Potrzeba Właściwego Zagospodarowania Przestrzeni Magazynowej | Gospodarka Magazynowa Cz. 1 – Wprowadzenie 238 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej – Gospodarka Magazynowa cz. 1 – Wprowadzenie“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 ERPIT 이(가) 작성한 기사에는 조회수 24,961회 및 좋아요 149개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Gospodarka Magazynowa cz. 1 – Wprowadzenie – potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Pierwsza część kursu dotyczącego gospodarki magazynowej. Omawiane będą zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji magazynowej, a także zarządzania magazynem.
W tym odcinku zdefiniowane są podstawowe pojęcia takie jak: magazyn, przyjęcie magazynowe, wydanie magazynowe.
Zwrócono również uwagę na pojęcia takie jak materiał, produkt, towar i różnice pomiędzy nimi. Prezentujemy również najprostszy obieg magazynowy składający się z przyjęcia towarów do magazynu oraz ich wydania. Prezentowane przykłady są realizowane są w programie enova365, którego wdrożeniami zajmuje się firma ERPIT (https://erpit.pl/post/85-gospodarka-magazynowa-%E2%80%93-czesc-i-%E2%80%93-wprowadzenie).

potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej – optymalizacja …

Decydując się na prowadzenie własnego biznesu, wiele osób zadaje sobie pytanie: „Na czym polega potrzeba zagospodarowania przestrzeni magazynowej?”.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.ferpol.pl

Date Published: 3/19/2022

View: 9175

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ

Elementy zagospodarowania przestrzeni składowej magazynu … P- liczba jednostek ładunkowych do składowania wg potrzeb programu – szt.

+ 여기에 표시

Source: navigator.edu.pl

Date Published: 12/16/2022

View: 6207

Potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni …

Potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej Zrobić notatkę do zeszytu : 1. Czynniki wpływające na zagospodarowanie przestrzeni …

+ 여기에 더 보기

Source: docer.pl

Date Published: 12/12/2022

View: 2616

Jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową?

rodzaj i powierzchnia magazynu,; specyfika i ilość przechowywanego towaru,; sposob transportu materiałów wewnątrz magazynu,; właściwe rozmieszczenie …

+ 여기에 보기

Source: magazynuj.pl

Date Published: 2/6/2022

View: 7118

Układ magazynu (teoria i przykłady) – Mecalux.pl

Na ogół projektant magazynu ma do dyspozycji przestrzeń, w której pewne czynniki … Lay-out należy wykonać przede wszystkim zgodnie z zasadami właściwego …

+ 여기에 표시

Source: www.mecalux.pl

Date Published: 9/4/2021

View: 9238

Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej producenta …

Miejsce: Centrum Logistyczne firmy Lorenz Bahlsen Snack-World. Cel: optymalizacja operacji magazynowych w nowo wybudowanym magazynie.

+ 더 읽기

Source: promag.pl

Date Published: 6/10/2021

View: 6416

spis 1609I3.pdf – WSiP

20 Potrzeba utrzymania zapasów w przedsiębiorstwach i gospodarce . … 56 Potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej.

+ 여기에 보기

Source: www.wsip.pl

Date Published: 4/27/2021

View: 6640

Poprawa pracy i zagospodarowania magazynu – Logistyka.net

możliwości poprawy pracy magazynu oraz zwrócono uwagę na rolę właściwego … warunki techniczno-organizacyjne takie jak np. przestrzeń magazynowa, …

+ 더 읽기

Source: www.logistyka.net.pl

Date Published: 11/5/2021

View: 4113

주제와 관련된 이미지 potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Gospodarka Magazynowa cz. 1 – Wprowadzenie. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Gospodarka Magazynowa cz. 1 - Wprowadzenie
Gospodarka Magazynowa cz. 1 – Wprowadzenie

주제에 대한 기사 평가 potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej

 • Author: ERPIT
 • Views: 조회수 24,961회
 • Likes: 좋아요 149개
 • Date Published: 2014. 5. 3.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=HnCP0dRvtuE

Jakie czynniki wpływają na zagospodarowanie przestrzeni magazynowej?

Dobra organizacja miejsca składowania towarów, uzależniona jest od wielu czynników do których należą:
 • rodzaj i powierzchnia magazynu,
 • specyfika i ilość przechowywanego towaru,
 • sposob transportu materiałów wewnątrz magazynu,
 • właściwe rozmieszczenie składowanego towaru,
 • odpowiednia liczba pracowników.

Jak zoptymalizować przestrzeń magazynową?

Optymalizacja procesów magazynowych zakłada wykorzystanie regałów dostosowanych do specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. Na przykład regały wjezdne Drive-In czy przepływowe gwarantują wykorzystanie przestrzeni na poziomie 80%.

Jak zagospodarować przestrzeń magazynową?

Popularną metodą jest piętrzenie ładunków, do czego służą specjalne regały magazynowe. Montaż regałów magazynowych to skuteczny sposób na wygodne i bezpieczne składowanie towarów, w pełni wykorzystując przy tym gabaryty magazynu.

Co jest potrzebne w magazynie?

Magazyny wyposażane są w funkcjonalne regały i inne akcesoria, które ułatwiają rozmieszczenie oraz składowanie towarów. W magazynach otwartych najczęściej stosuje się stojaki, podstawki, klamry i legary. Stojaki składają się z metalowego słupa oraz ramion, w których mogą być przechowywane deski, stelaże etc.

Co wchodzi w zakres planowania gospodarki magazynowej?

W zakresie funkcjonowania gospodarki magazynowej są zagadnienia takie jak zarządzanie magazynem, infrastrukturą magazynową, kadrą pracowników magazynu i procesów magazynowych, a także wszystkie procesy magazynowe, takie jak przyjmowanie ładunków, składowanie i kontrola towaru, kompletowanie i wydawanie z magazynu.

Jak można usprawnić pracę w magazynie?

Poprawa pracy magazynu – pięć sposobów optymalizacji działania obiektu składowania
 1. Wdrożenie metodologii Lean management. …
 2. Zapewnienie odpowiedniej organizacji stanowisk pracy w magazynie. …
 3. Zadbanie o odpowiednią motywację pracowników. …
 4. Zlecenie części wykonywanych operacji logistycznych podwykonawcy.

Jak przebiega proces magazynowania?

Standardowo wyróżnia się 4 fazy procesu magazynowania. Są to: przyjęcie ładunku, składowanie (przechowywanie), kompletacja oraz wydawanie.

Jak można zaprojektować magazyn?

Jak zaprojektować magazyn? Aby to zrobić prawidłowo, przede wszystkim konieczne jest zebranie jak największej ilości informacji na temat potrzeb klienta, środków, jakimi dysponuje, oraz dostępnej przestrzeni. Gromadzenie danych jest ograniczone tylko przez poziom projektu, jaki chce się osiągnąć w danym momencie.

Jakie są strefy w magazynie?

Strefy w magazynie

To przyjecie towaru, składowanie, kompletacja oraz wydawanie towaru.

Jak zwiększyć miejsce na magazynie?

Wśród rozwiązań pozwalających zwiększyć ilość dostępnego miejsca, wymienić można zmiany w wyposażeniu i zmiany związane z organizacją pracy magazynu. Do pierwszej kategorii zalicza się m.in. użycie regałów takich jak double-deep, przepływowych (push-back, pallet flow) czy wjezdnych (drive-in).

Ile mają luzy manipulacyjne?

W celu prawidłowego i bezawaryjnego operowania jednostki ładunkowymi należy zapewnić luzy: dla palet 800 x 1200 mm to 100 mm z każdej ze stron, zatem wymiary miejsca paletowego wynoszą 900 x 1300 mm.

Co to jest powierzchnia magazynowa?

Powierzchnia magazynowa – całkowita powierzchnia magazynu obejmująca powierzchnię komunikacyjną, użytkową, pomocniczą, przyjęcia i wydania, przeładunkową i składową.

Jak zorganizować magazyn w firmie?

Organizując gospodarkę magazynową powinniśmy kierować się najważniejszymi zasadami organizacji magazynu, a mianowicie:
 1. zapewnieniem pożądanego poziomu obsługi klienta lub przedsiębiorstwa,
 2. dążeniem do zapewnienia racjonalnego przechowywania dóbr materialnych,
 3. możliwym jak najszybszym wykonywaniem zadań,

Jakie są metody składowania?

Podział technik ze względu na infrastrukturę i sposób składowania. Można wyróżnić metody składowania statyczne (na przykład składowanie blokowe lub na regałach półkowych) oraz dynamiczne (takie jak na regałach przepływowych lub karuzelowych).

Jakie są luzy manipulacyjne?

W celu prawidłowego i bezawaryjnego operowania jednostki ładunkowymi należy zapewnić luzy: dla palet 800 x 1200 mm to 100 mm z każdej ze stron, zatem wymiary miejsca paletowego wynoszą 900 x 1300 mm.

Ile wynosi luz manipulacyjny w magazynie?

Jeżeli ładunek przekracza gabaryty środka transportu, wartość promienia skrętu powinna być tak dobrana, aby w krańcowych przypadkach luz manipulacyjny między obrysem środka transportowanego ładunku a skrajną drogi wynosił minimum 15 cm.

Za co odpowiedzialny jest zarządca magazynu?

Osoba zajmująca się zarządzaniem czuwa m.in. nad prawidłowym przebiegiem transportu, odbioru i przekazania towarów, a także nad poprawnością dokumentacji. Kierownik układa również harmonogram i ocenia jakość pracy w magazynie. Dzięki temu towary mogą być dostarczane na czas i w nienaruszonym stanie.

Co to jest luz manipulacyjny?

Odstępy związane z relacjami pomiędzy składowanymi zapasami, urządzeniami do składowania, elementami i parametrami budowli magazynowej, parametrami techniczno-eksploatacyjnymi środków transportowych oraz przepisy i normy, które powinny być zachowane w zagospodarowaniu magazynu.

Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej

Różnego rodzaju przestrzenie magazynowe są nieodłącznym elementem działań wielu mniejszych i większych firm. W zależności od obszaru, w jakim działa określona marka oraz od tematyki, jakiej dotyczy jej działalność – przestrzenie magazynowe mogą się od siebie różnić. Jednak bez względu na to, do jakich konkretnie celów jest wykorzystywana taka hala, za każdym razem chodzi przede wszystkim o to, aby korzystanie z niej było dla przedsiębiorcy jak najbardziej efektywne.

Aby wynajmowana lub posiadana na własność przestrzeń magazynowa jak najlepiej spełniała swoje zadanie, tj. pozwalała jej użytkownikom na przechowywanie możliwie największej liczby towarów w jednym miejscu, warto zastanowić się nad procesem optymalizacji zagospodarowywania takiego wnętrza. Jakie praktyki są najczęściej stosowane, aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie? Na czym dokładnie polega właściwe zagospodarowywanie przestrzeni magazynowej? Na które elementy takich działań warto zwrócić szczególną uwagę?

Optymalizacja – co to takiego?

Optymalizacja to pojęcie z pogranicza wielu różnych dyscyplin. Oznacza ono poszukiwanie i wyznaczanie najlepszego możliwego rozwiązania określonego problemu. Optymalizacja może odnosić się również do planowania przestrzeni, dlatego tak dobrze sprawdza się w przypadku zagospodarowywania przestrzeni magazynowej.

Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej – na czym polega?

Decydując się na prowadzenie własnego biznesu, wiele osób zadaje sobie pytanie: „Na czym polega potrzeba zagospodarowania przestrzeni magazynowej?”. To bardzo ważne zagadnienie, ponieważ wpływa ono bezpośrednio na dalsze działania przedsiębiorstwa. Istotą gospodarki magazynowej jest stworzenie optymalnych warunków zapewniających ciągłość zaopatrywania produkcji, kompletowania i dystrybucji materiałów w obrębie przedsiębiorstwa przemysłowego.

Proces właściwego zagospodarowywania każdej przestrzeni jest wyjątkowo złożony i wymaga uwzględnienia wielu aspektów, które wspólnie mają znaczący wpływ na efektywność pracy i wygodę korzystających z niej osób. Podobnie jest w przypadku zagospodarowywania przestrzeni magazynowej. Dzięki najlepszemu rozmieszczeniu na niej poszczególnych stref funkcjonalnych, często dedykowanych poszczególnym grupom przechowywanych towarów, możliwe staje się maksymalne usprawnienie działań magazynu. Wiele zależy również od ścieżki, którą każdego dnia przebywają określone produkty, aby finalnie znaleźć się w rękach właścicieli i spełnić swoje zadanie. Właśnie od tego, jakie są kolejne etapy tej drogi, w dużej mierze zależy ostateczny kształt przestrzeni magazynowej.

Planując albo rozpoczynając proces zagospodarowywania przestrzeni magazynowej, nie należy zapominać również o wpływie warunków zewnętrznych na cały proces. Nie każdy zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że lokalizacja magazynu w istotny sposób wpływa na jego projektowanie i późniejsze funkcjonowanie.

Zagospodarowywanie przestrzeni magazynowej – najczęściej stosowane praktyki

Podczas procesu zagospodarowywania przestrzeni magazynowej dużą uwagę poświęca się opisom poszczególnych magazynów, jak i poszczególnym parametrom magazynu. Znaczenie ma również logistyka magazynowa, czyli wszelkie aspekty związane z transportem, przewożeniem i dystrybucją zasobów magazynowych na co dzień przechowywanych w przestrzeniach magazynowych. Właściwe zaplanowanie logistyki magazynowej znacząco usprawnia wszelkie pozostałe procesy wchodzące w skład funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Istotnym elementem procesów optymalizacji przestrzeni magazynowej jest też wydzielanie wspomnianych wcześniej stref magazynowych, dzięki którym cała przestrzeń jest dzielona na mniejsze fragmenty w zależności bieżących potrzeb. Aby we właściwy sposób wyznaczyć strefy magazynowe, należy na początku ustalić całkowitą powierzchnię magazynu wyrażoną w metrach kwadratowych. Następnym krokiem jest wyznaczenie obszaru, na którym miałyby być składowane zasoby magazynowe. Na koniec należy ustalić maksymalną wysokość składowania i na tej podstawie wyliczyć niezbędną powierzchnię magazynową.

Czynnikiem wpływającym na zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, poza rodzajem przechowywanych towarów, są również:

typy regałów lub innych konstrukcji służących do przechowywania;

rodzaj wykorzystywanych palet (Europalety, etc.);

projekt magazynu (układ pomieszczeń i stref);

sposób kompletowania poszczególnych zamówień.

Podsumowanie

Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej to kompleksowy proces, który wymaga od zaangażowanych w niego osób znajomości kolejnych etapów kompletowania, uzupełniania i dystrybucji zasobów magazynowych, a także specyfiki działania konkretnego przedsiębiorstwa przemysłowego. Właściwie zaprojektowany i wyposażony magazyn pozwala na zwiększenie efektywności podejmowanych w nich działań i sprawia, że firma ma szansę działać prężniej niż dotychczas. Różnorodne metody optymalizacji przestrzeni magazynowych, a także praktyki służące do właściwego ich zaplanowania to zagadnienia, które warto poznać i stosować na co dzień podczas prowadzenia przedsiębiorstwa.

5.0

Jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową?

Jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową?

Planowanie przestrzeni magazynowej powinno mieć miejsce w momencie wyboru pomieszczenia. Należy wziąć pod uwagę szereg aspektów, które uczynią magazyn funkcjonalnym miejscem, z uwzględnieniem eliminowania wypadków przy pracy. Dobra organizacja miejsca składowania towarów, uzależniona jest od wielu czynników do których należą:

rodzaj i powierzchnia magazynu,

specyfika i ilość przechowywanego towaru,

sposob transportu materiałów wewnątrz magazynu,

właściwe rozmieszczenie składowanego towaru,

odpowiednia liczba pracowników.

Mając już odpowiednie pomieszczenie, należy je wyposażyć w regały. Dobrze dobrane pomogą w pełni wykorzystać przestrzeń magazynową.

Zapraszamy do zapoznania się z rodzajami regałów dostępnymi w sklepie magazynuj.pl. Produkty te wykonane są z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących długą eksploatację oraz niezawodność.

Regały półkowe: ich głównym przeznaczeniem jest składowanie towarów w różnego rodzaju opakowaniach magazynowych. Zwykle wykorzystują je niewielkie magazyny, które zarządzają duża liczbą asortymentu w niewielkich ilościach. Regały półkowe posiadają wiele rozmaitych konstrukcji przez co każdy z klientów może dobrać coś dla własnych potrzeb. Dodatkowym plusem jest bezproblemowa możliwość regulowania wysokości półek, a głębokość tych regałów zagwarantuje swobodny ręczny dostęp do przechowywanych produktów. Regały półkowe są zwykle wyposażone w wiele dodatkowych elementów, takich jak separatory, przegrody, szuflady, kasety szufladowe, drążki czy wzmocnienia. Regały wspornikowe: służą do składowania materiałów dłużycowych, a ich budowa może być jedno lub dwustronna. Konstrukcja składa się ze słupa i szeregu wsporników przymocowanych do niego pod kątem prostym. Do obsługi regałów używane są zazwyczaj suwnice oraz specjalne wózki boczne. W nowoczesnych wyspecjalizowanych magazynach istnieją specjalne automatyczne regały przeznaczone wyłącznie do składowania dłużyc zbudowane z wielu półek, które dzięki mechanizmowi napędowemu mogą zmieniać swoje położenie w pionie.

Regały paletowe stałe: to najbardziej popularny typ regałów, które są na stałe połączone z powierzchnią składową. Wykonane są z kształtowników, prętów i rur stalowych. Ich konstrukcje kotwione są do podłogi za pomocą łączników rozporowych. Ich wymiary pozwalają na swobodne umieszczanie w gniazdach regałowych paletowej jednostki ładunkowej. Gniazda regałowe mogą być jedno- lub wielopaletowe. Paletowe regały stałe często budowane są jako rzędowe, obsługiwane przez wózki widłowe. Mogą być ustawiane jako regały wolno stojące lub zestawione w rzędy pojedyncze lub podwójne, obsługiwane z jednej lub z dwóch stron. Chociaż jest to najbardziej popularny typ to cechuje się stosunkowo niskim współczynnikiem wykorzystania powierzchni magazynowej, który kształtuje się na poziomie 40%. Regały wjezdne: przeznaczenie tego typu regałów to blokowe składanie zapasów uformowanych w paletach. Umożliwiają one wjazd wózka widłowego wraz z paletą w ich głąb. Największą zaletą tego typu rozwiązania jest wysoki współczynnik wykorzystania powierzchni magazynującej, który wynosi nawet do 80%. Jednakże posiadają też ograniczenia zastosowania gdyż regały te mogą być wykorzystane przy składowaniu towarów w niewielkiej ilości asortymentu i dużej liczbie palet danego wyrobu. Najczęstszym miejscem stosowanie regałów wjezdnych są drogie przestrzenie magazynowe np. Chłodnie. Kolejnym ograniczeniem jest jednostronna obsługa, a towary ułożone jako pierwsze mogą zostać pobrane jako ostatnie.

Regały przepływowe: są to regały zblokowane, posiadające na całej długości i wszystkich kondygnacjach przenośniki wałkowe lub krążkowe zamiast półek. Ładunek włożony do regału z jednej strony przetacza się po tych przenośnikach w miarę opróżniania danego poziomu regału do jego drugiego końca. Dzięki odpowiedniemu pochyleniu półek w stosunku do poziomu przetaczanie ładunku następuje dzięki sile grawitacyjnej. Bywają również regały z przenośnikami napędzanymi za pomocą silników. Ruch jednostek ładunkowych wewnątrz takich regałów jest wówczas wymuszony. Pozwalają one na najefektywniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej (80%) w porównaniu z wszystkimi poprzednimi metodami, dzięki uniknięciu dróg transportowych. Odmianą regałów przepływowych są regały paletowe typu Push Back. Mogą być zastosowane tam, gdzie zasada FIFO nie musi być zachowana.

Regały przesuwne: konstrukcja charakteryzuje się tym, że każdy rząd regałów posiada własny układ jezdny. Zezwala to na ruch całego rzędu regału wzdłuż torów umieszczonych w podłodze. Dzięki temu że pomiędzy regałami należy zachować jedynie miejsce na jeden lub dwa korytarze służące do obsługi, wskaźnik poziomu wykorzystania powierzchni magazynowej sięga nawet do 80%. Dużą zaletą tego rozwiązania jest również bezpośredni dostęp do każdej przechowywanej jednostki. Rozwiązanie to polecane jest dla firm przechowujących duży asortyment towarów w stosunkowo niewielkich ilościach.

Warto pamiętać też o zasadach umieszczania towarów na regałach, co znacznie usprawni pracę i wprowadzi porządek.

1. Ciężkie lub szklane przedmioty należy przechowywać na dolnych półkach regału.

2. Często używany towar najlepiej składować przy punktach przygotowywania zamówienia.

3. Produkty o mniejszej rotacji można umieścić na wyższych partiach regału.

Podsumowując – dobra organizacja przestrzeni magazynowej usprawnia pracę i podnosi jakość, które przekładają się na zwiększenie zysków oraz redukcję niepotrzebnych kosztów.

Jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową?

Jak maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynową?

Planowanie przestrzeni magazynowej powinno mieć miejsce w momencie wyboru pomieszczenia. Należy wziąć pod uwagę szereg aspektów, które uczynią magazyn funkcjonalnym miejscem, z uwzględnieniem eliminowania wypadków przy pracy. Dobra organizacja miejsca składowania towarów, uzależniona jest od wielu czynników do których należą:

rodzaj i powierzchnia magazynu,

specyfika i ilość przechowywanego towaru,

sposob transportu materiałów wewnątrz magazynu,

właściwe rozmieszczenie składowanego towaru,

odpowiednia liczba pracowników.

Mając już odpowiednie pomieszczenie, należy je wyposażyć w regały. Dobrze dobrane pomogą w pełni wykorzystać przestrzeń magazynową.

Zapraszamy do zapoznania się z rodzajami regałów dostępnymi w sklepie magazynuj.pl. Produkty te wykonane są z wysokiej jakości materiałów, gwarantujących długą eksploatację oraz niezawodność.

Regały półkowe: ich głównym przeznaczeniem jest składowanie towarów w różnego rodzaju opakowaniach magazynowych. Zwykle wykorzystują je niewielkie magazyny, które zarządzają duża liczbą asortymentu w niewielkich ilościach. Regały półkowe posiadają wiele rozmaitych konstrukcji przez co każdy z klientów może dobrać coś dla własnych potrzeb. Dodatkowym plusem jest bezproblemowa możliwość regulowania wysokości półek, a głębokość tych regałów zagwarantuje swobodny ręczny dostęp do przechowywanych produktów. Regały półkowe są zwykle wyposażone w wiele dodatkowych elementów, takich jak separatory, przegrody, szuflady, kasety szufladowe, drążki czy wzmocnienia. Regały wspornikowe: służą do składowania materiałów dłużycowych, a ich budowa może być jedno lub dwustronna. Konstrukcja składa się ze słupa i szeregu wsporników przymocowanych do niego pod kątem prostym. Do obsługi regałów używane są zazwyczaj suwnice oraz specjalne wózki boczne. W nowoczesnych wyspecjalizowanych magazynach istnieją specjalne automatyczne regały przeznaczone wyłącznie do składowania dłużyc zbudowane z wielu półek, które dzięki mechanizmowi napędowemu mogą zmieniać swoje położenie w pionie.

Regały paletowe stałe: to najbardziej popularny typ regałów, które są na stałe połączone z powierzchnią składową. Wykonane są z kształtowników, prętów i rur stalowych. Ich konstrukcje kotwione są do podłogi za pomocą łączników rozporowych. Ich wymiary pozwalają na swobodne umieszczanie w gniazdach regałowych paletowej jednostki ładunkowej. Gniazda regałowe mogą być jedno- lub wielopaletowe. Paletowe regały stałe często budowane są jako rzędowe, obsługiwane przez wózki widłowe. Mogą być ustawiane jako regały wolno stojące lub zestawione w rzędy pojedyncze lub podwójne, obsługiwane z jednej lub z dwóch stron. Chociaż jest to najbardziej popularny typ to cechuje się stosunkowo niskim współczynnikiem wykorzystania powierzchni magazynowej, który kształtuje się na poziomie 40%. Regały wjezdne: przeznaczenie tego typu regałów to blokowe składanie zapasów uformowanych w paletach. Umożliwiają one wjazd wózka widłowego wraz z paletą w ich głąb. Największą zaletą tego typu rozwiązania jest wysoki współczynnik wykorzystania powierzchni magazynującej, który wynosi nawet do 80%. Jednakże posiadają też ograniczenia zastosowania gdyż regały te mogą być wykorzystane przy składowaniu towarów w niewielkiej ilości asortymentu i dużej liczbie palet danego wyrobu. Najczęstszym miejscem stosowanie regałów wjezdnych są drogie przestrzenie magazynowe np. Chłodnie. Kolejnym ograniczeniem jest jednostronna obsługa, a towary ułożone jako pierwsze mogą zostać pobrane jako ostatnie.

Regały przepływowe: są to regały zblokowane, posiadające na całej długości i wszystkich kondygnacjach przenośniki wałkowe lub krążkowe zamiast półek. Ładunek włożony do regału z jednej strony przetacza się po tych przenośnikach w miarę opróżniania danego poziomu regału do jego drugiego końca. Dzięki odpowiedniemu pochyleniu półek w stosunku do poziomu przetaczanie ładunku następuje dzięki sile grawitacyjnej. Bywają również regały z przenośnikami napędzanymi za pomocą silników. Ruch jednostek ładunkowych wewnątrz takich regałów jest wówczas wymuszony. Pozwalają one na najefektywniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej (80%) w porównaniu z wszystkimi poprzednimi metodami, dzięki uniknięciu dróg transportowych. Odmianą regałów przepływowych są regały paletowe typu Push Back. Mogą być zastosowane tam, gdzie zasada FIFO nie musi być zachowana.

Regały przesuwne: konstrukcja charakteryzuje się tym, że każdy rząd regałów posiada własny układ jezdny. Zezwala to na ruch całego rzędu regału wzdłuż torów umieszczonych w podłodze. Dzięki temu że pomiędzy regałami należy zachować jedynie miejsce na jeden lub dwa korytarze służące do obsługi, wskaźnik poziomu wykorzystania powierzchni magazynowej sięga nawet do 80%. Dużą zaletą tego rozwiązania jest również bezpośredni dostęp do każdej przechowywanej jednostki. Rozwiązanie to polecane jest dla firm przechowujących duży asortyment towarów w stosunkowo niewielkich ilościach.

Warto pamiętać też o zasadach umieszczania towarów na regałach, co znacznie usprawni pracę i wprowadzi porządek.

1. Ciężkie lub szklane przedmioty należy przechowywać na dolnych półkach regału.

2. Często używany towar najlepiej składować przy punktach przygotowywania zamówienia.

3. Produkty o mniejszej rotacji można umieścić na wyższych partiach regału.

Podsumowując – dobra organizacja przestrzeni magazynowej usprawnia pracę i podnosi jakość, które przekładają się na zwiększenie zysków oraz redukcję niepotrzebnych kosztów.

Optymalizacja procesów magazynowych

Rozwój technologiczny sprawia, że z roku na rok poszerza się asortyment rozwiązań służących do usprawnienia procesów magazynowych. Równie dynamicznie zmieniają się potrzeby poszczególnych przedsiębiorstw. Transformację w branży magazynowej wymusza logistyka e-commerce – optymalizacja poszczególnych procesów jest obecnie jednym z głównych celów strategicznych dla wielu polskich firm. Automatyka magazynowa, systemy informatyczne, inteligentne wózki widłowe to tylko kilka rozwiązań, które pomagają usprawniać pracę magazynu.

Optymalizacja procesu magazynowania, czyli co?

Magazynowanie to proces, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie odpowiednich warunków fizycznych dla bezpiecznego przepływu oraz przechowywania towarów. Poszczególne operacje w procesie: przyjęcie zapasu, składowanie produktów, kompletacja zamówień oraz wydanie, podlegają optymalizacji. W czasach rosnących oczekiwań klienta oraz rezygnacji przedsiębiorstw z inwestycji w zapasy, koordynacja w czasie i eliminacja błędów to dwa kluczowe parametry dla prawidłowego przebiegu procesu.

Optymalizacja procesu magazynowania może być rozumiana jako swoista poprawa funkcjonowania całej logistyki magazynowej. Dziś zagadnienie optymalizacji jest o tyle ciekawe, że nigdy wcześniej procesy magazynowe nie cechowały się tak dużą dynamiką. Obserwujemy również coraz większą złożoność procesu. Na znaczeniu zyskują takie operacje, jak: ewidencjonowanie, kontrolowanie czy obsługa zwrotów. Przedsiębiorstwa starają się odpowiedzieć na oczekiwania rynku – optymalizują proces magazynowania dążą do zwiększenia wydajności w celu szybkiej realizacji zamówień klienta.

Więcej na temat magazynowania znajdziesz na naszym blogu: https://wdx.pl/2020/04/15/magazynowanie-towarow/.

Optymalizacja pracy magazynu poprzez strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie przepływu materiałów przekłada się na optymalną pracę magazynu. Konfiguracja poziomu zapasów jest kluczowa w perspektywie kosztów operacyjnych oraz satysfakcji klienta. Często pierwszym etapem optymalizacji jest audyt magazynu. Tego typu weryfikacja i ocena stanu procesu może zostać przeprowadzona przez specjalnie w tym celu powołaną jednostkę wewnętrzną lub przez firmę specjalizującą się w konsultingu logistycznym, jak WDX S.A. Audyt polega na szczegółowej i zaawansowanej diagnozie sposobu, w jaki magazyn działa obecnie i w jaki sposób powinien działać po wprowadzeniu rozwiązań usprawniających. Wiele firm rozumie bowiem, że aby optymalizacja procesu magazynowania była skuteczna, należy zdiagnozować indywidualne potrzeby konkretnego obiektu. Opieranie się na ogólnych trendach rynkowych jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przez kadrę zarządzającą.

Audyt może być punktem wyjścia dla stworzenia strategii logistycznej. Dysponując konkretnymi wskaźnikami ilościowymi możemy podejmować świadome decyzje. Tutaj, podobnie jak w przypadku decyzji pomiędzy outsourcingiem a własnym magazynem e-commerce, czynnikiem determinującym jest skala prowadzonego biznesu, a co za tym idzie złożoność i wydajność procesu – od wielozadaniowości, po automatyzację i digitalizację części lub całości prac realizowanych w magazynie.

Automatyka magazynowa i informatyczny system magazynowy

Chcąc zoptymalizować proces magazynowania i pracę zatrudnionych w nim ludzi, firmy inwestują w różnorodne rozwiązania. Jednym z nich jest automatyka magazynowa. Jest to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje zarówno urządzenia pozwalające na automatyzację poszczególnych operacji, jak systemy przenośników rolkowych do palet, jak i całych obiektów za pomocą układnic magazynowych. Automatyzacja umożliwia redukcję środków transportu wewnętrznego oraz personelu przeznaczonego do ich obsługi. Przestrzeń wykorzystywana do tej pory na korytarze robocze może być przeznaczona na składowanie – oznacza to optymalizację kubatury użytkowej magazynu, wysoką powtarzalność i redukcję błędów. W tym miejscu należy wyraźnie zaznaczyć, że automatyzacja powinna być środkiem, a nie celem samym w sobie!

Zobacz reorganizację procesów magazynowych polegającą na wykluczeniu z przepływu materiałów wózków podnośnikowych w PHUP Gniezno.

Kluczową rolę w procesie optymalizacji jest wykorzystywanie nowoczesnego oprogramowania, takiego jak informatyczny system magazynowy WMS. W zależności od przyjętych celów, jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać i kontrolować przebieg operacji magazynowych. Od rejestracji czasu poszczególnych zadań, poprzez obsługę statusów oraz przyjęć i wydań, przyporządkowanie towaru do zdefiniowanych kategorii, do stosowania w obiekcie podstawowej metodyki przepływu materiałów.

Układ technologiczny magazynu, a projekt logistyczny

Istotnym zagadnieniem związanym z optymalizacją pracy obiektu jest układ technologiczny magazynu. Prawidłowy układ bierze pod uwagę to, jak wyglądają strefy funkcjonalne i ich wzajemne powiązanie, jak odbywa się przepływ towarów, a także dostępność składowanych jednostek, wydajność oraz wykorzystanie posiadanej przestrzeni. W oparciu o te parametry projektuje się cały system magazynowy.

W WDX S.A. oferujemy projektowanie logistyczne, gdzie poprzez identyfikację i analizę wszystkich kluczowych parametrów przeprowadzoną przez doświadczonych projektantów, możesz otrzymać gotową receptę na optymalizację procesów magazynowych. Rekomendacja potencjalnych zmian w rozmieszczeniu poszczególnych obszarów operacyjnych, wykorzystania jednostek ładunkowych, środków transportu technicznego, eksploatacji wózków widłowych, bezpieczeństwa pracy, poziomu automatyzacji czy finalnej redukcji kosztów inwestycyjnych to tylko niektóre korzyści wynikające z takiego modelu współpracy.

Regały magazynowe jako kluczowy element optymalizacji

Na to, jak sprawnie przebiega praca w magazynie, ogromny wpływ ma wyposażenie techniczne w postaci regałów magazynowych. Od aspektów funkcjonalnych, poprzez poziom wydajności, do współczynnika wykorzystania powierzchni obiektu, a co za tym idzie koszty operacyjne.

Optymalizacja procesów magazynowych zakłada wykorzystanie regałów dostosowanych do specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. Na przykład regały wjezdne Drive-In czy przepływowe gwarantują wykorzystanie przestrzeni na poziomie 80%. Stąd cieszą się niesłabnącą popularnością w branży spożywczej, gdzie towary składowane są w kontrolowanej temperaturze, przez co koszt utrzymania jednego metra kwadratowego obiektu wzrasta. Niestety, poważnym ograniczeniem w obu przypadkach jest brak dostępu do każdej składowanej jednostki. Z odpowiedzią przychodzą systemy regałowe wysokiego składowania, które przy wdrożeniu odpowiedniego sprzętu do obsługi, przekładają się na wysoki współczynnik wykorzystania kubatury, przy optymalnym poziomie wydajności procesu.

Jak zagospodarować przestrzeń magazynową?

Gospodarka magazynowa ma niebagatelne znaczenie dla wydajności pracy w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie rentowności całego przedsięwzięcia. Rozsądne składowanie towarów, a w konsekwencji sprawne dostawy i wysyłki ładunków przyspieszają realizację zleceń, co przekłada się na zyski firmy. Co warto wiedzieć na temat optymalnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej?

Czym się kierować przy projektowaniu przestrzeni magazynowej?

Funkcjonalność – magazyn musi być funkcjonalny, a więc zapewniać dogodny dostęp do przechowywanych towarów. Istotne znaczenie ma tu zachowanie podziału organizacyjnego magazynu na poszczególne strefy , m. in. załadunku, przyjmowania, składowania oraz kompletacji i wysyłki zamówień. Przemyślane rozplanowanie i wyposażenie tych stref pomoże zwiększyć wydajność pracy na magazynie.

– magazyn musi być funkcjonalny, a więc zapewniać dogodny dostęp do przechowywanych towarów. Istotne znaczenie ma tu , m. in. załadunku, przyjmowania, składowania oraz kompletacji i wysyłki zamówień. Przemyślane rozplanowanie i wyposażenie tych stref pomoże zwiększyć wydajność pracy na magazynie. Bezpieczeństwo – przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy mają kluczowe znaczenie dla pracy na magazynie, gdzie należy zadbać o przestrzeganie norm związanych z przechowywaniem towarów, zwłaszcza tych niebezpiecznych, jak również z ochroną przeciwpożarową.

Wyposażenie magazynu

Montaż regałów magazynowych to skuteczny sposób na wygodne i bezpieczne składowanie towarów, w pełni wykorzystując przy tym gabaryty magazynu. – Przekonuje przedstawiciel firmy Orson zajmującej się wyposażeniem magazynów i montażem regałów magazynowych. – Istotne znaczenie ma tu odpowiedni dobór regałów, które powinny być dostosowane do specyfiki przechowywanych dóbr oraz zapotrzebowania związanego z dostępnością i sposobem wydawania ładunków. W zależności od rodzaju towarów można zdecydować się na regały paletowe, ale też półkowe czy przesuwne.

Sprawna polityka magazynowa zależy nie tylko od wydajności pracowników, ale również od optymalnego zagospodarowania dostępnej przestrzeni na magazynie. Odpowiednio zaprojektowany i wyposażony magazyn sprawi, że transport ładunków w obrębie przedsiębiorstwa będzie odbywał się szybciej i bardziej precyzyjnie, co przełoży się na większą efektywność działów produkcyjnych i sprzedaży. W tym celu konieczna jest optymalizacja sposobu zagospodarowania przestrzeni magazynowej z uwzględnieniem dwóch najważniejszych kryteriów, do których należy:Warto przy tym zaznaczyć, iż nie istnieje jeden wzór na zagospodarowanie magazynu. Wiele zależy tu od rozmiarów danego pomieszczenia, specyfiki składowanych towarów, obranej polityki magazynowej, a także struktury organizacji i zatrudnienia na magazynie.Kluczowe znaczenie dla zagospodarowania magazynu ma jego wyposażenie. Powinno ono ułatwiać przechowywanie, ale również wydawanie i przyjmowanie ładunków, zapewniając minimalizację wysiłku magazynierów przy zwiększeniu efektywności ich pracy. W tym celu wykorzystuje się szereg rozwiązań mających na celu maksymalne wykorzystanie dostępnej na magazynie przestrzeni. Popularną metodą jest piętrzenie ładunków, do czego służą specjalnePlanując wyposażenie magazynu, warto pamiętać o zachowaniu miejsca niezbędnego nanp. dla wózków widłowych pomiędzy regałami. Tak zaprojektowany magazyn znacznie usprawni pracę każdego przedsiębiorstwa.

Wyposażenie powierzchni magazynowych. Co powinno znaleźć się w każdym magazynie?

Niezależnie od tego, czy planujesz wynajem, czy zakup lub budowę magazynu, musisz poważnie przemyśleć kwestie jego wyposażenia. Co powinno znaleźć się w każdym obiekcie do składania towarów? O czym należy pamiętać kompletując wyposażenie powierzchni magazynowych?

Od czego zależy wyposażenie magazynów?

Na początku należy określić, jakie jest przeznaczenie magazynów oraz jakie warunki muszą zostać w nim spełnione – czy mają być dostosowane do przechowywania dokumentów, archiwów, czy muszą posiadać chłodnie itp. Zawsze trzeba pamiętać, że wyposażenie jest uzależnione od funkcji, jakie spełnia miejsca składowania.

Następnie należy wziąć pod uwagę wielkość obiektu oraz rozplanować procesy logistyczne, jakie będą w nim zachodzić. Jednym z najistotniejszych czynników jest typ produktów, które będą przechowywane – mając cały czas ten aspekt na uwadze powinno wybierać się odpowiednio przystosowane regały, skrzynie czy zbiorniki.

Niemniej istotnymi aspektami jest rodzaj opakowania towaru, sposób jego składowania oraz przemieszczania, a także rodzaje zabezpieczeń chroniące przed uszkodzeniem materiałów.

Co jest potrzebne w każdym magazynie?

Bez względu na to, co w magazynie będzie przechowywane, podstawowe wyposażenie powinno składać się z urządzeń transportowych, mebli i akcesoriów do składowania oraz urządzeń pomocniczych.

Do maszyn i urządzeń transportowych zalicza się przede wszystkim dźwignice (podnoszą i przenoszą towar), przenośniki (służą do przeładunku różnego rodzaju materiałów) oraz wózki jezdniowe. Przy pomocy wózków możliwy jest zarówno transport poziomy, jak i pionowy, dlatego często są wykorzystywane w magazynach średniego i wysokiego składowania.

Magazyny wyposażane są w funkcjonalne regały i inne akcesoria, które ułatwiają rozmieszczenie oraz składowanie towarów. W magazynach otwartych najczęściej stosuje się stojaki, podstawki, klamry i legary. Stojaki składają się z metalowego słupa oraz ramion, w których mogą być przechowywane deski, stelaże etc. Podstawki czy legary są wykorzystywane wtedy, gdy ładunek nie może stykać się z podłożem.

Różnego rodzaju regały dominują w magazynach zamkniętych, w których liczy się każdy centymetr kwadratowy powierzchni. Mogą być nieruchome lub przesuwne, przelotowe i okrężne. Dzieli się je również ze względu na wysokość na niskie (do 7m wysokości) i wysokie (ponad 7 m wysokości). Najbardziej popularnym typem są regały paletowe, które mogą być rzędowe, wjezdne, przejezdne i przepływowe. W nowoczesnych magazynach stosuje się też automatyczne systemy składowania.

Do urządzeń pomocniczych zalicza się sprzęt kontrolno-pomiarowy, przeciwpożarowy czy wszystkie urządzenia służące do utrzymania czystości. W przypadku przechowywania niektórych towarów niezwykle istotne jest posiadanie przyrządów do kontroli temperatury i wilgotności powietrza.

Specjalistyczne wyposażenie magazynu

W zależności od przeznaczenia magazynu, konieczny może być zakup chłodni dla szybko psujących się produktów spożywczych, silosów na produkty sypkie czy zbiorników do przechowywania paliwa. Do ładunków płynnych oraz sypkich wykorzystuje się również przystosowane do transportowania beczki.

Przed rozpoczęciem kompletowania wyposażenia magazynu każdy jego właściciel powinien zastanowić się nad swoimi potrzebami i do tego dopasować rodzaj urządzeń, regałów czy pojemników do przechowywania. Dzięki temu łatwiej będzie zoptymalizować procesy transportu czy przeładunku.

tematyka: budowa magazynu

Układ magazynu i czynniki, które należy rozpatrzyć podczas jego projektowania

Układ magazynu jest pierwszym krokiem w przygotowaniu prawidłowo funkcjonującego obiektu. Odpowiedni rozkład powierzchni magazynu jest skomplikowanym zadaniem, z którym musi zmierzyć się projektant. Artykuł ten skupia się na najważniejszych czynnikach, które należy wziąć pod uwagę, projektując układ magazynu, oraz przedstawia przykład projektu magazynu, który uwzględnia sześć stref wydzielonych ze względu na podejmowane w nich działania.

Na ogół projektant magazynu ma do dyspozycji przestrzeń, w której pewne czynniki stanowią poważne ograniczenie dostępnej powierzchni. Z tego powodu konieczna jest dokładna analiza dystrybucji.

Na etapie określania układu wewnętrznego i zewnętrznego magazynu mogą wystąpić trzy różne sytuacje, które wiążą się z koniecznością innego rozmieszczenia przestrzeni. Chodzi w szczególności o tworzenie nowych magazynów, rozbudowę istniejących oraz reorganizację magazynów, które są obecnie w eksploatacji.

Ostatnia z wymienionych sytuacji nie wymaga podejmowania decyzji mających duże znaczenie na rozwój działalności firmy w średnim i długim okresie.

Jednak bez względu na sytuację ogólny układ obiektu musi być zgodny z dobrym systemem magazynowania, tzn. z systemem, który spełnia następujące potrzeby: najlepsze wykorzystanie przestrzeni, ograniczenie przeładunku towarów do minimum, łatwość dostępu do magazynowanego produktu, maksymalny możliwy wskaźnik rotacji, maksymalna elastyczność układania produktu oraz łatwość kontroli ilości składowanych towarów.

Aby osiągnąć te cele, należy najpierw wykonać układ planimetryczny, bardziej znany pod angielską nazwą lay-out, tzn. projekt lub układ magazynu na płaszczyźnie.

Lay-out należy wykonać przede wszystkim zgodnie z zasadami właściwego magazynowania, które wymieniono powyżej, unikając stref i punktów wąskich gardeł, ułatwiając zadania przeładunkowe i określając urządzenia konieczne do zwiększenia prędkości ruchu w celu ograniczenia czasu pracy.

W projekcie magazynu i jego układu należy idealnie zdefiniować następujące strefy:

A. Strefy załadunku i rozładunku.

B. Strefę przyjmowania.

C. Strefę magazynowania.

D. Strefę kompletacji zamówień.

E. Strefę wysyłek.

Poniżej przedstawiono przykład lay-outu, w którym uwzględniono powyższe strefy:

Strefy załadunku i rozładunku (A)

Do stref załadunku i rozładunku, które zazwyczaj znajdują się na zewnątrz magazynu lub są z nim połączone, mają bezpośredni dostęp samochody ciężarowe lub pojazdy do transportu i dystrybucji towarów.

W dobrze zorganizowanym magazynie warto jest oddzielić te czynności od reszty obiektu i przeznaczyć odpowiednią przestrzeń na załadunek i rozładunek. Strefa ta może być zintegrowana z magazynem lub niezależna.

Dok z rampą przy magazynie.

Dok z rampą pośrednią w chłodni.

Zintegrowane strefy załadunku i rozładunku w magazynie

Jeżeli obszary przeznaczone na załadunek i rozładunek są umieszczone bezpośrednio po bokach magazynu w taki sposób, że układanie i zbieranie towarów odbywa się bez konieczności przemieszczania się do innych pomieszczeń, wówczas mówimy o strefach zintegrowanych w magazynie. Ich główną zaletą jest większa szybkość przeładunku, dlatego najlepiej wykorzystywać je do rozwiązań niezintegrowanych, pod warunkiem że dostępna jest wystarczająca przestrzeń.

Samochody ciężarowe ustawiają się przy dokach magazynu, które mogą być oddzielone od budynku przez rampę lub wbudowane i wyposażone w bramę wjazdową.

Doki oddzielone rampą pośrednią są zalecane w sytuacjach, w których jest to uzasadnione charakterem towaru, ochroną środowiska wewnętrznego lub bezpieczeństwem magazynowanego materiału.

Przykładem charakterystycznego zastosowania tego typu doków oddzielonych są chłodnie, w których za wszelką cenę należy unikać utraty zimna, jaka wystąpiłaby w przypadku doku połączonego z bramą wjazdową. Istnieje jednak wiele okoliczności, w których konstrukcja ta jest odpowiednia, zwłaszcza wtedy gdy bezpieczeństwo magazynu może być zagrożone.

Doki połączone z budynkiem umożliwiają ciężarówkom bezpośredni podjazd do ściany magazynu. Aby nie dopuścić do zmiany środowiska wewnętrznego obiektu, jego bramy wjazdowe muszą być wyposażone w co najmniej jeden system szczelnego zamknięcia. Może to być system metalowy lub płaszczowy.

Doki z bezpośrednim dostępem do magazynu.

Bramy wjazdowe z zamkiem metalowym są wyposażone w ręczny lub automatyczny system, który uruchamia płaską barierę stałą, składaną lub zwijaną. Otwiera się, gdy podjeżdża tir, a zamyka, gdy pojazd zakończy operację. Jeżeli system zamykania jest automatyczny, ochrona wewnętrznego środowiska jest bardziej skuteczna.

Śluzy są wyposażone w metalowy zamek oraz płaszcz zakładany na tira, gdy podjeżdża on do bramy, dzięki czemu środowisko zewnętrzne ma mniejszy wpływ na środowisko wewnętrzne.

Śluza z płaszczem.

Brama segmentowa.

Brama rolowana.

Projekt tego rodzaju stref ładunkowych musi uwzględniać fakt, że podłoga magazynu powinna znajdować się powyżej poziomu ruchu samochodów ciężarowych. Możliwe jest także zaprojektowanie stref załadunku i rozładunku, w których pojazdy wjeżdżają do dołu, jednak ruch i operacje są wykonywane szybciej, jeżeli magazyn jest na wyższym poziomie.

Różnicę w poziomie można osiągnąć na różne sposoby, więc niekoniecznie trzeba umieszczać podłogę budynku na większej wysokości. Można na przykład zmniejszyć strefę ruchu pojazdów ciężarowych, tym samym tworząc stopniowy spadek, dzięki czemu nie trzeba stosować stromych podjazdów, które utrudniają manewry i opóźniają ruch.

Ilustracja doku umieszczonego w dole.

Podczas ustalania różnicy poziomu mogą wystąpić dwie różne sytuacje w zależności od tego, czy ciężarówki podjeżdżające do stref załadunku i rozładunku to pojazdy firmowe, czy obce.

Jeżeli do stref załadunku i rozładunku będą podjeżdżać tylko i wyłącznie firmowe pojazdy o jednakowej wysokości skrzyni ładunkowej, można wówczas precyzyjnie ustalić różnicę poziomu bez potrzeby stosowania innych rozwiązań.

Jeżeli natomiast samochody ciężarowe, które podjeżdżają do tych stref, to pojazdy obce o innej wysokości skrzyni ładunkowej, konieczne jest zastosowanie systemu regulującego różnicę poziomów.

Wózek paletowy.

Na ogół zapewnienie odpowiedniego systemu regulacji jest konieczne. Dzieję się tak, ponieważ nawet w teoretycznie ujednoliconych pojazdach transportowych występują różnice w wysokości.

Jednym z powodów jest fakt, że resory samochodów ciężarowych z czasem „siadają“ z uwagi na rożne obciążenie lub dlatego że rozwój firmy wymaga zakupu bądź wynajmu innych środków transportowych. Różnica wysokości w skrzyniach ładunkowych pojazdów jest praktycznie nieunikniona.

Aby wyrównać te różnice, można wykorzystać urządzenia mechaniczne lub hydrauliczne. Urządzenia mechaniczne to rampy lub klapy, zazwyczaj metalowe, umieszczane ręcznie między dokiem a pojazdem. Elementy te umożliwiają wózkom podnośnikowym, wózkom paletowym lub jakimkolwiek innym urządzeniom mechanicznym używanych do załadunku i rozładunku samochodów ciężarowych wjazd i wyjazd z pojazdu.

Inne rozwiązanie polega na zastosowaniu drugiego z wymienionych systemów, tzn. metalowej rampy wyposażonej w jeden lub kilka cylindrów hydraulicznych. Element ten ułatwia dostęp i może być wbudowany w dok lub podnosić i opuszczać pojazd.

Platforma podnośnikowa.

Rampa wbudowana w dok.

Niezależne strefy załadunku i rozładunku

Tego rodzaju strefy znajdują się poza magazynem, chociaż zawsze w jego otoczeniu (można powiedzieć, że są na jego terenie). Są tak nazywane, ponieważ ich działanie jest całkowicie niezależne od właściwego magazynu. Zazwyczaj strefy te tworzy duża otwarta przestrzeń, do której samochody ciężarowe mają bezpośredni dostęp. Pojazdy ustawiają się w taki sposób, aby można je było załadować lub rozładować za pomocą wózków widłowych.

Rozwiązanie to jest stosowane przede wszystkim w tych magazynach, w których wykonuje się jedną z dwóch czynności, tzn. albo tylko załadunek, albo tylko rozładunek towarów. Ta cecha umożliwia osiągnięcie koniecznej szybkości obsługi, ponieważ samochody ciężarowe nie muszą podjeżdżać do doków, dzięki czemu skraca się czas potrzebny na ich ustawienie. Ponadto w ten sposób proces załadunku i rozładunku towarów jest całkowicie niezależny od cyklu pracy magazynu.

W tych strefach operacje przeładunku towarów na ciężarówkach mogą być wykonywane z boku lub z tyłu pojazdu. Jeżeli operacje są wykonywane z boku, stosuje się wózki widłowe, jak pokazano na zdjęciu z lewej strony.

Wózek obsługujący towar z boku pojazdu.

Wjazd przez rampę.

W pierwszej możliwości wózki widłowe podjeżdżają do ciężarówek za pomocą ramp. Zazwyczaj są to rampy metalowe ustawione przy ciężarówce ręcznie lub mechanicznie. W sprzedaży dostępnych jest wiele elementów tego typu, chociaż obecnie stosowane są dwa rodzaje, tzn. rampy modułowe i rampy montowane przy dokach rozładunkowych.

Rampy modułowe to konstrukcje metalowe wyposażone w antypoślizgową powierzchnię toczną, która może być stała – jeżeli wysokość samochodów ciężarowych jest jednakowa – lub ruchoma dla pojazdów o różnych wysokościach.

Natomiast rampy montowane przy dokach rozładunkowych są wbudowane za pomocą ceglanego lub betonowego murku, którego wysokość również może być stała albo zmienna. Jeżeli jest zmienna, konstrukcja rampy jest podobna do ramp wbudowanych do doków załadunkowych i rozładunkowych, które opisano powyżej.

Druga możliwość załadunku i rozładunku z tyłu ciężarówek polega na zastosowaniu mechanicznych ślizgaczy. Dzięki temu systemowi nie trzeba wchodzić do wnętrza skrzyni ładunkowej pojazdu, aby wykonać operacje. Wystarczy zamontować szyny umożliwiające przesuwanie towarów wzdłuż wnętrza pojazdu, a ruch odbywa się poprzez popychanie się ładunków.

Automatyczny załadunek za pomocą ślizgaczy.

Proces rozpoczyna się od umieszczenia jednej lub kilku jednostek przy wejściu do pojazdu. Następnie jednostki popychają się i przemieszczają do położenia zajmowanego przez poprzednią jednostkę. W ten sposób gromadzi się poszczególne ładunki do momentu wypełnienia skrzyni ładunkowej ciężarówki.

Strefa przyjęcia (B)

Strefa przyjęcia musi znajdować się w jak najbardziej oddzielonym miejscu od reszty magazynu, aby można było nie tylko przyjmować towary, lecz także przeprowadzać kontrolę jakości i sortowanie.

Strefa przyjęcia.

Po sprawdzeniu, czy dostawa spełnia wymagania związane z właściwością i jakością zamówionych towarów, ustala się lokalizację ładunku w magazynie.

W zależności od rodzaju magazynu może być konieczne przetworzenie przyjętych jednostek. W takim przypadku należy odpowiednio zaprojektować tę strefę, aby umożliwić wspomnianą funkcję. Na przykład może okazać się konieczne rozłożenie przyjętych palet na mniejsze jednostki lub wyciągnięcie elementów owiązanych taśmą itp.

Z uwagi na znaczenie odpowiedniej kontroli jakości oraz przede wszystkim prawidłowej lokalizacji dla przyszłej wydajności magazynu strefa ta musi mieć zapewnioną jak największą przestrzeń i niezależność.

Obecnie prawie wszystkie produkty obsługiwane w magazynie posiadają kody kreskowe, które mogą być odczytane przez skaner. Po zidentyfikowaniu jednostek centralny komputer magazynu może od razu wygenerować etykietę lokalizacji towaru. Etykietę może następnie odczytać operator wózka widłowego lub skanery automatycznych systemów mechanicznych, które znajdują się w magazynie, w celu ułożenia towaru w odpowiednim miejscu.

Terminal radiowy odczytujący informacje z palety.

Strefa magazynowania (C)

Właściwa strefa magazynowania jest przeznaczona wyłącznie na składowanie towaru. Istnieją różne rodzaje magazynowania towarów: bezpośrednio na posadzce, bezpośrednio na posadzce ułożone w stos i bloki; na regałach magazynowych. Wybranie określonego sposobu zależy przede wszystkim od rodzaju magazynowanego produktu, od możliwości ułożenia go w stos lub od ilości i czasu, przez jaki musi być składowany.

Magazynowanie w formie stosu polega na układaniu poszczególnych jednostek ładunkowych bez żadnych elementów pośrednich, z wyjątkiem palet wykorzystywanych jako podpora. Zaletą tego sposobu jest lepsze wykorzystanie przestrzeni, ponieważ nie tworzy się nieużywanych pozycji. Nie wszystkie towary mogą być magazynowane w ten sposób, gdyż każdy produkt posiada pewną granicę wytrzymałości, a zatem maksymalną wysokość ułożenia w stos. Dużą wadą tego systemu jest brak dostępu, tzn. aby można było wyjąć jakikolwiek ładunek, najpierw należy zdjąć znajdujący się nad nim stos.

Stertowanie może być głównie stosowane do dwóch rodzajów ładunków, tzn. do towarów o dużej wytrzymałości wewnętrznej oraz do towarów umieszczonych w sztywnych opakowaniach. Towary o dużej wytrzymałości wewnętrznej, takie jak cegła ceramiczna, bloczki betonowe itd., umożliwiają bezpośrednie magazynowanie, czasem nawet bez palet lub jakichkolwiek innych systemów podparcia. Inne towary, takie jak pasza, cement i kruszywa (składowane w workach), również umożliwiają ten sposób składowania ładunku z uwagi na ich wytrzymałość na ściskanie. Jednakże w tym przypadku konieczne jest zastosowanie palet lub innych systemów podparcia, aby można je było odpowiednio obsługiwać.

Sztywne opakowania, takie jak pudełka tekturowe, skrzynie drewniane lub skrzynie z tworzywa sztucznego, mogą być układane w stos bez problemu, jednak sztywność i wytrzymałość tych opakowań mają wpływ na możliwość gromadzenia większej lub mniejszej liczby jednostek na mniejszej lub większej wysokości.

Jeżeli potrzeba magazynowania na wysokości przekracza wytrzymałość na stertowanie jednostek ładunkowych lub jeżeli konieczna jest większa dostępność produktu, należy zastosować regały.

Magazynowanie na regałach wykonuje się poprzez zastosowanie konstrukcji metalowych, które zasadniczo składają się z ram i odpowiednio usztywnionych belek nośnych. Elementy te tworzą strukturę wielokomórkową, w której powstają wolne miejsca do układania jednostek ładunkowych. Konfiguracja i układ komórek (lub miejsc paletowych) mogą być różne, aby umożliwić dostosowanie do poszczególnych operacji oraz do potrzeb dostępności i gromadzenia ładunku.

Magazyn firmy dystrybucyjnej.

Strefy kompletacji zamówień (D)

Strefy omówione w niniejszym punkcie nie są niezbędne we wszystkich magazynach, lecz tylko w tych, w których wydawany towar musi mieć inną konfigurację lub skład niż towar przyjmowany albo też wymaga innej modyfikacji.

Strefy kompletacji zamówień mogą być zintegrowane ze strefami magazynowania. Tak jest w przypadku kompletacji wykonywanej z regału. Mogą być także oddzielone od strefy magazynowania lub utworzone w miejscach specjalnych, zazwyczaj wyposażonych w systemy automatyczne lub półautomatyczne.

Zdjęcie przedstawia strefę kompletacji zamówień w magazynie przeznaczonym na baterie i akcesoria łazienkowe.

Strefy wysyłki (E)

Strefy te są przeznaczone na pakowanie zamówień skompletowanych w strefach, które opisano w poprzednim punkcie. W zależności od potrzeby strefa ta może być także przeznaczona na gromadzenie towarów, które będą wydawane i ładowane na pojazdy dostawcze i dystrybucyjne.

Aby zapewnić odpowiednią szybkość ruchu w magazynie, strefy te muszą być zaprojektowane w specjalnym miejscu, wyodrębnionym od reszty obiektu.

Jeżeli zastosowano oddzielne strefy przyjęcia i wysyłki, każda z nich musi także posiadać oddzielne strefy załadunku i rozładunku. Jeżeli natomiast strefy przyjęcia i wysyłki są położone blisko siebie, wystarczy ustanowić jedną, wspólną strefę załadunku i rozładunku, jednak rozwiązanie to powoduje większe utrudnienie kontroli przepływu towarów i ruchu pojazdów.

Magazyn firmy dystrybucyjnej.

Strefy usługowe

Część magazynu należy przeznaczyć na niektóre czynności związane z usługami obiektu, takie jak biura, dział kontroli, szatnie, toalety i miejsca ładowania akumulatorów urządzeń przeładunkowych.

Dział kontroli powinien znajdować się w strefie przyjęcia i wydania lub, w miarę możliwości, między tymi dwiema strefami, aby zapewnić większą operatywność i efektywność pracy personelu obsługującego ten dział.

Szatnie, toalety i biura mogą znajdować się w dowolnym miejscu w magazynie, jednak logicznie jest umieścić je w pobliżu pomieszczeń kontroli. Dobrym rozwiązaniem w celu zbliżenia tych obszarów jest zbudowanie podestu nad strefą przyjęcia i wydania, w którym utworzy się stosowne pomieszczenia.

Miejsce przeznaczone na ładowanie akumulatorów urządzeń przeładunkowych musi być odizolowane i wyposażone w odpowiednią wentylację, aby zapewnić większe bezpieczeństwo i zapobiec wypadkom podczas operacji wykonywanych w tym obszarze.

Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej producenta słonych przekąsek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PROMAG z siedzibą w Poznaniu, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101/02, poz. 926).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PROMAG z siedzibą w Poznaniu, w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 101/02, poz. 926).

Jesteś tutaj: Strona główna / Doradca » Regały magazynowe » Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej producenta słonych przekąsek

Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej producenta słonych przekąsek

Miejsce: Centrum Logistyczne firmy Lorenz Bahlsen Snack-World

Cel: optymalizacja operacji magazynowych w nowo wybudowanym magazynie

Rozwiązanie: automatyczny system przenośników wraz z 2 windami, regały paletowe rzędowe, regały przepływowe cart push-back, regały wjezdne w kolejnym etapie zamienione na regały gęstego składowania AutoMAG Shuttle

Korzyści:

automatyzacja procesów transportu z produkcji na magazyn

optymalizacja procesów składowania

optymalne wykorzystanie posiadanej powierzchni magazynowej

częściowe wyeliminowanie pracy wózków widłowych dla składowania produktów o długich seriach

poprawa bezpieczeństwa pracy

wzrost wydajności operacji

nadzór nad stanami magazynowymi

Wszystkim miłośnikom chipsów z pewnością dobrze znana jest marka Crunchips, której właścicielem jest The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o. – światowy producent chipsów, chrupek i słonych przekąsek. W Polsce firma zatrudnia ponad 1000 osób w siedzibie w Sadach k/Poznania, zakładzie produkcyjnym w Stanowicach pod Wrocławiem oraz w innych lokalizacjach sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju. Właśnie, aby tę sieć usprawnić firma wybudowała Magazyn Centralny obok zakładu w Stanowicach. Obiekt ten jest największym magazynem firmy Lorenz Snack-World w Polsce i został zaprojektowany jako magazyn wysokiego składowania typu A. Składowane są w nim głównie produkty pochodzące z pobliskiego zakładu produkcyjnego oraz wyroby marki Lajkonik, których dystrybutorem jest Lorenz. Za wyposażenie inwestycji w systemy składowania i transportu wewnętrznego odpowiedzialna była firma PROMAG S.A.

Jednostką ładunkową w Centrum Logistycznym firmy Lorenz Bahlsen Snack-World jest europaleta o wadze od 60 do 600 kg, która formowana jest na etapie produkcji podczas procesu pakowania. Uformowana jednostka ładunkowa transportowana jest automatycznym systemem przenośników i wind do Magazynu Centralnego, który zlokalizowany jest w oddzielnym obiekcie. Od tego momentu rozpoczyna się w firmie Lorenz myśl techniczna i wyposażenie firmowane marką PROMAG. Paleta z przysmakami Lorenz za pomocą przenośników rolkowych dostaje się do windy, która podnosi ją na poziom 4,9 m umożliwiający pokonanie przeszkody w postaci bram szybkobieżnych. Za bramami ładunek ponownie za pomocą windy jest transportowany na poziom 0 i dalej do tunelu łączącego obiekt produkcyjny z magazynowym. W tunelu pracuje przenośnik wałkowy, który na wejściu kolejkuje jednostki ładunkowe po 4 szt. Tak utworzony ładunek przemieszczany jest do końca 105 metrowego tunelu, gdzie jest rozdzielany na pojedyncze palety. Przenośnik zakończony jest transferem, ukierunkowującym palety dłuższym lub krótszym bokiem, aby skrócić operacje pobierania i składowania palet przez wózki. System umożliwia wycofanie wadliwej palety ponownie na produkcję (układ rewersyjny). Pracownicy firmy Lorenz mogą czuwać nad przebiegiem tego procesu dzięki wizualizacji pracy linii przenośników. Pojedyncza paleta pobierana jest z przenośnika za pomocą wózków widłowych i dalej transportowana na regały lub bezpośrednio do strefy załadunku.

W pierwszym etapie Centrum Logistyczne Lorenz zostało wyposażone w 3 systemy regałowe PROMAG: regały paletowe rzędowe, paletowe wjezdne i przepływowe typu cart push-back o łącznej pojemności prawie 10 tys. miejsc paletowych. Regały te zostały dobrane pod kątem optymalizacji operacji magazynowych. System regałów cart push-back przeznaczony jest do kompletacji przesyłek, regały wjezdne do składowania produktów o długich seriach produkcyjnych, natomiast regały paletowe rzędowe do składowania krótkich partii. Zainstalowane systemy regałowe były punktem wyjścia do odpowiedniego zaprojektowania systemu WMS do zarządzania przepływem składowanych towarów.

W miarę funkcjonowania nowego magazynu w Stanowicach i wzroście liczby operacji magazynowych, pojawiła się koncepcja zamiany regałów wjezdnych na półautomatyczny system gęstego składowania AutoMAG Shuttle. Dzięki tej operacji zwiększono ilość miejsc paletowych w Centrum Logistycznym aż o 2015 oraz zwiększono tempo pracy przy wzroście bezpieczeństwa. Było to możliwe dzięki zastosowaniu aż 7 wózków wahadłowych AutoMAG Shuttle.

Obiekt w Stachowicach oraz znajdujące się w nim wyposażenie przyczyniły się w znaczący sposób do optymalizacji operacji magazynowych w sieci dystrybucji firmy Lorenz Snack-World, co przełożyło się na skrócenie procesu obsługi klienta i obniżenie kosztów działalności.

Zobacz jak pracuje Centrum Logistyczne Lorenz Bahlsen Snack-World w Stanowicach

키워드에 대한 정보 potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej

다음은 Bing에서 potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Szła Dzieweczka Nuty Na Pianino | 🎹 Szła Dzieweczka - Piano Tutorial (Mega Łatwa Wersja) 🎵 Nuty W Opisie 🎼 상위 184개 베스트 답변
See also  Test Z Angielskiego Dni Tygodnia | Dni Tygodnia Po Angielsku 상위 180개 답변

See also  Ks Marek Dziewiecki O Miłości | Konferencja Miłość I Jej Karykatury Ks. Dr Marek Dziewiecki – 1.03.2021R. 17073 명이 이 답변을 좋아했습니다

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Gospodarka Magazynowa cz. 1 – Wprowadzenie

 • gospodarka magazynowa
 • Magazyn
 • enova
 • erpit
 • Towar
 • Materiał
 • Produkt

Gospodarka #Magazynowa #cz. #1 #- #Wprowadzenie


YouTube에서 potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Gospodarka Magazynowa cz. 1 – Wprowadzenie | potrzeba właściwego zagospodarowania przestrzeni magazynowej, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment