Power Query Łączenie Plików Z Folderu | Combining Multiple Files From A Folder Using Power Query In Excel Or Power Bi 상위 238개 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “power query łączenie plików z folderu – Combining Multiple Files from a folder using Power Query in Excel or Power BI“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Access Analytic 이(가) 작성한 기사에는 조회수 36,718회 및 좋아요 691개 개의 좋아요가 있습니다.

Na karcie Power Query wybieramy polecenie Z pliku > Z folderu. Opcja ta umożliwia import wielu plików jednocześnie. W kolejnym kroku należy wskazać ścieżkę (folder), w której znajdują się wszystkie pliki do importu.Aby połączyć pliki w jedną tabelę, zaznacz kolumnę Zawartość zawierającą wszystkie dane binarne (zazwyczaj pierwsza kolumna), a następnie wybierz pozycję Narzędzia > Połącz pliki. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Łączenie plików.W celu uzyskania podsumowania danych liczbowych można skorzystać z funkcji =SUMA(). Wykonuje się to następująco: W pliku podsumowania, w komórce obok pierwszego nazwiska, wstawiamy funkcję =SUMA(). Jako pierwszy argument wskazujemy komórkę o identycznym adresie z pliku pierwszego pracownika.

Łączenie według położenia
 1. Otwórz każdy arkusz źródłowy i upewnij się, że dane są w tym samym miejscu na każdym arkuszu.
 2. W arkuszu docelowym kliknij lewą górną komórkę obszaru, w którym mają się pojawić skonsolidowane dane. …
 3. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij pozycję Konsoliduj.

Table of Contents

power query łączenie plików z folderu 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Combining Multiple Files from a folder using Power Query in Excel or Power BI – power query łączenie plików z folderu 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

How to use Power Query for Excel and Power BI to consolidate multiple files into a single table of data, whether you’re using OneDrive , SharePoint or a traditional network folder.
As well as showing the basic steps, this video explains the inner workings of the Power Query helper functions so you fully understand how it works
00:00 Intro
00:19 Connecting to a folder on your C :Drive / Network
02:39 Using the Transform Sample File to clean up your data
06:09 The Helper Queries explained
10:08 Connecting to a folder on SharePoint or OneDrive for Business
*******************************************************************************
Check out my updated video (March 2022) on using SharePoint.Contents
https://youtu.be/-XE7HEZbQiY
*******************************************************************************
How to connect to a file on SharePoint and OneDrive
https://youtu.be/igcCbKqtwrk
My Articles on LinkedIn
https://www.linkedin.com/today/author/wynhopkins
Our Website and Training Services
https://accessanalytic.com.au/

power query łączenie plików z folderu 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Łączenie plików z folderu ze… – Power Query – Excel BI

Aby połączyć dane z wielu plików w Power BI wybieram Narzędzia główne > Pobierz dane > Więcej > Folder > Połącz > wskazuję lokalizację folderu z …

+ 여기에 보기

Source: excelbi.pl

Date Published: 12/29/2022

View: 4444

Import danych z całego folderu do Excela przez Power Query

Power Query jest dodatkiem programu Excel dzięki, któremu możemy w szybszy i wygodniejszy sposób przekształcać dane, łączyć je, zmieniać typy bądź usuwać z nich …

+ 여기에 표시

Source: expose.pl

Date Published: 11/6/2021

View: 6004

[Power Query] Jak połączyć kilka plików z folderu bez …

4. Power Query – scalanie wszystkich kolumn. @ Michał_Leonarczyk; |; 16.10.2017 · 2. MS Excel – PowerPivot i PowerQuery – konsolacja danych. @ …

+ 여기를 클릭

Source: www.altkomakademia.pl

Date Published: 7/29/2022

View: 829

주제와 관련된 이미지 power query łączenie plików z folderu

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Combining Multiple Files from a folder using Power Query in Excel or Power BI. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Combining Multiple Files from a folder using Power Query in Excel or Power BI
Combining Multiple Files from a folder using Power Query in Excel or Power BI

주제에 대한 기사 평가 power query łączenie plików z folderu

 • Author: Access Analytic
 • Views: 조회수 36,718회
 • Likes: 좋아요 691개
 • Date Published: 2021. 3. 4.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=nPlrQUbEn4o

Jak połączyć pliki w Power Query?

Aby połączyć pliki w jedną tabelę, zaznacz kolumnę Zawartość zawierającą wszystkie dane binarne (zazwyczaj pierwsza kolumna), a następnie wybierz pozycję Narzędzia > Połącz pliki. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Łączenie plików.

Jak zsumować dane z kilku plików Excel?

W celu uzyskania podsumowania danych liczbowych można skorzystać z funkcji =SUMA(). Wykonuje się to następująco: W pliku podsumowania, w komórce obok pierwszego nazwiska, wstawiamy funkcję =SUMA(). Jako pierwszy argument wskazujemy komórkę o identycznym adresie z pliku pierwszego pracownika.

Jak połączyć dane z kilku arkuszy w jeden?

Łączenie według położenia
 1. Otwórz każdy arkusz źródłowy i upewnij się, że dane są w tym samym miejscu na każdym arkuszu.
 2. W arkuszu docelowym kliknij lewą górną komórkę obszaru, w którym mają się pojawić skonsolidowane dane. …
 3. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij pozycję Konsoliduj.
See also  Nowenna Do Sw Rity Dzien 2 | Ii Dzień Nowenny Do Św. Rity 상위 125개 답변

Jak załadować dane do Power Query?

Można to zrobić na dwa sposoby. Wybierz pozycję> pobierz dane > z innych źródeł > puste zapytanie. Wybierz pozycję Dane> pozycję Pobierz dane > Uruchom Edytor dodatku Power Query.

Co to konsolidacja danych?

Podczas konsolidowania dane są zbierane w celu ich łatwego aktualizowania i agregowania w razie potrzeby. Na przykład jeśli masz arkusze wydatków poszczególnych oddziałów regionalnych, możesz użyć funkcji konsolidacji w celu wprowadzenia tych danych do głównego arkusza wydatków firmy.

Jak połączyć dane z dwóch tabel?

Możesz scalić (połączyć) wiersze z jednej tabeli z drugą tabelą, po prostu wklejając dane z pierwszych pustych komórek poniżej tabeli docelowej. Rozmiar tabeli zostanie zwiększany, aby uwzględnić nowe wiersze.

Jaki dodatek pomoże w podsumowaniu danych z wielu plików?

Jeśli masz w jednym folderze wiele plików o tej samej strukturze – możesz szybko połączyć dane z tych plików w jeden zbiorczy plik. Potrzebujesz tylko Power Query i dosłownie kilka kliknięć myszką.

Jak sumować między arkuszami?

=SUMA(Arkusz1:ArkuszN!

Formułę wpisujemy oczywiście w arkuszu wynikowym – np. w tym zadaniu jest to arkusz rok.

Jak zsumować komórki z różnych arkuszy?

Możesz także skorzystać z innego sposobu. Po wprowadzeniu funkcji SUMA ustaw kursor w nawiasie, wybierz komórkę C2 w arkuszu Oddział 1, a następnie, trzymając wciśnięty klawisz Shift, zaznacz ostatni arkusz: Oddział 3. Uzyskasz identyczną formułę.

Jak połączyć dwie tabelę w Power Query?

Zaznacz komórkę w zapytaniu, a następnie wybierz pozycję Scal >zapytanie. W oknie dialogowym Scalanie wybierz tabelę Produkty jako podstawową i wybierz zapytanie Total Sales jako zapytanie pomocnicze lub powiązane do scalenia.

Jak wstawić dane z innego arkusza?

Pobieranie danych z innych arkuszy w arkuszu kalkulacyjnym

Wpisz kolejno znak równości (=), nazwę arkusza, wykrzyknik (!) i adres kopiowanej komórki. Na przykład: =Arkusz1! A1 lub =’Arkusz numer dwa’!

Jak zrobić tabelę przestawną z dwóch arkuszy?

Kliknij ikonę Kreatora tabeli przestawnej i wykresu przestawnego na pasku narzędzi Szybki dostęp. Na stronie kreatora Krok 1 kliknij pozycję Wiele zakresów konsolidacji, a następnie kliknij przycisk Dalej. Na stronie kreatora Krok 2a kliknij pozycję Pola strony utworzy użytkownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Co to jest zapytanie w Power Query?

Jak działa Power Query? Dodatek Power Query umożliwia wyszukiwanie źródeł danych, nawiązywanie połączeń, a następnie przekształcanie danych w sposób odpowiadający naszym potrzebom. Po zakończeniu przekształcania możemy udostępnić uzyskane wyniki lub użyć naszego zapytania do tworzenia raportów.

Jak zmienić źródło danych w Power Query?

Aby zmienić źródło danych, zaznacz je, wybierz pozycję Źródło danych, a następnie zmień je w oknie dialogowym tego źródła danych. To jest to samo okno dialogowe, które jest wyświetlane podczas pierwszego importowania danych.

Jak pobrać tabelę z pliku PDF?

Otwórz plik w programie Acrobat.
 1. Otwórz plik w programie Acrobat.
 2. Kliknij narzędzie Eksportowanie plików PDF w prawym okienku.
 3. Wybierz format eksportowania arkusz kalkulacyjny, a następnie wybierz pozycję Skoroszyt programu Microsoft Excel.
 4. Kliknij przycisk Eksportuj. …
 5. Zapisywanie przekonwertowanego pliku:

Jak zmienić źródło danych w Power Query?

Aby zmienić źródło danych, zaznacz je, wybierz pozycję Źródło danych, a następnie zmień je w oknie dialogowym tego źródła danych. To jest to samo okno dialogowe, które jest wyświetlane podczas pierwszego importowania danych.

Jak importować Dane Excel online?

Po lewej stronie wybierz tabelę. Na pasku poleceń wybierz menu Eksportuj do pliku Excel, a następnie wybierz polecenie Otwórz w Excel Online. Edytuj w pliku usługi Excel Online i po ich wybraniu wybierz opcję Zapisz. Zmiany zostaną przesłane do zaimportowania.

Jak dodać Power Query do Excela?

Od wersji 2016 narzędzie Power Query nie jest już dodatkiem, a integralną częścią Excela. Znaleźć je możemy na karcie Dane, w sekcji Pobieranie i przekształcanie (dla wersji 2016) lub Pobieranie i przekształcanie danych (dla wersji 2019/365).

Power Query (cz. 4) – dołączanie plików z folderu

Podczas ostatniego szkolenia otwartego w Warszawie nt. wizualizacji danych i projektowania dashboardów w Excelu jeden z uczestników zapytał o pobieranie danych z folderu. Power Query daje bardzo duże możliwości automatyzacji procesu pobierania danych, w tym utworzenia zapytania do folderu i ręcznego wybierania plików do pobrania. Proces ten opisuję krok po kroku w tym wpisie. Ale prawdziwe efekty uzyskamy, gdy zapytanie będzie pobierać automatycznie wszystkie pliki, a nam zostanie klikać Odśwież – ten sposób jest dostępny także tutaj, ale bardziej zaawansowane rozwiązanie jest omówione w kolejnym poście.

Pobieranie plików z folderu za pomocą Power Query

W katalogu Dane znajdują się 2 pliki.

Na karcie Power Query wybieramy polecenie Z pliku > Z folderu. Opcja ta umożliwia import wielu plików jednocześnie.

W kolejnym kroku należy wskazać ścieżkę (folder), w której znajdują się wszystkie pliki do importu.

W edytorze zapytań, po zaznaczeniu kolumny Content i kliknięciu prawym przyciskiem myszy, pojawi się lista, z której należy wybrać opcję Usuń inne kolumny. Kolumna Content odpowiada za nasz plik.

W kolejnym etapie należy dodać kolumnę niestandardową (Dodaj kolumnę > Dodawanie kolumny niestandardowej) oraz wpisać poniższą formułę

= Excel.Workbook([Content])

Uwaga: opisana w obecnym przykładzie metoda importu danych dotyczy plików w formacie xlsx. W przypadku innych formatów działania mogą się różnić.

W edytorze pojawi się nowa kolumna (PobierzDane) z obiektami tabeli oraz symbolem strzałek w prawym górnym rogu. Po ich kliknięciu należy wybrać OK.

Power Query wyświetli wszystkie obiekty znajdujące się w 2 plikach. Z kolumny PobierzDane.Item należy odfiltrować tylko interesujące nas arkusze tj. Arkusz1 z plików 1 i 2.

Następnie zaznaczamy kolumnę PobierzDane.Data i usuwamy pozostałe kolumny.

W tym momencie możliwe jest już zaimportowanie danych poprzez wybór strzałek w górnym rogu kolumny PobierzDane.Data. Rozwiązanie to wymagałoby jednak kilku dodatkowych operacji na danych na dalszym etapie. Żeby ich uniknąć, posłużymy się formułą w kolumnie niestandardowej (Dodaj kolumnę > Dodawanie kolumny niestandardowej):

=Table.PromoteHeaders([PobierzDane.Data])

W ostatnim etapie możemy usunąć kolumnę PobierzDane.Data, rozwinąć kolumnę DaneZaimportowane (za pomocą strzałek w nagłówku), odznaczając Użyj oryginalnej nazwy kolumn jako prefiksu, a następnie wciskamy OK. Odznaczenie Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu spowoduje, że w tabeli wynikowej nagłówki kolumn nie będą posiadały zbędnego prefiksu DaneZaimportowane np. DaneZaimportowane.Data wysyłki.

Opcja Zamknij i załaduj w zakładce Narzędzia główne ładuje dane do nowego arkusza Excel w formacie tabeli.

Jak dodać nowe dane do pobrania poprzez Power Query?

O ile na żadnym etapie polecenia w Power Query nasz nowy plik nie zostanie odfiltrowany (np. w powyższym ćwiczeniu odfiltrowaliśmy tylko arkusze o nazwie Arkusz1), może wystarczyć skopiowanie nowego pliku do folderu i wybranie polecenia Odśwież. W bardziej zaawansowanych przypadkach potrzebne jest bardziej uniwersalne polecenie, które pokazuję w kolejnym poście.

Plik do pobrania

Możesz pobrać załączony katalog i samodzielnie przetestować gotowy skrypt Power Query. Na swoim komputerze podmień tylko ścieżkę katalogu:

Łączenie plików z folderu ze ścieżką jako parametrem Power Query

Często dane do analizy znajdują się z różnych powodów w wielu plikach: mogą nie mieścić się w jednym pliku, pochodzić z różnych źródeł, być generowane codziennie przez system itp. Power Query, znajdujący się w Excelu i Power BI, daje możliwość połączenia plików jednego formatu (Excel, TXT, CSV, XML, JSON) za pomocą polecenia Z folderu. W artykule opisuję ten sposób i dodaję do niego możliwość dodania parametru, żeby sterować źródłem plików.

Pobierze dane z folderu w Power Query

Aby połączyć dane z wielu plików w Power BI wybieram Narzędzia główne > Pobierz dane > Więcej > Folder > Połącz > wskazuję lokalizację folderu z plikami do połączenia.

Następnie program sam odczytuje pliki jakie znajdują się w folderze. Edytor daje mi w tym momencie kilka możliwości:

Połącz i załaduj

Polecenie przenosi mnie do okna Połącz pliki , gdzie mogę podejrzeć zawartość łączonych plików (rozwijana lista Przykładowy plik), jednak nie mam możliwości ich edytowania. Jedyną opcją wpływającą na złączone dane jest przycisk na dole Pomiń pliki z błędami. Następnie po wybraniu OK dane są łączone i ładowane do modelu, widoczne od razu w Power BI. Wybieram również plik który będzie przekładowym, Pierwszy plik to pierwszy plik znajdując się w folderze. Z listy mogę również wybrać inny, który został w tym folderze przez program odnaleziony.

Połącz i edytuj

Jest to opcja bardzo podobna do wcześniejszej. Również pojawia się okno Połącz pliki, z takimi samymi funkcjami jednak, po wyborze przycisku OK przechodzę do edycji łączonych plików, w Edytorze zapytań.

Załaduj

Polecenie powoduje stworzenie modelu, który można modyfikować (w Edytorze zapytań), ale po wyborze przycisku przenosi mnie od razu do widoku raportu w Power BI, a polami do wyboru w tym momencie są parametry techniczne plików pobranych ze wskazanego folderu (data utworzenia pliku, modyfikacji, rozszerzenie, nazwa), więc na niewiele się to zda w naszym przypadku.

Edytuj

W edytorze zapytań mam możliwość wskazania plików które będą łączone oraz jakie kolumny z nich powinny być połączone

Połącz pliki w interfejsie Edytora Zapytań

Analogiczne polecenie mogę znaleźć w samym Edytorze zapytań. Są dwa miejsca, gdzie mogę wybrać opcję połączenia plików:

Z kolumny z danymi (mały przycisk z dwiema strzałkami w dół)

Z Narzędzia główne > Połącz > Połącz pliki

Opcja połączenia plików na pasku Narzędzi głównych uaktywni się tylko w przypadku jeżeli zaznaczę kolumnę z danymi (czyli Content) pozostałe kolumny to jedynie informacje techniczne dot. łączonych plików. Przy pomocy filtrów mogę zaznaczyć, które pliki chcę ze sobą finalnie połączyć.

Co się dzieje podczas łączenia danych z folderu w Edytorze zapytań?

Podczas łączenia danych Power Query:

Tworzy przykładowe zapytanie, które wykonuje wszystkie wymagane kroki ekstrakcji Tworzy parametr, którym jest przykładowy plik binarny. Tworzy zapytanie funkcyjne, które parametryzuje dane wejściowe pliku do przykładowego zapytania. Zapytanie funkcyjne i przykładowe są ze sobą połączone, tak by zmiany w przykładowym zapytaniu zostały odzwierciedlone w zapytaniu o funkcję (co można sprawdzić na pasku formuły). Stosuje zapytanie funkcyjne do oryginalnego zapytania (z wejściowymi binarnymi), więc stosuje zapytanie funkcyjne dla wejściowych danych binarnych w każdym wierszu i rozszerza wynikową ekstrakcję danych.

Efekt końcowy pobierania danych z folderu

W zapytaniu końcowym widoczne będą dane ze wszystkich plików, zaś w zapytaniu przykładowym – tylko z jednego.

Łączenie plików ze ścieżką jako parametrem

Opisany powyżej sposób jest często wykorzystywany w praktyce, jednak może spowodować, że przy zmianie ścieżki plików wszystkie zapytania pokażą błąd. Co ważne, ścieżka plików pojawia się w naszych zapytaniach 2 razy – raz jako ścieżka folderu, drugi raz jako ścieżka przykładowego pliku. Wykorzystam parametr, aby w Power Query zmieniać tę ścieżkę w jednym miejscu. Parametry opisywałem już w dwóch artykułach:

Tworzenie parametru w Power Query

Zacznę od utworzenia parametru , którym będzie ścieżka do łączonych plików. Przechodzę więc do Edytora zapytań Narzędzia główne > Edytuj zapytania > Narzędzia główne Parametry > Zarządzaj parametrami > Nowy parametr.

Dodaję nowy parametr o nazwie Folder, wybieram jako Wymagany, typ Tekst , jako wartość bieżącą wprowadzam ścieżkę do folderu z plikami, które chcę połączyć > OK.

Mając parametr, przechodzę do połączenia plików > Narzędzia główne > Nowe źródło > Więcej > Folder > Połącz > z lewej strony okna wybieram opcję Parametr > Ścieżka folderu > OK.

W kolejnym oknie wybieram Edytuj. Zmieniam nazwę zapytania na PołączPliki, a z zaznaczoną kolumną Content wybieram opcję Połącz pliki (na pasku zadań lub wybierając znak dwóch strzałek na kolumnie). By faktycznie zmienić ścieżkę do plików ze statycznej na dynamiczną przechodzę do edytora zaawansowanego (Narzędzia główne > Zapytanie > Edytor zaawansowany). Znajduję zapytanie Przykładowy plik i zmieniam ścieżkę na parametr:

Następnie przechodzę do zapytania głównego i tam także zmieniam ścieżkę pliku na wartość parametru.

W ten sposób mogę łatwo przenosić dane źródłowe w inne miejsce, a do korekty będzie zawsze tylko i wyłącznie parametr. Ta technika ma jeszcze większe możliwości w Excelu, gdyż tam mamy możliwość pobrania ścieżki aktualnie otwartego pliku, o czym wkrótce napiszę na blogu.

Pobierz plik Power BI z zapytaniem w edytorze zapytań

Pobierz i sprawdź plik Połącz pliki.

Importowanie danych z folderu zawierającego wiele plików (Power Query)

Za pomocą dodatku Power Query możesz połączyć wiele plików z tym samym schematem przechowywanym w jednym folderze w jedną tabelę. Na przykład w każdym miesiącu mają być łączony skoroszyty budżetowe z wielu działów, w których kolumny są takie same, ale liczba wierszy i wartości w każdym skoroszycie jest inna. Po jej skonfigurowaniu możesz zastosować dodatkowe przekształcenia, tak jak w przypadku każdego pojedynczego importowanego źródła danych, a następnie odświeżyć dane, aby wyświetlić wyniki dla poszczególnych miesięcy.

Uwaga W tym temacie pokazano, jak łączyć pliki z folderu. Możesz również łączyć pliki przechowywane w usłudze SharePoint, usłudze Azure Blob Storage i usłudze Azure Data Lake Storage. Ten proces jest podobny.

Jak połączyć dane zbierane w wielu identycznych plikach Excela

Możliwe rozwiązanie polega na zastosowaniu odwołań 3W. Otwieramy wszystkie pliki oraz dodatkowy, w którym będziemy zbierać informacje z pozostałych plików.

W celu uzyskania podsumowania danych liczbowych można skorzystać z funkcji =SUMA().

Wykonuje się to następująco:

W pliku podsumowania, w komórce obok pierwszego nazwiska, wstawiamy funkcję =SUMA(). Jako pierwszy argument wskazujemy komórkę o identycznym adresie z pliku pierwszego pracownika. Zmieniamy odwołanie do komórki do postaci odwołania względnego (bez $$). Przechodzimy do kolejnego argumentu funkcji SUMA i powtarzamy powyższe czynności wskazując zawsze tę samą komórkę (o takim samym adresie), ale z kolejnych plików. Po wskazaniu wszystkich komórek we wszystkich plikach zatwierdzamy formułę i ją kopiujemy.

Można spróbować również polecenia Dane->Konsoliduj lub zastosować tabelę przestawną dla wielu zakresów konsolidacji.

Oto wynik połączenia danych z użyciem odwołań 3W:

SUMA wartości

ZŁĄCZ.TEKSTY – połączone teksty z kolumny D

Łączenie danych z różnych arkuszy

Jeśli otrzymujesz informacje w wielu arkuszach lub skoroszytach, które chcesz podsumować, polecenie Konsoliduj może ułatwić podsumowanie danych w jednym arkuszu. Jeśli na przykład masz arkusz wartości wydatków poszczególnych oddziałów regionalnych, możesz użyć funkcji konsolidacji w celu uwzględnienia tych wartości w arkuszu wydatków firmy. Arkusz ten może zawierać sumy i średnie wartości sprzedaży, bieżące poziomy zapasów i najlepiej sprzedające się produkty w całej firmie.

Aby określić typ konsolidacji do użycia, przyjrzyj się łączeniem arkuszy. Jeśli arkusze mają dane w niespójnych pozycjach, nawet jeśli ich etykiety wierszy i kolumn nie są identyczne, konsoliduj według pozycji. Jeśli arkusze używają tych samych etykiet wierszy i kolumn dla swoich kategorii, nawet jeśli dane nie są spójne, konsoliduj według kategorii.

Tworzenie, ładowanie i edytowanie zapytania w programie Excel (Power Query)

Wiesz, w którym środowisku jesteś Program Power Query jest dobrze zintegrowany z interfejsem użytkownika programu Excel, zwłaszcza w przypadku importowania danych, pracy z połączeniami i edytowania tabel przestawnych, tabel Excel i nazwanych zakresów. Aby uniknąć zamieszania, w dowolnym momencie należy wiedzieć, w którym środowisku obecnie się znajdujesz Excel lub dodatku Power Query.

Znany arkusz Excel, wstążka i siatka Wstążka Edytora dodatku Power Query i podgląd danych

Na przykład manipulowanie danymi w arkuszu Excel znacznie się różni od dodatku Power Query. Ponadto połączone dane, które są Excel arkusza, mogą, ale nie muszą, działać w tle przez dodatku Power Query w celu kształtowania danych. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy dane są ładowane do arkusza lub modelu danych z dodatku Power Query.

Zmienianie nazw kart arkusza Warto zmieniać nazwy kart arkuszy w zrozumiały sposób, szczególnie jeśli jest ich wiele. Szczególnie istotne jest wyjaśnienie różnicy między arkuszem danych a arkuszem załadowanym z Edytora dodatku Power Query. Nawet jeśli masz tylko dwa arkusze, jeden z tabelą programu Excel o nazwie Arkusz1,a drugi został utworzony przez zaimportowanie tej tabeli programu Excel o nazwie Tabela1,można to łatwo pomylić. Warto zawsze zmienić domyślne nazwy kart arkuszy na bardziej sensowne. Na przykład zmień nazwę Arkusza1 na Tabela Danych, a Tabela1 na Tabela Zapytania. Teraz nie ma wątpliwości, która karta zawiera dane, a która zawiera zapytanie.

Import danych z całego folderu do Excela przez Power Query

Wstęp

Power Query jest dodatkiem programu Excel dzięki, któremu możemy w szybszy i wygodniejszy sposób przekształcać dane, łączyć je, zmieniać typy bądź usuwać z nich niepotrzebne elementy. W tym artykule opiszemy sposób w jaki można pobrać i połączyć pliki z folderu. W artykule dowiesz się jak mając kilka plików w folderze połączyć je w jeden. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Power Query zajrzyj na stronę z naszymi szkoleniami – Kurs Excel Power Query.

Pobieranie danych z folderu przez Power Query

Dane, które będziemy importować są zapisane w formacie .xlsx czyli standardowym formacie Excela. W każdym z trzech plików znajdują się te same nagłówki. Dane dotyczą innego okresu i są przechowywane w każdym z trzech plików.

Pliki w folderze dane:

Pierwszy plik

W pierwszej kolejności należy utworzyć pusty plik Excela do którego chcemy zaimportować wszystkie dane. Następnie przejść na kartę Dane > Pobierz dane > Z pliku > Z folderu

Wybieramy folder i klikamy Otwórz > Przekształć dane

Przekształcanie danych

Kolumna Content odpowiada za dane z naszego pliku. Pozostałe kolumny nie będą potrzebne, dlatego klikamy na nagłówek Content prawym przyciskiem myszy i wybieramy Usuń inne kolumny. Teraz musimy dodać kolumnę niestandardową. Zakładka Dodaj kolumnę > Kolumna niestandardowa.

Nazwa nowej kolumny: dowolna (np. pobieranie)

Formuła kolumny niestandardowej: Excel.Workbook([Content])

Klikamy w dwie strzałki po prawej stronie nagłówka i wybieramy Ok.

Wszystkie atrybuty z listy wyświetlą się w kolejnych kolumnach.

W kolumnie pobieranie.Item znajdują się wszystkie nasze arkusze z plików wejściowych.

Opcjonalne: odznaczam wszystkie arkusze, które są zbędne. W tych plikach nie ma zbędnych arkuszy. Potrzebujemy danych z arkuszy d1, d2, d3. Wybieramy ok.

Teraz kilkamy prawym przyciskiem na nagłówek pobieranie.Data (w tej kolumnie znajdują się nasze dane o widniejącej nazwie Table) i wybieramy usuń zbędne kolumny.

Teraz najważniejsza rzecz czyli wyświetlanie naszych danych z trzech plików jako całość. W tym celu tworzymy Kolumnę niestandardową.

Nazwa: dowolna

Formuła: = Table.PromoteHeaders([pobieranie.Data])

Klikamy Ok

Usuwamy kolumnę pobieranie.Data: prawy przycisk myszy -> Usuń

Klikamy na dwie strzałki w nagłówku w naszej jedynej kolumnie. Znajdują się tam wszystkie nagłówki z naszych danych wejściowych. Wybieramy ok.

Jeżeli uważamy jakieś kolumny za zbędne to tak jak wcześniej prawy przycisk myszy na nagłówku i Usuń.

Żeby zmienić nazwę kolumny należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówek i Zmień nazwę.

Załadowanie danych do Excela

Przechodzimy na kartę Narzędzia główne > i po lewej stronie Zamknij i załaduj

Jeżeli podobał Ci się ten artykuł to zachęcam do zapoznania się z naszymi kursami – Kursy Excel

Zobacz również

Szkolenia

[Power Query] Jak połączyć kilka plików z folderu bez powielania nagłówków

Każdy arkusz ma taką samą strukturę, taką samą liczbę kolumn i takie same nazwy – różnią się tylko danymi wsadowymi. Dane są wprowadzone jako zakres danych.

Chciałabym połączyć wszystkie arkusze w jeden, jednak PQ nie “odczytuje” nagłówków i zaciąga je jako zwykły rekord. W wyniku importu nagłówek pojawia się tyle razy, ile było arkuszy. I tutaj pytanie – jak zrobić, żeby było dobrze 🙂 Poniżej sposób importu, którego próbowałam w Power Query.

Pobierz dane – z pliku – z folderu – połącz i edytuj

Z góry dziękuję

키워드에 대한 정보 power query łączenie plików z folderu

다음은 Bing에서 power query łączenie plików z folderu 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  전 종서 가슴 | 지금의 청춘을 장르로 표현하자면 아마도 미스터리 범죄 스릴러? 인기 답변 업데이트
See also  미니멀 라이프 인테리어 | Sub)미니멀인테리어/Minimal Life/Minimalism Interior/ミニマルライフ 129 개의 베스트 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Combining Multiple Files from a folder using Power Query in Excel or Power BI

 • Power Query
 • Power BI
 • Excel

Combining #Multiple #Files #from #a #folder #using #Power #Query #in #Excel #or #Power #BI


YouTube에서 power query łączenie plików z folderu 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Combining Multiple Files from a folder using Power Query in Excel or Power BI | power query łączenie plików z folderu, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment