Htc One M9 Factory Reset | Htc One M9 Hard Reset From Recovery Mode 46 개의 가장 정확한 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “htc one m9 factory reset – HTC One M9 Hard Reset from Recovery Mode“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Keith Murphy 이(가) 작성한 기사에는 조회수 322,574회 및 좋아요 1,042개 개의 좋아요가 있습니다.

Hard Reset máy HTC One M9
 1. Tắt máy hoàn toàn.
 2. Bấm giữa đồng thời phím “Giảm âm lượng” + phím “Nguồn” cho đến khi logo HTC hiện lên bạn thả phím “Nguồn” vẫn giữa phím “Giảm âm lượng” cho đến khi máy hiện như hình 2. …
 3. Bấm phím giảm âm lượng để di chuyển xuống mục “reboot to bootloader”, sau đó bấm phím “nguồn” để xác thực.

htc one m9 factory reset 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 HTC One M9 Hard Reset from Recovery Mode – htc one m9 factory reset 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

HTC One M9 Hard Reset from Recovery Mode running on Sprint network. Thanks for watching make sure to hit subscribe and check out my blog

http://www.metrophonerepair.com/

htc one m9 factory reset 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Hướng dẫn hard reset xóa mật khẩu HTC One M9

Next select from Recovery Mode menu “wipe data / factory reset” using Volume buttons to navigate and … Hướng dẫn chi tiết cách Hard Reset cho HTC One M9 .

+ 여기에 보기

Source: khoiphuc.net

Date Published: 5/10/2022

View: 7508

Hard Reset HTC One M9, how to – HardReset.info

In order to switch off your device press the Power key for a short while. Wipe data on HTC One M9; Press and hold Volume Down + Power button at the sime time …

+ 여기에 표시

Source: www.hardreset.info

Date Published: 12/24/2022

View: 5673

Hard Reset máy HTC One M9 – Mobitool

Hard Reset máy HTC One M9 · 1. Tắt máy hoàn toàn. · 2. Bấm giữa đồng thời phím “Giảm âm lượng” + phím “Nguồn” cho đến khi logo HTC hiện lên bạn thả phím “Nguồn” …

+ 여기를 클릭

Source: mobitool.net

Date Published: 4/13/2021

View: 7822

Làm thế nào để Factory Reset HTC One M9 – UserFixing.com

Mở trang Cài đặt trên HTC One M9 của bạn. Lựa chọn Backup & resetvà sau đó chọn Reset phone trên trang tiếp theo. (tùy chọn) Đánh dấu vào Erase all data hộp …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: userfixing.com

Date Published: 6/29/2021

View: 4246

Device Help | HTC One M9 | T-Mobile Support

Find tutorials for your HTC One M9. Select a category to view related support topics.

+ 여기에 표시

Source: www.t-mobile.com

Date Published: 12/5/2022

View: 6318

주제와 관련된 이미지 htc one m9 factory reset

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 HTC One M9 Hard Reset from Recovery Mode. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

See also  한국 마켓 치킨 | \"치킨이 9900원이라고요? 한국 미쳤네요\" 한국 마트치킨에 충격받은 외국인들! 난리난 현지반응ㄷㄷ 146 개의 정답
HTC One M9 Hard Reset from Recovery Mode
HTC One M9 Hard Reset from Recovery Mode

주제에 대한 기사 평가 htc one m9 factory reset

 • Author: Keith Murphy
 • Views: 조회수 322,574회
 • Likes: 좋아요 1,042개
 • Date Published: 2015. 8. 9.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=x8QXkXkFXKs

Hướng dẫn hard reset xóa mật khẩu HTC One M9

Hướng dẫn chi tiết cách Hard Reset cho HTC One M9 . Làm theo cách bên dưới sẽ giúp bạn xóa màn hình khóa mật khẩu của máy HTC One M9 bằng phím cứng, đồng thời sẽ xóa hết dữ liệu của bạn. Những cài đặt cấu hình trên thiết bị sẽ trở về ban đầu trạng thái như mới.

Hướng dẫn Hard reset xóa mật khẩu HTC One M9

Để tắt thiết bị của bạn, hãy nhấn phím Nguồn một lúc. Nhấn và giữ nút Giảm âm lượng + Nguồn tại thời điểm báo hiệu trong vài giây. Sau đó, sử dụng các phím Âm lượng để chọn tùy chọn “Khởi động lại vào Bộ nạp khởi động” và nhấn nút Nguồn để xác nhận. Sau đó nhấn Giảm âm lượng để chọn tùy chọn ” Boot to Recovery Mode ” và nhấn nút Nguồn để xác nhận. Ngay sau khi điện thoại có dấu chấm than xuất hiện trên màn hình, hãy hạ phím Nguồn. Trong khi giữ nút Nguồn, hãy nhấn và thả phím Tăng âm lượng. Tiếp theo, chọn từ menu Recovery Mode “xóa sạch dữ liệu / khôi phục cài đặt gốc” bằng cách sử dụng nút Âm lượng để điều hướng và nút Nguồn để xác nhận. Chọn “Yes — delete all user data” để xác nhận toàn bộ hoạt động. Sau đó chọn tùy chọn “reboot system now”. Làm tốt! Quá trình khôi phục cài đặt gốc vừa được thực hiện.

Hard Reset HTC One M9 khi nào?

Bạn muốn xóa tất cả dữ liệu khỏi thiết bị, bạn quên mật khẩu mở khóa, thiết bị của bạn hoạt động chậm, thiết bị của bạn bị lỗi phần mềm, có quá nhiều dữ liệu tạm (cache) không cần thiết,…

Thao tác hard reset có thể giúp bạn xóa màn hình mật khẩu, dữ liệu, … tuy nhiên, công việc này không thể giúp bạn loại bỏ các tính năng bảo mật chống Tính năng Factory Reset Protection trên các thiết bị mẫu.

* Hard reset – xóa nội dung và cài đặt bằng phần cứng này là an toàn và không gây thiệt hại. Sau khi sử dụng tính năng này, thiết bị HTC One M9 của bạn sẽ có phần mềm và bộ ứng dụng ngay khi xuất xưởng.

Factory reset and erase all data

Restore with hard reset or Recovery mode HTC One M9

Restore with hard reset or Recovery mode your HTC One M9 can solve problems that have not been solved with a normal factory reset.

1- First turn off your HTC One M9 completely. If you can not unlock the screen, press and hold the power button for about 20 seconds and the phone will turn off.

2- Keep holding on volume down and power keys together for a few seconds. In some devices according to the Android version the combination can be the power key and the volume key up.

3- When the HTC logo is displayed, release the buttons.

4- Move through the menu with the volume up and volume down keys until you reach the “Recovery Mode” option and press the power button to access.

If the device menu appears in Chinese characters, click here to see how to reset a mobile in Chinese

5- Use the volume up and volume down keys to select the “wipe cache partition” option and press the Power button to activate the option and clear the mobile cache.

6- After a few seconds you will return to the previous screen, with the volume buttons go to the option “wipe data / factory reset” and press the power button to enter. A screen with many NOes and a YES will appear, with the volume keys again go to the YES and press with the power key.

7- After finishing again with the volume keys, click on “reboot system now” and press the power key of your HTC One M9, the device will reboot and take several minutes to start while restoring the device to its factory state and optimizing the applications pre-installed in the system Android 5.0 (Lollipop)| upgradable to 7.0 (Nougat).

Hard Reset máy HTC One M9

Hard Reset HTC One M9

Hard Reset sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên máy của bạn.

Đảm bảo pin máy bạn > 50% để tránh lỗi do tắt máy đột ngột

Thực hiện Hard Reset như sau:

1. Tắt máy hoàn toàn.

2. Bấm giữa đồng thời phím “Giảm âm lượng” + phím “Nguồn” cho đến khi logo HTC hiện lên bạn thả phím “Nguồn” vẫn giữa phím “Giảm âm lượng” cho đến khi máy hiện như hình 2.

Dùng phím tăng giảm âm lượng để di chuyển và phím nguồn để chọn.

Hình 1.

3. Bấm phím giảm âm lượng để di chuyển xuống mục “reboot to bootloader”, sau đó bấm phím “nguồn” để xác thực.

Hình 2.

4. Chọn “BOOT TO RECOVERY MODE”

Hình 3.

5. Chọn “wipe data/factory reset”

Hình 4.

6. Chọn “yes — dete all user data”

Hình 5.

Máy sẽ bắt đầu xóa dữ liệu

7. Sau khi máy xáo dữ liệu, bạn chọn “reboot system now” để máy khởi động lại. Thiết lập như máy mới.

Hình 6.

Chúc bạn thành công!

Làm thế nào để Factory Reset HTC One M9

Như điều đó xảy ra với tất cả các điện thoại mới ngoài giờ, bạn sẽ lấp đầy HTC One M9 của mình với vô số ứng dụng và trò chơi, sau đó phát hiện ra rằng nó bắt đầu bị treo một chút. Bạn sẽ xóa một vài ứng dụng, nhưng bạn sẽ không cảm thấy hiệu suất mà One M9 của bạn từng mang lại khi nó còn mới. Chà, có một cách khắc phục nhanh chóng – khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại của bạn.

Thực hiện khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa mọi thứ trên điện thoại của bạn và đưa điện thoại trở lại trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, nếu bạn đã cài đặt bất kỳ bản cập nhật OTA nào trên One M9 của mình, thì bản cập nhật đó sẽ vẫn tồn tại trong quá trình khôi phục cài đặt gốc. Vì vậy, nó không chính xác về trạng thái ban đầu, nhưng khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả nội dung của người dùng trên thiết bị như ảnh, video, ứng dụng, tài liệu, v.v.

Khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại của bạn cũng hữu ích khi bạn bán điện thoại của mình.

Bạn có thể khôi phục cài đặt gốc cho One M9 của mình theo hai cách. Tùy chọn đầu tiên là từ Cài đặt của điện thoại (đặt lại mềm), nhưng nếu vì lý do nào đó mà không hoạt động, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc cho One M9 của mình từ chế độ Tải xuống (khôi phục cài đặt gốc).

CÁCH NHÀ MÁY ĐẶT LẠI HTC ONE M9

METHOD 1 → SOFT RESET FROM SETTINGS

Mở trang Cài đặt trên HTC One M9 của bạn. Lựa chọn Backup & resetvà sau đó chọn Reset phone trên trang tiếp theo. (tùy chọn) Đánh dấu vào Erase all data hộp kiểm để cũng xóa tất cả nhạc, ảnh và dữ liệu khác của bạn trên điện thoại. Nếu bạn cũng muốn xóa thẻ SD, hãy đánh dấu vào Erase SD card hộp kiểm.

└ Hãy hết sức thận trọng khi thực hiện việc này và đảm bảo rằng bạn đã sao lưu tất cả những thứ quan trọng của mình trên điện thoại và thẻ SD. Lựa chọn OKbạn sẽ thấy một màn hình cảnh báo, hãy nhấn OK và HTC One M9 của bạn sẽ bắt đầu quá trình khôi phục cài đặt gốc.

METHOD 2 → HARD RESET FROM DOWNLOAD MODE

BẮT BUỘC BOOTLOADER BẮT BUỘC BẮT BUỘC: Bạn phải có một bộ nạp khởi động đã mở khóa trên HTC One M9 của mình để có thể khôi phục cài đặt gốc từ Chế độ tải xuống.

Read: How to Unlock HTC One M9 Bootloader

Tắt nguồn thiết bị của bạn và đợi trong 5-10 giây cho đến khi thiết bị tắt hoàn toàn. nhấn và giữ Giảm âm lượng rồi nhấn nút Nút nguồn để bật điện thoại của bạn và thả nó ra, nhưng tiếp tục giữ Giảm âm lượng khuy ao. Điện thoại của bạn sẽ khởi động vào chế độ bootloader. Bạn sẽ thấy màn hình có tùy chọn khởi động vào chế độ Tải xuống trong số một số tùy chọn khác. Tại đây, nhấn Giảm âm lượng hai lần để điều hướng đến BOOT TO DOWNLOAD MODEsau đó nhấn nút Nguồn để chọn nó và khởi động vào chế độ Tải xuống.

└ Ở chế độ Tải xuống, sử dụng nút Âm lượng để cuộn Lên và Xuống giữa các tùy chọn và sử dụng nút Nguồn để chọn một tùy chọn. Di chuyển đến Factory Reset và nhấn nút Nguồn để chọn. Sau khi hoàn tất khôi phục cài đặt gốc, hãy chọn khởi động lại.

Vui thích!

T-Mobile Support

New to T-Mobile? Switching is easy Set up your device Using the app Sprint Migration Center All get started topics Ways to pay your bill All about your bill Line permissions Your T-Mobile ID Your PIN/Passcode All account resources topics T-Mobile Network In-flight texting and Wi-Fi Wi-Fi Calling International roaming Mobile Without Borders All network & roaming topics Find the right plan Netflix on Us HotSpot plans Voicemail Use Mobile HotSpot All plans support topics Tutorials Troubleshooting Unlock your device Change your SIM T-Mobile eSIM All device assistance topics Get T-Mobile for Business Billing and payments Manage your account Orders and shopping Account Hub registration All business support topics

키워드에 대한 정보 htc one m9 factory reset

다음은 Bing에서 htc one m9 factory reset 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Equator Ii Al Jerozolimskie 96 Warszawa | Warszawa W 1981 Roku. Ulice: Andersa, Al. Jerozolimskie, Świętokrzyska 292 개의 새로운 답변이 업데이트되었습니다.
See also  아쿠아 비 정수기 | 가성비 갑 직수 정수기 (렌탈 하지 말고 사세요!) 145 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 HTC One M9 Hard Reset from Recovery Mode

 • Hard
 • reset
 • htc
 • android phone
 • smartphone
 • HTC Corporation (Computer Manufacturer/Brand)
 • Android (Operating System)
 • Phone
 • Live
 • Mode
 • HTC One M9
 • HTC One (M8)
 • Hardware Reset
 • Mobile
 • Cell
 • Nokia
 • Port Of Mobile
 • Android (Character Species)
 • Silence
 • Samsung
 • Iphone
 • Wireless
 • Enjoy
 • Personal
 • Cell Phone
 • Denmark
 • Phones
 • Touch
 • Forum

HTC #One #M9 #Hard #Reset #from #Recovery #Mode


YouTube에서 htc one m9 factory reset 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 HTC One M9 Hard Reset from Recovery Mode | htc one m9 factory reset, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment