Spis Z Natury Wzór Do Druku | Kurs Z Kpir (Odc. 14) – Spis Z Natury 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “spis z natury wzór do druku – Kurs z KPiR (odc. 14) – Spis z natury“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 inFakt.pl 이(가) 작성한 기사에는 조회수 7,613회 및 좋아요 50개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

spis z natury wzór do druku 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Kurs z KPiR (odc. 14) – Spis z natury – spis z natury wzór do druku 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Dzień dobry, nazywam się Aneta Socha, jestem Specjalistką ds. kadr i płac w inFakt. Serdecznie zapraszam do udziału w kompleksowym wideo kursie z księgowości (KPiR) dla średniozaawansowanych.
► Dziś odcinek nr 14 z bloku tematycznego nr II: Dokumentacja księgowa KPiR i inne ewidencje, temat: Spis z natury.
Materiał do szkolenia: https://www.slideshare.net/infakt/szkolenie-z-ksigowoci-dla-redniozaawansowanych-odc-14-spis-z-natury
Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach kursu: https://www.youtube.com/user/infaktpl?sub_confirmation=1
► Test z I części Kursu KPiR dla średniozaawansowanych – zdobądź certyfikat!
https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/test-z-i-czesci-kursu-kpir-dla-sredniozaawansowanych/
► Notka o Prelegentce
Aneta Socha
Jako ekspert w dziedzinie kadr i płac, w inFakt doradza księgowym w tej tematyce. Prowadzi webinary i szkolenia oraz przygotowuje specjalistyczne artykuły, w których dzieli się z księgowymi i przedsiębiorcami swoją wiedzą, a także informuje o zmianach prawnych.
► Bądźcie na bieżąco!
https://www.youtube.com/user/infaktpl?sub_confirmation=1
Strona dla księgowych: https://www.infakt.pl/dla-ksiegowych
Blog dla księgowych: https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/
https://www.facebook.com/Ksiegomosc/
https://www.facebook.com/infakt/

spis z natury wzór do druku 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

ARKUSZ SPISU Z NATURY uniwersalny

ARKUSZ SPISU Z NATURY uniwersalny. Rodzaj inwentaryzacji … Inne osoby obecne przy spisie: Imię, nazwisko i stanowisko słuŜbowe. Spis rozpoczęto dn.

+ 여기에 표시

Source: www.bip.umilawa.pl

Date Published: 12/5/2022

View: 3225

Spis z natury – wzór z szerokim omówieniem

Sporządzając spis nie można zatem ograniczyć się do wydruku z firmowego komputera stanów produktów, ale należy fizycznie sprawdzić, ile ich jest …

+ 여기를 클릭

Source: poradnikprzedsiebiorcy.pl

Date Published: 10/29/2022

View: 8676

Arkusz spisu z natury (darmowy wzór w Excel do pobrania)

Pobierz prosty arkusz spisu z natury- wzór, który umożliwi Ci przeprowadzenie inwentaryzacji. Darmowy druk spisu z natury w Excelu.

+ 더 읽기

Source: www.pwsk.pl

Date Published: 6/22/2021

View: 7210

Arkusz spisu z natury

Arkusz spisu z natury. Rodzaj inwentaryzacji . … Przedmiot spisu . … spisu zł gr zł gr. Uwagi. Podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej:.

+ 여기에 보기

Source: www.podkarpacie.znp.edu.pl

Date Published: 10/7/2022

View: 3111

Druki inwentaryzacyjne

Druki inwentaryzacyjne. Przykładowe instrukcje inwentaryzacyjne · Arkusz spisu z natury (uniwersalny) · Arkusz spisu z natury – 20 pozycji.

+ 여기에 표시

Source: www.drukiformularze.pl

Date Published: 5/26/2022

View: 2456

주제와 관련된 이미지 spis z natury wzór do druku

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Kurs z KPiR (odc. 14) – Spis z natury. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Kurs z KPiR (odc. 14) - Spis z natury
Kurs z KPiR (odc. 14) – Spis z natury

주제에 대한 기사 평가 spis z natury wzór do druku

 • Author: inFakt.pl
 • Views: 조회수 7,613회
 • Likes: 좋아요 50개
 • Date Published: 2018. 5. 30.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=kxAaEyj7s8M

Jak powinien wyglądać arkusz spisu z natury?

Arkusz spisu z natury powinien zawierać kilka podstawowych elementów takich jak nazwę firmy, datę, szczegółowe określenie rodzaju towaru lub innego składnika majątku podlegającego spisowi, jednostkę, stwierdzoną spisem ilość danego towaru, cenę, łączną wartość oraz podpisy osób sporządzających taki spis, a także samego …

Czy spis z natury można robić komputerowo?

Tak więc jeśli wymogi ustawowe są spełnione, arkusz spisu z natury nie zawiera ilości składników, które podlegają spisowi, a także, jeżeli dopuści się to w instrukcji, można zastosować spis z natury jako wydruk z systemu komputerowego.

Jak zrobić zerowy spis z natury?

Aby wprowadzić do systemu wFirma.pl sporządzony poza systemem zerowy spis z natury na koniec roku podatkowego, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT w wyświetlonym oknie w polu RODZAJ należy wybrać REMANENT KOŃCOWY, a w polu WARTOŚĆ wpisać zerową wartość spisu.

Kto wycenia arkusz spisu z natury?

Wypełnianie arkuszy

Zespoły spisowe na arkuszach spisu z natury generalnie nie wpisują wartości spisywanych składników majątku. Nie dysponują bowiem takimi informacjami. Wycena spisanych aktywów dokonywana jest w terminie późniejszym przez pracowników działu księgowości (pkt 82 stanowiska KSR).

Kto powinien podpisać się na arkuszu spisu z natury?

Każdy spis z natury powinien na końcu zostać opatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Powinien również zawierać podpis osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Ile archiwizuje się arkusz spisu z natury?

7. Arkusze spisu z natury oraz inną dokumentację inwentaryzacyjną należy archiwizować przez pięć lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym przeprowadzono spis z natury.

Jak wypełnić druk inwentaryzacji?

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:
 1. imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 2. datę sporządzenia spisu,
 3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 4. szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24 (m.in. …
 5. jednostkę miary,
 6. ilość stwierdzoną w czasie spisu,

Jak prawidłowo zrobić remanent?

Jakie dane powinien zawierać remanent na koniec roku?
 1. imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwę firmy),
 2. datę sporządzenia,
 3. numer kolejny pozycji,
 4. szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku,
 5. jednostkę miary,
 6. ilość materiałów i towarów wyliczoną w czasie spisu,
 7. cenę w złotych i groszach,

Jak zrobić inwentaryzację w Excelu?

Inwentaryzacje można dokonać na dwa sposoby, za pomocą dokumentu inwentaryzacji (ręczne dodanie dokumentu magazynowego) lub poprzez zaimportowanie inwentaryzacji z pliku Excel. 1. W pierwszym przypadku należy wejść do modułu „Produkty”, wybierać zakładkę „magazyn”. Następnie trzeba kliknąć opcję „dodaj nowy dokument”.

Kto nie musi robić spisu z natury?

nie musisz przeprowadzać remanentu! Obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów i materiałów obejmował także ryczałtowców ale do końca 2018 roku. I to niezależnie od tego czy jesteś zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT czy nie – w ustawie o VAT nie ma obowiązku sporządzania spisu z natury na koniec roku.

Co uwzględniamy w spisie z natury?

imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27 (m.in.

Co wchodzi w skład spisu z natury?

Co składa się na spis z natury?
 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24 (m.in. …
 • jednostkę miary,
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu,

Co powinien zawierać arkusz inwentaryzacyjny?

Arkusz spisu z natury powinny zawierać co najmniej:

nazwę jednostki w postaci zapisu lub pieczątki, numer kolejny arkusza uniemożliwiający jego podmianę, np. parafę przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej albo osoby odpowiedzialnej za wydanie druku ścisłego zarachowania, określenie metody inwentaryzacji (np.

Jak wpisać spis z natury do ewidencji przychodów?

Spis z natury nie stanowi samodzielnej pozycji KPiR lub ewidencji przychodów, zatem nie księguje się go pod poz. 1 oraz pod ostatnią pozycją danego roku. Wpisu dokonać można w kartach księgi ale niejako osobno, nie sumując go z poszczególnymi pozycjami w trakcie roku.

Czy arkusze spisowe mogą być sporządzane w formie elektronicznej?

Przeprowadzamy spis z natury materiałów i towarów. Czy istnieje możliwość, aby arkusz spisowy został sporządzany w formie elektronicznej, np. w arkuszu kalkulacyjnym? TAK.

Co powinien zawierać arkusz spisowy?

datę na jaką przypada termin spisu, dane dotyczące spisywanych składników. ogólna liczba pozycji, podawana na ostatnim arkuszu spisu, data i podpisy członków zespołu spisowego i osób odpowiedzialnych na końcu arkusza spisowego.

Jak sporządzić spis z natury?

Co składa się na spis z natury?
 1. imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 2. datę sporządzenia spisu,
 3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 4. szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24 (m.in. …
 5. jednostkę miary,
 6. ilość stwierdzoną w czasie spisu,

Co wpisujemy w spis z natury?

Spisowi z natury podlegają towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. W remanencie nie uwzględnia się zatem ani środków trwałych, ani wyposażenia firmy.

Jakie ceny podajemy w remanencie?

Składniki w remanencie należy wycenić według: ceny zakupu (netto – jeżeli przysługuje prawo do odliczenia, brutto – jeżeli prawo do odliczenia nie przysługuje), wartości z dnia sporządzenia spisu (w przypadku, gdy jest ona niższa niż cena zakupu).

Arkusz spisu z natury

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),

realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,

analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy. Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Dobrowolna zgoda.

Aby móc realizować cele:

– zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,

– analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

– wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

wzór z szerokim omówieniem

Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia i wpisania do tej ewidencji remanentu. Jest to spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów:

na dzień 1 stycznia,

na koniec każdego roku podatkowego,

na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,

w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników

w razie likwidacji działalności.

Dodatkowo mogą zdarzyć się sytuacje, w których to naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie spisu z natury u danego podatnika.

Pobierz darmowy wzór spisu z natury w formie PDF lub DOCX!

Na skróty Zamknij wygodnie rok podatkowy! Wprowadzenie remanentu końcowego

Wprowadzenie remanentu końcowego Automatyczne wyliczanie dochodu

Automatyczne wyliczanie dochodu Generowanie i wysyłka zeznań rocznych Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Remanent (spis z natury) powinien odzwierciedlać rzeczywisty stan (ilość) rzeczy nim objętych. Sporządzając spis nie można zatem ograniczyć się do wydruku z firmowego komputera stanów produktów, ale należy fizycznie sprawdzić, ile ich jest i w jakim są stanie.

Głównym celem sporządzania spisu z natury jest ustalenie faktycznego dochodu. Przy prowadzeniu ewidencji podatkowej w postaci KPiR dochód bowiem:

powiększa się o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego, jeżeli wartość remanentu końcowego > wartość remanentu początkowego;

obniża się o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego, jeżeli wartość remanentu końcowego < wartość remanentu początkowego. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mają obowiązku sporządzania spisu z natury na koniec roku podatkowego. Elementy, jakie powinien zawierać spis z natury Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24 (m.in. towarów handlowych i materiałów), jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury, klauzulę "Spis zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników). Spisowi z natury podlegają towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady. W remanencie nie uwzględnia się zatem ani środków trwałych, ani wyposażenia firmy. Przykład 1. W 2022 roku Pan Jan wykupił pojazd z leasingu, który ujął w ewidencji środków trwałych. Pan Jan planuje jego sprzedaż, która planowana jest na styczeń 2023. Czy podatnik będzie zobowiązany wykazać niesprzedany pojazd w spisie z natury/ remanencie końcowym, który sporządzany będzie ze stanem na 31 grudnia 2022)? Nie, bowiem w spisie z natury nie uwzględnia się składników ujętych w ewidencji środków trwałych. Wyjątkiem od powyższej reguły w zakresie środków trwałych jest remanent likwidacyjny sporządzany nie dla celów podatku dochodowego, a dla celów VAT, w którym to należy uwzględnić również wyposażenie i środki trwałe (wyjaśnienie w dalszej części artykułu). Ujęciu w sporządzanym remanencie i wycenie podlegają towary stanowiące własność podatnika, również te, które w dniu sporządzania spisu pozostają poza jego zakładem. Jeżeli przedsiębiorca w swoim “magazynie” na dzień sporządzania spisu z natury posiada, oprócz własnych, towary obce, to także one podlegają ujęciu w sporządzanym zestawieniu. Jednak w stosunku do nich wystarczy podać informację o ilości i wskazać właściciela - nie ma natomiast potrzeby dokonywania ich wyceny, wartości ich bowiem nie wlicza się do wartość ogólnej remanentu uwzględnianej w ewidencji podatkowej. Ponadto zawarto w rozporządzeniu dodatkowe zapisy, uwzględniające charakter prowadzonej działalności odnoszące się do: księgarń i antykwariatów księgarskich - w przypadku których spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne, działalności kantorowej - gdzie spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe, działów specjalnych produkcji rolnej - gdzie spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy. Zasady wyceny spisu z natury Ogólne zasady wyceny remanentu Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według: cen zakupu - faktyczna wartość, za jaką przedsiębiorca nabył towar handlowy/materiał (czyli już z uwzględnieniem rabatów i opustów ceny) wynikająca z dokumentu zakupu pomniejszona o wartość podatku VAT podlegającą odliczeniu - lub cen nabycia - cena zakupu powiększona o koszty uboczne związane z zakupem towarów handlowych/materiałów - np. koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, załadunku i wyładunku; koszty uboczne (kolumna 11 KPiR) należałoby przyporządkować określonym towarom lub ustalić procentowy wskaźnik kosztów ubocznych zakupu w stosunku do ogólnej wartości zakupu towarów handlowych i materiałów (kolumna 10 KPiR) - lub według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia - uwzględnia się ceny rynkowe stosowane w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia - jeżeli do wyceny towarów przyjmie się kwotę niższą od ceny zakupu lub nabycia, np. z powodu uszkodzenia lub wyjścia z mody, należy przy poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową cenę zakupu (nabycia). Półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się: według kosztów wytworzenia - czyli wszelkich kosztów związanych bezpośrednio i pośrednio z wytworzeniem (przerobem). Natomiast odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się: według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania. Szczególne zasady wyceny Spis z natury niesprzedanych wartości dewizowych wycenia się według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu. Natomiast, gdy spis sporządzany jest w dniu kończącym rok podatkowy - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy. Wartość rzeczy zastawionych wyceniana jest według ich wartości rynkowej. Przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej. Produkcję zwierzęcą objętą spisem z natury wycenia się według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt. Pomniejszenie wartości spisu z natury Zgodnie z § 26 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wartość spisu z natury należy pomniejszyć o kwotę, o którą podatnik zmniejszył koszty uzyskania przychodów lub zwiększył przychody z uwagi na: płatność za fakturę o wartości min. 15 000 zł bez wykorzystania rachunku płatniczego; płatność za fakturę o wartości min. 15 000 zł na rachunek podatnika inny niż zawarty na białej liście podatników; płatność za fakturę o wartości min. 15 000 zł objętą split payment bez wykorzystania komunikatu przelewu - w kwocie przypadającej na zakup towarów handlowych, materiałów podstawowych oraz pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, produkcji w toku, braków i odpadów, objętych tym spisem. Zerowy spis z natury Jeżeli przedsiębiorca w momencie, w którym zobowiązany jest sporządzić spis z natury, nie posiada na stanie firmy żadnych towarów handlowych ani materiałów podlegających spisowi, nie zwalnia go to z obowiązku jego sporządzenia. Wówczas tworzy się remanent z wartością “0 zł”, zapisuje tę wartość w KPiR jako wartość remanentu, a arkusz spisu z natury przechowuje w dokumentacji księgowej. Okoliczności sporządzania spisu z natury Spis z natury na koniec roku podatkowego Na koniec roku podatkowego, czyli zwykle na dzień 31 grudnia, przedsiębiorca prowadzący KPiR (zasady ogólne, podatek liniowy) zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury obejmującego przede wszystkim towary handlowe i materiały. Wyceny ich wartości dokonuje się na podstawie ceny zakupu lub ceny nabycia - o metodzie decyduje sam przedsiębiorca. Wartość remanentu końcowego jest ostatnim zapisem w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zamykającym rok podatkowy. Podatnicy, którzy sporządzili spis z natury na dzień 31 grudnia roku podatkowego nie mają obowiązku sporządzania początkowego spisu z natury na kolejny rok. Na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się wówczas wartość spisu z natury sporządzonego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Spis z natury na początek roku podatkowego Jest zwykle tym samym spisem, co sporządzony na dzień 31 grudnia. Jednak w dokumentacji powinien się znaleźć jako oddzielny arkusz. Ta sama więc wartość spisu z natury, która zamyka rok podatkowy, również rozpoczyna rok następny. Spis na początek roku podatkowego stanowi pierwszy zapis w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, rozpoczynając tym samym zapisy w nowym roku podatkowym. Spis z natury przy rozpoczęciu działalności Przedsiębiorca rozpoczynający działalność, który zobowiązany jest do prowadzenia KPiR na dzień rozpoczęcia działalności powinien sporządzić spis z natury. Ujmuje się w nim wszystkie posiadane na dzień rozpoczęcia działalności towary handlowe (czyli służące dalszej odsprzedaży) i materiały (służące do produkcji). Będą to zatem towary zakupione przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wartość ustalonego na dzień rozpoczęcia działalności spisu z natury ujmuje się w KPiR jako pierwszy wpis rozpoczynający zapisy w prowadzonej ewidencji podatkowej. W remanencie sporządzanym przy otwarciu firmy nie ujmuje się majątku wprowadzonego do firmy - środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych ani wyposażenia. Jeżeli na dzień rozpoczęcia działalności przedsiębiorca chce wprowadzić do firmy prywatne rzeczy, w celu ich dalszej odsprzedaży (czyli rzeczy te mają charakter towaru handlowego) ujmuje je w remanencie, jednak ich wartości nie bierze się pod uwagę przy wycenie spisu z natury uwzględnionego w ewidencji podatkowej. Spis z natury przy likwidacji działalności W przypadku likwidacji działalności również konieczne jest sporządzenie spisu z natury. Istotne jest, że czynni podatnicy VAT w przypadku likwidacji działalności często zobowiązani są do sporządzenia dwóch remanentów - oddzielnie dla celów VAT oraz oddzielnie dla celów podatku dochodowego, a także trzeciego dokumentu (często mylonego z remanentem) o nazwie wykaz składników majątku pozostających na dzień likwidacji działalności. Przy sporządzaniu remanentu likwidacyjnego wyjątkowo stosuje się wycenę wg cen rynkowych. W spisie z natury na dzień likwidacji działalności sporządzanym dla celów VAT ujmuje się zarówno towary handlowe i materiały, jak i wyposażenie firmy oraz środki trwałe przy których nabyciu przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT i które pozostają na dzień likwidacji w firmie. Informację o likwidacyjnym spisie z natury sporządzonym dla celów podatku VAT należy dołączyć do ostatniego składanego pliku JPK_V7, a wartość VAT z niego wynikającą wykazać w części deklaracyjnej pliku. Remanent dla celów podatku dochodowego sporządzany jest wg zasad ogólnych - uwzględnia się w nim towary handlowe i materiały pozostające na stanie firmy na dzień likwidacji działalności. Wartość spisu z natury na dzień zakończenia działalności ujmuje się w KPiR jako ostatni, zamykający ją wpis. Dla celów wyliczenia należności podatkowej, wartość remanentu likwidacyjnego zostanie uwzględniona dopiero podczas sporządzania zeznania rocznego. Wykaz składników majątku powinien natomiast zawierać wyposażenie i środki trwałe firmy pozostające na dzień likwidacji, które automatycznie przechodzą na własność przedsiębiorcy. Jednak ze względu na to, że przepisy mówią, iż przychód ze sprzedaży (jeżeli sprzedaż nastąpi nie później niż 6 lat od daty zakończenia działalności) takich składników majątku należy wykazać w zeznaniu rocznym (składanym za rok, w którym nastąpiła sprzedaż zawartego w wykazie majątku składnika) jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, sporządzenie wykazu jest potrzebne i należy go przechowywać w dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością. O zamiarze sporządzania spisu z natury nie trzeba już powiadamiać naczelnika urzędu skarbowego. Spis z natury w razie zmiany wspólnika Remanent należy sporządzić również w przypadku, gdy w spółce dochodzi do zmiany wspólnika. Ma on na celu ustalenie rzeczywistego zobowiązania podatkowego zarówno wspólnika wychodzącego ze spółki, jak i pozostałych wspólników. Spis z natury w trakcie roku Zdarza się, iż podatnik sam lub na wniosek urzędu dokonuje spisu z natury w trakcie roku podatkowego. Powodem może być chęć ustalenia faktycznego dochodu na koniec każdego z okresów rozliczeniowych w trakcie roku, uwzględniającego stan zapasów. Obecnie nie ma obowiązku zawiadamiania urzędu o dokonaniu spisu w trakcie roku. Kiedy remanent przekazać do urzędu skarbowego? Remanent sporządzany dla celów podatku dochodowego nie wymaga złożenia w urzędzie skarbowym. Wystarczy, że spis będzie sporządzany, wyceniany, uwzględniany w prowadzonej ewidencji i przechowywany w dokumentacji księgowej. Jedynym wyjątkiem, który powoduje konieczność złożenia remanentu w urzędzie jest remanent likwidacyjny sporządzany dla celów rozliczenia podatku VAT. Oczywiście remanent również należy przedłożyć w urzędzie, jeżeli takie wezwanie podatnikowi zostanie przez urząd zgłoszone. Remanent w systemie wFirma.pl W systemie wFirma przedsiębiorcy mogą wprowadzić wartość remanentu końcowego, dzięki czemu system automatycznie ustali różnice remanentowe, które następnie zostaną uwzględnione w zeznaniu rocznym. Aby wprowadzić wartość remanentu końcowego należy skorzystać z zakładki: EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » REMANENT KOŃCOWY, gdzie w pojawiającym się polu należy wprowadzić datę i wartość sporządzanego spisu z natury i zapisać. Wówczas wpis zostanie dodany i uwzględniony w KPIR.

Arkusz Spisu z Natury (darmowy wzór xls w Excel do pobrania)

Arkusze spisowe należy oznaczyć i ponumerować w sposób uniemożliwiający ich zamianę. Podczas wypełniania, należy używać symboliki i nazewnictwa przyjętego w kartotekach i spisach majątku.

Po zakończeniu inwentaryzacji poszczególne zespoły inwentaryzacyjne rozliczają się z komisją z powierzonych im arkuszy spisowych i informują o wszelkich odstępstwach i nieprawidłowościach. Na ich podstawie tworzy się zestawienia różnic inwentaryzacyjnych oraz druk inwentaryzacji.

Druki inwentaryzacyjne

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),

realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,

analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy. Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Dobrowolna zgoda.

Aby móc realizować cele:

– zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,

– analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

– wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

Jak prawidłowo wypełnić spis z natury?

Każdy przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do corocznego wprowadzania do niej danych pochodzących z inwentaryzacji. Co to jest spis z natury? To rzetelne wyliczenie każdego składnika majątkowego firmy. Arkusz spisu z natury powinien zawierać kilka podstawowych elementów takich jak nazwę firmy, datę, szczegółowe określenie rodzaju towaru lub innego składnika majątku podlegającego spisowi, jednostkę, stwierdzoną spisem ilość danego towaru, cenę, łączną wartość oraz podpisy osób sporządzających taki spis, a także samego właściciela zakładu. Drugi spisu z natury dostępne są w internecie, arkusz takiego spisu z natury generalnie jest uniwersalny. Oczywiście są różne sposoby przeprowadzania spisu i samego nanoszenia danych na arkusz. Na rynku istnieją firmy świadczące usługi inwentaryzacyjne, które doskonale wiedzą, jak poradzić sobie w gąszczu dokumentów i skarbowych zawiłości.

Czy spis z natury można robić komputerowo?

Inwentaryzacja obecnie w przeważającej większości przeprowadzana jest komputerowo. Spis z natury w excelu to już standard. Istnieją natomiast inne programy do spisu z natury, które w przyjazny sposób przeprowadzą przedsiębiorcę przez cały proces. Remanent jak najbardziej można przeprowadzić komputerowo. Dzięki temu można znacznie skrócić pracę i jednocześnie uczynić ją bardziej efektywną. Remanent powinien być przeprowadzony bardzo szczegółowo, z wykorzystaniem dostępnych możliwości technologicznych jak odpowiednie wzory, programy czy czytniki kodów. Ułatwi i przyspieszy to pracę, a jednocześnie sprawi, że zmarginalizujemy ryzyko popełnienia błędu. W kontekście aktualizacji księgi przychodów i rozchodów ma to wyjątkowe znaczenie, gdyż błędy skutkują złym wyliczeniem kwoty podatku dochodowego, a w dalszej kolejności błędnym rozliczeniem rocznym.

Jak wypełnić arkusz spisu z natury?

Wypełnianie druku spisu z natury nie jest czynnością trudną. Przy zachowaniu uwagi i koncentracji całość powinna być jedynie formalnością. Uniwersalny arkusz spisu z natury zawiera bowiem najbardziej podstawowe dane dotyczące firmy, a także liczbę i stan przedmiotów, których dotyczy rachuba. Dzięki odpowiednio napisanym arkuszom w Excelu praca polega na wpisywaniu odpowiednich wartości w komórki, które następnie mnożą wartości, by podać też całościową sumę majątku. Taki formularz spisu z natury jest dokumentem, którym księgowość posługuje się, by zaktualizować księgę przychodów i rozchodów.

Co wpisać w rubryce „przedmiot spisu z natury”?

Chodzi o umieszczenie w arkuszu spisu z natury precyzyjnych nazw rachowanych przedmiotów. Ważne jest dochowanie staranności w tym zakresie, ponieważ wszelkie błędy mogą się skończyć nieprawidłowym wyliczeniem podatku. W Polsce obowiązują bowiem różne stawki VAT dla poszczególnych towarów handlowych, materiałów i surowców podstawowych, a także tych pomocniczych. Formularz spisu z natury musi zawierać precyzyjnie wyszczególnione informacje dotyczące każdego z towarów. Rodzaj, ilość a także przybliżona wartość w oparciu o cenę rynkową. Przedmiot spisu z natury musi być bardzo dokładnie nazwany.

Ceny netto, czy brutto? Co wpisać w arkusz spisu z natury

Kwestia wpisywania w uniwersalny arkusz spisu z natury wartości spisywanych przedmiotów została uregulowana stosunkowo czytelnie w ustawie o rachunkowości. Istnieje tu wyraźny podział na przedsiębiorców – płatników VAT, a także „nievatowców”. Spis z natury, netto, czy brutto? Jeśli zastanawia Was ta kwestia, spieszymy z wyjaśnieniami. Pierwszy wariant muszą wybrać przedsiębiorcy, którzy płacą podatek dochodowy – „vatowcy”. Stawki brutto do druku spisu z natury powinni wpisać Ci, którzy nie płacą z założenia podatku VAT.

Gdzie złożyć spis z natury?

Arkusze spisu z natury nie są dokumentami, co do których istnieje obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym. To formularz, którym uzupełnia się dokumentację księgową w firmie. W oparciu o nią księgowość wylicza odpowiednią stawkę podatku do zapłacenia. W razie wykazania nieprawidłowości trzeba składać odpowiednie korekty. Dokładając wszelkich starań do tego, by spis z natury został przeprowadzony rzetelnie jednocześnie unikamy ryzyka błędnego wyliczenia podatku i wszczęcia postępowania administracyjnego z tytułu popełnienia wykroczenia skarbowego. Ilościowy arkusz spisu z natury jest wewnętrznym dokumentem księgowym.

Dokumenty tradycyjne a elektroniczne podczas procesu inwentaryzacji

Inwentaryzację można przeprowadzić w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Pod pojęciem „tradycyjny” można rozumieć przeprowadzenie inwentaryzacji poprzez ręczny spis towarów i materiałów oraz środków trwałych na arkuszach spisowych.

Środki trwałe i wyposażenie są oznaczane numerem inwentarzowym, najczęściej markerem lub etykietą papierową. Inwentaryzacja rozliczana jest w postaci papierowej dokumentacji (ewentualnie wyniki są wprowadzane do programu komputerowego). Przy tradycyjnej dokumentacji najczęściej pojawiającymi problemami jest pomijanie poszczególnych składników w trakcie sporządzania spisu z natury, nieczytelne numery inwentarzowe, czy niewłaściwy opis składników majątku. Największą niedogodnością pozostaje jednak czasochłonność tego procesu, a także liczba osób, które muszą być zaangażowane w przeprowadzenie inwentaryzacji.

Pod pojęciem „elektroniczny” rozumie się przeprowadzenie procesu inwentaryzacji towarów i materiałów za pomocą technologii automatycznej identyfikacji, przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych. Polega to na: znakowaniu środków etykietami lub tabliczkami zawierającymi kody kreskowe, sporządzeniu spisu z natury za pomocą czytników kodu, a także następnie – elektroniczne porównanie z ewidencją i rozliczenie wyników spisu.

Sposób inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych

Niezależnie od sposobu w jaki przeprowadzana jest inwentaryzacja, czy za pomocą dokumentacji tradycyjnej czy elektronicznej musi ona spełniać wymogi ustawowe, a także wybrana metoda powinna być zawarta w instrukcji inwentaryzacyjnej, która jest ogłoszona przez kierownika jednostki. Arkusz spisu z natury powinien spełniać wymogi ustawowe, które wynikają z art. 21 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Musi zawierać: numer arkusza, nazwę firmy i pole spisowe, skład komisji inwentaryzacyjnej (osób odpowiedzialnych materialnie), datę rozpoczęcia i zakończenia spisu, dane przypadającą na termin spisu, dane, które dotyczą spisywanych składników, podsumowanie arkusza. Dodatkowo każda strona musi być ponumerowana, a także zawierać datę oraz podpisy osób odpowiedzialnych.

Arkusz spisu z natury może być gotowym formularzem lub też zostać wygenerowany z systemu komputerowego. Komputerowy arkusz spisu z natury może posiadać numery inwentarzowe i nazwy składników, które mają podlegać inwentaryzacji, ale niedopuszczalne jest ujęcie ilości składników majątkowych.

Tak więc jeśli wymogi ustawowe są spełnione, arkusz spisu z natury nie zawiera ilości składników, które podlegają spisowi, a także, jeżeli dopuści się to w instrukcji, można zastosować spis z natury jako wydruk z systemu komputerowego.

Dokumentacja przy inwentaryzacji

W przypadku podpisania przez komisję komputerowego wydruku ewidencji magazynowej (ewidencji ilościowo-wartościowej) nie można jej uznać za spis z natury. Wynika to faktu, iż komputerowy druk ewidencji magazynowej nie posiada wszystkich elementów, które pozwalają uznać go za protokół inwentaryzacyjny, w dalszej kolejności jest to niedopełnienie założeń inwentaryzacji, która umożliwia potwierdzenie ewidencji mając na uwadze stan faktyczny i możliwość wykazania różnic. Inwentaryzacja jest przeprowadzana poprzez spis z natury, który ma na celu pomiar składników, a w dalszej kolejności wpisanie otrzymanych wyników do protokołu inwentaryzacyjnego.

W przypadku aktywów, które nie posiadają postaci materialnej należy przeprowadzić inwentaryzację drogą potwierdzenia sald. Umożliwia to wykrycie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji gospodarki finansowej. Ustawa o rachunkowości nie określa w jakiej formie (za pomocą dokumentów tradycyjnych, czy elektronicznych) można uzyskiwać potwierdzenia sald. Tak więc każda jednostka powinna wziąć pod uwagę przede wszystkim to, by były one maksymalnie wiarygodne. Możliwe jest wysłanie potwierdzenia sald za pomocą maila ponieważ art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) nie określa jaką formę powinno to przybrać. Tożsama sytuacja występuje w przypadku podpisu elektronicznego, nie jest on potrzebny podczas przeprowadzania inwentaryzacji należności za pomocą techniki elektronicznej.

W odniesieniu do wszystkich dokumentów, tradycyjnych i elektronicznych, stanowią one dowód księgowy (i na ich podstawie można dokonywać zapisów księgowych), jeśli zawierają elementy ściśle opisane w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Źródło: SmartMedia

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Zerowy spis z natury a obowiązki ewidencyjne

W przypadku niektórych podatników może mieć miejsce sytuacja, że spis z natury na koniec roku podatkowego wynosi zero. Ma to miejsce zazwyczaj wtedy, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność związaną ze świadczeniem usług. Nawet jeśli podatnik nie posiada żadnych składników podlegających spisowi, zerowy spis z natury również podlega ewidencji.

Obowiązek przeprowadzenia remanentu a zerowy spis z natury

Obowiązek sporządzenia spisu z natury określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z treścią § 24 ust. 1 Rozporządzenia podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej “spisem z natury”, na:

dzień 1 stycznia,

koniec każdego roku podatkowego,

dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym,

dzień zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników,

dzień likwidacji działalności.

Dodatkowo ustawodawca wskazuje, że obowiązek sporządzenia spisu z natury na 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku jest on jednocześnie spisem z natury na początek roku kolejnego.

Podatnicy nie mają obowiązku zgłaszania w urzędzie skarbowym informacji o sporządzeniu spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym również zerowy spis z natury nie jest zgłaszany w urzędzie. Wystarczy, że spis będzie sporządzony, wyceniony i uwzględniany w prowadzonej ewidencji podatkowej (KPiR) oraz przechowywany w prowadzonej przez biuro rachunkowe lub osobiście przez podatnika dokumentacji księgowej razem z księgami podatkowymi przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury dotyczy przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych jak również podatkiem liniowym.

Od 1 stycznia 2019 roku, podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu zostali zwolnieni z obowiązku sporządzania spisu z natury.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących KPiR dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 (przychody z działalności gospodarczej) a kosztami uzyskania:

powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub

pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Oznacza to, że przepisy ustawy o podatku dochodowym zobowiązują podatników do brania pod uwagę spisu z natury przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu za dany rok podatkowy.

Czy należy sporządzić zerowy spis z natury?

Przepisy podatkowe nie przewidują możliwości zwolnienia podatnika z obowiązku sporządzenia spisu z natury w sytuacji, gdy nie posiada on składników majątku, które zgodnie z przepisami podlegają ujęciu w spisie z natury. Oznacza to, że obowiązek sporządzenia spisu z natury nie ominie podatników, którzy nie stwierdzą na stanie towarów handlowych, a zatem wartość spisu wynosić będzie 0,00 zł. Zerowy spis z natury nie zmienia bowiem faktu, że obowiązkiem podatnika jest jego sporządzenie.

Nawet jeśli na stanie firmy nie znajdują się żadne towary handlowe, materiały lub inne składniki majątku, które powinny znaleźć się w spisie – podatnik ma obowiązek sporządzić zerowy spis z natury.

Zerowy spis z natury powinien obejmować swoim zakresem dane wskazane w par. 25 ust. 2 rozporządzenia, a więc imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 24, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”.

Należy przy tym także pamiętać, że w celu ustalenia prawidłowego dochodu za dany rok do książki przychodów i rozchodów należy wpisać zerową wartość spisu w ostatniej pozycji KPiR.

Należy również dodać, że jeżeli podatnik będzie kontynuował działalność gospodarczą w kolejnym roku to w pierwszej pozycji KPiR za ten rok powinien również wpisać, że spis z natury na dzień 1 stycznia wynosi 0 zł.

Zerowy spis z natury w systemie wFirma.pl

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada towarów na stanie, mimo wszystko zobowiązany jest sporządzić tzw. zerowy spis z natury. Aby wprowadzić do systemu wFirma.pl sporządzony poza systemem zerowy spis z natury na koniec roku podatkowego, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT w wyświetlonym oknie w polu RODZAJ należy wybrać REMANENT KOŃCOWY, a w polu WARTOŚĆ wpisać zerową wartość spisu.

Po zapisaniu, wartość wprowadzonego remanentu zostanie automatycznie ujęta w kolumnie 15 KPiR. Dodatkowo zostanie automatycznie wygenerowany remanent początkowy którego wartość również będzie wynosiła 0 zł. Dodany remanent początkowy i końcowy będzie uwzględniony podczas generowania zeznania rocznego po zakończonym roku do ustalenia ewentualnych różnic remanentowych. Wartości remanentu widoczne są w bilansie który przedsiębiorca może wygenerować po zakończonym roku. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » KPiR, jako miesiąc ustawić w lewym dolnym rogu pod tabelą Grudzień a następnie z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ BILANS.

Wypełnianie arkusza spisowego

Arkusz spisowy jest dokumentem, na którym zespoły spisowe ujmują na bieżąco wyniki dokonanych w toku spisu z natury pomiarów stanu poszczególnych składników zapasów. Powinien on przedstawiać rzetelne i wiarygodne informacje na temat spisywanych składników majątku oraz dane niezbędne do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Aktywa podlegające spisowi z natury

Inwentaryzacja aktywów drogą spisu z natury polega na ustaleniu ich stanu ilościowego poprzez ich przeliczenie, zważenie lub zmierzenie. Ze swej istoty spis z natury obejmuje aktywa w postaci rzeczowej ( ustawy o rachunkowości). Dotyczy on m.in. środków trwałych (z wyjątkiem tych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości inwentaryzowanych w drodze weryfikacji), zapasów oraz środków pieniężnych w kasie.

Inwentaryzacja w formie spisu z natury obejmuje także znajdujące się w jednostce składniki aktywów będące własnością innych podmiotów, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, powiadamiając te podmioty o wynikach spisu. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania (art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Arkusz spisu dowodem księgowym

Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji trzeba odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten został na jednostki prowadzące księgi rachunkowe nałożony mocą ustawy o rachunkowości. Ustawodawca nie określił jednak, w jakiej formie dokumenty rozliczające inwentaryzację powinny zostać przygotowane. W praktyce drukiem, który jest najczęściej wykorzystywany do udokumentowania spisu z natury, jest arkusz spisu z natury (tzw. arkusz spisowy). Aby mógł on zostać uznany za dowód księgowy i stanowić podstawę zapisów w księgach rachunkowych dotyczących rozliczenia wyników inwentaryzacji, powinien obejmować dane wskazane w ustawy o rachunkowości.

Składowe arkusza spisowego

Elementy, jakie należy zawrzeć w arkuszu spisu z natury, zostały określone w pkt 65 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55). Wynika z niego, że formularz arkusza spisowego składa się z 3 części, tj. nagłówka, tabeli z polami i zakończenia. W nagłówku zamieszcza się co najmniej:

nazwę jednostki,

numer kolejny arkusza, jeżeli nie został on z góry nadany,

identyfikację (nazwę lub numer) pola spisowego oraz przedmiotu spisu, z ewentualnym wskazaniem, że chodzi o zapasy obce lub zapasy o obniżonej przydatności gospodarczej,

datę spisu oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu,

skład zespołu spisowego.

W tabeli z polami wpisuje się kolejno spisywane składniki zapasów z podaniem:

liczby porządkowej spisywanej pozycji (na każdym polu spisowym spisywane pozycje numerowane są kolejno),

identyfikacji spisywanego asortymentu (nazwy, symbolu – indeksu lub kodu, ewentualnie bliższego określenia spisywanego składnika),

jednostki miary i jeżeli to konieczne – jednostki miary stosowanej w bieżącej ewidencji księgowej,

stanu ilościowego, a ewentualnie także ceny jednostkowej i wartości zapasu, co jest nieodzowne w razie spisu z natury towarów i opakowań objętych tylko ewidencją wartościową, zapasów objętych tylko bieżącą ewidencją ilościową lub zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją księgową.

W tabeli przedstawia się również uwagi. Przykładowo mogą one dotyczyć oceny przydatności gospodarczej zapasów, dokonania ponownego spisu z natury czy obecności kontrolera spisowego lub biegłego rewidenta.

W części ostatniej formularza, tj. w zakończeniu, dokonuje się m.in. zaznaczenia ostatniej pozycji arkusza spisowego kończącego spis na danym polu spisowym. Następuje to przez wpisanie pod ostatnią pozycją arkusza dotyczącego danego pola spisowego treści: “Spis zakończono na pozycji….” z podaniem jej numeru albo przez zakreślenie wszystkich pustych wierszy pod ostatnią pozycją. Jeżeli były dokonywane poprawki, to należy je wymienić z podaniem numeru pozycji, np. w formie adnotacji “W arkuszach spisowych dokonano poprawek (parafowanych) w następujących pozycjach…”. W zakończeniu formularza podpisy składają wszyscy członkowie zespołu spisowego oraz osoba odpowiedzialna za zapasy lub osoba ją reprezentująca (z ewentualnymi uwagami czy zastrzeżeniami). Gdy osoba odpowiedzialna nie bierze udziału w spisie, w arkuszu zamieszcza się na ten temat stosowną adnotację.

Dokument arkusza spisowego może wymagać dodatkowej rozbudowy. Będzie tak np. wówczas, gdy różnice inwentaryzacyjne są ustalane i wykazywane w arkuszach spisowych.

Potwierdzenie przyjęcia arkuszy

Zanim zespoły spisowe przystąpią do czynności inwentaryzacyjnych, następuje wydanie im odpowiedniej liczby arkuszy spisowych. Zaleca się, aby arkusze te zostały wcześniej ponumerowane i oznaczone w taki sposób, aby nie było możliwości ich zamiany. W praktyce z chwilą ich ponumerowania formularze te są traktowane jako tzw. druki ścisłego zarachowania (tj. druki, które są objęte kontrolą przez cały okres ich posiadania przez jednostkę, podlegające ilościowej kontroli zużycia). Chociaż nie wynika to z przepisów, wymagane jest, aby osoba, która pobrała druki do wykorzystania, potwierdziła ich odbiór. Po zakończonym spisie z natury ma obowiązek rozliczyć się z nich. Wtedy ich odebranie powinno zostać pokwitowane przez osobę odbierającą.

Za rozliczenie arkuszy spisowych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej lub osoba bezpośrednio przez niego wskazana.

Generowanie arkuszy z systemu komputerowego

Jeżeli system informatyczny zapewnia wydruk arkuszy spisowych przed rozpoczęciem spisu, należy zachować opisane już wymagania dotyczące tych formularzy. Należy podkreślić, że posługiwanie się podczas spisu z natury arkuszami z uprzednio wypełnionymi cechami identyfikującymi spisywane składniki zapasów (np. nazwa, numer indeksu, jednostka miary) może wpływać ujemnie na poprawność jego przeprowadzenia. W takim bowiem przypadku spis następuje najczęściej zgodnie z wynikającą z arkuszy kolejnością składników, co z kolei przeczy zasadzie systematycznego spisu z natury (czyli w porządku odpowiadającym kolejności miejsc składowania zapasów). Z tego względu dany podmiot powinien rozważyć, czy udostępnienie informacji o asortymencie nie wpłynie negatywnie na wiarygodność spisu.

Ważne jest również, że jeśli w wydrukach arkuszy podawany jest stan ewidencyjny zapasów, podważa to rzetelność spisu. Sugeruje bowiem oczekiwany ich stan (pkt 67 stanowiska KSR).

Wypełnianie arkuszy

Każdy arkusz spisowy wypełnia się w sposób czytelny bez pozostawiania pustych (wolnych) miejsc, a w razie ich wystąpienia lub pustych końcówek zakreśla się je, aby uniemożliwić dopiski. Nie zaleca się robienia notatek jako podstawy do późniejszego wypełnienia arkuszy (pkt 66 stanowiska KSR). Arkusze spisu z natury wypełniane są etapami (patrz ramka).

Zespoły spisowe na arkuszach spisu z natury generalnie nie wpisują wartości spisywanych składników majątku. Nie dysponują bowiem takimi informacjami. Wycena spisanych aktywów dokonywana jest w terminie późniejszym przez pracowników działu księgowości (pkt 82 stanowiska KSR).

Z żadnych przepisów nie wynika, w ilu egzemplarzach sporządza się arkusz spisu z natury. W praktyce są to zazwyczaj 2 egzemplarze, z czego jeden otrzymuje dział finansowo-księgowy, a drugi (kopię) osoba odpowiedzialna materialnie.

Zwrot arkuszy

Po zakończeniu spisu na danym polu zespół spisowy zwraca przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej lub wyznaczonemu przez niego członkowi komisji:

a) wszystkie wykorzystane i niewykorzystane, w tym błędnie wypełnione i anulowane (unieważnione) arkusze spisowe,

b) inne dokumenty, które zawierają informacje o przebiegu spisu z natury.

Przewodniczący komisji rozlicza, z wykorzystaniem zestawienia kontrolnego, zwrócone arkusze spisowe oraz sprawdza kompletność i poprawność ich wypełnienia (pkt 78 stanowiska KSR).

Poprawianie błędów w arkuszach spisowych

Dokumenty spisowe wypełnia się w sposób uniemożliwiający modyfikację zapisów. Drobne pomyłki i błędy poprawia się poprzez skreślenie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, wpisanie właściwej treści, podpisanie poprawki przez zespół spisowy i osobę odpowiedzialną oraz umieszczenie daty ( i ustawy o rachunkowości). W pozostałych przypadkach skreśla się błędny zapis i dokonuje poprawnego zapisu w odrębnej pozycji arkusza spisowego. Przy skreśleniu członkowie zespołu spisowego podpisują się i wskazują pozycję, w której figuruje poprawny zapis. Nie jest dopuszczalne dokonywanie poprawek w arkuszu spisu z natury z użyciem korektorów, zamazywań lub w inny sposób, który uniemożliwia odczytanie treści pierwotnego zapisu (pkt 68 stanowiska KSR).

Etapy wypełniania arkuszy spisowych » Przed rozpoczęciem czynności spisowych uzupełnia się nagłówek arkusza, w którym zamieszcza się m.in. nazwę jednostki, numer kolejny arkusza (o ile nie został on z góry nadany), nazwę i numer pola spisowego (np. magazynu) i przedmiotu spisu, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu, skład zespołu spisowego. » Podczas czynności spisowych zespół spisowy ujmuje w arkuszach na bieżąco wyniki dokonanych pomiarów stanu poszczególnych składników aktywów. W toku spisu z natury arkusz uzupełnia się m.in. o liczbę porządkową spisywanej pozycji, identyfikator spisywanego asortymentu i jednostki miary oraz stan ilościowy. » Po zakończeniu spisu zaznacza się ostatnią pozycję arkusza spisowego kończącego spis na danym polu spisowym. Dokonuje się tego przez zamieszczenie pod ostatnią pozycją arkusza odnoszącego się do danego pola spisowego treści: “Spis zakończono na pozycji…” z podaniem jej numeru. Innym rozwiązaniem jest zakreślenie wszystkich pustych wierszy pod ostatnią pozycją. Wypełnione arkusze spisowe podpisują wszyscy członkowie zespołu spisowego i osoba odpowiedzialna za składniki objęte spisem, co oznacza, że nie ma ona zastrzeżeń do ustaleń zawartych w arkuszach. Osoba odpowiedzialna może też odmówić podpisu i w takim przypadku powinna możliwie szybko uzasadnić przyczyny odmowy. Po tych czynnościach nie dokonuje się żadnych zmian w arkuszach spisowych (pkt 76 stanowiska KSR). » Jeżeli spis trwa dłużej niż jeden dzień, to na koniec każdego kolejnego dnia zaznacza się w arkuszu spisowym pozycję, na której zakończono spis. Zespół spisowy deponuje arkusze spisowe u przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej lub wyznaczonego przez niego członka komisji. Po zakończeniu czynności spisowych danego dnia zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem wymagają pola spisowe, na których następnego dnia będzie kontynuowany spis (pkt 77 stanowiska KSR).

Przykładowy arkusz spisu z natury MAKO Sp. z o.o.

ul. Nizinna 5, Toruń strona nr 1 Arkusz spisu z natury

nr . . . 1/2018 . . . Nazwa lub numer pola spisowego: . . . Magazyn nr 1 . . . Przedmiot spisu: . . . towary . . . Osoba odpowiedzialna materialnie: . . . Piotr Janecki . . . Skład zespołu spisowego:

Adam Drozd – specjalista ds. sprzedaży

Wojciech Myszka – pracownik administracyjny Osoby obecne

przy spisie:

. . . Piotr Janecki . . . Spis z natury na dzień: . . . 30.11.2018 r. . . . Spis rozpoczęto dnia: . . . 1.12.2018 r. o godz. 900 . . . Spis zakończono dnia: . . . 1.12.2018 r. o godz. 1300 . . . Poz. Symbol Nazwa składnika Jednostka miary Ilość ustalona podczas spisu Cena jednostkowa Wartość Uwagi zł gr zł gr 1. D1226B deska bukowa m2 1.298 2. D1275D deska dębowa m2 1.657 3. PAL14C farba czarna l 116 4. LOK16L lakier l 57 Podpisy zespołu spisowego:

Adam Drozd Wojciech Myszka Podpis osoby

odpowiedzialnej

materialnie: Piotr Janecki Spis zakończono na pozycji: 4 Wycenił (a): . . . . . . . . . . . .

Podstawa prawna

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.)

ASN Arkusz spisu z natury

Okresowa inwentaryzacja jest czynnością niezbędną zarówno w przypadku małych przedsiębiorstw jak i podmiotów prowadzących pełną księgowość. W obu przypadkach dokumentem obrazującym stan majątku oraz pozwalającym na wycenę tego majątku jest arkusz spisowy wypełniony przez komisję sporządzającą spis, podpisany i ustalający braki i niedobory majątku.

Spis z natury dokonywany jest z reguły na koniec i na początek roku, choć niektóre elementy majątku podlegają spisowi rzadziej lub stosowane są w stosunku do nich uproszczenia spisowe.

Majątek podlegający spisowi z natury należy wycenić. Podstawą wyceny jest z reguły wartość rynkowa lub cena zakupu czy sprzedaży.

W przypadku podmiotów prowadzących księgowość uproszczoną, spisu dokonuje się na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

Przy prowadzeniu:

księgarń i antykwariatów księgarskich – spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne;

działalności kantorowej – spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe;

działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw – spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki;

działów specjalnych produkcji rolnej – spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

W celu zwiększenia większej liczby pozycji należy do formularza głównego dodać załącznik Arkusz spisu z natury – załącznik. Na ostatniej stronie należy wpisać łączną wartość spisu z natury, sumując pozycje “Suma strony”.

W przypadku likwidacji działalności należy również przygotować spis z natury majątku przedsiębiorstwa na dzień likwidacji. Związane jest to z obowiązkiem przekazania majątku ze związanego z działalnością gospodarczą – do majątku prywatnego, w konsekwencji czego wystąpić może opodatkowanie zarówno podatkiem VAT, jak i dochodowym.

W przypadku podatku dochodowego, sama likwidacja nie spowoduje naliczenia podatku (dawniej występował podatek 10% od majątku objętego spisem z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej). Jednak późniejsza sprzedaż takich towarów, prowadzona przez 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja firmy, opodatkowana jest nie jako prywatna, lecz nadal jako pochodząca z działalności gospodarczej.

W związku z likwidacją działalności wystąpi natomiast opodatkowanie towarów likwidowanej firmy podatkiem od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Opodatkowanie nie będzie dotyczyło towarów, od których nie przysługiwało podatnikowi odliczenia podatku naliczonego oraz podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego.

Właściwym jest stosowanie odrębnych dokumentów spisowych dla celów podatku dochodowego oraz podatku VAT.

DRUK ARKUSZ SPISU Z NATURY (UNIWERSALNY) 341-1

Opis

Druk stanowiący arkusz spisu z natury pionowy w formacie A4 oryginał + kopia. Wzór arkusza wykonany z papieru samokopiującego. Druk jednostronny, 48 kartkowy.

format: A4 (pion)

rodzaj papieru: samokopiujący

zastosowanie: obrót towarowy i materiałowy oraz magazynowy

oprawa: bloczek 48 kartek

druk: jednostronny (oryginał + kopia)

키워드에 대한 정보 spis z natury wzór do druku

다음은 Bing에서 spis z natury wzór do druku 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  잠언 31장 쉬운성경 | 잠언 31장 [쉬운성경] Proverbs 31 매력도 헛되고, 아름다움도 허무하나, 여호와를 경외하는 자는 칭송을 받을 것이다. 그녀가 행한 일이 보상을 받고, 모든 사람들이 그녀 최근 답변 137개
See also  Test Diagnostyczny Matematyka Klasa 7 | 7 Klasa Równania Powtórzenie 최근 답변 173개

See also  Klucz Do Daemon Tools 5.0 1 | Como Instalar Daemon Tools Lite 5.0.1 상위 245개 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Kurs z KPiR (odc. 14) – Spis z natury

 • biurorachunkowe
 • księgowość
 • księgowy
 • fakturowanie
 • faktura
 • firma
 • infakt
 • ZUS
 • bitcoin
 • VAT
 • PIT
 • spis z natury
 • towary
 • kurs księgowy
 • kurs z księgowości
 • szkolenie księgowe
 • szkolenie dla księgowych
 • kurs KPiR
 • KPiR
 • certyfikat księgowy
 • kurs dla księgowych
 • spis z natury kiedy
 • PPE
 • ryczałt

Kurs #z #KPiR #(odc. #14) #- #Spis #z #natury


YouTube에서 spis z natury wzór do druku 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Kurs z KPiR (odc. 14) – Spis z natury | spis z natury wzór do druku, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment