozliczania

Rzadko się zdarza, żeby wykonawca godził się na wypłatę dopiero po zakończeniu inwestycji, choć z punktu widzenia inwestora, taki układ jest najłatwiejszy i najkorzystniejszy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że szef przedsiębiorstwa zatrudnia kilku lub nawet kilkunastu pracowników, którzy domagają się od niego regularnych wypłat. Trudno, żeby zaciągał kredyt na poczet takich zobowiązań.

Najpopularniejszą i sprawiedliwą metodą jest rozliczanie z wykonawcą polegające na płaceniu za poszczególne, zakończone etapy budowy (należy je wyraźnie wyszczególnić w umowie pisemnej). System ten jest odzwierciedleniem w skali budownictwa jednorodzinnego sposobu finansowania firm realizujących duże inwestycje. Tam są ustalone transze przelewowe, które zgodnie z harmonogramem muszą być przelewane w określonych terminach na konta wykonawców. W razie braku takich przelewów firma ma prawo przerwać budowę.

Rozliczenie z wykonawcą systemem etapowym skłania firmę do terminowości, a także do solidności. W razie wykrycia błędów, można bowiem zażądać ich naprawy przed dokonaniem wypłaty lub potrącić z niej pewną sumę, jeśli naprawa nie jest już możliwa. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że ustalone etapy nie mogą być zbyt długie. Należy je najpierw skonsultować z kierownikiem budowy. Warto tak to zorganizować, aby płatności były przeprowadzone odbiorami prac przez kierownika, poświadczanymi jego podpisem w dzienniku budowy.

Nie chce się u nas przyjąć amerykański system płacenia tygodniówek. On bowiem nie ma przełożenia na tempo prac. Poza tym stwarza pewne ryzyko, że ekipa po zainkasowaniu wypłaty zniknie na pewien czas nie kończąc rozpoczętych robót. Z drugiej jednak strony, dla robotników to kusząca forma rozliczania. Wypłacone w piątek pieniądze niejednemu z nich przydadzą się na weekend. Pozwala im to również unikać nieuczciwych zleceniodawców, którzy obiecują zapłatę i nie dotrzymują słowa. Wtedy, jeśli po tygodniu nie otrzymają tego, co się im należy, mogą się pożegnać i przenieść na inną budowę. Ponoszą stratę, ale wiedzą, że mogli zostać oszukani na znacznie większą sumę.

Częstszym sposobem wypłacania należności jest ogólnie przyjęty system miesięczny.

Rozliczenie z wykonawcą – ryczałt lub kosztorys

Płacenie ryczałtem oznacza ustalenie ostatecznej, niezmiennej kwoty za całość prac. Można ją oczywiście podzielić na części i poszczególne raty wypłacać po zakończeniu ustalonych etapów robót. Ryczałt jest korzystny dla inwestora, bo zamyka wykonawcy drogę do podwyższenia z jakiegoś powodu sumy jego wynagrodzenia.

Rozliczenie z wykonawca może się odbywać równieżna podstawie kosztorysu (rozliczenie obmiarowe). Kosztorys to zestawienie poszczególnych prac, wykonywanych w określonym czasie i przez określony czas. Płaci się wtedy za konkretne prace, które różnie kosztują. Ta metoda finansowania jest preferowana przez wykonawców. Daje im bowiem możliwość weryfikacji początkowo ustalonych kosztów, jeśli któraś z robót okaże się bardziej pracochłonna, trudna, więc droższa.

Praktyką niedopuszczalną jest natomiast dokonywanie zmian w zatwierdzonym kosztorysie, a szczególnie dopisywanie prac, których wcześniej tam nie przewidziano. Wyjątkiem są zmiany wprowadzone do projektu lub uzasadnione innymi okolicznościami, które nie zależą od wykonawców. Zmiany takie powinny być uwzględniane przy płaceniu ryczałtem, choć bywa z tym różnie.

Czy dawać zaliczki?

Przy cotygodniowych wypłatach zaliczki nie mają uzasadnienia. Co innego w przypadku, gdy rozliczanie z wykonawcą jest miesięczne lub etapowe. Wtedy bywają sytuacje, w których można poratować wykonawcę. Niestety zaliczka dla wykonawcy to dość ryzykowna praktyka i lepiej zarezerwować ją tylko dla ekip godnych zaufania. Nie raz zdarzało się bowiem, że robotnicy znikali wkrótce po zainkasowaniu zaliczki, czasem na zawsze. Najbardziej uzasadnione są zaliczki na zakup przez pracowników niektórych materiałów budowlanych lub wypożyczenie niezbędnego sprzętu – rusztowań, miksokretów, betoniarek. Nie ma co jednak ukrywać, że dobre firmy powinny dysponować takim sprzętem na stałe. Generalnie radzimy uznać zaliczki za ostateczność.

Istnieje też coś takiego, jak zadatek. To pewna kwota wypłacana robotnikom na start, przed rozpoczęciem robót. Pozwala im na przykład zaopatrzyć się w żywność i inne niezbędne produkty potrzebne podczas „obozowania” na miejscu budowy. Zadatek jest oczywiście składową ogólnej kwoty za robociznę. Wykonawcy traktują go również jako pewne zabezpieczenie, w przypadku gdyby inwestor stracił nagle płynność finansową i zaprzestał dalszych wypłat. Można więc uznać go za rodzaj kaucji, której firma wtedy nie zwraca. Trudniej jest odzyskać inwestorowi pieniądze w sytuacji, gdy ekipa zniknie niespodziewanie z budowy. Zadatek wynosi zwyczajowo 10% łącznej kwoty za robociznę.

Wzór umowa na budowę domu jednorodzinnego

Okres rękojmi wynosi 2 lub 5 lat, w zależności od rodzaju obiektu budowlanego (ruchomość czy nieruchomość).. 1 Wzór umowy najmu Domu znajdzie zastosowanie w sytuacji,.. Dobrze sporządzona umowa na roboty budowlane jest ważnym elementem współpracy z wykonawcami.UMOWA NA BUDOWĘ DOMU WZÓR: najświeższe informacje, zdjęcia, video o UMOWA NA BUDOWĘ DOMU WZÓR; Mniej kredytów i dłużej na nie czekamy.. Budowa domu jednorodzinnego na podstawie zgłoszenia jest możliwa, jeżeli obszar oddziaływania projektu nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli budynek nie będzie uciążliwy dla sąsiadów i nie wpłynie na ich nieruchomość.. “Autor jest zdania, że dla zapewnienia odpowiedniej jakości nadzoru i pozycji KB na budowie powinno ono być odniesione do wartości nakładów na budowę i wynosić – przy założeniu obszernego zakresu kierowania i kontroli, związanemu z dużą ilością czasu i pracy, a określonemu we wzorze umowy – netto od 4% do 5% tych nakładów .Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (B-5).. Deweloperskich akcję informacyjną dotyczącą ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.Gotowe wzory umów najmu nieruchomości (mieszkania, domu, lokalu) lub dzierżawy gruntu.. Pobierz DOC.Umowa najmu lokalu użytkowego (szkic umowy)..

Jestem w trakcie budowy swojego pierwszego domu jednorodzinnego.

może dotyczyć wybudowania domu, ale także wykonania remontu lub .Podsumowanie ustaleń co do sposobu wykonania prac budowlano-remontowych powinno znaleźć swe odbicie nie tylko w uścisku rąk, ale i w umowie o roboty budowlane.. Inwestor oświadcza, że:Umowa o roboty budowlane sporządzana jest między wykonawcą a inwestorem.Umowa powinna zawierać informacje na temat gwarancji i postanowień rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.. 0 strona wyników dla zapytania wzór umowy najmu domu mieszkalnego .Znaleziono 14 interesujących stron dla frazy wzory umowy na budowa domu w serwisie Money.pl.. Niestety w umowie nie ma zadnego zapisu dotyczacego terminu zakonczenia prac budowlanych na mojej dzialce.Start Budowa domu Budowa domu na podstawie zgłoszenia.. Co powinny zawierać zobowiązania obu stron .Wykonawca wprowadzony jest na teren budowy z dniem, kiedy zostaną mu przekazane wszystkie dokumenty i teren, zgodnie z ustaleniami punktu 2 § 2 niniejszej umowy.. Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego, podobnie jak wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, nakłada na.Oświadczenie takie składa na formularzu o symbolu B-3.Umowa o roboty budowlane lub remont [WZORY UMÓW].. Wykonawca zobowi ązuje si ę nadzorowa ć bezpiecze ństwo pracy osób zatrudnionych na budowie i przebywaj ących na terenie budowy, m.in. dostarczaj ących materiały, architekta i samych Inwestorów.Szczegółowy zakres prac, objętych umową, wynika z załącznika do umowy..

Umowa najmu domu jednorodzinnego z lokatorem (szkic umowy) Zobacz PDF.

Bardziej szczegółowoŁączny kosztorys budowy domu opiewa na ponad 315.500 zł.. Na tej stronie biuro architektoniczne KB Projekt zamieściło umowy na budowę domu jednorodzinnego oraz inne wzory umów z wykonawcami np. na ocieplenie domu, umowa z kierownikiem budowy, z ekipą budowlaną oraz wiele innych dokumentów potrzebnych do inwestycji budowlanej.Umowa o roboty budowlane – WZÓR UMOWY.. Poza typowymi punktami: kto, z kim i na co się umawia oraz za ile to ma być zrobione, muszą się w niej znaleźć zapisy dotyczące praw i obowiązków inwestorów oraz wykonawców.W artykule poruszony został problem dopuszczalności zawarcia umowy o dzieło na budowę domu lub też kilku umów o dzieło na budowę poszczególnych etapów domu.. .UMOWA NAJMU DOMU JEDNORODZINNEGO1.. Przed sporządzeniem i podpisaniem umowy powinieneś ustalić czy chcesz wykonawstwo w całości powierzyć firmie, czy też będziesz budował tzw. “systemem gospodarczym.. Z pozoru wszystko może wydawać się jasne i proste, ale najczęściej podczas budowy domu, oraz na kolejnych jej etapach okazuje się, iż jest to temat bardzo złożony.Znaleziono 97 interesujących stron dla frazy wzór umowy najmu domu mieszkalnego jednorodzinnego w serwisie Money.pl.. Inwestorzy przekazują plac budowy w dniu podpisania umowy (lub innym oznaczonym w umowie terminie), na placu znajdują się przyłącze prowizoryczne wody i energii elektrycznej..

do domu jednorodzinnego w .Zobacz wzór zgłoszenia budowy domu.

Od chwili przekazania placu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie.UMOWA Z WYKONAWC Ą (BUDOWA DOMU).. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ DOMU NR zawarta w Będzinie, dnia.r.. Pasek Spółka Jawna z siedzibą w Będzinie przy ul. Małobądzkiej.. Umowa deweloperska jest umową, na podstawie której deweloper zobowiązuje się po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę w zamian za wynagrodzenie z tego tytułu.Umowa deweloperska nie jest więc umową przenoszącą własność nieruchomości, a jedynie umową .Znajdź umowa na budowę domu.. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia .1.. (dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) Protokół kontroli.Wzór rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o .UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NA BUDOWĘ DOMU NR.. pomiędzy: Panem Marek Pasek, wspólnikiem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego M. Najemca zobowiązany jest do opróżnienia .Pożyczka na krótki okres : Wzór umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży działki zabudowanej domem jednorodzinnym Poniżej prezentujemy przykładowy wzór umowy przedwstępnej na zakup/sprzedaż domu jednorodzinnego (a właściwie działki zabudowanej domem jednorodzinnym, gdyż zwykle przedmiotem sprzedaży jest własność samej działki .Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane..

Zasoby od Ulga mieszkaniowa w PIT: 2 czy 3 lata na budowę domu?

Wzór wniosku 2017 Wzór wniosku 2017 Z uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zwolnione są mieszkalne domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na którą są zaprojektowane.Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego.. Od tego dnia Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy i książkę budowy.. Określone na podstawie umowy o roboty budowlane zasady współpracy pozwolą uniknąć wielu konfliktów na budowie, a ryzyko kar umownych pomoże zdyscyplinować fachowców.. 0 strona wyników dla zapytania wzory umowy na budowa domu.. Pobierz wzór umowy-zlecenia dla inwestorów, którzy zdecydują się na zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, niezależnie od tego, czy budowa jest prowadzona systemem gospodarczym, czy zlecana kompleksowo jednemu wykonawcy.. Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony (szkic pisma) Zobacz PDF .Inwestor, na czas budowy staje się tymczasowym “pracodawcą” dla wykonawcy, a wykonawca staje się naszym “pracownikiem”.. W kosztorysie znajdują się wyceny materiałów i kosztów robocizny z pośredniej półki cenowej.Tablica informacyjna na terenie budowy.. Zwrot przedmiotu Najmu, o którym mowa w § 2 ust.. Przedmiot umowy zostanie wykonany na podstawie dokumentacji technicznej (załącznik nr 1 do umowy).. Ta wycena budowy domu nie zawiera jednak kosztów wykończenia pod klucz, która może nas kosztować kolejne kilkaset tysięcy złotych w zależności od wybranego standardu.. Pomimo zaawansowanych prac budowlanych (w postaci wylanych fundamentów oraz wznoszenia pierwszy ścian parteru) kierownik budowy nadal nie umieścił na terenie mojej działki tablicy informacyjnej.Umowa deweloperska – definicja..

키워드에 대한 정보 umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego wzór

다음은 Bing에서 umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego wzór 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Najlepsza umowa z wykonawcą – rady praktyka, który zbudował dziesiątki domów

 • Budowanie
 • Dom
 • Instalacje
 • Wykańczanie
 • Ogród
 • budowa domu
 • umowa z wykonawcą
 • koszt budowy domu
 • koszt robocizny budowy komina systemowego
 • koszt budowy stan zero
 • koszt budowy domu parterowego
 • budownictwo
 • projekt domu

Najlepsza #umowa #z #wykonawcą #- #rady #praktyka, #który #zbudował #dziesiątki #domów


YouTube에서 umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego wzór 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Najlepsza umowa z wykonawcą – rady praktyka, który zbudował dziesiątki domów | umowa o wybudowanie domu jednorodzinnego wzór, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

See also  Tft Lcd Color Monitor Instrukcja Obsługi | 7 Inch Tft Lcd Monitor 인기 답변 업데이트

Leave a Comment