Prasa Ślimakowa Do Tłoczenia Oleju Na Zimno | Prasa Olejowa Ly-129 Do Tłoczenia Oleju Na Ciepło I Zimno 17582 투표 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno – PRASA OLEJOWA LY-129 do tłoczenia oleju na ciepło i ZIMNO“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 PRIMA-TECH S.C. – PRASY OLEJOWE 이(가) 작성한 기사에는 조회수 2,384회 및 좋아요 26개 개의 좋아요가 있습니다.

prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 PRASA OLEJOWA LY-129 do tłoczenia oleju na ciepło i ZIMNO – prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Multi-funkcjonalna Prasa ślimakowa do tłoczenia metodą zarówno na zimno jak i na ciepło. Mała, łatwa w obsłudze i czyszczeniu, wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej. Wyposażona w zestaw dwóch wymiennych ślimaków oraz regulację docisku!

prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

PRASA ŚLIMAKOWA DO TŁOCZENIA OLEJU Z GRZAŁKAMI

Prasa przemysłowa do pracy ciągłej 24 godziny na dobę do tłoczenia na zimno i ciepło. Największy wybór pras do tłoczenia oleju.

+ 여기에 보기

Source: prasyolejowe.pl

Date Published: 11/13/2021

View: 1851

주제와 관련된 이미지 prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 PRASA OLEJOWA LY-129 do tłoczenia oleju na ciepło i ZIMNO. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

PRASA OLEJOWA LY-129 do tłoczenia oleju na ciepło i ZIMNO
PRASA OLEJOWA LY-129 do tłoczenia oleju na ciepło i ZIMNO

주제에 대한 기사 평가 prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno

 • Author: PRIMA-TECH S.C. – PRASY OLEJOWE
 • Views: 조회수 2,384회
 • Likes: 좋아요 26개
 • Date Published: 2021. 9. 23.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=GKc9PlTta64

Prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno – Model PSD-Mini

Model: Mini

Wydajność 10kg/h

Silnik 1.5KW

Kosz zasypowy 20l

Wymiary 500x580x300

Waga: 35kg

Prasy posiadają szybko rozbieralną i łatwo czyszczącą się głowice,

płynną regulację docisku i regulowaną podczas pracy grubość peletu

Prasy zbudowane ze stali narzędziowej utwardzanej bezpiecznej dla kontaktu z żywnością. Nie uwalnia podczas pracy toksycznych pierwiastków w przeciwieństwie do pras zbudowanych z łatwościeralnych stali nierdzewnych.

Olej z naszych pras poddany został szerokiej gamie badań ba SGGW w Warszawie i innych niezależnych laboratoriach.

Wszystkie prasy posiadają gwarancje, certyfikat CE i instrukcja DTR dla zastosowań w zakładach spożywczych

Prasa ślimakowa do tłoczenia oleju WT-50

Prasa ślimakowa do tłoczenia oleju WT-50 firmy TechnoMaszBud jest przeznaczona do produkcji oleju metodą tłoczenia surowca na zimno. Ta maszyna pozwoli osiągnąć wydajność ok. 6 litrów na godzinę. Surowcami źródłowymi mogą być: nasiona lnu, nasiona sezamu, nasiona czarnego kminku, nasiona słonecznika, nasiona soi i wiele innych roślin oleistych.

Prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno PS-400

Jest to prasa naszej własnej konstrukcji. Jesteśmy również autorami projektu tej maszyny.

Wyrób w 100% polski.

Przeznaczona do tłoczenia masowego, metodą na zimno, oleju z nasion roślin oleistych takich jak rzepak, len , czarnuszka, itp.

Spełniamy wszelkie normy unijne- CE

Spełniamy również normy sanepidowskie

Do zakupu dołączamy:

-kartę gwarancyjną

-dokumentację techniczno-ruchową

-certyfikat zgodności- CE

-fakturę VAT lub paragon

Podstawowe dane techniczne:

Długość 400 mm

Szerokość 400 mm

Wysokość 400 mm

Masa około 55 kg

Napięcie zasilania 3 x 400 V 50 Hz ( 1 x 230 V wykonanie C)

Pobór mocy silnika 1,5 kW

Pobór mocy grzałka elektryczna 0,15 kW

Przepustowość – wydajność dla rzepaku do 15 kg / godzinę

Maksymalna wilgotności ziarna 10 %

Uzysk oleju z 1000 kg ziarna rzepaku przed sedymentacją przy wilgotności ziarna 7 % i temperaturze 25 stopni C ( w zależności od zaolejenia nasion ) od 100 do 320 kg

Czas sedymentacji w temperaturze 20°C około 1-3 dni

Temperatura na wyjściu prasy oleju od 35 do 45 °C,

Maszyna wykonana ze stali 0H18N9

Cena 11070,00 zawiera 23 % podatku VAT. Należy doliczyć ewentualne koszty przesyłki.

Cena netto 9000,00

KONTAKT :

97-300 Piotrków Tryb

Wojska Polskiego 118

509 37 37 47

www.bio-diesel.net.pl

PRASA ŚLIMAKOWA DO TŁOCZENIA OLEJU Z GRZAŁKAMI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH DANE EKSPLOATACYJNE PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH KONTROLA DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ PRAWO ICH POPRAWIANIA POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są SANDRA ROTT oraz JERZY ROTT, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą PRIMA-TECH SANDRA ROTT JERZY ROTT S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Górna 2a, 42-262 Kolonia Poczesna) NIP spółki cywilnej 9491922250, REGON spółki cywilnej 240040924, adres poczty elektronicznej: [email protected]. Sandra Rott oraz Jerzy Rott wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki kolejno pod numerami NIP 5791066014, REGON 192864036 oraz NIP 5731054510, REGON 151549163 – zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2.

Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http:/www.prima-tech.net/regulamin.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.2.

Odbiorcy danych osobowych:

2.2.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.4.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. logi -adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.2.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

4.3.

Klient/Konsument posiada możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

https://uodo.gov.pl/p/kontakt

KONTROLA DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ PRAWO ICH POPRAWIANIA

5.1.

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.4.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: [email protected] albo pisemnie na adres Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.

Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6.4.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

Prima-Tech Domowa Prasa Ślimakowa Do Tłoczenia Oleju Na Zimno (LY02)

PRASA ŚLIMAKOWA DO TŁOCZENIA NA ZIMNO idealna dla Domu Ciesz się zdrowym i aromatycznym olejem wyprodukowanym w zaciszu własnego domu !!! Oferujemy Państwu multi-funkcjonalną prasę ślimakową do tłoczenia oleju na zimno. Prasa tłoczy olej z nasion roślin oleistych o zawartości oleju powyżej 15% i wilgotności poniżej 10%. Jest odpowiednia do bardzo szerokiej gamy ziaren oleistych np. orzeszki ziemne, sezam, siemię lniane, rzepak, nasiona migdałów, orzechy makadamia, nasiona słonecznika, nasiona perilli, nasiona kamelii, orzeszki pinii, nasiona dyni, soja itp. Tłoczenie na zimno to naturalna i najzdrowsza metoda pozyskiwania oleju. Otrzymany olej nie przekracza temperatury 40°C zachowując składniki odżywcze, naturalny aromat, kolor i smak. Olej tłoczony na zimno jest skarbnicą nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Odpowiadają one za wiele istotnych procesów przebiegających w organizmie np. wpływają pozytywnie na układ krwionośny, obniżają poziom cholesterolu, regulują poziom trójglicerydów, normalizują ciśnienie krwi, wzmacniają odporność na infekcje oraz alergie itp. Prasa jako bardzo nieliczna spośród pras przeznaczonych do użytku domowego posiada regulację temperatury grzałki. Dzięki regulacji, możemy samodzielnie dopasować temperaturę tłoczenia do poszczególnych ziaren, czyniąc proces tłoczenia bardziej efektywnym i indywidualnym. Prasa LY-02 jest mała, lekka, łatwa w obsłudze. Z łatwością zmieści się w każdej szafce kuchennej, doskonale nadaje się do produkcji oleju w warunkach domowych. Dzięki możliwości sterowania temperaturą tłoczenia, wytłacza olej również z bardziej wymagających materiałów. Powierzchnia maszyny wykonana ze stali nierdzewnej, zgodnej z normami higieny żywności. Urządzenie bardzo łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji. Makuchy uzyskane w procesie tłoczenia doskonale nadają się jako dodatek do ciast, produkt na mąkę czy zdrowe chipsy do chrupania. W zestawie z urządzeniem: pojemnik na olej, sitko, rękawica oraz szczoteczka ułatwiająca czyszczenie. DANE TECHNICZNE: Wydajność: 5 – 7,5 kg/h Silnik: 300 W Grzałka: 450 W Wymiar zasypu: 20 x 17 cm Zasilanie: 230 V 50 hz Waga: 12,5 kg Wymiary (dł. x wys.x szer.): 50 x 30x 18 cm

키워드에 대한 정보 prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno

다음은 Bing에서 prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Wśród Nocnej Ciszy Nuty Na Keyboard | 🎹 Wśród Nocnej Ciszy - Piano Tutorial (Mega Łatwa Wersja) 🎹 112 개의 베스트 답변
See also  정형 외과 뉴욕 | 미국 뉴욕 의사 레지던트 전공의 브이로그 15 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

See also  앤 텔롭 캐년 투어 | [Arizona] 엔텔롭캐년 투어 Vlog 6102 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 PRASA OLEJOWA LY-129 do tłoczenia oleju na ciepło i ZIMNO

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

PRASA #OLEJOWA #LY-129 #do #tłoczenia #oleju #na #ciepło #i #ZIMNO


YouTube에서 prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 PRASA OLEJOWA LY-129 do tłoczenia oleju na ciepło i ZIMNO | prasa ślimakowa do tłoczenia oleju na zimno, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment