Praca Kontrolna Nr 2 Z Geografii | 1.1 Geografia Jako Nauka 모든 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “praca kontrolna nr 2 z geografii – 1.1 Geografia jako nauka“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Lekcje Geografii 이(가) 작성한 기사에는 조회수 27,998회 및 좋아요 666개 개의 좋아요가 있습니다.

praca kontrolna nr 2 z geografii 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 1.1 Geografia jako nauka – praca kontrolna nr 2 z geografii 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

praca kontrolna nr 2 z geografii 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

GEOGRAFIA ROZSZERZONA PRACA KONTROLNA NR II …

5 (bardzo dobry) – 16-18 pkt. 4 (dobry) – 13-15 pkt. 3 (dostateczny) – 10-12 pkt. 2 (dopuszczający) – 7-9 pkt. 1 (niedostateczny) – 0-6 pkt.

+ 여기에 보기

Source: szkolypilsudskiego.edu.pl

Date Published: 12/21/2022

View: 1695

(DOC) PRACA KONTROLNA Z GEOGRAFII LK | Lucyna Kozioł

OPISZ PROCESY EGZOGENICZNE ZACHODZĄCE W TWOJEJ OKOLICY. 2. PORÓWNAJ PLUTONIZM I WULKANIZM. UWZGLĘDNIJ FORMY, KTÓRE POWSTAJĄ W WYNIKU TYCH PROCESÓW. 3. OPISZ …

+ 여기에 표시

Source: www.academia.edu

Date Published: 5/21/2021

View: 4644

PRACA KONTROLNA Z GEOGRAFII

PRACA KONTROLNA Z GEOGRAFII. Zadanie nr 1. Zadanie nr 2. Zadanie nr 3. Page 2. 2 / 5. Zadanie nr 4. Zadanie nr 5. Page 3. 3 / 5. Zadanie nr 6. Zadanie nr 7 …

+ 여기를 클릭

Source: pl-static.z-dn.net

Date Published: 9/24/2021

View: 6205

Praca kontrolna nr 2 z geografii

Praca kontrolna nr 2 z geografii … (0–2 p.) jądro Ziemi, powierzchnia nieciągłości Moho, … 2. Oblicz temperaturę we wnętrzu Ziemi na głębokości.

+ 여기에 보기

Source: documen.site

Date Published: 11/4/2022

View: 6898

PRACA KONTROLNA Z GEOGRAFII SEMESTR V GLO

2 Zadanie 3 Wymień 4 pozytywne i 4 negatywne cechy organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO. 1. Pozytywne cechy 1. Negatywne cechy Zadanie 4 Wyjaśnij na czym …

+ 여기를 클릭

Source: docplayer.pl

Date Published: 6/3/2021

View: 5211

Praca Kontrolna Z Geografii | PDF – Scribd

Praca kontrolna z geografii. Grupa A 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz, o ile 2. Wpisz we właściwe miejsca tabeli odpowiednie nazwy

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.scribd.com

Date Published: 9/19/2022

View: 6112

praca kontrolna z geografii – studylibpl.com

Zadanie 1. (0-3pkt.) Powierzchnia Czarnego Stawu Gąsienicowego na mapie w skali 1:25 000 wynosi 2,87cm². Oblicz rzeczywistą powierzchnię jeziora w …

+ 여기에 표시

Source: studylibpl.com

Date Published: 10/19/2022

View: 1752

주제와 관련된 이미지 praca kontrolna nr 2 z geografii

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 1.1 Geografia jako nauka. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

1.1 Geografia jako nauka
1.1 Geografia jako nauka

주제에 대한 기사 평가 praca kontrolna nr 2 z geografii

 • Author: Lekcje Geografii
 • Views: 조회수 27,998회
 • Likes: 좋아요 666개
 • Date Published: 2020. 9. 2.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=svpPRtfmsmw
See also  Jak Uszyć Tunikę Z Dresówki | Diy How To Sew Sweatshirt With Raglan Sleeves First Way . Jak Uszyć Bluzę Z Rękawem Raglan Sposób 1 23529 투표 이 답변

PRACA KONTROLNA Z GEOGRAFII LK

Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.

Free Download PDF

grupa a

DOWNLOAD PDF

Short Description

Description

Semestr IV

Praca kontrolna nr 2 z geografii

…………………………………………… imię i nazwisko

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 33 punkty. 1. Przyporządkuj poniższym opisom właściwe terminy. (0–2 p.) jądro Ziemi, powierzchnia nieciągłości Moho, powierzchnia nieciągłości Wiecherta–Gutenberga, warstwa perydotytowa, astenosfera a) Wyznacza dolną granicę skorupy ziemskiej.

………………. klasa

5. Podkreśl nazwy metod służących do określania wieku bezwzględnego. (0–1 p.) a) Metoda stratygraficzna. b) Metoda tektoniczna. c) Metoda dendrochronologiczna. d) Metoda izotopowa. 6. Uzupełnij fragment tabeli stratygraficznej, wpisując nazwy brakujących okresów i epok. (0–3 p.)

…………………… ……………………………….. …..

b) Warstwa znajdująca się najgłębiej; stanowi 31% masy Ziemi.

c) Półplastyczna warstwa leżąca poniżej warstwy perydotytowej. …………………… …………………………………….

d)

Zewnętrzna część płaszcza górnego.

Mezozoik

malm …………………… ……………………………….. …..

dogger lias

trias

środkowy

…………………… ……………………………….. …..

2. Oblicz temperaturę we wnętrzu Ziemi na głębokości 1500 m, przyjmując średnią wartość stopnia geotermicznego dla skorupy ziemskiej. (0–2 p.) Obliczenia: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… ……………………………………….. ……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

Odpowiedź:

a) Rozpad Pangei na Gondwanę i Laurazję. b) Rozprzestrzenianie się lądolodów na półkuli północnej. c) Pojawienie się pierwszych ryb. d) Gwałtowne wymiarcie dinozaurów.

………….

…………………………………

3. Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie nazwy skał osadowych okruchowych. (0–1 p.) a) Torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, sól. b) Głazy, żwir, piasek, muł. c) Sól kamienna, sól potasowa, gips, ił. d) Muł, ił, gips, torf. 4. Wyjaśnij, czym zajmuje się paleontologia.

7. Przyporządkuj poszczególnym wydarzeniom z dziejów Ziemi odpowiednie okresy geologiczne. (0–4 p.)

A. kreda B. sylur C. czwartorzęd D. jura E. paleogen a) …… b) ..…. c) …… d) ..….

(0–1 p.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

8. Przyporządkuj podane nazwy gór do właściwych orogenez. (0–3 p.) Wogezy, Andy, Sajany, Ałtaj, Kaukaz, Harz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

a) Kaledońska: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……………………………………………………… ………………………….. ……

b) Hercyńska: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…………………… ……………….

c) Alpejska: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Na podstawie poniższej fotografii wykonaj polecenia.

(0–3 p.) 12. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. (0–4 p.) a) Płyty litosfery przemieszczają się nieustannie względem siebie z prędkością od kilku do kilkunastu metrów rocznie. ….. b) Ryft to długie, wąskie i bardzo głębokie pęknięcie skorupy ziemskiej. ….. c) Przyrastanie skorupy kontynentalnej nosi nazwę spredingu. ….. a) Podaj nazwę typu genetycznego gór przedstawionych na fotografii. ……………. ………………………………………. ..

b) Uzupełnij zdania brakującymi informacjami.

d) W wyniku kolizji dwóch płyt kontynentalnych nie dochodzi do subdukcji. ….. 13. Scharakteryzuj krótko tektoniczne trzęsienia ziemi. (0–1 p.) …………….. ……………………………………… …………………

Większość łańcuchów górskich na Ziemi ma budowę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. Góry tego typu tworzą się

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………………………. ……………………..

w strefach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . płyt litosfery. Tak powstały

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .

m.in. Alpy oraz Himalaje. Natomiast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

14. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

najwyższe góry Ameryki Południowej – powstały w wyniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10. Podpisz poniższe ilustracje właściwymi nazwami, wybieranymi spośród podanych. (0–2 p.)

lakolit, lopolit, sille, dajka

(0–1 p.)

Dno jeziora śródlądowego leżące poniżej poziomu morza to a) równina abysalna. b) depresja. c) kryptodepresja. d) szelf. 15. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. (0–4 p.) a) Skala Mercallego jest skalą dwunastostopniową, opierającą się na charakterystyce zniszczeń wywołanych wstrząsami sejsmicznymi. ….. b) Na obszarach pensejsmicznych trzęsienia ziemi są częste i silne. …..

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Powolne, pionowe ruchy litosfery nazywane są ruchami izostatycznymi. …..

11. Podaj kryterium podziału, według którego sklasyfikowano poniższe typy wulkanów.

d) Jedną z przyczyn ruchów epejrogenicznych są zmiany (0–1 p.)

linearne, tarczowe, stożkowe. Kryterium podziału: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………………………. …….

klimatyczne. …..

Comments

Download grupa a…

PRACA KONTROLNA Z GEOGRAFII SEMESTR V GLO

Transkrypt

1 PRACA KONTROLNA Z GEOGRAFII SEMESTR V GLO Imię i nazwisko. Zadanie 1 Wymień i opisz po: 3 czynniki przyrodnicze i 3 czynniki pozaprzyrodnicze decydujące o rozwoju rolnictwa: -przyrodnicze a. b. c. -pozaprzyrodnicze a. b. c. Zadanie 2 W 2010 roku w Polsce z ha zasiewów pszenicy uzyskano ton tego zboża. Oblicz wielkość plonów z 1 ha. Przelicz uzyskana wartość na decytony.

2 Zadanie 3 Wymień 4 pozytywne i 4 negatywne cechy organizmów genetycznie zmodyfikowanych GMO. 1. Pozytywne cechy 1. Negatywne cechy Zadanie 4 Wyjaśnij na czym polega zjawisko globalizacji. Napisz, czy według ciebie jest to zjawisko pozytywne, czy negatywne i uzasadnij swój wybór. Zadanie 5 Podaj 3 przykłady współczesnych konfliktów na świecie. 1 Strony konfliktów – państwa Przyczyny konfliktu 2. 3.

3 Zadanie 6 Na mapie numerami od 1 do 10 oznaczono wybrane państwa europejskie. Które państwa uzyskały bądź odzyskały niepodległość po 1989 roku. Wpisz w odpowiednie komórki tabeli nazwy tych państw oraz numery, którymi oznaczono je na mapie. Nazwa państwa Oznaczenie na mapie

4 PRACA SEMESTRALNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SEMESTR V GLO NAME… DATE… ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO ZADANIE 3. (8 pkt) Przeczytaj poniższe informacje o targowiskach w Londynie. Następnie przyporządkuj właściwe targowisko (A E) do każdego z podanych zdań (1 8). Wpisz odpowiednią literę w każdą rubrykę. Każda z liter może być użyta więcej niż jeden raz. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt. A UK VISITOR GUIDE London Markets LONDON MARKETS Without its lovely and colourful markets, London would lose a lot of its charm. Make sure you find time during your stay in England s Capital to have a walk around one of these fabulous places BOROUGH MARKET Located in South East London, it is one of the largest food markets in the world. It sells a wide variety of fresh and organic products, as well as home-made confectionery, mushrooms, chutneys, jams, breads and cheeses. It is a definite must on a Saturday morning for every lover of delicious food. B PORTOBELLO ROAD MARKET This is one of the most colourful and dynamic markets in London. It sells everything from books to second-hand fashion and cooking ingredients. It is especially known as a great place to browse for antiques and jewellery. The clothes stalls specialise in leather. C CAMDEN MARKET This is actually several different markets. The place is considered a huge tourist attraction, so it tends to be very crowded at weekends. The wide range of goods includes antiques, clothes, handicraft, accessories and furnishings – in fact it has all those things you realise you need when you see them even though you had no intention of buying them when you left home. There is a variety of world cuisine on offer in the many bars and eateries in and around the markets. D GREENWICH MARKET Greenwich is known for its fantastic market offering a variety of hand-crafted items, paintings and ornaments. On weekends, you can get a good deal on antique furniture, second-hand books and rare records. Then, like many other people – both locals and tourists – you can finish off your market tour with a stroll along the nearby river. E LEADENHALL MARKET Located in a beautiful Victorian glass-roof building that has already become a tourist attraction, the market offers a wide selection of reasonably priced luxury foods. It features the most exotic ingredients and fine wines that may be difficult to get elsewhere. It is especially good for rarer cheeses, seafood, and meats. You can relax and have a delicious lunch in one of the many nearby market bars.

5 PISANIE 1 It is located near a popular walking area. 2 You can taste food from many different countries. 3 On certain days you can pay less than usual. 4 It sells food which may not be easy to find in other places. 5 You can buy clothes that have already been worn. 6 It is a good place to buy healthy food. 7 It consists of more than one market. 8 It is good for buying clothes of one particular type. ZADANIE 4. (5 pkt) Wynajmujesz mieszkanie wspólnie z kolegą/koleżanką z Kanady. Dzisiaj wypada twoja kolej robienia zakupów, musisz jednak zostać dłużej w pracy i możesz nie zdążyć przed zamknięciem sklepów. Napisz krótką wiadomość do współlokatora/współlokatorki. 1. Poproś o zrobienie zakupów. 2. Napisz, dlaczego nie możesz ich sam/sama zrobić. 3. Podaj, co trzeba kupić. 4. Podziękuj za przysługę. Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu informacji określonych w poleceniu (4 punkty) i poprawność językowa (1 punkt). ILOŚĆ PUNKTÓW: / 13 OCENA: PODPIS:

6 MATEMATYKA Zadanie 1 Ze zbioru liczb dwucyfrowych wybieramy jedną losowo. Oblicz prawdopodobieństwo wybrania liczby podzielnej: a/ przez 2 i przez 3 b/ przez 2 lub przez 3 Zadanie 2 Rzucamy dwa razy symetryczną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo następujących zdarzeń: a/ w każdym rzucie wypadnie nieparzysta liczba oczek b/ suma oczek w obu rzutach jest większa od 7 c/ suma oczek otrzymanych w obu rzutach jest liczbą nieparzystą i większą od 9. Zadanie 3 Z urny, w której znajdują się 7 kul białych i 3 czarne losujemy bez zwracania dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń: a/ wylosujemy 2 białe kule b/ dokładnie jedna z wylosowanych kul będzie biała. Zadanie 4 Rzucamy trzy razy symetryczną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo dwukrotnego otrzymania piątki. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO (tematy do wyboru) 1. Opisz trzy najważniejsze, twoim zdaniem, bitwy II wojny światowej. Uzasadnij swój wybór. 2. Przedstaw skutki II wojny światowej dla państwa i narodu polskiego. 3. Przedstaw odkrycia geograficzne, jako początek zmian w epoce nowożytnej. INFORMATYKA (tematy do wyboru) 1. Prezentacje multimedialne jak utworzyć atrakcyjną, profesjonalnie wykonaną prezentację. 2. Cechy i funkcje społeczeństwa informacyjnego. 3. Czy Internet jest światu potrzebny? Przedstaw dobre i złe strony Internetu. Pamiętaj, żeby podać literaturę.

7 JĘZYK POLSKI

Praca Kontrolna Z Geografii

0% 0% found this document useful, Mark this document as useful

0% 0% found this document not useful, Mark this document as not useful

키워드에 대한 정보 praca kontrolna nr 2 z geografii

다음은 Bing에서 praca kontrolna nr 2 z geografii 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Energy 2000 Mix Vol 39 | Energy Mix 2000 Vol 39 상위 67개 베스트 답변
See also  Urządzenie Do Sterylizacji Narzędzi Chirurgicznych | Narzędzia Chirurgiczne 44 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 1.1 Geografia jako nauka

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

1.1 #Geografia #jako #nauka


YouTube에서 praca kontrolna nr 2 z geografii 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 1.1 Geografia jako nauka | praca kontrolna nr 2 z geografii, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment