Scenariusz Zajęć Logopedycznych Głoski Szumiące | Szumiaczki- Ćwiczenia Logopedyczne Wspierające Rozwój Mowy, Głoski Szumiące. 답을 믿으세요

당신은 주제를 찾고 있습니까 “scenariusz zajęć logopedycznych głoski szumiące – Szumiaczki- ćwiczenia logopedyczne wspierające rozwój mowy, głoski szumiące.“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Kamila Posobkiewicz 이(가) 작성한 기사에는 조회수 7,290회 및 좋아요 64개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

scenariusz zajęć logopedycznych głoski szumiące 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Szumiaczki- ćwiczenia logopedyczne wspierające rozwój mowy, głoski szumiące. – scenariusz zajęć logopedycznych głoski szumiące 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Głoski szumiące często przysparzają kłopoty w okresie 5 + lat.
Jeśli po piątych urodzinach dziecko wciąż nie mówi prawidłowo\” sz\

scenariusz zajęć logopedycznych głoski szumiące 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Utrwalamy poprawną wymowę głoski ,,sz” – scenariusz zajęć …

scenariusz zajęć logopedycznych … Zajęcia indywualne z dzieckiem … logopedyczne – ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących, …

+ 더 읽기

Source: www.edukacja.edux.pl

Date Published: 11/10/2022

View: 3655

Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „sz” – konspekt zajęć …

Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „sz” – konspekt zajęć logopedycznych · Temat: Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „sz” w wyrazach, wyrażeniach …

+ 여기를 클릭

Source: pedagogika-specjalna.edu.pl

Date Published: 5/14/2021

View: 4177

scenariusz zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku 6 lat

Temat zajęć : Potrafię szumieć&rdquo . Cel główny : Wywołanie prawłowej wymowy głoski sz&rsquo &rsquo i utrwalenie w sylabach wyrazac.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.ppp-tomaszow.pl

Date Published: 12/30/2021

View: 1597

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WCZESNEGO WSPOMAGANIA …

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE … Wywoływanie głosek szeregu szumiącego zaczynamy od głoski „sz” podczas.

+ 더 읽기

Source: poradniakielce.pl

Date Published: 11/1/2021

View: 6527

Konspekt zajęd logopedycznych

Temat: Usprawnianie wymowy głoski „sz” w wyrazach i zdaniach. … Tymczasem na dworze wieje wiatr (dmuchanie na pociętą kartkę), drzewa szumią na.

+ 여기에 보기

Source: soswtanowo.pl

Date Published: 11/2/2022

View: 6479

Scenariusz zajęć logopedycznych – utrwalanie wymowy głoski …

seplenienie, gra „Szumiące pudełka”. 4. Ćwiczenia oddechowe (http://www.logofigle.pl/). 5. Podsumowanie zajęć. Scenariusz zajęć logopedycznych …

+ 여기에 보기

Source: szkola-podstawowa.edu.pl

Date Published: 7/21/2022

View: 5470

Różnicowanie T-K w sylabach, logotomach

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH … ćwiczenia słuchowe w obrębie głosek t-k; … Temat: Utrwalenie prawłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego i …

+ 여기에 보기

Source: ojrzen.pl

Date Published: 8/28/2021

View: 3783

,,Utrwalamy poprawną wymowę głoski,,sz scenariusz zajęć …

Utrwalamy poprawną wymowę głoski,,sz scenariusz zajęć logopedycznych Nauczyciel … Cienie logopedyczne ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących, …

+ 여기를 클릭

Source: docplayer.pl

Date Published: 3/28/2022

View: 2668

Utrwalenie prawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego

Metody logopedyczne: • ćwiczenia usprawniające narządy mowy (język i wargi),. • ćwiczenia oddechowe. Przebieg zajęcia …

+ 여기를 클릭

Source: sp6.tychy.pl

Date Published: 2/23/2022

View: 5155

Zabawy logopedyczne z głoskami szumiącymi – Miesięcznik

scenariusze zajęć i artykuły. Typ: pdf. Wielkość: 4170.55 kb. Stron: 2. Id: 8921. Wykupione materiały Pomoc. Zabawy logopedyczne z głoskami szumiącymi.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: blizejprzedszkola.pl

Date Published: 6/4/2022

View: 9277

주제와 관련된 이미지 scenariusz zajęć logopedycznych głoski szumiące

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Szumiaczki- ćwiczenia logopedyczne wspierające rozwój mowy, głoski szumiące.. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Szumiaczki- ćwiczenia logopedyczne wspierające rozwój mowy, głoski szumiące.
Szumiaczki- ćwiczenia logopedyczne wspierające rozwój mowy, głoski szumiące.

주제에 대한 기사 평가 scenariusz zajęć logopedycznych głoski szumiące

 • Author: Kamila Posobkiewicz
 • Views: 조회수 7,290회
 • Likes: 좋아요 64개
 • Date Published: 2021. 1. 20.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=hdaRfDtsXDo

Utrwalamy poprawną wymowę głoski ,,sz” – scenariusz zajęć logopedycznych

,,Utrwalamy poprawną wymowę głoski ,,sz” –

scenariusz zajęć logopedycznych

Nauczyciel logopeda: mgr Monika Łuczak-Ciesielska

Czas trwania zajęć: 30 min.

Zajęcia indywidualne z dzieckiem

Obszar z podstawy programowej: Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dziecka.

Cel ogólny:

– utrwalanie prawidłowej wymowy głoski ,,sz’’,

Cele szczegółowe:

– usprawnia narządy mowy, wypracowuje celowe ruchy języka i warg (zabawy oddechowe ze słomką), wzmacnia mięśnie okrężne ust,

– słuchowo różnicuje głoskę ,,sz’’,

– wykonuje prawidłowo ćwiczenia przygotowujące język i wargi do wymowy głoski ,,sz’’,

– prawidłowo wymawia głoskę ,,sz’’ w izolacji, sylabach, w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów,

– wydłuża fazę wydechową, pogłębia oddech.

Metody nauczania:

– ćwiczeń ortofonicznych

– oglądowa

– słowna

– ćwiczeń praktycznych

Forma pracy:

– indywidualna.

Środki dydaktyczne:

lusterko, słomki, kolorowe waciki, zestawy obrazków – ,,Wesołe minki zajączka, tygryska, lwa Leona’’, obrazki – ćwiczenia usprawniające narządy mowy, logopedyczne układanki – ,,Głoska ,,sz”, Cienie logopedyczne – ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących, zagadki logopedyczne – Jak żyrafa szyję myje?, Pomoc logopedyczna – Ładnie mówię głoski ,,sz, ż. cz. dż’’, Głoski szumiące śpiewająco. Piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głosek szumiących, Rymowanki – utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych – Dorota Krupa, Grająca szafa. Śladami dźwięków i odgłosów – Adam Wacławski.

Przebieg zajęć:

1. Zajęcia wstępne.

Przywitanie dziecka i gościa zaproszonego na zajęcia logopedyczne. Nawiązanie z dzieckiem kontaktu emocjonalnego, wzrokowego i słownego.

2. Prowadzący demonstruje ćwiczenia, a dziecko je powtarza:

Ćwiczenia usprawniające język – wysuwanie i chowanie języka – oblizywanie warg, – „spacer języka po buzi” (język jest raz na górze, raz na dole), – kierowanie języka na boki, do brody, do nosa, konik – kląskamy językiem, łasuch – naśladujemy ssanie cukierka, a następnie oblizujemy górną wargę szerokim językiem, czyścioszek – dokładnie myjemy językiem górne zęby od wewnętrznej i zewnętrznej strony; jaszczurka – masujemy język, wysuwając go i chowając pomiędzy lekko rozwartymi zębami; guma do żucia – żujemy brzegi języka zębami trzonowymi; trąbka – zwijamy język w trąbkę (rurkę) i dmuchamy.

Ćwiczenia usprawniające wargi – całuski – cmokamy i posyłamy całuski; prosiaczek – wysuwamy zaokrąglone wargi, tworząc ,,ryjek’, a następnie przekształcamy ,,ryjek’’ w szeroki uśmiech; rybka – wysuwamy zaokrąglone wargi, tworząc ,,rybi pyszczek’, naprzemiennie otwieramy je i zamykamy.

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne – wykonywanie ćwiczeń języka i warg wspólnie z logopedą podczas opowiadania ,,Malowanie”. Ćwiczenia buzi i języka na wesoło – Wesołe minki Lwa Leona, Tygryska, Zajączka– zabawy logopedyczne usprawniające narządy mowy z wykorzystaniem kolorowych planszy – ,,Poćwicz języczek ze zwierzątkami”.

3. Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kolorowe piórka, piłeczki pingpongowe, płomień świecy przez dziecko w fazie wydechu. Zabawy oddechowe na wesoło z wykorzystaniem kolorowych planszy.

4. Artykulacja głoski „sz” przed lustrem: – prezentacja układu warg, policzków i języka przy wymowie głoski „sz”, – naśladowanie szumu wiatru – artykulacja głoski „sz”.

„Szumisz…”. Prowadzący czyta tekst wiersza, a dziecko wymawia wyłącznie głoskę „sz” w izolacji. „Szumisz” Szumię ja-szszsz… Szumisz ty-szszsz… Szumi on-szszsz… Szumimy my-szszsz… Szumicie wy-szszsz… Szumią oni-szszsz…

“Szum” – głoska ,,sz’’:

Szumi morze – szszsz…

Szumi wiatr – szszsz…

Szumi woda – szszsz…

Szumi las – szszsz…

Szumią drzewa – szszsz…

Szumią liście – szszsz…

Szumię ja – szszsz…

Szumisz ty – szszsz…

Szumi mama – szszsz…

Szumi tata – szszsz

Szumi miś – szszsz…

Logopeda odtwarza z CD (nr 7) cały tekst wierszyka.

Nauczyciel omawia z dzieckiem ilustrację.

Ćwiczenia artykulacyjne: ,,,Szumy’. Logopeda pokazuje dziecku obrazki przedstawiające drzewa i fale morskie. Prosi o naśladowanie szumu drzew i wymawianie głoski ,,sz:, gdy demonstrowany jest obrazek drzew, oraz szumu morza i wymawianie sylaby ,,szu’’ w przypadku obrazka przedstawiającego fale morskie. Nabieramy powietrze ustami, układamy usta w dzióbek i wypuszczamy powietrze naśladując odgłos szumiącego wiatru (szszsz…) – głośno i długo.

Zwracamy uwagę na zaokrąglone, lekko wysunięte do przodu wargi, język uniesiony do górnego wałka dziąsłowego i zbliżone do siebie zęby. Następnie wymawia na długim wydechu głoskę ,,sz”. W trakcie wymawiania przez dziecko głoski ,,sz” logopeda prosi o sprawdzenie za pomocą otwartej dłoni, czy wraz z artykulacją wyczuwalny jest na niej ciepły i silny strumień powietrza.

Nauczyciel czyta wierszyk pomijając odgłos wiatru. W trakcie czytanie, dziecko na umówiony znak szumi jak wiatr.

Wiaterek – wierszyk do ćwiczeń z głoską ,,sz”.

Autor tekstu: Adam Wacławski, Grająca szafa. Śladami dźwięków i odgłosów, Wydawnictwo Akord. Śpiewające brzdące.

Wiaterek

W pewnym lesie Pan Wiaterek

Wyszedł sobie na spacerek,

Szszsz…

Milo szumi, spaceruje,

Trąca drzewa, podskakuje,

Szszsz…

Wiatr listami rozbawiony,

Rusza nimi z każdej strony,

Szszsz…

W końcu prosi je do tańca,

No i szumiąc tańczą walca,

Szszsz…

Podnieś ręce i kołysz nimi, szumiąc jak drzewo wymawiaj głoskę ,,sz’’.

5. Gimnastyka języka. Słuchaj i powtarzaj.

Ćwiczenia artykulacyjne; ,,Sylaby’’.

Powtarzanie sylab

Podczas ćwiczeń należy przedłużać wymowę głoski „sz”. – szszu, szszo, szsza, szsze, szszy, – uszszu, yszszy, oszszo, aszsza, eszsze, – oszsz, uszsz, aszsz, eszsz, yszsz.

Lokomotywa

Szymon pojechał na wycieczkę pociągiem. Lokomotywa wydawała różne dźwięki. Postaraj się wymówić prawidłowo sylaby zapisane na dymkach. Najpierw naucz się dobrze wymawiać sylaby na żółtych dymkach, potem na niebieskich, a na końcu na różowych. Dużo ćwicząc możesz zamienić dymki w kolorowe chmurki: sza, szo, szu, sze, szy, asza, oszo, uszu, esze, yszy, asz, osz, usz, esz, ysz.

Powtarzamy wierszyk: Utrwalamy sylaby:

Sza! Sza! Sza! – mówię ja. Szy! Szy! Szy! – mówisz ty.

Szo! Szo! Szo! – wołam ja. Szy! Szy! Szy! – wołasz ty.

Szu! Szu! Szu! – śpiewam ja. Szy! Szy! Szy! – śpiewasz ty.

Sze! Sze! Sze! – myślę ja. Szy! Szy! Szy! – myślisz ty.

Powtarzanie słów.

Prowadzący wypowiada słowa z głoską „sz”, a dziecko je powtarza: szachy, szafa, szalik, szufelka, szynka, szkoła, szminka, sznurowadło, szpilki, szpulka; kieliszek, koszulka, naszyjnik, ptaszek, wieszak, gruszka, kasztan, paluszki, pietruszka, poduszka, kapelusz, kosz, listonosz, mysz, pióropusz.

Utrwalanie głoski „sz” w wyrażeniach. Ćwiczenia artykulacyjne: ,,Wyrażenia dwuwyrazowe’’.

Logopeda pokazuje dziecku zestaw obrazków i prosi o powtarzanie tworzonych z ich nazwami wyrażeń dwuwyrazowych. Prowadzący wypowiada pary wyrazów, a dziecko je powtarza. Dba o prawidłową artykulację wymawianych przez dziecko zwrotów.

Kasza manna, nowe kalosze, pełna kieszeń, tani proszek, gotowany groszek, wiklinowy koszyk, mały daszek, wygodne nosze, drewniany wieszak, koszula taty, brudny kieliszek, ładna koszulka, łyżka kaszy, szpulki w kieszeni, kołnierz koszuli, koszyk muszelek, kosz do koszykówki..

Utrwalanie wierszyka ,,Szara myszka”

Autor tekstu: Dorota Krupa, Rymowanki – utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Szara myszka

Szara myszka w szafie mieszka

A na imię ma Agnieszka.

Ma w szufladzie trzy koszule,

kapelusze, szelki, sznurek.

Grywa w szachy, pisze wiersze,

tuszem robi szlaczki pierwsze.

Chętnie szynkę je i groszek,

kaszę, gulasz, gruszek koszyk.

6. Dziecko powtarza zdania wypowiadane przez prowadzącego.

Szymek lubi gruszki, Mariusz gra w szachy. Pani szyje na maszynie. Pod szafą siedzą myszy. Szymon szuka szalika w szafie. Muszla szumi przy moim uszku. Tata wiesza koszule na wieszakach. Łukasz je pyszny groszek. Wujek Tomasz pisze wiersze.

7. Zagadki słowne: Jak żyrafa szyję myje?- czyli szumiące zagadki logopedyczne.

Prowadzący mówi zagadki, dziecko zgaduje i wskazuje obrazek ilustrujący odpowiedź.

8. Zakończenie zajęć – podsumowanie i krótkie omówienie zajęć, sukcesów dziecka, pochwała i nagroda za pracę.

Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „sz” – konspekt zajęć logopedycznych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna

Opublikowano: 25 kwietnia 2020 roku.

Temat: Utrwalanie poprawnej wymowy głoski „sz” w wyrazach, wyrażeniach i zdaniach.

Czas trwania zajęć:

30 min.

Cel ogólny:

utrwalanie poprawnej wymowy głoski ,,sz’’, wzbogacenie słownictwa, rozwijanie słuchu fizjologicznego

Cele szczegółowe – uczeń potrafi:

wykonać ćwiczenia usprawniające narządy mowy

zróżnicować słuchowo głoskę „sz”

odróżnić fazę wdechową od wydechowej

prawidłowo wymówić głoskę ,,sz’’ w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów, wyrażeniach dwuwyrazowych, zdaniach i mowie spontanicznej

wydłużyć fazę wydechową, pogłębić oddech

Metody nauczania:

oparte na słowie (powtarzanie wyrazów, wyrażeń dwuwyrazowych, zdań i wiersza)

oparte na praktycznym działaniu (ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, różnicowanie nazw przedmiotów i umieszczanie ich w odpowiednim miejscu (szafie), gra dydaktyczna „Kostne Opowieści”, podniesienie pozytywnej lub negatywnej buźki po wysłuchaniu poprawnej lub złej formy wyrazu)

Forma pracy:

indywidualna

zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:

ramka z zawieszonymi na nitce motylkami; koło fortuny z poleceniami ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy; schematy szafy, sofy i przedmiotów, kostki ze schematami przedmiotów z głoską „sz” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; schematy buziek – pozytywnych i negatywnych

Przebieg zajęć:

Czynności organizacyjne. Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kolorowe motyle zawieszone na nitce. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy – uczniowie kręcą kołem i losują ćwiczenia, które wykonują zwróceni do lustra. Prowadzący wypowiada wyrazy z prawidłową i złą formą głoski „sz” w wyrazach, zadaniem uczniów jest uważne słuchanie i podniesienie uśmiechniętej buźki, gdy wyraz jest poprawny lub smutnej, gdy wyraz jest nieprawidłowy, np.: sowa, czapka, poduszka, skała, szyba, szachownica, łóżko, kalosz, mysz, kosz, sufit, kasztan. Wykonanie zadań z karty pracy – powtarzanie wyrazów, wyrażeń dwuwyrazowych i zdań za prowadzącym. Wspólna nauka wierszyka ,,Szara myszka”. Autor tekstu: Dorota Krupa, Rymowanki – utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005. Różnicowanie słuchowe wyrazów, wybieranie tych, które zawierają głoskę „sz” w szafie. Gra dydaktyczna „Kostne Opowieści”, wyrzucanie kości, na których są symbole przedmiotów zawierających w swej nazwie głoskę „sz”. Układanie opowieści, które zawierają wylosowane nazwy. Zadanie pracy domowej i ewaluacja zajęć.

Autor: Karolina Wanat-Kucięba – Czytelniczka Portalu

,,Potrafię szumieć” – scenariusz zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku 6 lat

Temat zajęć: ,,Potrafię szumieć”.

Cel główny: Wywołanie prawidłowej wymowy głoski ,,sz’’ i utrwalenie w sylabach, wyrazach.

Cele szczegółowe:

Usprawnienie narządów artykulacji głównie języka. Doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania. Wzbogacenie słownika biernego i czynnego. Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej.

Pomoce dydaktyczne: lusterko, kolorowe piórka, logopedyczne układanki – “Loteryjka obrazkowa”, duże klocki, dzwonki

Formy pracy: indywidualna

Czas realizacji: 45 minut

Przebieg zajęć:

Przywitanie dziecka. Nawiązanie z dzieckiem kontaktu emocjonalnego, wzrokowego i słownego. Prowadzący demonstruje ćwiczenia, a dziecko je powtarza:

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy: Bajka artykulacyjna “Indianie’’.

Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowanie. Żegnają się ze swoimi dziećmi (cmokając całujemy palce prawej ręki) i żonami (cmokając całujemy palce lewej ręki). Wsiadają na swoje konie i jadą (naśladujemy językiem tętent koński, zmieniając brzmienie przez inny układ warg) przez most (usta jak do ,,u’’ i kląskanie), a potem przez prerię (usta jak do ,,i’’ i kląskanie). Konie zmęczyły się (parskanie) i dają znak, że chcą pić: ihaha, ihaha, ihaha. Indianie zatrzymują swoje konie: prrr… prrr … prrr… Konie piją (ruchy języka z dołu do góry, naśladujące picie zwierzęcia). Nagle Indianie ujrzeli zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się noc, więc musieli rozpalić ognisko. Nie mieli zapałek. Zaczęli od małej iskierki i musieli mocno dmuchać, żeby ognisko się rozpaliło (dmuchanie w złączone ręce). Upiekli na ogniu zwierzynę i zrobili sobie ucztę (mlaskanie i oblizywanie szeroko otwartych ust). Po pewnym czasie zachciało im się spać (ziewanie) i zasnęli (chrapanie). Rano Indianie zwołali rozbiegane konie : a-e-o, y-u-i (przeciągamy samogłoski). Wsiedli na nie i pojechali przez prerię (usta jak do ,,i’’, kląskanie ), a potem przez most (usta jak do ,,u’’ i kląskanie ). Wrócili do wioski i witają się ze swoimi dziećmi (cmokając całujemy palce prawej ręki).

Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kolorowe piórka. Artykulacja głoski „sz” przed lustrem: – prezentacja układu warg, policzków i języka przy wymowie głoski „sz”, – naśladowanie szumu wiatru – artykulacja głoski „sz”.

„Szumisz…”. Prowadzący czyta tekst wiersza, a dziecko wymawia wyłącznie głoskę „sz” w

izolacji. “Szum” – głoska ,,sz’’:

Szumi morze – szszsz…

Szumi wiatr – szszsz…

Szumi woda – szszsz…

Szumi las – szszsz…

Szumią drzewa – szszsz…

Szumią liście – szszsz…

Szumię ja – szszsz…

Szumisz ty – szszsz…

Szumi mama – szszsz…

Szumi tata – szszsz

Szumi miś – szszsz…

Gimnastyka języka. Słuchaj i powtarzaj.

Powtarzanie sylab

Podczas ćwiczeń należy przedłużać wymowę głoski „sz”. – szszu, szszo, szsza, szsze, szszy, –

uszszu, yszszy, oszszo, aszsza, eszsze, – oszsz, uszsz, aszsz, eszsz, yszsz.

Powtarzanie wierszyka: Utrwalanie sylab:

Sza! Sza! Sza! – mówię ja. Szy! Szy! Szy! – mówisz ty.

Szo! Szo! Szo! – wołam ja. Szy! Szy! Szy! – wołasz ty.

Szu! Szu! Szu! – śpiewam ja. Szy! Szy! Szy! – śpiewasz ty.

Sze! Sze! Sze! – myślę ja. Szy! Szy! Szy! – myślisz ty.

Powtarzanie słów.

Prowadzący wypowiada słowa z głoską „sz”, a dziecko je powtarza: szafa, szatnia, szakal, szachy, szalik, szabla, szufelka, szuflada, szopa, szelki, szyba, szynka, szyny, szum, Szymon, koszula, wieszak, muszelka, bambosze, leniuszek, naszyjnik, mieszkanie, maszyna, kaszel, nosze, koszyk, poszewka, puszek, uszy, kieszeń, wieszak, ptaszek, afisz, kosz, klosz, kalosz, kapelusz, Łukasz, Mateusz, grosz, gulasz, szkoła, szkoda, szklanka, szminka, sznurowadła, szpilka, szpak, gruszka, poduszka, kasztan, paluszki, biszkopt, bursztyn, podszewka, myszka, biszkopt, broszka, gruszka, puszka, poduszka, mieszkanie, muszla, kasztan, podszewka, szyszka, szaszłyk.

Ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej: Logopeda pokazuje dziecku zestaw obrazków “Loteryjka obrazkowa” i prosi o odpowiednie ich przyporządkowanie. Prowadzący dba o prawidłową artykulację wymawianych przez dziecko wyrazów oraz właściwe ułożenie elementów układanki. Zabawa ruchowa. Prowadzący ustawia tor przeszkód z dużych klocków. Dziecko pokonuje przeszkody z odpowiednim ruchem podczas gdy prowadzący dzwoni dzwoneczkami.

Zakończenie zajęć – podsumowanie i krótkie omówienie zajęć, sukcesów dziecka, pochwała i nagroda za pracę.

Opracowała: M. Węglińska, neurologopeda PPP w Tomaszowie Lubelskim

Scenariusz zajęć logopedycznych

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Rozumiem

,,Utrwalamy poprawną wymowę głoski,,sz scenariusz zajęć logopedycznych

3 Szumi tata szszsz Szumi miś szszsz… Logopeda odtwarza z CD (nr 7) cały tekst wierszyka. Nauczyciel omawia z dzieckiem ilustrację. Ćwiczenia artykulacyjne:,,,szumy. Logopeda pokazuje dziecku obrazki przedstawiające drzewa i fale morskie. Prosi o naśladowanie szumu drzew i wymawianie głoski,,sz:, gdy demonstrowany jest obrazek drzew, oraz szumu morza i wymawianie sylaby,,szu w przypadku obrazka przedstawiającego fale morskie. Nabieramy powietrze ustami, układamy usta w dzióbek i wypuszczamy powietrze naśladując odgłos szumiącego wiatru (szszsz…) głośno i długo. Zwracamy uwagę na zaokrąglone, lekko wysunięte do przodu wargi, język uniesiony do górnego wałka dziąsłowego i zbliżone do siebie zęby. Następnie wymawia na długim wydechu głoskę,,sz. W trakcie wymawiania przez dziecko głoski,,sz logopeda prosi o sprawdzenie za pomocą otwartej dłoni, czy wraz z artykulacją wyczuwalny jest na niej ciepły i silny strumień powietrza. Nauczyciel czyta wierszyk pomijając odgłos wiatru. W trakcie czytanie, dziecko na umówiony znak szumi jak wiatr. Wiaterek wierszyk do ćwiczeń z głoską,,sz. Autor tekstu: Adam Wacławski, Grająca szafa. Śladami dźwięków i odgłosów, Wydawnictwo Akord. Śpiewające brzdące. W pewnym lesie Pan Wiaterek Wyszedł sobie na spacerek, Milo szumi, spaceruje, Trąca drzewa, podskakuje, Wiatr listami rozbawiony, Rusza nimi z każdej strony, W końcu prosi je do tańca, No i szumiąc tańczą walca, 3

2 2. Prowadzący demonstruje ćwiczenia, a dziecko je powtarza: Ćwiczenia usprawniające język – wysuwanie i chowanie języka – oblizywanie warg, – spacer języka po buzi (język jest raz na górze, raz na dole), – kierowanie języka na boki, do brody, do nosa, konik kląskamy językiem, łasuch naśladujemy ssanie cukierka, a następnie oblizujemy górną wargę szerokim językiem, czyścioszek dokładnie myjemy językiem górne zęby od wewnętrznej i zewnętrznej strony; jaszczurka masujemy język, wysuwając go i chowając pomiędzy lekko rozwartymi zębami; guma do żucia żujemy brzegi języka zębami trzonowymi; trąbka zwijamy język w trąbkę (rurkę) i dmuchamy. Ćwiczenia usprawniające wargi całuski cmokamy i posyłamy całuski; prosiaczek wysuwamy zaokrąglone wargi, tworząc,,ryjek, a następnie przekształcamy,,ryjek w szeroki uśmiech; rybka wysuwamy zaokrąglone wargi, tworząc,,rybi pyszczek, naprzemiennie otwieramy je i zamykamy. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne – wykonywanie ćwiczeń języka i warg wspólnie z logopedą podczas opowiadania,,malowanie. Ćwiczenia buzi i języka na wesoło – Wesołe minki Lwa Leona, Tygryska, Zajączka zabawy logopedyczne usprawniające narządy mowy z wykorzystaniem kolorowych planszy,,poćwicz języczek ze zwierzątkami”. 3. Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na kolorowe piórka, piłeczki pingpongowe, płomień świecy przez dziecko w fazie wydechu. Zabawy oddechowe na wesoło z wykorzystaniem kolorowych planszy. 4. Artykulacja głoski sz przed lustrem: prezentacja układu warg, policzków i języka przy wymowie głoski sz, naśladowanie szumu wiatru artykulacja głoski sz. Szumisz…. Prowadzący czyta tekst wiersza, a dziecko wymawia wyłącznie głoskę sz w izolacji. Szumisz Szumię ja-szszsz… Szumisz ty-szszsz… Szumi on-szszsz… Szumimy myszszsz… Szumicie wy-szszsz… Szumią oni-szszsz… “Szum” głoska,,sz : Szumi morze szszsz… Szumi wiatr szszsz… Szumi woda szszsz… Szumi las szszsz… Szumią drzewa szszsz… Szumią liście szszsz… Szumię ja szszsz… Szumisz ty szszsz… Szumi mama szszsz… 2

I agree.

To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy , including cookie policy.

Zabawy logopedyczne z głoskami szumiącymi

Przy opłaceniu z góry 3 numerów (w przedpłacie/przelewie)

dostęp do Platformy edukacyjnej i Mojej płytoteki na cały przedpłacony okres (3 miesiące); 50 dodatkowych pobrań scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych

Przy płatności za mniej niż 3 numery (w abonamencie, płatność co miesiąc)

Plakaty do pedagogizacji rodziców wraz z towarzyszącymi im artykułami w PDF:

O tym, dlaczego chore dziecko powinno zostać w domu; Sposoby na niejadka; Kiedy dzieci w przedszkolu przejawiają zachowania agresywne – jak powinien zareagować nauczyciel?; Jak wspierać rozwój umiejętności społecznych u dzieci?; Złość; Do widzenia, urządzenia!; Co dziecko powinno słyszeć od dorosłych?

Zamów i opłać prenumeratę na kolejne miesiące, a otrzymasz:Prezenty otrzymasz drogą mailową po odnotowaniu wpłaty.

키워드에 대한 정보 scenariusz zajęć logopedycznych głoski szumiące

다음은 Bing에서 scenariusz zajęć logopedycznych głoski szumiące 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Dostawa Towarów Do Sklepu Krzyżówka | Dostawa Towaru - Sklep Internetowy 상위 210개 답변
See also  Wlazł Kotek Na Płotek Nuty Podpisane | Wlazł Kotek Na Płotek Na Flet 상위 180개 답변

See also  Prezent Na Walentynki Dla Niego Brelok | Prezent Na Walentynki Dla Niego/Dla Chłopaka, Pudełko \"Kocham Cię...\" Diy #Inspiruj_Się 모든 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Szumiaczki- ćwiczenia logopedyczne wspierające rozwój mowy, głoski szumiące.

 • logopeda
 • logopedia
 • terapia
 • terapia logopedyczna
 • expert mowy
 • rozwój mowy
 • głoski szumiące

Szumiaczki- #ćwiczenia #logopedyczne #wspierające #rozwój #mowy, #głoski #szumiące.


YouTube에서 scenariusz zajęć logopedycznych głoski szumiące 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Szumiaczki- ćwiczenia logopedyczne wspierające rozwój mowy, głoski szumiące. | scenariusz zajęć logopedycznych głoski szumiące, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment