Nowy Rok Scenariusz Zajęć Świetlicowych | Nowy Rok 2018 129 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “nowy rok scenariusz zajęć świetlicowych – NOWY ROK 2018“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog/. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Gosia Promyk 이(가) 작성한 기사에는 조회수 7,030회 및 422359 Like 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

nowy rok scenariusz zajęć świetlicowych 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 NOWY ROK 2018 – nowy rok scenariusz zajęć świetlicowych 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Szczęśliwego Nowego Roku 2018 Dla Przyjaciół , Znajomych i Gości
Serdecznie Wszystkich Pozdrawiam

nowy rok scenariusz zajęć świetlicowych 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Nowe Skalmierzyce – Nowy Rok przed nami.

Scenariusz zajęć do programu kształcenia „Myślę- działam- ę w świat” … uczniów, aby wykreślili wyrazy Nowy Rok , odczytali oraz zapisali powstałe.

+ 여기에 보기

Source: projekt.noweskalmierzyce.pl

Date Published: 1/21/2022

View: 2366

Stary Rok / Nowy Rok – scenariusz zajęć | tekst nr 33786

U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze «« … Stary Rok / Nowy Rok – scenariusz zajęć. SCENARIUSZ Temat tygodnia: Witaj, Nowy Roku

+ 여기에 보기

Source: www.edukacja.edux.pl

Date Published: 9/14/2022

View: 7877

Przedstawienie teatrzyku świetlicowego pt. “Witaj Nowy Roku.”

Na święty sylwester mroźno, zapowiedź na zimę mroźną. Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się zgłosi. W noc sylwestrową łagodnie, będzie kilka …

+ 여기에 더 보기

Source: sp12.siedlce.pl

Date Published: 6/22/2022

View: 7473

Klasa III, edukacja społeczna, krąg tematyczny „Co nam nowy …

Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 76, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: … Nowy Rok w Polsce i na świecie; wyjaśnia noworoczne przysłowia; …

+ 더 읽기

Source: zasobyip2.ore.edu.pl

Date Published: 3/10/2022

View: 6400

witamy Nowy Rok

Dzień poprzedzający Nowy Rok nosi w polskiej tradycji miano Sylwestra. … Scenariusz lekcji zajęć świetlicowych jest przeznaczony dla klasy czwartej szkoły …

+ 여기를 클릭

Source: static.scholaris.pl

Date Published: 1/17/2022

View: 6384

Nowy Rok – scenariusz zajęć – autyzm.life i Neuroróżnorodni

Nowy Rok – scenariusz zajęcia. Scenariusz zajęcia przeprowadzonego 4 stycznia 2010 r. przez nauczyciela kontraktowego Iwonę Ostrowską dla …

+ 여기에 더 보기

Source: autyzm.life

Date Published: 6/9/2022

View: 2051

SKOK W NOWY ROK – PrzedszkoUczek.pl

http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7974 – wiersz „Rok” … scenariusz zajęć dla dzieci młodszych z kartami pracy i pomocami …

+ 여기에 보기

Source: przedszkouczek.pl

Date Published: 8/15/2022

View: 2464

Nowy Rok – scenariusze zajęć edukacyjno – terapeutycznych

Stary Rok / Nowy Rok – scenariusz zajęć … Przedstawienie teatrzyku świetlicowego pt.: „Witaj Nowy Roku”. Uczestnicy: Dzieci z klas II-III …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: autyzmwszkole.com

Date Published: 1/14/2022

View: 8087

Scenariusze zajęć. Tydzień 17. Witamy Nowy Rok | Uczę.pl

Lekcje: Scenariusze lekcji · Anna Boboryk, Bożena Godzimirska, Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Maria Śmigla, Barbara Nawolska, Joanna Wasilewska, Malina …

+ 여기를 클릭

Source: ucze.pl

Date Published: 3/3/2021

View: 5720

Witamy Nowy Rok! Poznajemy wiele wierszyków i piosenek z …

Tematy kompleksowe realizowane w styczniu: Nowy rok się właśnie zaczął i z … SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II …

+ 여기에 더 보기

Source: docplayer.pl

Date Published: 2/7/2022

View: 703

주제와 관련된 이미지 nowy rok scenariusz zajęć świetlicowych

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 NOWY ROK 2018. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

NOWY  ROK  2018
NOWY ROK 2018

주제에 대한 기사 평가 nowy rok scenariusz zajęć świetlicowych

  • Author: Gosia Promyk
  • Views: 조회수 7,030회
  • Likes: 422359 Like
  • Date Published: 2017. 12. 28.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=-or-apgpzQ0

Stary Rok / Nowy Rok – scenariusz zajęć

SCENARIUSZ

Temat tygodnia: Witaj, Nowy Roku

Temat dnia: Stary Rok / Nowy Rok

Data: 5.01.2015r.

Klasa: I d

Prowadzący: Anna Kasz

Edukacje:

– polonistyczna;

– matematyczna;

– społeczna;

– plastyczna;

– muzyczna.

Cele ogólne:

– poszerzenie wiadomości o stały następstwie i powtarzalności pór roku, miesięcy i dni tygodni;

– zachęcanie do uważnego słuchania tekstu wiersza i analizowania jego treści;

– poszerzenie słownictwa.

Cele szczegółowe:

– zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w kolejnych porach roku;

– utrwalenie w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych nazw pór roku, miesięcy i dni tygodnia oraz ich stałego następstwa;

– zapoznanie z różnego rodzaju kalendarzami;

– rozwijanie umiejętności dokonywania opisu na podstawie treści wiersza;

– zachęcanie do wyszukiwania wyrazów o przeciwstawnym znaczeniu w zabawie werbalnej.

Metody:

– czynne (zadań stawianych dzieciom w celu nabywania nowych umiejętności oraz kierowanie aktywnością);

– słowne (wiersz, rozmowa);

– oglądowa (pokaz ilustracji, kalendarzy).

Formy:

– zbiorowe;

– grupowe;

– indywidualna.

Środki dydaktyczne:

– wiersz “Zmartwienia Starego Roku” N. Łasochy;

– kalendarze;

– gra memory “Przeciwieństwa”;

– ilustracje pór roku i miesięcy;

– płyta CD – “Cztery pory roku” Vivaldi.

Przebieg lekcji:

1. Przeczytanie wiersza, jako wprowadzenie do zajęć

Natalia Łasocha “Zmartwienie Starego Roku”

Gdy księżyc już świecił, gwiazdy migotały,

dreptał wąską dróżką zmęczony Rok Stary.

Był całkiem wysoki, ale przygarbiony,

miał wąsy pod nosem i beret zniszczony.

Szedł sobie powoli po bielutkim śniegu,

gdy nagle ktoś mały zatrzymał się w biegu.

Na głowie miał czapkę z jednym pomponikiem,

a zziębłe policzki owinął szalikiem.

Spojrzał chłopczyk z troską na pana starszego,

a ten mu powiada: “Posłuchaj, kolego…

Niełatwa to sprawa cały rok pracować.

Cztery pory roku trzeba przypilnować,

miesięcy doglądać, by się nie mieszały,

a w każdym tygodni dni się pojawiały”.

Westchnął ciężko Rok, gdy skończył narzekać,

a chłopczyk od razu zaczął go pocieszać:

To teraz odpoczniesz, przecież zasłużyłeś.

Ja się zajmę wszystkim, co dotąd robiłeś”.

“A kim to ty jesteś?” – spytał się Rok Stary.

Zmarszczył lekko czoło i zdjął okulary.

Chłopczyk zsunął czapkę i w przód zrobił krok.

Skłonił się i szepnął: “Jestem Nowy Rok”.

Rozmowa z dziećmi inspirowana treścią wiersza. Dzieci dzielą się własnymi doświadczeniami związanymi z odejściem starego roku, a przyjściem nowego.

2. Nauczyciel prezentuje różnego typu kalendarze. Dzieci wraz z nauczycielem wymieniają dni tygodnia, pory roku oraz uczą się, powtarzając, nazw miesięcy.

3. Przeciwieństwa – zabawa werbalna. Nauczyciel rozkłada grę memory z przeciwieństwami, zaś uczniowie po kolei losują jedną kartę i mówią do niej przeciwieństwo, np. : ciepło – zimno.

4. Spacer z porami roku – zabawa naśladowcza. Dzieci zostają podzieleni na 4 grupy. Dostają od nauczyciela szarfy w 4 kolorach: zielony, żółty, czerwony, niebieski. Kolory szarf oznaczają daną porę roku. Dzieci spacerują po sali słuchając muzyki poważnej, gdy muzyka zamilknie dzieci wykonują cechy charakterystyczne dla swojej pory roku:

wiosna – dziecko kuca i powoli się unosi, jak rosnąca trawa;

lato – dziecko porusza rękami, jakby pływało;

jesień – dziecko nachyla się i zbiera kasztany;

zima – dziecko kuli się i trzęsie się z zimna.

Następuje zmiana pory roku.

5. Spacer z Vivaldim – aktywne słuchanie muzyki. Nauczyciel zapoznaje dzieci z 4 utworami Vivaldiego: wiosna, lato, jesień, zima. Dzieci podzieleni na 4 grupy z szarfami w odpowiednim kolorze spacerują, gdy nie ma muzyki. Gdy tylko dzieci usłyszą muzykę, muszą zgadnąć, jaką porę roku Vivaldiego słychać. Tańczą tylko te dzieci, które usłyszą swoją porę roku.

6. Dwanaście miesięcy – kolorowanka. Zadaniem dzieci jest pokolorowanie odpowiedniej części koła na kolor pory roku oraz dorysowanie elementów do drzew wg. pór roku (wiosna – kwitnące kwiaty na gałęziach, lato – zielone liście, jesień – kolorowe liście jesienne, zima – gałęzie brązowe). Następnie ilustracje dzieci wklejają do zeszytu w linie.

Przedstawienie teatrzyku świetlicowego pt. “Witaj Nowy Roku.”

Przedstawienie teatrzyku świetlicowego pt. “Witaj Nowy Roku.”

Temat: Przedstawienie teatrzyku świetlicowego pt. “Witaj Nowy Roku.”

Uczestnicy: Dzieci z klas II-III uczęszczające do świetlicy szkolnej oraz gośćinnie Nowy Rok – uczeń klasy VI.

Czas trwania: 45 minut.

Cele główne:

wpajanie dzieciom tradycji kolędowania,

rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

pobudzanie talentów aktorskich,

ćwiczenie umiejętności opanowania tremy.

Cele operacyjne:

Po zakończeniu zajęć dzieci:

potrafią zaprezentować przedstawienie pt.: “Witaj Nowy Roku”,

głośno i wyraźnie deklamują opanowany tekst,

wykonują układ taneczny do melodii “Polka Tyrolska”,

znają piosenkę pt. “Przybył Nowy Roczek”,

znają wiele przysłów noworocznych,

dążą do osiągnięcia wspólnego celu,

integrują się w grupie,

potrafią wyrażać własne emocje.

Metody i formy pracy: przedstawienie teatralne, tańce, śpiew, zabawy integracyjne z całą grupą.

środki dydaktyczne: przedstawienie “Witaj Nowy Roku”, magnetofon, płyta z nagraniami, kurtyna, scenografia chaty wiejskiej, maski, kostiumy, rekwizyty.

Przebieg zajęć

1. Dzieci śpiewają piosenkę pt. “Przybył Nowy Roczek” – słowa – Krzysztof Marzec, muzyka – FASOLKI

2. życzenia Nowego Roku:

Jestem Nowy Roczek, witajcie Kochani!

Dwanaście miesięcy będę tutaj z Wami.

By szczęcia i zdrowia Wam nie brakowało,

a wszystkie dni mijały słonecznie,

tego życzę serdecznie!

3. Przysłowia na Nowy Rok przedstawiane przez dzieci:

Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi.

Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.

Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.

Nowy Rok jaki, cały rok taki.

Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny.

Noworoczna pogoda słońcu w lecie się doda.

Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże.

Dzień sylwestrowy pokaże czas lipcowy.

Gdy na Nowy Rok pluta, za żniwem będzie pokuta,

Gdy Nowy Rok nastąpi z czerwoną zorzę, w tym roku niepogody i wiatry się mnożą.

Gdy Nowy Rok skwar i upał, baran wilka będzie chrupał.

Na szczęcie, na zdrowie, na ten nowy Rok, aby was nie bolała głowa ani bok.

Na święty sylwester mroźno, zapowiedź na zimę mroźną.

Taką pogodę Nowy Rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się zgłosi.

W noc sylwestrową łagodnie, będzie kilka dni pogodnie.

Jak Nowy Rok mglisty, zjedzą kapustę glisty.

Gdzie turoń chodzi, tam się żyto rodzi, a gdzie nie chodzi, tam się nie rodzi. Gdzie jego stopy, tam staną kopy.

4. Dzieci rozwiązują zagadki, które przygotował dla nich Nowy Rok:

Bardzo hucznie go witamy, tańczymy i wesoło śpiewamy. (Nowy Rok)

Nowy Rok! Nowy Rok! Słonka będzie więcej! Przywędruje z nim krok w krok dwanaście …(miesięcy)

Ostatni dzień roku. (Sylwester)

Własnie ta godzina mówi w środku nocy, że już Nowy Rok wkroczył. (dwunasta)

Z Nowym Rokiem wszyscy sobie ślą nawzajem wiele… (życzeń)

Kolorowe gwiazdeczki błyszczące na niebie, nocą zapraszają na pokaz również Ciebie. (fajerwerki, sztuczne ognie)

Noworocznych wiele życzeń niesie dzieciom mroźny… (styczeń)

Można spotkać tu kaczuszkę i księniczkę oraz wróżkę, wszyscy pięknie są ubrani, w takt muzyki mkną po sali. (bal przebierańców)

5. Nowy Rok krótko przypomina tradycje związane z kolędowaniem.

6. Zaproszenie na przedstawienie

Gospodarz:

Kochany Nowy Roku my również przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne przedstawienie. Usiędź proszę i obejrzyj.

7. Teatrzyk pt. “Witaj Nowy Roku – na podstawie scenariusza Wiery Badalskiej ze zmianami własnymi.

KOLĘDNICY

OSOBY: Gospodarz, Gospodyni, trzy córki, Gwiazdor, Kogut, Turoń, Niedźwiedź, Koza, Diablik.

CÓRKI:

Nowy rok nadchodzi,

Przywitać się godzi,

Ubrać gałązeczki

I zapalić świeczki.

GOSPODYNI:

A na stole kołacz

Postawić – jak słonce,

By pszeniczki nam starczyło

Na wszystkie miesięce

Na ten Nowy Rok.

CÓRKA l:

Co to za gwar na ulicy?

CÓRKA II:

Brzmi wesoła nuta…

CÓRKA III:

Idą, Idą kolędnicy,

Zaraz będą tutaj!

(śpiew przy muzyce “Arki Noego” – Przybieżeli do Betlejem pasterze)

CHÓR:

Na zegarze dwunasta,

Już nam Nowy Rok nastał!

Hej, hej! Nowy Rok!

Otwierajcie – a żywo

Wieść niesiemy szczęliwą!

Hej, hej! Nowy Rok!

KOGUT:

Kukuryku!

GWIAZDOR:

Przyszliśmy tu do was

Z gwiazdą promienistą.

Zdrowia winszujemy

Kłaniamy się nisko.

NIEDŹWIEDŹ:

Przywitajmy gospodarzy,

Niechże im się w polu darzy.

Pszenica po pas,

A żyto jak las!

DIABLIK:

l świńskie nóżki!

l na wierzbie gruszki!

Hi hi hi! Hi hi hi!

GWIAZDOR:

A będziesz ty cicho

Utrapione licho!

KOGUT:

Kukuryku!

GWIAZDOR:

Przyszliśmy tu do was

Z tańcami, śpiewami.

Chcemy, żeby wszyscy

Bawili się z nami.

Bo to Nowy Rok nadchodzi,

Bo to Nowy Rok!

GWIAZDOR:

Drodzy Gospodarze,

Siadajcie na ławie,

To wam wszystkich tutaj

Za chwilę przedstawię.

Ukłoń się Turoniu.

TUROŃ:

Jestem Turoń,

Jak Turoń zębami kłapnie,

Uciekajcie, panienki.

Bo którą złapię!

Złapałem! Złapałem!

Nie puszczę teraz!

Aż dostanę wykupne –

Skibeczk? sera!

GOSPODYNI:

Masz tu sera skibeczk?,

Ale oddaj córeczkę!

KOGUT:

Kukuryku!

GWIAZDOR:

A to niedźwiedź.

Na śniadanie zjada miodu beczkę!

Pok?o?e się nisko paniom

l zatańcz poleczkę,

Bo to niedźwiedź tresowany –

Jak zagrają-

rusza w tany!

Muzyka!!!

(cicho melodia “Polka”)

GWIAZDOR:

No, Niedźwiedziu,

Cóż nie brykasz?

Przecież polkę gra muzyka!

NIEDŹWIEDŹ:

Jestem Niedźwiedź tresowany.

Nisko się kłaniam,

Ale tańczyć nie mogę,

Bo nie jadłem śniadania.

Bardzo lubię słodki placek,

Jak mi dacie – to poskaczę!

GOSPODYNI:

Masz tu placka kawał,

Z wierzchu lukrowany,

Tylko nie psuj nam zabawy!

CÓRKA l:

Zatańcz mój kochany!

CÓRKA II:

My też chętnie z tobą zatańczymy!

GWIAZDOR:

Muzyka!!!

(układ taneczny do melodii “Polka Tyrolska” – w “Tańce dla dzieci” Andrzeja Stadnickiego)

KOGUT:

Tańczy niedźwiedź: lewa – prawa,

Jaki chwat! Co za chwat!

Niedźwiedziowi bijcie brawa,

Będzie rad! Będzie rad!

DIABLIK:

Ale ja go nie pochwalę.

Nie podoba mi się wcale!

WSZYSCY:

O! Ooo!

DIABLIK:

Jestem Diablik z piekła rodem,

Co każdemu wchodzę w szkodę.

Wszędzie się wcisnę,

Psocę, gdzie mogę,

Dam w bok kuksańca, podstawię nogę.

Leniuchom w ucho szepnę:

“dwa i dwa to sześć!”

i znikam -umykam.

Do widzenia!

Cześć!

Oj! Oj! Oj!

Coś mnie trzyma!

Chcę uciekać – siły nie mam!

GWIAZDOR:

Czegóż piszczy ten niecnota?

Ruszaj w swoją stronę!

DIABLIK:

Aj! Nie mogę,

Bo mi niedźwiedź

Przydeptał ogonek!

Taki ładny – z pomponikiem!

Puść go puść mój panie.

Sto dukatów zapłaciłem

za samo czesanie.

NIEDŹWIEDŹ:

Nie puszczę cię!

DIABLIK:

A dlaczego?

NIEDŹWIEDŹ:

Boś ty wielkie nic dobrego!

DIABLIK:

Puść!

NIEDŹWIEDŹ:

Nie puszczę!

DIABLIK:

Szarpnę!

NIEDŹWIEDŹ:

Szarp!

DIABLIK:

Mój pomponik!

O, mój skarb!

Caluteńki potargany!

Patrzcie – w jakim stanie!

Sto dukatów zapłaciłem

Za samo czesanie!

Ojojojoj!

KOZA:

Jestem mądra Koza

I nie byle jaka,

Mam czerwone buty,

Tańczę krakowiaka.

(cicho melodia “Krakowiak”)

Oj, tańczyłam, tańczyłam,

Zgubiłam podkówkę.

Daj mi, panie Gospodarzu,

Za taniec złotówkę.

GOSPODARZ:

Masz tu Kozo, i dwa złote,

Zatańcz, jeśli masz ochotę.

KOZA:

Do tańca Koza powiedzie, powiedzie,

NIEDŹWIEDŹ:

W pierwszą parę pójdzie

Z Niedźwiedziem, z Niedźwiedziem.

WSZYSCY:

My za Kozą parami, parami

Nowy Roczek powitamy tańcami.

Wszystkich gośći do zabawy zapraszamy.

8. Wspólne tańce i zabawy integracyjne przy muzyce:

Walczyk

Pociąg

Labada i inne.

9. Zakończenie.

KOLĘDNICY:

Za kolędę dziękujemy,

Zdrowia, szczęcia winszujemy

Byście radzi, zdrowi byli,

Długo i szczęliwie żyli!

Na ten Nowy Rok!Na ten Nowy Rok!

Opracowała mgr Marzena “Majka” Arct

Nowy Rok – scenariusz zajęć

Reklamy

Nowy Rok – scenariusz zajęcia

Scenariusz zajęcia przeprowadzonego 4 stycznia 2010 r. przez nauczyciela kontraktowego Iwonę Ostrowską dla opiekuna stażu

Temat kompleksowy: Nowy Rok

Temat dnia: Nowy Rok

Grupa wiekowa: 6- latki

Reklamy

Cele ogólne:

Uświadomienie, iż rok podzielony jest na cztery pory roku.

Rozpoznawanie pór roku po opisie słownym i odróżnianie ich charakterystycznych cech.

Doskonalenie pamięci odtwórczej.

Nabywanie umiejętności współdziałania w zespołach.

Globalne odczytywanie wyrazów.

Odzwierciedlenie zdobytej wiedzy w formie plastycznej.

Cele operacyjne:

Dziecko potrafi:

• rozpoznać po opisie słownym, o której porze roku mowa,

• wymienić charakterystyczne cechy pór roku,

• wyrecytować wraz z innymi wiersz H. Bechlerowej Nowy Rok,

• wykonać drzewo owocowe z papieru kolorowego, tak, aby jego wygląd odzwierciedlał określoną porę roku,

• współpracować z innymi podczas sytuacji zadaniowych,

• odczytać globalnie nazwy pór roku i swoje imię.

Reklamy

Pomoce: wiersz H. Bechlerowej Nowy Rok, sylwety parasoli w czterech kolorach: zielony, żółty, czerwony, niebieski, ilustracje jabłoni w czterech porach roku, duże napisy z nazwami pór roku oraz małe (po jednej dla każdego dziecka), napisy z imionami dzieci, 5 kompletów ilustracji formatu 10×13: las, parasol, kwiaty z biedronką, kłos, mak, kolorowe liście, śniegowa gwiazdka, duże niebieskie arkusze papieru podzielone na 4 równe części, papier kolorowy, wata, klej, nożyczki.

Przebieg:

1. Powitanie, analiza i synteza sylabowa imion dzieci z utrudnieniami. Dziecko, które usłyszy swoje imię macha dłonią do nauczyciela, np. TOMEK – LATO – LAMEK.

2. Nowy Rok, zapoznanie z treścią wiersza H. Bechlerowej.

Nowy rok – H. Bechlerowa

Idzie Nowy Rok

lasem, miastem, polem.

Za nim idzie czworo dzieci,

każde z pięknym parasolem.

Jeden parasol – niby łąka:

kwiaty na nim i biedronka.

A na drugim kłosy żyta,

mak jak promyk w nich zakwita.

Na tym trzecim nie ma kłosów

ani kwiatów i biedronek,

tylko liście kolorowe –

złote rude i czerwone.

Czwarty – pięknie haftowany,

srebrne gwiazdki błyszczą na nim.

Idzie Nowy Rok

lasem, miastem, polem…

Teraz nazwij wszystkie dzieci,

które niosą parasole!

Reklamy

Pytania do wiersza:

• Kto szedł lasem, miastem, polem? (NOWY ROK)

• Kto szedł za nim i niósł? (CZWORO DZIECI, KAŻDE Z PIĘKNYM PARASOLEM)

• Co było na pierwszym parasolu? (KWIATY I BIEDRONKA)

• Co było na drugim? (KŁOSY ŻYTA, MAK)

• Co było na trzecim? (LIŚCIE KOLOROWE)

• Co było na czwartym? PIĘKNIE HAFTOWANY)

• Jakie imiona noszą dzieci Nowego Roku? (WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA)

Po każdej prawidłowej odpowiedzi nauczyciel przytacza odpowiedni fragment wiersza.

3. Parasole. Dopasowanie nazw pór roku do sylwet parasoli w czterech kolorach wiszących na tablicy. Globalne odczytanie wyrazów. Szukanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego te kolory pasują do poszczególnych pór roku?

4. Co pasuje? Dopasowanie do wiszących na tablicy parasoli, atrybutów pór roku występujących w wierszu, np. wiosna – kwiaty i biedronka. Po dopasowaniu recytacja wiersza przez nauczyciela, z włączającymi się dziećmi. Na przykładzie jabłoni wyjaśnienie jak zmienia się przyroda wraz ze zmianą pór roku.

5. Nauczyciel dzieli dzieci na 5 grup, wywołuje ich imiona podobnie jak na powitanie.

Reklamy

6. Koperty. Każda grupa dostaje kopertę, a w niej ilustracje formatu 10×13 przedstawiające: las, parasol, kwiaty z biedronką, kłos, mak, kolorowe liście, śniegowa gwiazdka. Nauczyciel kilka razy recytuje wiersz, a każda grupa układa ilustracje zgodnie z kolejnością pojawiania się w wierszu, rzeczy, które przedstawiają.

7. Eksperci. Sprawdzanie poprawności ułożenia ilustracji. Wszystkie dzieci podchodzą po kolei do każdego ze stanowisk. Wspólnie z nauczycielem recytując wiersz sprawdzają czy dana grupa właściwie wykonała zadanie.

8. Pory roku, zabawa ruchowa. Przy muzyce Cztery pory roku A. Vivaldiego dzieci spacerują po sali pomiędzy rozłożonymi parasolami. Na dźwięk dzwoneczka zatrzymują się, nauczyciel recytuje fragment wiersza, dzieci szukają właściwego parasola.

9. Losowanie. Dzieci losują karteczkę z nazwą jednej z pór roku, następnie dzielą się na czteroosobowe grupy, szukając trzech brakujących pór roku.

10. Drzewo. Każda grupa otrzymuje jasnoniebieski karton podzielony na cztery równe części. Każda z części jest przypisana jednej porze roku, np. lewa górna część to wiosna. Na swojej części każde dziecko nakleja nazwę wylosowanej pory roku, a potem, wykonuje jabłoń w czasie jej trwania. Pomoce: kolorowy papier, nożyczki, klej, wata.

Reklamy

11. Imiona. Po skończonej pracy wybranie spośród innych karteczki ze swoim imieniem, podpisanie swojej pracy.

12. Z czym kojarzy Ci się …. Zabawa w kole dla dzieci, które wcześniej skończyły pracę plastyczną. Prowadzący wymienia nazwę pory roku, wskazana osoba wymienia skojarzenie.

13. Wystawka prac.

źródło: Iwona Ostrowska, 2012

Reklamy

#arkusz #asd #Asperger #autyzm #dzienniki #edukacja #emocje #grafomotoryka #historyjka #intelektualna #IPET #komunikacja #lekcja #manualne #metody #motoryka #mowa #niepełnosprawność #niepełnosprawnośćintelektualna #pedagog #percepcja #pisanie #program #przedszkole #rewalidacja #scenariusz #scenariusze #schemat #sensoryka #SI #sposoby #społeczne #szkoła #terapia #terapiaręki #uczeń #umiejętności #umiejętnościspołeczne #uwaga #za #zabawa #zabawy #zajęcia #zajęciaterapeutyczne #ćwiczenia

Reklamy

Reklamy

Reklamy

przedszkouczek.pl

W tym wpisie znajdziesz linki, dzięki którym stworzysz kompletne, ciekawe zajęcia dla przedszkolaków o tematyce związanej z żegnaniem Starego i witaniem Nowego Roku, upływem i następstwem czasu, kalendarzami i zegarami. Zawarte są tu odnośniki do opowiadań, wierszyków, piosenek, zabaw matematycznych, logicznych, ruchowych, kodowania, zabaw w języku angielskim, pomocy dydaktycznych, kart pracy, gier, puzzli, prac plastycznych, a także kolorowanek.

Opowiadania i wierszyki

https://finetka.wordpress.com/2011/01/01/bajka-o-starym-i-nowym-roku-ludwik-jerzy-kern/ – wiersz „Bajka o Starym i Nowym Roku” https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/co-to-jest-rok/ – wiersz „Co to jest rok?” http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7974 – wiersz „Rok” http://pnr5.przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/wiersze,nowy-rok,2039 – wiersz „Nowy Rok” http://pnr5.przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/wiersze,idzie-nowy-rok,3 – wiersz „Idzie Nowy Rok” https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/4-pory-roku/ – wiersz „4 pory roku” http://biblioteka.kijowski.pl/zawistowski%20wladyslaw/pory%20roku.pdf – wiersz „Jak pory roku grają w berka” https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/pory-roku-miesiace/ – wiersz „Pory roku i miesiące” http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=wie_56_00193&k=k0203&d=wie – wiersz „Miesiące” http://lena.libra-wrd.pl/Wierszoteka/Miesiace.htm – zbiór wierszy o miesiącach m.in. „Kalendarz pełen radości”, „Styczeń”, „Luty”, „W marcu”, „Kwiecień”, „Majowy wiatr” itp. https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/nami-nowy-dzien/ – wiersz „Przed nami nowy ty-dzień” http://wiersze.juniora.pl/brzechwa/brzechwa_t05.html – wiersz „Tydzień” https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/tydzien-moj-przyjaciel/ – wiersz „Tydzień – mój przyjaciel” http://puchaczmalucha.blogspot.com/2017/05/jak-biedronka-zgubia-kropki.html – wiersz „Jak biedronka zgubiła kropki” http://www.pse.edu.pl/grupy/puchatki/wiersze-i-piosenki-2016-2017/co-robi-zim-dni-tygodnia-teresa-fiutowska – wiersz „Co robią zimą dni tygodnia?” http://wierszykidladzieci.pl/cymerman/zegar.php – wiersz „Zegar” https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/zegarowy-czas/ – wiersz „Zegarowy czas” http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=wie_56_00064&k=k0203&d=wie – wiersz „Różne zegary” https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/sylwester/ – wiersz „Sylwester” http://pnr5.przedszkolowo.pl/strefa-nauczyciela/wiersze,w-sylwestrowa-mrozna-noc,2037 – wiersz „W sylwestrową mroźną noc” https://mariuszhan.pl/o-nowym-roku-i-mlynarzu-sylwestrze/ – opowiadanie „O Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze” http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=opo_56_00029&k=k0203&d=opo – opowiadanie „Grudzień” http://bibliotekazsw.jcom.pl/images/pliki/O_dwunastu_miesiacach.pdf?i=2 – baśń „O dwunastu miesiącach” http://zanotowane.pl/36/2499/bajka,o,dniach,tygodnia,janczarski,kopia.php – opowiadanie „Bajka o dniach tygodnia”

Piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=1Kad1IWGNG4 – Przybył Nowy Roczek https://www.youtube.com/watch?v=4zjESLcMzZ0&ab – Wiwat Nowy Rok! https://www.youtube.com/watch?v=zIiJ4m8im0k – Cztery pory roku https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw – 4 pory roku https://www.youtube.com/watch?v=pptRuejoWOY – 4 pory roku – deszcz, śnieg, wiatr, słońce https://www.youtube.com/watch?v=ee5TOtBH92M – Cztery pory roku – wiosna, lato, jesień, zima https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk – To są nasze roku miesiące https://www.youtube.com/watch?v=wGIO7khAcsk – Tydzień ma 7 dni – Miś i Margolcia https://www.youtube.com/watch?v=b2304tGXNBg – Di tygodnia https://www.youtube.com/watch?v=Sup4e3NNT0E – Siedem dni tygodnia https://www.youtube.com/watch?v=EQdGiH4v1i4 – Zegar https://www.youtube.com/watch?v=nTu-LaKrIoU – Zegar https://www.youtube.com/watch?v=csU5Kwvct0E – Piosenka o zegarze

Zabawy matematyczne, logiczne, kodowanie, gry, puzzle

http://lovepreschool.weebly.com/blog-love-preschool/making-a-human-body-clock-telling-time – „Zegarek z dzieci” https://www.totschooling.net/2016/08/four-seasons-sorting-activity-free.html – klasyfikowanie – pory roku http://www.miniaturemasterminds.com/2017/05/02/months-of-the-year-preschool-season-matching-activity/ – klasyfikowanie – pory roku https://www.totschooling.net/2017/12/new-years-color-by-number.html – kodowanie – pokoloruj według numeru – Sylwester i Nowy Rok https://www.totschooling.net/2014/03/free-daylight-savings-time-board-game.html – pomysł na grę – pory roku, zmiana czasu https://www.totschooling.net/2017/05/telling-time-games-for-kids.html – pomysły na gry – Którą godzina? http://www.ck-creativekitchen.com/magazine/Kids/Seasons_-_Memory_game_free_printables/115 – memory – pory roku https://www.123homeschool4me.com/telling-time-puzzles_29 – puzzle – którą godzina? (wymagana rejestracja)

Zabawy ruchowe

https://www.youtube.com/watch?v=hR7sRAl3DG0 – zabawa taneczna ze śpiewem „Czy znasz magiczną liczbę 7” http://za-kulisami-przedszkola.blogspot.com/2014/02/gimnastyka-dni-tygodnia-i-dziubek.html – zabawa ruchowo-naśladowcza na podstawie wiersza I. Dziubek „Gimnastyka dni tygodnia” http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00043_PO&k=k0205&d=zab – zestaw zabaw i ćwiczeń porannych „Zegary”

Zabawy różne

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_6_00035_DS&k=k02 – zabawa rozwijająca koordynacje wzrokowo-słuchową „Wiosna, lato, jesień, zima” https://boberkowy-world.blogspot.com/2018/01/cztery-pory-roku-konspekty-na-cay.html – konspekty zajęć na cały tydzień dla dzieci 4-letnich „Cztery pory roku” http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/01/pory-roku-rytmiczna-organizacja-czasu.html – konspekt zajęć dla dzieci 4-letnich „Pory roku” http://boberkowy-world.blogspot.com/2016/01/cztery-pory-roku-konspekt-zajec-dla-5.html – konspekt zajęć dla dzieci 5-letnich „Cztery pory roku” https://boberkowy-world.blogspot.com/2016/01/dwanascie-miesiecy-konspekt-zajec-i.html – konspekt zajęć dla dzieci 5-6-letnich „Dwanaście miesięcy” https://dzieciakiwdomu.pl/2015/11/nauka-miesiecy-kreatywnie.html – pomoc do nauki nazw miesięcy z papierowych talerzyków i klamerek http://boberkowy-world.blogspot.com/2016/01/dni-tygodnia-konpekt-zajec-w.html – konspekt zajęć dla dzieci 5-letnich „Dni tygodnia” https://www.youtube.com/watch?v=LdSMpl8lsWE – zabawa dydaktyczna „Dni tygodnia” https://kreatywnewrota.pl/uczymy-sie-dni-tygodnia/ – zbiór pomysłów na zabawy utrwalające nazwy dni tygodnia https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/dni-tygodnia-kreatywnie.html – pomoc do nauki dni tygodnia i relacji czasowych między nimi z talerzyków papierowych https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/pomoc-do-nauki-dni-tygodnia-po-polsku-i-angielsku.html – pomoc do nauki dni tygodnia i relacji czasowych między nimi z klamerek http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_51_00072_OR&k=k0205&d=zab – zabawa ortofoniczna „Zegary”

Prace plastyczne

https://www.hellowonderful.co/post/new-years-eve-paper-plate-craft-for-kids/ – „Żegnamy Stary, witamy Nowy Rok” – z papierowego talerzyka https://www.naturalbeachliving.com/new-years-eve-countdown-paper-plate-craft/ – odliczamy czas do Nowego Roku – z papierowego talerzyka http://pomieszane-z-poplatanym.blogspot.com/2014/12/sylwestrowe-niebo.html – wydrapywanka „Sylwestrowe niebo” https://karolowamama.blogspot.com/2017/12/sylwestrowe-prace-na-dwa-sposoby.html – sylwestrowe prace na dwa sposoby – z użyciem brokatowej farby i z użyciem pociętej słomki do napojów https://kreatywnadzungla.pl/2016/12/jak-przywitac-z-dzieckiem-nowy-rok-czyli-brokatowe-fajerwerki.html – fajerwerki z kleju i brokatu https://mothernatured.com/nature-crafts/new-years-day-fireworks-printable/ – fajerwerki wyklejane papierowymi kropkami, gwiazdkami z ozdobnych dziurkaczy http://boberkowy-world.blogspot.com/2016/12/sylwestrowe-inspiracje-przeglad.html – zbiór pomysłów na sylwestrowe prace plastyczne i dekoracje https://www.iheartartsncrafts.com/new-years-crafts-activities/ – zbiór pomysłów na sylwestrowe prace plastyczne i dekoracje https://boberkowy-world.blogspot.com/2014/02/dzien-i-noc-praca-plastyczna.html – dzień i noc https://boberkowy-world.blogspot.com/2015/01/cztery-pory-roku-praca-plastyczna.html – praca grupowa – cztery pory roku https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/682-cztery-pory-roku – drzewo w czterech porach roku https://www.easypeasyandfun.com/four-seasons-tree-craft/ – drzewo 3D w czterech porach roku https://alittlepinchofperfect.com/hungry-caterpillar-flap-book-craft-and-free-template/ – gąsienica z papieru – dni tygodnia https://nurturestore.co.uk/free-days-of-the-week-printable-spinner – spinner z dniami tygodnia http://babylandiaa.blogspot.com/2012/07/zegarek-na-reke.html – zegarek na rękę z kolorowej pianki https://www.redtedart.com/great-start-piep-piep-piep-or-making-watches-with-toddlers/?cn-reloaded=1 – zegarek na rękę z rolki po papierze toaletowym http://krokotak.com/2013/05/diy-alarm-clock/ – budzik z płyty, tektury i papieru https://www.brighthubeducation.com/preschool-crafts-activities/117610-tick-tock-fun-clock-crafts/ – zegar z papierowego talerzyka, pudełka i rolek po papierze toaletowym

Język angielski

https://www.youtube.com/watch?v=uzRNQNKIxbg&ab – New Year Song https://www.youtube.com/watch?v=yrdQDw3JRX4 – New Year Song https://www.youtube.com/watch?v=ka1E7g9z3EQ – The New Year’s Song https://www.youtube.com/watch?v=eZjeaPFoHjs – Happy New Year https://www.youtube.com/watch?v=mu4QIiNl1Oo – Happy New Year https://www.youtube.com/watch?v=kCLNIBbUNmQ – Happy New Year https://www.youtube.com/watch?v=00S7tBOmTL4 – Seasons Song https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c – Seasons Song https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY – Seasons Song https://www.youtube.com/watch?v=VS9qBeInJ0U – The Seasons Song https://www.youtube.com/watch?v=H32W-6CKdfk – The Seasons Song https://www.youtube.com/watch?v=TBLFMXU8FLI – What’s Your Favourite Seasons https://www.youtube.com/watch?v=Iisj2kTZIFs – Four Seasons Song https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g – If You Know All the Seasons https://supersimple.com/song/months-chant/ – The Months Chant + karty obrazkowe https://www.youtube.com/watch?v=-d3jkbP1xc8 – Months of the Year Song https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk – Months of The Year https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA – Months of the Year Song https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI – Months of the Year Song https://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw – Months Of The Year Song https://www.youtube.com/watch?v=omkuE6Wa5kQ – 12 Months of the Year https://www.youtube.com/watch?v=qULfup9kBz8 – Months of the Year Song https://supersimple.com/song/days-of-the-week/ – Days of The Week + karty obrazkowe https://www.youtube.com/watch?v=3tx0rvuXIRg – The 7 Days of the Week Song https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ – Days of the Week https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs – Days of The Week Song https://supersimple.com/song/hickory-dickory-crash/ – Hickory Dickory…Crash! + karty obrazkowe + karty pracy + kolorowanki https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0 – What’s the Time? https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU – What Time Is It? https://www.youtube.com/watch?v=BImDM3xetYc – Telling Time

Karty pracy

https://preschoolplanet.us/four-seasons-cut-and-paste-worksheet/ – karta pracy „Cztery pory roku” https://przedszkouczek.pl/2019/10/03/jesienia-dbamy-o-zdrowie-dzieci-mlodsze-czwartek-17-10-2019/ – scenariusz zajęć dla dzieci młodszych z kartami pracy i pomocami dydaktycznymi „Ubieram się odpowiednio do pogody” (wymagana bezpłatna rejestracja) https://przedszkouczek.pl/2019/10/03/jesienia-dbamy-o-zdrowie-dzieci-starsze-czwartek-17-10-2019/ – scenariusz zajęć dla dzieci starszych z kartami pracy i pomocami dydaktycznymi „Ubieram się odpowiednio do pogody” (wymagana bezpłatna rejestracja) https://preschoolplanet.us/four-season-worksheet-for-kids/ – karta pracy „Dopasuj ubrania do pór roku” https://fenek.pl/bezplatne/76-kart-pracy-dla-dzieci-nr-z-serii-pory-roku.html – zbiór kart pracy „Pory roku” https://przedszkolankowo.pl/2018/10/10/pory-roku-plansze-karty-pracy-emblematy-zakladki/ – zbiór kart pracy „Pory roku” https://www.woojr.com/easy-preschool-seasons-activity-pages/ – zbiór kart pracy „Pory roku” https://preschoolplanet.us/clock-trace-line-worksheet/ – rysowanie po śladzie „Zegarek” https://www.totschooling.net/2017/01/telling-time-preschool-worksheets.html – karty pracy „Która godzina?”

Kolorowanki

Pomoce dydaktyczne

Nowy Rok – scenariusze zajęć edukacyjno – terapeutycznych – autyzmwszkole.com

Reklamy

LICZBA ODWIEDZIN 7 601 205

Szukaj Szukaj

Reklamy

Szukaj Szukaj

Reklamy

Szukaj Szukaj

Reklamy

Statystyki strony 7 601 205

Szukaj Szukaj

SPOŁECZNOŚĆ autyzmwszkole.com

Obserwuj bloga poprzez e-mail Dołącz do 11 426 obserwujących.

Szukaj Szukaj

Najbardziej popularne pozycje & Strony

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Kategorie Kategorie Wybierz kategorię # afazja # cukrzyca # czytanie # Floortime/DIR # integracja # kompensacja # natura # naśladownictwo # TEACCH # trening umiejętności społecznych #adaptacja #ADHD #akceptacja #akomodacja #andrzejki #arkusz #aspie #autoagresja #autyzm #bezpieczeństwo #bieganie #biologia #bujanie #choinka #cienie #dieta #dobieranie #dokładność #dopasowywanie #dopasuj #dotyk #dysfazja #dyspraksja #echolalia #edukacja #emocje #geometria #gra #grafomotoryka #higiena #informatyka #inteligencja #interwencje dla małych dzieci #IPET #jasełka #jesień #kategoryzacja #kierunki #klamerki #kodowanie #kolorowanka #kolory #konferencja #konflikt #koronawirus #kropki #krytyka #książka #lato #lepienie #LGBT+ #list #literowanie #litery #logopedia #mandale #maskowanie #matematyka #materiały #matrix #medytacja #mindfulness #mutyzm #muzyka #nadwrażliwość sensoryka #naprzemienność #nastolatek #nawlekanie #naśladowanie #niepełnosprawność #nowa edukacja #objawy #oburącz #OCD #ocenianie #odwaga #orientacja #ortografia #padaczka #pamięć #pedagog #plastyka #pomoc #postępy #probiotyki #problemy #program #przedszkolak #przedszkole #przemoc #przerwa #przypominajki obrazkowe #przyroda #psychologia #psychoterapia #równowaga #relacje #relaks #rodzice #rozmowa #rozpoznawanie #samodzielność #samokontrola #samoobsługa #samoocena #samoregulacja #samoświadomość #scenariusze #schizofrenia #seksualność #sen #socjoterapia #sposoby na perseweracje w szkole #stimy #szkoła #szukanie #tolerancja #twarze #twórczość #układanka #umysł #WF #wiosna #wopfu #współczucie #współpraca #wyciszenie #wyobraźnia #wzory #wzrokowo-przestrzenne #wąchanie #ZA #zabawa #zaburzenia #zachowanie #zainteresowania #zajęcia rewalidacyjne #zdolności #zdrowie #zen #zima #zioła #zmiany #święta #życzliwość (Roz)poznawanie kolegów w klasie 10 zasad nauki umiejętności społecznych 500 zł na dziecko a co z rodzinnym? ADD ADHD Adwentowe kalendarze Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD Afazja czuciowa Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem Agresja Agresja w szkole – cechy ofiary Akademia Khana-dziecko nauczycielem Akcja: Gadżety szkolne Alergia w ASD Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa Analizator wzrokowy Aneks do IPET arkusz Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej Arkusz oceny efektów pomocy psychologiczno – pedagogicznej Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład arkusz pracy dla dziecka z autyzmem Arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu Arkusz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – IPET Arkusze Arkusze dla dzieci z autyzmem Aromatyczna kąpiel uspokaja zmysły ASD – alternatywne grupy przyjaciół ASD – boisko, przerwa, stres ASD – menstruacja, zaburzenia hormonalne ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej ASD – przenoszenie myśli na papier ASD – reakcje emocjonalne, radzenie sobie z błędami ASD – wsparcie edukacyjne ASD – wsparcie edukacyjne (ASD) ASD – zachowanie w klasie ASD a zaburzenia integracji sensorycznej Asertywność – ćwiczenia/kartka Asperger w szkole… Aspergeryjski-nie jesteśmy mistrzami konwersacji Aspi, uczenie się, intelekt Asystent Asystent edukacyjny Ataki padaczki w ASD Autostymulacje – metody reaktywne Autystyczna pamięć Autystyczne akty złośliwości Autystyczne okna możliwości w szkole Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne Autystyczny uczeń Autystyczny uczeń – konsekwencja Autystyczny zmysł wzroku – szanuj i daj odpocząć Autyzm Autyzm – autoagresja Autyzm – Broszura dla rodziców, opiekunów i rodzin dzieci i młodzieży z autyzmem PDF Autyzm – diagnoza Autyzm – dojrzewanie Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem Autyzm – efektywność edukacji i ilość nauczycieli w grupie Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie Autyzm – Mit skuteczności powtarzalnych ćwiczeń Autyzm – nauka w grupie Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo-przestrzenna, rewalidacja Autyzm – percepcja Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej Autyzm – problemy z dorastaniem Autyzm – problemy z ubieraniem Autyzm – przyczyny, diagnoza i objawy Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela Autyzm – przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem zabawy Autyzm – riposty Autyzm – rozpoznać twarz Autyzm – scenariusze zajęć Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych Autyzm – system edukacji w Polsce Autyzm – twarze Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz Autyzm – wizyta w szpitalu Autyzm – wprowadzanie nowej potrawy Autyzm – wskazówki dla szefów Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie Autyzm – wspólna uwaga Autyzm – wspomaganie rozwoju językowego Autyzm – wycinane układanki Autyzm – wykorzystaj kuchnię do stymulacji sensorycznej Autyzm – zapobieganie przemocy Autyzm – zmiana sali Autyzm – zmotywuj mnie do komunikacji Autyzm – ćwiczenia reedukacyjne według C. Grand Autyzm a schizofrenia Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia Autyzm i epilepsja Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego Autyzm i zespół Aspergera wskazówki Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie Autyzm, edukacja, prawo Autyzm, nauka podążania za dzieckiem w celu wejścia w świat jego emocji Autyzm-Program TEACCH Autyzm-trening umiejętności społecznych Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej Autyzm/zespół Aspergera – zajęcia rewalidacyjne autyzmwszkole.com – minął rok Barwy świata – scenariusz zajęć logopedycznych Berek z cieniem Bez kategorii Bezpieczna przestrzeń ucznia Bezpieczne zakątki sensoryczne Bieganie – scenariusz zajęć Bieganie usprawnia mózg Bingo z imionami Biomedycyna Bliska pochwała Blog – minął rok Boże Narodzenie Boże Narodzenie – zabawy, scenariusze, zajęcia Bożonarodzeniowe zabawy, zjęcia, scenariusze Brakująca twarz – zabawa Budowanie zdań – ćwiczenia Budyniowe malowanie – zabawy dotykowe Bujanie Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka Błąd w zadaniu szkolnym- historyjka społeczna Cechy charakterystyczne dysfunkcji słuchowej Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Cele zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej Charakterystyka autystycznego ucznia Charakterystyka autystycznego ucznia, trudności i zadania Charakterystyka uczniów szczególnie uzdolnionych Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera Chemia – dostosowanie wymagań w ramach prowadzonych zajęć Chorzy sami wymyślają dla siebie udogodnienia Chłopcy pornografia i masturbacja – informacje praktyczne Cieniowanie Cierpliwość – ściąga/kartka Ciągi sekwencje schematy Ciągi, wzory, sekwencje – ćwiczenia Cięcie linii prostych i falistych Co jeśli jeden specjalista mówi, że moje dziecko ma ASD, a drugi, że jest normalne? Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? Co sprawia radość? Cyfry Czas wolny Czas: przedtem, podczas, po Czasy gramatyczne – rozwój mowy Czekanie na swoją kolej Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość Czy kobiety mają mózg? Czy można naprawić mózg? Czym jest Cerebrolysin? Czym jest dręczenie? Historyjka społeczna Czym jest IPET? Czym jest Zespół Aspergera – cechy, diagnoza Czym jest zespół Tourette’a? Czym pisać w szkole? Czytanie i pisanie w spektrum autyzmu Czytanie ze zrozumieniem w ASD Człowiek, który opisał zespół Aspergera Części zamienne Decydowanie Depresja Depresja dziecka Dezorientacja Diagnoza Diagnoza 5-latka Diagnoza 6-latka Diagnoza funkcjonalna Diagnoza funkcjonalna i IPET Diagnoza gotowości szkolnej Diagnoza interakcyjna Diagnoza nozologiczna – róznicująca Diagnoza przedszkolna Diagnozowanie zaburzeń integracji sensorycznej Dieta specyficznych węglowodanów Dla rodziców Dlaczego chłopcy powinni zaczynać szkołę później Dlaczego czytanie zmienia mózg Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? Dlaczego mowa? Dlaczego natura leczy nasze dzieci Dlaczego szachy? Do codziennych czynności pielegnacyjnych dołącz ćwiczenia wspierające rozwój Do nauczycieli dzieci z ASD Do pracodawców, do rodziców, do mediów Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm Dobrze, dobrze Dodatkowy pedagog od 1 stycznia 2016 Dodawanie i odejmowanie ułamków Dodawanie ułamków Dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna 2016/2017 Dogoterapia Dojrzewanie Dojrzewanie, seksualność i autyzm Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu Dopasuj emocje – ćwiczenia Dorastanie Dorosły człowiek z zespołem Aspergera Doskonałość Dostosowanie kryteriów wymagań edukacyjnych Dostosowanie wymagań edukacyjnych Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka Dotknij, poszukaj i przeliteruj – zabawa SI Dotykowe kształty – zabawa sensoryczna Dotykowy szlak – zabawa SI Drogi prowadzące do autyzmu Drugi język usprawnia mózg Drzwi – Aspie Zaklinaczka Dynio, dynio – stroimy miny – naśladujemy emocje, autyzm, artykulacja Dysfunkcja dotykowa – lista kontrolna Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne Dyskalkulia – Program Wyścigi Liczbowe Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem Dyskalkulia – zakres trudności do programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Dyskomfort dyslektyka i przewaga autyka Dysleksja Dysleksja – główne problemy Dysleksja – współpraca między uczniami Dysortografia – film Dziecięca przyjaźń w autyzmie Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera Dziecko z autyzmem w grupie Dziecko z dyspraksją Dziecko, które się gryzie Dzielenie i skracanie ułamków Dzielenie pola uwagi w zabawie terapeutycznej Dzienniczek Dziennik uczuć Dziennik zachowań Dzienniki: 2 kwietnia Dzienniki: Autentyczni autystyczni Dzienniki: Autyk sam kasuje wiadomości Dzienniki: Bierzmowanie Dzienniki: Bzykanie Dzienniki: Chorwacja Dzienniki: Chorwacja oczami Piotrka Dzienniki: Co jest źródłem szczęścia w życiu człowieka? Dzienniki: Co jutro robimy? Dzienniki: Co się może zdarzyć na zakupach? Dzienniki: Czyli śmierdzą Dzienniki: Części mowy Dzienniki: Dzień jak co dzień Dzienniki: E-papieros Dzienniki: EEg Dzienniki: Egzaminy Dzienniki: Egzaminy i w ogóle Dzienniki: Gdy już wszystko porobione Dzienniki: Gdzie jedziemy? Dzienniki: Gry komputerowe – moja opowieść Dzienniki: Hasło Dzienniki: Hyc i wakacje Dzienniki: Impreza Dzienniki: Jak lemingi płoszą kaczki Dzienniki: Jarmark świąteczny Dzienniki: Jesień, badania i jedynki Dzienniki: Jestem chory na brata Dzienniki: Jesteśmy na bagnach Dzienniki: Już mam Dzienniki: Kobiety od tego Dzienniki: Krajobraz po Świętach Dzienniki: Krótka historia renesansu Dzienniki: Leniwie Dzienniki: Majówka Dzienniki: Moje Ja Dzienniki: Na dołku Dzienniki: Na urodziny Dzienniki: Na zachodzie bez zmian Dzienniki: Nadal Dzienniki: Nauka Dzienniki: Nauka przetrwania Dzienniki: Niech będzie zamek Dzienniki: Normal Dzienniki: O 30 minut za długo Dzienniki: Ostatnia wizyta Dzienniki: Palec i plecak Dzienniki: Piotrek jedzie na wycieczkę… Dzienniki: Po wieżę Dzienniki: Powrót z bagien Dzienniki: Projekt Dzienniki: Przecież nic się nie dzieje Dzienniki: Przez ciebie Dzienniki: Recenzja Dzienniki: Romeo i Julia według Piotrka Dzienniki: Rozpoczęcie Piotrka – brzuch nie boli Dzienniki: Rozrywka Dzienniki: Spięcie Dzienniki: Spotkanie z podróżnikiem Dzienniki: spowiedź Dzienniki: Szambo Dzienniki: Trening umiejętności społecznych Dzienniki: Układ pokarmowy Dzienniki: Urodziny wg Staśka Dzienniki: Usuwanie Dzienniki: Wyniki i co dalej? Dzienniki: Wyniki! Dzienniki: Wypalenie Dzienniki: Z cyklu „Błysk” Dzienniki: Zbliża się koniec Dzienniki: Ze wszystkich sił Dzienniki: Święto Ptaków Wędrownych Dzienniki: Żaden Dzienniki: Życie po Świętach Dziewczęta z ASD w szkole Dziewczęta z zespołem Aspergera Dzień Babci i Dziadka – scenariusz uroczystości Dzień Babci i Dziadka – scenariusze zajęć Dzień Bałwana Dzień Dinozaura Dzień Dyni – scenariusze zajęć Dzień Flagi Dzień Grzyba Dzień Jeża Dzień Kota – scenariusze zajęć Dzień Kreatywności Dzień Kropki Dzień Marchewki Dzień Marzyciela Dzień Misia Dzień Niezapominajki Dzień Ojca – scenariusze zajęć, zabaw Dzień Optymisty Dzień Piłkarza Dzień Pluszowego Misia Dzień Przedszkolaka Dzień Pszczoły – scenariusze zajęć Dzień Słonia Dzień Ziemi – scenariusze zajęć Dzień Życzliwości – scenariusz zajęć Dzień życzliwości – scenariusz zajęć, przedszkolak Dziurawiec jak Prozac Dzięki tym umiejętnościom 6-latek da sobie radę w szkole Dzięki tym umiejętnościom sześciolatek da sobie radę w szkole Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD Dźwięki-rytmy Echolalia – techniki Edukacja bazalna Edukacja domowa – unschooling Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem metody Wspomaganej Komunikacji Edukacja dziecka z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć Edukacja seksualna Edukacja seksualna osób z autyzmem – program szkolny Edukacja specjalna Edukacja zasiłki służba zdrowia czyli co nam PiS obiecało Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera Egzamin ósmoklasistów – dostosowania Egzamin ósmoklasisty Egzamin ósmoklasisty – afazja Egzamin ósmoklasisty/niepełnosprawność intelektualna Egzaminy Emocje Emocje – program – przykładowe konspekty Emocje – scenariusz zajęć Emocje w spektrum autyzmu Empatia w praktyce Empatia w szkole Epilepsja Ewaluacja i procedury celów Farmakoterapia zaburzeń autystycznych Farmakoterapia zaburzeń autystycznych część 1 Farmakoterapia zaburzeń autystycznych część 2 Farmakoterapia zaburzeń autystycznych część 3 Film Fragmentacja obrazu w autyzmie Friluftsliv Frustracja Gdzie? – zabawa językowa Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych Gnębienie w szkole – istota gnębienia Godzina wychowawcza Gotowość szkolna Gra pajęczyna – grupa Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu/scenariusz Gra społeczna – zachowania społeczne Gra tajemnic Gra w kości i ruch – autyzm, ZA, SPD i pokrewne Gra w statki na tablicy Mendelejewa Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz Gratitude Groźba: Ucieknę z domu! Grupy zabawy integracyjnej Gry komputerowe zamiast Biofeedback Główne obszary umiejętności społecznych Głos Głoska CZ Głoska dż Głoska g – kartka do ćwiczeń Głoska H Głoski „szcz” – kartka Głośne literowanie Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie Głuchy telefon H- na początku wyrazu, przed samogłoską Halloween Halloweenowe inspiracje Harmonogram – wzmocnienia Harmonogramy plany schematy w życiu autyka Hierarchia nauki mowy Hipoterapia historia Historia autyzmu Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych Historyjka społeczna Historyjki obrazkowe Historyjki społeczne Idę do szkoły Ile godzin dodatkowego wsparcia może otrzymać uczeń z orzeczeniem Ile godzin trwa nauczanie indywidualne? Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – afazja Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia Inne zaburzenia razem z ASD Instrukcja na WF Instrukcja przebierania się na WF Instrukcje grupowe Instrukcje harmonogramy plany schematy Integracja grupa współpraca Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie Integracja sensoryczna SI Integracja sensoryczna w przedszkolu – propozycje zajęć Inteligencja emocjonalna Interwencja IPET – autyzm, przykładowy IPET – najczęstsze pytania IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole) IPET dla ucznia z zespołem Aspergera IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne Ja pokazuję – Ty wykonujesz, umiejętności społeczne Jack White – geniusz – nie sawant Jadalny naszyjnik – motoryka mała Jagoda – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem Jagody acai – zwycięstwo marketingu nad nauką Jak dogadać się z uczniem? Jak działa gammalon? Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce Jak grać w Pokemony? Jak pomóc autystycznemu dziecku w nauce? Jak pomóc dziecku z dyspraksją – problemy i wskazówki Jak powstrzymać napady złego humoru Jak przeżyć wizytę u lekarza, spektrum autyzmu, sensoryka Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne Jak rozpoznać osobę z pogranicznym zaburzeniem osobowości? Jak się zmusić Jak wspomagać rozwój językowy autystycznych dzieci Jak wybrać plecak szkolny? Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne Jak wytłumaczyć problemy z integracją sensoryczną u autystycznych dzieci? Jak zacząć bieganie z dzieckiem? Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne Jaki bodziec przyciągnie uwagę Jakie dolegliwości wskazują, że mogę mieć depresję? Jakie zachowania dziecka wskazują na zaburzenia integracji sensorycznej? Jasełka – scenariusz uroczystości Jednozadaniowy mózg? Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach Jedzenie w jednym kolorze – autystyczne niejadki Jesienne liście Jesienne prace Jesień – sceanariusze zajęć Jeszcze dzień na bagnach Jeszcze nie teraz Jeżyna – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem Joga – zabawa multisensoryczna Joga dla dzieci Joga dla uczniów Już październik Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych Język polski z logopedią Język polski z logopedią dla klas I-IV Język polski-ASD-dla klas I-IV Język wyuczony i echolalia, autyzm Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy Kartka świąteczna Kartoteka znajomych – umiejetności społeczne Karty pracy Katecheza dla autystycznych dzieci – Adwent, scenariusz zajęć Każde dziecko na coś reaguje Kiedy dziecko jest leworęczne – zdolności i mankamenty Kiedy dziecko myli ubrania Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego? Kinezjologia edukacyjna Denisona Kinezjologia edukacyjna Dennisona Klasa z ASD – otoczenie sensoryczne Klubokawiarnia Życie jest fajne Kobiety w spektrum autyzmu Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film Kodowanie – scenariusze zajęć Kolejność zdarzeń Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika Kolorowanki z numerami Komunikacja Komunikacja – IPET, cele Komunikacja – trudności z rozumieniem Komunikacja alternatywna i wspomagająca w ASD Komunikacja funkcjonalna – zajęcia Komunikacja i język Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych Komunikacja pozawerbalna Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne Komunikat wyrażający akceptację i uznanie dla dziecka – przykłady Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych Koncentracja uwagi w ASD Konferencja AUTYZM W SZKOLE Konferencja AUTYZM W SZKOLE – strona Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem Konkurs na najlepszy rysunek wykonany z zawiązanymi oczami Konopie z Polski Konsekwencje zaburzenia teorii/ślepoty umysłu w życiu codziennym Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej Konspekty zajęć logopedycznych Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami Kontrolowanie uwagi Konwergencja Koordynacja wzrokowo-ruchowa Koronawirus – Wirus z Chin Kołowy plan dnia Kraina uczuć i emocji – scenariusz zajęć Królik – scenariusz zajęć, autyzm Krótki plan dnia Kreatywność twórczość wyobraźnia Kroje pisma Krokodyl u dentysty – gry dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem Kryteria oceniania w programach dydaktyczno-wyrównawczych Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności Księga Wróżb – Tradycja Andrzejkowa Kształty i figury Kto pierwszy złapie piłkę? Kto prowadzi rzetelną terapię poznawczo-behawioralną Kto prowadzi rzetelną terapię psychodynamiczną Kukułka, kolanko, fasolki – zapomniane zabawy Kultura osobista Kusa-Hibari – rozbudzić wyobraźnię Kwadraty liczb Kwalifikacje nauczyciela wspomagajacego Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy Kwestionariusz rozwoju dziecka – poziom poznawczy Kwestionariusz Życia Szkolnego – pomiar wykluczenia ucznia Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe w ASD Kłopoty z matematyką: dyskalkulia Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz L-R różnicujemy głoski – kartka do powtórek Labirynty Labirynty – wytęż wzrok LARP nauczył mnie pokonać Zespół Aspergera Latarkowy berek – zabawa SI Latawce – zabawy sensoryczne Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET Lego Lekcja – metody, techniki, sposoby dla uczniów z ASD Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu Lekcja dla uczniów ze spektrum autyzmu Lekcje – metody techniki sposoby dla uczniów z ASD Lekcje rozmów telefonicznych – umiejętności społeczne Leki Leki 2 Lepienie kropek Lepienie z gliny – zabawy dotykowe Liczba mnoga List do Świętego Mikołaja Lista domowych ćwiczeń sensorycznych Lista rzeczy, których nie mówimy drugiej osobie… Lista Umiejętności Ucznia (LUM) Lista umiejętności ucznia – socjalizacja Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń Listy kontrolne Listy słów Literowanie Literowanie w parach Litery Logiczne myślenie Logopedia Logopedia, autyzm, konspekty Loteryjka LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem Lęki i stres u dzieci Magiczna tabliczka na 9 Majówka Mam dziecko z zespołem Aspergera pdf Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających Mandala Mapy myśli Marihuana Masaż logopedyczny Masaż sensoryczny Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych Masturbacja w autyzmie Masy plastyczne wykorzystywane w terapii sensorycznej Matematyka i style uczenia się dziecka Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD) Materiały do programów terapeutycznych Mała burza mózgów Mała zabawa biegowa – integracja Małe dzieci Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa Małpka w kocyku – zabawa drużynowa, scenariusz Mówienie do siebie w autyzmie Mówienie do siebie-kartka/samoświadomość Mówienie komplementów – umiejętności społeczne Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna Mówimy i piszemy spółgłoski miękkie ź-zi Mózg Mózg autyzm Mózg można naprawić Mechanizm empatii wg Barona-Cohena Meltdown Metoda BLW – sztuka karmienia Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz Metoda Floortime Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja Metoda Krakowska Metoda malowania dziesięcioma palcami Metoda polisensoryczna Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne METODA RUCHU RUDOLFA LABANA Metoda skryptów Metoda wyodrębnionych prób Metody techniki sposoby Metody, techniki, sposoby Mikołaj – kolorowanki Mikołajki Mikołajki – scenariusz zabawy integracyjnej Mindfulness – trening uważności Mindfulness dla dzieci Miłość w spektrum autyzmu Mleko szkodzi Mnemotechniki Mnozenie przez 11 Mnożenie na palcach Mnożenie ułamków – ćwiczenia Mobbing w NFZ a mobing w życiu dzieci z autyzmem Mocarz Mocne i słabe strony ucznia – IPET Mocne strony dziecka Moja ścieżka – zabawa SI Moje uczucia i emocje – konspekt zajęć Monitorowanie Motoryka duża Motoryka mała Motoryka mała – ćwiczenia i zabawy wpływające na rozwój pisania Motywacja i uczenie się w autyzmie Motywowanie i ocenianie IPET Mowa Mowa i jej terapeuci Mowa pedantyczna Mumia – gra społeczna/scenariusz Mutyzm – oddziaływania terapeutyczne Mutyzm wybiórczy – IPET Myślenie abstrakcyjne Myślenie obrazami Myślenie twórcze kreatywne Na desce – zabawa SI Na powitanie Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa Nadwrażliwość na ruch Nadzwyczajni Nagradzanie Nagrywanie czytania – sposoby Najlepsze prezenty dla autystycznych dzieci Najlepszy blog w sieci Napady agresji – plan Napady padaczkowe w ASD Narządy płciowe małych chłopców/odciąganie napletka/higiena/jądra/ból-wątpliwości matek Narzędzia farmakologiczne w autyzmie Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole Nasze ASD Nauczanie indywidualne Nauczanie indywidualne – dobre dla ucznia? Nauczanie kooperatywne Nauczanie przedszkolne w ASD Nauczyciel i klasa Nauczyciel na zastępstwie Nauczyciel wspomagający Nauczyciel, klasa i niezwykłość ucznia z ASD Nauczycielu nie pytaj, dlaczego Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy Nauczyć dzieci nie odrzucać innych – naprawa tolerancji – przykładowa lekcja i warsztaty Nauka biegu Nauka koncentracji w autyzmie Nauka korzystania z toalety dzieci z ASD Nauka oprogramowania od przedszkola-nowa reforma Nauka samodzielnego funkcjonowania Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej Naśladowanie Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć Negatywne myśli Nerwica natręctw Neurony lustrzane ćwiczą każdą czynność Neuroplastyczność mózgu Neuroplemiona Neutralnie Nie mówić do dziecka – plany aktywności Nie moralizuj – samoświadomość Niebieska Fala Niech gazetki szkolne coś znaczą Niepewność grawitacyjna Niepełnosprawność intelektualna Nieporozumienia-szukanie rozwiązań Nieprecyzyjne polecenia w szkole-utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD No i po Nowa nie znana/znana metoda Nowy temat O co chodzi w Spektrum Autyzmu? Obcinanie paznokci Obcinanie paznokcji Objawy Objawy autyzmu – małe dziecko Objawy depresji Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku Objawy zaburzeń integracji sensorycznej Obronność dotykowa w autyzmie Ocena efektywności pomocy pedagogicznej po roku pracy z dzieckiem Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Ocena opisowa Ocena poziomu komfortu społecznego Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład Ocena przebiegu rewalidacji Ocena rozumienia i wyrażania emocji Ocenianie Od 1 września 2019 wzrosną pensje nauczycieli od 244 – 334 zł Od czego należy rozpocząć pracę z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu Od destrukcyjnego wpływu gier na mózgi młodych graczy już mnie mdli Oddawanie książki z brakującą stroną – zabawa społeczna Odgadywanie Odgłosy Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna Odpowiednio sformułowane cele IPET Odróżnienie działań celowych od przypadkowych Odroczenie dziecka (pozostawienie n drugi rok) Odroczona echolalia Odwołanie od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet Ograniczona mimika Ogród zen – zabawa SI Okuliści, optometryści dziecięcy Opanowanie znaków interpunkcyjnych Opioidowe powstawanie autyzmu Opis przypadku: Szczegółowa diagnoza logopedyczo – pedagogiczna i przykłady ćwiczeń Organiczne przyczyny AD(H)D Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych Organizacja kształcenia od 1 września 2020 Organizacja przestrzeni i wyposażenie w klasie Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie Organizacja, planowanie Orientacja w przestrzeni Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 2016 Osobowość i wiedza nauczyciela Ostatni sprawdzian szóstoklasisty Oszacuj, zgadnij, wyobraź sobie – zabawa SI Pachnąca kula Pakiet Emocje Pakiet Mowa Pakiet Percepcja wzrokowa Pakiet Uwaga Pakiety Pakowanie do szkoły – schemat Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć Pamięć robocza w zespole Aspergera Panuję nad złością Pedagog Pedagog specjalny Pedagogika Montessori Percepcja Percepcja bólu i temperatury w ASD Percepcja czuciowa Percepcja motoryczna Percepcja słuchowa Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń Percepcja słuchowa – mowa dźwięków Percepcja słuchowa w ASD Percepcja wzrokowa Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo ruchowa, scenariusz Pełzanie – motoryka duża, autyzm – rewalidacja Pierniczki korzenne – zabawa SI Pierwsza pomoc na złe myśli Pierwszy dzień w szkole – instrukcja Pierwszy poziom nauczania Ping – pong wodny Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę Pisanie Pisanie tekstu Pismo ?! Pismo?! Piłka – pytanie Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią Plan po powrocie ze szkoły Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy Plan uczestnictwa Plan wyjścia ze szkoły Planowanie i konstruowanie programów IPET Planowanie i pisanie wypracowań Planowanie motoryczne Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu Plany Plastyka – rewalidacja kl. I-IV Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań w ramach prowadzonych zajęć Plemię Po pierwsze mowa Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne Poczucie humoru w ASD Poczucie równowagi i ruch w ZA Poczucie winy rodzeństwa dzieci z ASD Poczucie własnej wartości Początek nauczania – ASD Pod czyją ręką jest guzik – zabawa sensoryczna Podawanie piłki Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia Podróż do krainy wściekłości – emocje Podręcznik do emocji – rewalidacja Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III Pojęcia ilościowe Polowanie na jajka – zabawa SI Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Pomysł na książkę: Dziennik Cwaniaczka: Biała Gorączka Pomysł na książkę: Entliczek pentliczek Pomysł na książkę: MESSI Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem Pomysł na książkę: Niesforny alfabet Pomysł na książkę: Szary domek Pomysł na przerwę Powtarzalne czynności Połącz cyfrę Połącz kropki Połącz w pary praca Praca szczęk Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu Pragmatyczna terapia językowo – komunikacyjna Prawa i obowiązki szkolne 6 i 7-latków Prawda o szóstym zmyśle – film Prawidłowy rozwój dziecka i normalne zachowania Próby poziomu percepcji wzrokowej i manualnej Precz ze wspomaganiem Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot Problemy dziecka z dyspraksją Problemy z czytaniem Problemy z jedzeniem i zapachem Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin Problemy z przetwarzaniem obrazu Problemy z równowagą Procedura trudnych zadań Procedury osiągania celów rewalidacyjnych Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych Profil dziecka z ASD Program – Emocje – wybrane ćwiczenia Program edukacji społeczno-seksualnej dla młodzieży z autyzmem Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych Program komunikacja i język Program nauczania w ASD Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwooda Program rewalidacji indywidualnej Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia I klasy szkoły podstawowej Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera Program zaburzeń kinestezji artykulacyjnej Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych Program zajęć rewalidacji indywidualnej Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem Programy kompensacyjne Programy komputerowe do ćwiczeń emocji Programy korekcyjno-kompensacyjne Projekty mechaniczne – samoświadomość Prosta zdrowa zupa na przetrwanie Prosta zupa na przetrwanie Proste strategie językowe Proste szlaczki, połącz kropki – motoryka mała Proste zajęcia doskonalące motorykę Proste ćwiczenia wspomagajace integrację sensoryczną Proszenie o pomoc Proszenie o pomoc – ściąga Protokół złości i zdenerwowania Przeciążenia sensoryczne w ASD Przed pisaniem Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń Przedstawianie się – ściąga Przedszkolak Przedszkolak z zespołem Aspergera Przedszkolne rymowanki – zabawa logopedyczna Przekraczanie linii środka Przepisywanie z tablicy Przepisywanie z tablicy – wskazówki Przestrzeń osobista Przetwarzanie dźwięków a język Przetwarzanie informacji Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia Przez słomkę Przeładowanie sensoryczne w ZA Prześladowanie, dokuczanie, przezywanie… Przyczyny autyzmu-jak ta wiedza pomoże dziecku/co da rodzinie? Przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Scenariusz zajęć otwartych Przygotowanie do egzaminów Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia Przyjmowanie cudzej perspektywy Przyjmowanie prezentów-schemat Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET Przykład oceny opisowej, I semestr Przykładowa ocena opisowa Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Przykładowa opinia nauczyciela o dziecku Przykładowa opinia ucznia Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Przykładowe wpisy Przykładowy IPET Przykładowy IPET ucznia z autyzmem Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych Przystosowania i modyfikacje programu- autyzm/ZA Przystosować środowisko pracy do ucznia Przysłowia z rozsypanek Przytulać czy nie Przytłoczenie bodźcami wzrokowymi w ASD Psychologia dziecka Psychologia życiologia w spektrum autyzmu Psychoterapia indywidualna w ASD Psychoterapia w autyzmie Ptaki z wiejskiej zagrody Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera Pudło sensoryczne Płatki z mlekiem Pływanie do celu Quiz z okazji Dnia Chłopaka (dla szkół średnich) R – ćwiczenia/kartka R po D – ćwiczenia/kartka R po p – ćwiczenia/kartka R po T – ćwiczenia/kartka Rady dla nauczycieli mających w klasie dziecko z ASD Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne Radzenie sobie z nudą – ściąga/kartka Radzenie sobie z rozpaczą, smutkiem i niepokojem Ramowy plan IPET-u Równość i Czarny Protest Różnice w uczeniu się dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej Różnicowane głosek C-CZ Recepta na szczęście według Piotrka Regulowanie emocji Rejestr bieżący ucznia Relacje społeczne Relaks Relaksujący kot – zabawa grupowa relax Restrukturyzacja poznawcza Rewalidacja Rewalidacja – ASD Rewalidacja – spektrum autyzmu Rewalidacja przez muzykę Robimy naleśniki – zabawa SI Rodzeństwo dzieci z autyzmem Rodzic z zespołem Aspergera Rodzice to nie roboty Rodzicielstwo Rozkruszanki – zabawa SI Rozmowa kwalifikacyjna Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych Rozpoznawanie emocji Rozpoznawanie wyrazu twarzy Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna Rozsypanki wyrazowe Rozsypanki wyrazowe – rewalidacja, autyzm Rozwój mowy Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia Rozwój myślenia społecznego Rozwój połączeń nerwowych a stymulacja sensoryczna Rozwijanie inteligencji emocjonalnej Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć Rozwijanie umiejętności społecznych Rozwijanie wyobraźni przestrzennej Ruch Ruch Budząca się szkoła Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie Ruszył autyzmschemat.life Rymy, rymowanki, zabawy Rysowanie malowanie Rytmiczny spacer Rytmika Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem Rzeczy i ich właściwości – zajęcia Safari na deskorolce – zabawa SI Samodzielna praca i zabawa Samoobsługa – jedzenie do IPET Samookaleczanie Samookaleczenia w autyzmie a zakłócenia metabolizmu siarki Samostymulacje w klasie Samotność Samotność w spektrum autyzmu Samoświadomość Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie Sawant Sawant – przebłysk geniuszu Scenariusz treningu społecznego – McDonalds Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – kultura osobista i zachowanie Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza Scenariusze Scenariusze edukacyjne Scenariusze na Dzień Matki Scenariusze rewalidacyjne Scenariusze rozmów Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców Scenariusze społeczne Scenariusze zajęć logopedycznych Scenariusze zajęć na Dzień Dziecka Scenariusze zajęć rewalidacyjnych Schemat Amerykański Schemat ciała i przestrzeni Schemat nowej szkoły Schemat przebierania się na WF Schemat przed klasówką Schemat przed wyjściem do szkoły Schemat teraz-potem Schemat wejścia do szkoły Schemat własnego ciała – ćwiczenia Schizofrenia u dzieci Schody ruchome – historyjka społeczna Sekwencje czynności Sensorycznie trudne scenariusze szkolne sensoryka Sensoryka: Dreszcze Si – ćwiczenia/kartka Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna Siła nawyku Sklejeni ludzie – zabawa sensoryczna Skoki do wody Smello – zapachowe Bingo – SI Socjoterapia Sorry nie jesteśmy narodem wybranym Spadające małpki – gry dostosowane do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź SPD – zaburzenia w skrócie Spektrum autyzmu Spektrum autyzmu – logiczne myślenie, wskazówki Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna Spektrum autyzmu – Ocena funkcjonalna do planu wspierania zachowania – Przypadek Joeya Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe Spektrum przypadku Spektrum Zaburzeń Sensorycznych SPD Sport Sposób na relaks w ZA Sposoby na szkolny hałas Sposoby na złość – scenariusz zajęć Sposoby przekazywania umiejętności społecznych Sposoby uczenia dzieci z autyzmem – podpowiedzi Sposoby uczenia się – lekcja/kartka Spostrzeganie figury i tła Spotkanie z Mikołajem. Scenariusz zajęć otwartych Sprawdziany Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6 letnich Stanowisko pracy ucznia Stary Rok / Nowy Rok – scenariusz zajęć Stałość spostrzegania Stosunki przestrzenne Strach przed uczuciami Strategia odroczonego posłuszeństwa Strategie czytania Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI Strategie nauki w klasie Strategie pozytywnej dyscypliny w ASD Strategie wizualne Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) Stwardnienie guzowate a autyzm Style uczenia się Sylwia Bagińska Sylwia N. Bagińska Syndrom oszusta Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne System diagnozy autyzmu według Światowej Organizacji Zdrowia – ICD – 10 System koleżeński System Marianny Frostig System zadań – strategie wizualne System zmianowy to barbarzyństwo a nauka przez zabawę to fikcja Sytuacje kryzysowe Szczepienia – jak się bronić Szczypta autyzmu, szczypta geniuszu Szczęśliwego Nowego! Szkodliwy nektar z agawy Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe Szkolne problemy i właściwe działania Szkolne uwagi 🙂 Słabe i mocne teorie autyzmu Słoik uczuć Słuch w szkole Słuchanie a słuch w ASD Tabele porządkujące wiedzę Tabliczka mnożenia na 2 – ćwiczenia Taktyka męczeństwa talent Tańczące dłonie – zabawa SI Technika „Opowiadanie życia” Technika Mediacji Rówieśniczej Techniki relaksacyjne Teksty do ćwiczeń spółgłoski „CZ” Teksty do ćwiczeń spółgłoski „sz” Teoria umysłu Teoria Umysłu – trening Terapeuta cień Terapia ASD Terapia autyzmu w Polsce Terapia głoski „r”, ćwiczenia – ASD Terapia pedagogiczna Terapia przez sztukę – zajęcia Terapia ręki Terapia zajęciowa Terapie społeczne w ASD Tiki tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD Torba na przygody – motoryka, SI, planowanie, interakcja społeczna Towarzyskie opowieści – strategia społeczna Tożsamość płciowa w autyzmie Tożsamość w sieci Trening czystości Trening kontroli złości Trening umiejętności społecznych Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć Trening umiejętności społecznych w pracy dzieckiem z autyzmem Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja Trudna młodzież Trudne zachowania Trudności w komunikacji i pozyskiwaniu przyjaciół – matczyna wersja treningu społecznego Trudności w nauce – wczesne znaki ostrzegawcze Trudności w rozumieniu ludzi – lekcja/kartka Trudności z uwagą w ASD – wskazówki Twarz Tworzenie albumu emocji w zespole Aspergera Tworzenie planów dnia Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu mowy Tłusty Czwartek Tłuszcze pożyteczne dla mózgu Ubezpieczenie ucznia – wciskane polisy Ubieranie się Ubieranie się – zabawa w Butik Ubierać się stosownie do sytuacji Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku Uczciwość i oszukiwanie w ASD Uczenie płynności Uczenie się z notatek Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD i ZA Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET Uczeń jako członek szkoły – IPET Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym Uczeń przewlekle chory – Dostosowanie wymagań edukacyjnych Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela Uczeń z ASD/SPD lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego Uczeń z autyzmem Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – symptomy, wskazówki do pracy Uczeń z Ukrainy Uczeń z ZA Uczeń z ZA – wskazania do kształcenia specjalnego w praktyce Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, ana- i dysartria/wskazówki Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji Uczeń z zespołem Aspergera – przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającego Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności Uczeń z Zespołem Tourette’a Uczeń zaniedbany środowiskowo Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Uczymy się a jedynek wciąż przybywa Układ dotykowy Układanie Układanki terapeutyczne Umiejetności społeczne Umiejętności społeczne Umiejętność czytania dzeci z autyzmem Umiejętność uważnego słuchania Umowa z uczniem z ASD Uprzywilejowane miejsce w klasie Usprawniane funkcji wpływających na integrację sensoryczną Utrwalanie artykulacji ż/rz Uwaga Uwaga ucznia – wzmocnienia Uwaga, uważność Uwagi w dzienniczku czyli jak usunąć niewygodnego ucznia z klasy W domu – Na dworze – zabawy dla dzieci z ASD W jaki sposób przegrać grę, ale zdobyć przyjaciół? W sadzie – konspekt, scenariusz zajęć Wakacje Wakacyjne podróże w spektrum autyzmu Walentynki – scenariusze zajęć, zabaw Walka kogutów Warunki i zasady niezbędne do opracowania IPET-u Warunki psychoterapii osób dotkniętych autyzmem Wcinanie, cięcie Wczesna interwencja Wczesne wykrywanie zaburzeń ruchowych w autyzmie Wdzięczność Wesołych Świąt! WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia Wibrujące zabawki Wieczornica o Bożym Narodzeniu z wykorzystaniem znanych wierszy Wielkanocne zajęcia scenariusze zabawy Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia, IPET – załącznik Wiosna – scenariusze zajęć Wirus to nie choroba Wizyty aklimatyzacyjne w szkołach ponadpodstawowych – ASD Wniosek o świadczenie 500 zł Wokalizacja i naśladownictwo oralno-motoryczne – ćwiczenia Wolontariat koleżeński, autyzm, wykluczenie Wprowadzanie pojęć dodawania i odejmowania Wrażliwość na bodźce słuchowe Wrażliwość na dotyk Wrażliwość sensoryczna – podsumowanie Wrażliwość wzrokowa w ZA Wrażliwość węchowa Wrażliwość węchowa i smaki Wsiłek fizyczny Wskazówki do pracy z uczniem Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym Wskazywanie – współdzielenie uwagi Współczucie Współdziałanie w grupie Współpraca Współpraca ze szkołą Wstręt do biżuterii Wsyp i nasyp – zabawa SI Wszechstronny rozwój ucznia Wybór specjalisty na początku terapii – autyzm Wybuch złości – plan w chwili załamania Wybuchając Wychowanie fizyczne – autyzm Wycieczka Wycinanie, cięcie Wydmuchane smuteczki – zabawa, emocje Wyklejanie kropek Wykorzystywanie seksualne osób z autyzmem Wyliczanie czyli metoda 1-2-3 na trudne zachowania Wymagania i cele edukacyjne stawiane dzieciom z autyzmem Wymawianie słów podczas pisania Wynagrodzenie nauczyciela wspomagajacego Wypowiedzi pisemne – ćwiczenia Wypowiedzi ustne – dostosowanie wymagań edukacyjnych Wyprawka szkolna 2017 – autyzm/ZA Wyprawka szkolna-błędna kwota kryterium dochodowego Wysokowrażliwość Wywiad i prezentacja – zajęcia Wyłączanie się-kartka Wyścigi – autyzm – zabawa Wyśmiewani-powstanie Wolontariatu Koleżeńskiego Max i Mary Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego Wzmacnianie poczucia własnej wartości Wzmocnienia społeczne Wzrokowe rozproszenie uwagi Własny punkt widzenia Włączanie się do rozmowy – ściąga/kartka Wąskie preferencje żywieniowe w autyzmie Z historii autyzmu – przypadek rumuńskich sierot Zabawa „Mój mózg, twój mózg” Zabawa pokaż palcem Zabawa poznaj-piłka Zabawa rozpoznaj twarz Zabawa w chowanego, autyzm – umiejętności społeczne Zabawa w pokazywanie Zabawa w sklep – naśladowanie, autyzm Zabawa w spektrum autyzmu Zabawa w tak lub nie – komunikacja ASD Zabawa w udawanie Zabawa w udawanie – kartka Zabawa w wąchanie – SI Zabawa w łapanie – motoryka mała Zabawa z fakturami – SI Zabawki dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi Zabawy – spektrum autyzmu Zabawy andrzejkowe dla przedszkolaków Zabawy dla dzieci ze spektrum autyzmu Zabawy edukacyjne Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne Zabawy integracyjne Zabawy jedzeniem – smak/dotyk Zabawy logopedyczne Zabawy monetami – SI Zabawy na powietrzu Zabawy rewalidacyjne Zabawy rozwijające Zabawy rozwijające koordynację obustronną Zabawy ruchowe Zabawy sensoryczne motywujące do komunikacji dzieci z autyzmem Zabawy sensoryczne SI Zabawy sensoryczno-motoryczne Zabawy sensoryczno-społeczne dla twojego maluszka Zabawy terapeutyczne Zabawy z butelkami Zabawy z emocjami Zaburzenia i choroby współwystępujące w autyzmie Zaburzenia integracji sensorycznej Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – spektrum autystyczne Zaburzenia mowy Zaburzenia padaczkowe w spektrum autyzmu Zaburzenia snu w spektrum autyzmu Zaburzenia uczenia się a ASD Zaburzenia zachowania lub zaburzenia osobowości Zaburzenia zdolności matematycznych Zaburzenia ze spektrum autyzmu po zmianach w DSM – V Zaburzenia żołądkowo-jelitowe w spektrum autyzmu Zaburzenie dwubiegunowe u dzieci Zaburzenie przetwarzania sensorycznego – Badanie przesiewowe – Lista kontrolna dla nauczycieli Zachowania agresywne Zachowania autostymulacyjne w autyzmie – stimowanie Zachowania destrukcyjne w ASD Zachowania rutynowe Zachowania stereotypowe Zacznij od imion/uczeń z ASD Zacznij od wywoływania pozytywnego myślenia Zadania domowe Zadania wychowawcy i nauczycieli w stosunku do ucznia z autyzmem Zadanie domowe Zadawać w kółko to samo pytanie – kartka Zaimki – scenariusz zajęć Zainteresowanie, przyjemność i naśladownictwo w ASD Zajęcia adaptacyjne Zajęcia dowolne w szkole ASD (SI) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne – subskrypcja miesięczna 6 zł Zajęcia komputerowe – zakres wymagań Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Zajęcia logopedyczne Zajęcia manualne Zajęcia ogólnorozwojowe/Rewalidacja klas I-IV Zajęcia plastyczne Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori Zajęcia rozwijające Zajęcia socjoterapeutyczne Zajęcia specjalistyczne Zajęcia terapeutyczne Zajęcia w szkole, autyzm – lista kontrolna, ocenianie Zajęcia wspomagające dla autysty w szkole Zajęcia wyrównawcze Zakres dostosowania wymagań – język polski dla klas IV-VI do IPET-u Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających motorykę dużą – spektrum autyzmu Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających rozwój percepcji słuchowej Zakres ćwiczeń terapeutycznych usprawniających umiejętność czytania Zakres ćwiczeń usprawniających percepcję słuchową Zanim zmieni szkołę lub klasę Zapamiętaj emocje – gra/scenariusz Zapomniane zabawy Zaprzeczenie i arogancja w zespole Aspergera Zarządzanie zachowaniem według Brawn’a Zasady dotyczące odrabiania prac domowych – instrukcja Zasady dotyczące odrabiania zadań domowych – instrukcja Zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową Zasady zachowania się uczniów w klasie – kontrakt Zawieranie pierwszych przyjaźni dzieci z ZA Zażywanie lekarstw i suplementów Zbiórka ostatniej szansy dla Dagi Zdrowa zupa z cukinii Zdrowe dla mózgu Ze wszystkich sił Zegary – nauka godzin Zespół Aspergera Zespół Aspergera – dostosowanie wymagań edukacyjnych, wskazówki do pracy z uczniem Zespół Aspergera – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań, TUS Zespół Aspergera – Narzędzia społeczne w celu radzenia sobie z emocjami Zespół Aspergera – problemy z jedzeniem i zapachem Zespół Aspergera a seksualność Zespół Aspergera czy wysokofunkcjonujący autyzm? Zespół Aspergera o pis i analiza funkcjonowania WOPFU Zespół Aspergera-zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej Zestaw ćwiczeń percepcji słuchowej Zestaw ćwiczeń sprawności grafomotorycznej Zgnieć i powąchaj Zmiana definicji autyzmu w USA Zmiana szkoły, klasy Zmiany – historyjka społeczna Zmysły Zostawianie wiadomości – umiejętności społeczne Zrozumienie mojej mimiki twarzy/kartka Zrozumieć manieryzmy ruchowe/samoświadomość/kartka Zrozumieć przedszkolaka o umyśle analitycznym Zwierzęta jako przyjaciele dziecka z ZA Związki a zespół Aspergera Złe metody terapii autyzmu Ładowanie wywrotki-motoryka mała Łapanie i rzucanie – koordynacja Łowienie idiomów Śnieżna kula – gra społeczna Środowisko społeczno-przyrodnicze – rewalidacja/autyzm Świadomości Autyzmu – scenariusz zajęć Świadomość czynników rozpraszających naukę Świadomość rąk i palców Świadomość tego, co się dzisiaj stanie-kartka Świadomość własnego ciała Świat oczami dzieci w spektrum autyzmu – film Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Świecimy na niebiesko Świąteczna kolorowanka Świąteczne kolorowanki Świąteczne mandale Świąteczne prezenty – scenariusz zajęć matematycznych Święto Niepodległości Święto Ognia Żonglowanie ćwiczy mózg Ą – Ę – ćwiczenia/kartka Ćwiczenia językowe Ćwiczenia manualne – motoryka duża Ćwiczenia manualne – motoryka mała, autyzm i zaburzenia pokrewne Ćwiczenia manualne – motoryka mała, autyzm i zaburzenia pokrewne, cz. 3 Ćwiczenia na materiale geometrycznym – percepcja wzrokowa Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia oddechowe bierne i czynne Ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale geometrycznym – ASD Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową Ćwiczenia rozwijające zmysł powonienia Ćwiczenia terapeutyczne do IPET-ów – dodawanie i odejmowanie Ćwiczenia usprawniające syntezę i pamięć słuchową Ćwiczenia wspomagające narządy artykulacyjne – logopedia Ćwiczymy głoskę B – Bąk Bzyk – kartka Ćwiczymy głoskę B – kartka Ćwiczymy głoskę B- Wyliczanka na B – kartka Ćwiczymy głoskę C Ćwiczymy głoskę CZ Ćwiczymy głoskę D – kartka Ćwiczymy głoskę DZ Ćwiczymy głoskę F – kartka Ćwiczymy głoskę K – kartka Ćwiczymy głoskę M – kartka Ćwiczymy głoskę N – kartka Ćwiczymy głoskę S Ćwiczymy głoskę SZ – kartka Ćwiczymy głoskę szcz – kartka Ćwiczymy głoskę T – kartka Ćwiczymy głoskę W Ćwiczymy głoskę Z Ćwiczymy głoskę Ł – kartka Ćwiczymy głoskę Ż Ćwiczymy głoskę Ć – kartka Ćwiczymy spółgłoskę ch Ćwiczymy spółgłoskę H – kartka Ćwiczymy wymowę WI

W tym momencie nie można pobrać informacji o blogu.

Reklamy

Najbardziej popularne pozycje & Strony

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Reklamy

Kategorie Kategorie Wybierz kategorię # afazja (5) # cukrzyca (3) Organizacja, harmonogram, otoczenie bodźców sensorycznych w klasie (2) # czytanie (12) # Floortime/DIR (1) # integracja (8) # kompensacja (7) # natura (1) # naśladownictwo (2) # TEACCH (1) # trening umiejętności społecznych (58) #adaptacja (1) #ADHD (1) #akceptacja (4) #akomodacja (1) #andrzejki (1) #arkusz (13) #aspie (2) #autoagresja (1) #autyzm (40) #bezpieczeństwo (2) #bieganie (1) #biologia (1) #bujanie (1) #choinka (2) #cienie (1) #dieta (6) #dobieranie (2) #dokładność (1) #dopasowywanie (2) #dopasuj (7) #dotyk (5) #dysfazja (1) #dyspraksja (2) #echolalia (1) #edukacja (13) #emocje (24) #geometria (1) #gra (1) #grafomotoryka (22) #higiena (1) #informatyka (1) #inteligencja (1) #interwencje dla małych dzieci (1) #IPET (25) #jasełka (2) #jesień (14) #kategoryzacja (1) #kierunki (1) #klamerki (5) #kodowanie (2) #kolorowanka (12) #kolory (4) #konferencja (1) #konflikt (1) #koronawirus (1) #kropki (3) #krytyka (1) #książka (1) #lato (12) #lepienie (1) #LGBT+ (1) #list (1) #literowanie (1) #litery (1) #logopedia (18) #mandale (1) #maskowanie (1) #matematyka (20) #materiały (8) #matrix (1) #medytacja (1) #mindfulness (13) #mutyzm (3) #muzyka (1) #nadwrażliwość sensoryka (3) #naprzemienność (1) #nastolatek (2) #nawlekanie (1) #naśladowanie (6) #niepełnosprawność (2) #nowa edukacja (2) #objawy (4) #oburącz (2) #OCD (1) #ocenianie (1) #odwaga (2) #orientacja (11) #ortografia (1) #padaczka (1) #pamięć (5) #pedagog (10) #plastyka (1) #pomoc (1) #postępy (1) #probiotyki (1) #problemy (7) #program (10) #przedszkolak (7) #przedszkole (6) #przemoc (1) #przerwa (3) #przypominajki obrazkowe (1) #przyroda (3) #psychologia (7) #psychoterapia (3) #równowaga (1) #relacje (2) #relaks (3) #rodzice (2) #rozmowa (2) #rozpoznawanie (2) #samodzielność (4) #samokontrola (1) #samoobsługa (1) #samoocena (1) #samoregulacja (5) #samoświadomość (1) #scenariusze (14) #schizofrenia (1) #seksualność (1) #sen (2) #socjoterapia (2) #sposoby na perseweracje w szkole (1) #stimy (5) #szkoła (6) #szukanie (1) #tolerancja (1) #twarze (1) #twórczość (2) #układanka (3) #umysł (1) #WF (2) #wiosna (1) #wopfu (4) #współczucie (1) #współpraca (8) #wyciszenie (1) #wyobraźnia (1) #wzory (1) #wzrokowo-przestrzenne (6) #wąchanie (1) #ZA (12) #zabawa (2) #zaburzenia (5) #zachowanie (7) #zainteresowania (1) #zajęcia rewalidacyjne (27) #zdolności (2) #zdrowie (7) #zen (1) #zima (5) #zioła (1) #zmiany (1) #święta (4) #życzliwość (1) (Roz)poznawanie kolegów w klasie (1) 10 zasad nauki umiejętności społecznych (1) 500 zł na dziecko a co z rodzinnym? (1) ADD (1) ADHD (2) Adwentowe kalendarze (1) Afazja – trudności w posługiwaniu się mową – podobnie jak u dzieci z ASD (1) Afazja czuciowa (2) Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem (2) Agresja (4) Agresja w szkole – cechy ofiary (1) Akademia Khana-dziecko nauczycielem (1) Akcja: Gadżety szkolne (1) Alergia w ASD (1) Analiza autystycznego Kuby, szkoła podstawowa (1) Analizator wzrokowy (1) Aneks do IPET (1) arkusz (2) Arkusz do oceny efektów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej (1) Arkusz oceny efektów pomocy psychologiczno – pedagogicznej (1) Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład (3) arkusz pracy dla dziecka z autyzmem (16) Arkusz pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu (88) Arkusz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (1) Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – podstawa IPET (2) Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (2) Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia – IPET (2) Arkusze (1) Arkusze dla dzieci z autyzmem (8) Aromatyczna kąpiel uspokaja zmysły (1) ASD – alternatywne grupy przyjaciół (1) ASD – boisko, przerwa, stres (1) ASD – menstruacja, zaburzenia hormonalne (1) ASD – program zajęć rewalidacji indywidualnej (8) ASD – przenoszenie myśli na papier (1) ASD – reakcje emocjonalne, radzenie sobie z błędami (1) ASD – wsparcie edukacyjne (2) ASD – wsparcie edukacyjne (ASD) (1) ASD – zachowanie w klasie (3) ASD a zaburzenia integracji sensorycznej (2) Asertywność – ćwiczenia/kartka (1) Asperger w szkole… (1) Aspergeryjski-nie jesteśmy mistrzami konwersacji (1) Aspi, uczenie się, intelekt (1) Asystent (5) Asystent edukacyjny (7) Ataki padaczki w ASD (1) Autostymulacje – metody reaktywne (1) Autystyczna pamięć (3) Autystyczne akty złośliwości (1) Autystyczne okna możliwości w szkole (1) Autystyczne zabawy domowe – umiejętności społeczne (1) Autystyczny uczeń (2) Autystyczny uczeń – konsekwencja (1) Autystyczny zmysł wzroku – szanuj i daj odpocząć (1) Autyzm (4) Autyzm – autoagresja (2) Autyzm – Broszura dla rodziców, opiekunów i rodzin dzieci i młodzieży z autyzmem PDF (1) Autyzm – diagnoza (9) Autyzm – dojrzewanie (1) Autyzm – dostosowanie wymagań, wskazówki do pracy z uczniem (12) Autyzm – efektywność edukacji i ilość nauczycieli w grupie (1) Autyzm – konspekt zajęć rewalidacyjnych dla ucznia (4) Autyzm – konspekt zajęć teatralno-muzycznych – naśladowanie (1) Autyzm – Mit skuteczności powtarzalnych ćwiczeń (1) Autyzm – nauka w grupie (1) Autyzm – orientacja w schemacie ciała oraz czasowo-przestrzenna, rewalidacja (1) Autyzm – percepcja (6) Autyzm – pracuj nad sobą i znajdź pracę (1) Autyzm – problemy w nabywaniu umiejętności pracy samodzielnej (1) Autyzm – problemy z dorastaniem (1) Autyzm – problemy z ubieraniem (1) Autyzm – przyczyny, diagnoza i objawy (2) Autyzm – przygotowanie do egzaminów, wspomaganie (1) Autyzm – przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela (1) Autyzm – przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem zabawy (7) Autyzm – riposty (1) Autyzm – rozpoznać twarz (1) Autyzm – scenariusze zajęć (5) Autyzm – Schemat realizacji treningu umiejętności społecznych (1) Autyzm – system edukacji w Polsce (1) Autyzm – twarze (2) Autyzm – wiedza ogólna i wnioskowanie, rewalidacja, scenariusz (1) Autyzm – wizyta w szpitalu (1) Autyzm – wprowadzanie nowej potrawy (1) Autyzm – wskazówki dla szefów (1) Autyzm – wsparcie rówieśników w klasie (1) Autyzm – wspólna uwaga (6) Autyzm – wspomaganie rozwoju językowego (1) Autyzm – wycinane układanki (1) Autyzm – wykorzystaj kuchnię do stymulacji sensorycznej (1) Autyzm – zapobieganie przemocy (2) Autyzm – zmiana sali (1) Autyzm – zmotywuj mnie do komunikacji (1) Autyzm – ćwiczenia reedukacyjne według C. Grand (1) Autyzm a schizofrenia (1) Autyzm artykulacja trudności ćwiczenia (1) Autyzm i epilepsja (3) Autyzm i problemy żołądkowo – jelitowe (2) Autyzm i zaburzenia przetwarzania sensorycznego (2) Autyzm i zespół Aspergera wskazówki (15) Autyzm na lekcjach wychowania fizycznego (1) Autyzm na poziomie 6 – mechanizm systematyzacji (1) Autyzm w szkole – Uwaga i pisanie (2) Autyzm, edukacja, prawo (1) Autyzm, nauka podążania za dzieckiem w celu wejścia w świat jego emocji (1) Autyzm-Program TEACCH (1) Autyzm-trening umiejętności społecznych (2) Autyzm/wf – nauka sprawności ruchowej (1) Autyzm/zespół Aspergera – zajęcia rewalidacyjne (8) autyzmwszkole.com – minął rok (1) Barwy świata – scenariusz zajęć logopedycznych (1) Berek z cieniem (1) Bez kategorii (206) Bezpieczna przestrzeń ucznia (2) Bezpieczne zakątki sensoryczne (1) Bieganie – scenariusz zajęć (2) Bieganie usprawnia mózg (1) Bingo z imionami (1) Biomedycyna (1) Bliska pochwała (1) Blog – minął rok (1) Boże Narodzenie (20) Boże Narodzenie – zabawy, scenariusze, zajęcia (12) Bożonarodzeniowe zabawy, zjęcia, scenariusze (7) Brakująca twarz – zabawa (1) Budowanie zdań – ćwiczenia (1) Budyniowe malowanie – zabawy dotykowe (1) Bujanie (1) Bycie szczerym i uprzejmym – samoświadomość/kartka (1) Błąd w zadaniu szkolnym- historyjka społeczna (1) Cechy charakterystyczne dysfunkcji słuchowej (1) Cele edukacyjne Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (1) Cele zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej (2) Charakterystyka autystycznego ucznia (1) Charakterystyka autystycznego ucznia, trudności i zadania (2) Charakterystyka uczniów szczególnie uzdolnionych (1) Charakterystyka zachowań i potrzeb ucznia z zespołem Aspergera (2) Chemia – dostosowanie wymagań w ramach prowadzonych zajęć (1) Chorzy sami wymyślają dla siebie udogodnienia (1) Chłopcy pornografia i masturbacja – informacje praktyczne (1) Cieniowanie (2) Cierpliwość – ściąga/kartka (1) Ciągi sekwencje schematy (1) Ciągi, wzory, sekwencje – ćwiczenia (3) Cięcie linii prostych i falistych (1) Co jeśli jeden specjalista mówi, że moje dziecko ma ASD, a drugi, że jest normalne? (1) Co lubię najbardziej? – pisanie tekstu (1) Co mówić w odpowiedzi na próbę dręczenia i w jaki sposób to powiedzieć? (1) Co sprawia radość? (1) Cyfry (3) Czas wolny (2) Czas: przedtem, podczas, po (1) Czasy gramatyczne – rozwój mowy (2) Czekanie na swoją kolej (1) Cztery główne zasady komunikacji, które umożliwiają prowadzenie dobrej konwersacji, ASD (1) Czy dorośli wiedzą wszystko?-Historyjka społeczna/samoświadomość (1) Czy kobiety mają mózg? (1) Czy można naprawić mózg? (1) Czym jest Cerebrolysin? (1) Czym jest dręczenie? Historyjka społeczna (1) Czym jest IPET? (1) Czym jest Zespół Aspergera – cechy, diagnoza (1) Czym jest zespół Tourette’a? (2) Czym pisać w szkole? (1) Czytanie i pisanie w spektrum autyzmu (3) Czytanie ze zrozumieniem w ASD (10) Człowiek, który opisał zespół Aspergera (1) Części zamienne (1) Decydowanie (1) Depresja (3) Depresja dziecka (2) Dezorientacja (1) Diagnoza (9) Diagnoza 5-latka (2) Diagnoza 6-latka (2) Diagnoza funkcjonalna (1) Diagnoza funkcjonalna i IPET (1) Diagnoza gotowości szkolnej (1) Diagnoza interakcyjna (1) Diagnoza nozologiczna – róznicująca (1) Diagnoza przedszkolna (2) Diagnozowanie zaburzeń integracji sensorycznej (1) Dieta specyficznych węglowodanów (1) Dla rodziców (2) Dlaczego chłopcy powinni zaczynać szkołę później (1) Dlaczego czytanie zmienia mózg (1) Dlaczego lekcja akceptacji jest taka ważna? (1) Dlaczego mowa? (2) Dlaczego natura leczy nasze dzieci (1) Dlaczego szachy? (1) Do codziennych czynności pielegnacyjnych dołącz ćwiczenia wspierające rozwój (1) Do nauczycieli dzieci z ASD (1) Do pracodawców, do rodziców, do mediów (1) Dobieranie, wyszukiwanie, porównywanie, sortowanie – rewalidacja, autyzm (5) Dobrze, dobrze (1) Dodatkowy pedagog od 1 stycznia 2016 (1) Dodawanie i odejmowanie ułamków (1) Dodawanie ułamków (1) Dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna 2016/2017 (1) Dogoterapia (1) Dojrzewanie (3) Dojrzewanie, seksualność i autyzm (4) Dopasowanie pracy do autystycznego mózgu (1) Dopasuj emocje – ćwiczenia (5) Dorastanie (1) Dorosły człowiek z zespołem Aspergera (1) Doskonałość (1) Dostosowanie kryteriów wymagań edukacyjnych (4) Dostosowanie wymagań edukacyjnych (156) Dostosowanie wymagań edukacyjnych z WF do indywidualnych potrzeb dziecka (2) Dotknij, poszukaj i przeliteruj – zabawa SI (1) Dotykowe kształty – zabawa sensoryczna (2) Dotykowy szlak – zabawa SI (1) Drogi prowadzące do autyzmu (1) Drugi język usprawnia mózg (1) Drzwi – Aspie Zaklinaczka (1) Dynio, dynio – stroimy miny – naśladujemy emocje, autyzm, artykulacja (1) Dysfunkcja dotykowa – lista kontrolna (1) Dysfunkcja sensoryczna u niemowląt (1) Dysfunkcja wzrokowa – listy kontrolne (1) Dyskalkulia – Program Wyścigi Liczbowe (1) Dyskalkulia – trudności i wskazówki do pracy z uczniem (3) Dyskalkulia – zakres trudności do programu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (1) Dyskomfort dyslektyka i przewaga autyka (1) Dysleksja (10) Dysleksja – główne problemy (1) Dysleksja – współpraca między uczniami (1) Dysortografia – film (1) Dziecięca przyjaźń w autyzmie (1) Dziecko wybitnie uzdolnione a dziecko z zespołem Aspergera (1) Dziecko z autyzmem w grupie (1) Dziecko z dyspraksją (1) Dziecko, które się gryzie (1) Dzielenie i skracanie ułamków (1) Dzielenie pola uwagi w zabawie terapeutycznej (1) Dzienniczek (1) Dziennik uczuć (1) Dziennik zachowań (1) Dzienniki: 2 kwietnia (1) Dzienniki: Autentyczni autystyczni (1) Dzienniki: Autyk sam kasuje wiadomości (1) Dzienniki: Bierzmowanie (1) Dzienniki: Bzykanie (1) Dzienniki: Chorwacja (1) Dzienniki: Chorwacja oczami Piotrka (1) Dzienniki: Co jest źródłem szczęścia w życiu człowieka? (1) Dzienniki: Co jutro robimy? (1) Dzienniki: Co się może zdarzyć na zakupach? (1) Dzienniki: Czyli śmierdzą (1) Dzienniki: Części mowy (1) Dzienniki: Dzień jak co dzień (1) Dzienniki: E-papieros (1) Dzienniki: EEg (1) Dzienniki: Egzaminy (1) Dzienniki: Egzaminy i w ogóle (1) Dzienniki: Gdy już wszystko porobione (1) Dzienniki: Gdzie jedziemy? (1) Dzienniki: Gry komputerowe – moja opowieść (1) Dzienniki: Hasło (1) Dzienniki: Hyc i wakacje (1) Dzienniki: Impreza (1) Dzienniki: Jak lemingi płoszą kaczki (1) Dzienniki: Jarmark świąteczny (1) Dzienniki: Jesień, badania i jedynki (1) Dzienniki: Jestem chory na brata (1) Dzienniki: Jesteśmy na bagnach (1) Dzienniki: Już mam (1) Dzienniki: Kobiety od tego (1) Dzienniki: Krajobraz po Świętach (1) Dzienniki: Krótka historia renesansu (1) Dzienniki: Leniwie (1) Dzienniki: Majówka (1) Dzienniki: Moje Ja (1) Dzienniki: Na dołku (1) Dzienniki: Na urodziny (1) Dzienniki: Na zachodzie bez zmian (1) Dzienniki: Nadal (1) Dzienniki: Nauka (1) Dzienniki: Nauka przetrwania (1) Dzienniki: Niech będzie zamek (1) Dzienniki: Normal (1) Dzienniki: O 30 minut za długo (1) Dzienniki: Ostatnia wizyta (1) Dzienniki: Palec i plecak (1) Dzienniki: Piotrek jedzie na wycieczkę… (1) Dzienniki: Po wieżę (1) Dzienniki: Powrót z bagien (1) Dzienniki: Projekt (1) Dzienniki: Przecież nic się nie dzieje (1) Dzienniki: Przez ciebie (1) Dzienniki: Recenzja (1) Dzienniki: Romeo i Julia według Piotrka (1) Dzienniki: Rozpoczęcie Piotrka – brzuch nie boli (1) Dzienniki: Rozrywka (1) Dzienniki: Spięcie (1) Dzienniki: Spotkanie z podróżnikiem (1) Dzienniki: spowiedź (1) Dzienniki: Szambo (1) Dzienniki: Trening umiejętności społecznych (1) Dzienniki: Układ pokarmowy (1) Dzienniki: Urodziny wg Staśka (1) Dzienniki: Usuwanie (1) Dzienniki: Wyniki i co dalej? (1) Dzienniki: Wyniki! (1) Dzienniki: Wypalenie (1) Dzienniki: Z cyklu „Błysk” (1) Dzienniki: Zbliża się koniec (1) Dzienniki: Ze wszystkich sił (1) Dzienniki: Święto Ptaków Wędrownych (1) Dzienniki: Żaden (1) Dzienniki: Życie po Świętach (1) Dziewczęta z ASD w szkole (1) Dziewczęta z zespołem Aspergera (1) Dzień Babci i Dziadka – scenariusz uroczystości (3) Dzień Babci i Dziadka – scenariusze zajęć (2) Dzień Bałwana (1) Dzień Dinozaura (2) Dzień Dyni – scenariusze zajęć (1) Dzień Flagi (1) Dzień Grzyba (2) Dzień Jeża (2) Dzień Kota – scenariusze zajęć (2) Dzień Kreatywności (1) Dzień Kropki (2) Dzień Marchewki (2) Dzień Marzyciela (2) Dzień Misia (2) Dzień Niezapominajki (1) Dzień Ojca – scenariusze zajęć, zabaw (2) Dzień Optymisty (1) Dzień Piłkarza (1) Dzień Pluszowego Misia (1) Dzień Przedszkolaka (1) Dzień Pszczoły – scenariusze zajęć (1) Dzień Słonia (1) Dzień Ziemi – scenariusze zajęć (2) Dzień Życzliwości – scenariusz zajęć (2) Dzień życzliwości – scenariusz zajęć, przedszkolak (1) Dziurawiec jak Prozac (1) Dzięki tym umiejętnościom 6-latek da sobie radę w szkole (1) Dzięki tym umiejętnościom sześciolatek da sobie radę w szkole (1) Dziękowanie ludziom za to, że mówią coś miłego (1) Dźwięki – problemy z przetwarzaniem w ASD (1) Dźwięki-rytmy (2) Echolalia – techniki (2) Edukacja bazalna (1) Edukacja domowa – unschooling (1) Edukacja dzieci ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem metody Wspomaganej Komunikacji (1) Edukacja dziecka z autyzmem/ZA/ASD – co można osiągnąć (3) Edukacja seksualna (1) Edukacja seksualna osób z autyzmem – program szkolny (1) Edukacja specjalna (3) Edukacja zasiłki służba zdrowia czyli co nam PiS obiecało (1) Egzamin ósmoklasistów – autyzm i zespół Aspergera (1) Egzamin ósmoklasistów – dostosowania (1) Egzamin ósmoklasisty (1) Egzamin ósmoklasisty – afazja (1) Egzamin ósmoklasisty/niepełnosprawność intelektualna (1) Egzaminy (1) Emocje (90) Emocje – program – przykładowe konspekty (5) Emocje – scenariusz zajęć (24) Emocje w spektrum autyzmu (8) Empatia w praktyce (1) Empatia w szkole (3) Epilepsja (3) Ewaluacja i procedury celów (1) Farmakoterapia zaburzeń autystycznych (3) Farmakoterapia zaburzeń autystycznych część 1 (1) Farmakoterapia zaburzeń autystycznych część 2 (1) Farmakoterapia zaburzeń autystycznych część 3 (1) Film (1) Fragmentacja obrazu w autyzmie (1) Friluftsliv (1) Frustracja (1) Gdzie? – zabawa językowa (1) Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych (1) Gnębienie w szkole – istota gnębienia (1) Godzina wychowawcza (6) Gotowość szkolna (4) Gra pajęczyna – grupa (1) Gra społeczna – Wspólne cechy w kapeluszu/scenariusz (1) Gra społeczna – zachowania społeczne (1) Gra tajemnic (1) Gra w kości i ruch – autyzm, ZA, SPD i pokrewne (1) Gra w statki na tablicy Mendelejewa (1) Granice przestrzeni osobistej – umiejętności społeczne/scenariusz (1) Gratitude (1) Groźba: Ucieknę z domu! (1) Grupy zabawy integracyjnej (1) Gry komputerowe zamiast Biofeedback (1) Główne obszary umiejętności społecznych (1) Głos (1) Głoska CZ (1) Głoska dż (1) Głoska g – kartka do ćwiczeń (1) Głoska H (1) Głoski „szcz” – kartka (1) Głośne literowanie (1) Głośne myślenie-dysleksja/ćwiczenie (1) Głuchy telefon (2) H- na początku wyrazu, przed samogłoską (1) Halloween (6) Halloweenowe inspiracje (3) Harmonogram – wzmocnienia (2) Harmonogramy plany schematy w życiu autyka (3) Hierarchia nauki mowy (1) Hipoterapia (1) historia (1) Historia autyzmu (1) Historia i wiedza o społeczeństwie – dostosowanie wymagań edukacyjnych (1) Historyjka społeczna (3) Historyjki obrazkowe (1) Historyjki społeczne (6) Idę do szkoły (1) Ile godzin dodatkowego wsparcia może otrzymać uczeń z orzeczeniem (1) Ile godzin trwa nauczanie indywidualne? (1) Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – afazja (1) Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, przedszkole, przykład (2) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową (8) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego (3) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka (1) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną (2) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym (1) Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania (1) Informacje i formularz indywidualnego nauczania autystycznego ucznia (1) Inne zaburzenia razem z ASD (1) Instrukcja na WF (1) Instrukcja przebierania się na WF (1) Instrukcje grupowe (1) Instrukcje harmonogramy plany schematy (12) Integracja grupa współpraca (6) Integracja sensoryczna – Lista kontrolna przystosowania się dziecka do pracy w klasie (2) Integracja sensoryczna SI (95) Integracja sensoryczna w przedszkolu – propozycje zajęć (2) Inteligencja emocjonalna (1) Interwencja (1) IPET – autyzm, przykładowy (4) IPET – najczęstsze pytania (1) IPET dla ucznia – autyzm (przedszkole) (2) IPET dla ucznia z zespołem Aspergera (1) IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjny (1) IPET wzór arkusza z przykładowymi wpisami (1) Ja i moja rodzina. Scenariusz zajęć – umiejętności społeczne (1) Ja pokazuję – Ty wykonujesz, umiejętności społeczne (1) Jack White – geniusz – nie sawant (1) Jadalny naszyjnik – motoryka mała (1) Jagoda – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem (1) Jagody acai – zwycięstwo marketingu nad nauką (1) Jak dogadać się z uczniem? (1) Jak działa gammalon? (1) Jak gliatilin pomaga dzieciom w nauce (1) Jak grać w Pokemony? (1) Jak pomóc autystycznemu dziecku w nauce? (1) Jak pomóc dziecku z dyspraksją – problemy i wskazówki (1) Jak powstrzymać napady złego humoru (1) Jak przeżyć wizytę u lekarza, spektrum autyzmu, sensoryka (1) Jak rozmawiać z dorosłymi – umiejętności społeczne (1) Jak rozpoznać osobę z pogranicznym zaburzeniem osobowości? (1) Jak się zmusić (1) Jak wspomagać rozwój językowy autystycznych dzieci (1) Jak wybrać plecak szkolny? (1) Jak wykorzystać zajęcia pozalekcyjne (1) Jak wytłumaczyć problemy z integracją sensoryczną u autystycznych dzieci? (1) Jak zacząć bieganie z dzieckiem? (1) Jak zacząć rozmowę i ją podtrzymać – umiejętności społeczne (1) Jaki bodziec przyciągnie uwagę (1) Jakie dolegliwości wskazują, że mogę mieć depresję? (1) Jakie zachowania dziecka wskazują na zaburzenia integracji sensorycznej? (1) Jasełka – scenariusz uroczystości (2) Jednozadaniowy mózg? (1) Jedzenie i zachowanie dziecka z ASD przy posiłkach (2) Jedzenie w jednym kolorze – autystyczne niejadki (1) Jesienne liście (2) Jesienne prace (1) Jesień – sceanariusze zajęć (4) Jeszcze dzień na bagnach (1) Jeszcze nie teraz (1) Jeżyna – arkusz pracy dla dziecka z autyzmem (1) Joga – zabawa multisensoryczna (1) Joga dla dzieci (1) Joga dla uczniów (1) Już październik (1) Język angielski, niemiecki – dostosowanie wymagań edukacyjnych (1) Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych (3) Język polski z logopedią (2) Język polski z logopedią dla klas I-IV (1) Język polski-ASD-dla klas I-IV (1) Język wyuczony i echolalia, autyzm (1) Kamienna Twarz – rozpoznawanie i wyrażanie emocji – scenariusz zabawy (1) Kartka świąteczna (1) Kartoteka znajomych – umiejetności społeczne (1) Karty pracy (2) Katecheza dla autystycznych dzieci – Adwent, scenariusz zajęć (1) Każde dziecko na coś reaguje (1) Kiedy dziecko jest leworęczne – zdolności i mankamenty (1) Kiedy dziecko myli ubrania (1) Kiedy ubiegać się o nauczyciela wspomagającego? (1) Kinezjologia edukacyjna Denisona (1) Kinezjologia edukacyjna Dennisona (1) Klasa z ASD – otoczenie sensoryczne (1) Klubokawiarnia Życie jest fajne (1) Kobiety w spektrum autyzmu (1) Koci Świat & Photography & Asperger zapraszają na film (1) Kodowanie – scenariusze zajęć (1) Kolejność zdarzeń (2) Kolejność zdarzeń w opowiadaniu – technika (2) Kolorowanki z numerami (1) Komunikacja (8) Komunikacja – IPET, cele (1) Komunikacja – trudności z rozumieniem (2) Komunikacja alternatywna i wspomagająca w ASD (1) Komunikacja funkcjonalna – zajęcia (1) Komunikacja i język (108) Komunikacja jako jeden z celów wychowawczych (1) Komunikacja pozawerbalna (2) Komunikacja werbalna, rewalidacja – ASD i zaburzenia pokrewne (2) Komunikat wyrażający akceptację i uznanie dla dziecka – przykłady (1) Koncentracja uwagi – zakres ćwiczeń terapeutycznych (1) Koncentracja uwagi w ASD (1) Konferencja AUTYZM W SZKOLE (1) Konferencja AUTYZM W SZKOLE – strona (1) Konieczność kategoryzowania problemów z zachowaniem (1) Konkurs na najlepszy rysunek wykonany z zawiązanymi oczami (1) Konopie z Polski (1) Konsekwencje zaburzenia teorii/ślepoty umysłu w życiu codziennym (1) Konspekt zajęć rehabilitacji ruchowej z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej (1) Konspekty zajęć logopedycznych (1) Kontrakt – współpraca nauczycieli z rodzicami (1) Kontrolowanie uwagi (2) Konwergencja (1) Koordynacja wzrokowo-ruchowa (22) Koronawirus – Wirus z Chin (1) Kołowy plan dnia (1) Kraina uczuć i emocji – scenariusz zajęć (1) Królik – scenariusz zajęć, autyzm (1) Krótki plan dnia (1) Kreatywność twórczość wyobraźnia (13) Kroje pisma (1) Krokodyl u dentysty – gry dostosowane do potrzeb dzieci z autyzmem (1) Kryteria oceniania w programach dydaktyczno-wyrównawczych (1) Kryteria wymagań edukacyjnych w praktyce – przedmioty i trudności (1) Księga Wróżb – Tradycja Andrzejkowa (1) Kształty i figury (3) Kto pierwszy złapie piłkę? (1) Kto prowadzi rzetelną terapię poznawczo-behawioralną (1) Kto prowadzi rzetelną terapię psychodynamiczną (1) Kukułka, kolanko, fasolki – zapomniane zabawy (1) Kultura osobista (1) Kusa-Hibari – rozbudzić wyobraźnię (1) Kwadraty liczb (1) Kwalifikacje nauczyciela wspomagajacego (3) Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – poziom zmysłowy (1) Kwestionariusz rozwoju dziecka – poziom poznawczy (1) Kwestionariusz Życia Szkolnego – pomiar wykluczenia ucznia (1) Kłopoty z jedzeniem i problemy żołądkowe w ASD (1) Kłopoty z matematyką: dyskalkulia (3) Kłębuszek – zabawa grupowa/scenariusz (1) L-R różnicujemy głoski – kartka do powtórek (1) Labirynty (1) Labirynty – wytęż wzrok (1) LARP nauczył mnie pokonać Zespół Aspergera (1) Latarkowy berek – zabawa SI (1) Latawce – zabawy sensoryczne (1) Lato – treści i osiągnięcia/rewalidacja/IPET (1) Lego (1) Lekcja – metody, techniki, sposoby dla uczniów z ASD (14) Lekcja dla ucznia ze spektrum autyzmu (7) Lekcja dla uczniów ze spektrum autyzmu (5) Lekcje – metody techniki sposoby dla uczniów z ASD (9) Lekcje rozmów telefonicznych – umiejętności społeczne (1) Leki (2) Leki 2 (1) Lepienie kropek (1) Lepienie z gliny – zabawy dotykowe (1) Liczba mnoga (1) List do Świętego Mikołaja (1) Lista domowych ćwiczeń sensorycznych (1) Lista rzeczy, których nie mówimy drugiej osobie… (1) Lista Umiejętności Ucznia (LUM) (3) Lista umiejętności ucznia – socjalizacja (1) Lista wskazówek, by uczeń stosował się do poleceń (1) Listy kontrolne (1) Listy słów (1) Literowanie (1) Literowanie w parach (1) Litery (1) Logiczne myślenie (4) Logopedia (45) Logopedia, autyzm, konspekty (8) Loteryjka (1) LUM – arkusz obserwacji dziecka z autyzmem (2) Lęk, niepokój, autyzm – jeden na jeden z uczniem (1) Lęki i stres u dzieci (3) Magiczna tabliczka na 9 (1) Majówka (1) Mam dziecko z zespołem Aspergera pdf (1) Mam przyjaciela – schemat zabaw uspołeczniających (2) Mandala (2) Mapy myśli (2) Marihuana (1) Masaż logopedyczny (1) Masaż sensoryczny (1) Masaż Shantala – deficyt bodźców dotykowych (1) Masturbacja w autyzmie (1) Masy plastyczne wykorzystywane w terapii sensorycznej (1) Matematyka i style uczenia się dziecka (1) Materiał językowy wprowadzany w trakcie programów dydaktycznych (ASD) (1) Materiały do programów terapeutycznych (20) Mała burza mózgów (1) Mała zabawa biegowa – integracja (1) Małe dzieci (1) Małe dzieci z ASD – nauka naśladownictwa (1) Małpka w kocyku – zabawa drużynowa, scenariusz (1) Mówienie do siebie w autyzmie (1) Mówienie do siebie-kartka/samoświadomość (1) Mówienie komplementów – umiejętności społeczne (2) Mówienie z szacunkiem tego, co się myśli-historyjka społeczna (1) Mówimy i piszemy spółgłoski miękkie ź-zi (1) Mózg (8) Mózg autyzm (1) Mózg można naprawić (1) Mechanizm empatii wg Barona-Cohena (1) Meltdown (1) Metoda BLW – sztuka karmienia (1) Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (5) Metoda Floortime (1) Metoda Knillów – świadomość, kontakt, komunikacja (1) Metoda Krakowska (1) Metoda malowania dziesięcioma palcami (1) Metoda polisensoryczna (1) Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (4) METODA RUCHU RUDOLFA LABANA (1) Metoda skryptów (1) Metoda wyodrębnionych prób (1) Metody techniki sposoby (58) Metody, techniki, sposoby (3) Mikołaj – kolorowanki (3) Mikołajki (11) Mikołajki – scenariusz zabawy integracyjnej (1) Mindfulness – trening uważności (21) Mindfulness dla dzieci (11) Miłość w spektrum autyzmu (1) Mleko szkodzi (1) Mnemotechniki (1) Mnozenie przez 11 (1) Mnożenie na palcach (1) Mnożenie ułamków – ćwiczenia (1) Mobbing w NFZ a mobing w życiu dzieci z autyzmem (1) Mocarz (1) Mocne i słabe strony ucznia – IPET (1) Mocne strony dziecka (1) Moja ścieżka – zabawa SI (1) Moje uczucia i emocje – konspekt zajęć (1) Monitorowanie (1) Motoryka duża (13) Motoryka mała (28) Motoryka mała – ćwiczenia i zabawy wpływające na rozwój pisania (7) Motywacja i uczenie się w autyzmie (3) Motywowanie i ocenianie IPET (1) Mowa (14) Mowa i jej terapeuci (1) Mowa pedantyczna (1) Mumia – gra społeczna/scenariusz (1) Mutyzm – oddziaływania terapeutyczne (1) Mutyzm wybiórczy – IPET (1) Myślenie abstrakcyjne (2) Myślenie obrazami (3) Myślenie twórcze kreatywne (3) Na desce – zabawa SI (1) Na powitanie (2) Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem (1) Nadreaktywność i podreaktywność dziecka – objawy (1) Nadwrażliwość i niedowrażliwość węchowa (1) Nadwrażliwość na ruch (1) Nadzwyczajni (1) Nagradzanie (3) Nagrywanie czytania – sposoby (1) Najlepsze prezenty dla autystycznych dzieci (1) Najlepszy blog w sieci (1) Napady agresji – plan (1) Napady padaczkowe w ASD (1) Narządy płciowe małych chłopców/odciąganie napletka/higiena/jądra/ból-wątpliwości matek (1) Narzędzia farmakologiczne w autyzmie (1) Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole (1) Nasze ASD (1) Nauczanie indywidualne (1) Nauczanie indywidualne – dobre dla ucznia? (1) Nauczanie kooperatywne (1) Nauczanie przedszkolne w ASD (1) Nauczyciel i klasa (2) Nauczyciel na zastępstwie (1) Nauczyciel wspomagający (1) Nauczyciel, klasa i niezwykłość ucznia z ASD (1) Nauczycielu nie pytaj, dlaczego (1) Nauczycielu, zapisuj polecenia na tablicy (1) Nauczyć dzieci nie odrzucać innych – naprawa tolerancji – przykładowa lekcja i warsztaty (1) Nauka biegu (1) Nauka koncentracji w autyzmie (1) Nauka korzystania z toalety dzieci z ASD (1) Nauka oprogramowania od przedszkola-nowa reforma (1) Nauka samodzielnego funkcjonowania (1) Nauka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej (1) Naśladowanie (2) Naśladowanie niewerbalne, autyzm – scenariusz zajęć (1) Negatywne myśli (1) Nerwica natręctw (1) Neurony lustrzane ćwiczą każdą czynność (1) Neuroplastyczność mózgu (1) Neuroplemiona (1) Neutralnie (1) Nie mówić do dziecka – plany aktywności (1) Nie moralizuj – samoświadomość (1) Niebieska Fala (1) Niech gazetki szkolne coś znaczą (1) Niepewność grawitacyjna (1) Niepełnosprawność intelektualna (19) Nieporozumienia-szukanie rozwiązań (1) Nieprecyzyjne polecenia w szkole-utrudnienie dla dzieci z autyzmem/ZA/ASD (1) No i po (1) Nowa nie znana/znana metoda (1) Nowy temat (1) O co chodzi w Spektrum Autyzmu? (1) Obcinanie paznokci (1) Obcinanie paznokcji (1) Objawy (3) Objawy autyzmu – małe dziecko (1) Objawy depresji (1) Objawy dysfunkcji zmysłu dotyku (1) Objawy zaburzeń integracji sensorycznej (1) Obronność dotykowa w autyzmie (1) Ocena efektywności pomocy pedagogicznej po roku pracy z dzieckiem (1) Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (4) Ocena opisowa (17) Ocena poziomu komfortu społecznego (1) Ocena pracy rewalidacyjnej, przykład (3) Ocena przebiegu rewalidacji (1) Ocena rozumienia i wyrażania emocji (1) Ocenianie (2) Od 1 września 2019 wzrosną pensje nauczycieli od 244 – 334 zł (1) Od czego należy rozpocząć pracę z małym dzieckiem ze spektrum autyzmu (1) Od destrukcyjnego wpływu gier na mózgi młodych graczy już mnie mdli (1) Oddawanie książki z brakującą stroną – zabawa społeczna (1) Odgadywanie (1) Odgłosy (1) Odkrywać świat i się rozwijać – edukacja bazalna (1) Odpowiednio sformułowane cele IPET (1) Odróżnienie działań celowych od przypadkowych (1) Odroczenie dziecka (pozostawienie n drugi rok) (1) Odroczona echolalia (1) Odwołanie od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (1) Ogólna charakterystyka słownej agresji – wersja dla kobiet (1) Ograniczona mimika (1) Ogród zen – zabawa SI (1) Okuliści, optometryści dziecięcy (1) Opanowanie znaków interpunkcyjnych (1) Opioidowe powstawanie autyzmu (1) Opis przypadku: Szczegółowa diagnoza logopedyczo – pedagogiczna i przykłady ćwiczeń (1) Organiczne przyczyny AD(H)D (1) Organizacja i prowadzenie zajęć integracyjnych (1) Organizacja kształcenia od 1 września 2020 (1) Organizacja przestrzeni i wyposażenie w klasie (1) Organizacja, planowanie (2) Orientacja w przestrzeni (13) Orientacja w przestrzeni – program dydaktyczno-wyrównawczy (2) Orientacja w schemacie własnego ciała – ćwiczenia (5) Orientacja w schemacie własnego ciała i w przestrzeni – zestaw ćwiczeń (6) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera 2016 (1) Osobowość i wiedza nauczyciela (1) Ostatni sprawdzian szóstoklasisty (1) Oszacuj, zgadnij, wyobraź sobie – zabawa SI (1) Pachnąca kula (1) Pakiet Emocje (1) Pakiet Mowa (1) Pakiet Percepcja wzrokowa (1) Pakiet Uwaga (1) Pakiety (6) Pakowanie do szkoły – schemat (1) Pamiętamy o zmarłych – scenariusz zajęć (1) Pamięć robocza w zespole Aspergera (1) Panuję nad złością (1) Pedagog (2) Pedagog specjalny (1) Pedagogika Montessori (3) Percepcja (7) Percepcja bólu i temperatury w ASD (1) Percepcja czuciowa (3) Percepcja motoryczna (1) Percepcja słuchowa (35) Percepcja słuchowa – cele, symptomy, zakres ćwiczeń (1) Percepcja słuchowa – mowa dźwięków (13) Percepcja słuchowa w ASD (6) Percepcja wzrokowa (49) Percepcja wzrokowa – kompensacja/IPET (1) Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo ruchowa, scenariusz (5) Pełzanie – motoryka duża, autyzm – rewalidacja (1) Pierniczki korzenne – zabawa SI (1) Pierwsza pomoc na złe myśli (2) Pierwszy dzień w szkole – instrukcja (1) Pierwszy poziom nauczania (1) Ping – pong wodny (1) Piosenki i melorecytacje rozwijające mowę (1) Pisanie (6) Pisanie tekstu (1) Pismo ?! (1) Pismo?! (1) Piłka – pytanie (1) Plan działań wspierających dla ucznia z dysleksją i dysgrafią (1) Plan po powrocie ze szkoły (1) Plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej, poziom poznawczy (3) Plan uczestnictwa (1) Plan wyjścia ze szkoły (1) Planowanie i konstruowanie programów IPET (1) Planowanie i pisanie wypracowań (1) Planowanie motoryczne (2) Planowanie przyjęcia, autyzm – Teoria umysłu (1) Plany (2) Plastyka – rewalidacja kl. I-IV (1) Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań w ramach prowadzonych zajęć (1) Plemię (1) Po pierwsze mowa (1) Pobawmy się w złość – umiejętności społeczne (1) Poczucie humoru w ASD (2) Poczucie równowagi i ruch w ZA (1) Poczucie winy rodzeństwa dzieci z ASD (1) Poczucie własnej wartości (1) Początek nauczania – ASD (1) Pod czyją ręką jest guzik – zabawa sensoryczna (1) Podawanie piłki (1) Podkreślaj, przerysowuj gesty w autyzmie – ćwiczenia (1) Podróż do krainy wściekłości – emocje (1) Podręcznik do emocji – rewalidacja (1) Pogarszanie się umiejętności ruchowych w autyzmie (1) Pojęcia geometryczne – kompensacja kl. I-III (1) Pojęcia ilościowe (1) Polowanie na jajka – zabawa SI (1) Pomoc dla osób z autyzmem w Polsce (1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (1) Pomysł na książkę: Dziennik Cwaniaczka: Biała Gorączka (1) Pomysł na książkę: Entliczek pentliczek (1) Pomysł na książkę: MESSI Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem (1) Pomysł na książkę: Niesforny alfabet (1) Pomysł na książkę: Szary domek (1) Pomysł na przerwę (1) Powtarzalne czynności (1) Połącz cyfrę (1) Połącz kropki (6) Połącz w pary (1) praca (3) Praca szczęk (1) Praca w klasie z uczniem ze spektrum autyzmu (1) Pragmatyczna terapia językowo – komunikacyjna (1) Prawa i obowiązki szkolne 6 i 7-latków (1) Prawda o szóstym zmyśle – film (1) Prawidłowy rozwój dziecka i normalne zachowania (1) Próby poziomu percepcji wzrokowej i manualnej (1) Precz ze wspomaganiem (1) Prezentacja parami: zdjęcie – przedmiot oraz słowo – przedmiot (1) Problemy dziecka z dyspraksją (1) Problemy z czytaniem (3) Problemy z jedzeniem i zapachem (4) Problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych wg Grandin (1) Problemy z przetwarzaniem obrazu (2) Problemy z równowagą (1) Procedura trudnych zadań (1) Procedury osiągania celów rewalidacyjnych (1) Procedury osiągania celów zajęć kompensacyjno-korekcyjnych (1) Profil dziecka z ASD (1) Program – Emocje – wybrane ćwiczenia (2) Program edukacji społeczno-seksualnej dla młodzieży z autyzmem (1) Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych (1) Program komunikacja i język (3) Program nauczania w ASD (1) Program przeciw prześladowaniu dzieci z autyzmem w szkole – strategia Attwooda (1) Program rewalidacji indywidualnej (1) Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia (2) Program rewalidacji indywidualnej dla autystycznego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną (1) Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia I klasy szkoły podstawowej (1) Program rewalidacyjny ucznia z zespołem Aspergera (1) Program zaburzeń kinestezji artykulacyjnej (1) Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (1) Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (2) Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych (1) Program zajęć rewalidacji indywidualnej (2) Program zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu: Poznaję, przeżywam, rozumiem (1) Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej (1) Program zajęć uspołeczniających dla dzieci z autyzmem (1) Programy kompensacyjne (1) Programy komputerowe do ćwiczeń emocji (2) Programy korekcyjno-kompensacyjne (2) Projekty mechaniczne – samoświadomość (1) Prosta zdrowa zupa na przetrwanie (1) Prosta zupa na przetrwanie (1) Proste strategie językowe (1) Proste szlaczki, połącz kropki – motoryka mała (3) Proste zajęcia doskonalące motorykę (1) Proste ćwiczenia wspomagajace integrację sensoryczną (1) Proszenie o pomoc (1) Proszenie o pomoc – ściąga (1) Protokół złości i zdenerwowania (1) Przeciążenia sensoryczne w ASD (1) Przed pisaniem (1) Przedmioty i ich przeznaczenie – scenariusz ćwiczeń (1) Przedstawianie się – ściąga (2) Przedszkolak (1) Przedszkolak z zespołem Aspergera (1) Przedszkolne rymowanki – zabawa logopedyczna (1) Przekraczanie linii środka (1) Przepisywanie z tablicy (1) Przepisywanie z tablicy – wskazówki (1) Przestrzeń osobista (2) Przetwarzanie dźwięków a język (1) Przetwarzanie informacji (4) Przetwarzanie słuchowe – zaburzenia (1) Przez słomkę (1) Przeładowanie sensoryczne w ZA (1) Prześladowanie, dokuczanie, przezywanie… (1) Przyczyny autyzmu-jak ta wiedza pomoże dziecku/co da rodzinie? (1) Przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu (1) Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Scenariusz zajęć otwartych (1) Przygotowanie do egzaminów (1) Przyjemne sposoby na naukę elastycznego myślenia (1) Przyjmowanie cudzej perspektywy (1) Przyjmowanie prezentów-schemat (1) Przykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET (1) Przykład oceny opisowej, I semestr (1) Przykładowa ocena opisowa (10) Przykładowa ocena opisowa dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (1) Przykładowa opinia nauczyciela o dziecku (1) Przykładowa opinia ucznia (3) Przykładowe opisy postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka (1) Przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych dotyczące rozwoju umiejętności porozumiewania się uczniów (1) Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych (6) Przykładowe wpisy (1) Przykładowy IPET (3) Przykładowy IPET ucznia z autyzmem (1) Przykładowy okresowy plan pracy dydaktyczno-terapeutycznej – zmysły (1) Przykłady ocen śródrocznych i końcoworocznych (1) Przykłady programów dydaktyczno-wyrównawczych (1) Przyroda/biologia dostosowanie wymagań edukacyjnych (1) Przystosowania i modyfikacje programu- autyzm/ZA (1) Przystosować środowisko pracy do ucznia (1) Przysłowia z rozsypanek (1) Przytulać czy nie (1) Przytłoczenie bodźcami wzrokowymi w ASD (1) Psychologia dziecka (2) Psychologia życiologia w spektrum autyzmu (2) Psychoterapia indywidualna w ASD (3) Psychoterapia w autyzmie (3) Ptaki z wiejskiej zagrody (1) Publikacje i materiały edukacyjne autyzm i zespół Aspergera (2) Pudło sensoryczne (1) Płatki z mlekiem (1) Pływanie do celu (1) Quiz z okazji Dnia Chłopaka (dla szkół średnich) (1) R – ćwiczenia/kartka (1) R po D – ćwiczenia/kartka (1) R po p – ćwiczenia/kartka (1) R po T – ćwiczenia/kartka (1) Rady dla nauczycieli mających w klasie dziecko z ASD (1) Radzenie sobie z lękiem – umiejętności społeczne (2) Radzenie sobie z nudą – ściąga/kartka (1) Radzenie sobie z rozpaczą, smutkiem i niepokojem (1) Ramowy plan IPET-u (1) Równość i Czarny Protest (1) Różnice w uczeniu się dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (1) Różnicowane głosek C-CZ (1) Recepta na szczęście według Piotrka (1) Regulowanie emocji (2) Rejestr bieżący ucznia (1) Relacje społeczne (3) Relaks (5) Relaksujący kot – zabawa grupowa (1) relax (1) Restrukturyzacja poznawcza (1) Rewalidacja (44) Rewalidacja – ASD (30) Rewalidacja – spektrum autyzmu (21) Rewalidacja przez muzykę (1) Robimy naleśniki – zabawa SI (1) Rodzeństwo dzieci z autyzmem (1) Rodzic z zespołem Aspergera (1) Rodzice to nie roboty (2) Rodzicielstwo (1) Rozkruszanki – zabawa SI (1) Rozmowa kwalifikacyjna (1) Rozpoznajemy twarze – zabawa integracyjna/emocje (1) Rozpoznanie zespołu Aspergera we wczesnych latach szkolnych (1) Rozpoznawanie emocji (2) Rozpoznawanie wyrazu twarzy (1) Rozpraszanie uwagi – historyjka społeczna (1) Rozsypanki wyrazowe (1) Rozsypanki wyrazowe – rewalidacja, autyzm (1) Rozwój mowy (1) Rozwój mowy i myślenia – ćwiczenia (1) Rozwój myślenia społecznego (1) Rozwój połączeń nerwowych a stymulacja sensoryczna (1) Rozwijanie inteligencji emocjonalnej (1) Rozwijanie mowy – scenariusz zajęć (1) Rozwijanie umiejętności społecznych (1) Rozwijanie wyobraźni przestrzennej (1) Ruch (1) Ruch Budząca się szkoła (1) Ruch i koordynacja – niedojrzałe w autyzmie (1) Ruszył autyzmschemat.life (1) Rymy, rymowanki, zabawy (1) Rysowanie malowanie (3) Rytmiczny spacer (1) Rytmika (2) Rywalizacja pomiędzy rodzeństwem (1) Rzeczy i ich właściwości – zajęcia (1) Safari na deskorolce – zabawa SI (1) Samodzielna praca i zabawa (1) Samoobsługa – jedzenie do IPET (1) Samookaleczanie (1) Samookaleczenia w autyzmie a zakłócenia metabolizmu siarki (1) Samostymulacje w klasie (1) Samotność (1) Samotność w spektrum autyzmu (1) Samoświadomość (1) Sankcje, uczeń, autyzm, zachowanie (1) Sawant (1) Sawant – przebłysk geniuszu (2) Scenariusz treningu społecznego – McDonalds (1) Scenariusz umiejętności społecznych – muzeum (1) scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dziecka ze spektrum autyzmu (2) Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – kultura osobista i zachowanie (1) Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających percepcję i pamięć wzrokową (1) Scenariusz zajęć rewalidacyjnych. Korzystamy z kalendarza (1) Scenariusze (3) Scenariusze edukacyjne (2) Scenariusze na Dzień Matki (2) Scenariusze rewalidacyjne (3) Scenariusze rozmów (1) Scenariusze rozmów telefonicznych – nawiązywanie kontaktów koleżeńskich (1) Scenariusze rozmów telefonicznych – zostawianie wiadomości dla rodziców (1) Scenariusze społeczne (4) Scenariusze zajęć logopedycznych (1) Scenariusze zajęć na Dzień Dziecka (2) Scenariusze zajęć rewalidacyjnych (8) Schemat Amerykański (1) Schemat ciała i przestrzeni (3) Schemat nowej szkoły (1) Schemat przebierania się na WF (1) Schemat przed klasówką (1) Schemat przed wyjściem do szkoły (1) Schemat teraz-potem (1) Schemat wejścia do szkoły (1) Schemat własnego ciała – ćwiczenia (1) Schizofrenia u dzieci (2) Schody ruchome – historyjka społeczna (1) Sekwencje czynności (1) Sensorycznie trudne scenariusze szkolne (1) sensoryka (5) Sensoryka: Dreszcze (1) Si – ćwiczenia/kartka (1) Siedzenie przy stole – integracja sensoryczna (1) Siła nawyku (1) Sklejeni ludzie – zabawa sensoryczna (1) Skoki do wody (1) Smello – zapachowe Bingo – SI (1) Socjoterapia (7) Sorry nie jesteśmy narodem wybranym (1) Spadające małpki – gry dostosowane do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu (1) Spójrz, zakryj, zapisz, sprawdź (1) SPD – zaburzenia w skrócie (1) Spektrum autyzmu (153) Spektrum autyzmu – logiczne myślenie, wskazówki (2) Spektrum autyzmu – nadwrażliwość na bodźce/modulacja sensoryczna (1) Spektrum autyzmu – Ocena funkcjonalna do planu wspierania zachowania – Przypadek Joeya (1) Spektrum autyzmu – Projekty i prace zaliczeniowe (1) Spektrum przypadku (1) Spektrum Zaburzeń Sensorycznych SPD (1) Sport (2) Sposób na relaks w ZA (1) Sposoby na szkolny hałas (1) Sposoby na złość – scenariusz zajęć (1) Sposoby przekazywania umiejętności społecznych (1) Sposoby uczenia dzieci z autyzmem – podpowiedzi (1) Sposoby uczenia się – lekcja/kartka (1) Spostrzeganie figury i tła (2) Spotkanie z Mikołajem. Scenariusz zajęć otwartych (1) Sprawdziany (1) Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6 letnich (1) Stanowisko pracy ucznia (1) Stary Rok / Nowy Rok – scenariusz zajęć (2) Stałość spostrzegania (1) Stosunki przestrzenne (1) Strach przed uczuciami (1) Strategia odroczonego posłuszeństwa (1) Strategie czytania (1) Strategie dotyczące dbania o higienę osobistą i spokojny sen, autyzm, SI (1) Strategie nauki w klasie (3) Strategie pozytywnej dyscypliny w ASD (5) Strategie wizualne (4) Struktura Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) (1) Stwardnienie guzowate a autyzm (1) Style uczenia się (1) Sylwia Bagińska (4) Sylwia N. Bagińska (68) Syndrom oszusta (1) Synestezja – nietypowe przetwarzanie sensoryczne (2) System diagnozy autyzmu według Światowej Organizacji Zdrowia – ICD – 10 (1) System koleżeński (1) System Marianny Frostig (1) System zadań – strategie wizualne (1) System zmianowy to barbarzyństwo a nauka przez zabawę to fikcja (1) Sytuacje kryzysowe (1) Szczepienia – jak się bronić (1) Szczypta autyzmu, szczypta geniuszu (1) Szczęśliwego Nowego! (1) Szkodliwy nektar z agawy (1) Szkolenie z zakresu teorii umysłu: Rozmowy komiksowe (1) Szkolne problemy i właściwe działania (3) Szkolne uwagi 🙂 (1) Słabe i mocne teorie autyzmu (1) Słoik uczuć (1) Słuch w szkole (1) Słuchanie a słuch w ASD (1) Tabele porządkujące wiedzę (1) Tabliczka mnożenia na 2 – ćwiczenia (1) Taktyka męczeństwa (1) talent (3) Tańczące dłonie – zabawa SI (1) Technika „Opowiadanie życia” (1) Technika Mediacji Rówieśniczej (1) Techniki relaksacyjne (4) Teksty do ćwiczeń spółgłoski „CZ” (1) Teksty do ćwiczeń spółgłoski „sz” (1) Teoria umysłu (5) Teoria Umysłu – trening (7) Terapeuta cień (2) Terapia ASD (12) Terapia autyzmu w Polsce (1) Terapia głoski „r”, ćwiczenia – ASD (1) Terapia pedagogiczna (3) Terapia przez sztukę – zajęcia (1) Terapia ręki (4) Terapia zajęciowa (3) Terapie społeczne w ASD (1) Tiki tiki myślowe lub ruchy mimowolne w ASD (1) Torba na przygody – motoryka, SI, planowanie, interakcja społeczna (1) Towarzyskie opowieści – strategia społeczna (1) Tożsamość płciowa w autyzmie (1) Tożsamość w sieci (1) Trening czystości (1) Trening kontroli złości (1) Trening umiejętności społecznych (1) Trening Umiejętności Społecznych – scenariusz zajęć (2) Trening umiejętności społecznych w pracy dzieckiem z autyzmem (1) Treści programowe z działu Pojęcie liczby – kompensacja (1) Trudna młodzież (1) Trudne zachowania (2) Trudności w komunikacji i pozyskiwaniu przyjaciół – matczyna wersja treningu społecznego (1) Trudności w nauce – wczesne znaki ostrzegawcze (2) Trudności w rozumieniu ludzi – lekcja/kartka (1) Trudności z uwagą w ASD – wskazówki (1) Twarz (1) Tworzenie albumu emocji w zespole Aspergera (1) Tworzenie planów dnia (1) Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwijaniu mowy (1) Tłusty Czwartek (2) Tłuszcze pożyteczne dla mózgu (1) Ubezpieczenie ucznia – wciskane polisy (1) Ubieranie się (1) Ubieranie się – zabawa w Butik (1) Ubierać się stosownie do sytuacji (1) Ucz i wszystko objaśniaj krok po kroku (1) Uczciwość i oszukiwanie w ASD (1) Uczenie płynności (1) Uczenie się z notatek (1) Uczenie skojarzeniowe w autyzmie/ASD i ZA (1) Uczeń jako członek społeczeństwa – IPET (1) Uczeń jako członek szkoły – IPET (2) Uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym (1) Uczeń przewlekle chory – Dostosowanie wymagań edukacyjnych (1) Uczeń z ADHD – 11 wskazówek dla nauczyciela (1) Uczeń z ASD/SPD lista ćwiczeń intensywnego wysiłku fizycznego (1) Uczeń z autyzmem (1) Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna – dostosowanie wymagań edukacyjnych z podziałem na przedmioty (1) Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – symptomy, wskazówki do pracy (1) Uczeń z Ukrainy (1) Uczeń z ZA (1) Uczeń z ZA – wskazania do kształcenia specjalnego w praktyce (1) Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dyslalia, niedosłuch… – wskazówki (1) Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, ana- i dysartria/wskazówki (1) Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji (1) Uczeń z zespołem Aspergera – przykładowe sprawozdanie nauczyciela wspomagającego (1) Uczeń z zespołem Aspergera – symptomy trudności (1) Uczeń z Zespołem Tourette’a (1) Uczeń zaniedbany środowiskowo (1) Uczniowie z niepełnosp

Scenariusze zajęć. Tydzień 17. Witamy Nowy Rok

Pięć scenariuszy zajęć, których celem jest zapoznanie dzieci z pojęciem Nowego Roku, upływu czasu, zegarami, porami roku. Scenariusze zawierają wiersze i opowiadania tematyczne, zajęcia językowe, matematyczne, plastyczne, muzyczne oraz zabawy ruchowe.

Witamy Nowy Rok! Poznajemy wiele wierszyków i piosenek z nim związanych. Dostrzegamy powtarzalność wydarzeń, pór roku, miesięcy.

Transkrypt

1 U BIEDRONEK W STYCZNIU Witamy Nowy Rok! Poznajemy wiele wierszyków i piosenek z nim związanych. Dostrzegamy powtarzalność wydarzeń, pór roku, miesięcy. Poznajemy nazwy miesięcy, pór roku, dni tygodnia. Z niecierpliwością czekamy na pierwszy śnieg aby podziwiać piękno zimy i zimowego krajobrazu. Obchodzimy DZIEŃ BABCI oraz DZIEŃ DZIADKA. Z tej okazji samodzielnie przygotujemy upominki oraz zaprosimy nasze babcie i dziadków na uroczystość. Uczymy się radzić sobie ze stresem podczas wystąpień przed widownią. Zapoznamy się z wybranymi utworami literatury dla dzieci. Doskonalimy umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Tematy kompleksowe realizowane w styczniu: Nowy rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą! Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł. Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku kiedyś mieszkali rycerze.

2 LUTY U BIEDRONEK Wspólnie bawimy się na Balu Karnawałowym. Poznajemy nazwy niektórych sklepów oraz bawimy się w sprzedawców i klientów. Kształtujemy poczucie rytmu poprzez rytmicznie wypowiadane teksty, wygrywanie rytmów na przedmiotach. Gramy na instrumentach perkusyjnych. Poznajemy nowe piosenki. Uczestniczymy w zabawie w teatr. Znamy nazwy sportów zimowych i sprzętu sportowego. Odczytujemy globalne napisy. Uczymy się stopniować przymiotniki. Grupujemy, segregujemy i przeliczamy przedmioty. Potrafimy pogodzić się z przegraną. Jesteśmy samodzielni podczas zabiegów higienicznych w toalecie. Tematy kompleksowe w lutym: Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy robić mamy Ferie to jest super sprawa- odpoczynek i zabawa Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się gdy patrzę Czy to siostra czy to brat, kolorowy z nimi świat

3 Nauczyliśmy się kilku nowych piosenek, które z wielką radością przedstawialiśmy na uroczystości Dnia Babci i Dziadka Noworoczne tańce 1.Tańczy tata, tańczy mama, tańczą koty, tańczą psy. Tańczy sąsiad i sąsiadka zatańcz z nimi też i ty. Ref. To przyszedł Nowy Rok, już baran zrobił skok, zmieniła się cyferka w kalendarzu. Lecz nie bój się, o nie, bo nawet dziecko wiew tym roku coś pięknego się wydarzy. 2.Podskakują baloniki na drucikach w górę w dół. Kolorowe fajerwerki oświetliły nieba pół. Dobrze mi u dziadków Koci, koci łapci, Dobrze mi u babci. Weźmie na kolana Babcia ukochana! Babcia da obiadek, pohuśta mnie dziadek. Zjemy czekoladkę z babcią oraz dziadkiem. Złapiemy się za ręce przy naszej piosence Zatańczymy w kapciach, dziadek, ja i babcia! Dziadek, ja i babcia! Dziadek, ja i babcia!

4 Styczeń i luty to kolejne miesiące w których realizujemy plan pracy naszego przedszkola Dziecięcy Świat Matematyki. W styczniu skupialiśmy się na kształtowaniu pojęcia klasyfikacji, natomiast w lutym gramy w gry matematyczne. Zachęcamy rodziców aby również w domu ćwiczyć z dziećmi te umiejętności. Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na proste zabawy. KLASYFIKACJA 1. Powiedz co wybrałem gromadzimy na stole różnego rodzaju przedmioty, np. zeszyty, książki, blok rysunkowy, gazetę, pióro, mazaki, długopisy, szklankę, słoik, wazonik, klocek, drewnianą deskę do krojenia. Prosimy dziecko, by wybrało jeden przedmiot, narysowało go na kartce i ją schowało. Następnie zadajemy serię pytań o cechy tego przedmiotu i próbujemy odgadnąć, co wybrało dziecko, eliminując po drodze inne przedmioty. Po odgadnięciu zamieniamy się rolami. Należy jednak pilnować, by dziecko nie odgadywało pytając kolejno o przedmioty ale skupiało się na ich cechach. 2. O jakim zwierzątku myślę? Tym razem nie widzimy przed sobą przedmiotów, trzeba będzie odwołać się do swojej wyobraźni. Tak jak poprzednio prosimy dziecko by na kartce narysowało zwierzątko, o którym pomyślało. Chowamy kartkę i przy pomocy pytań o cechy zwierząt próbujemy ustalić jakie zwierzę wybrało dziecko. Pamiętamy, by pytania formułować na miarę dziecięcej wiedzy o świecie. Zamieniamy się rolami. GRY MATEMATYCZNE 1. Układamy kostki domina, żeby razem było do tej gry potrzebne będą jedynie kostki domina. Prosimy dziecko, by wybrało liczbę nie większą niż dwanaście. Wybraną cyfrę zapisujemy na kartce. Pierwszą kostkę wybieramy losowo a następne dokładamy w dowolnym miejscy, ale tak, by razem (na zetknięciu pól) było tyle kropek ile wynosi cyfra wybrana przez dziecko. W ten sposób, na zmianę dorosły i dziecko, układają wszystkie kostki. Wygrywa ten, kto upora się z tym szybciej.

5 2. Czarujemy windę Potrzebna jest papierowa taśma i klamerka do bielizny. Taśmę należy przygotować w taki sposób, by co ok. 3 cm znajdowały się na niej kolejne liczebniki, w zakresie w jakim dziecko potrafi bezbłędnie liczyć. Przygotowaną windę dorosły czaruje: Abra kadabra już! Winda zatrzymuje się tam, gdzie jest zero. Winda rusza. Ciekawe na którym piętrze się zatrzyma?. Przesuwamy klamerkę: 1, 2, 3, 4, 5, itd. Dziecko odczytuje liczebniki. Można przesuwać klamerkę np. 2, 4, 6, 8, 10, itd. i zapytać dziecko czy rozpoznaje zasadę, zgodnie z którą przesuwa się winda. Po każdej zabawie można zapytać: Dlaczego winda zatrzymywała się na tych piętrach?

6

키워드에 대한 정보 nowy rok scenariusz zajęć świetlicowych

다음은 Bing에서 nowy rok scenariusz zajęć świetlicowych 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  애플 파이 만들기 | 초간단 애플파이 만들기 | 식빵으로 만든 사과파이 | 노오븐, 오븐, 에어프라이어 모두 가능 | 맥도날드 애플파이 | 식빵요리 | Easy Apple Pie Recipe 상위 68개 답변
See also  Krzyż Ze Stali Nierdzewnej Cena | Krzyż Rycerski Żelaznego Krzyża, Część A 70 개의 자세한 답변

See also  Dlugopis Do Wzorkow Na Wlosach | Hair Tatoo Scooby Doo:) Beata Szewczyk. Fryzjerroku.Tv 최근 답변 291개

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 NOWY ROK 2018

  • GosiaPromyk

NOWY # #ROK # #2018


YouTube에서 nowy rok scenariusz zajęć świetlicowych 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 NOWY ROK 2018 | nowy rok scenariusz zajęć świetlicowych, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment