Powitanie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej W Domu | Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej W Kwilczu. (Powitanie) 488 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

당신은 주제를 찾고 있습니까 “powitanie obrazu matki boskiej częstochowskiej w domu – Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kwilczu. (powitanie)“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 TV CKiE 이(가) 작성한 기사에는 조회수 8,725회 및 좋아요 44개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

powitanie obrazu matki boskiej częstochowskiej w domu 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kwilczu. (powitanie) – powitanie obrazu matki boskiej częstochowskiej w domu 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

powitanie obrazu matki boskiej częstochowskiej w domu 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Czas nawiedzenia Obrazu MB Jasnogórskiej w rodzinach

przy Obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz przejęty od sąsiadów i wniesiony do domu 1. Wniesienie Obrazu do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu …

+ 여기에 더 보기

Source: sanktuarium-cieszecin.pl

Date Published: 12/18/2021

View: 6857

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia

Nawiedzenie Parafialnego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia jest zatem darem dla Rodziny. Przez czas Nawiedzenia ( 1 dzień- 24 godziny) w domu, …

+ 여기에 자세히 보기

Source: czerwinsk.salezjanie.pl

Date Published: 6/12/2022

View: 241

Przebieg nawiedzenia – Parafia pw. Matki Bożej Pompejańskiej

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach? Obraz Matki Bożej przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć. Przejęcie Obrazu Matki Bożej od …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: mysliborska28.pl

Date Published: 2/25/2022

View: 5307

NAWIEDZENIE W RODZINACH – Parafia Mała Wieś

Nawiedzenie Rodzin przez Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Parafii św. Maksymiliana w Małej Wsi. Przyjmowanie Obrazu Jasnogórskiej Pani w naszych domach …

+ 여기에 보기

Source: parafiamalawies.pl

Date Published: 8/1/2021

View: 5607

Nawiedzenie obrazu MB Jasnogórskiej

… duchowe przygotowanie naszej archiecezji do nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Rozpocznie się ono 3 października 2020 roku 6 w parafii pw.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: archidiecezja.pl

Date Published: 1/1/2022

View: 9648

modlitewnik nawiedzenia

Nawiedzenie Obrazu. Matki Bożej Częstochowskiej w Rodzinach w Parafii pod wezwaniem. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach.

+ 여기에 자세히 보기

Source: parafiakrosniewice.pl

Date Published: 2/16/2021

View: 430

Podziękowania za nawiedzenie obrazu – Weekendowo.pl

Matko Boża, dziękujemy za to, że odwiedziłaś nasz dom. … W dzień nawiedzenia naszego domu przez obraz … pragniemy podziękować Ci dobry Boże za łaski, …

+ 더 읽기

Source: www.weekendowo.pl

Date Published: 1/8/2021

View: 6536

MODLITEWNIK LITURGII NAWIEDZENIA

Przekazujemy waszej rodzinie Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. … Radość wypełnia nasze serca, że możemy Cię dziś powitać w naszym rodzinnym domu.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.parafiaostrowite.com.pl

Date Published: 3/15/2022

View: 6080

주제와 관련된 이미지 powitanie obrazu matki boskiej częstochowskiej w domu

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kwilczu. (powitanie). 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kwilczu. (powitanie)
Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kwilczu. (powitanie)

주제에 대한 기사 평가 powitanie obrazu matki boskiej częstochowskiej w domu

 • Author: TV CKiE
 • Views: 조회수 8,725회
 • Likes: 좋아요 44개
 • Date Published: 2021. 8. 20.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=9V8TWCF1mPw

Czas nawiedzenia Obrazu MB Jasnogórskiej w rodzinach : Sanktuarium Św. Wojciecha BM w Cieszęcinie

Proponowany program modlitw w rodzinach

przy Obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej

Obraz przejęty od sąsiadów i wniesiony do domu

1. Wniesienie Obrazu do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu ( stół nakryty białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, woda święcona, którą głowa domu pokropi wszystkich zebranych)

2. Przywitanie Obrazu śpiewem Apelu Jasnogórskiego (str. 19) lub modlitwą Pod Twoją obronę

3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (najstarsze z dzieci lub wybrana osoba) (str. 16)

4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary)

5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej (str. 17 lub 18)

Wieczorny pacierz po kolacji

1. Wieczorny pacierz całej rodziny ( zwrócić szczególną uwagę na modlitwę dzieci).

2. Dowolna modlitwa np. litania, śpiew pieśni Maryjnych lub odtworzenie pieśni z płyt.

Apel Jasnogórski

1. O godz. 21.00 odsłuchanie z Radia Maryja, Radia Jasna Góra lub TV TRWAM Apelu z Jasnej Góry, ( wcześniej należy przygotować odbiornik ustawiając właściwą stację)

2. Należy włączyć się w śpiew apelu, wysłuchać rozważania i po zakończonej transmisji…

3. Dzieci po modlitwie do Anioła Stróża udają się spać, a dorośli przygotowując się do spoczynku planują następny dzień

Pacierz poranny

1. Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski. Pacierz odmawiają wszyscy obecni w domu przed wyjściem do pracy, do szkoły itp.

Modlitwa w ciągu dnia

1. Pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie odmawiają dowolne modlitwy, można odśpiewać Godzinki o NMP, odmawiać różaniec

2. Powracający ze szkoły, z pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed Obrazem.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

1. O godz. 15.00 korzystając z transmisji radiowej, jeśli jest taka możliwość, odmówić Koronkę Do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie

1. Jeśli nie było wcześniej Aktu Zawierzenia to powinien on być odmówiony teraz.

2. Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej.

3. Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy obraz z domu by przekazać Go następnej rodzinie, zamiast pieśni można odmawiać część radosną różańca świętego, lub nieść obraz w ciszy.

4. Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus…” i przekazujemy Obraz.

Powyższe propozycje można dowolnie w miarę potrzeb i możliwości modyfikować.

Jeden egzemplarz programu należy przekazać następnej rodzinie w przeddzień nawiedzenia dla wcześniejszego zapoznania się z samym programem i układem modlitw. Należy też zachęcić przynajmniej najbliższych sąsiadów do udekorowania domów.

Modlitwy przy obrazie:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;

który się począł z Ducha Świętego;

narodził się z Maryi Panny;

umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;

święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;

grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża)

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Modlitwy dla dzieci

Modlitwa 1

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,

o zdrowie dla moich najbliższych proszę

i proszę także, niech mnie od złego

na każdym kroku aniołki strzegą

Amen.

Modlitwa 2

Dobranoc, aniołki na noc.

Matka Boska przy łóżku,

a Pan Jezus w serduszku.

Amen.

Modlitwa 3

Mój ukochany Boże,

wiem, że Ty wszystko możesz.

Z serca proszę Cię całego,

miej w opiece mnie małego,

naucz mnie żyć tak jak trzeba,

i zaprowadź mnie do nieba. Amen.

Modlitwa 4

Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka,

ale proszę cię Jezu, wejdź do mego serduszka. Amen.

Modlitwa 5

Dzień się już skończył i noc się przybliża,

klękam przed Tobą i robię znak krzyża.

Przepraszam za to, co zrobiłem złego;

z radością oddaję, co było dobrego.

O noc spokojną, Jezu, bardzo Ciebie proszę

i szczerą modlitwę do nieba zanoszę:

za mamę, tatę, babcię, dziadka, brata,

za kolegów, sąsiadów, wszystkich ludzi świata. Amen.

Modlitwa 6

Rano

Za sen spokojny, za noc przespaną,

Dzięki Ci, Boże na niebie!

Pierwsze me myśli, budząc się rano,

Obracam w górę, do Ciebie,

I błagam: dozwól, bym przez dzień cały,

Mógł wszystko robić dla Twojej chwały!

Wieczorem

Aniele Stróżu i Ty o Boże!

W tę noc ponurą i ciemną,

Gdy główkę moją do snu ułożę,

Błagam: czuwajcie nade mną.

Ci, co mię strzegli, dawno zasnęli,

We śnie już mama i tatko:

Boziu! Ty czuwaj przy mej pościeli,

Ty bądź mi Ojcem i Matką!

Modlitwa do Anioła Stróża

Kiedy rano budzę się,

O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię.

Anioł Stróż niech broni mnie

Od wszystkiego, co jest złe.

Aniele Boży, Stróżu mój,

W dzień i w nocy przy mnie stój,

Gdy się bawię, kiedy śpię,

Gdy do szkoły śpieszę się.

Niech koledzy w klasie mej

W zgodzie żyją i nie kłócą się,

Niechaj dobrze czynić chcą,

Bo Bożymi dziećmi są.

Aniele Boży, Stróżu mój,

W dzień i w nocy przy mnie stój,

Gdy się bawię, kiedy śpię,

Gdy do szkoły śpieszę się.

O Aniele Boży nasz,

Nad Ojczyzną trzymaj straż,

By w pokoju każdy żył

I człowiekiem wolnym był.

Aniele Boży, Stróżu mój,

W dzień i w nocy przy mnie stój,

Gdy się bawię, kiedy śpię,

Gdy do szkoły śpieszę się.

Modlitwa przed jedzeniem

Modlitwa 1

Pobłogosław Panie Boże wszystkie dary,

które będziemy spożywali z Twojej świętej szczodrobliwości,

przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa 2

Błogosław Panie Boże nas i te dary Twoje,

które z Twej szczodrobliwości spożywać mamy, abyśmy Cię chwalili.

Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa 3

Bądź pochwalony,

Panie Boże nasz,

pobłogosław te dary,

które z twojej dobroci spożywać mamy.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa 4

Drogi Panie Jezu,

siądź przy stole z nami, jak kiedyś siadałeś ze swymi uczniami.

Pobłogosław nas i te wszystkie dary,

za które podziękowania Tobie składamy.

Niech wszyscy głodni znajdą pożywienie,

a ci, co odeszli, osiągną zbawienie. Amen.

Modlitwa 5

Boże dzięki Ci składamy

za to co spożywać mamy

Ty nas żywić nie przestajesz

pobłogosław co nam dajesz. Amen.

Modlitwa za rodziców

Modlitwa 1

Boże, od którego wszystko dobro pochodzi,

dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie i miłość.

Proszę Cię, abyś ich zachował w zdrowiu i błogosławił ich pracy.

Ty wiesz, o Boże, że rodziców kocham, choć nieraz sprawiam im przykrość.

Proszę Cię, naucz mnie okazywać im serce. Pomóż mi być posłusznym

i chętnie pomagać w domu. Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną,

niech panuje w niej pokój i zgoda. Amen.

Modlitwa 2

Dziękuję Ci, Boże, za mamę i tatę,

za to, że uczą mnie cieszyć się światem.

Za ich dobre rady, dużo cierpliwości.

Nie chcę im nigdy sprawiać przykrości. Amen.

Modlitwa 3

Dziękuję Ci, Boże, że mnie ukochałeś,

dziękuję, że dobrych rodziców mi dałeś.

Proszę Cię, dobry Ojcze z nieba,

daj im wszystkiego, czego im potrzeba. Amen.

Modlitwa 4

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,

o zdrowie mamy i taty proszę

i proszę także, niech mnie od złego

na każdym kroku aniołki strzegą. Amen.

Podziękowanie za szczęśliwy dom

Dzięki Ci, Panie, że dałeś mi szczęśliwy dom i kochaną dobrą rodzinę.

Cóż mogłoby być więcej potrzebne

poza twoją miłością, która już jest?

Bardzo dziękuję, o Panie. Amen.

Modlitwa za dom

Ojcze Wszechmogący, wieczny Boże,

wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba Świętego Anioła Swego,

aby strzegł, otaczał opieką i bronił wszystkich w tym domu mieszkających.

Daj Boże, aby to mieszkanie było zawsze Twoim kościołem domowym, w którym żyjesz i królujesz teraz i zawsze. Amen.

Modlitwa młodych

O Panie! Ty powierzyłeś w nasze dłonie

budowanie świata i rozszerzanie Kościoła.

Ty zleciłeś nam głoszenie radosnej nowiny zbawienia.

Ty chcesz, byśmy widzieli Ciebie w każdym człowieku,

także w ubogim i cierpiącym.

Ty czekasz na naszą zdecydowaną odpowiedź i czyn.

Twoje wezwanie jest zaproszeniem wielkim.

Pójście za Twoim głosem bez oglądania się wstecz

daje radość i szczęście.

Nasze pójście za Twoim głosem jest trudne, Panie.

Pragniemy jednak prawdy i dobra.

Niech każdy z nas na wskazanym przez Ciebie miejscu

zapragnie dawać i faktycznie daje z miłością całego siebie ludziom,

którzy są Twoim obrazem i Twoją własnością.

Amen .

Modlitwa za dusze czyśćcowe

Modlitwa Świętej Gertrudy

Ojcze Przedwieczny,

ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,

Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi,

za dusze w Czyśćcu cierpiące,

za umierających, za grzeszników na świecie,

za grzeszników w Kościele powszechnym,

za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu.

Amen.

Egzorcyzmy

Modlitwa Leona XIII do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.

A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz krążą po świecie,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

Modlitwa przed ważnym zajęciem

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,

uciekajcie złe duchy z tego miejsca,

nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie,

i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów,

które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.

Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam:

Oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj.

Amen.

Boże, Najwyższy nasz Panie,

Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie,

dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

Modlitwa o uwolnienie od złego ducha

Panie, Ty jesteś wielki

Ty jesteś Bogiem,

Ty jesteś Ojcem

Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc

archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,

aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,

który uczynił ich niewolnikami.

Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.

Od niepokoju, smutku, obsesji,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od nienawiści, nierządu, zawiści,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od popadania w rozwiązłość cielesną

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Panie, który powiedziałeś

pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję

przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,

uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw,

abyśmy cieszyli się Twoim pokojem.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Matko Chrystusowa, módl się za nami.

Matko Kościoła, módl się za nami.

Matko łaski Bożej, módl się za nami.

Matko nieskalana, módl się za nami.

Matko najczystsza, módl się za nami.

Matko dziewicza, módl się za nami.

Matko nienaruszona, módl się za nami.

Matko najmilsza, módl się za nami.

Matko przedziwna, módl się za nami.

Matko dobrej rady, módl się za nami.

Matko Stworzyciela, módl się za nami.

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Panno roztropna, módl się za nami.

Panno czcigodna, módl się za nami.

Panno wsławiona, módl się za nami.

Panno można, módl się za nami.

Panno łaskawa, módl się za nami.

Panno wierna, módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.

Stolico mądrości, módl się za nami.

Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.

Przybytku chwalebny, módl się za nami.

Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.

Różo duchowna, módl się za nami.

Wieżo Dawidowa, módl się za nami.

Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.

Domie złoty, módl się za nami.

Arko przymierza, módl się za nami.

Bramo Niebieska, módl się za nami.

Gwiazdo zaranna, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami.

Królowo Patriarchów, módl się za nami.

Królowo Proroków, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Królowo Wyznawców, módl się za nami.

Królowo Dziewic, módl się za nami.

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Królowo wniebowzięta, módl się za nami.

Królowo różańca świętego, módl się za nami.

Królowo rodzin, módl się za nami.

Królowo pokoju, módl się za nami.

Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwa

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy

Wierzę w coś Objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu!

Suplikacje (modlitwa)

Święty Boże, Święty mocny,

Święty a Nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy Wysłuchaj nas Panie!

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami błogosławiony Janie Pawle.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa

błogosławionego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do

Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

EWANGELIA

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję (Łk 1,39-56)

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:

„Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

święte jest Jego imię,

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, co się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak przyobiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.

Akt zawierzenia się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną

dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla

Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc Wspomożycielko wiernych,

by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna

były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.

Amen.

Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,

obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią,

Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,

że Cię nigdy nie opuszczę,

nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.

Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili,

co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje.

Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach

duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,

a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,

dobra wewnętrzne i zewnętrzne,

nawet wartość dobrych uczynków moich,

zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,

pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo

rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,

co do mnie należy, według Twego upodobania,

ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie

stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,

któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę,

jak ja Tobie oddałem się w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę,

przez Twoje Ręce Niepokalane,

Pośredniczko łask wszelkich,

oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej

i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej.

Amen.

Apel Jasnogórski

Maryjo, Królowo Polski,

Maryjo, Królowo Polski,

jestem przy Tobie, pamiętam,

jestem przy Tobie, pamiętam,

czuwam.

Maryjo, Królowo Polski,

Maryjo, Królowo Polski,

jestem przy Tobie, pamiętam,

jestem przy Tobie, czuwam,

jestem przy Tobie, pamiętam,

jestem przy Tobie, czuwam.

lub wersja młodzieżowa:

Maryjo, Królowo Polski,

Maryjo, Królowo Polski,

jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie

I czuwam na każdy czas.

Maryjo, jesteśmy młodzi,

Maryjo, jesteśmy młodzi,

Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży

Następne tysiąc lat.

Maryjo, Królowo nasza,

Maryjo, Królowo nasza,

My Ciebie prosimy uświęcaj rodziny,

Uświęcaj każdego z nas.

Do pobrania:

Proponowany program modlitw

Modlitwy przy obrazie

Parafia pw. Matki Bożej Pompejańskiej

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

Obraz Matki Bożej przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć. Przejęcie Obrazu Matki Bożej od jednej rodziny do drugiej będzie odbywać się każdego dnia o godz. 19.00. Osoby delegowane przeze mnie będą dwa tygodnie wcześniej zapisywały według numerów na kolejny dzień nawiedzenia. Rodzina, która będzie przyjmowała przychodzi do najbliższych sąsiadów i przenosi do swojego domu. Wraz z Obrazem przekazywane będą 2 filmy i modlitewniki, które mogą być pomocą we właściwym przeżyciu czasu Nawiedzenia. Swoje przeżycia, myśli, intencje w czasie przyjęcia Obrazu można odnotować w specjalnej Kronice. Czas Nawiedzenia niech będzie dniem skupienia i świętem w rodzinie, to jest dzień błogosławieństwa. Codziennie będziemy w całym różańcu prosić o potrzebne łaski dla wszystkich naszych rodzin, kapłanów i powierzymy budowę nowej świątyni. Będziemy łączyć się różańcu, który przez modlitwę w domach rozpocznie nieustanną nowennę Pompejańską, która zwiąże duchowo nasze rodziny w silną i mocną wspólnotę.

Proponowany przebieg Nawiedzenia

Wniesienie Obrazu Matki Bożej do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych. Przywitanie pieśń: O Maryjo witam Cię, lub inną Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56) Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary) Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej

Radosna cześć różańca w intencji parafii

Wieczorny pacierz całej rodziny Litania loretańska Pod Twoją obronę Modlitwa św. Bernarda

Apel Jasnogórski o godz. 21.00

Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja, TV TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu rozważania

Pacierz poranny

Kiedy ranne wstają zorze. Proszę, aby zaśpiewać Godzinki i odmówić część II różańca świętego Świata

Modlitwy w ciągu dnia

Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed obrazem. O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i część III różańca Bolesna Na zakończenie o godz. 18.00 dziękujemy za czas nawiedzenia i rozważamy tajemnice chwalebne. Ze śpiewem pieśni Maryjnej niesiemy od sąsiadów Obraz do swego domu (zamiast pieśni można odmawiać tajemnicę radosną różańca świętego). Najlepiej, gdy cała rodzina z lampionami (zniczami) wyjdzie po Matkę Bożą. Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus…” i odbieramy Obraz Matki Bożej Pompejańskiej.

W pierwszą sobotę każdego miesiąca wieczorem odprawiana będzie Msza św. w intencji rodzin, które przyjęły obraz.

Wszystkie rodziny zapraszamy do udziału we wspólnej Mszy Świętej dziękczynnej z zawierzeniem rodzin po komunii świętej w naszej kaplicy w najbliższy wyznaczony dzień zakończenia peregrynacji. Po Mszy Świętej Obraz Matki Bożej Pompejańskiej uroczyście odprowadzamy na kolejną trasę nawiedzenia.

Przy okazji peregrynacji zapraszam do wstępowania do wybranych grup parafialnych.

Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie

Modlitwa do błogosławionego Bartolo Longo

O błogosławiony Bartolo Longo, Ty, który ukochałeś Maryję synowską miłością i rozpowszechniłeś do Niej nabożeństwo przez odmawianie Różańca Świętego, a przez Jej wstawiennictwo otrzymałeś obfite łaski, aby kochać i służyć Chrystusowi, poświęcając siebie opuszczonym dzieciom, uproś nam łaskę życia w duchu modlitwy i zjednoczenia z Bogiem, abyśmy Go kochali, podobnie jak Ty w naszych braciach.

Ty, który przy końcu swego ziemskiego pielgrzymowania, powiedziałeś, że nigdy nie przestawałeś się modlić za wszystkich cierpiących, zmartwionych i nieszczęśliwych, ufając w Opatrzność Bożą i w wstawiennictwo Matki Bożej, wstawiaj się nadal za tymi wszystkimi, którzy są wezwani do dalszego prowadzenia Twojego dzieła wiary i miłości w Pompejach i za wszystkich, którzy odmawiają Różaniec na całym świecie.

Uproś nam to, abyśmy po rozważaniu tu, na ziemi, tajemnic radosnych i bolesnych, mogli razem z Tobą uczestniczyć w radości tajemnic chwalebnych w niebie z Maryją, Królową Aniołów i Świętych. Amen.

Drogim parafianom, życzę owocnego przeżycia z Matką Bożą Pompejańską, na czas nawiedzenia wszystkich z serca Błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Szczęść Boże, Wasz duszpasterz – ks. Proboszcz Roman Kot

Duszpasterz wspomagający – ks. Przemysław Król

NAWIEDZENIE W RODZINACH

************************************************************************************************

Pani Jasnogórska

Weź w opiekę wszystkie nasze dzieci, by były chlubą katolickich rodziców. Umacniaj młodzież, by swoją przyszłość budowała na fundamencie wiary i Bożych przykazań, a nie na lotnych piaskach życia bez Boga.

Otocz opieką małżonków, rodziny, aby były silne Bogiem, umocnij i pociesz wszystkich chorych i starszych, niech znajdą ukojenie w Twoim sercu, Maryjo.

Najlepsza z Matek, naucz nas dobrego życia, abyśmy mogli skutecznie ten skarb wiary zachować i przekazać następnym pokoleniom.

Spraw, by wszelkie dobro jakie dokonało się w czasie Nawiedzenia, trwało w nas i w naszych rodzinach jak najdłużej.

O to pokornie prosimy Cię Jasnogórska Pani, Królowo Rodzin.

************************************************************************************************

W parafii odbyło się nawiedzenie kopii cudownej ikony Matki Bożej Jasnogórskiej. Nawiedzenie w poszczególnych wioskach miało miejsce w następujących terminach:

Brody Duże – 26.06. – 09.08. 2016 r. Brody Małe – 14.08. – 01.09. 2016 r. Niździn – 04.09. – 09.11. 2016 r. Perki – 13.11 – 23.12. 2016 r. Ściborowo – 27.12. 2016 r. – 07.01. 2017 r. Węgrzynowo – 08.01. – 29.03. 2017 r. Mała Wieś – 18.04. 2017 r. – 24.06. 2018 r.

Nawiedzenie Rodzin przez Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Parafii św. Maksymiliana w Małej Wsi

Przyjmowanie Obrazu Jasnogórskiej Pani w naszych domach jest trwałą pamiątką nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które miało miejsce 14 i 15 marca 2016 r. w naszej parafii. Główną intencją peregrynacji Obrazu jest odnowienie życia religijnego, modlitewnego i moralnego rodzin naszej parafii. Oby w czasie Nawiedzenia towarzyszyła nam ufna modlitwa do Matki Bożej. Proszę zapoznać się z proponowanym programem nawiedzenia i w miarę możliwości korzystać z modlitw, które są niżej podane.

Proponowany przebieg Nawiedzenia

Wniesienie Obrazu do domu

Wniesienie Obrazu do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu:

stół nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych Przywitanie Obrazu – O Maryjo Witam Cię lub modlitwa Pod Twoją obronę Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56) (najstarsze z dzieci lub wybrana osoba) Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary) Akt zawierzenia Matce Bożej

Wieczorny pacierz przy Obrazie

Wieczorny pacierz całej rodzin (zwrócić szczególną uwagę na modlitwę dzieci) Dowolna modlitwa np. litania, śpiew pieśni Maryjnych lub odtworzenie pieśni z płyt

Apel Jasnogórski o godz. 21 00

Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja, Radio Jasna Góra lub TV TRWAM). (wcześniej należy przygotować odbiornik ustawiając właściwą stację)

Zachęcam, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu rozważania

Pacierz poranny

Wspólna modlitwa domowników na rozpoczęcie dnia: Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski

Modlitwy w ciągu dnia

Zachęcam, aby pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki lub odmówili różaniec Powracający ze szkoły, pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed Obrazem O godz. 15 00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie

Litania do Najświętszej Maryi Panny Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy Obraz z domu, by przekazać Go następnej rodzinie, zamiast pieśni można odmawiać część radosną różańca świętego lub nieść obraz w ciszy Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…” i przekazujemy Obraz Matki Boskiej

Obraz przekazujemy o godz. 18 00 , w zimie o godz. 17 00 lub w dowolnej godzinie ustalonej między rodzinami.

Proponowane teksty modlitw podczas Nawiedzenia. Te propozycje można dowolnie w miarę potrzeb i możliwości modyfikować.

O Maryjo witam Cię

O Maryjo, witam Cię,

o Maryjo, kocham Cię,

o Maryjo, pobłogosław

wszystkie dzieci swe.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

EWANGELIA

Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję (Łk 1,39-56)

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Wtedy Maryja rzekła:

„Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą

wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

święte jest Jego imię,

A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie

nad tymi, co się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,

pomny na swe miłosierdzie.

Jak przyobiecał naszym ojcom,

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Oto słowo Pańskie.

Wyznanie wiary (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ Z OKAZJI 1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

Jasna Góra, 3 maja 2016 r.

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,

Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu.

Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła – jako umocnienie dla nas – tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Pragniemy wyrazić z całym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego.

W tym ważnym momencie historii zbawienia uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za Chrystusa, odczuwamy naglącą potrzebę ponownego zawierzenia się Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokalana Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy świadomość, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w Jasnogórskich Ślubach Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości, pozostaje nadal aktualny.

W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego Narodu – duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w łączności z całą Polonią – oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przekonani – podobnie jak nasi ojcowie – że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.

Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością.

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie wielkich Pasterzy – świętego papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego – ponawiamy dziś przymierze z Tobą. Pragniemy, aby duch papieskiego „Totus Tuus” i prymasowskiego „Wszystko postawiłem na Maryję” stale w nas wzrastał.

Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym Ludzie Bożym przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje świadectwem życia.

Przyrzekamy, jak uczył święty Jan Paweł II, kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne, nasze rodziny, stowarzyszenia i parafie, „w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby”.

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały, wprowadzając pokój i pojednanie „przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości” (Ef 2,16), tak i my – poprzez przebaczenie naszym winowajcom – chcemy stać się budowniczymi pokoju w Ojczyźnie i świecie.

Królowo świata, chcemy pamiętać o tym, że Bóg, jako Ojciec i Stwórca, powierzył nam troskę nie tylko o siebie nawzajem, ale i o cały stworzony świat. Dlatego wypełniając najpierw obowiązek miłości wobec bliźniego, chcemy także troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy, które Bóg nam powierzył dla naszego dobra.

Matko Miłosierdzia, abyśmy mogli wprowadzić w życie te postanowienia, pragniemy oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, aby w codzienności rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze wezwanie, aby nasze serca były ciągle otwarte na dary Bożego miłosierdzia.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania, którym pragniemy zabezpieczyć Kościół święty w nowym tysiącleciu, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei. Amen.

Modlitwy przy obrazie:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;

który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny;

umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;

grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Dziesięć przykazań

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża)

Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze ku pomocy,

Strzeż duszy, ciała mego,

zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Modlitwy dla dzieci

Modlitwa 1

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,

o zdrowie dla moich najbliższych proszę

i proszę także, niech mnie od złego

na każdym kroku aniołki strzegą. Amen.

Modlitwa 2

Dobranoc, aniołki na noc.

Matka Boska przy łóżku,

a Pan Jezus w serduszku. Amen.

Modlitwa 3

Mój ukochany Boże,

wiem, że Ty wszystko możesz.

Z serca proszę Cię całego,

miej w opiece mnie małego,

naucz mnie żyć tak jak trzeba,

i zaprowadź mnie do nieba. Amen.

Modlitwa 4

Jestem mały jak palec, jestem mały jak mrówka,

ale proszę cię Jezu, wejdź do mego serduszka. Amen.

Modlitwa 5

Dzień się już skończył i noc się przybliża,

klękam przed Tobą i robię znak krzyża.

Przepraszam za to, co zrobiłem złego;

z radością oddaję, co było dobrego.

O noc spokojną, Jezu, bardzo Ciebie proszę

i szczerą modlitwę do nieba zanoszę:

za mamę, tatę, babcię, dziadka, brata,

za kolegów, sąsiadów, wszystkich ludzi świata. Amen.

Modlitwa 6

Rano

Za sen spokojny, za noc przespaną,

Dzięki Ci, Boże na niebie!

Pierwsze me myśli, budząc się rano,

Obracam w górę, do Ciebie,

I błagam: dozwól, bym przez dzień cały,

Mógł wszystko robić dla Twojej chwały!

Wieczorem

Aniele Stróżu i Ty o Boże!

W tę noc ponurą i ciemną,

Gdy główkę moją do snu ułożę,

Błagam: czuwajcie nade mną.

Ci, co mię strzegli, dawno zasnęli,

We śnie już mama i tatko:

Boziu! Ty czuwaj przy mej pościeli,

Ty bądź mi Ojcem i Matką!

Modlitwa do Anioła Stróża

Kiedy rano budzę się,

O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię.

Anioł Stróż niech broni mnie

Od wszystkiego, co jest złe.

Aniele Boży, Stróżu mój,

W dzień i w nocy przy mnie stój,

Gdy się bawię, kiedy śpię,

Gdy do szkoły śpieszę się.

Niech koledzy w klasie mej

W zgodzie żyją i nie kłócą się,

Niechaj dobrze czynić chcą,

Bo Bożymi dziećmi są.

Aniele Boży, Stróżu mój,

W dzień i w nocy przy mnie stój,

Gdy się bawię, kiedy śpię,

Gdy do szkoły śpieszę się.

O Aniele Boży nasz,

Nad Ojczyzną trzymaj straż,

By w pokoju każdy żył

I człowiekiem wolnym był.

Aniele Boży, Stróżu mój,

W dzień i w nocy przy mnie stój,

Gdy się bawię, kiedy śpię,

Gdy do szkoły śpieszę się.

Modlitwa przed jedzeniem

Modlitwa 1

Pobłogosław Panie Boże wszystkie dary,

które będziemy spożywali z Twojej świętej szczodrobliwości,

przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa 2

Błogosław Panie Boże nas i te dary Twoje,

które z Twej szczodrobliwości spożywać mamy, abyśmy Cię chwalili.

Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa 3

Bądź pochwalony,

Panie Boże nasz,

pobłogosław te dary,

które z twojej dobroci spożywać mamy.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa 4

Drogi Panie Jezu,

siądź przy stole z nami, jak kiedyś siadałeś ze swymi uczniami.

Pobłogosław nas i te wszystkie dary,

za które podziękowania Tobie składamy.

Niech wszyscy głodni znajdą pożywienie,

a ci, co odeszli, osiągną zbawienie. Amen.

Modlitwa 5

Boże dzięki Ci składamy

za to co spożywać mamy

Ty nas żywić nie przestajesz

pobłogosław co nam dajesz. Amen.

Modlitwa za rodziców

Modlitwa 1

Boże, od którego wszystko dobro pochodzi,

dziękuję Ci za moich rodziców, za ich poświęcenie i miłość.

Proszę Cię, abyś ich zachował w zdrowiu i błogosławił ich pracy.

Ty wiesz, o Boże, że rodziców kocham, choć nieraz sprawiam im przykrość.

Proszę Cię, naucz mnie okazywać im serce. Pomóż mi być posłusznym

i chętnie pomagać w domu. Czuwaj, Boże, nad naszą rodziną,

niech panuje w niej pokój i zgoda. Amen.

Modlitwa 2

Dziękuję Ci, Boże, za mamę i tatę,

za to, że uczą mnie cieszyć się światem.

Za ich dobre rady, dużo cierpliwości.

Nie chcę im nigdy sprawiać przykrości. Amen.

Modlitwa 3

Dziękuję Ci, Boże, że mnie ukochałeś,

dziękuję, że dobrych rodziców mi dałeś.

Proszę Cię, dobry Ojcze z nieba,

daj im wszystkiego, czego im potrzeba. Amen.

Modlitwa 4

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę,

o zdrowie mamy i taty proszę

i proszę także, niech mnie od złego

na każdym kroku aniołki strzegą. Amen.

Podziękowanie za szczęśliwy dom

Dzięki Ci, Panie, że dałeś mi szczęśliwy dom i kochaną dobrą rodzinę.

Cóż mogłoby być więcej potrzebne

poza twoją miłością, która już jest?

Bardzo dziękuję, o Panie. Amen.

Modlitwa za dom

Ojcze Wszechmogący, wieczny Boże,

wysłuchaj nas i racz zesłać z nieba Świętego Anioła Swego,

aby strzegł, otaczał opieką i bronił wszystkich w tym domu mieszkających.

Daj Boże, aby to mieszkanie było zawsze Twoim kościołem domowym, w którym żyjesz i królujesz teraz i zawsze. Amen.

Modlitwa młodych

O Panie! Ty powierzyłeś w nasze dłonie

budowanie świata i rozszerzanie Kościoła.

Ty zleciłeś nam głoszenie radosnej nowiny zbawienia.

Ty chcesz, byśmy widzieli Ciebie w każdym człowieku,

także w ubogim i cierpiącym.

Ty czekasz na naszą zdecydowaną odpowiedź i czyn.

Twoje wezwanie jest zaproszeniem wielkim.

Pójście za Twoim głosem bez oglądania się wstecz

daje radość i szczęście.

Nasze pójście za Twoim głosem jest trudne, Panie.

Pragniemy jednak prawdy i dobra.

Niech każdy z nas na wskazanym przez Ciebie miejscu

zapragnie dawać i faktycznie daje z miłością całego siebie ludziom,

którzy są Twoim obrazem i Twoją własnością. Amen.

Modlitwa za dusze czyśćcowe

Modlitwa Świętej Gertrudy

Ojcze Przedwieczny,

ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,

Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

w połączeniu ze wszystkimi Mszami Świętymi dzisiaj na całym świecie odprawianymi,

za dusze w Czyśćcu cierpiące,

za umierających, za grzeszników na świecie,

za grzeszników w Kościele powszechnym,

za grzeszników w mojej rodzinie, a także moim domu. Amen.

Egzorcyzmy

Modlitwa Leona XIII do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.

A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz krążą po świecie,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa przed ważnym zajęciem

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,

uciekajcie złe duchy z tego miejsca,

nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie,

i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów,

które poddajemy zbawczemu projektowi Boga.

Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam:

Oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj.

Boże, Najwyższy nasz Panie,

Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie,

dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

Modlitwa o uwolnienie od złego ducha

Panie, Ty jesteś wielki

Ty jesteś Bogiem,

Ty jesteś Ojcem

Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc

archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,

aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,

który uczynił ich niewolnikami.

Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.

Od niepokoju, smutku, obsesji,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od nienawiści, nierządu, zawiści,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od popadania w rozwiązłość cielesną

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Panie, który powiedziałeś

pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję

przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,

uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw,

abyśmy cieszyli się Twoim pokojem.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Różaniec święty

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE

(odmawiamy w poniedziałki i soboty)

1. Zwiastowanie Maryi Pannie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Pana Jezusa

4. Ofiarowanie w świątyni

5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA

(odmawiamy w czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE

(odmawiamy we wtorki i piątki)

1. Modlitwa w Ogrójcu

2. Biczowanie Pana Jezusa

3. Ukoronowanie cierniem

4. Droga krzyżowa

5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE

(odmawiamy w środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Matki Bożej

5. Ukoronowanie Matki Bożej

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Matko Chrystusowa, módl się za nami.

Matko Kościoła, módl się za nami.

Matko łaski Bożej, módl się za nami.

Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Matko nieskalana, módl się za nami.

Matko najczystsza, módl się za nami.

Matko dziewicza, módl się za nami.

Matko nienaruszona, módl się za nami.

Matko najmilsza, módl się za nami.

Matko przedziwna, módl się za nami.

Matko dobrej rady, módl się za nami.

Matko Stworzyciela, módl się za nami.

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Panno roztropna, módl się za nami.

Panno czcigodna, módl się za nami.

Panno wsławiona, módl się za nami.

Panno można, módl się za nami.

Panno łaskawa, módl się za nami.

Panno wierna, módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.

Stolico mądrości, módl się za nami.

Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.

Przybytku chwalebny, módl się za nami.

Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.

Różo duchowna, módl się za nami.

Wieżo Dawidowa, módl się za nami.

Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.

Domie złoty, módl się za nami.

Arko przymierza, módl się za nami.

Bramo Niebieska, módl się za nami.

Gwiazdo zaranna, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami.

Królowo Patriarchów, módl się za nami.

Królowo Proroków, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Królowo Wyznawców, módl się za nami.

Królowo Dziewic, módl się za nami.

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Królowo wniebowzięta, módl się za nami.

Królowo różańca świętego, módl się za nami.

Królowo rodzin, módl się za nami.

Królowo pokoju, módl się za nami.

Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Na początku

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję.

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,

Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy

Wierzę w coś Objawił Boże,

Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu!

Suplikacje (modlitwa)

Święty Boże, Święty mocny,

Święty a Nieśmiertelny

Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy Wysłuchaj nas Panie!

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.

Święty Janie Pawle, módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem

Całkowicie oddany Maryi,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas. Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Janie Pawle.

Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,

obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią,

Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,

że Cię nigdy nie opuszczę,

nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.

Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili,

co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje.

Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach

duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,

a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,

dobra wewnętrzne i zewnętrzne,

nawet wartość dobrych uczynków moich,

zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,

pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo

rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,

co do mnie należy, według Twego upodobania,

ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie

stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,

któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę,

jak ja Tobie oddałem się w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę,

przez Twoje Ręce Niepokalane,

Pośredniczko łask wszelkich,

oddaję ku chwale Trójcy Świętej – Soli Deo!

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej

i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen.

Akt zawierzenia się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Apel Jasnogórski

Maryjo, Królowo Polski,

Maryjo, Królowo Polski,

jestem przy Tobie, pamiętam,

jestem przy Tobie, pamiętam,

czuwam.

Maryjo, Królowo Polski,

Maryjo, Królowo Polski,

jestem przy Tobie, pamiętam,

jestem przy Tobie, czuwam,

jestem przy Tobie, pamiętam,

jestem przy Tobie, czuwam.

lub wersja młodzieżowa:

Maryjo, Królowo Polski,

Maryjo, Królowo Polski,

jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie

I czuwam na każdy czas.

Maryjo, jesteśmy młodzi,

Maryjo, jesteśmy młodzi,

Już dzisiaj zależy od Polskiej młodzieży

Następne tysiąc lat.

Maryjo, Królowo nasza,

Maryjo, Królowo nasza,

My Ciebie prosimy uświęcaj rodziny,

Uświęcaj każdego z nas.

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Jutrznia

Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,

Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.

Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,

A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak była na początku i zawsze i ninie,

Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,

Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!

Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,

Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!

Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,

Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;

Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,

I powietrze i wody stworzył przeźroczyste,

Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,

Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,

W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.

K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten, któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków.

W.: Amen.

K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

K.: Błogosławmy Panu,

W.: Bogu chwała.

P.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.

W.: Amen.

Pryma

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,

Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.

Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,

Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.

Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami;

Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.

Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,

Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

K.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,

W.: I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.

K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Tercja

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Witaj arko przymierza, tronie Salomona,

Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.

Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,

Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.

Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,

Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.

Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy

Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.

Który Ciebie za matkę obierając sobie,

Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

K.: Ja mieszkam na wysokościach,

W.: I tron mój w słupie obłoku.

K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Seksta

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,

Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.

Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,

O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!

Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,

Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.

Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,

Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.

K.: Jak lilia między cierniem,

W.: Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.

K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Nona

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,

Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.

Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,

Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.

O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.

Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.

Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,

Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

K.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,

W.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.

K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Nieszpory

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,

Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.

Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,

Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.

Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,

W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.

Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,

Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.

K.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca,

W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.

K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Kompleta

Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,

A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy…

Hymn

Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,

Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.

Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,

Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.

O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,

O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.

Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,

Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

K.: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,

W.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.

K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska…

Ofiarowanie Godzinek

Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie

Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;

Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,

A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

Antyfona

Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.

K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.

W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas, święta Panno i Matko miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej, ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion: Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i Matko miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź dusze nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana Maryjo!

W.: Amen.

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,

W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen.

Pieśni Maryjne

Była cicha i piękna jak wiosna

Była cicha i piękna jak wiosna,

żyła prosto, zwyczajnie, jak my.

Ona Boga na świat nam przyniosła

i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.

ref:

Matka, która wszystko rozumie,

sercem ogarnia każdego z nas.

Matka zobaczyć dobro w nas umie,

Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci,

by niepokój zwyciężyć i zło.

Trzeba ciepła, co życie ozłoci,

trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go, tak jak On.

Chwalcie łąki

Chwalcie łąki umajone, — Góry, doliny zielone.

Chwalcie, cieniste gaiki, — Źródła i kręte strumyki! Co igra z morza falami, — W powietrzu buja skrzydłami,

Chwalcie z nami Panią Świata, — Jej dłoń nasza wieniec splata. Ona dzieł Boskich korona, — Nad Anioły wywyższona;

Choć jest Panią nieba, ziemi, — Nie gardzi dary naszymi. Wdzięcznym strumyki mruczeniem, — Ptaszęta słodkim kwileniem,

I co czuje, i co żyje, — Niech z nami s1awi Maryję!

Czarna Madonna

Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce

Gdzie króluje Jej oblicze, na nim cięte rysy dwie

Wzrok ma smutny, zatroskany jakby chciała prosić Cię

Byś w matczyną jej opiekę oddał się.

ref:

Madonno, Czarna Madonno,

Jak dobrze Twym dzieckiem być!

O pozwól, Czarna Madonno

W ramiona Twoje się skryć. W Jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła

Bo dla wszystkich swoich dzieci Ona serce czułe ma.

I opieką cię otoczy, gdy Jej serce oddasz swe,

Gdy powtórzysz jej z radością słowa te:

Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma,

Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, która ukojenie da.

Więc błagamy, o Madonno, skieruj wzrok na dzieci swe,

I wysłuchaj jak śpiewamy prosząc Cię.

Cześć Maryi

Cześć Maryi, cześć i chwała, — Pannie Świętej cześć!

Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała, — Hołd Jej spiesz się nieść! Jej to ręce piastowały, — Tego, co ten świat

Stworzył wielki i wspaniały, — Syn Jej, a nasz brat. On jak Matkę Ją miłował, — Jej posłusznym był.

Każde słowo Jej szanował, — Chociaż Bogiem był.

Daj mi Jezusa

Daj mi Jezusa o Matko moja,

na krótki życia ziemskiego dzień.

W każdym cierpieniu i w życiu znojach

pragnę tej siły, co płynie zeń.

O daj mi, daj, Jezusa daj!

O złóż Go, Matko, do serca mego,

co pragnie służyć Mu dzień i noc.

Ja żyć nie mogę bez Pana swego,

bo On mi daje wytrwania moc.

Do Ciebie Matko szafarko łask

Do Ciebie Matko szafarko łask

Błagalne pienia wciąż płyną

Twa dobroć świeci nad słońca blask

Nadzieją Tyś nam jedyną.

ref:

W cierpienia czas pomocą darz

I nieustannie ratuj nas. Gdy Twojej chwały niebieski tron

Daleki duszy cierpiącej,

Spoglądnij na nas przez obraz on,

Pomocy Nieustającej. Twe oczy jakże łaskawe są

Pociąga słodycz w nich Twoja

Ufamy mocno, że ulżysz łzom

I wsparciem staniesz się w znojach. Gdy duszę w smutku zasępi cień

Układu myśl nam zamąca

Niech noc nam w jasny zamieni dzień

Twa pomoc nieustająca. Gdy weźmiem w chwili ostatniej już

gromnicę światłem płonącą

Śmiertelnych wrogów, Maryjo, zmóż

Pomocą Nieustającą.

Gwiazdo śliczna, wspaniała

Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowka Maryja,

Do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja! Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas:

„Pojdźcie do mnie moje dzieci, przyszedł czas, ach! przyszedł czas”. Gdy ptaszkowie śpiewają, Maryję wychwalają,

Słowiczkowie wdzięcznym głosem, śpiewają, ach, śpiewają. I my też zgromadzeni pokłon dajmy Maryi.

Czyste serce Bożej Matce darujmy, ach! darujmy. O przedrogi klejnocie, Maryjo, na tym świecie!

Kto Ciebie ma, ten się z Tobą raduje, ach! raduje. Jak szczęśliwy tron Boży, Pannie Maryi służy.

Cherubiny, Serafiny śpiewają, ach! śpiewają. O Maryja, Maryja, Tyś ma pomoc jedyna.

Dusza ma się w moim ciele raduje, ach! raduje. Ty się przyczyń za nami, O Częstochowska Pani,

Niech się nad nami zmiłuje Twój Synaczek kochany. O Ty, Pani Anielska, Maryjo Częstochowska,

Prosimy Cię, dopomóż nam przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka. O Maryja, Maryja, Nasza pomoc jedyna,

Przyjmij to nasze śpiewanie, O Maryja, Maryja. A gdy będziem umierać racz, o Pani, przy nas stać,

ażebyśmy trafić mogli, z Tobą wiecznie królować.

Idźmy, tulmy się jak dziatki

Idźmy, tulmy się jak dziatki, — Do Serca Maryi Matki.

Czy nas nęka życia trud, — czy to winy czerni brud!

Idźmy, idźmy ufnym krokiem, — z rzewnym sercem łzawym okiem:

Serce to zna dzieci głos, — odwróci bolesny cios. Ach, to Serce dobroć sama, — najczulsze z córek Adama.

Jest otwarte w każdy czas, — samo szuka, wzywa nas:

„Pójdźcie do mnie dziatki moje, — wyczerpując łaski zdroje:

Kto mnie znajdzie, życie ma, — Temu Syn zbawienie da. To Maryi Serca chwała, — że zgubionym Zbawcę dała.

Jemuś winien, świecie cud, — że Bóg zstąpił zbawić lud.

Pod nim Jezusa nosiła, — do Niego rzewnie tuliła,

Wychowała, by Bóg Syn — zgładził długi naszych win. Więc do Ciebie, jak do Matki — idziem, tulim się Twe dziatki.

Matko, ulżyj życia trud, — zmyj z serc na5zych winy brud.

Ty nas kochasz, a my .Ciebie, — Niech się z Tobą złączym w niebie.

Matko, kto nie kocha Cię, — Dzieckiem Twym nie zowie się.

Jak szczęśliwa Polska cała

Jak szczęśliwa Polska cała, w niej Maryi kwitnie chwała.

Od Bałtyku po gór szczyty kraj nasz płaszczem Jej okryty.

ref:

Matko Boska, Królowo Polska,

O Pani nasza, Częstochowska. W Częstochowie tron Swój wzniosła, wielka, można i wyniosła.

jak najczulsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi. Do Twych stóp się Polska ściele, w Jasnogórskim Twym Kościele,

stąd opieka na kraj płynie, z Tobą Polska nie zaginie.

Królowej anielskiej

Królowej anielskiej śpiewamy

Różami uwieńczmy jej skroń

Jej serca w ofierze składajmy,

Ze łzami wołajmy doń.

O Maryjo, bądż nam pozdrowiona,

Bądź Ty zawsze Matką nam! Przez Ciebie, o Matko miłości,

Łask wszelkich udziela nam Bóg

A my Ci hołd dajem wdzięczności,

Upadłszy do Twoich stóp.

O Lilijo, jakżeś Ty wspaniała,

Wszelkich cnót rozlewasz woń! O Tronie Ty Boga wiecznego,

O Słońce nadziei i łask,

O Różdżko przedziwna Jessego,

Jak wielki cnót Twych jest blask!

O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,

Bądź Ty zawsze Matką nam!

Maryjo, śliczna Pani

Maryjo, śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi

Tyś świata Królową, Tyś Gwiazdą na niebie

Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.

ref:

Maryja, Ave Maryja!

U Boga nam wybłagaj zdroje łask

By świat lepszy był, by w miłości żył

O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. Maryjo, śliczna Pani,

świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy

W sercu ból, smutek, żal,

A w oczach wciąż strach

Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.

Matko Najświętsza, do Serca Twego

Matko Najświętsza, do Serca Twego,

Mieczem boleści wskroś przeszytego,

Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy,

I gdzie ratunku szukać będziemy?

Twojego ludu nie gardź prośbami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! Imię Twe, Mario, litością słynie;

Tyś nam pociechą w każdej godzinie,

Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! O Matko nasza, matko miłości!

Niechaj doznamy Twojej litości,

Bośmy okryci grzechów ranami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami! A gdy ostatnia łza z oka spłynie

O Matko święta, w onej godzinie

Zamknij nam oczy Twymi rękami:

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

My chcemy Boga

My chcemy Boga, Panno święta!

O, usłysz naszych wołań głos!

Miłości Bożej dźwigać pęta,

To nasza chluba, to nasz los.

ref:

Błogosław słodka Pani!

Błogosław wszelki stan!

My chcemy Boga! My poddani!

On naszym Królem, On nasz Pan. My chcemy Boga w rodzin kole,

W troskach rodziców, dziatek snach.

My chcemy Boga w książce, w szkole,

W godzinach wytchnień, w pracy dniach. My chcemy Boga w naszym kraju,

Wśród starodawnych polskich strzech.

W polskim języku i zwyczaju,

Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

Panience na dobranoc

Zapada zmrok, już świat ukołysany

Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak

Panience Swej piosenkę na dobranoc

Zaśpiewać chcę, w ostatnią chwilę dnia. I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,

Opieka Twa rozproszy nocy mrok.

Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom

Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. I ludzkim snom błogosław dłonią jasną

I oddal od nich cień codziennych trosk

I tym, co znów nie będą mogli zasnąć

Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. A komu noc czuwaniem jest niełatwym

Na czas bezsenny siłę daj i moc.

I tym co dzisiaj zasną raz ostatni

Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. Nad Ojcem Świętym czuwaj nieustannie

Bo On Swą ufność w ręce złożył Twe

I Jemu też hen tam na Watykanie

Panienko daj szczęśliwą, dobrą noc. Zasypia świat piosenką kołysany

Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów

Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc

Piastunko moich najpiękniejszych snów.

Po górach, dolinach

Po górach, dolinach rozlega się dzwon,

Anielskie witanie ludziom głosi on:

ref:

Ave, Ave, Ave Maryja,

Zdrowaś, Zdrowaś, Zdrowaś Maryja. Bernadka dziewczynka szła po drzewo w las,

Anioł ją tam wiedzie, Bóg sam wybrał czas. Modlitwę serdeczną szepczą usta jej:

„Zdrowaś bądź, Panienko, łaski na nas zlej”. „Pokornej mej prośbie odpowiedź swą daj:

Kto jesteś, o Pani, przed nami nie taj”. Klęczącej Bernadce rzekła Pani ta:

„Poczęciem Niepokalanym jestem Ja”. O gwiazdo najświętsza wiedź nas w niebios kraj.

I wieczną szczęśliwość, o Boże, nam daj.

Serdeczna Matko

Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi,

Niech Cię płacz sierot do litości wzbudzi!

Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy,

Zlituj się zlituj, niech się nie tułamy. Do kogóż wzdychać mamy, nędzne dziatki?

Tylko do Ciebie, ukochanej Matki,

U której Serce otwarte każdemu,

A osobliwie nędzą strapionemu. Zasłużyliśmy, to prawda, przez złości

By nas Bóg karał rózgą surowości;

Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze,

Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze.

Weź w swą opiekę

Weź w swą opiekę nasz Kościół święty,

Panno Najświętsza, Niepokalana!

Niechaj miłością każdy przejęty

Czci w nim Jezusa, naszego Pana. Niech Serce Twoje Ojca Świętego

Od nieprzyjaciół zasadzki chroni,

Niech się do Pana modli za niego,

Od złej przygody niechaj go broni. I kraj nasz cały, i lud Twój wierny

Tobie, Maryjo, dziś polecamy.

Niechaj nas zbawi Bóg miłosierny,

Którego przez Twe Serce błagamy!

Zdrowaś Maryja

Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico!

Błagamy Ciebie, Święta Dziewico,

Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,

Módl się za nami, Zdrowaś Maryja! Wśród czystych duchów w obliczu Pana

Tyś Przenajświętsza Niepokalana,

Jak pośród kwiatów wonna lilija,

Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja!

Zawitaj Królowo

Zawitaj Królowo Różańca świętego,

Jedyna Nadziejo człowieka grzesznego!

Zawitaj, bez zmazy lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo! Panno nad pannami, Święta nad świętymi,

Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi.

Najśliczniejszy Kwiecie, lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo! Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska,

Anielska Królowo, śliczna Matko Boska;

Raju rozkosznego lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo! Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa,

Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aronowa,

Najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo!

Matko Różańcowa, Maryjo! Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,

Która w różańcowej królujesz koronie,

Święta nad Świętymi, lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę,

Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo! Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!

Przez Twego Syna cierpienia daruj nasze przewinienia

Uproś łaski przebaczenia, Maryjo! Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Weź w opiekę naród cały, który żyje dla Twej chwały,

Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

Historia Obrazu Maki Bożej Częstochowskiej i Jasnej Góry

Początki istnienia klasztoru sięgają roku 1382, kiedy to książę Władysław Opolczyk sprowadził paulinów z Węgier do dawnego kościoła parafialnego na mocy dekretu książęcego z 9 sierpnia tego samego roku oraz dokonał fundacji klasztoru. Nazwa Jasna Góra została nadana klasztorowi przez węgierskich paulinów na pamiątkę macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. Wzięła się stąd, że klasztor znajduje się na jasnym wapiennym wzgórzu położonym 293 m n.p.m.

Dwa lata później na Jasną Górę sprowadzono z Rusi obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus który według legendy namalował św. Łukasz Ewangelista na desce stołu, na którym jadła rodzina Jezusa.

W niedługim czasie klasztor zyskał rozgłos, zarówno wśród pielgrzymów, jak i wśród grabieżców. W wyniku rozbójniczego najazdu, 14 kwietnia 1430 roku obraz Czarnej Madonny został uszkodzony i ograbiony.

Szczególnego znaczenia dla Polaków miejsce to nabrało podczas potopu szwedzkiego w roku 1655 oraz 1 kwietnia 1656, gdy Jan II Kazimierz Waza złożył śluby lwowskie. 16 marca 1657 przybył na Jasną Górę i tam modlił się o uratowanie Rzeczypospolitej przed wojskami szwedzkimi i węgierskimi. W tym dniu doszło do skutecznej obrony Krosna przed wojskami Rakoczego. Śluby lwowskie powtórzone zostały 26 sierpnia 1956 w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego, napisanych przez Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1956.

Oblężenie podczas potopu szwedzkiego w roku 1655

W czasie potopu szwedzkiego wojska szwedzkie podjęły próbę opanowania klasztoru i sanktuarium. 8 listopada 1655 zażądały poddania, lecz po odmowie zakonników wycofały się następnego dnia do Wielunia. Ponowne niewpuszczenie do klasztoru Szwedów skłoniło ich do rozpoczęcia oblężenia, trwającego od 18 listopada 1655 do nocy z 26 na 27 grudnia. Pod koniec listopada Szwedzi otrzymali posiłki w postaci 600 ludzi i 3 armat. Jednak przeor zakonu, o. Augustyn Kordecki odrzucił ponowne żądanie kapitulacji. Twierdza znajdowała się pod ostrzałem, lecz szwedzkie wojska dopiero 10 grudnia sprowadziły artylerię oblężniczą, która mogłaby pomóc zdobyć klasztor. W dniu 24 grudnia o. Kordecki odrzucił kolejne żądanie poddania twierdzy. 27 grudnia Szwedzi zaprzestali oblężenia, jednakże próbowali jeszcze czterokrotnie zdobyć klasztor. Podczas oblężenia obraz nie znajdował się w klasztorze, gdyż uprzednio wywieziono go, aby nie wpadł w ręce Szwedów. Obraz oblężenia przypomniał i utrwalił Henryk Sienkiewicz w Potopie.

Koronacja obrazu

Przez następne lata, do roku 1770 Jasna Góra nie była mieszana w żadne działania zbrojne. W czasie tym, jednak, miało miejsce wydarzenie zasługujące na miano epokowego. Na mocy aktu papieża Klemensa XI z roku 1716 biskup chełmski Krzysztof Andrzej Jan Szembek dokonał 8 września 1717 roku koronacji jasnogórskiego obrazu. Była to druga ceremonia koronacji obrazu na ziemiach polskich (pierwszym koronowanym w Polsce obrazem był obraz Matki Bożej Łaskawej – koronowany w 1651 roku w kościele ojców Pijarów przy ulicy Długiej w Warszawie).

Pod zaborem rosyjskim

Okres pod rządami rosyjskimi, to czas nasilających się represji wobec klasztoru: ograniczano liczbę zakonników, zajęto dobra ziemskie, a sanktuarium było grabione. 24 października 1909 roku miała miejsce profanacja obrazu podczas której dokonano kradzieży papieskiej korony, wot i koszulki. Rok później, 22 maja 1910, odbyła się ponowna koronacja tzw. milenijnymi koronami, które zostały przesłane przez papieża Piusa X.

II wojna światowa

W czasie II wojny światowej część pomieszczeń twierdzy były okupowane przez hitlerowskie wojska a sami zakonnicy byli kontrolowani. Ograniczono między innymi zbiorowe pielgrzymki. Samą ikonę w ołtarzu głównym zastąpiono kopią, a oryginał ukrywano na terenie klasztoru, między innymi był przymocowany pod blatem jednego z dwu stołów w Bibliotece Klasztornej. Jasna Góra w tym czasie stała się schronieniem dla partyzantów a także Żydów. 26 sierpnia 1956 r. przy udziale około 1 000 000 wiernych złożono Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, zredagowane przez prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz modlono się o jego uwolnienie z więzienia. 3 maja 1966 odbyły się centralne uroczystości religijne millenium chrztu Polski.

III Rzeczpospolita

Jan Paweł II odwiedził Jasną Górę sześciokrotnie: w latach 1979, 1983, 1987, 1991 (podczas VI Światowych Dni Młodzieży), 1997 i 1999. W 2006 roku wizytę na Jasnej Górze złożył papież Benedykt XVI.

Bazylika

Bazylika rangę bazyliki mniejszej posiada od 1906 r. Wcześniej stanowiła kościół pw. Krzyża Świętego i Nawiedzenia Matki Boskiej. Najstarszą jej częścią jest prezbiterium – pierwotny murowany kościół gotycki z XV wieku, później sukcesywnie powiększany. W obecnej formie istnieje od przełomu XVII i XVIII wieku, kiedy po pożarze z 1690 została odbudowana jako trzynawowa bazylika w stylu barokowym.

Kaplica Cudownego Obrazu

Właściwie nosi nazwę Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, niemniej w użyciu są także inne pojęcia, jak Kaplica Cudownego Obrazu, czy Kaplica Matki Boskiej Jasnogórskiej. Kaplica znajduje się na północ od bazyliki, na wschód od dziedzińca gospodarczego, poprzedzona jest własnym dziedzińcem. Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej uznawana jest przez wiernych za miejsce szczególne.

Wieża

Jasnogórska wieża, dzięki której klasztor widoczny jest z odległości kilkunastu kilometrów, powstała dopiero w latach 1617-1622. Pięciokrotnie została odbudowana po pożarach, ostatnim z 1900, kiedy nieostrożni pątnicy, puszczając sztuczne ognie, spowodowali zaprószenie ognia. Obecnie wieża mierzy 106,3 metrów, jest odchylona od pionu o 78 cm. Jej podstawa pochodzi z 1714, a resztę dobudowano w 1906. Pod jej podstawą znajduje się zasypana średniowieczna studnia. Na wieżę prowadzi 516 schodów. Na wierzchołku znajduje się krzyż, a pod nim kruk z bochenkiem chleba w dziobie (herb paulinów). Na wieży, pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją, usytuowany jest wyposażony w 36 dzwonów zegar. Napędza się samoczynnie mechanizmem trzech przeciwwag i co kwadrans wygrywa melodie maryjne.

Wieczernik

Wieczernik został zbudowany w latach 1921-1927 na miejscu dawnego cmentarza. W środku znajduje się dość duży plac, a na ścianach południowej, wschodniej, północnej wąskie przejścia o charakterze krużganków. W wieczerniku znajduje się kaplica. W ostatnim okresie w wieczerniku zamontowano windę umożliwiającą wjazd i zjazd z wałów niepełnosprawnym. Wieczernik jest miejscem, gdzie udzielana jest komunia św. i spowiedź św., szczególnie w czasie znacznego napływu pielgrzymów. Rokrocznie w grudniu paulini prezentują w wieczerniku inną szopkę bożonarodzeniową. W 2008 roku została ona przeniesiona do ogrodu klasztornego gdzie zajmuje pow. 2500 m².

Kaplica Pamięci Narodu

Kaplica Pamięci Narodu, nosząca imię o. Kordeckiego, znajduje się w dawnej dzwonnicy, powstałej w XVII wieku, konsekrowanej na kaplicę 3 maja 1989, nad południowo-wschodnią częścią prezbiterium bazyliki.Kaplica pełni funkcję mauzoleum – na wszystkich ścianach w oszklonych niszach umieszczono urny z prochami poległych w obronie ojczyzny Polaków (młodych powstańców powstania warszawskiego 1944, żołnierzy Armii Krajowej, zgładzonych w obozach koncentracyjnych i zagłady, a także stalinowskich łagrach) oraz ziemię z miejsc kaźni (m.in. żołnierzy powstania listopadowego, powstania styczniowego, I i II wojny światowej).

Biblioteka

Sala, w której mieści się dzisiaj biblioteka klasztorna, jest drugim miejscem w którym przechowuje się księgozbiór jasnogórski. Poprzednio księgozbiór przechowywany był na dolnych kondygnacjach dzwonnicy. Pochodząca z 1736 roku sala biblioteki znajduje się w skrzydle nowego konwentu, umieszczona nad refektarzem mieści ponad 15 tysięcy rękopisów. Biblioteka spełnia obecnie funkcje reprezentacyjne, w niej odbywały się spotkania z Janem Pawłem II, konferencje episkopatu Polski, przyjmowane są głowy państw oraz oficjalne delegacje. Ze względu na konieczność ochrony księgozbioru oraz wystroju wnętrza, możliwości zwiedzania biblioteki są ograniczone.

Refektarz

Refektarz mieści się pod biblioteką. Kolebkowy sufit pokryty jest bogatą polichromią. W przeszłości był on miejscem podejmowania koronowanych głów i wybitnych gości. W nim odbyło się przyjęcie weselne króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z Eleonorą Austriacką. Ze względu na regułę paulinów, nie jest on obecnie udostępniany zwiedzającym.

Skarbiec

W latach 1649-1653 wzniesiono nad zakrystią specjalne pomieszczenie pełniące funkcję skarbca. Jego obecny wystrój pochodzi z początku XX. W skarbcu zgromadzone są dary zwane wotami, o różnym charakterze i wymowie. Obok eksponatów o wielkiej wartości artystycznej, jak monstrancje, kielichy, czy biżuteria, znajdują się inne, mające walor pamiątkowy i uczuciowy, zawierające cząstkę ludzkiego życia; cierpienia, radości, doznanych łask.

Fortyfikacje Jasnej Góry

Jasnogórska twierdza otoczona była murem już w roku 1624, z wejściem jedynie od strony zachodniej – obecna brama św. Jana Pawła II – pierwotnie zwana wjazdową. Budowę muru rozpoczęto w 1620, z inicjatywy króla Zygmunta III Wazy.

Historia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Obraz ma wymiary: wysokość – 121,7 cm, szerokość – 81,5 cm, grubość – 3,2 cm. Składa się z trzech desek drzewa lipowego. W 1382 książę Władysław zapragnął przewieźć ikonę Matki Bożej Bełzkiej do Opola, lecz po drodze wóz z obrazem miał zatrzymać się w Częstochowie, a konie nie chciały ruszyć z miejsca. Uznając to za znak Boży książę pozostawia ikonę w miejscowym klasztorze. Takie są początki obrazu na Jasnej Górze.

W 1430 sanktuarium zostało napadnięte przez grupę zawodowych przestępców dowodzonych przez szlachciców – Jakuba Nadobnego, Jana Kuropatwę i księcia wołyńskiego Fryderyka Ostrogskiego. Tak o tym wydarzeniu pisze Jan Długosz: „Pod ten czas niektórzy z szlachty polskiej wyniszczeni marnotrawstwem i obciążeni długami, mniemając, że klasztor częstochowski na Jasnej Górze, zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, posiadał wielkie skarby i pieniądze, z tej przyczyny, że do niego z całej Polski i krain sąsiednich (…) zbiegał się lud pobożny (…) zebrawszy (…) kupę łotrzyków (…) napadli na klasztor paulinów. A nie znalazłszy w nim spodziewanych skarbów, zawiedzeni, ściągnęli ręce świętokradzkie do naczyń i sprzętów kościelnych, jako to kielichów, krzyżów i ozdób miejscowych. Sam nawet obraz Najchwalebniejszej Pani naszej odarli z złota i klejnotów, którymi go ludzie pobożni przyozdobili. Niezaspokojeni łupem, oblicze obrazu mieczem na wylot przebili, a deskę, do której wizerunek przylegał, połamali, tak iż zdawało się, że to nie Polacy, ale Czesi kacerze dopuścili się czynów tak srogich i bezbożnych. Po dopełnieniu takowego gwałtu, raczej skalani zbrodnią niż zbogaceni, z niewielką zdobyczą pouciekali. Długi czas mniemano, że ów gwałt popełnili czescy kacerze, mieszkający w przyległych Polsce miastach i zamkach szląskich. I już Władysław król i panowie polscy poczęli byli myśleć o wydaniu wojny Czechom, ale gdy się sprawa wydała i rzeczy wyjaśniły, karano srodze owych z szlachty polskiej złoczyńców, a wielu wtrącono do więzienia”.

Kult obrazu

Apel jasnogórski jest modlitwą kierowaną do Królowej Polski w intencji Polski i Kościoła. Codzienny Apel wprowadzono w intencji prześladowanego przez władze systemu totalitarnego Kościoła w Polsce. Nabożeństwo odprawiane jest codziennie o godzinie 21:00 w kaplicy Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Droga krzyżowa

W parku klasztornym, który otacza z trzech stron mury sanktuarium umieszczono czternaście rzeźb przedstawiających drogę krzyżową. Posągi zrealizowane zostały przez wybitnego rzeźbiarza Piusa Welońskiego, autorem projektu drogi krzyżowej był architekt Stefan Szyller. Prace wykonawcze trwały w latach 1900 – 1913.

Pomnik Stefana Wyszyńskiego

Na placu znajdującym się po południowej stronie Jasnej Góry, w pobliżu bramy Lubomirskich znajduje się pomnik kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pomnik Augustyna Kordeckiego

Pomnik o A. Kordeckiego znajduje się na wałach, w centralnej części bastionu Potockich. Został wykonany ze spiżu według projektu Henryka Stattlera w 1859. Na wszystkich czterech bokach cokołu znajdują się herby zasłużonych przy obronie Jasnej Góry rodów: Czarnieckich, Krzyżtoporskich, Skórzewskich oraz Zamoyskich.

Pomnik Jana Pawła II

Pomnik Jana Pawła II znajduje się na bastionie Świętej Trójcy i mierzy 4,3 m (bez cokołu). Autorem tego pomnika z brązu jest Władysław Dudek, a fundatorami małżeństwo Gołąb z USA. Został odsłonięty i poświęcony 26 sierpnia 1999 r. – w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, z udziałem Episkopatu Polski. Monument przedstawia stojącego papieża w sutannie, z piuską w lewej ręce, wyciągającego prawą dłoń w geście pozdrawiania. Cokół okryty jest płytami z czerwonego marmuru. Na każdej z nich – oprócz frontalnej z herbem papieskim, zamocowane są dodatkowo płyty z brązu, w których wyryte zostały napisy.

Pielgrzymowanie

Jasna Góra jest najczęstszym celem pielgrzymowania w Polsce. W 2015 roku na Jasną Górę przybyło 3,2 mln pielgrzymów i turystów z 80 krajów świata. W 228 ogólnopolskich pielgrzymkach na Jasną Górę wzięło udział ponad 830 tysięcy osób. Pieszo do klasztoru przybyło 143 983 osoby. Przy klasztorze działa hotel Dom Pielgrzyma, posiadający ponad 800 miejsc noclegowych, przyjmujący gości przez cały rok, a także Hale Noclegowe z 530 miejscami, czynne od maja do października. Obie instytucje znajdują się bardzo blisko Jasnej Góry, przy ulicy Wyszyńskiego.

Opracowano do użytku wewnętrznego na nawiedzenie rodzin w parafii św. Maksymiliana w Małej Wsi.

Ks. Edward Kuzak

Mała Wieś, w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – 31.05.2016 r.

Nawiedzenie obrazu MB Jasnogórskiej • Archidiecezja Gnieźnieńska

Nawiedzenie obrazu MB Jasnogórskiej

REKOLEKCJE online Oto Matka Twoja

DUCHOWE przygotowanie do nawiedzenia Obrazu MB Jasnogórskiej

Plan nawiedzenia 2022-2023

Nowenna przed nawiedzeniem Obrazu MB Jasnogórskiej (pdf)

Bogarodzica– zapis nutowy (pdf)

Hymn Bogarodzica – melodia gnieźnieńska

⇓⇓⇓

List Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka

Siostry i Bracia!

Święty Jan Paweł II, podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, zanim pojechał na Jasną Górę, jeszcze w Gnieźnie, na zakończenie Eucharystii sprawowanej na Wzgórzu Lecha, nawiązał do nawiedzającej w tym czasie archidiecezję gnieźnieńską kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Pani. Zauważył wówczas, że wraz z Matką Bożą powraca na wielki szlak dziejów naszej Ojczyzny, którym tylokrotnie wędrował, szlak prowadzący od Gniezna do Krakowa poprzez Jasną Górę, od św. Wojciecha do św. Stanisława, poprzez Bogarodzicę Dziewicę, Bogiem sławioną Maryję. Dzisiaj, 40 lat później, także my chcemy wejść na ten szlak i na nowo przygotować nasze serca na przyjęcie naszej Jasnogórskiej Matki. Chcemy jak najlepiej przyjąć Ją w znaku Jasnogórskiego Obrazu, wierząc, że po raz kolejny odnajdziemy moc i siłę, aby zmierzyć się z naszym trudnym dziś. To właśnie o Niej wielokrotnie mówił św. Jan Paweł II, że jest to Matka troskliwa, tak jak w Kanie Galilejskiej, że jest to Matka wymagająca – tak jak każda dobra matka jest wymagająca, i że jest to jednak równocześnie Matka wspomagająca: w tym bowiem wyraża się potęga Jej macierzyńskiego serca. Wraz z pierwszymi nieszporami adwentowymi, sprawowanymi w gnieźnieńskiej katedrze, weszliśmy uroczyście w duchowe przygotowanie naszej archidiecezji do nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Rozpocznie się ono 3 października 2020 roku 6 w parafii pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, a zakończy 28 sierpnia 2021 roku w parafii archikatedralnej w Gnieźnie. Do tego wydarzenia przygotowujemy się poprzez nowennę, a naszej modlitwie towarzyszy płomień szczególnej nowennowej świecy. Wpatrując się w święty wizerunek Czarnej Madonny, pragniemy przyzywać Jej wstawiennictwa i Jej opieki nad nami, naszymi rodzinami i całym Kościołem gnieźnieńskim. Niech czas tej nowennowej modlitwy będzie dla naszych parafialnych wspólnot i całego Kościoła gnieźnieńskiego szczególnym przygotowaniem do wyjątkowego spotkania. Niech pozwala w uwielbieniu i dziękczynieniu powtarzać słowa św. Elżbiety: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Nasze przygotowanie niech będzie także okazją do tego, by dostrzec w Jasnogórskiej Pani kobietę silną w wierze, a nam wszystkim jeszcze raz przypomnieć, że wiara trudna, wiele wymagająca, broniąca nas przed łatwizną życiową, zawsze jest zwycięstwem.

Na czas przygotowań z serca błogosławię †

Podziękowania za nawiedzenie obrazu, tekst podziękowania za wizytę obrazu, peregrynację obrazu

Ojcze Miłosierny dziękuję Ci za przybycie do naszego mieszkania. Prosimy Cię miej naszą rodzinę w swojej opiece i udziel nam swojego błogosławieństwa na dalsze lata. Ojcze Miłosierny dziękuję Ci za przybycie do naszego mieszkania. Prosimy Cię miej naszą rodzinę w swojej opiece i udziel nam swojego błogosławieństwa na dalsze lata.

Dobry Jezu, odwiedziłeś nasze skromne progi, za co składamy Ci najserdeczniejsze podziękowania. Obdarzyłeś nas swą obecnością, miłością i nadzieją. Święty Boże zmiłuj się nad nami i nad całym światem! Dobry Jezu, odwiedziłeś nasze skromne progi, za co składamy Ci najserdeczniejsze podziękowania. Obdarzyłeś nas swą obecnością, miłością i nadzieją. Święty Boże zmiłuj się nad nami i nad całym światem!

Matko Boża, witamy Cię z radością w naszych skromnych progach. Roztocz opieką i miłością nasze serca. Błogosław nam i naszym bliskim. Matko Boża, witamy Cię z radością w naszych skromnych progach. Roztocz opieką i miłością nasze serca. Błogosław nam i naszym bliskim.

MODLITEWNIK LITURGII NAWIEDZENIA

MODLITEWNIK LITURGII NAWIEDZENIA

Parafia św. Stanisława Kostki w Ostrowitem

SPIS TREŚCI:

Propozycja programu Nawiedzenia Obrazu – str. 1

Liturgia przekazania i przyjęcia Obrazu – str. 2

Modlitwa na powitanie Obrazu – str. 3

Nabożeństwo rodzinne – str. 4

Apel Jasnogórski – str. 5

Modlitwy wieczorne – str. 6

Modlitwy dnia następnego – str. 7

Pożegnanie Obrazu- str. 8

Codzienny pacierz – str. 9

Różaniec – str. 10

Modlitewny dzień chrześcijanina – str. 11

Modlitwy rodziny – str. 12

Modlitwy w chorobie – str. 13

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – str. 14

Propozycje darów duchowych – str. 15

str. 1

PROPOZYCJA PROGRAMU NAWIEDZENIA OBRAZU

Z sąsiadami należy uzgodnić czas i okoliczności przyjęcia Obrazu do swojego domu (najlepiej ok. godz. 18.00/19.00 gdy wszyscy domownicy wrócą do domu) . Z mieszkania przed próg domu Obraz wynoszą domownicy. Obraz przyjmujemy przez ucałowanie ramy i znak krzyża. Obraz niesiemy w otoczeniu zapalonych świec. Przy padającym deszczu czy śniegu Obraz należy okryć. Razem z Obrazem od sąsiadów rodzina przejmuje:

Parafialną Kronikę Nawiedzenia z aktualnymi wpisami.

M odlitewnik nawiedzenia. Po ustawieniu Obrazu na przygotowanym wcześniej domowym ołtarzu (najlepiej w dużym pokoju na stole) wszyscy obecni śpiewają trzykrotnie: „O Maryjo witam Cię…” Głowa rodziny odczytuje „Modlitwę na powitanie Obrazu”. Śpiew pieśni maryjnej: „Z dawna Polski…”.

Po jej zakończeniu gospodarz domu prosi wszystkich obecnych o pozostanie na dalsze modlitewne czuwanie przed Obrazem, lub dziękuje wszystkim uczestnikom za ich obecność i wspólną modlitwę;

w tym miejscu gospodarz podaje godzinę jutrzejszego pożegnania i przekazania Obrazu sąsiadom oraz zaprasza do jak najliczniejszego przybycia wiernych;

Ram Obrazu i drewnianego stelaża nie dekorujemy. Korzystamy z dostępnych modlitewników, śpiewników i książeczek do nabożeństw

Bardzo serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy rodzinnej w czasie Nawiedzenia Obrazu. Niech ten czas dokona głębokiej odnowy życia religijnego w naszych rodzinach, sąsiedztwie, zweryfikuje postanowienia powzięte przy Nawiedzeniu naszej parafii, umocni naszą wiarę, rozbudzi miłość i doda nadziei na lepsze jutro. Zachęcam tych, którzy jeszcze nie podjęli postanowień, aby to uczynili przy okazji nawiedzenia rodziny przez Obraz Matki Bożej.

str.2

LITURGIA PRZEKAZANIA

PRZYJĘCIE OBRAZU

O umówionej godzinie wszyscy domownicy udają się na wcześniej uzgodnione miejsce, aby w sposób uroczysty przyjąć Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej do siebie. Przekazując Obraz przedstawiciel rodziny mówi:

Przekazujemy waszej rodzinie Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ten jest znakiem Jej obecności, działania i czci. Przyjmijcie Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku w takim duchu radości wiary jak Święta Elżbieta i z taką potrzebą serca, jak nowożeńcy w Kanie Galilejskiej.

Nasza rodzina przeżyła błogosławione chwile spotkania z Maryją. Tak niech będzie również i w waszym domu. Serdecznie wam tego życzymy.

Niech Matka Boża, przyniesie wam – naszym sąsiadom – błogosławieństwo Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Cała rodzina przyjmująca Obraz odpowiada:

W: Bogu niech będą dzięki.

Osoby mające nieść Obraz podchodzą i przyjmują Go przez ucałowanie ramy Obrazu i uczynienie na swoim ciele znaku krzyża. Obraz niesiony jest na czele procesji. Wszyscy domownicy idą za Obrazem, niosą zapalone świece i śpiewają stosowne pieśni Maryjne.

Obraz ustawiamy w domu, na dostojnym, wcześniej przygotowanym miejscu. Następnie wszyscy domownicy trzykrotnie śpiewają:

O Maryjo witam Cię O Maryjo kocham Cię O Maryjo pobłogosław Wszystkie dzieci swe.

str.3

MODLITWA NA POWITANIE OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Przedstawiciel rodziny odczytuje:

Matko Boża Częstochowska! Radość wypełnia nasze serca, że możemy Cię dziś powitać w naszym rodzinnym domu. W tym oto Obrazie Nawiedzenia jesteś wśród nas, Matko Boża, Pani Nasza! Witamy Cię bardzo serdecznie. Przybywasz do naszej rodziny. Cieszymy się, że jesteś z nami. Pełni czci i wiary pozdrawiamy Cię Maryjo, nasza Matko, Królowo nieba i ziemi!

W progi naszego domu przybyłaś Najświętsza Maryjo Panno niosąc na swoich rękach Swego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa naszego Pana i Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pełni radości i uwielbienia całym domem modlimy się śpiewając:

Gwiazdo śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryja!

Do Ciebie się uciekamy, O Maryja, Maryja! Słyszeliśmy wdzięczny głos, Jak Maryja woła nas: Pójdźcie do mnie, moje dzieci,

Przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Gdy ptaszkowie śpiewają, Maryję wychwalają, Słowiczkowie wdzięcznym głosem,

Śpiewają, ach, śpiewają. I my też zgromadzeni Pokłon dajem Maryi,

Czyste serce Bożej Matce Darujmy, ach, darujmy. O przedrogi klejnocie, Maryjo na tym świecie! Kto Ciebie ma, ten się z Tobą

Raduje, ach, raduje. Jak szczęśliwy tron Boży, Pannie Maryi służy, Cherubiny, Serafiny Śpiewają, ach, śpiewają. O Maryja, Maryja, Tyś ma pomoc jedyna. Dusza ma się w moim ciele Raduje, ach, raduje. Ty się przyczyń za nami, O Częstochowska Pani, Niech się nad nami zmiłuje,

Twój Synaczek kochany. O Ty, Pani Anielska, Maryjo Częstochowska, Prosimy Cię, dopomóż nam

Przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka. O Maryja, Maryja, Nasza pomoc jedyna,

Przyjmij to nasze śpiewanie, O Maryja, Maryja. A gdy będziem umierać, Racz, o Pani, przy nas stać,

Ażebyśmy trafić mogli. Z Tobą wiecznie królować.

Czytanie z Ewangelii według św. Łukasza

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».

Wtedy Maryja rzekła:

«Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Święte jest Jego imię –

a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.

On przejawia moc swego ramienia,

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.

Ujął się za sługą swoim, Izraelem,

pomny na swoje miłosierdzie –

jak przyobiecał naszym ojcom –

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Serdeczna Matko, Opiekunko ludzi! Witamy Cię w naszym domu, który przez kilkanaście godzin będzie Twoim domem i małą świątynią Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Jesteś błogosławioną przez wszystkie pokolenia i narody. Jako rodzina chcemy się przytulić do Twojego matczynego Niepokalanego Serca i tam szukać nadziei, radości, ukojenia i nawrócenia.

„Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona! O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.”

Bogurodzico Dziewico Maryjo! Ty wszystko rozumiesz i sercem swoim matczynym ogarniasz każdego z nas tu obecnych. Zobaczyć dobro w nas umiesz i jako Matka jesteś z nami w każdy czas. Spraw, aby miłość, pokój, szczerość, wierność, pobożność i życie z Bogiem były zawsze w naszym domu, na naszej ulicy, w naszej miejscowości i parafii oraz

w całej naszej Ojczyźnie.

Najświętsza Panno Maryjo! Wstawiaj się za moją rodziną u Boga Ojca w niebie, aby wszyscy jej członkowie dostąpili łaski uświęcenia, a wszyscy zmarli krewni doznali daru oczyszczenia z grzechów i wiecznego zbawienia w niebie. Dusze cierpiące w Czyśćcu niech rychło doznają Bożego Miłosierdzia i zamieszkają na wieczność w królestwie Twojego Syna, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz wieczny pokój i radość w łasce Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen”.

Wszyscy obecni śpiewają:

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Ociemniałym podaj rękę, Niewytrwałym skracaj mękę,

Twe królestwo weź w porękę, Maryjo! Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!

Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo! Przez Twego Syna konanie

Uproś sercom zmartwychwstanie, W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały, Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

str. 4

NABOŻEŃSTWO RODZINNE

Zebrani wokół naszej Matki i Królowej, która na swoich rękach trzyma Swojego Syna Jezusa Chrystusa, rozważać będziemy Słowo Boże. Najświętsza Maryja Panna najpełniej przyjęła Boże plany. Ona najpiękniej rozważała w Sercu Swoim Słowa Boże i najlepiej je wypełniała. Otwórzmy więc nasze serca na wezwanie Boże.

Boże, Ojcze nieskończenie dobry, Ty zawsze przemawiasz do swojego ludu i wzywasz nas do przekazania zbawczego orędzia Twojej miłości całemu światu, naucz nas, na wzór Twojej Służebnicy Maryi, słuchać Twoich Słów i z żywą wiarą je wypełniać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytanie z Ewangelii według Świętego Łukasza:

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,39-45).

Wszyscy obecni śpiewają:

Zawitaj, Królowo Różańca świętego, Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Zawitaj bez zmazy lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo! Panno nad pannami, święta nad świętymi, Najświętsza Królowo, Pani nieba ziemi. Najśliczniejszy kwiecie, lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo! Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, Anielska Królowo, śliczna Matko Boska; Raju rozkosznego, lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo! Odmawiamy jedną część Różańca.

str. 5

APEL JASNOGÓRSKI

O godzinie 2100 przed Obrazem niech zgromadzi się cała rodzina, wszyscy domownicy.

Podczas Apelu winno nastąpić zawierzenie, czyli przyrzeczenie chrześcijańskiemu prawu i oddanie każdego członka rodziny Matce Bożej Częstochowskiej. Głowa rodziny (osoba prowadząca) odczytuje „Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej”.

Wszyscy śpiewają: Maryjo, Królowo Polski Maryjo, Królowo Polski Jestem przy Tobie, pamiętam, Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

Teraz oddajmy naszą Rodzinę w opiekę Maryi. Najpierw jednak pojednajmy się między sobą i złóżmy Matce Bożej przyrzeczenia. Niech każdy przebaczy z serca swoim bliźnim, niech prosi ich o przebaczenie, oraz zobowiąże się do wyrównania krzywd i niesprawiedliwości. Błagajmy miłosiernego Boga Ojca słowami modlitwy Spowiedzi powszechnej:

Mówią wszyscy:

„Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego”.

Odmawia głowa rodziny:

(wszyscy zgromadzeni odpowiadają: „Królowo Polski Przyrzekamy”)

Ufni Matko w Twoją moc i opiekę, chcemy być pociechą Kościoła w naszej Ojczyźnie, wytrwale podejmować wysiłki na rzecz poprawy religijnego i moralnego życia w naszych rodzinach. Chcemy podjąć zmaganie z naszymi wadami i słabościami, które prowadzą do grzechu i niszczą nasze życie. Chcemy walczyć z lenistwem, lekkomyślnością, nieczystością, pijaństwem, lekceważeniem sakramentu małżeństwa i brakiem odpowiedzialności za rodzinę. Dlatego teraz stojąc przed Tobą, nasza Matko i Królowo, w duchu wierności dla ewangelicznego prawa, na nowo przyrzekamy:

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy wszczepiać w serca i umysły dzieci i młodzieży ducha Chrystusowej Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy umacniać w naszych rodzinach królowanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, wprowadzać sprawiedliwość, zgodę, przebaczenie, bronić czci Imienia Bożego, żyć zgodnie z ideałem życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy szanować naszych duszpasterzy: papieża, biskupów i kapłanów a zwłaszcza naszego proboszcza, aby zło, które tak zmasowanie chce uderzyć w pasterza, aby rozproszyły się owce – nie zniszczyło naszej wspólnoty parafialnego Kościoła – Chrystusowej Owczarni.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy strzec szlachetnych obyczajów w naszym życiu rodzinnym i z godnością obchodzić uroczystości religijne.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy jako chrześcijanie i katolicy, zawsze brać czynny udział we Mszy Świętej we wszystkie niedziele i święta nakazane. Chcemy również być wierni w modlitwie porannej i wieczornej i często gromadzić się na modlitwie wspólnej.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy stać na straży nierozerwalności Sakramentu Małżeństwa, bronić godności kobiety i jej powołania do macierzyństwa, walczyć w obronie każdego poczętego dziecka, dbać o wychowanie dzieci i młodzieży w prawdziwych i czystych obyczajach.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Przyrzekamy strzec u siebie i bliźnich daru łaski Bożej, jako prawdziwego źródła duchowego życia. Pragniemy, aby każdy z nas unikał wszelkiego grzechu ciężkiego, a w chwili śmierci szukał wsparcia w Sakramentach Bożego Miłosierdzia.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Chcemy z Twoją pomocą Maryjo, wprowadzać w życie oraz wypełnić te nasze postanowienia. Wyrażamy nasze odnowione dziś postanowienia słowami „Apelu Jasnogórskiego”:

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Matko Boża Jasnogórska, Matko Kościoła i Królowo Polski! Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. Pragniemy całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Oddajemy Ci po wszystkie czasy całą rodzinę (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko, co posiadamy. Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostawać Twoją własnością; przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Strzeż odtąd, prosimy Ciebie Matko, świętości naszego rodzinnego ogniska. Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem. Pomóż wiernie wypełniać obowiązki płynące z Sakramentu Małżeństwa. Zachowaj dzieci od wszelkich nieszczęść, spraw niech wzrastają na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny naszej. Okaż się im Matką w chwilach próby i doświadczeń. Broń nasz dom rodzinny od wszelkiego zła. Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. Pogłębiaj życie chrześcijańskie, upraszaj nam szczęście i pokój.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Matko Chrystusowa! Przyjmij to nasze oddanie – za Kościół święty w Ojczyźnie naszej, za jego wolność i rozwój, a szczególnie za świętość polskich rodzin. Racz posługiwać się nami, aby wszystkie polskie rodziny należały do Ciebie, a przez Ciebie do Twego Syna. Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, gdy jest znieważany i wyrzucany, gdy wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Panno można! Uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary i polskości, aby wzrastało pokolenie młodych Polaków, wiernych Panu Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcamy ciała i dusze nasze, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiamy Ci swobodę posługiwania się nami do zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcemy odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiemy, że własnymi siłami niczego nie dokonamy.

W: Królowo Polski Przyrzekamy

Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw, więc, Wspomożycielko wiernych, by nasza rodzina, nasza parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Odczytuje głowa rodziny po 1 wersie, wszyscy powtarzają każdą linijkę:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo ! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radość i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, ze własnymi silami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen

Odmawiamy kolejną część Różańca.

Śpiew pieśni Maryjnych i wieczorne modlitwy na zakończenie dnia.

str. 6

MODLITWY WIECZORNE

Znak Krzyża Świętego…

„Ojcze nasz…”

„Zdrowaś Maryjo…”

„Wierzę w Boga…”

„Pod Twoją obronę…”

”Anioł Pański…”

DZIĘKCZYNIENIE ZA MINIONY DZIEŃ

Panie Boże Wszechmogący, wierzę mocno, że jesteś obecny tu i na każdym miejscu. Uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, zwłaszcza w dniu dzisiejszym otrzymane. Dziękuję Panu, bo jest dobry i na wieki miłosierdzie Jego (Ps 118).

Boże, światłości duszy mojej. Wiem, że bez Twojej pomocy nic uczynić nie mogę. Oświeć mój rozum i wspomóż moją pamięć, bym poznał grzechy i niewierności dnia dzisiejszego… (chwila ciszy na rachunek sumienia).

Boże mój z całej duszy żałuję za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, Dobro Najwyższe i Ojca mego najlepszego. Szczerze postanawiam z pomocą Twojej łaski życie swe poprawić i bardziej skutecznie pracować nad sobą.

WSPOMNIENIE O ZMARŁYCH

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłych sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pobożne modlitwy nasze dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

PROŚBA O BOŻĄ OPIEKĘ

Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszystkie zasadzki nieprzyjaciół. Aniołowie Twoi niech w nim mieszkają i niech nas strzegą w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niech będzie zawsze z nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Pan Wszechmogący i Miłosierny Ojciec, Syn i Duch Święty błogosławi i strzeże nas. Amen.

MODLITWA W BEZSENNEJ NOCY

Świat wokół mnie jest wymarły, wszystko leży w głębokim śnie – ale Ty trwasz przy mnie. Ty, Boże żywy, wszędzie obecny, patrzysz na mnie i teraz w martwej ciszy tej nocy, widzisz moją niedolą, słyszysz moją skargę. Czekam z oddaniem na Twoją pomoc.

Jeżeli dobrodziejstwo snu nie jest teraz moim udziałem, pociesza mnie dobroć Twoja, którą odnawiasz wobec mnie każdego dnia. Przygotowałeś już dla mnie ochłodę po trudzie życia, radość po cierpieniu. Skończy się kiedyś moja udręka i będę oglądał Ciebie w krainie żyjących. A choćbym kroczył ciemną doliną śmierci, nie będę się lękał, bo Ty jesteś ze mną. Jakim błogosławieństwem jest dla mnie teraz wiara w Twoje słowa. Kiedy się skończą dla mnie wszystkie sprawy tego świata, wszystkie radości ziemskie, odejdą wszyscy przyjaciele. Zostaniesz tylko Ty, Boże. Tobie chcę zaufać, Ciebie kochać. Ty bądź mi i pozostań jedynym, najwyższym dobrem.

Tę noc chcę wykorzystać, aby głębiej wejść w siebie, by usłyszeć, co mówisz do mnie przez głos mego sumienia, przez Twoje słowa i Ducha Twojego. W samotności tej nocy chcę przed Tobą, który mnie słyszysz, postanowić co jest ku memu zbawieniu. Obym przy-najmniej u kresu mego życia stał się tym, czym już dawno powinienem być – posłusznym dzieckiem Twoim. Boże Ojcze, pomóż mi, niech się nim stanę. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Boże, któryś nam na drodze niebezpiecznej życia tego Aniołów Twoich na obrońców i przewodników przeznaczyć raczył, daj, prosimy, abyśmy ich natchnieniom będąc zawsze powolnymi, z drogi wiodącej do wiecznej szczęśliwości nie zbłądzili i od wszelkich niebezpieczeństw ochronieni byli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO ANIOŁA STRÓŻA

Miły Panu Bogu Aniele, który mnie, w świętą opiekę oddanego, od początku życia mego bronisz, oświecasz i prowadzisz, ja Ciebie jako Patrona mego czczę i kocham; Twej opiece cały się oddaję i pokornie proszę, byś mnie niewdzięcznego i przeciw natchnieniom twoim wykraczającego, nie opuszczał, lecz byś mnie błądzącego łaskawie poprawił, nieumiejętnego nauczał, upadającego podtrzymał, strapionego cieszył, w niebezpieczeństwach zostającego ratował, aż mnie do wiecznej szczęśliwości doprowadzisz. Amen.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną łaski, o którą prosimy przez przyczynę Twojego Sługi Papieża Jana Pawła II. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

str. 7

MODLITWY DNIA NASTĘPNEGO

Rano

codzienny pacierz

śpiew Godzinek

czytanie Pisma Świętego (najlepiej Nowy Testament);

W południe

„Anioł Pański”(o 12.00)

„Litania Loretańska” i inne;

modlitwy w różnych intencjach;

nabożeństwo „Gorzkich Żali” itp.

Wolne chwile należy spędzać na osobistym przebywaniu przed Obrazem Matki Bożej. Pomocą mogą posłużyć Książeczka do modlitwy w rodzinie na czas Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, różne domowe modlitewniki, śpiewniki kościelne, książeczki do nabożeństwa.

Po południu:

„Koronka do Miłosierdzia Bożego”(o 15.00)

nabożeństwo „Drogi Krzyżowej”;

całą rodziną śpiewamy pieśni religijne, uwzględniając okres liturgiczny, np., Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, maj, czerwiec … (okres zwykły)itp.

refleksja domowników dotycząca wyboru i wypełnieniu: Duchowego Daru Serca składanego Matce Bożej z okazji Nawiedzenia w Parafii; („Dary Duchowe z Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej”

Wpis do „Kroniki Nawiedzenia Parafialnego Obrazu w Rodzinach”:

data, adres domu nawiedzenia

nazwiska i imiona członków rodziny

dary duchowe – co kto może ofiarować Bogu i Jasnogórskiej Pani (propozycje można znaleźć na końcu modlitewnika)

intencja do modlitwy w różnych potrzebach (za żywych)

str. 8

POŻEGNANIE OBRAZU

– Śpiew (lub odmówić) Litanii Loretańskiej,

Po końcowych modlitwach, przed przyjściem sąsiadów po Obraz, odmawiamy:

-„Akt ofiarowania rodziny i siebie Matce Bożej”.

Ojciec lub matka czynią to w następujących słowach:

Już nadszedł czas pożegnania Ciebie w Jasnogórskim Obrazie, Matko Jezusa i nasza Matko. Tak dobrze nam było przy Tobie. Tak dużo mieliśmy Ci do powiedzenia w modlitwie i tak wiele do uproszenia. Ufamy, że nas wysłuchałaś i będziemy ubogaceni w dobrym.

Za to, jako wyraz naszej wdzięcznej czci ku Tobie, będziemy odtąd jeszcze gorliwszymi Twoimi czcicielami i jeszcze lepszymi Twoimi dziećmi. Mocą naszą będzie częstszy Sakrament Spowiedzi Świętej, Komunii Świętej i Twój Różaniec. Żegnając Ciebie, pragniemy jak najmocniej do Ciebie się przytulić, tak jak dziecko do matki i powiedzieć Ci za Sługą Bożym Janem Pawłem II papieżem: „Cały Twój”. A więc weź nas i uważaj odtąd za wyłączną własność Twoją, abyśmy już na zawsze byli Twoimi, by wszystko nasze było Twoim, i by całe nasze życie już bez reszty należało do Ciebie.

I cóż jeszcze, żegnając, powiemy Ci Matko, jak nie to, że bardzo Cię kochamy i że kochać Cię nigdy nie przestaniemy. Dlatego chcemy całą postawą życia świadczyć o Chrystusie, Twoim Synu.

A Ty pochyl się ku nam, ku naszej rodzinie, parafii i bądź nam nadal Matką. Błogosław też nam na dalsze życie wiernej służby Tobie i wytrwałej miłości.

Śpiewamy: O Maryjo żegnam Cię, O Maryjo kocham Cię, O Maryjo pobłogosław Wszystkie dzieci swe. (3 razy) Następuje obrzęd przekazania Obrazu, jak podano wyżej.

str. 9

CODZIENNY PACIERZ

MODLITWA PAŃSKA – Ojcze nasz, ……….

POZDROWIENIE ANIELSKIE – Zdrowaś Maryjo, ……

SKŁAD APOSTOLSKI Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

UWIELBIENIE TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czcij ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pan Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

W niedziele i święta nakazane: uczestniczyć we Mszy świętej.

Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przy-jąć Komunię Świętą.

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

Jest jeden Bóg. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Dusza ludzka jest nie-śmiertelna. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE

Chrzest Bierzmowanie Eucharystia Pokuta Namaszczenie chorych Kapłaństwo Małżeństwo

WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY

Rachunek sumienia Żal za grzechy Mocne postanowienie poprawy Spowiedź szczera Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

TRZY CNOTY BOSKIE

Wiara Nadzieja Miłość

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

Roztropność Sprawiedliwość Umiarkowanie Męstwo

NAJWAŻNIEJSZE DOBRE UCZYNKI

Post Modlitwa Jałmużna

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM DUSZY

Grzeszących upominać. Nieumiejących pouczać. Wątpiącym dobrze radzić. Strapionych pocieszać. Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy chętnie darować. Modlić się za żywych i umarłych.

UCZYNKI MIŁOSIERNE WZGLĘDEM CIAŁA

Głodnych nakarmić. Spragnionych napoić Nagich przyodziać. Podróżnych w dom przyjąć. Więźniów pocieszać. Chorych nawiedzać. Umarłych pogrzebać.

GRZECHY GŁÓWNE

Pycha Chciwość Nieczystość Zazdrość Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu Gniew Lenistwo

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

Śmierć Sąd Boży Niebo albo piekło

AKT WIARY Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty Dobro nieskończone.

AKT ŻALU Ach, żałuję za me złości Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu.

ANIELE BOŻY Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mego, Doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

ANIOŁ PAŃSKI Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna… Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna… A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna… – Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko – Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

str. 10

RÓŻANIEC

TAJEMNICE RADOSNE (poniedziałek , sobota)

Zwiastowanie

Maryja z radością oczekiwała narodzin swojego Syna. Polecajmy Jej wszystkie matki, które oczekują potomstwa, a także wszystkie dzieci jeszcze nie narodzone, zwłaszcza te, których życie jest zagrożone. Niech Maryja, Dobra Ma-tka, weźmie je pod swoją opiekę i nie dopuści, by ktoś poważył się skrzywdzić bezbronne istoty.

2. Nawiedzenie u Św. Elżbiety

Elżbieta oczekująca dziecka z radością powitała Maryję przybyłą do niej. Nie wszystkie kobiety mogą liczyć na pomoc rodziny czy znajomych w momencie narodzin swego dziecka. Módlmy się za dzieci opuszczone, by znaleźli się ludzie, którzy je pokochają. Módlmy się również za matki, które zamierzają opuścić swoje dzieci, aby uzyskały konieczną pomoc i nie podejmowały tak dramatycznych decyzji.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Módlmy się za wszystkie dzieci. Niech rodzice wychowujący je czerpią przykład ze Świętej Rodziny z Nazaretu. Niech zawierzają swe dzieci narodzonemu w betlejemskiej stajence Panu Jezusowi i Jego Przenajświętszej Matce. Módlmy się za ubogie rodziny, byśmy umieli dostrzec ich trudną sytuację i pospieszyć im z pomocą

4. Ofiarowanie w świątyni

Módlmy się za dzieci nowo ochrzczone, niech Maryja ofiarowująca Jezusa w świątyni wyjedna im Boże błogosławieństwo. Módlmy się również za dzieci przygotowujące się do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, aby z radością po-witały Pana Jezusa w swoich sercach.

5. Odnalezienie Pana Jezusa

Podziwiając mądrość dwunastoletniego Pana Jezusa, módlmy się za młodzież, aby nie pozwoliła wciągnąć się w zgubne nałogi.

Prośmy Maryję, aby wstawiała się za nimi, niech młodzi ludzie, za przykładem Pana Jezusa, wzrastają w mądrości, niech na dobrych wzorach kształtują swój obraz świata.

TAJEMNICE ŚWIATŁA ( czwartek)

Chrzest w Jordanie

Módlmy się za tych, którzy choć ochrzczeni, zaniedbali ten dar i oddalili się od Chrystusa i Kościoła. Módlmy się za tych, którzy porzucili życie sakramentalne i nie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, by zrozumieli, że oddalając się od Boga, nie znajdą wolności i pokoju, lecz przeoczą to, co najważniejsze.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej.

Dzięki Maryi gościom weselnym nie zabrakło wina. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli z umiarem korzystać z darów Bożych. Prośmy za wszystkich, którzy popadli w nałogi, by zrozumieli, jak wielką krzywdę wyrządzają swoim najbliższym.

3. Głoszenie królestwa Bożego.

Módlmy się za wszystkich, którzy lekceważą Boże wezwanie do nawrócenia i życia zgodnego z przykazaniami. Módlmy się za tych, którzy całe życie poświęcają na gromadzeniu dóbr materialnych, i za tych, dla których najważniejsza jest kariera zawodowa. Niech zatrzymają się, by dostrzec to, co naprawdę w życiu jest ważne.

4. Przemienienie na górze Tabor

Każdego dnia popełniamy grzechy, które ranią Boga; przemieńmy więc nasze serca i nie ustawajmy w wysiłkach zmierzających do tego, by nie tylko słowami modlitwy, ale całym życiem chwalić Ojca Niebieskiego.

5. Ustanowienie Eucharystii

Często podejmujemy postanowienie, aby dokonać zmian w naszym życiu. Pan Jezus, którego możemy przyjmować w Najświętszym Sakramencie, umacnia nas na tej drodze. Posilajmy się jak najczęściej Chlebem Eucharystycznym i prośmy Maryję, aby razem z Chrystusem towarzyszyła nam w wędrówce do Boga Ojca.

TAJEMNICE BOLESNE ( WTOREK I PIĄTEK)

Modlitwa w Ogrójcu

Polecajmy opiece Maryi i Jej Syna wszystkich cierpiących, by wpatrzeni w Jezusa, w modlitwie odnajdowali spokój i ukojenie. Nie ustawajmy w modlitwach za tych, którzy tego bardzo potrzebują. Otaczajmy ich swoją troską, bądźmy im pomocą w trudnych chwilach.

2. Biczowanie

Módlmy się za tych, którzy od wielu lat zmagają się z chorobą, każdego dnia odczuwają ból, aby nie popadali w zwątpienie. Niech umęczony Jezus daje im sił do walki z przeciwnościami losu i chorobami, które wyniszczają ciało i zadręczają umysły i serca. Prośmy dla nich o wytrwałość i cierpliwość.

3. Cierniem ukoronowanie

Nałożono Jezusowi koronę, której ostre ciernie raniły Mu skronie, jednak oprawcom to nie wystarczyło. Chcieli jeszcze poniżyć Go, narażając na pośmiewisko przez nazwanie królem. Módlmy się za wszystkich inwalidów i osoby niepełnosprawne. Polecajmy Maryi zwłaszcza najbardziej bezbronnych, abyśmy umieli ich uszanować.

4. Dźwiganie krzyża

Są wśród nas osoby opuszczone przez bliskich. Samotne – mimo iż mają rodziny, sąsiadów i znajomych. Gdy potrzebują pomocy i wsparcia, często muszą liczyć wyłącznie na siebie. Spróbujmy dostrzec ich i wnieść trochę radości w ich samotność. Módlmy się też za osoby bezdomne, by znalazły dom i mogły żyć otoczone miłością bliskich.

5. Ukrzyżowanie

Jezus umarł, abyśmy mogli otrzymać życie wieczne. Módlmy się za wszystkich umierających, aby z taką samą ufnością powierzali się Bogu. Prośmy Jezusa i Maryję za wszystkich zmarłych, niech po ziemskiej wędrówce odnajdą wieczny pokój i ukojenie w domu Ojca w niebie.

TAJEMNICE CHWALEBNE ( ŚRODA I NIEDZIELA)

Zmartwychwstanie

Za tak wielką miłość, która zawiodła Cię na krzyż, dziękujemy Ci, Jezu, wsłuchani w radosną nowinę o zmartwychwstaniu. Dzięki Twojej ofierze możemy cieszyć się nadzieją życia wiecznego. Matko Zmartwychwstałego, dziękujemy Ci za to, że opiekujesz się swymi przybranymi dziećmi, tak jak opiekowałaś się swoim pierworodnym Synem.

2. Wniebowstąpienie

Jezu przebywający z Ojcem w Ojczyźnie niebieskiej, dziękujemy Ci za to, że zostałeś z nami w Najświętszym Sakramencie. Dzięki Eucharystii możemy jednoczyć się z Tobą podczas każdej Mszy św.; jest ona najlepszym pokarmem dla naszych dusz. Maryjo, która karmiłaś swojego Syna, zanieś przed Jego oblicze słowa naszej podzięki na nieśmiertelny Pokarm – Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty przybywa do nas zawsze, gdy o to prosimy, i obdarza nas bogactwem swoich darów. Za to wszystko dziękujemy dziś Trójcy Przenajświętszej, która jest jednością. Maryjo, spraw, byśmy na wzór Trójcy Świętej potrafili jednoczyć się w wysiłkach budowania królestwa Bożego na ziemi.

4. Wniebowzięcie Maryi

Maryjo, dziękujemy Ci za Twą pokorę i służbę Panu Bogu, której nas uczysz. Ty potrafisz wskazać nam drogę do Boga Ojca. Dziękujemy Ci za wszystkie kobiety, dziewczęta, matki i żony, które za Twoim przykładem podążają za Bożym wezwaniem. Dziękujemy Ci za siostry zakonne, które tak umiłowały Jezusa, że całe życie Mu poświęciły.

5. Ukoronowanie Matki Bożej

Dziękujemy Ci, Matko Maryjo, Królowo nieba i ziemi, za to, ze wspólnie możemy modlić się w świątyni, przyjmować sakramenty i uczestniczyć we Mszach świętych. Ty która jesteś naszą Królową, wstawiaj się za nami u Syna Jezusa, abyśmy mogli przezwyciężać trudności dnia powszedniego, a naszym życiem dawali świadectwo prawdziwej wiary.

str. 11

MODLITEWNY DZIEŃ CHRZEŚCIJANINA

MODLITWA O DOBRY DZIEŃ

Dobry Boże! W ciszy budzącego się dnia, przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny, przychodzę prosić Cię o pokój, o mądrość i moc. Chcę dzisiaj spoglądać na świat oczami pełnymi miłości. Pragnę być cierpliwy, wyrozumiały, łagodny i roztropny. Nie ulegając sugestii pozorów, chcę widzieć Twoje dzieci, a moich braci tak, jak Ty je widzisz. Chcę w każdym człowieku dostrzegać tylko dobro. Zamknij moje uszy, niech nie słyszą obelgi. Strzeż mego języka przed wszelkim złym słowem. Obym żywił jedynie myśli, które błogosławią. Obym był tak pełen życzliwości i tak radosny, żeby wszyscy, którzy się do mnie zbliżą, wyczuwali Twoją obecność. Amen.

MODLITWA PRZED UDANIEM SIĘ DO PRACY

Panie Jezu, w łączności z miłością Twoją i miłością moją do Twojej i naszej Matki Maryi idę dziś do moich codziennych zajęć i pragnę je wykonywać na Twoją chwałę i dla dobra moich bliźnich oraz dla ubogacenia własnej osobowości. Błogosław memu trudowi. Jezu Chryste i Ty Matko Maryjo, chcecie, abym zawsze był czynny, a pracując na chleb codzienny, równocześnie doskonalił siebie i przyczyniał się do rozwoju drugich. „Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). Proszę Was, aby moje czynności jednoczyły się z Waszymi niezmierzonymi i doskonałymi działaniami jak krople wody, wpadające do rzeki. Amen.

MODLITWA W RÓŻNYCH POTRZEBACH

Boże, ucieczko moja i mocy, Ojcze najlepszy, wysłuchaj miłościwie prośbę, z jaką do Ciebie się zwracam i spraw, abym otrzymał to, o co Cię z wiarą i ufnością proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PODZIĘKOWANIE

Za wszystko dobro z Bożej ręki wzięte, za skarby wiary i pociechy święte. Za trudy, prace i trudów owoce, za chwilę ciszy i ludzkie niemoce. Za spokój, walki i zmaganie, zdrowie i choroby, za uśmiech szczęścia i za łzy żałoby.

str. 12

MODLITWY RODZINY

MODLITWA MAŁŻONKÓW

Boże, w majestacie nieskończony, który stworzyłeś nas na wyobrażenie swoje, pomóż nam dostrzegać w sobie wzajemne podobieństwo Twoje i szanować siebie. Miłości niepojęta, który w Synu swoim umiłowałeś nas do końca, odnawiaj w nas miłość, ślubowaną przed Twoim ołtarzem, aby w nas nie gasła i nie słabła, abyśmy, miłując się wzajemnie, szukali Twojej woli na każdy dzień.

* * * * *

Boże nasz i Ojcze, dzień dzisiejszy uważamy za szczególnie radosny i tę radość naszą przynosimy Ci z wdzięcznością w darze w łączności z naszą Matką Jasnogórską. Wielbimy Twoją ojcowską opiekę i mówimy z głębi serca: Niech będzie uwielbione Imię Twoje, Panie, boś Ty dobry, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Dziękujemy za łaskę nawiedzenia naszego domu i naszej rodziny przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Nie umiemy policzyć wszystkich dowodów Opatrzności Twojej, która czuwała nad naszą rodziną, chroniła nas od zła, pocieszała w smutku, podtrzymywała naszą nadzieję, prowadziła bezpiecznie przez trudności, pomagała zwyciężać przeszkody i wykonywać Twoją świętą wolę. Były dni i zdarzenia, których nie umiemy wytłumaczyć sobie. Dopiero kiedyś w niebie zrozumiemy drogi Twojej mądrości, ojcowskiej dobroci, matczynego orędownictwa i maryjnej opieki. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Bądź nam nadal Bogiem Ojcem, którego chlebem się karmimy i którego łaską żyjemy. Amen.

* * * * *

Chryste Panie, Zbawco nasz bolejący, razem ze Swoją Matką Maryją, spojrzyj na rodzinę naszą, która cierpi. Wspominamy dziś Twoje słowa: Kto nie bierze krzyża i nie naśladuje Mnie, nie jest Mnie godzien. O Jezu, łatwiej nam to wypowiedzieć niż wykonać. Ale ufamy mocno, że Ty sam pomożesz nam kroczyć drogą krzyża. Cierpienia nasze łączymy ze łzami Twojej bolejącej Matki. Ofiarujemy je za rodziny naszej parafii, za Kościół święty, za dusze w Czyśćcu cierpiące i dla naszego uświęcenia.

MODLITWA OJCA RODZINY

Boże Ojcze nasz w niebie, dziękuję Ci za łaskę, że z Tobą, Boże, dzielę imię i godność ojca. Jak pozwoliłeś mi mieć udział w Twojej mocy, tak wspieraj minie łaską z wysoka, abym z poczuciem odpowiedzialności wypełniał zadania stróża życia.

MODLITWA MATKI

Matko Najświętsza, Maryjo, cieszę się, że z Tobą dzielę godność niewiasty i małżonki. Uproś u Pana naszego, Jezusa Chrystusa, o błogosławiona między niewiastami, świętość naszego małżeństwa. Wiem, ze mam wielkie zadanie: przez uświęcenie osobiste uszlachetnić tych, którzy ze mną żyją. Nie chcę zawieść Bożego zaufania. Pomóż mi, Matko pięknej miłości, miłować Boga nade wszystko, naucz modlić się i obcować z Bogiem.

MODLITWA ZA RODZICÓW

Twojej opiece polecam moich rodziców: tatę i mamę. Czuwaj nad nimi Opatrznością swoją. Błogosław ich prace, podtrzymuj ich w pełnym zdrowiu i długim życiu. Matko Boża Jasnogórska, niech przez Twoje pośrednictwo, Twój Syn, Jezus Chrystus udziela im swojej łaski, aby zawsze byli z Nim zjednoczeni. Synu Boży, Jezu Chryste, pomnóż wiarę mojego taty i mojej mamy, aby ufność w Tobie i miłość ich serc doznawały prawdziwego Bożego pokoju.

str. 13

MODLITWA CHOREGO

Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, Tyś doświadczył, czym jest ból i cierpienie, Tyś niósł chorym ulgę i zdrowie. I ja, dotknięty chorobą, zwracam oczy i serce do Ciebie. Zmiłuj się nade mną, złagodź moje cierpienie, udziel światła, abym lepiej zrozumiał sens bólów i choroby. Daj mi siłę wytrwania

i podtrzymuj moją nadzieję. Matko Częstochowska! Skieruj myśli moje ku wyższym rzeczom i prawdzie wiecznej, pomóż mi zrozumieć wolę Bożą, aby zechciała mi zwrócić siły i zdrowie.

PODZIĘKOWANIE ZA UZYSKANE ZDROWIE

Pełen radości przyjmuję do swego domu znak Opatrzności Bożej – Parafialny Obraz Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej. Czynię to, Panie Jezu, ze słowem podziękowania i uwielbienia za przywrócone zdrowie. Wiele zawdzięczam opiece pielęgnującym i lekarzom, jak i dobrym rękom i sercom życzliwych ludzi, ale Ty, Boże, kierujesz wszystkim i Tyś wszystkiego pierwszą przyczyną. Twoja wola sprawiła, że wróciły mi siły, że wracam do rodziny i do pracy. Za to wszystko niech Imię Pańskie będzie uwielbione teraz i na wieki wieków. Amen.

MODLITWA ZA CHOREGO

Boże, proszę Cię za naszego chorego……… Spójrz na cierpienie jego ciała i duszy, i okaż mu miłosierdzie. Spraw, by doznał potęgi Twojej dobroci i w zdrowiu i radości mógł wrócić do normalnego życia. Póki jednak choruje, wzmocnij w nim głęboką ufność wobec Twoich ojcowskich zamierzeń i pomóż mu poddać się Twojej woli. Dobra Matko i Królowo! Dziś błagamy i prosimy przyjmij nasze wstawiennictwo za chorego…. i przed tron Swego Syna Jezusa Chrystusa zanieś wołanie o łaskę zdrowia – Matko Boża, uzdrowienie chorych – módl się za nami.

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ

Ukochany mój Panie, Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz, którymi rozdarte, przestało bić Twe serce na krzyżu. Spraw, niech w mojej ostatniej godzinie, w chwili, gdy moje serce zamilknie na zawsze, zachowam w duszy doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje Jezu miłosierdzie. „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH

Najłaskawszy Jezu, miłujący dusze nasze, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez cierpienia Matki Twojej Niepokalanej, obmyj we Krwi Swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Konające Serce Jezusa, zlituj się nad konającymi! Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, wstawiaj się za nami.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Panie Jezu Chryste! W zjednoczeniu z męką Twoją ofiaruję przez ręce Bolesnej Matki Twojej wszystkie moje modlitwy, prace, cierpienia i dobre uczynki za dusze zmarłych… Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, okaż miłosierdzie duszom sług i służebnic swoich i odpuść im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności mogli przejść do życia wiecznego. Amen.

str 14

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj, przed Twój święty, obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na własne zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Boża Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. ………………………………….

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie, udzielić nam wszystkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę, łaskę, o której w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen

Przedstawmy Maryi nasze osobiste, ukryte w sercu przeproszenia, uwielbienia podziękowania i prośby……………………………………

Pod Twoją obronę

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością, z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszym wspólnym przebłaganiem, dziękczynieniem i z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć łaskawie na naszą szczerą modlitwę i wysłuchać naszych błagań.

Przebłaganie

Matko Nieustającej Pomocy z ranami ciętymi na twarzy, dowodami wzgardy, nienawiści, grzechu i niewiary. Chcemy Cię przeprosić za profanację, która zostawiła szramy na Twoim obliczu i na obliczu Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa w jasnogórskim wizerunku i za wszystkie grzechy przodków naszych i nasze, które czyniły i wciąż na nowo czynią rany na Twojej twarzy. Chcemy Cię Matko przepraszać za wszelkie zło uczynione w naszej parafii i w całej Polsce kiedykolwiek w historii i komukolwiek, bez względu na narodowość, poglądy i wyznanie.

Będziemy powtarzać:

Przepraszamy Cię Jasnogórska Pani

– Za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych,

– Za grzechy niewiary i usuwania Ciebie z życia,

– Za niszczenie wiary w sercach dzieci i młodzieży,

– Za brak modlitwy codziennej i za to, że nie staramy się Ciebie coraz lepiej poznawać,

– Za brak szacunku dla imienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego,

– Za lekceważenie imienia Maryi i imion świętych pańskich,

– Za niegodne traktowanie swojego duszpasterza – kapłana – proboszcza

– Za brak szacunku do świątyń, cmentarzy i miejsc świętych oraz przedmiotów poświęconych,

– Za znieważanie dni świętych przez niekonieczną pracę, handel i zakupy w niedzielę i święta,

– Za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem Mszy świętej,

– Za dobrowolne – z lenistwa – opuszczanie Mszy świętej,

– Za niegodne, świętokradzkie przystępowanie do Komunii świętej,

– Za nieszczerą, świętokradzką spowiedź świętą,

– Za brak szacunku i miłości do rodziców, przełożonych oraz starszych i dobrodziejów,

– Za lekceważenie obowiązków rodzicielskich i wynikających ze stanu życia,

– Za wyśmiewanie chorych, cierpiących i kalek,

– Za grzechy przeciwko życiu, zabójstwa i pobicia, nienawiść i krzywdy,

– Za odmawianie dzieciom nie narodzonym prawa do życia,

– Za aborcję i eutanazję, oraz zgadzanie się na te potworne łamanie przykazania „nie – zabijaj”, lub nakłanianie do tych czynów,

– Za nadużywanie alkoholu, grzechy pijaństwa i narkomanii,

– Za grzechy przeciwko czystości popełniane samotnie bądź z drugą osobą,

– Za oglądanie, rozprowadzanie i propagowanie pornografii,

– Za nakłanianie zwłaszcza dzieci i młodzież do grzechów nieczystych,

– Za rozbijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej,

– Za rozwody i życie wspólne bez sakramentalnego małżeństwa,

– Za brak poszanowania własności prywatnej i społecznej,

– Za nieuczciwość i nierzetelność w pracy,

– Za kradzieże i oszustwa,

– Za kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, plotki czy pochlebstwa,

– Za życie w kłamstwie, dwulicowość i cynizm,

– Za nie przestrzeganie postu od pokarmów mięsnych w piątek,

– Za udział w zabawach i dyskotekach w piątki,

– Za nieżyczliwość i obojętność na potrzeby ludzkie,

– Za wszystko, co sprzeciwia się przykazaniu miłości bliźniego,

– Za zaniedbywanie dobra,

– Za brak odwagi w wyznawaniu Chrystusa i odpowiedzialności za Kościół,

– Za stawianie wartości materialnych wyżej od Boga,

– Za to, że nie dajemy świadectwa o Bogu w otaczającym nas świecie,

– Za uleganie pokusom i podszeptom szatańskim,

– Za grzechy pychy i chciwości, nieczystości i zazdrości, za nieumiarkowane w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo,

– Za grzechy przeciwko Twojemu Niepokalanemu Poczęciu, Dziewictwu i Bożemu Macierzyństwu,

– Za grzechy, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Ciebie,

– Za bluźnierstwa przeciw Twoim obrazom i wizerunkom,

– Za profanację Twojego częstochowskiego wizerunku Królowej Polski,

– Za każdy ludzki grzech,

Podziękowania

Matko Cudownej Przemiany, pomimo licznych grzechów naszych i grzechów naszych przodków, pomimo profanacji, pomimo tego, że niejednokrotnie zapominamy o Tobie – Ty wciąż z nami jesteś, jak dobra Matka przy dziecku, które czasem schodzi na złą drogę życia. Dziękujemy Ci za to Maryjo – Matko nasza kochana. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w łaskami słynącym wizerunku w Częstochowie już od ponad 600 lat. Dziękujemy za dobrodziejstwa duchowe i doczesne, otrzymane od Boga dzięki Twemu pośrednictwu. Dziękujemy za Twoją opiekę, za to, że stoisz na straży naszej wiary, że wspierasz, że pocieszasz, że upominasz. Bądź błogosławiona za to, że w Swojej dobroci wciąż wypraszasz nam u Boga łaski potrzebne do życia prawdziwie chrześcijańskiego i zbawienia wiecznego.

Będziemy powtarzać:

Dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

– Za Twoją obecność od wieków w tym łaskami słynącym wizerunku,

– Za Twoją miłość i otwarte serce dla każdego człowieka,

– Za przykład wierności Bogu w każdym cierpieniu i doświadczeniu,

– Za pomoc w zachowaniu przykazań Bożych i kościelnych,

– Za uzdrowionych z choroby,

– Za pocieszonych w strapieniu,

– Za ocalonych z rozpaczy,

– Za podtrzymanych w zwątpieniu,

– Za wyzwolonych z mocy grzechu, zła i szatana,

– Za łaskę przemiany i nawrócenia dla grzesznych,

– Za wysłuchanych w błaganiu,

– Za litość nam okazaną

– Za Twoją miłość macierzyńską,

– Za dobroć Twą niezrównaną,

– Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone,

Prośby

Maryjo, usłysz teraz nasze wspólne błagania. Wołamy do Ciebie z wiarą i nadzieją, że Ty wszystko wiesz, że wiesz czego nam najlepiej potrzeba. Wysłuchaj naszych próśb, jeśli one posłużą do zbawienia naszego i bliźnich naszych.

Będziemy powtarzać:

Błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy

– Za chorych, abyś ich uzdrowiła,

– Za strapionych, abyś ich pocieszyła,

– Za płaczących, abyś im łzy otarła,

– Za sieroty i opuszczonych, abyś im była Matką,

– Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała,

– Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,

– Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,

– Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,

– Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,

– O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję Dziewicę, za Matkę; dozwól, prosimy, abyśmy wzywając ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy, zasłużyli na nieustanne doznawanie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

str. 15

Propozycje Darów Duchowych

– co każdy z nas może ofiarować

Bogu i Jasnogórskiej Pani

키워드에 대한 정보 powitanie obrazu matki boskiej częstochowskiej w domu

다음은 Bing에서 powitanie obrazu matki boskiej częstochowskiej w domu 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Termometr Microlife Mt 600 Instrukcja | Hướng Dẫn Sử Dụng Nhiệt Kế Điện Tử Hồng Ngoại Infrared Thermometer Ck-T1803 모든 답변
See also  Choina Kanadyjska Tsuga Canadensis Jeddeloh | Tsuga Canadensis 177 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.

See also  Pościel Do Kołyski Z Baldachimem | Pościel Do Łóżeczka Dla Dziewczynki Z Baldachimem 상위 163개 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kwilczu. (powitanie)

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Kopia #Obrazu #Matki #Boskiej #Częstochowskiej #w #Kwilczu. #(powitanie)


YouTube에서 powitanie obrazu matki boskiej częstochowskiej w domu 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Kwilczu. (powitanie) | powitanie obrazu matki boskiej częstochowskiej w domu, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment