Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej Podręczniki | Film Prezentujący Zawód Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej 인기 답변 업데이트

당신은 주제를 찾고 있습니까 “pracownik pomocniczy obsługi hotelowej podręczniki – Film prezentujący zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 ORE – kształcenie zawodowe 이(가) 작성한 기사에는 조회수 4,952회 및 좋아요 45개 개의 좋아요가 있습니다.

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej podręczniki 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Film prezentujący zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej podręczniki 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Autor:Małgorzata Sienkiewicz, Zofia Jezierska
Opis: Film prezentujący zawód, w tym także osoby wykonujące dany zawód oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód jest zaprezentowany z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się w zawodzie. Zawód widziany oczami pracodawcy – pożądane cechy pracownika, predyspozycje, zestaw pożądanych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych pracownika. Możliwości rozwoju zawodowego, perspektywa zarobków, prognozy zatrudnialności w zawodzie. Zawód widziany oczami pracownika- dlaczego zdecydował podjąć pracę w zawodzie, w jaki sposób uzyskał wykształcenie. Pozytywne i negatywne aspekty związane z pracą w zawodzie. Możliwości, jakie niesie praca w danym zawodzie, możliwa ścieżka kariery, perspektywa awansu. Zawód widziany oczami osoby uczącej się- dlaczego wybrała dany zawód, jak wygląda proces kształcenia, jakie możliwości zapewnia szkoła, czego oczekuje od przyszłej pracy. Film zakończony jest tablicą informacyjną prezentującą dostępne formy kształcenia w zawodzie.
Numer konkursu: 2/POKL/3.4.3/2013
Numer projektu: POKL.03.04.03-00-016/13-00
Nazwa projektu: Mój zawód – moja przyszłość
Strona www projektu: http://www.mojzawodmojaprzyszlosc.pl
Beneficjent (nazwa): Syntea S.A.
Lokalizacja beneficjenta (miasto): Lublin

See also  토토 배당 엑셀 | 엑셀을 활용한 축구 빅데이터 만들기 148 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej podręczniki 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej MD

E‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne.

+ 여기에 자세히 보기

Source: zpe.gov.pl

Date Published: 7/6/2021

View: 6013

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Organizacja pracy w hotelarstwie, pod red. B. Sawickiej, podręcznik przeznaczony dla uczniów kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, Format-AB, 2008.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.ore.edu.pl

Date Published: 1/13/2022

View: 3823

Lista podręczników | Branżowa Szkoła Zawodowa Fundacji …

ROK SZKOLNY 2022/2023. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA. ZAWÓD PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ. KLASA 1. >> WYKAZ PODRĘCZNIKÓW <<. KLASA 2. > …

+ 여기를 클릭

Source: szkoly.diakonia.pl

Date Published: 7/4/2022

View: 7127

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY: – zsunicef.pl

ZESTAWIENIE PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH. DLA KLASY II BS ZAWÓD: PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ. W ROKU SZKOLNYM 2021/22.

+ 더 읽기

Source: zsunicef.pl

Date Published: 9/3/2022

View: 9571

Branżowa szkoła I stopnia Pracownik obsługi Hotelowej …

NAZWA PROGRAMU: Program nauczania dla zawodu Pracownik obsługi hotelowej na podstawie ORE oraz podstawy programowej. Przedmiot. Autorzy. Tytuł podręcznika.

+ 여기에 더 보기

Source: zswsucha.pl

Date Published: 3/21/2022

View: 5782

“Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa”, podręczniki online

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: utrzymywać czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych …

+ 여기에 자세히 보기

Source: szkolnictwo.pl

Date Published: 1/30/2021

View: 6728

program nauczania zawodu pracownik pomocniczy obsługi …

Kształcenie w zawodzie: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej … Halama M., Technologia prac w obiektach hotelarskich, Podręcznik, WSIP, 2013. Literatura: …

+ 여기에 보기

Source: www.zsipkz.zgora.pl

Date Published: 4/25/2021

View: 6085

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Lekcja 14. Klasa I a Technologia hotelarska. Dzień dobry, w tym tygodniu poznamy hotelowe pomieszczenia ogólnego …

+ 여기를 클릭

Source: zszs2.szkolnastrona.pl

Date Published: 2/29/2022

View: 1953

주제와 관련된 이미지 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej podręczniki

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Film prezentujący zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Film prezentujący zawód  pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Film prezentujący zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

주제에 대한 기사 평가 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej podręczniki

 • Author: ORE – kształcenie zawodowe
 • Views: 조회수 4,952회
 • Likes: 좋아요 45개
 • Date Published: 2017. 1. 17.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=23epwbKkRJo

Branżowa Szkoła Zawodowa Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.

“Ogólnopolski Katalog Szkolnictwa”, podręczniki online

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

utrzymywać czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych i ogólnodostępnej części obiektu noclegowego

przygotowywać pokoje do przyjęcia gości

sprawdzać stan wyposażenia pokojów noclegowych

posługiwać się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do utrzymywania czystości

stosować środki czystości zgodnie z przeznaczeniem

segregować i transportować bieliznę do prania

przygotowywać w zakresie podstawowym sale do obsługi konsumentów

zbierać po konsumpcji i odnosić naczynia oraz sztućce

segregować i zmywać zastawę stołowa oraz sprzęt kuchenny

przechowywać zastawę i bieliznę stołowa oraz sprzęt kuchenny

rozróżniać surowce stosowane w technologii gastronomicznej

wykonywać prace związane ze wstępnym i właściwym przygotowaniem surowców

posługiwać się podstawowym sprzętem kuchennym

wykonywać prace porządkowe w kuchni i na zapleczu

wykonywać prace związane z przechowywaniem i dostarczaniem surowców i półproduktów

segregować odpady i surowce wtórne

wykonywać określone prace w pralni hotelowej

transportować bagaż gości hotelowych

obsługiwać sprzęt do utrzymania porządku wokół hotelu

pielęgnować rośliny ozdobne i hotelowe tereny zieleni

dokonywać konserwacji i prostych napraw sprzętu i urządzeń rekreacyjnych

postępować zgodnie z zasadami kultury osobistej i etyki zawodu

dbać o bezpieczeństwo gości i ich mienie

stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych

przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii

komunikować się z uczestnikami procesu pracy

stosować przepisy Kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy

udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy

korzystać z różnych źródeł informacji

prowadzić działalność gospodarcza.

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi). Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej współpracuje ze strukturami hotelu odpowiedzialnymi za obsługę gościa hotelowego oraz zajmującymi się utrzymaniem hotelu w czystości i dobrym stanie technicznym. Pracownicy pomocniczy, w strukturze organizacyjnej, najczęściej podlegają pracownikom służby pięter, pracownikom recepcji oraz pracownikom technicznym.

Zakres obowiązków pracownika pomocniczego obsługi hotelowej zależny jest od: typu obiektu hotelowego, standardu hotelu (ilości gwiazdek, wewnętrznych procedur obsługi gościa hotelowego, stosowanych w danym hotelu lub sieci hotelarskiej) struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (nie wszystkie, wymienione wcześniej, działy występują we wszystkich hotelach) wielkości obiektu hotelowego (liczby pokoi, sal konferencyjnych, ilości dodatkowych pomieszczeń takich jak basen, siłownia, sauna).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien byc przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania prac porządkowych w części noclegowej hotelu

wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługa konsumenta

wykonywania czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego

wykonywania prac pomocniczych związanych z przygotowywaniem surowców spożywczych, sporządzaniem potraw i napojów

wykonywania prac związanych z działalnością pralni hotelowej

wykonywania prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych

pielęgnowania roślin ozdobnych, hotelowych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych

wykonywania prac związanych z dbałością o urządzenia i tereny rekreacyjne W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi). Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej współpracuje ze strukturami hotelu odpowiedzialnymi za obsługę gościa hotelowego oraz zajmującymi się utrzymaniem hotelu w czystości i dobrym stanie technicznym. Pracownicy pomocniczy, w strukturze organizacyjnej, najczęściej podlegają pracownikom służby pięter, pracownikom recepcji oraz pracownikom technicznym.Zakres obowiązków pracownika pomocniczego obsługi hotelowej zależny jest od: typu obiektu hotelowego, standardu hotelu (ilości gwiazdek, wewnętrznych procedur obsługi gościa hotelowego, stosowanych w danym hotelu lub sieci hotelarskiej) struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (nie wszystkie, wymienione wcześniej, działy występują we wszystkich hotelach) wielkości obiektu hotelowego (liczby pokoi, sal konferencyjnych, ilości dodatkowych pomieszczeń takich jak basen, siłownia, sauna).Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien byc przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi

Klasa I a Technologia hotelaarska

Witam ponownie, moi drodzy uczniowie klasy 1a zapoznajcie się z procedurami sprzątania j.m. podczas pobytu gościa. Spróbujcie wychwycić różnice względem tzw. sprzątania „ po wyjeździe gościa”. Oczywiście przepiszcie notatkę do zeszytu.

Oczywiście proszę, abyście nauczyli się tych procedur. Wiem, że materiału jest dość dużo, dlatego w tym tygodniu nie będę Wam już przesyłała nowych treści. Liczę na to, że wolny czas poświęcicie na naukę ostatnich dwóch tematów, bo w następnym tygodniu planuję z tego sprawdzian. Powodzenia.

TEMAT: Poznajemy procedurę sprzątania j.m. podczas pobytu gościa („przy gościu”).

– załącznik do lekcji: 1a tech. hot.- sprzątanie przy gościu

키워드에 대한 정보 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej podręczniki

다음은 Bing에서 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej podręczniki 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  천로 역정 Ppt | 2019 유치부 여름 수련회 영상 #천로역정 9977 투표 이 답변
See also  Linka Hamulca Ręcznego Opel Astra G Kombi | Linka Hamulca Ręcznego Astra G 2 모든 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Film prezentujący zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 • film
 • doradztwo zawodowe
 • zawód
 • szkoła gimnazjalna
 • szkoła ponadgimnazjalna

Film #prezentujący #zawód # # #pracownik #pomocniczy #obsługi #hotelowej


YouTube에서 pracownik pomocniczy obsługi hotelowej podręczniki 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Film prezentujący zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej | pracownik pomocniczy obsługi hotelowej podręczniki, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment