Hymn Do Miłosierdzia Bożego Tekst | Hymn Do Miłosierdzia Bożego 25953 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “hymn do miłosierdzia bożego tekst – Hymn do Miłosierdzia Bożego“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 módlmy się nieustannie 이(가) 작성한 기사에는 조회수 10,649회 및 좋아요 429개 개의 좋아요가 있습니다.

hymn do miłosierdzia bożego tekst 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Hymn do Miłosierdzia Bożego – hymn do miłosierdzia bożego tekst 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Miłosierdzie  Boże w  pismach św. Siostry Faustyny jest przymiotem całej Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie tylko Syna Bożego Wcielonego. „Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej” – pisze wprost w wezwaniach litanijnych (Dz. 949). W innych modlitwach można spotkać następujące sformułowania: „Bądź uwielbiony, w Trójcy Świętej Jedyny, miłosierny Boże” (Dz. 1742); „Bądź uwielbiona, o Przenajświętsza Trójco; niech będzie podziwiana i wysławiana wielkość miłosierdzia Twego, o Boże” (Dz. 5); „Hostio święta, w której zawarte jest miłosierdzie Ojca, Syna i Ducha Świętego ku nam” (Dz. 356).
To miłosierdzie Boga w swym zakresie znaczeniowym odpowiada biblijnym określeniom „hesed” ze Starego Testamentu i „eleos” z Nowego Testamentu. Jest ono wierną miłością, dobrocią i litością Boga. Ma cechy miłości ojcowskiej: miłości wiernej, która usynawia ludzi (Dz. 1745, 1819) i troszczy się o całe stworzenie (Dz. 244, 288, 361, 438, 522, 525, 1692). Wchodzi w zakres nie tylko biblijnych określeń: hesed i eleos, ale także rahamim, gdy mowa jest o najgłębszym motywie miłości Boga, o Jego miłości matczynej. W rozmowach z Jezusem Siostra Faustyna wiele razy słyszała o „wnętrznościach miłosierdzia”: „Przepełnione  są  wnętrzności Moje miłosierdziem” (Dz. 1784); „Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego” (Dz. 699). Stworzenie jest zawarte we wnętrznościach miłosierdzia Bożego głębiej niż niemowlę w łonie matki (Dz. 421, 1076). „Ciesz się, wszelkie stworzenie – pisała – ponieważ ty jesteś bliższe Bogu w Jego nieskończonym miłosierdziu niżeli niemowlę w sercu matki” (Dz. 423). O macierzyńskim miłosierdziu mówił Jezus, dając obietnicę wszystkim apostołom Bożego Miłosierdzia: „Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę” (Dz. 1075).
Miłosierdzie Boże w pismach Siostry Faustyny jest:  „niepojęte”, niezgłębione”, „niewysłowione”, „niewyczerpane”, „nieskończone”, „niedoścignione”, „zadziwiające umysł ludzki i anielski”. O wielkości miłosierdzia Bożego świadczą również takie określenia, jak: „wszechmocne”, „potężne” i „bez granic”. Dla wyrażenia wielkości tajemnicy miłosierdzia Bożego poza określeniami słownymi, św. Siostra Faustyna używała także różnych obrazów, analogii i metafor. Często mówiła o „przepaści”, „oceanie miłosierdzia”, „morzu miłosierdzia” lub „głębi miłosierdzia”. Gdy chciała podkreślić życiodajną moc miłosierdzia używała metafory „źródła”, „zdroju” lub „strumienia”. Używała też metafory „ognia” i „płomieni” dla wyrażenia żaru miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga. Wprost o palących „płomieniach miłosierdzia” mówił do niej sam Jezus (Dz. 50, 177, 1190, 1520).
Miłosierdzie Siostra Faustyna nazywała „największym przymiotem Boga” (Dz. 949), o czym wpierw usłyszała od Jezusa: „Powiedz – mówił do niej – że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem” (Dz. 301). Ksiądz prof. Ignacy Różycki tłumaczy, że miłosierdzie jako przymiot Boga w sensie dogmatycznym jest równy innym Jego przymiotom, ale  gdy chodzi o przejawy  jego działania w świecie, to miłosierdzie jest rzeczywiście większe niż inne przymioty Boże, gdyż skutki tego działania są największe. Za takim  rozróżnieniem w pojęciu miłosierdzia jako przymiotu Boga i jako Jego działania przemawiają między innymi tak lapidarne sformułowania św. Siostry Faustyny, jak: „Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia” (Dz. 651). W jej tekstach doskonale widać to rozróżnienie miłosierdzia jako przymiotu Boga równego z Jego naturą i miłosierdzia jako czynu, Jego działania wobec człowieka.
W pismach  św. Siostry  Faustyny nie ma komentarzy ani odniesień do tekstów biblijnych, ale pojawiają się bardzo oryginalne sformułowania, które są nowym światłem dla teologii miłosierdzia. Do takich oryginalnych myśli należy  między innymi samookreślenie  Boga jako tego, który jest „Miłością i Miłosierdziem samym” (Dz. 1074, 1273, 1486, por. 281) lub Jezusa, który mówi o sobie, że jest „Królem Miłosierdzia” (Dz. 83, 88, 367). Nigdzie w Piśmie Świętym takie określenia nie pojawiają się. Siostra Faustyna tłumaczy też niewyczerpalność miłosierdzia Bożego, a właściwie jego powiększanie się w miarę, gdy zaradza Ono ludzkiej nędzy, przytaczając słowa Jezusa: „Jestem miłością i miłosierdziem samym; nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem Moim, ani go wyczerpie nędza, gdyż z chwilą udzielania się – [miłosierdzie Moje się] powiększa” (Dz. 1273). Sens tych słów jest następujący: im większy grzech, tym większa potrzeba miłosierdzia, a więc tym więcej rozlewające się miłosierdzie, które wzrasta w miarę udzielania się.
www.faustyna.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.
Teraz i zawsze. Amen.

hymn do miłosierdzia bożego tekst 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Do Miłosierdzia Bożego – Śpiewnik ks. Siedleckiego

Pan Jezus wyznaczył dzień święta Miłosierdzia Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski i obietnice. W Dzienniczku pokornej służebnicy Bożej, …

+ 더 읽기

Source: spiewniksiedleckiego.pl

Date Published: 10/12/2021

View: 9865

Pieśni do Miłosierdzia Bożego

Teologia chrześcijańska głosi, że miłosierdzie boże obok sprawiedliwości i świętości jest największym z … Lista i teksty pieśni do Miłosierdzia Bożego.

+ 여기에 자세히 보기

Source: piesni-religijne.pl

Date Published: 10/7/2022

View: 8355

Paweł Piotrowski: HYMN DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

HYMN DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Paweł Piotrowski zobacz tekst, tłumaczenie piosenki, obejrzyj teledysk. Na odsłonie znajdują się słowa utworu …

+ 여기에 자세히 보기

Source: teksciory.interia.pl

Date Published: 7/6/2021

View: 6759

Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu – Miłosierdzie Boże

Boże jeden i Troisty, W miłosierdziu nieprzebrany, Ku Twej chwale hymn … V. Miłosierdzie Boże +usprawiedliwia nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.milosierdzieboze.pl

Date Published: 7/23/2022

View: 6835

Pieśni do Miłosierdzia Bożego

Miłosierdzie Boże w Sercu Jezusa wcielone. Okryj świat cały i nas też ogarnij. ◊◊◊ ‘Misericordes sicut Pater” – Hymn Roku Miłosierdzia (w języku włoskim).

+ 더 읽기

Source: www.spowiedz.pl

Date Published: 11/26/2022

View: 8362

Pieśni do Miłosierdzia Bożego – Piosenki Religijne

Wszystkie dostępne Piosenki Religijne. Tradycyjne Pieśni Religijne, Kolędy. Modlitwy. Teksty. Chwyty.

+ 여기에 더 보기

Source: piosenkireligijne.pl

Date Published: 2/16/2022

View: 6554

Pieśni o Miłosierdziu Bożym i św. Faustynie

Hymn parafii. Pieśń o św. Faustynie. Muzyka i słowa: ks. dr hab. Zdzisław Madej. Święta Faustyno, kwiecie cnót do Ciebie prośby swe wznosi lud.

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.faustyna.archidiecezja.wroc.pl

Date Published: 8/6/2022

View: 9931

주제와 관련된 이미지 hymn do miłosierdzia bożego tekst

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Hymn do Miłosierdzia Bożego. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Hymn do Miłosierdzia Bożego
Hymn do Miłosierdzia Bożego

주제에 대한 기사 평가 hymn do miłosierdzia bożego tekst

 • Author: módlmy się nieustannie
 • Views: 조회수 10,649회
 • Likes: 좋아요 429개
 • Date Published: 2020. 11. 15.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=62QBpBAxq0w

Do Miłosierdzia Bożego – Śpiewnik ks. Siedleckiego

Refren: Miłosierdzia, Jezu mój, * ześlij z nieba na lud swój.

1. Usłysz, Jezu, modły nasze, * które płyną z wszystkich stron. * Spójrz na ojców ból i matek, * na łzy sierot, smutek żon. Ref.

2. Niech do Ciebie wszyscy wrócą * co wzgardzili wolą Twą. * W Twe objęcia niech się rzucą * i zapłaczą skruchy łzą. Ref.

3. Nie chcesz śmierci dla grzesznika, * lecz by przejrzał znów i żył, * by się zmienił w pokutnika, * dzieckiem Twoim, Jezu, był. Ref.

4. Miłosierdzia dla strapionych, * których serce rani miecz. * Dla cierpiących, opuszczonych, * rany ich bolesne lecz. Ref.

5. Miłosierne Serce Twoje, * dobry Jezu, ku nim skłoń, * a z ich oczu łzawe zdroje * niech ociera Twoja dłoń. Ref.

6. Miłosierdzia dla kapłanów, którzy słabi w życiu są. * I Twą wolę raz obraną * nie za bardzo pełnić chcą. Ref.

7. Miłosierdzia dla nas samych, * którzy pragniem dobrze żyć. * Wspieraj Jezu naszą wolę * i nas wspomnij w ciężkie dni. Ref.

8. Miłosierny dobry Jezu, * coś się ukrył w Hostii tej, * racz wysłuchać modły nasze, miłosierdzie na świat zlej. Ref.

https://spiewniksiedleckiego.pl/wp-content/uploads/2015/04/202-Miłosierdzia-Jezu-mój.mp3

Pieśni do Miłosierdzia Bożego

Teologia chrześcijańska głosi, że miłosierdzie boże obok sprawiedliwości i świętości jest największym z przymiotów Boga. Pieśni do Miłosierdzia Bożego są najczęściej wykonywane w Kościele podczas nabożeństwa.

Lista i teksty pieśni do Miłosierdzia Bożego

Boże Miłosierdzie jest niemożliwe do poznania przez ludzki rozum. Miłosierdzie boże jest szczególnie czczone w wielu kościołach. Potwierdzone jest między innymi przez papieża Jana Pawła II czy świętej Faustyny Kowalskiej. Wszystkie pieśni o miłosierdziu są pewnego rodzaju modlitwą. Przez ich wspólne wykonanie przez wiernych podczas mszy świętej buduje się wspólnotę Kościoła. Wierni czują wspólną przynależność. Umacnia to ich wiarę i pomaga się modlić. Inny rodzaj pieśni o miłosierdziu bożym wykonuje się w różnych rodzajach nabożeństw. Treści pieśni do Miłosierdzia Bożego zaczerpnięte są z różnych ewangelii lub też z Pisma Świętego.

Pieśni do Miłosierdzia Bożego śpiewa się także podczas pielgrzymek. Pomaga to wiernym w pokonywaniu kolejnych kilometrów, aby podziękować czy poprosić o łaski Boże.

HYMN DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO tekst piosenki

Paweł Piotrowski: HYMN DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Stranger (feat. Keanu Silva, Jhn McFly – piosenka z filmu ‘Kolejne 365 dni’) Marissa „Kiss me like a stranger Come and taste my flavor You don’t need no chaser Just vibe on My danger Kiss me like a stranger Come and taste my flavor You don’t need no chaser Just vibe on ”

Ania (piosenka z filmu o Annie Przybylskiej) Andrzej Piaseczny „Tak się miało stać Tak być Zostać tak W słońce leć Sama wiesz Najzwyczajniej to pociąga nas Choć dzień Musi zajść Tak czy nie Czy nie, czy nie Czy nie biegniemy tam Żeby żyć, by żyć I ”

Nibylandia Blue Cafe „Chociaż na moment Pokaż mi miejsce na ziemi Gdzie nie jest tak ciemno, choć słońce Co rano wstaje jak kiedyś Bać się będę mniej Może z czasem będzie lżej Gdy poprosisz, zawsze, ja białą flagę ”

Krystyna Ralph Kaminski „Halina ma orzech i orzech wciąż grabi Malina ma pierwsza, a babcia wrześniowe Pod ziemią mieszkają Diana i Suzy a kot do kichania Znów mnie doprowadza Helenka z Marzenką znów grilla rozpala Wuj”

GODZINKI O MIŁOSIERNYM ZBAWICIELU

GODZINKI O MIŁOSIERNYM ZBAWICIELU

———————-

——————————

Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

NA JUTRZNIĘV. Boże, przybądź nam na pomoc. R. Panie, śpiesz nam na ratunek. V. Miłosierdzie Pana + chroni świat nasz cały. R. Ufamy Panu, Ufamy Panu.1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera wzniosła nieustanna.HYMNBoże Wieczny, Trójjedyny, Z miłosiernej Twej miłości Bez żadnej innej przyczyny Wydobyłeś świat z nicości. A człowieka przeobficie Chciałeś darzyć swoim życiem. Nowe miłosierdzia dziwy: Gdy człek pychą uwiedziony, Sądem Twoim sprawiedliwym, Z raju został wypędzony. Ty opuścić go nie chciałeś, Zbawiciela obiecałeś. Boże jeden i Troisty, W miłosierdziu nieprzebrany, Ku Twej chwale hymn wieczysty, W niebie nucą Ci wybrani. Wraz z niebieskim Jeruzalem, My głosimy Twoją chwałę.V. Miłosierdzie Boże + ogarnia świat nasz cały. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Dziękujemy Panu, bo jest dobry. R. Bo Jego łaska trwa na wieki.Módlmy się:Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób go odkupiłeś, spraw abyśmy siłą ducha opierali się powabom grzechu i zasłużyli na osiągnięcie wiecznej radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.NA PRYMĘ1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.HYMNPośród nocy, zła i grzechu, Miłosierdzia lśni Jutrzenka, Bogu, ludziom na pociechę. Maryja czysta Panienka. W niej się spełnił cud miłości, Bóg pojednał się z ludzkością. Oto Jezus, Bóg, Zbawiciel, Miłosierdzie w Nim wcielone, Za nas oddał swoje życie, Na haniebnym drzewie skonał. Taką ceną odkupieni, Znów jesteśmy dziećmi Twymi. W Sercu Twoim Jezu Chryste, Tyś nam skarbiec łask otworzył, Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć Baranku Boży. Miłosierdzia Twego chwałę, Chcemy głosić życiem całym.V. Miłosierdzie Boże +usprawiedliwia nas przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. O Boże nasz, składamy Ci dzięki, R. Hymnami chwały Cię wywyższamy.Módlmy się:Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.NA TERCJĘ1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.HYMNBy obdarzyć świat pokojem Z Serca włócznią otwartego, Wytrysnęły te dwa zdroje, Miłosierdzia niezmiernego. Woda na grzechów obmycie, Krew, by karmić nasze życie. I jak w arce Twej zbawienia, Skarb ten złożony jest w Kościele, Aby wszystkie pokolenia Zeszły się w Mistycznym Ciele; By wysławiać całym życiem, Miłosierdzia tajemnicę. W Sercu Twoim, Jezu Chryste, Tyś nam skarbiec łask otworzył; Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć, Baranku Boży. Miłosierdzia Twego chwałę, Chcemy głosić całym życiem.V. Miłosierdzie Boże + koi serca udręczone. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Skosztujecie i zobaczcie jak nasz Pan jest dobry. R. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.Módlmy się:Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę Swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.NA SEKSTĘ1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.HYMNZ wodą chrztu na świat spływają, Miłosierdzia hojne zdroje, Dzieci gniewu przemieniając, W ukochane dzieci Twoje. Co przez wieczność będą całą, Miłosierdzia głosić chwałę. Lecz Zbawiciel miłosierny, Znając słabość naszą wielką, Wie jak łatwośmy niewierni, Jak cofamy się przed walką. Więc moc daje do działania, W sakramencie Bierzmowania. W Sercu Twoim Jezu Chryste, Tyś nam skarbiec łask otworzył, Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć, Baranku Boży. Miłosierdzia Twego chwałę, Chcemy głosić życiem całym.V. Miłosierdzie Boże + w wierze nas utwierdza. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Błogosław duszo moja Pana. R. I nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.Módlmy się:Boże, Ty w niewysłowionej tajemnicy odkupienia obdarzyłeś ludzką naturę większą godnością, niż w dziele stworzenia, prosimy Cię, zachowaj dary swojej łaski w tych, których odrodziłeś przez sakrament Chrztu świętego. Przez Chrystusa Pana naszego.NA NONĘ1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.HYMNOto źródło łaski wszelkiej, Zbawcza Męka na ołtarzach, Uobecnia się przez wieki, Miłosierdziem wszystkich darząc. Msza – w niej uczta zgotowana, Ciało, Krew Chrystusa Pana. Przez sakrament Twój Kapłaństwa Miłosierdzia narzędziami, Czynisz, Panie, swych wybrańców, Sam w nich jesteś między nami. Za te cuda, o zaiste! Któż Ci dzięki odda Chryste, W Sercu Twoim Jezu Chryste, Tyś nam skarbiec łask otworzył, Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć, Baranku Boży. Miłosierdzia Twego Chwałę, Chcemy głosić życiem całym.V. Miłosierdzie Boże + dźwiga nas z wszelkiej nędzy. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Błogosław duszo moja Pana. R. Który okazuje Swoje miłosierdzie w sakramencie Kapłaństwa.Módlmy się:Boże, Ty ustanowiłeś Swego Syna najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby ci, których On wybrał na sługi i szafarzy Twoich sakramentów, wiernie wykonywali powierzoną im służbę. Przez Chrystusa Pana naszego.NA NIESZPORY1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.HYMNA kto duszę grzechem zmaże, Niech się rzuci do stóp Pana, Jeśli z żalem się oskarży, Wina będzie darowana. W miłosierdzia sakramencie Łaskę zyska w tym momencie. Tak Zbawiciel miłosierny, Łask udziela przeobficie I w chorobie krzepi wiernych, I rodzinne święci życie. W miłosierdzia więc promieniach, Całe życie nam się zmienia. W Sercu Twoim Jezu Chryste, Tyś nam skarbiec łask otworzył, Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć, Baranku Boży. Miłosierdzi Twego Chwalę, Chcemy głosić życiem całym.V. Miłosierdzie Boże + winy nam przebacza. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Dziękujemy Panu za Jego miłosierdzie. R. Za Jego cuda dla synów ludzkich.Módlmy się:Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez Chrystusa Pana naszego.NA KOMPLETĘ1. Miłosierdzie Twoje, Panie, było, jest i nie ustanie. Za to dzięki Ci składamy i dobroci Twej ufamy. 2. Bogu Ojcu i Synowi i równemu im Duchowi + Niech rozbrzmiewa serc hosanna + szczera, wzniosła, nieustanna.HYMNNie wypowie ludzka mowa I nie pojmie ludzkie serce, Jaki bezmiar łask się chowa W miłosiernym Sercu Zbawcy. Więc niech nam Niepokalana, Dopomoże wielbić Pana. Z Matką Bożą się radujmy, Że doznaliśmy zbawienia. Pieśń wdzięczności wyśpiewujmy, Z pokolenia w pokolenie. Aż przez wieczność będziem całą, Miłosierdzia śpiewać chwałę. W Sercu Twoim Jezu Chryste Tyś nam skarbiec łask otworzył, Niech więc płynie hymn wieczysty, Na Twą cześć, Baranku Boży. Miłosierdzia Twego chwałę, Chcemy głosić życiem całym.V. Miłosierdzie Boże + towarzyszy nam przez całe życie. R. Bądźmy także miłosierni + jak nasz Bóg jest miłosierny. V. O krwi i Wodo + któraś wypłynęła z Serca Jezusowego. R. Jako zdrój miłosierdzia dla nas + ufamy Tobie. V. Udziel nam pomocy przeciw nieprzyjacielowi. R. Bo daremna jest pomoc ludzka.Módlmy się:Boże niezmierzony w swoim miłosierdziu, Ty umacniasz wiarę swojego ludu, pomnóż łaskę, której udzieliłeś, aby wszyscy wierni głębiej pojęli, jak nieskończona jest Miłość, przez którą zostali stworzeni, jak cenna jest krew, przez którą zostali odkupieni, jak potężny jest Duch, który ich odrodził do życia i nimi kieruje. Przez Chrystusa Pana naszego.V. Szczęśliwy człowiek, R. Który pokłada nadzieję w Panu. V. Błogosławmy Panu, R. Bogu niech będą dzięki. V. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.R. Amen.

Piesza pielgrzymka z Węgier do Krakowa Łagiewnik pielgrzymka.org

s. M. Emanuela Gemza ZMBM

Ref.: Ty jesteś Panie Bogiem łaski i wielkiego Miłosierdzia

1. Szczęśliwy ten, kto zaufał Tobie

Bo Ty o niego troszczysz się.

Będę śpiewać Tobie bo jesteś Bogiem Miłosiernym.

2. Przebaczenie masz dla każdego kto prosi

Twe Miłosierdzie większe jest

niż grzechy moje i całego świata więc ufam Tobie.

3. Ty jesteś Ojcem który zawsze czeka

i bicie serca mego zna

Moje imię wyryte na Twoim Sercu już na zawsze.

posłuchaj

◊◊◊

Będę śpiewał Tobie, mocy moja

Ty Panie jesteś mą nadzieją

Tobie ufam i bać się nie będę.

Posłuchaj

◊◊◊

Bonum est confidere in Domino

Bonum sperare in Domino

Posłuchaj

◊◊◊

Bóg jest Miłością miejcie odwagę żyć dla miłości

Bóg jest Miłością nie lękajcie się.

Posłuchaj

◊◊◊

Confitemini Domino quoniam bonus

Confitemini Domino, alleluja

Posłuchaj

◊◊◊

Converte nos Deus salutaris noster, miserere, miserere.

◊◊◊

Crucem tuam adoramus Domine

Resurectionem tuam laudamus Domine.

Laudamus et glorificamus.

Resurrectionem tuam laudamus Domine.

Posłuchaj

◊◊◊

Jezu miłosierny, Panie sprawiedliwy

Jezu łagodny zmiłuj się nade mną.

◊◊◊

Jezu, ufam Tobie (P. Bębenek)

Posłuchaj

◊◊◊

Jezu ufam Tobie (m: Piotr Pałka)

Posłuchaj

◊◊◊

Jezu ufam Tobie. D / h / G / A

Jezu kocham Ciebie. D / h / G / A

Jezu prowadź mnie. h / fis / G

Jezu przygarnij mnie. e / A / D / A

Posłuchaj

◊◊◊

Wielbię Cię (Miłosierdzie)

Miłosierdzie Boga Najwyższego prowadzi mnie do Niebios bram

W ramiona Umiłowanego rozpiętego na krzyżu naszych ran

Wielbię Cię, miłuję Cię za każdy dzień przy Tobie…

Posłuchaj

◊◊◊

Miłosierdzie Boże w Sercu Jezusa wcielone

Okryj świat cały i nas też ogarnij.

◊◊◊

‘Misericordes sicut Pater” – Hymn Roku Miłosierdzia (w języku włoskim)

youtube

◊◊◊

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Posłuchaj

◊◊◊

Na wieki będę wyśpiewywał Twe miłosierdzie Panie.

Posłuchaj

◊◊◊

Nie ma większej miłości, nie ma większej miłości

Jak oddać swoje życie za przyjaciół swych.

◊◊◊

O Boże mój, nadziejo moja jedyna

w Tobie położyłam ufność całą

i wiem że nie będę zawiedziona

w Tobie położyłam ufność całą

i wiem że nie będę zawiedziona

w Tobie położyłam ufność całą

◊◊◊

G D e

O, Panie mój, Ty wiesz, jak bardzo ufam Tobie

C G D .7.

I szukam Cię co dzień, bo niczym jestem sam.

G D e

Dziś widzę znów Twą twarz i słucham Twego głosu,

C G D7 G

Że ludziom chcesz do serc Swe miłosierdzie wlać.

◊◊◊

O Piękności niestworzona

1. O Piękności niestworzona, kto

Ciebie raz poznał, ten

nic innego już kochać nie może.

2. Czuję, że tonę w Nim, jako

Jedno ziarenko piasku

W bezdennym oceanie.

3. Czuję, że nie ma ani jednej

Kropli we mnie, która

By nie płonęła miłością ku Tobie.

Miłosierdzie Boże

Posłuchaj

◊◊◊

Podnieś mnie Jezu

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca

Podnieś mnie Jezu i prowadź do Ojca

Zanurz mnie w wodzie Jego Miłosierdzia

Amen.

Posłuchaj

◊◊◊

Pragnę aby twoje serce było wypełnione Moim Miłosierdziem,

Pragnę aby twoje serce było wypełnione Moim Miłosierdziem,

Miłosierdziem.

◊◊◊

Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych

Jezu zmartwychwstały ze śladami męki.

Ty jesteś poślij do nas Ducha

Panie nasz i Boże uzdrów nasze życie.

Posłuchaj

◊◊◊

Przytul mnie Jezu tak mocno do siebie

Ukryj głęboko na dnie swego serca

Posłuchaj

◊◊◊

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał

aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

◊◊◊

Tylko w Twoim miłosierdziu Panie mój nadzieja ma.

Posłuchaj

◊◊◊

W swoim wielkim miłosierdziu Bóg nas zrodził do nadziei

W swoim wielkim Miłosierdziu Bóg nas zrodził do nadziei

Do wielkiej nadziei.

Posłuchaj

◊◊◊

Ufam Tobie Miłosierny…

W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni / h / A / G / A4_3 /

W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża / h / A / G / D7+ /

Ufam Tobie Miłosierny / e7 / D7+ / e9 / D7+ /

Jezu wybaw nas / G7+ / A / D /

Posłuchaj

◊◊◊

Wielkie są dzieła Twojej potęgi Panie

I godne podziwu Twoje Miłosierdzie.

Alleluja, alleuja,

Alleluja, alleuja,

Alleluja.

Posłuchaj

◊◊◊

1. Bądź uwielbiony Panie, Miłosierny Boże,

w Osobach Trzech Jedyny, wieczny, niepojęty.

Mój mały ludzki umysł pojąć Cię nie może,

Więc tylko wciąż powtarzam: Święty, Święty, Święty.

2. Bądź wysławiony Boże, Stwórco nasz i Panie,

W potędze niezmierzony, a litością zdjęty.

Odpłacić Ci się za to nikt z nas nie jest w stanie,

Przyjm chociaż tę pieśń chwały: Święty, Święty, Święty.

3. Niech będzie uwielbiona miłość Twa wieczysta,

Co wznosi się nad wszystkie niebios firmamenty.

Tam Cię wysławia, Boże, rzesza duchów czysta,

Przecudnym hymnem chwały: Święty, Święty, Święty.

4. Wpatrując się w zachwycie w Boskie Twe oblicze,

Śpiewając hymn wdzięczności dla Ciebie poczęty.

I ja szczęśliwa – szczęśliwy jestem, że też uczestniczę,

W ich wiecznym dziękczynieniu: Święty,Święty, Święty.

◊◊◊

1. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże,

Wszechmocny Stwórco, dobry nasz Panie.

Cześć Ci oddajem w najgłębszej pokorze,

W Bóstwa Twojego tonąc oceanie.

2. Bądź uwielbiony Ty, w Trójcy Jedyny,

tak niezgłębiony i niepojęty

Ty co przebaczać umiesz wszystkie winy,

Trzykroć wołamy: Święty, Święty, Święty.

3. Bądż uwielbiony miłosierny Boże,

Żeś zstąpić raczył z niebios na Ziemię.

Wielbiamy Ciebie w najgłębszej pokorze,

Żeś tak wywyższył całe ludzkie plemię.

4. Bądź uwielbiony w miłosierdzia dziele

Przez wszystkie serca Tobie zawsze wierne,

Które Cię wielbią tu w Twoim Kościele,

A którym dałeś życie nieśmirtelne.

5. Bądź uwielbiony Stwórco nasz i Panie

Przez wszechświat, który wielbi Cię w pokorze,

Dziękujmy Stwórcy, ile sił nam stanie,

I wysławiajmy miłosierdzie Boże!

T: wg poezji s. Faustyny

M: I. Pfeiffer

Posłuchaj

◊◊◊

Błogosławieni miłosierni

Hymn ŚDM Kraków 2016

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd

Przyjdzie mi pomoc;

Pomoc od Pana, wszak Bogiem On

Miłosiernym jest!

Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,

By w swe ramiona wziąć,

Rany uleczyć Krwią swoich ran,

Nowe życie tchnąć!

Ref.: Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

2. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,

Któż ostać by się mógł?

Lecz On przebacza, przeto i my

Czyńmy jak nasz Bóg!

Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,

Syn z grobu żywy wstał;

„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.

Niech to widzi świat!

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,

Swe troski w Panu złóż

I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż

Żyje Pan, Twój Bóg!

Posłuchaj

◊◊◊

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu

1. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,

nieskończony jest przez miłość Swą

W Swoim Słowie jest wierny, na odpowiedź Twą czeka,

bo Bóg zawsze kocha człowieka.

2. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,

nieskończony jest przez miłość Swą

Marnotrawnego przyjmie, długo na powrót czeka,

bo Bóg zawsze kocha człowieka.

3. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,

nieskończony jest przez miłość Swą

Magdalenę podniesie, broni godność człowieka,

bo Bóg zawsze kocha człowieka.

4. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,

nieskończony jest przez miłość Swą

Nikodema strach pozna, na przemianę poczeka,

bo Bóg zawsze kocha człowieka.

5. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,

nieskończony jest przez miłość Swą

Choć zna zdradę Judasza, nie chce śmierci grzesznika,

bo Bóg zawsze kocha człowieka.

6. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,

nieskończony jest przez miłość Swą

Piotra płacz wynagrodzi, Jego Miłość jak rzeka,

bo Bóg zawsze kocha człowieka.

7. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,

nieskończony jest przez miłość Swą

Łotra skruchę doceni, i z nagroda nie zwleka,

bo Bóg zawsze kocha człowieka.

8. Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,

nieskończony jest przez miłość Swą

W Swoim Słowie jest wierny, na odpowiedź Twą czeka,

bo Bóg zawsze kocha człowieka.

◊◊◊

Bogaty miłosierdziem

1. O Miłości niepojęta, rozlewasz miłosierdzia zdrój,

zmywasz grzechy, gładzisz winy duszy, którą nęka ból.

W Tobie nadziei świeci blask, co dzień wylewasz morze łask,

Ty przebaczenie dajesz mi, bym wiecznie żył.

Ref.:

On żyje, niech wszyscy wiedzą, że Jezus kocha mnie;

kiedy dobrze, kiedy źle, On zawsze przy mnie jest;

niech wszyscy wiedzą, że Jezus kocha mnie;

kiedy dobrze, kiedy źle – Jezu, ufam Tobie.

2. O Miłości nieskończona, objawiasz miłosierdzia moc,

bierzesz smutek, dajesz radość duszy, którą dręczy zło.

Z tęsknotą patrzę w niebo tam, skąd pada deszcz Twych wielkich łask,

gdzie jest Twój miłosierdzia tron i dobroć Twa.

Posłuchaj

po◊◊◊

Ref.: Boże łaskawy, pełen dobroci

Bogaty w Miłosierdzie!

Wierzę Ci Jezu, ufam i kocham,

Teraz i zawsze, i wszędzie.

1. Okaż, o Jezu, swoją potęgę

Przez dobroć i zmiłowanie,

Przez przebaczenie i sprawiedliwość

Twój pokój niech już nastanie.

2. Przez miłosierną Twą miłość, Jezu,

Niech będą serdeczni ludzie,

Bo na ostatnie czasy nam dałeś

Łaskawe Twe Miłosierdzie.

3. Poprzez Faustynę Ojcu świętemu

Daj siłę, zdrowie, błagamy,

Polsce daj rządy mądre i dobre,

My, Jezu, Tobie ufamy.

◊◊◊

1. Do Ciebie wznoszę serce me, o Boże miłosierny

Ty kochasz mnie i strzeżesz mnie przymierzu swemu wierny.

2. Gdy mnie otacza zwątpień mrok i niepewności morze,

do Ciebie ufnie wznoszę wzrok, Ty mnie umacniasz Boże.

3. Twe miłosierdzie daje mi nadzieję niewzruszoną,

że w noce ciemne, chmurne dni Twe światła mi zapłoną.

4. Gdy czuję, że mi brak już sił i chciałbym rzucić wszystko,

wciąż szukam Ciebie: gdzieś się skrył? A przecież wiem, żeś blisko.

5. Na Tobie pragnę wznieść swój dom, na niewzruszonej skale.

Nie runie on, choć wichry dmą i biją w niego fale.

6. Miłości wieczna, przed Twój tron zanoszę me błaganie

i ufać będę aż po zgon, że mnie wysłuchasz, Panie.

Posłuchaj

◊◊◊

1. Do miłosierdzia Twego niesiemy prośby swe.

Nas smutnych zrozpaczonych przygarnie serce twe.

Ref.:

Jezu ufamy, Jezu ufamy, Jezu ufamy tylko Tobie (2x)

2.Twa dobroć miłosierdzia ratunkiem w każdy czas

a miłość Twa z Kalwarii ocali, zbawi nas.

3. Ufamy Jezu Tobie przez wszystkie życia dni.

Gdy wkoło noc i burza niepewność, lęk i łzy.

◊◊◊

Psalm 118

Ref. Dziękujmy Panu bo jest dobry, bo na wieki Miłosierdzie Jego.

1. W niedoli wzywałem Boga,

Pan jest zawsze ze mną,

wyzwolił mnie i uwolnił,

nie muszę lekać się nikogo.

2. Pan jest męstwem i mocą moją,

Pan stał się dla mnie Zbawicielem.

Moc Pańska się okazała,

żyć będę i głosić dzieła Boże.

3. Oto dzień, który Pan uczynił,

radujmy się nim i weselmy.

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie,

błogosławieni jesteśmy w domu Bożym.

Posłuchaj

◊◊◊

Jezu ufam Tobie

słowa: bp Józef Zawitkowski; melodia: ks. Wiesław Kądziela

1. Zmiłuj się nade mną w miłosierdziu swoim

Spojrzyj z miłością i z grzechu mnie obmyj.

Ref.

Jezu ufam Tobie Miłosierny Boże,

Jeszcze raz mi przebacz, błagam Cię w pokorze.

2. Daj mi serce nowe i radość sumienia,

Przywróć nadzieję Twego przebaczenia.

3. Dawnych naszych grzechów nie pamiętaj Panie.

Wspomnij na Twoje wieczne zmiłowanie.

◊◊◊

(wyk. Arka Noego)

Ref.: Jezu, ufam Tobie, Jezu kocham Cię.

W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie.

Jezu ufam Tobie, Jezu, kocham Cię.

Do swojego serca mocno przytul mnie.

1. Tak jak jasne słonko,

patrzysz na mnie z góry,

nie zasłonią ciebie

nawet ciemne chmury.

2. Przyjaźń trwa serdeczna,

zawieść mnie nie może.

Grzechy me wybaczasz

miłosierny Boże.

Posłuchaj

◊◊◊

Ref.

Jezu ufamy Ci, Jezu ufamy Ci, Jezu ufamy Ci.

1. Ty jesteś pełen miłosierdzia

dla grzeszników skruszonych w sercu.

2. Ty szukasz owiec zabłąkanych

i bierzesz na swoje ramiona.

3. Ty oczekujesz marnotrawnych synów

i godność dzieci im przywracasz.

◊◊◊

Ref.

Jezu śpiewam Tobie mego życia pieśń,

Miłosierdzie Twoje pragnę światu nieść.

1. O usłyszysz mój Jezu jak woła

z tęsknoty za dobrem świat.

Pochylasz się nad źdźbłem złamanym,

w posłudze mych słabych rąk.

2. O przemień mój Jezu me serce

w ufności wieczysty hymn.

By mogło pocieszyć zbolałych

zranionym osuszyć łzy.

3. O przyjmij mój Jezu pragnienia

i troski nadzieje me.

Niech śpiewa Ci pieśń uwielbienia

z Twej woli wciąż czerpiąc moc.

◊◊◊

słowa i melodia: Stefan Stuligrosz

1. Kiedy zwątpienie przytłoczy serce twe,

Kiedy cierpienie wyciśnie z oczu łzę,

Nie zatrać wiary w swego życia sens.

Bóg w miłosierdzie bogaty jest.

Ref. Nie lękaj się, nie lękaj się,

Bóg w miłosierdzie bogaty jest!

2. Gdy się zagubisz wśród życia krętych dróg,

kiedy na życie twe czyhać będzie wróg,

zaufaj Panu, On ustrzeże cię.

Bóg w miłosierdzie bogaty jest.

3. A kiedy w sercu przygaśnie wiary blask,

może zapragniesz bezmiaru Bożych łask.

Nie trać nadziei i pamiętaj, że

Bóg w miłosierdzie bogaty jest.

4. Kiedy złamany ciężarem swoich win,

wrócić zapragniesz jak marnotrawny syn.

Wracaj z ufnością, On miłuje cię.

Bóg w miłosierdzie bogaty jest.

5. W żadnej potrzebie Bóg nie opuści cię,

On cię przygarnie, jak Ojciec dziecko swe,

I mocą swoją natchnie życie twe.

Bóg w miłosierdzie bogaty jest.

◊◊◊

1. Kielich ofiarny Chrystusa,

zawsze dla świata wzniesiony

Spełniony do kropli ostatniej

Niech będzie błogosławiony.

Ref. Drogocenna Baranka Krew uczyniła cud

ulitował się nad swym ludem miłosierny Bóg.

◊◊◊

1. Królu, w koronie z ciernia

Królu niosący krzyż.

Królu ubiczowany

Królu i Zbawco nasz.

Ref. Zostań drogą moją, zostań życiem mym

Zostań prawdą moją i miłością mą.

2. Królu z przebitym sercem

Królu pragnący nas.

Królu miłości źródło

Królu, Baranku nasz.

◊◊◊

1. Miłosierdzie Twoje Panie,

Miłosierdzie okaż nam,

i wysłuchaj to błaganie,

którym nas natchnąłeś sam.

Ref. Miłosierdzia Jezu mój,

wejrzyj z nieba na lud Twój.

2. Miłosierdzia dla strapionych,

w których sercu utknął miecz,

dla bezdomnych, opuszczonych,

rany ich bolesne lecz.

3. Miłosierdzia dla wygnańców,

w których duszy włócznia tkwi,

którzy wśród dalekich krańców,

szare, tęskne pędzą dni.

4. Wróć ich pod rodzinne strzechy,

daj zobaczyć drogi kraj,

którym nie dasz tej pociechy,

tym ojczyznę w niebie daj.

◊◊◊

1. Mój Jezu, ufam Tobie

Przez wszystkie moje dni

I w każdej życia dobie

Nad wszystko ufam Ci!

Twym miłosierdziem, Panie,

Ogarnij cały świat,

Aż zcichnie ból i łkanie,

Miłości wzejdzie kwiat

2. Przez Miłosierdzia zdroje,

Dla zasług Boskiej Krwi,

Obdarz nas Twym pokojem,

Jezu, ufamy Ci!

To Miłosierdzie Boże

Jak źródło bije wód,

W Nim zanurz serce moje,

Spełń Miłosierdzia cud.

Posłuchaj

◊◊◊

Nasze plany

słowa i muzyka: ks. W. Kurowski

1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz

Tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.

Ref.: Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat

Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.

Strzeż mnie dobry Jezu jak własności swej

i w opiece czułej duszę moją miej.

2. Ufność w Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam,

że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

3. W trudnych chwilach Twego życia Nie rozpaczaj, nie roń łez

Ufność w Boże Miłosierdzie troskom twym położy kres.

4. Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci

Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

◊◊◊

Okaż mi Boże miłosierdzie

Ref: Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje,

według litości Serca Jezusowego.

Usłysz błagania i prośby moje,

okaż mi miłosierdzie Swoje!

1. Wszechmogący, miłosierny Boże,

litość Twoja jest niewyczerpana.

I choć nędza w mojej duszy jest ogromna tak jak morze

Okaż mi miłosierdzie Boże!

2. Wiekuista Trójco, dobry Boże,

litość Twoja jest niepoliczona.

A więc ufam tak niezbicie Miłosierdzia Twego morze.

Okaż mi miłosierdzie Boże!

3. Wszechmoc miłosierdzia Twego, Panie

rozsławiona jest po świecie całym.

Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie.

Okaż mi miłosierdzie, Panie!

Posłuchaj

◊◊◊

1. O miłosierdzia, miłosierdzia Panie,

Twojego ludu niech Cię nędza wzruszy.

O dobry Jezu, przyjmij to błaganie,

Które do Ciebie płynie z głębi duszy.

O, miłosierdzia.

2. O, miłosierdzia, dla dusz, które giną,

Z dala od Ciebie na bezdrożach świata.

Dla nich Twe rany Krwią najdroższą płyną,

Dla nich cierń ostry Twe czoło oplata.

O, miłosierdzia.

3. Przez Matki Twojej wszechwładną przyczynę

Rzuć nam Twej łaski ożywcze promienie,

I miłosierdzia, przyspieszaj godzinę

I wszystkim, Jezu, wszystkim daj zbawienie.

O, miłosierdzia.

◊◊◊

1. O miłosierny Boże, co dajesz łaski zdrój,

Błagamy Cię w pokorze, ach ratuj naród Twój.

W cierpieniu, w każdej dobie, gdy trwogi przyjdzie czas:

Jezu, ufamy Tobie, że nie opuścisz nas.

2. O miłosierny Boże, o dobry Ojcze nasz,

Błagamy Cię w pokorze: zwróć na nas świętą twarz.

O Jezu miłosierny, przyjmij ten rzewny śpiew,

Niech grzechy nasze zmyje Twa przenajświętsza Krew.

◊◊◊

1. O, Panie Jezu, w Twoim obrazie,

który kazałeś nam namalować.

Odsłaniasz wielki zdrój miłosierdzia,

promieniem Serca chcesz lud ratować.

Ref. Jezu, ufamy Tobie 4x

2. O, słodki Jezu, Ty założyłeś

przy tym obrazie tron miłosierdzia.

Tu swoje Serce nam otworzyłeś,

miłość ku Tobie tu się utwierdza.

Ref. Jezu, ufamy Tobie 4x

3. Niech cześć obrazu Twojego, Panie,

który przyciąga tysiączne rzesze,

dla wielkiej chwały Twojej zostanie,

a nas utrwali w Twojej opiece.

Ref. Jezu, ufamy Tobie 4x

◊◊◊

1. Bądź światłością dla mych oczu, Panie Boże mój.

By sen śmierci mnie nie zmorzył.

Aby nie rzekł wróg: Pokonałem go.

Refren: Panie, ufam miłosierdziu Twemu!

2. Ufam miłosierdziu Twemu, serce cieszy się.

Tyś udzielił mi pomocy.

Tobie śpiewać chcę. Dobroczyńco mój.

Posłuchaj

◊◊◊

1. Szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie,

śpiewano Bogu w Starym Testamencie.

Wołam tym bardziej w każdym dnia momencie:

“Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie”.

2. Miłosierdzie Boże w każdej życia dobie

jest mym oparciem i źródłem pokoju.

Dlatego śpiewam, czerpiąc z tego zdroju:

“Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie”.

3. Biedny, kto szuka siły w ludziach w sobie!

Mocny, kto ufa miłosierdziu Boga!

Więc mi nie grozi żadna straszna trwoga:

“Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie”.

◊◊◊

Tobie Panie Zaufałem

/ a / e / a / e / C / G / F /

Tobie Panie zaufałem

Moje życie daje

Pod Twoje władanie

Tylko Ciebie będzie uwielbiać serce Me

/ e / C / G / D /

Bo cudowna jest miłość twoja

Jedyna, takiej nie może dać nikt inny,

Nieskończone Miłosierdzie dla nas masz,

Nie zabraknie dla nikogo!

◊◊◊

Ref.: Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. /2X

1. Chcę Cię wywyższać Boże mój i Królu

I błogosławić Imię Twe na zawsze i na wieki.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił

I na wieki wysławiał Twoje Imię.

2. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

A wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła

I zwiastuje Twe potężne czyny.

3. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu

I rozpowiadają Twoje cuda.

Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych

I głoszą wielkość Twoją.

4. Pan jest łagodny i miłosierny,

Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich

A Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Posłuchaj

(sł. św. Teresa od Dzieciątka Jezus; m. Paweł Bębenek)

◊◊◊

Tyś słodką nadzieją

Dzienniczek, 951

1. O niezgłębione miłosierdzie Boże

Kto Cię godnie sławić i uwielbiać może

O niepojęte miłosierdzie Boże

Kto Cię godnie sławić i uwielbiać może

Ref: Największy z darów Boga Wszechmocnego

Tyś słodką nadzieją człowieka grzesznego/ 2x

Ooo ooo Tyś słodką nadzieją Ooo ooo

Ooo ooo człowieka grzesznego Ooo ooo

2. W hymnie złączone gwiazdy, ziemia, morze

Wdzięcznie Cię sławią miłosierdzie Boże

Pieśnią złączone gwiazdy, ziemia, morze

wdzięcznie Cię sławią miłosierdzie Boże

Ref: Największy z darów Boga Wszechmocnego

Tyś słodką nadzieją człowieka grzesznego / 2x

Ooo ooo Tyś słodką nadzieją Ooo ooo

Ooo ooo człowieka grzesznego Ooo ooo

Posłuchaj

◊◊◊

Twe miłosierdzie

Twe miłosierdzie niech spływa niech spływa

Tak jak wiosenny ciepły deszcz,

Twe miłosierdzie niech spływa nie spływa na mnie.

Hej! Ho! Przyjmę twoją łaskę

Hej! Ho! Miłosierdzie twe

Hej! Ho! Chcę przed tobą tańczyć dziś.

◊◊◊

1. W każdym strapieniu i o każdej porze,

Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.

Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,

Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,

Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.

Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,

W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,

Krew z wodą trysły falą przeobfitą.

Krew zmywająca tego świata grzechy,

Woda kojąca – balsamem pociechy.

Posłuchaj

◊◊◊

Hymn nieszporów o św. Faustynie

1. Wielbij, duszo moja, miłosierdzie Pana,

Raduj się i śpiewaj, serce moje całe,

Bo po to zostałaś przez Niego wybrana,

By Jego miłosierdzia szerzyć moc i chwałę.

2. Głębi łaskawości Jego nikt nie zmierzy

Jego litość dla nas jest niepoliczona.

Wie o tym każdy, kto się do Niego zbliży,

A On go przytuli do swojego łona.

3. Szczęśliwa dusza, co ufa Twej dobroci

Zda się zupełnie na miłosierdzie Twoje.

Napełniasz ją wtedy pokojem miłości,

Zawsze ją ochraniasz jako dziecko swoje.

4. O duszo kogokolwiek żyjącego w świecie,

Choćby twoje grzechy jak noc były czarne,

Nie lękaj się Boga, bo tyś Jego dziecię,

On mocą miłosierdzia ciebie ogarnie.

5. Sławimy, Wszechmocny i w Trójcy Jedyny,

Miłosierdzie Twoje wobec wszystkich stworzeń.

Objawiłeś światu miłość ze swym Synem.

Głoś dziś, duszo moja, miłosierdzie Boże.

◊◊◊

1. Witaj, miłosierny Jezu, żywy zdroju wszelkiej łaski,

Jedyna ucieczko nasza, w Tobie mam nadziei blaski.

2. Witaj, Serce Jezusowe, niezgłębione w swej miłości,

W którym płynie życie dla nas, i zdrój wszelakiej radości.

3. Witaj, nam otwarta rano, Serca Jezusa mojego,

Która zsyłasz światu łaski, w męce dla nas otwartego.

4. Witaj nam, dobroci Boża, niepojęta, niezgłębiona,

Morze pełne miłosierdzia, bramo światu otworzona.

5. Witaj, tronie miłosierdzia, Baranku Boży bez winy,

Któryś za nas życie złożył, na krzyżu, Synu Jedyny.

◊◊◊

Wyrusz w drogę

/ a / e / d / G /

/ C / a / F / G /

1. Wyrusz dzisiaj w drogę, którą wskazał Pan

Miłosierny Boże prowadź mnie tam

2. Gdzie świątynia Twoja, gdzie modlitwy szept

Gdzie Jesteś obecny w nocy i w dzień

3. Wyruszmy więc w Drogę, którą wskazał Pan

Miłosierny Boże prowadź do Swych bram

4. Prowadź do Swych bram wieczorem, rano w każdy czas

W dzień nas poprowadzi obłok w nocy gwiazda Twa

5. I gdy już dotrzemy pokłonimy się

Jezu Ufam Tobie zawierzymy się

6. Jezu Ufam Tobie od najmłodszych lat

Jezu Ufam Tobie choćby zwątpił świat

…….zwątpił świat.

◊◊◊

1. Żebrzę miłosierdzia, mój Panie,

wierzę w miłości Twojej cud.

Ma dusza ufać nie przestanie,

Tyś mój Pan i mój Bóg, Tyś mój Pan i mój Bóg.

2. Tobie dzisiaj wszystko powierzam,

serce me składam u Twych stóp.

Tyś źródłem ufności przymierza.

Tyś mój Pan i mój Bóg, Tyś mój Pan i mój Bóg.

3. Dla bolesnej męki Twej, Panie,

weź oczyść serca mego brud.

Niech miłosierdzia cud się stanie.

Tyś mój Pan i mój Bóg, Tyś mój Pan i mój Bóg.

Posłuchaj (od 2:35)

◊◊◊

1. Miłosierdzie Boże przebaczenia znak

wzywa Cię pokornie cały grzeszny świat

W każdej życia dobie Jezu ufam Tobie

Jezu ufam zawsze w miłosierdzie Twe.

2. Kiedy grzech zwątpienia nęka dusze mą

Ty wyciągasz ku mnie przebaczenia dłoń.

Ty dodajesz siły, o mój Jezu miły

Bo Ty jesteś zawsze miłosierdzia znak.

◊◊◊

Wg ‘Dzienniczka’ św. Siostry Faustyny

m. ks. Z Piasecki; adaptacja: A. Woźniak

1. Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu

Sam dla mnie opuścił tron nieba

Wszechmocny Pan świata i Stwórca

W postaci nawiedził mnie chleba.

2. O Boże w mej piersi zamknięty,

a z Tobą i niebo w niej całe.

Z anioły zaśpiewam Ci Święty!

Ja żyję na Twą tylko chwałę.

3. Nie łączysz z anioły się Boże,

lecz z nędzą, z człowiekiem mizernym.

Bez Ciebie nic zdziałać nie może,

Tyś zawsze jest dlań miłosierny.

4. Me serce jest Tobie mieszkaniem,

Tyś Pan mój, Tyś wiecznej Król chwały.

Sam panuj i króluj w nim zawsze,

jakoby w pałacu wspaniałym.

5. O wielki mój Zbawco i Boże

Tyś zechciał uniżyć sie z nami.

Ja część Ci oddaję w pokorze

I błagam byś raczył mnie zbawić.

3. zwrotkę śpiewa się tak jak 1.

4. i 5. zwrotkę śpiewa się tak jak 2.

◊◊◊

Zaufaj Panu już dziś

1. Jak się nie bać, powiedz jak / E / H /

Kiedy w strachu żyje świat / cis / A /

Zaufaj Panu już dziś / E / H / E/ H /

Jak uwierzyć, powiedz mi

Kiedy już nie wierzę w nic

Zaufaj Panu już dziś

Jak mam kochać, powiedz jak

Kiedy rani mnie mój brat

Zaufaj Panu już dziś

Jak być dobrym, powiedz mi

Kiedy świat jest taki zły

Zaufaj Panu już dziś

Ref: Zaufaj Panu już dziś! / E / A / E / A /

Zaufaj Panu już dziś! / E / H / E / H /

2. Jak mam walczyć, powiedz jak

Kiedy silnej woli brak

Zaufaj Panu już dziś

Jak pokonać własny grzech

Kiedy pokus tyle jest

Zaufaj Panu już dziś

Jak się cieszyć, powiedz mi

Kiedy płyną gorzkie łzy

Zaufaj Panu już dziś

Jak do ładu z sobą dojść

Kiedy siebie mam już dość

Zaufaj Panu już dziś

3. Jak nie zbłądzić, powiedz mi

Kiedy nie wiem dokąd iść

Zaufaj Panu już dziś

Jak nadzieję w sercu mieć

Kiedy wszystko wali się

Zaufaj Panu już dziś

Posłuchaj

◊◊◊

Siewcy Lednicy ‘Jezu ufam Tobie, Jezu’

Pieśń Pielgrzyma na ŚDM 2016

D G fis h C A

Ref: Jezu ufam Tobie, Jezu

D G fis h e A

Jezu ufam Tobie, Jezu

h G A

1. Otwórzcie drzwi Chrystusowi

e A

On jeden ma słowa życia

h G A D

Uwierzcie Jego miłości

C e A

Co wyszła na spotkanie i prowadzi nas.

2. Don’t let your fear hold you back.

The future lies within your hands.

You are the child of peace and hope.

Do not fear to make your way to the world.

Jesus I trust in You, Jesus

3. Podnieście głowy wysoko

Zobaczcie cel waszej drogi

Nie bójcie się patrzać w wieczność

Tam czeka na was Ojciec, który jest miłością

D G fis h C A

Ref: Jezu ufam Tobie, Jezu

D G fis h e A

Jezu ufam Tobie, Jezu

E A gis cis D H

Jezu ufam Tobie, Jezu

E A gis h fis H

Jezu ufam Tobie, Jezu

Posluchaj

◊◊◊

Hymn Archidiecezji Białostockiej na ŚDM Kraków 2016 – Serca Gotowe

Hymn Diecezji Kieleckiej na ŚDM Kraków 2016 – Emmanuel

Hymn Diecezji Tarnowskiej na ŚDM Kraków 2016 – Synaj

Warszawski Hymn Dni w Diecezjach ŚDM 2016 – Wiarę w sercu miej

◊◊◊

Skaldowie – Bóg bogaty w miłosierdzie

1. Zagubione ścieżki życia,

gdy nie widać żadnej z dróg,

światło prawdą się zapala,

w blasku prawdy życia cud.

Twoje życie z miłosierdziem,

I na dobre i na złe,

W Eucharystii i modlitwie,

Czeka Chrystus szczęście twe.

Ref: Bóg bogaty w miłosierdzie

Najmożniejszy Chrystus Pan,

Jezu zawsze ufam Tobie,

Twoja łaska z Twoich ran.

Ojcem jesteś dla każdego,

Synem, córką każdy z nas,

Przewodniczką zaś Faustyna

święta pośredniczka łask.

2. Matka Boża nieustannie

Czuwa blisko dzień i noc

Jesteś dzieckiem jej najmilszym

Chociaż zło cię kąsa wciąż.

Z oceanu miłosierdzia

Słychać ten miłości hymn,

Słowo Ciałem tak się staje,

Tak przychodzi Boży Syn.

3. Dwa promienie prosto z serca

Obejmują cały świat

W miłosierdziu zanurzony

Miłość Boża wiecznie trwa.

Wiara, miłość i nadzieja,

To człowieczy zwykły los,

To na co dzień Ewangelia,

To serdeczny serca głos.

Posłuchaj

◊◊◊

Pieśni do Miłosierdzia Bożego

Pieśni do Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie Boże to w teologii chrześcijańskiej największy z przymiotów Boga, obok świętości i sprawiedliwości. Pieśni ku czci Miłosierdzia Bożego to jedne z najczęściej śpiewanych. W katolicyzmie miłosierdzie Boże rozumiane jest jako nieograniczone i niemożliwe do całościowego poznania przez rozum ludzki. W tym wyznaniu prawda o miłosierdziu Boga względem ludzi jest powszechnie uznawana za sprawą m.in. św. s. Faustyny Kowalskiej, oraz potwierdzona przez papieży, m.in. przez św. Jana Pawła II w encyklice Dives in misericordia. Miłosierdzie Boże jest też szczególnie czczone w Kościele mariawickim. Bardzo popularna w Polsce jest Koronka do Miłosierdzia Bożego:

W rozmowach ze św. Faustyną Jezus ukazuje swoje miłosierdzie jako przymiot powszechny, nieograniczony, dostępny dla wszystkich ludzi:

„Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem”

Pieśni do Miłosierdzia Bożego

YouTube responded with an error: The playlist identified with the request’s playlistId parameter cannot be found.

Teksty Pieśni do Najświętszego Serca Jezusowego

Wersje Instrumentalne Pieśni ku Czci Serca Pana Jezusa

Pieśni o Miłosierdziu Bożym i św. Faustynie – Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Faustyny we Wrocławiu

Hymn parafii. Pieśń o św. Faustynie.

Muzyka i słowa: ks. dr hab. Zdzisław Madej

Święta Faustyno, kwiecie cnót

do Ciebie prośby swe wznosi lud.

Czas prawdy, miłości i łaski nam dał

przez Ciebie światu nasz Bóg i Pan!Ref. Miłosierdziu Jezusa chwała, cześć

Miłosierdzie Jezusa opiewać chcę,

Miłosierdzie uwielbiać, wysławiać chcę,

o Jezu Miłosierny, Ty zlituj się! Miłosierny Bóg i Ojciec nasz,

przez ofiarę Chrystusa zbawił świat

i w Sercu Jego zdroje łask.

o Krwi i Wodo uświęcaj nas!

Ref. Z przebitego boku wytrysnęło nam

i zdroje łask otworzył Pan.

O Święta Krynico oczyszczaj nas,

abyśmy miłością zmieniali świat.

Ref. Siostro Faustyno patronuj nam

wszak stoisz u Chrystusa ran,

Twe życie w miłości przyniosło nam

Miłosierdzie Jezusa- króluj nam!

Ref.

W każdym strapieniu

1. W każdym strapieniu i o każdej porze,

Czuwa nad nami Miłosierdzie Boże.

Kto Miłosierdziu Bożemu zaufa,

Wesprze go Pan Bóg i modlitw wysłucha.

2. Gdy krew i woda z Serca się polały,

Bóg miłosierdziem okrył świat ten cały.

Więc uwielbiajmy miłosierdzie Boże,

W każdym strapieniu i o każdej porze.

3. Gdy Serce Boskie włócznią wskroś przeszyto,

Krew z wodą trysły falą przeobfitą.

Krew zmywająca tego świata grzechy,

Woda kojąca – balsamem pociechy.

O miłosierny Boże

1.O miłosierny Boże, co dajesz łaski zdrój,

Błagamy Cię w pokorze, ach ratuj naród Twój.

W cierpieniu, w każdej dobie, gdy trwogi przyjdzie czas,

Jezu, ufamy Tobie, że nie opuścisz nas.

2. O miłosierny Boże, o dobry Ojcze nasz,

błagamy Cię w pokorze: zwróć na nas świętą twarz.

O Jezu miłosierny, przyjmij ten rzewny śpiew,

Niech grzechy nasze zmyje Twa przenajświętsza krew.

Nasze plany i nadzieje

1. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz ,

Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas .

Ref. Jezu ufam Tobie od dziecięcych lat ,

Jezu ufam Tobie choćby wątpił świat.

Strzeż mnie dobry Jezu jak własności Swej ,

I w opiece czułej duszę moją miej.

2.Ufność w miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam

że w godzinę naszej śmierci przyjdzie po nas Jezus sam.

3.W trudnych chwilach swego życia nie rozpaczaj nie roń łez,

ufność w Boże miłosierdzie troskom swym położy kres.

4.Pragnę oddać się dziś Tobie, całym życiem służyć Ci,

Pragnę Boże miłosierdzie głosić ludziom w smutne dni.

Miłosierdziem Twoim, Panie

1. Miłosierdziem Twoim Panie

Miłosierdziem błyśnij nam,

I wysłuchaj to błaganie,

Którym nas natchnąłeś sam.

Ref: Miłosierdzia Jezu mój,

Wejrzyj z nieba na lud Twój.

2. Miłosierdzia dla grzeszników,

co zdradzili sprawę Twą.

Niech się zmienią w pokutników,

niech zapłaczą skruchy łzą.

3. Niech swe błędy już porzucą

i wyznaniem szczerym win

w Twe objęcia już się rzucą,

jako marnotrawny syn.

키워드에 대한 정보 hymn do miłosierdzia bożego tekst

다음은 Bing에서 hymn do miłosierdzia bożego tekst 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Sukienka Do Tańca Pierwszy Krok | Sukienka Do Tańca Towarzyskiego Pierwszy Krok Premium 답을 믿으세요
See also  솔져 다시 보기 | \"넷플릭스\"엔 없는 미쳐버린 리얼한 전투신으로 22분을 순삭시키는 레전드 전쟁 영화 [결말포함] 최근 답변 137개

See also  돼지 김치 찜 | 김치와 고기가 쭉쭉 찢어지는 김치찜! 답을 믿으세요

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Hymn do Miłosierdzia Bożego

 • 동영상
 • 공유
 • 카메라폰
 • 동영상폰
 • 무료
 • 올리기

Hymn #do #Miłosierdzia #Bożego


YouTube에서 hymn do miłosierdzia bożego tekst 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Hymn do Miłosierdzia Bożego | hymn do miłosierdzia bożego tekst, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment