Prasy Taśmowe Do Odwadniania Osadów | Odwadnianie Osadów Na Prasie Taśmowej Ekofinn-Pol 7493 명이 이 답변을 좋아했습니다

당신은 주제를 찾고 있습니까 “prasy taśmowe do odwadniania osadów – Odwadnianie osadów na prasie taśmowej Ekofinn-Pol“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Eko Finn 이(가) 작성한 기사에는 조회수 234회 및 좋아요 1개 개의 좋아요가 있습니다.

prasy taśmowe do odwadniania osadów 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Odwadnianie osadów na prasie taśmowej Ekofinn-Pol – prasy taśmowe do odwadniania osadów 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Na filmie pokazano wykorzystanie prasy taśmowej do odwadniania osadu ściekowego z komunalnej oczyszczalni ścieków.

prasy taśmowe do odwadniania osadów 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Prasy taśmowe standardowe typu VX – Dmuchawy

Podstawowe narzędzie w liniach odwadniania jest prasa taśmowa. Urządzenie to stale odwadnia różnego rodzaju osady i szlamy w przemyśle i oczyszczalniach …

+ 여기에 더 보기

Source: blowtech.com.pl

Date Published: 11/23/2022

View: 5349

Prasa taśmowa do osadu / Odwadnianie osadów

Prasa taśmowa. Wyposażenie prasy taśmowej: System automatycznego mycia; Zaawansowane sterowanie; Przystawka podczyszczająca zespołu odzysku wody. Zalety prasy …

+ 더 읽기

Source: marextechnology.com

Date Published: 8/30/2021

View: 3980

Prasy taśmowe – Prasa taśmowa MONOBELT®

Zespolenie zagęszczacza wstępnego z prasą umożliwia odwadnianie osadów o dużym uwodnieniu początkowym. Dzięki specyfice konstrukcji prasy uzyskuje się …

+ 여기에 자세히 보기

Source: eko-industries.pl

Date Published: 11/29/2021

View: 7822

Prasa taśmowa MONOBELT – Ekofinn

Prasa Monobelt® może być płukana filtratem pochodzącym z odwadnianego osadu. Proces odwadniania z wykorzystaniem prasy Monobelt® jest bardzo przejrzysty. Osad …

+ 여기에 표시

Source: www.ekofinn.pl

Date Published: 4/28/2021

View: 2815

PRASY TAŚMOWE VX – vanex.sk

Jest to urządzenia do ciągłego odwadniania różnego rodzaju osadów w przemyśle, oczyszczalniach ścieków itp. W procesie mechanicznego odwodnienia osadu oddziela …

+ 여기에 보기

Source: www.vanex.sk

Date Published: 10/10/2021

View: 9497

Taśmowe prasy filtracyjne – Prasa Taśmowa i filtracyjna

Taśmowe prasy filtracyjne są ealne do odwadniania osadu z małych i średnich oczyszczalni ścieków. Mają zastosowanie przy odwadnianiu: osadów powstających …

+ 여기에 자세히 보기

Source: montech.pl

Date Published: 8/18/2022

View: 137

Odwadnianie – Huber Technology Sp. z o.o.

HUBER jest w stanie zaoferować wszystkie popularne metody odwadniania osadów: prasy ślimakowe, prasy taśmowe filtracyjne oraz wirówki.

+ 여기에 표시

Source: www.huber.com.pl

Date Published: 5/18/2022

View: 5036

Prasy filtracyjne do odwadniania osadów ściekowych

Prasa taśmowa musi mieć strefy kondycjonowania, grawitacyjną, ściskania i ścinania osadu (strefa ciśnieniowa). Zasadę działania prasy taśmowej pokazuje rys. 1.

+ 여기에 더 보기

Source: portalkomunalny.pl

Date Published: 12/29/2021

View: 2154

Prasy taśmowe do osadów – Stalbudom

mechanicznemu odwodnieniu, do czego wykorzystywane są prasy. WARIANTY: 1. Prasa dwutaśmowa. Oferowane prasy charakteryzują się wstępnym zagęszczaniem osadu ( …

+ 여기에 자세히 보기

Source: stalbudom.pl

Date Published: 7/23/2021

View: 4168

주제와 관련된 이미지 prasy taśmowe do odwadniania osadów

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Odwadnianie osadów na prasie taśmowej Ekofinn-Pol. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Odwadnianie osadów na prasie taśmowej Ekofinn-Pol
Odwadnianie osadów na prasie taśmowej Ekofinn-Pol

주제에 대한 기사 평가 prasy taśmowe do odwadniania osadów

 • Author: Eko Finn
 • Views: 조회수 234회
 • Likes: 좋아요 1개
 • Date Published: 2019. 9. 25.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=uEAfNb_chxQ

Prasy taśmowe

Jednym z podstawowych narzędzi w liniach odwadniania jest prasa taśmowa. Urządzenie to stale odwadnia różnego rodzaju osady i szlamy w przemyśle, oczyszczalniach ścieków etc.

Prasy taśmowe:

Podczas odwodniania (mechanicznego) osadu, oddziela się:

Placek osadowy – czyli stały składnik, do którego transportu używamy jakichkolwiek dostępnych środków.

Filtrat – czyli ciekły składnik, który odcieka podczas procesu. Filtrat można dalej obrabiać.

Do prawidłowego procesu, zapewnić należy:

sprężone powietrze – ok 1 m 3 /godz. 0,60 MPa,

/godz. 0,60 MPa, wodę technologiczną do płukania siatek filtracyjnych w ilości ok. 4 – 10 m 3 /godz. ( prasa VX-GORO 6 ÷ 12 i VX – 6 ÷ 12), 12 – 16 m 3 /godz. (prasa VX-15, 20) – pod ciśnieniem 0,60–0,80 MPa,

/godz. ( prasa VX-GORO 6 ÷ 12 i VX – 6 ÷ 12), 12 – 16 m /godz. (prasa VX-15, 20) – pod ciśnieniem 0,60–0,80 MPa, energię elektryczną – 3/N/PE/AC, 400/230 V 50 Hz TN-S, zainstalowany pobór mocy 2,25 kW (prasa VX-GORO), 2,25 kW (prasa VX- 6 ÷ 12), 3,00 kW (prasa VX-15 i 20) łącznie z flokulatorem dynamicznym VX-FZ,

roztwór polielektrolitu, który zwiększa skuteczność separacji.

Można wyróżnić 4 fazy podczas pracy urządzenia:

Strefa Homogenizacji:

W tej fazie dochodzi do mieszania osadów lub szlamów z roztworem polielektrolitu, następnie osad ten jest strącany i następuje uwolnienie wody. Proces ten ma miejsce w przewodzie doprowadzającym osad bezpośrednio do prasy, w flokulatorze VX-FZ, a częściowo w podajniku na górną taśmę.

2. Strefa Grawitacyjna:

W fazie tej, dochodzi do odwodnienia grawitacyjnego osadu na taśmę. Zaznaczyć należy, że proces ten odbywa się bez nacisku drugiej taśmy filtracyjnej. Góra taśma, na prasie VX przedłużona została na długość 6 metrów (z wyłączeniem małych konstrukcji) Placek osadowy opuszczany jest na dolną część taśmy filtracyjnej. W strefie tej, dochodzi do największego odciśnięcia części filtratu, a jego stopień zanieczyszczenia jest najniższy.

3. Strefa niskociśnieniowa:

Po zakończeniu części grawitacyjnej procesu, odwodniony placek osadowy zamykany jest przy pomocy górnej taśmy filtracyjnej, z bardzo dużym naciskiem walców prasujących. W tym przypadku, znów dochodzi do odpływu filtratu z osadów i szlamów.

4. Strefa Wysokociśnieniowa:

Po zakończeniu procesów w strefie niskociśnieniowej osady i szlamy zamknięte pomiędzy taśmy filtrujące, wprowadzane są do układu walców prasujących. To właśnie tutaj stopniowo podnosi się ciśnienie odwadniania. Po tej części procesu, osady ścierane są za pomocą ścieraków, kolejno z każdego sita. Wykazać można, iż średnie odwodnienie osadu wynosi od 18% do aż 35% s.m.o.

Prasa taśmowa MONOBELT®

Prasa taśmowa MONOBELT® jest całkowicie unikalną i oryginalną konstrukcją.

W skład urządzenia, wykonanego w całości ze stali nierdzewnej AISI 304, wchodzą dwa podstawowe elementy zespolone w jedną zwartą konstrukcję – zagęszczacz wstępny i właściwa prasa taśmowa. Zespolenie zagęszczacza wstępnego z prasą umożliwia odwadnianie osadów o dużym uwodnieniu początkowym. Dzięki specyfice konstrukcji prasy uzyskuje się większą efektywność urządzenia w porównaniu do tradycyjnych pras o tej samej szerokości taśm. Zastosowanie taśm bezstykowych wydłuża ponad 4-krotnie okres eksploatacji taśm filtracyjnych, a unikalna możliwość płukania taśm wyłącznie filtratem przynosi znaczne oszczędności eksploatacyjne. Zatem prasa taśmowa Monobelt to nie tylko sposób na poprawę jakości pracy, ale też niesie sporo innych wartości, z oszczędnością czasu i pieniędzy na czele.

Prasy taśmowe – konstrukcja

Prosta konstrukcja prasy gwarantuje niezawodne działanie i łatwą obsługę, co przyczyniło się przez 30 lat obecności tego modelu prasy na rynku polskim do jej absolutnie największej popularności spośród pozostałych dostępnych urządzeń do odwadniania osadu. Prezentowana prasa taśmowa dała się więc poznać jako skuteczne narzędzie, dzięki któremu codzienne zadania są dużo łatwiejsze i bardziej wydajne. Na polskim rynku nie ma drugiej takiej konstrukcji, a jakość którą wnosi do przemysłu jest nie do podważenia i godna uwagi.

Prasy taśmowe – czujniki

Aby w pełni zrozumieć. jak dokładnie działa prasa taśmowa MONOBELT® konieczne jet bliższe spojrzenie na specyfikę jej budowy. System czujników elektronicznych reguluje naprężenie i ustawienie taśmy oraz kontroluje pracę całego urządzenia, zabezpieczając natychmiastowe zatrzymanie wszystkich urządzeń w przypadkach awaryjnych i włączenie sygnału alarmowego. Tablica kontrolna prasy steruje również pracą urządzeń współpracujących z prasą. To sprawia, że mamy do czynienia z urządzeniem, które jest nie tylko naprawdę wydajne, ale też bardzo bezpieczne w eksploatacji.

Zasada działania prasy MONOBELT® jest przejrzysta i zawiera wszystkie niezbędne w odwadnianiu etapy. Osad zagęszczony w zagęszczaczu wstępnym podawany jest zsypem na taśmę do Strefy Niskiego Ciśnienia. W strefie tej osad jest równomiernie rozprowadzany na szerokości taśmy i odwadniany pod zwiększającym się regularnie naciskiem kolejnych płyt dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebieniami rozgarniającymi. To unikatowe i jak widać bardzo skuteczne rozwiązanie, o którego zaletach przekonuje się z roku na rok coraz więcej zakładów wykorzystujących prasy taśmowe w codziennych zadaniach.

Jak działa prasa taśmowa?

Na końcu Strefy Niskiego Ciśnienia osad dostaje się do Strefy Klinowej, gdzie jest stopniowo ściskany między taśmą przesuwną a taśmą obrotową bębna filtracyjnego. Specjalne klinowe osłony boczne zabezpieczają przed wyciskaniem osadu na boki w miarę wzrastającego ciśnienia, co często ma miejsce w tradycyjnych konstrukcjach. Ze Strefy Klinowej osad wprowadzany jest do Strefy Maksymalnego Ciśnienia. Osad w tej strefie ściskany jest między dwoma taśmami: przesuwną oraz obrotową. Osad znajduje się tu pod działaniem dwóch sił:

Prasa taśmowa MONOBELT

Oczyszczanie ścieków komunalnych czy przemysłowych to bardzo złożony proces technologiczny, w którego trakcie wytrącają się osady. Ich odwadnianie jest jednym z integralnych etapów całego cyklu. W tym celu wykorzystywane są różnego typu urządzenia, wśród których najbardziej popularną pozostaje prasa taśmowa.

W Polsce tradycyjnie największym zaufaniem użytkowników cieszy się model Monobelt®, który proponujemy w katalogu naszej firmy. Został on zaprojektowany i jest produkowany przez włoską firmę Teknofanghi z siedzibą w Mediolanie, która specjalizuje się w produkcji maszyn wykorzystywanych w procesie zagęszczania i odwadniania osadów. Popularną pozycją w asortymencie tej firmy jest również workownica DRAIMAD®, która znakomicie sprawdza się w usuwaniu wody z mniejszych ilości osadów, niż te podawane na prasę taśmową.

Prezentowana Prasa taśmowa charakteryzuje się nieskomplikowaną konstrukcją oraz funkcjonalnością czyniącą to urządzenie najbardziej popularnym modelem prasy do odwadniania osadów na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Wynika to przede wszystkim z przyjaznej dla użytkownika obsługi maszyny , a także bezproblemowej i taniej konserwacji poszczególnych podzespołów. Dużą zaletą są bardzo niskie koszty eksploatacji i stosunkowo najmniejszy pobór energii w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Monobelt® w porównaniu z konkurencyjnymi prasami do odwadniania osadów charakteryzuje się niższą ceną zakupu. Co więcej, dzięki stosunkowo niewielkiej masie konstrukcji, nie wymaga fundamentowania. Prasa wyposażona jest w zespolony z nią zagęszczacz wstępny typu bębnowego. Umożliwia to odwadnianie osadów o znacznej zawartości wody. W urządzeniu wykorzystano taśmę filtracyjną bez łączników metalowych, tzw. bezstykową. Dzięki temu jej trwałość jest nawet czterokrotnie większa od taśm łączonych występujących na rynku. Prasa Monobelt® może być płukana filtratem pochodzącym z odwadnianego osadu.

Proces odwadniania z wykorzystaniem prasy Monobelt® jest bardzo przejrzysty. Osad wstępnie zagęszczony trafia na taśmę (do strefy niskiego ciśnienia), gdzie jest równomiernie rozprowadzany na całej jej szerokości. Następnie pod systematycznie zwiększanym naciskiem w strefie klinowej pomiędzy ruchomą taśmą, a taśmą opiętą na perforowanym bębnie zostaje odwodniony. W celu zabezpieczenia przed wyciskaniem się osadu na boki, urządzenie wyposażone jest w specjalne osłony. Kolejnym etapem jest wprowadzenie osadu do strefy maksymalnego ciśnienia, w której podlega działaniu znacznych sił tnących. Na koniec odwodniony placek jest odcinany do przenośnika ślimakowego osadu odwodnionego za pomocą teflonowego noża.

W urządzeniu Monobelt® zastosowano innowacyjny system płukania taśmy, wykorzystujący fakt, iż filtrat pochodzących z odwadniania osadu na tej prasie jest na tyle czysty, iż nadaje się do zastosowania jako ciecz płucząca. Urządzenie zawiera również praktyczną tablicę kontrolną z ekranem dotykowym, która umożliwia sterowanie nie tylko samą prasą, ale także podzespołami z nią współpracującymi. Jej obsługa jest zatem bardzo prosta i intuicyjna.

PRASY TAŚMOWE VX

PRASY TAŚMOWE VX

Opis

Podstawowym urządzeniem w liniach odwadniania produkowanych przez firmę Vanex jest prasa taśmowa. Jest to urządzenia do ciągłego odwadniania różnego rodzaju osadów w przemyśle, oczyszczalniach ścieków itp.

W procesie mechanicznego odwodnienia osadu oddziela się:

składnik stały – placek osadowy , który można przewozić dostępnymi środkami transportu,

składnik ciekły – filtrat , który odcieka i można go dalej obrabiać.

Dla prawidłowej pracy prasy taśmowej należy zapewnić:

sprężone powietrze – ok 1 m 3 /godz. 0,60 MPa,

wodę technologiczną do płukania siatek filtracyjnych w ilości ok. 4 – 10 m 3 /godz. ( prasa VX-GORO 6 ÷ 12 i VX – 6 ÷ 12), 12 – 16 m 3 /godz. (prasa VX-15, 20) – pod ciśnieniem 0,60–0,80 MPa,

energię elektryczną – 3/N/PE/AC, 400/230 V 50 Hz TN-S, zainstalowany pobór mocy 2,25 kW (prasa VX-GORO), 2,25 kW (prasa VX- 6 ÷ 12), 3,00 kW (prasa VX-15 i 20) łącznie z flokulatorem dynamicznym VX-FZ,

roztwór polielektrolitu zwiększający skuteczność separacji.

Firma Vanex produkuje kilka typów pras taśmowych, których podstawowe parametry ilustruje poniższa tabela.

W pracy urządzenia wykorzystano dwie taśmy filtracyjne, które pracują w czterech następujących po sobie fazach technologicznych (strefach):

I. STREFA HOMOGENIZACJI

Mieszanie osadu z roztworem polielektrolitu, flokulacja (strącanie osadu), uwolnieni wody.

Proces ten przebiega w przewodzie doprowadzającym osad do prasy, w flokulatorze dynamicznym VX-FZ, częściowo w podajniku na górną taśmę filtracyjną prasy.

II. STREFA GRAWITACYJNA

Odwodnienie grawitacyjne osadu na taśmie, bez nacisku drugiej taśmy filtracyjnej. Prasy taśmowe VX mają przedłużoną strefę grawitacyjną na górnej taśmie aż do długości ok. 6 m (oprócz małych konstrukcji).

Z górnej taśmy zagęszczony placek osadowy ulega przewróceniu (zwiększenie skuteczności grawitacyjnego odwodnienia) i spada na dolna taśmę filtracyjną.

W strefie grawitacyjnej odcieka największa część filtratu o najmniejszym zanieczyszczeniu.

III.STREFA NISKOCIŚNIENIOWA (KLINOWA)

Odwodniony grawitacyjnie placek osadowy jest zamykany przez górną taśmę filtracyjną naciskiem walców prasujących. W strefie tej następuje dalszy odpływ filtratu z osadu.

IV.STREFA WYSOKOCIIŚNIENIOWA

Osad zamknięty między taśmy filtrujące wprowadzany jest do układu walców prasujących, w których stopniowo zwiększa się ciśnienie odwadniania.

Odwodniony osad ścierany jest po przejściu strefy wysokociśnieniowej z każdego sita osobno przy pomocy ścieraków.

Średnie odwodnienie osadu wynosi na tym etapie 18–35% s.m.o. (osady komunalne).

Dalsze zwiększenie stopnia suchej masy osadu jest możliwe przy użyciu specjalnej wysokociśnieniowej prasy typu VX-VT, którą używa się przede wszystkim do odwadniania osadów przemysłowych.

Uzyskiwany stopień odwodnienia jest o 5 do 20% większy w zależności od rodzaju prasowanego osadu.

Na jakość procesu odwadniania bezpośrednio wpływają fizyko-chemiczne właściwości osadu, rodzaj zastosowanego polielektrolitu, rodzaj taśmy filtracyjnej oraz kwalifikacje obsługi.

Zakres osiąganych parametrów odwadniania optymalizujemy w ramach dostawy wraz z doborem odpowiedniego rodzaju polielektrolitu.

Konstrukcja prasy taśmowej jest wynikiem wieloletnich doświadczeń projektowych i eksploatacyjnych na różnych typach osadów.

Prasa składa się z następujących, podstawowych elementów i podzespołów:

rama,

armatura pneumatyczna,

walce, wanny ociekowe,

instalacja elektryczna,

lej nasypowy,

dwie taśmy filtracyjne,

systemy odprowadzenia filtratu,

jednostka napędowa.

Jedną z cech charakterystycznych pras VX jest szerokie zastosowanie odpornego na agresywne media odpowiedniego rodzaju tworzywa sztucznego – polipropylenu.

Elementy stalowe pokryte są w procesie metalizacji cynkiem na gorąco (warstwa grubości 100 mikrometrów), na który naniesiono dwie warstwy wysokogatunkowej, dwuskładnikowej farby antykorozyjnej. Farba zawiera wypełniacze gwarantujące szczelna powłokę.

Prędkość ruchu taśm jest płynnie regulowana po przez zastosowanie przemienników częstotliwości.

Automatyczna regulacja i korekta biegu taśm oraz ich odpowiednie naprężenie jest dokonywana po przez instalację pneumatyczną.

Prasy taśmowej VX posiadają bezpośredni napęd – osobno na górną i dolna taśmę filtracyjną, z eliminacją łańcucha. Odpowiednia synchronizacja napędu pozwoliła na wyeliminowanie nierównomiernego ruchu taśm filtracyjnych górnej i dolnej ( możliwość powstawanie “zakładek”), które często powodują uszkodzenia.

Wszystkie elementy śrubowe są wykonane ze stali nierdzewnej.

Konstrukcje prasy taśmowej VX wykonujemy całkowicie ze stali nierdzewnej.

Parametry

Typowe oznaczenie prasy Wymiary prasy w metrach

(dł. x szer. x wys.) Ciężar w

kg Szerokość taśmy filtracyjnej w

m Orientacyjna wydajność prasy kg suchej masy/godz. m3/godz.

przy 4 % wstępnym zagęszczeniu

VX – GORO 6V 3,20 x 1,40 x 1,85 950 0,60 20 – 120 0,5 – 3,0 VX – GORO 8V 3,20 x 1,60 x 1,85 1 100 0,80 30 – 200 0,8 – 5,0 VX – GORO 10V 3,20 x 1,80 x 1,85 1 250 1,00 40 – 280 1,0 – 7,0 VX – GORO 12V 3,20 x 2,00 x 1,85 1 350 1,20 50 – 344 1,2 – 8,6 VX – 6A 3,35 x 1,61 x 1,80 1 150 0,60 60 – 200 1,5 – 5,0 VX – 6N 4,62 x 1,75 x 1,85 2 220 0,60 80 – 240 2,0 – 6,0 VX – 8N 4,62 x 1,95 x 1,85 2 580 0,80 160 – 400 4,0 – 10,0 VX – 10N 4,62 x 2,15 x 1,85 2 940 1,00 220 – 520 5,5 – 13,0 VX – 12N 4,62 x 2,35 x 1,85 3 300 1,20 280 – 600 7,0 – 15,0 VX – 15N 4,98 x 2,39 x 2,36 5 580 1,50 360 – 800 9,0 – 20,0 VX – 20N 4,98 x 2,89 x 2,36 6 580 2,00 500 – 1 120 12,5 – 28,0

Fotogaléria

Prasa Taśmowa i filtracyjna

Taśmowe prasy filtracyjne są idealne do odwadniania osadu z małych i średnich oczyszczalni ścieków.

Mają zastosowanie przy odwadnianiu:

osadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków

osadów pokoagulacyjnych powstających w stacjach uzdatniania wody

osadów przemysłowych z mleczarni, rzeźni, zakładów hodowli zwierząt, garbarni, zakładów papierniczych, celulozowych itp.

Prasa taśmowa i filtracyjna

ZALETY

Łatwa konserwacja

Niskie koszty eksploatacji

Pneumatyczna regulacja napięcia taśm

Elektroniczne sterowanie położeniem rolek prowadzących taśmę

Napęd dolnej i górnej taśmy niezależnie przez dwa motoreduktory

Możliwość niezależnej lub wspólnej regulacji prędkości dolnej i górnej taśmy przez dwa przemiennik częstotliwości

Dozownik obrotowy (opcjonalnie w przypadku szczególnie trudnego do odwodnienia osadu)

Możliwość pracy w układzie z zagęszczaczem

Bardzo duża strefa zagęszczania sadu

Prasa wykonana jest w całości ze stali kwasoodpornej.

Oferujemy 4 typy pras o wydajności od 1 do 10 m3/h i szerokości taśm, odpowiednio od 500 do 1200 mm: M – 0.5 ( z szerokością taśmy 500 mm, wydajność 1-3 m3/h), M – 0.8, M – 1i M – 1.2.

Istnieje możliwość zmiany ilości stref zgniotu, długości strefy zagęszczenia osadu i zmiany parametrów prasy dla potrzeb użytkownika.

Odwadnianie

Grupa Huber

Innowacyjne i wysokiej jakości urządzenia oraz wyposażenie ze stali nierdzewnej dla komunalnych oraz przemysłowych oczyszczalni ścieków oraz gospodarki osadowej.

Wiodący producent urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej – ponad 50 000 instalacji na całym świecie.

Prasy filtracyjne do odwadniania osadów ściekowych

Metoda odnawialna Przepustowość oczyszczalni [m3/d] 10-2000 2001-10 000 10 001-40 000 powyżej 40 000 Naturalne 51,8 28,7 27,3 11,1 Mechaniczne 25,4 66,8 68,8 88,9 Brak 22,8 4,4 3,9 0,0

s.m.

Typ osadu Obciążenie na metr taśmy Zawartość ciał stałych [%] Dawka polimeru

[g/kg s.m. ] l/s kg/h nadawa placek typowy przedział Osady surowe: Wstępny 1,8-3,2 360-550 3-7 28 26-32 1-4 Osad czynny (OCZ) 0,7-2,5 45-180 1-4 15 12-20 3-10 Wstępny + OCZ (50:50)1 1,3-3,2 180-320 3-6 23 20-28 2-8 Wstępny + OCZ (40:60)1 1,3-3,2 180-320 3-6 20 18-25 2-10 Wstępny + złoże 1,3-3,2 180-320 3-6 25 23-30 2-8 Osady przefermentowane: Wstępny 1,3-3,2 360-550 3-7 28 24-30 2-5 Osad czynny (OCZ) 0,7-3,2 45-180 3-4 15 12-20 4-10 Wstępny + OCZ 1,3-3,2 180-320 3-6 22 20-25 3-8 Osady po stabilizacji tlenowej: Wstępny + OCZ niezagęszczony 0,7-3,2 135-225 1-3 16 12-20 2-8 Wstępny + OCZ zagęszczony (50:50)1 0,7-3,2 135-225 4-8 18 12-25 2-8 OCZ, O 2 0,7-2,5 90-180 1-3 18 15-23 4-10

s.m.

s.m.

s.m.

s.m.

Oleszkiewicz J.: Gospodarka osadami ściekowymi. Poradnik decydenta. Kraków 1998. Bień J.B.: Osady ściekowe. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002. Praca zbiorowa: Wodociągi i kanalizacja w Polsce, tradycja i współczesność. Poznań – Bydgoszcz 2002. Heidrich Z., Witkowski A.: Urządzenia do oczyszczania ścieków, projektowanie, przykłady obliczeń. Warszawa 2005. Metcalf & Eddy: Wastewater Engineering, Treatment and Reuse. Fourth Edition. Praca zbiorowa: Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Poznań 1997. Strony internetowe producentów urządzeń: DEWA, Huber Technology, Fournier Industries.

Jednym z procesów wykorzystywanych do unieszkodliwiania osadu jest jego odwadnianie. Polega ono na obniżeniu zawartości wody w osadach w takim stopniu, aby uwodnienie końcowe mieściło się w granicach 50-88%– z osadu usuwana jest woda kapilarna. W procesie odwadniania następuje rozdział osadu na suchy placek i czysty pozbawiony zawiesin odciek. W efekcie osiąga się zmniejszenie objętości osadu. Zalecane uwodnienie osadu wywożonego na składowisko osadu, zgodnie z niemieckimi normatywami, powinno wynosić 60-65%, czyli 35-40% s.m.Wyróżnia się odwadnianie naturalne (poletka, laguny) i mechaniczne (wirówki, prasy). Odwadnianie mechaniczne jest bardziej efektywne i coraz powszechniej stosowane, szczególnie w przypadku średnich i dużych oczyszczalni ścieków (tab. 1).Najważniejsze czynniki wpływające na efektywność procesu odwadniania to właściwości osadu (opór właściwy filtracji, ściśliwość, sucha masa doprowadzanego osadu, pozostałość po prażeniu). Optymalne warunki odwadniania uzyskiwane są jedynie wtedy, gdy własności osadu są niezmienne. Istotnymi czynnikami są także rodzaj i dawka środka kondycjonującego (za duża dawka pogarsza efekt), typ urządzenia odwadniającego, obsługa urządzenia oraz stopień czystości osadu. Natomiast współczynnik rozdziału (R) określa stosunek zawartości części stałych w osadzie odwodnionym (tzw. placku osadowym) do zawartości części stałych w osadzie doprowadzanym.Działanie pras opiera się na procesie wyciskania wody z osadu – zwykle z udziałem filtracji cieczy przez warstwę osadu utworzoną na przegrodzie filtracyjnej. Proces ten wymaga dobrego przygotowania osadu pod kątem wytworzenia odporności na ściskanie – kondycjonowania osadu.Do odwadniania osadu stosuje się kilka rodzajów pras (uszeregowane wg częstotliwości stosowania): filtracyjno-taśmowe, komorowe, bębnowo-ślimakowe, rotacyjne, membranowe i śrubowe.Prasa taśmowa musi mieć strefy kondycjonowania, grawitacyjną, ściskania i ścinania osadu (strefa ciśnieniowa). Zasadę działania prasy taśmowej pokazuje rys. 1. Osad po wymieszaniu z polimerem poddawany jest odwadnianiu grawitacyjnemu na pasie filtracyjnym. Następnie przechodzi do pierwszej strefy ściskania (klinowej), gdzie formuje się struktura placka osadu o zmniejszającej się klinowo grubości. W drugiej strefie ściskania osad jest ściskany z dwóch stron taśmą filtracyjną naprężaną przez kolejne rolki o zmniejszającej się średnicy. Stale rosnące siły naporu w strefie ściskania wspomagane są w ostatniej części drogi taśmy przez proces filcowania/folowania. Wskutek nierównoległego ustawienia walców dociskowych wytwarzany jest względny ruch taśm wobec siebie, co powoduje powstanie niewielkich naprężeń ścinających. W niektórych rozwiązaniach pras taśmowych zamiast strefy ściskająco-filcującej stosowana jest strefa ściskania, wykonana na zasadzie ściskania liniowego, czy wysokociśnieniowa strefa nacisku, posiadająca własny regulowany napęd i specjalne taśmy filtracyjne. Odprowadzanie odcieku rozwiązane jest różnie, zależnie od typu prasy. Placki filtracyjne wypadają w miejscu rozchodzenia się taśm filtracyjnych.Na trasie powrotu taśm, przed następnym procesem odwadniania, myte są one wodą/filtratem pod ciśnieniem 5-8 barów. Bieg taśmy regulowany jest urządzeniem naciągowym i sterującym.Prasy taśmowe nadają się do odwadniania osadów, które po dodaniu flokulantu i przejściu przez strefę wstępnego odwadniania tworzą stabilny i ściśliwy placek filtracyjny.Prasy te pracują w sposób ciągły (zwykle 8 h/d). Szerokość taśmy wynosi od 800 do 3000 mm, co umożliwia uzyskanie wydajności2-30 m/h oraz 100-1500 kg/h. Przepustowość zależy od rodzaju i gęstości osadu, warunków kondycjonowania oraz optymalizacji parametrów prasy (tab. 2).Podstawowe parametry charakteryzujące proces2 to ciśnienie filtracji, grubość placka oraz prędkość przesuwu taśmy, związana z długością strefy i czasem filtracji.Oprócz wymienionych wcześniej czynników na efekt odwadniania osadów na prasie filtracyjnej wpływają: rodzaj i naprężenie taśmy, jakość i ilość wody płuczącej, zasadowość, pH i temperatura nadawy, równomierny rozdział na całej szerokości taśmy, lokalizacja mieszania osadu z polimerem w stosunku do strefy grawitacyjnej oraz warunki flokulacji osadu. Czynniki te muszą być kontrolowane przez operatora w trakcie eksploatacji.Konwencjonalne prasy taśmowe wytwarzają placek o stężeniu suchej masy 20-23%. Przy dobrze zagęszczonych i kondycjonowanych osadach importowane prasy taśmowe pozwalają osiągnąć placek o stężeniu suchej masy 23-31(36)%Prasa taśmowa zawdzięcza popularność dużej przepustowości i niskiej cenie w wydaniu krajowym, najdroższe zagraniczne prasy mają szereg ulepszeń1. Zużycie energii w prasach filtracyjno-taśmowych jest mniejsze niż w prasach komorowych. Wadą tych urządzeń jest wymagana duża powierzchnia tkaniny filtracyjnej oraz jej znacznie szybsze zużycieStosuje się prasy komorowe nisko- (350-850 kPa) i wysokociśnieniowe (700-1400 kPa). Prasa komorowa składa się z szeregu przylegających do siebie płyt z wgłębieniami (komorami) – rys. 1. Każda płyta pokryta jest tkaniną filtracyjną o splocie dostosowanym do rodzaju filtrowanego osadu (przeważnie z tworzyw sztucznych), która zatrzymuje dopływający osad, a pozwala na przepływ filtratu. Osad jest doprowadzany, rozprowadzany i odwadniany wewnątrz jednocześnie ściskanego zestawu płyt filtracyjnych. Filtrat odpływa ciągle, a osad wyładowywany jest po skończeniu filtracji (rys. 2a).Prasy komorowe pracują periodycznie, przykładowy cykl to napełnianie (10 minut), filtracja (120 minut) i wyładowanie (30 minut). Długość cyklu filtracyjnego wynosi 2,5-4,5 godziny. Stosowanie stopniowania ciśnienia, np. podnoszenie skokami o 400 kPa, poprawia efekt filtracji. Skuteczność odwadniania na początku procesu warunkowane jest przepuszczalnością tkaniny, a w dalszej części – kapilarnością placka filtracyjnego.Opór filtracji wytwarzany przez tkaninę i placek osadowy określa właściwą wydajność filtracji na jednostkę powierzchni tkaniny filtracyjnej [kg/(m•h) lub m/(m•h)]. Największe płyty filtracyjne mają wymiary 2250 x 2250 mm lub 2400 x 2400 mm. W jednej prasie może być zainstalowane nawet 200 płyt, powierzchnia filtracyjnajednej prasy może osiągnąć wielkość do 600 m. Wydajność prasy jest proporcjonalna do liczby komór/powierzchni filtracji.Prasy komorowe są droższe od taśmowych, ale dają placek o zawartości suchej masy 30-35%, a nawet 37%. Mają duże zapotrzebowanie na chemikalia – stosowane są duże dawki chlorku żelaza i wapnia (0,15-0,3 kg CaO/kg), zwiększa to ilość osadu, ale jednocześnie stabilizuje i higienizuje osad. Ostatnio duże dawki koagulantów nieorganicznych zmniejsza się poprzez zastosowanie nieorganicznych polimerów. Prasy komorowe wymagają także większego dozoru operatora niż inne urządzenia odwadniające, choć ostatnio producenci poprawili stopień zautomatyzowania eksploatacji prasy.Do czyszczenia tkaniny filtracyjnej i kanalików odpływowych stosuje się dysze wodne, pracujące pod ciśnieniem 70-100 bar. W przypadku szczególnie zanieczyszczonych tkanin, szczególnie przez krystalizujące związki wapnia, wymagane jest czyszczenie roztworem kwasu solnego.Prasy membranowe (rys. 2b) różnią się od komorowych tym, że po cyklu filtracji ciśnieniowej (700-1100 kPa) następuje 30-minutowy okres wyciskania wody z placka przez membranę (z tworzywa sztucznego lub z gumy naturalnej), pod którą doprowadza się sprężone powietrze lub wodę (pod ciśnieniem 1500-2000 kPa). Pozwala to na uzyskanie placka o zawartości suchej masy osadu o 5-8% wyższej niż w przypadku pras komorowych, średnio 30-38% s.m.Najnowsze prasy membranowe pracują tylko z kondycjonowanym polimerem. Podczas napełniania, przed włączeniem ciśnienia osad w komorach podlega grawitacyjnemu odwadnianiu, podobnie jak w przypadku strefy grawitacyjnej pras taśmowych. Powoduje to lepsze odwodnienie i możliwość zastosowania polimerów. Dodatkowymi zaletami są: krótszy niż w przypadku pras komorowych cykl pracy, ułatwione wyładowywanie prasy (membrana zatyka się rzadziej niż tkanina filtracyjna) oraz mniejsze zużycie kwasu solnego do płukania membran (a co za tym idzie, mniejsza korozja i mniejsze niebezpieczeństwo poparzenia operatora).Podstawowymi parametrami technologicznymi odwadniania osadów w prasach komorowych sączas odwadniania, obciążenie powierzchni filtracyjnej prasy masą osadów [kg/(m•h)] i uwodnienie placka osadu.Przy projektowaniu lub planowaniu zakupu prasy należy ponadto zwrócić uwagę na rodzaj i koszt tkaniny, częstotliwość jej mycia, długość cyklu filtracji, liczbę i wielkość urządzeń, a także na optymalizację ciśnienia na membranie.Od tkaniny filtracyjnej, stosowanej w prasach taśmowych i komorowych, wymagane są niski opór właściwy, stabilny w czasie wielu cykli filtracji, dobre zapewnienie rozdziału cząstek osadu od cieczy oraz łatwe odspajanie placka osadu.Dla większości osadów tkaninę filtracyjną dobiera się eksperymentalnie.Działanie prasy ślimakowej opiera się na wykorzystaniu ruchu ślimaka o zmiennym skoku, przesuwającego osad w strefę stopniowo zwiększającego się ciśnienia (ciśnienie filtracji uzyskiwane jest w wyniku zmiany objętości osadu). Ciecz nadosadowa odprowadzana jest poprzez nieruchomy perforowany bęben.Prasa rotacyjna (rys. 3 i 4) oparta jest na zasadzie wolno obracającego się rotora (3 obr./min), umieszczonego w statorze z perforowanymi ścianami, przez które wypływa filtrat. Osad ściskany jest wskutek istnienia przeszkody w kanale odprowadzającym osad. Prasa ta przypomina kształtem pompę wirową.Urządzenia te charakteryzuje mała powierzchnia rzutu, bardziej uwodniony placek (o zawartości suchej masy ok. 20%) oraz mniejsze zużycie energii niż w prasach wykorzystujących tkaninę filtracyjną.Kondycjonowanie osadu jest procesem mającym na celu zmianę struktury i właściwości osadu (zmniejszenie oporu właściwego) w stopniu pozwalającym na zwiększenie efektywności ich odwadniania. Procesy kondycjonowania można stosować w przypadku wszystkich osadów. W zależności od rodzaju osadu i przyjętej metody kondycjonowania w tym samym urządzeniu do odwadniania osiąga się różne efekty usunięcia wody z osadu. Z tego powodu należy rozważyć wady i zalety poszczególnych metod obróbki, uwzględniając2 dążenie do uzyskania jak największej zawartości s.m. w osadzie, większą przepustowość urządzeń odwadniających, większy stopień rozdziału, eliminację do minimum negatywnych dla procesów oczyszczania i obciążających środowisko działań ubocznych oraz stabilizację organicznej, zdolnej do fermentacji fazy stałej.Obecnie dominującą metodą jest kondycjonowanie chemiczne, polegające na mieszaniu osadu z nieorganicznymi lub organicznymi substancjami chemicznymi. Prowadzi to do koagulacji, flokulacji i dehydratacji osadu.Wyróżniamy koagulację konwencjonalną, polegającą na obniżeniu potencjału powierzchni cząstek fazy rozproszonej lub zaniku stabilizującej warstewki dyfuzyjnej dookoła cząstek na skutek dodania elektrolitu (siarczan glinowy lub żelazowy, chlorek żelazowy, węglan magnezu, wapno itp.). Wartość koagulacyjna danego związku określa minimalne stężenie danego elektrolitu, jednak wzrost powyżej dawki optymalnej powoduje pogorszenie właściwości filtracyjnych osadu, ponieważ nadabsorbowany flokulant pogarsza proces łączenia się cząstek i wtórnie stabilizuje zawiesinę.Coraz powszechniej stosowana jest koagulacja polimeryczna, w której do osadów dodaje się wielkocząsteczkowe polielektrolity organiczne (głównie na bazie akrylamidu), co powoduje tworzenie się makrocząsteczek. Dzięki swojej budowie polielektrolity powodują jednocześnie koagulację i flokulację. Dawki polielektrolitów, w zależności od odwadnianego osadu, mieszczą się w granicach 2-10 g/kg(tab. 2).Warunki optymalne kondycjonowania (w tym dawkę) należy ustalić poprzez próby w warunkach laboratoryjnych, a następnie technicznych.Do kondycjonowania osadu stosuje się również metody mechaniczne, polegające na zmianie struktury odwadnianego osadu poprzez dodanie substancji niewywołujących reakcji chemicznych (np. popiołu, drobnego węgla, trocin, piasku czy żwiru). Można je stosować we wszystkich urządzeniach do mechanicznego odwadniania, ale w szczególności w prasach komorowych4.Kolejnym sposobem kondycjonowania osadu jest kondycjonowanie termiczne, polegające na rozbiciu struktury komórkowej organicznych składników osadu w wyniku doprowadzenia lub odprowadzenia ciepła. Metoda ta umożliwia najbardziej skuteczne oddzielenie wody, bowiem oddzielana jest tu również woda adsorpcyjna i wewnątrzkomórkowa.Instytut Inżynierii ŚrodowiskaPolitechnika Poznańska

Prasy taśmowe do osadów

Po zakończeniu procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania, ścieki mogą zostać odprowadzone do środowiska.

Kolejnym etapem pracy oczyszczalni jest natomiast minimalizacja powstałych w tych pierwszych etapach

. Ich przetwarzanie i przeróbka mogą zostać poddane m.in.

, do czego wykorzystywane są prasy.

WARIANTY:

Oferowane prasy charakteryzują się wstępnym zagęszczaniem osadu (dzięki wydłużonej strefie grawitacyjnego ociekania) przy niskim zużyciu energii (napęd 0.55 kW) oraz wysokiej efektywności działania – ilość suchej masy na wyjściu to ok. 16 – 24 %.

Dzięki specjalnej konstrukcji urządzenie nie wymaga specjalnego posadowienia – w standardzie wyposażone jest w tacę ociekową zbierającą cały odciek z osadu, kierując go do kanalizacji bądź do układu odzysku wody.

키워드에 대한 정보 prasy taśmowe do odwadniania osadów

다음은 Bing에서 prasy taśmowe do odwadniania osadów 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  드라스틱 포켓몬스터 치트코드 | 포켓몬스터 하트골드\U0026소울실버 치트코드적용!/Poketmon Heart Gold\U0026Soul Silver Cheat Alive Being!! 27888 명이 이 답변을 좋아했습니다
See also  Counter Strike Condition Zero Aimbot Download | Counter Strike Condition Zero Aimbot 100% Working 2021 154 개의 정답

See also  China Green Tea Special Gunpowder | Green Tea : Special Gun Powder Green Tea : Tower Of Tea : 빠른 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Odwadnianie osadów na prasie taśmowej Ekofinn-Pol

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Odwadnianie #osadów #na #prasie #taśmowej #Ekofinn-Pol


YouTube에서 prasy taśmowe do odwadniania osadów 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Odwadnianie osadów na prasie taśmowej Ekofinn-Pol | prasy taśmowe do odwadniania osadów, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment