Elektrownia Słoneczna Wady I Zalety | Wady I Zalety Energii Słonecznej 18707 좋은 평가 이 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “elektrownia słoneczna wady i zalety – Wady i zalety energii słonecznej“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 Planeta Energii 이(가) 작성한 기사에는 조회수 5,830회 및 좋아요 47개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

elektrownia słoneczna wady i zalety 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Wady i zalety energii słonecznej – elektrownia słoneczna wady i zalety 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Jakie zalety i jakie wady wiążą się z korzystaniem z energii słonecznej?

elektrownia słoneczna wady i zalety 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Wady i zalety energii słonecznej – Ekoradcy

Coraz częściej jako prywatne elektrownie wykorzystywane są też farmy fotowoltaiczne. Wybór paneli słonecznych na rynku wydaje się też atrakcyjny ze względu na …

+ 여기에 자세히 보기

Source: www.ekoradcy.pl

Date Published: 7/10/2022

View: 4070

Plusy i minusy budowania i działania elektrowni słonecznych

Główną zaletę elektrowni fotowoltaicznych jest uniezależnianie się od gazu, ropy i węgla, których złoża na całym świecie powoli się wyczerpują. Ich ceny cały …

+ 여기에 자세히 보기

Source: remor.pl

Date Published: 6/26/2021

View: 3400

Energia słoneczna – wady i zalety – SYNTEZA OZE

Oto zalety i wady elektrowni słonecznych. Argumenty ekonomiczne. Zalety energii słonecznej: Przydomowa instalacja fotowoltaiczna pozwala na …

+ 여기에 더 보기

Source: syntezaoze.pl

Date Published: 2/28/2022

View: 777

Energia słoneczna – wady i zalety – FlexiPower Group

Zalety energii słonecznej · Energia słoneczna jest darmowa i ogólnodostępna. · Instalacja fotowoltaiczna, która produkuje „prąd ze Słońca” pozwala …

+ 여기에 더 보기

Source: flexipowergroup.pl

Date Published: 4/2/2021

View: 8245

Energia słoneczna – wady i zalety – ZielonyWybor.pl

Zalety i wady korzystania z energii słonecznej · Redukcja kosztów · Oszczędność wody · Niezależność użytkowania · Pozytywny wpływ na nasze środowisko.

+ 여기를 클릭

Source: www.zielonywybor.pl

Date Published: 4/4/2021

View: 6407

Napisz zalety elektrowni słonecznej i wady … – Brainly.pl

Zalety: Słońce jest odnawialnym źródłem energii elektrownie słoneczne produkują “czystą” energię (nie wytwarzają zanieczyszczeń) Wady:

+ 더 읽기

Source: brainly.pl

Date Published: 8/28/2022

View: 4465

Energia Słoneczna – Wady i Zalety – Klifenergy

Zastanawiasz się nad zakupem instalacji fotowoltaicznej? ✔️ Świetnie się składa – poznaj wady i zalety tego rozwiązania ✔️ Sprawdź teraz!

+ 더 읽기

Source: klifenergy.com

Date Published: 6/28/2022

View: 7569

Energetyka słoneczna (fotowoltaika) – wady i zalety

Jedną z największych zalet elektrowni słonecznych jest to, że do wytworzenia prądu wykorzystują całkowicie darmowe, odnawialne źródło energii, …

+ 여기에 더 보기

Source: energetyka-sloneczna.net

Date Published: 12/2/2022

View: 8542

Instalacje fotowoltaiczne: zalety i wady pozyskiwania energii …

Wielu posiadaczy elektrowni słonecznych korzysta również z ulgi termomodernizacyjnej. Wady modułów fotowoltaicznych. Zakup i montaż nowoczesnej instalacji …

+ 여기에 표시

Source: ecd.pl

Date Published: 1/21/2021

View: 6620

주제와 관련된 이미지 elektrownia słoneczna wady i zalety

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Wady i zalety energii słonecznej. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Wady i zalety energii słonecznej
Wady i zalety energii słonecznej

주제에 대한 기사 평가 elektrownia słoneczna wady i zalety

 • Author: Planeta Energii
 • Views: 조회수 5,830회
 • Likes: 좋아요 47개
 • Date Published: 2018. 7. 19.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=RznVCgSmAFc

Jakie są wady energii słonecznej?

Wady instalacji słonecznej

Wad energii słonecznej jest niewiele, ale można wśród nich wyróżnić dwie związane ze środowiskiem: zależność od warunków pogodowych, czyli mniejsza efektywność przy braku słońca, wykorzystywanie do produkcji paneli toksycznych pierwiastków chemicznych, które mogą zanieczyszczać środowisko.

Jakie wady i zalety ma energia słoneczna?

Zalety i wady korzystania z energii słonecznej
 • Redukcja kosztów. …
 • Oszczędność wody. …
 • Niezależność użytkowania. …
 • Pozytywny wpływ na nasze środowisko. …
 • Zabezpieczenie w godzinach szczytu. …
 • Wady korzystania z rozwiązań opierających się na energii słonecznej. …
 • Zanieczyszczenie środowiska.

Jakie są zalety energii słonecznej?

Zalety energii słonecznej

Produkcja energii elektrycznej z promieniowania słonecznego pozwala znacznie zredukować emisję szkodliwych gazów cieplarnianych do środowiska, ponieważ jest to zeroemisyjne źródło. Warto przypomnieć, że tradycyjnie prąd powstaje m.in. z węgla, którego spalanie jest szkodliwe.

Gdzie znajduje się największa elektrownia słoneczna w Polsce?

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie w województwie wielkopolskim rozpoczyna produkcję energii.

Czy energia słoneczna jest tania?

Energia słoneczna jest tańsza niż kiedykolwiek wcześniej

To sprawia, że energia słoneczna jest bardziej dostępna dla większej liczby właścicieli domów niż kiedykolwiek wcześniej. Co więcej, instalacja paneli słonecznych może być jeszcze tańsza, jeśli skorzystasz z dofinansowań.

Jak działa elektrownia słoneczna?

Elektrownia słoneczna jest konstrukcją, która pobiera ciepło z promieni słonecznych, a następnie przekształca je na energię elektryczną. Ilość wyprodukowanego prądu zależy najczęściej od powierzchni baterii fotowoltaicznych, pobierających ciepło z padających na nie promieni.

Jakie są wady elektrowni cieplnych?

 • w razie awarii bardzo dotkliwie skaża środowisko,
 • stanowi doskonały cel ataków terrorystycznych., • emisja do atmosfery dwutlenku węgla co powoduje efekt cieplarniany. -do funkcjonowania potrzebny jest uran, -zanieczyszczenie powietrza jako konsekwencja procesu spalania paliw kopalnych.

Gdzie znajduje się elektrownia słoneczna w Polsce?

Za największe elektrownie słoneczne uznawane są:
 • elektrownia słoneczna w gminie Czernikowo koło Torunia. …
 • elektrownia słoneczna w Ostrzeszowie w woj. …
 • elektrownia słoneczna w Cieszanowie, woj. …
 • elektrownia słoneczna w Kolno, woj. …
 • elektrownia słoneczna w Gdańsku Przejazdowo – ponad 6000 modułów o mocy całkowitej 1,64 MW;

Czym jest energia słoneczna?

Energia słoneczna – to promieniowanie elektromagnetyczne Słońca. Jest ono wynikiem drgań pola magnetycznego i elektromagnetycznego. Energia słoneczna uzyskiwana ze Słońca jest wysokoenergetyczna i dostępna na całej Ziemi.

Jakie są wady i zalety elektrowni wodnych?

Energetyka wodna jest jednym z najważniejszych podsektorów energetyki odnawialnej. Do jej zalet możemy zaliczyć m.in. brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a także niższe koszty eksploatacji i wyższą sprawność w porównaniu do elektrowni węglowych.

Do czego wykorzystuje się energię słoneczną?

Energię słoneczną można wykorzystać na trzy sposoby: do wytworzenia energii elektrycznej, produkcji ciepła bądź w procesie fotosyntezy do pozyskania energii chemicznej.

Na jakich rzekach najlepiej budować elektrownie wodne?

W Polsce najlepsze warunki do budowy hydroelektrowni występują na południu kraju. Spośród polskich rzek największym potencjałem energetycznym wykazują się m.in. Wisła z dorzeczem (potencjał 9270 GWh/rok) oraz Odra z dorzeczem (2400 GWh/rok).

Ile kosztuje elektrownia słoneczna?

Średni koszt według raportu Instytutu Energii Odnawialnej (zobacz źródła na dole artykułu) to: Dla małych instalacji 50-500 kWp – 3,51 mln zł / MWp. Dla farm fotowoltaicznych mniejszych niż 1 MWp – 2,63 mln zł / MWp. Dla farm fotowoltaicznych większych niż 1 MWp – 2,05 mln zł / MWp.

Gdzie jest największa elektrownia słoneczna na świecie?

Bhadla Solar Park

Największa elektrownia fotowoltaiczna na świecie znajduje się w Indiach.

Ile elektrowni słonecznych jest w Polsce?

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec czerwca 2021 roku w Polsce działały 82 instalacje fotowoltaiczne, których moc była większa lub równa 1 MW. W porównaniu do końcówki 2020 jest to wzrost o 36,7%. Największa z instalacji działających w pierwszym półroczu ubiegłego roku miała moc ok. 8 MW.

Jakie są wady elektrowni cieplnych?

 • w razie awarii bardzo dotkliwie skaża środowisko,
 • stanowi doskonały cel ataków terrorystycznych., • emisja do atmosfery dwutlenku węgla co powoduje efekt cieplarniany. -do funkcjonowania potrzebny jest uran, -zanieczyszczenie powietrza jako konsekwencja procesu spalania paliw kopalnych.

Jakie są wady i zalety elektrowni wodnych?

Energetyka wodna jest jednym z najważniejszych podsektorów energetyki odnawialnej. Do jej zalet możemy zaliczyć m.in. brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a także niższe koszty eksploatacji i wyższą sprawność w porównaniu do elektrowni węglowych.

Czym jest energia słoneczna?

Energia słoneczna – to promieniowanie elektromagnetyczne Słońca. Jest ono wynikiem drgań pola magnetycznego i elektromagnetycznego. Energia słoneczna uzyskiwana ze Słońca jest wysokoenergetyczna i dostępna na całej Ziemi.

Jakie zmiany zachodzą w stopniu wykorzystania źródeł energii w Unii Europejskiej w ostatnich latach?

energia ze źródeł odnawialnych stanowiła 77% nowej zdolności w zakresie generowania energii w UE. Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto [2] wzrósł z poziomu 9% w 2005 r. do poziomu niemal 17% w 2015 r.

Wady i zalety energii słonecznej

Ekologia

Jakie korzyści może przynieść wykorzystanie energii słonecznej w domu jednorodzinnym lub firmie? Czy wiąże się z jakimiś zagrożeniami? Przekonaj się, jakie wady i zalety stoją za tą gałęzią energetyki słonecznej.

Czy energia ze słońca się opłaca?

Korzystanie z energii promieniowania słonecznego z roku na rok zyskuje na popularności. Przemawia nie tylko do dużych firm, ale i właścicieli domów jednorodzinnych. Coraz częściej jako prywatne elektrownie wykorzystywane są też farmy fotowoltaiczne. Wybór paneli słonecznych na rynku wydaje się też atrakcyjny ze względu na fakt, że – w porównaniu do kosztów prądu – ich ceny w kolejnych latach spadają, a wydajność wzrasta.

Kolektory słoneczne zapewniają zasadniczy typ źródła energii odnawialnej, która pozostaje praktycznie niewyczerpalna. Prąd oraz ciepło trafiające do domów, mieszkań czy firm zapewnia promieniowanie słoneczne.

O tym, jak dokładnie działa panel słoneczny, dowiedzieć się możesz tutaj: Panele fotowoltaiczne.

Istotnym parametrem ogniw fotowoltaicznych jest insolacja, czyli jednoroczna wielkość nasłonecznienia. Logiczne jest bowiem, że aby baterie słoneczne spełniały swoją funkcję, potrzebują promieni słonecznych.

Kolejny ważny parametr to potencjał teoretyczny mówiący o możliwościach wykorzystania danej ilości energii słonecznej w celach energetycznych. Obliczając realne możliwości jej zużycia na cele użytkowe, bierze się pod uwagę również m.in. lokalizację geograficzną, sprawność i wydajność danych technologii czy możliwość magazynowania energii w kolektorach.

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy! Skontaktuj się z nami już dziś!

Energia słoneczna – wady i zalety

Jak to bywa z większością nowych technologii, również alternatywne źródła energii mają swoich zwolenników i przeciwników. Których jest więcej w przypadku paneli słonecznych? Jakie zalety i wady wyróżnia się w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii słonecznej?

Zalety korzystania z energii słonecznej

Przyjazna środowisku – energia słoneczna, podobnie jak większość innych odnawialnych źródeł energii, określana jest mianem „zielonej energii”. Oznacza to, że jest przyjazna naturze, nie wpływając negatywnie na środowisko. Fotowoltaika to brak odpadów, oszczędność paliw kopalnych oraz brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Stanowi praktycznie nieskończone, odnawialne źródło energii.

Niezależność od rosnących cen prądu na rynku oraz komercyjnych dostawców.

Redukcja kosztów energii – fotowoltaika wymaga jednorazowej inwestycji, a potem się zwraca. Chociaż instalacja fotowoltaiczna oraz koszt jej montażu nie należy do tanich, jednak z biegiem lat ich cena spada, a ceny prądu na rynku rosną.

Nadwyżki energii można gromadzić i sprzedawać zewnętrznym dostawcom.

Energię solarną można wykorzystywać lokalnie, ponieważ jest… wszędzie! Wystarczy, że świeci słońce.

Zaspokaja jednocześnie 2 rodzaje zapotrzebowania (ciepło i elektryczność).

Niskie koszty eksploatacyjne – instalacje solarne cechuje mała awaryjność, a gwarancje na nie wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.

Inwestycja w przyszłość – decydując się na ogniwa fotowoltaiczne w domu czy w firmie dostosowujesz instalację do obowiązujących standardów i norm prawnych. Będą się one zaostrzać na przestrzeni lat, zmierzając do tego, by tworzyć coraz więcej energooszczędnych budynków.

Bezpieczna dostawa prądu w godzinach szczytu – ponieważ z energii produkowanej przez panele słoneczne korzystasz wyłącznie Ty, nie mają na Ciebie wpływu żadne awarie czy opóźnienia w dostawach. Np. w godzinach szczytu, gdy dochodzić może do przeciążeń, bo z sieci korzysta duża ilość odbiorców.

Brak urządzeń mechanicznych do przetwarzania energii elektrycznej i hałasu związane z ich pracą.

4 wady wykorzystania energii słonecznej

Energia zależna od warunków pogodowych – Im mniej słońca, tym mniejsza efektywność. Na to, jak dużą ilość energii można pozyskać ze słońca, wpływ mają warunki pogodowe oraz cykliczność dobowa i sezonowa.

Zanieczyszczenie środowiska – chociaż energia słoneczna jest w pełni ekologiczna i odnawialna, to już sam proces powstawania paneli pozostawia w tej kwestii trochę do życzenia. Przeciwnicy wykorzystywania tego typu OZE zwracają uwagę na fakt, że do produkcji paneli używa się toksycznych pierwiastków chemicznych (krystalicznego krzemu, arsenku galu, siarczku kadmu). Ich wytwarzanie w pewnym stopniu zanieczyszcza środowisko.

Wysokie koszty instalacji – zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej to inwestycja, dlatego, zanim zacznie się zwracać, trzeba w nią włożyć. Koszty paneli mogą początkowo przerazić niejednego inwestora, dlatego warto rozejrzeć się m.in. za dotacjami na fotowoltaikę .

Problemy z magazynowaniem większej ilości energii elektrycznej – niekiedy nie udaje się w pełni wykorzystać nadwyżek prądu z paneli fotowoltaicznych. Możliwymi rozwiązaniami są wówczas np. net-metering (prąd płynie do sąsiadów i pobliskich firm) lub jej magazynowanie w akumulatorach. Pierwsze wiąże się jednak dla prosumenta ze stratami wysokości 20–30%, drugie – z zakupem i przechowywaniem dodatkowego sprzętu.

Zalety i wady energii słonecznej

Energia słoneczna ma swoje zalety i wady, jednak tych pierwszych wydaje się być zdecydowanie więcej. Instalacja kolektorów to inwestycja, która procentuje latami nie tylko w portfelu, ale i w środowisku.

Zastanawiasz się, jaki system będzie najlepszy dla Ciebie? Myślisz o dotacji? Chętnie pomożemy. Napisz lub zadzwoń!

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy! Skontaktuj się z nami już dziś!

Plusy i minusy budowania i działania elektrowni słonecznych

Elektrownie słoneczne robią się coraz bardziej popularne. Technologie pobierania energii ze światła słonecznego z roku na rok są udoskonalane, a cały świat ma coraz większa świadomość potrzeby uniezależnienia się od nieodnawialnych źródeł energii. Wiele osób prywatnych, firm, a nawet krajów inwestuje w elektrownie słoneczne, mając nadzieję, że koszty szybko się zwrócą. Energia ze słońca ma bardzo dużo zalet, ale niestety też kilka wad. Warto znać obie strony tego przedsięwzięcia.

Zalety

Główną zaletę elektrowni fotowoltaicznych jest uniezależnianie się od gazu, ropy i węgla, których złoża na całym świecie powoli się wyczerpują. Ich ceny cały czas rosną, co odczuwa każdy z nas. Światło słoneczne jest powszechnie dostępne i niewyczerpywalne. Nie ma więc obawy, że pewnego dnia po prostu zabraknie tego „surowca”. Energię słoneczną pobiera się przy pomocy paneli solarnych, które po zamontowaniu są praktycznie bezobsługowe. W porównaniu do działających tradycyjnych elektrowni są zatem o wiele bardziej ekologiczne: nie emitują spalin, nie pobierają wody. A do tego wszystkiego nie produkują toksycznych odpadów. Światło słoneczne dostępne jest prawie w każdym miejscu na ziemi, żaden kraj więc nie będzie właścicielem „złoża”.

Wady

Mimo oczywistych zalet, elektrownie słoneczne posiadają też wady. Są nimi przede wszystkim koszty. Panele solarne, chociaż od kilkunastu lat tanieją, cały czas są dość kosztowne jeśli chodzi o duże inwestycje. Ich zamontowanie na masowy użytek wymaga też ogromnych powierzchni. Kwestią sporną jest ekologiczność produkcji paneli. Oczywiście w pewnym stopniu zanieczyszcza ona środowisko, jednak rozwiązanie w stu procentach ekologicznego pozyskiwana energii na przemysłową skalę jest nierealne. Elektrownie słoneczne nie pobierają i nie magazynują energii w nocy, ale w wypadku tradycyjnych elektrowni również zdarzają się przestoje i przerwy w dostawach prądu. Należy więc prowadzić rozsądna politykę zarządzania zapasami.

Energia Słoneczna

Energia słoneczna – wady i zalety

Wykorzystywanie możliwości, jakie daje promieniowanie słoneczne, jest w Polsce coraz popularniejsze. Energia słoneczna ma wady i zalety jak każde alternatywne rozwiązania. Przed podjęciem decyzji o staniu się właścicielem przydomowej mikroelektrowni, warto poznać plusy i minusy energii słonecznej. Pomogą w tym zawarte w poniższym artykule informacje.

Co to jest energia słoneczna?

Aby poznać wady i zalety energii słonecznej, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym ona jest. W skrócie można powiedzieć, że jest promieniowaniem elektromagnetycznym Słońca. Powstaje w wyniku drgań pól: magnetycznego i elektromagnetycznego. Jej zaletą jest powszechna dostępność i wysoka energetyczność. Dzięki temu może zastępować konwencjonalne źródła energii, których zasoby są ograniczone jak:

węgiel,

ropa naftowa,

gaz ziemny,

uran.

Ze względu na tę możliwość energia słoneczna jest bardzo ważna z punktu widzenia ekologii i pozyskiwania czystej energii. Jej wykorzystywanie nie ma negatywnych skutków dla środowiska, jak węgiel czy biomasa, a Słońce będzie świecić jeszcze przez długi czas. Jest ono uznawane za największy potencjał paliwowo-energetyczny, pomimo że do ziemi dociera tylko część emitowanej energii. Energia słoneczna może być wykorzystywana do:

produkcji ciepła,

wytwarzania energii elektrycznej,

pozyskiwania energii chemicznej.

Jakie są zalety wykorzystania energii słonecznej?

Korzystanie przez człowieka z energii słonecznej ma praktycznie same zalety. Można je podzielić na kilka rodzajów korzyści:

ekonomiczne,

ekologiczne,

logistyczne.

Ekonomiczne zalety korzystania z energii słonecznej

Własna instalacja fotowoltaiczna umożliwia zredukowanie rachunków za prąd niemal do zera. Gdy bilans energii zużytej i wyprodukowanej się równoważy, pozostaje jedynie opłata licznikowa. Pozwala to na niezależność od zewnętrznych dostawców oraz rosnących cen prądu. Nadwyżki energii można także gromadzić i sprzedawać dostawcom zewnętrznym.

Koszty założenia instalacji do korzystania z energii słonecznej można zmniejszyć, dzięki dotacjom lub nisko oprocentowanym pożyczkom, a także korzystając z ulgi termomodernizacyjnej. Zwracają się one już po 5-6 latach poprzez minimalne koszty ogrzewania i brak lub niski koszt obsługi kolektorów słonecznych. Nowoczesne instalacje są praktycznie bezobsługowe i mają kilkudziesięcioletnią trwałość. Dostawcy zapewniają też ich serwis gwarancyjny, a gwarancje producenta wynoszą od kilku do kilkunastu lat.

Ekologiczne zalety korzystania z energii słonecznej

Energia słoneczna nazywana jest często zieloną energią, bo jest przyjazna naturze. Instalacje fotowoltaiczne cechuje bezemisyjność, co oznacza, że nie wprowadzają do atmosfery żadnych substancji. Według szacunków każde 1000 kWh energii z fotowoltaiki to redukcja emisji dwutlenku węgla o 812 kg rocznie.

Instalacja PV wykorzystywana w fotowoltaice jest nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt oraz bardzo cicha. Pozostawiany przez nią ślad węglowy jest z roku na rok coraz mniejszy. Korzystanie z niej to brak odpadów, zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i gleby oraz oszczędność paliw kopalnych. Energia słoneczna to nieskończone, odnawialne źródło energii, które zaspokaja jednocześnie zapotrzebowanie na ciepło i elektryczność.

Logistyczne zalety korzystania z energii słonecznej

Kolektory do pozyskiwania energii słonecznej można usytuować zarówno na dachu, jak i na gruncie. Miejsce instalacji nie ma wpływu na wydajność i jakość dostarczanej energii. Daje to możliwości korzystania z tego źródła energii bez względu na ilość miejsca i rodzaj działki, jakim się dysponuje. Panele słoneczne można ustawić tak, aby optymalnie wykorzystywały promienie słoneczne.

Wady instalacji słonecznej

Wad energii słonecznej jest niewiele, ale można wśród nich wyróżnić dwie związane ze środowiskiem:

zależność od warunków pogodowych, czyli mniejsza efektywność przy braku słońca,

wykorzystywanie do produkcji paneli toksycznych pierwiastków chemicznych, które mogą zanieczyszczać środowisko.

Wadę stanowić mogą też, pomimo licznych możliwości dofinansowań, relatywnie wysokie koszty instalacji fotowoltaicznej. Ostatnim problemem może być magazynowanie nadwyżek wytworzonej energii, często wiążące się z koniecznością zakupu i montażu dodatkowego sprzętu.

Podsumowanie

Energetyka słoneczna ma swoje wady i zalety, ale te drugie znacznie przeważają. To inwestycja w przyszłość, dzięki której Ty i Twoja rodzina zyskujecie bezpieczeństwo energetyczne. Nawet w godzinach szczytu dostawy prądu i ciepła do domu nie są zagrożone, bo energia słoneczna wytwarzana przez panele, płynie wyłącznie do Ciebie. Korzystając z niej, przyczyniasz się do zmniejszenia zanieczyszczeń, przy jednoczesnych niskich kosztach ogrzewania i prądu.

Znasz już zalety i wady energii słonecznej. W celu pogłębienia wiedzy zachęcamy do śledzenia aktualności z branży fotowoltaicznej na naszej stronie. Jako hurtownia fotowoltaiczna oferujemy wszelkie niezbędne części do kolektorów słonecznych. Zapraszamy do kontaktu!

Energia słoneczna – porównaj wady i zalety- Zielony Wybór

Zalety i wady korzystania z energii słonecznej

Przed podjęciem decyzji o instalacji paneli fotowoltaicznych czy słonecznych często zastanawiamy się jakie są zalety a jakie wady danego przedsięwzięcia. W naszym artykule znajdą Państwo odpowiedź na te pytania.

W nowoczesnym budownictwie coraz popularniejsze staje się wykorzystanie naturalnych źródeł energii w celu zapewnienia ogrzewania i prądu. Mimo, że dla wielu osób wady i zalety energii słonecznej są oczywiste, czasem nasze widza jest jedynie powierzchowna. Dobrze jest zagłębić się w tę tematykę, aby dokładnie zrozumieć plusy i minusy instalacji czerpiących energię ze słońca.

Redukcja kosztów

Wielu przeciwników inwestycji w naturalne źródła energii za argument przeciwko podaje wysokie ceny instalacji i montażu. W obecnych czasach jest to jednak błędne przekonanie. W latach 70′ panele kosztowały 10000% dzisiejszej ceny. Piętnaście lat temu panele były dwa razy droższe. Można się zatem pokusić o stwierdzenie, że obecne ceny są do zaakceptowania. Nawet jeżeli początkowe koszty mogą wydawać się wysokie, to z biegiem lat taka inwestycja się zwraca. Badania przeprowadzone w Stanach wskazują, iż w ciągu 20 lat możliwe są oszczędności w wysokości od 20 000 do 60 000 USD (w zależności od stanu).

Coraz popularniejszą formą korzystania z energii słonecznej jest leasing takich paneli. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe są oszczędności już od pierwszego dnia. Leasing umożliwia obniżenie rachunków za ocieplanie czy prąd bez ponoszenia wysokiej opłaty początkowej (w porównaniu do zakupu całego zestawu montażowego). Na pewno jest to ciekawe rozwiązanie dla sceptyków rozwiązań wykorzystujących naturalne źródła energii ze względu na cenę.

Oszczędność wody

W wielu miejscach na świecie dotkliwie odczuwane są skutki zmiany klimatu i stopniowego braku dostępu do pitnej wody. Wydawać się może, że problem ten nas nie dotyczy, jednak susze występują także w np. w Stanach Zjednoczonych.

Praca elektrowni gazowych, węglowych czy atomowych związana jest z bardzo wysokim zużyciem wody. Korzystając z instalacji do pozyskiwania energii słonecznej, nie zużywamy dużych ilości wody.

Niezależność użytkowania

Energia słoneczna zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego ponieważ dostęp źródła energii jest nieograniczony. Ponadto, jako konsument, jesteśmy niezależni od dostawców energii. Dzięki zielonej energii unikamy takich zagrożeń jak możliwy wzrost kosztów czy usterki ogrniczające dostawę elektryczności.

Pozytywny wpływ na nasze środowisko

Nie należy zapominać, że korzystając z odnawialnych źródeł energii, chronimy nasz klimat. Rosnąca popularność jej zastosowań w domach mieszkalnych daje nadzieję na poprawę naszego naturalnego otoczenia. Energia słoneczna jest jedną z bardzo przyjazna dla środowiska, obok energii wiatrowej, a jej masowe użytkowanie nie spowoduje wzrostu średniej temperatury.

Energia słoneczna zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ dostęp źródła energii jest nieograniczony. Ponadto, jako konsument, jesteśmy niezależni od dostawców energii. Dzięki zielonej energii unikamy takich zagrożeń jak możliwy wzrost kosztów czy usterki ograniczające dostawę elektryczności.

Zabezpieczenie w godzinach szczytu

Zapotrzebowanie na elektryczność w ciągu doby jest zmienne. Najwięcej prądu potrzebujemy w godzinach porannych czy po południu i wieczorem. Zależne jest to od naszego dziennego rytmu życia. Koszt elektryczności różni się zatem w zależności od zapotrzebowania. Poziom dostaw natomiast musi zawsze pozostać stały, inaczej dochodziłoby do przeciążeń sieci. Czerpiąc prąd od dostawcy, często nie zdajemy sobie sprawy, że elektrownie, które uruchamiają wiele źródeł w godzinach najwyższego zapotrzebowania, narzucają wtedy wyższe ceny dostawy. Wzmożone zapotrzebowanie na prąd zbiega się w czasie kiedy słońce może dostarczyć nam najwięcej energii. Jeżeli weźmiemy za przykład użytkowanie klimatyzacji, zauważamy, że korzystając z prądu wytworzonego z paneli PV, możliwe jest pokrycie zapotrzebowania na prąd w ciągu nasłonecznionego i gorącego dnia.

Wady korzystania z rozwiązań opierających się na energii słonecznej

Wielu przeciwników korzystania ze słonecznych instalacji energetycznych posługuje się argumentem “przecież słońce nie świeci cały czas”. Przypominamy jednak, że panele są w stanie wytworzyć energię nawet w przypadku częściowego zachmurzenia nieba. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, zdarzają się także przerwy w dostawach energii od naszych dostawców, nie ma takiego źródła energii, które byłoby w pełni dostępne.

Zanieczyszczenie środowiska

Argumentem przeciwko jest także sam proces tworzenia paneli z toksycznych pierwiastków chemicznych. Produkcja paneli w jakimś stopniu zanieczyszcza środowisko, jednak porównując szkodliwość tego procesu do ilości zanieczyszczeń wytwarzanych w elektrowniach węglowych, nie mamy wątpliwośi, że korzystanie z odnawialnych źródeł energii (także energii wiatrowej i wodnej) ogranicza niekorzystny wpływ na środowisko.

Energia słoneczna – wady i zalety

Promieniowanie słoneczne to zupełnie darmowe, a zarazem odnawialne źródło energii, które jest coraz powszechniej wykorzystywane do produkcji prądu. Zastanawiasz się, jakie wady i zalety ma wykorzystanie energii słonecznej? Przyjrzyjmy się najważniejszym aspektom związanym z eksplorowaniem tego zasobu.

Energia słoneczna a ekonomia

Ekonomiczny aspekt eksplorowania energii słonecznej jest tym poruszanym najczęściej. Nie ma się czemu dziwić, zwłaszcza w dobie drastycznych wzrostów stawek za prąd i inne media. Jak więc wyglądają plusy i minusy technologii solarnych w kontekście ekonomicznym?

Zalety energii słonecznej

Energia słoneczna jest darmowa i ogólnodostępna. To jedno ze stosunkowo łatwych do pozyskania odnawialnych źródeł energii.

Instalacja fotowoltaiczna, która produkuje „prąd ze Słońca” pozwala obniżyć rachunki z zakładu elektroenergetycznego nawet o 90%, pod warunkiem, że zostanie dobrze zwymiarowana. W takim wypadku zaspokoi do 100% zapotrzebowania domu na prąd, a jedyne opłaty odprowadzane do sieci będą związane z utrzymaniem przyłącza i tym podobnymi wydatkami.

Na eksploatację energii promieniowania słonecznego możesz uzyskać korzystne dotacje i dopłaty. Np. z programu rządowego Mój Prąd na fotowoltaikę otrzymasz 3 000 zł. Możesz też skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Panele fotowoltaiczne pracują właściwie bezkosztowo i bezawaryjnie, a ich czas życia jest szacowany na minimum 30 lat lub więcej. Dlatego czas zwrotu z instalacji paneli fotowoltaicznych jest bardzo krótki (nawet tylko 5 lat) w stosunku do okresu, przez który będą się zwiększały Twoje oszczędności.

Wady energii słonecznej

Za wadę niektórzy mogą uznać fakt, że inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne i pozostałe komponenty instalacji jest dość wysoka. Trzeba jednak pamiętać, że koszt ponosisz właściwie jednorazowo, a korzyści czerpiesz przez wiele dekad. Dlatego warto poprosić o dokładne oszacowanie wydatku i zwrotu. Warto też podkreślić, że na pozyskiwanie energii elektrycznej ze słonecznej możesz uzyskać korzystny kredyt o preferencyjnym oprocentowaniu.

Energia słoneczna a ekologia

Wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji prądu czy podgrzewu ciepłej wody użytkowej to działania uznawane za przyjazne środowisku naturalnemu. Zobacz, jakie wady i zalety dla natury na korzystanie z tej technologii.

Zalety energii słonecznej

Energia słoneczna jest zaliczana do OZE, co oznacza, że jest odnawialnym surowcem, a korzystanie z niej nie „drenuje” jej naturalnych zasobów. Wręcz przeciwnie – docierają one do Ziemi bez względu na to, w jakim stopniu są wykorzystywane przez ludzi.

Produkcja energii elektrycznej z promieniowania słonecznego pozwala znacznie zredukować emisję szkodliwych gazów cieplarnianych do środowiska, ponieważ jest to zeroemisyjne źródło. Warto przypomnieć, że tradycyjnie prąd powstaje m.in. z węgla, którego spalanie jest szkodliwe.

Panele fotowoltaiczne mają coraz niższy ślad węglowy, co oznacza, że ich produkcja też staje się przyjaźniejsza dla środowiska naturalnego.

Korzystanie z energii słonecznej nie generuje również dużego hałasu, co także pozytywnie wpływa na otoczenie naturalne.

Wady energii słonecznej

Trzeba mieć świadomość, że do wytwarzania paneli słonecznych używa się toksycznych pierwiastków chemicznych. Odbywa się to jednak w warunkach ścisłej kontroli, przez co nie ma ryzyka dużego zagrożenia dla środowiska. Również utylizacja paneli, o której mówi się, że w pewnym stopniu zanieczyszcza środowisko, staje się coraz bardziej ekologiczna, a w Europie powstają centra specjalizujące się w ich recyklingu.

Energia słoneczna a bezpieczeństwo

Korzystanie z naturalnych źródeł energii, takich jak promieniowanie Słońca, jest bardzo bezpieczne dla środowiska oraz człowieka.

Zalety energii słonecznej

Fotowoltaika jest zeroemisyjna, przez co nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Prawidłowo zamontowane instalacje PV wykazują wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego. Bardzo rzadko zdarzają się poważne awarie systemu czy pożary. To wręcz znikome przypadki.

Konwersja energii promieniowania słonecznego pozwala uzyskać darmowy prąd, co przekłada się także na wyższe bezpieczeństwo ekonomiczne.

Wady energii słonecznej

Za „wadę” w kontekście bezpieczeństwa można uznać fakt, że system PV produkujący energię elektryczną powinien zostać zamontowany z dużą dokładnością i z zachowaniem restrykcyjnych norm. Jeśli instalatorzy popełnią błąd (np. poprowadzą przewody solarne zbyt blisko instalacji odgromowej), może dojść do groźnego przepięcia. Jednak ten minus można wyeliminować, podejmując współpracę z zaufanym i doświadczonym wykonawcą fotowoltaiki.

Zainwestuj w energię słoneczną i czerp korzyści z jej zalet!

Jak widać, słoneczne promieniowanie jest czystym źródłem energii, które ma wiele zalet – zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych czy związanych z bezpieczeństwem. Jeśli więc zastanawiasz się nad montażem paneli fotowoltaicznych, skontaktuj się z nami. Dobierzemy najlepsze rozwiązania technologiczne – takie, dzięki którym zmaksymalizujesz korzyści płynące z eksploatacji tego samodzielnego źródła energii.

Największa elektrownia słoneczna w Polsce już działa

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie w województwie wielkopolskim rozpoczyna produkcję energii. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy Zygmunta Solorza i jest jednym z etapów przechodzenia kontrolowanej przez niego grupy energetycznej ZE PAK na produkcję czystej energii i odejścia od węgla brunatnego. W planach jest m.in. uruchomienie na miejscu produkcji wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej z fotowoltaiki.

Uruchomiona przez ZE PAK farma fotowoltaiczna w gminie Brudzew posiada moc 70 MWp, czyli jest o kilka MWp większa od mocy dotychczas największej farmy PV w kraju, którą w lubuskiej gminie Witnica zbudował deweloper BayWa r.e.

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie składa się ze 155 554 modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp każdy i zajmuje około 100 ha terenu. Jeszcze niedawno był to teren wykorzystywany przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów do odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego.

Do budowy elektrowni wykorzystano także 306 inwerterów oraz ponad 900 km kabli i światłowodów. Samo ogrodzenie farmy, do której prowadzi 16 bram wjazdowych, ma 12 km długości. Na terenie elektrowni jest 31 stacji transformatorowych, każda o mocy 2MVA.

Palety po modułach fotowoltaicznych zostały przetworzone na płyty sklejkowe, które zostaną wykorzystane do produkcji mebli.

Piotr Woźny, prezes ZE PAK SA, podkreśla, że farma fotowoltaiczna w Brudzewie to jedna z największych w Polsce inwestycji w zieloną energię zrealizowanych przez prywatny kapitał.

– Nasza nowoczesna i obecnie największa w Polsce elektrownia słoneczna to kolejny milowy krok w transformacji energetycznej zarówno ZE PAK, jak i całego regionu Wielkopolski. Chcemy, aby do 2030 roku PAK wytwarzał energię wyłącznie z odnawialnych źródeł – w tym m.in. ze słońca, wiatru i biomasy. Wkrótce uruchamiamy także w Koninie produkcję zielonego wodoru, który jest paliwem przyszłości – mówi Piotr Woźny.

Przy budowie farmy zaangażowano m.in. byłych górników, którzy zostali przekwalifikowani i realizują kolejne projekty związane z energią odnawialną.

– Powiat turecki i Brudzew – kilka lat temu teren kopalni węgla brunatnego, dzisiaj produkcja zielonej energii – to realny symbol polskiej transformacji energetycznej. Dzięki inwestycji o wartości 163,8 mln zł netto – zrealizowanej całkowicie za prywatne pieniądze – zrekultywowany teren odzyskał wartość użytkową i jest przykładem jak realizować transformację energetyki w Polsce, włączając w to stworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzących od pracy w górnictwie – dodaje prezes ZE PAK SA.

Farma fotowoltaiczna w Brudzewie rocznie ma produkować około 68 GWh energii elektrycznej, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 na poziomie 56,7 tysięcy ton rocznie.

ZE PAK wskazuje przy tym na obecne wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 – w ciągu ostatniego roku koszt emisji 1 tony CO2 wzrósł o 156 proc. z około 23 euro za tonę do ok. 59 euro.

Jednym z odbiorców prądu wytwarzanego na ogromnej farmie PV w Brudzewie będzie Grupa Polsat Plus. Zawarta umowa będzie obowiązywać przez 15 lat z możliwością przedłużenia o kolejnych 5 lat. Kontrakt przewiduje zakup przez spółkę Polkomtel Sp. z o.o. całości wolumenu energii wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną w okresie jego obowiązywania.

Farmę fotowoltaiczną w Brudzewie zbudowało konsorcjum firm Esoleo sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis sp. z o.o.

Jak mówi prezes Esoleo Mariusz Klimczak, docelowo w regionie Konina mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne o mocy nawet 650 MW, a kierowana przez niego spółka szykuje projekty farm PV również w innych lokalizacjach na terenie kraju.

– Zielona energia z Brudzewa popłynęła dwa dni przed rozpoczęciem Szczytu Klimatycznego COP 26, zwanego „szczytem ostatniej szansy” dla świata na porozumienie w sprawie zatrzymania globalnego ocieplenia. Takie inwestycje pokazują, że przy porozumieniu wszystkich: biznesu, mieszkańców i samorządu, możemy ten wyścig na rzecz ochrony klimatu wygrać – mówi Mariusz Klimczak.

Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu Esoleo i PAK PCE, podkreśla tempo realizacji elektrowni fotowoltaicznej w Brudzewie

– Prace przygotowawcze rozpoczęto 4 listopada 2020 r., prawomocne pozwolenie zamienne na budowę uzyskaliśmy 12 lutego 2021 r., wtedy też rozpoczęliśmy montaż konstrukcji farmy. Montaż modułów trwał od 12 kwietnia do 11 sierpnia. Zawiadomienie o zakończeniu budowy wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Turku 19 sierpnia, a 26 października farma uzyskała tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION wystawione przez Energa-Operator S.A., co daje 355 dni od rozpoczęcia prac przygotowawczych do uzyskania certyfikatu ION – wylicza Krzysztof Dziaduszyński.

Ryszard Mycek, prezes zarządu PAK Serwis wskazuje, że elektrownia w Brudzewie jest pierwszym w Polsce modułem wytwarzania energii typu D, który przeszedł certyfikację ION według nowego kodeksu sieciowego NC RfG.

– Dla PAK Serwis praca nad tym projektem była niezwykle istotna, bo dzięki temu mogliśmy udowodnić, że spółka serwisowa ZEPAK doskonale radzi sobie na rynku wielkoskalowych inwestycji OZE. Zakres naszych prac obejmował między innymi przebudowę Głównego Punktu Zasilania wykorzystywanego w przeszłości przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów dla potrzeb wyprowadzenia mocy z Farmy PV Brudzew, dostawę i uruchomienie 31 stacji transformatorowych 0,8/20 kV czy też uruchomienie systemu sterowania i nadzoru Farmy PV Brudzew wraz z komunikacją z dyspozycją mocy Energa Operator – informuje Ryszard Mycek.

[email protected]

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Elektrownie słoneczne

Pozyskiwanie energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego jest w Polsce coraz popularniejsze, a przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne nie wzbudzają już zbędnych emocji. Duża konkurencja w branży fotowoltaicznej, rosnąca świadomość ekologiczna oraz wiedza techniczna inwestorów a także coraz lepsze ustawodawstwo związane z odnawialnymi źródłami energii sprawiają, że każdy, kto chce stać się właścicielem przydomowej elektrowni słonecznej może tę inwestycje przemyśleć w oparciu o rzeczowe argumenty. Pogrupowaliśmy je dla Was w czterech kategoriach. Oto zalety i wady elektrowni słonecznych.

Argumenty ekonomiczne

Zalety energii słonecznej:

Przydomowa instalacja fotowoltaiczna pozwala na niemal całkowite zredukowanie rachunków za prąd. Jeśli uzyskamy stuprocentową samowystarczalność energetyczną, a jesteśmy prosumentami, i po zakończeniu okresu rozliczeniowego bilans energii wyprodukowanej i zużytej jest równy 0, w ogóle nie ponosimy opłat za energię, a jedynie koszty obsługi sieci, czyli tzw. „opłatę za licznik”.

Choć instalacja fotowoltaiczna jest droga, można uzyskać na nią dofinansowanie albo skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Koszty poniesione na inwestycję w fotowoltaikę mogą zwrócić się nawet w 5-6 lat, a dobrej jakości instalacja pracuje niemal całkowicie bezobsługowo i z najwyższą wydajnością kilkadziesiąt lat (średnio 30, ale nawet do 50).

Jeśli moc paneli fotowoltaicznych okaże się niedoszacowana, zawsze istnieje możliwość rozbudowy instalacji o kolejne panele, a jeśli w grę wchodzi niewielka ich liczba (1-2), nie będzie się to wiązało ani z koniecznością wymiany inwertera, ani z dużymi kosztami.

Wady energii słonecznej:

Wysoka cena instalacji, która – mimo możliwych dofinansowań – może okazać się zaporowa.

Argumenty klimatyczne

Zalety elektrowni słonecznej:

Warunki nasłonecznieniowe w Polsce uchodzą za optymalne do funkcjonowania fotowoltaiki. Upały i długo utrzymująca się słoneczna bezwietrzna pogoda wbrew pozorom nie są najlepsze dla produkcji energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych – to prosta droga do przegrzewania się ogniw i spadku sprawności wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji.

Choć istnieją, w praktyce różnice nasłonecznienia w Polsce są niewielkie (obszar Polski południowej w skali roku może otrzymywać ok. 10% więcej energii słonecznej niż tereny wysunięte na północ). Zatem jeśli chcemy zainstalować panele fotowoltaiczne na użytek naszego gospodarstwa domowego czy rolnego, nie ma większego znaczenia w jakim rejonie kraju usytuowany jest nasz dom.

W Polsce nie występują (lub występują sporadycznie) ekstremalne warunki pogodowe, które mogłyby mieć wpływ na niszczenie paneli fotowoltaicznych (np. wielki grad, intensywne opady śniegu, silne mrozy).

Panele fotowoltaiczne pracują przez cały rok – także w zimie. Sprawność modułów fotowoltaicznych wzrasta wraz z obniżaniem się ich temperatury, co oznacza, że słoneczne i chłodne dni, czyli dokładnie takie, które panują zimą, nie sprawiają, że fotowoltaika przestaje wytwarzać prąd.

Wady elektrowni słonecznej:

Zasadniczą wadą pozyskiwania energii ze słońca jest to, że proces zawsze jest zależny od warunków pogodowych, na które nie mamy wpływu.

jest to, że proces zawsze jest zależny od warunków pogodowych, na które nie mamy wpływu. Jeśli nie zadbany stosownie o naszą instalację, kurz, pyłki roślinne, ptasie odchody, opadające liście, zalegający śnieg mogą przyczynić się do zabrudzenia delikatnej powierzchni i mogą spowodować spadek wydajności systemu fotowoltaicznego od 2-3% w przypadku niewielkiego zabrudzenia, do nawet 30%, jeśli panele nie będą czyszczone regularnie i brud utworzy warstwę nieprzepuszczalną dla światła.

Elektrownia słoneczna wady i zalety – Argumenty ekologiczne

Elektrownia słoneczna – zalety:

Najważniejszą zaletą instalacji fotowoltaicznej jest jej bezemisyjność (zeroemisyjność) – oznacza to, że jej działanie nie wiąże się z emisją do atmosfery żadnych substancji (gazów, pyłów, związków chemicznych). Im więcej osób korzysta z przydomowych elektrowni słonecznych, tym mniejsza emisja tlenków azotu, siarki i cząsteczek stałych (obecnych m.in. w smogu), które wytwarzane są w kotłowniach opalanych węglem czy drewnem. Szacuje się, że każde 1000 kWh energii pochodzącej z fotowoltaiki redukuje emisję dwutlenku węgla o 812 kg rocznie.

jest jej bezemisyjność (zeroemisyjność) – oznacza to, że jej działanie nie wiąże się z emisją do atmosfery żadnych substancji (gazów, pyłów, związków chemicznych). Im więcej osób korzysta z przydomowych elektrowni słonecznych, tym mniejsza emisja tlenków azotu, siarki i cząsteczek stałych (obecnych m.in. w smogu), które wytwarzane są w kotłowniach opalanych węglem czy drewnem. Szacuje się, że każde 1000 kWh energii pochodzącej z fotowoltaiki redukuje emisję dwutlenku węgla o 812 kg rocznie. System PV nie emituje praktycznie żadnego dźwięku, nowoczesne falowniki są bardzo ciche.

Z roku na rok fotowoltaika jest obciążona coraz mniejszym śladem węglowym (ślad węglowy to wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu, jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu: CO2e/jedn. funkcjonalna).

Instalacja PV nie jest szkodliwa ani dla ludzi (towarzyszące pracy instalacji niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne nie wpływa na nasze zdrowie – na pracę narządów wewnętrznych, ogólne samopoczucie czy na DNA), ani dla zwierząt.

Energia słoneczna – wady:

Do produkcji paneli fotowoltaicznych używa się toksycznych pierwiastków chemicznych (krystalicznego krzemu, arsenku galu, siarczku kadmu). Ich wytwarzanie w pewnym stopniu zanieczyszcza środowisko na niewielkim obszarze.

Argumenty logistyczne

Zalety energii słonecznej:

Instalacja PV może powstać jako konstrukcja na gruncie albo na dachu. W obu przypadkach praca instalacji będzie równie efektywna. Aby wybrać optymalne miejsce posadowienia instalacji zleca się audyt fotowoltaiczny (energetyczny), dzięki któremu specjaliści będą w stanie rozpoznać lokalne warunki terenowe i nasłonecznieniowe w miejscu inwestycji, a co za tym idzie, określić takie parametry instalacji PV, jak: wymiary, waga, liczba i moc paneli; optymalna lokalizacja instalacji oraz najlepszy system montażowy. Jeśli naprawdę zależy ci na instalacji fotowoltaicznej, zwykle da się znaleźć dla niej miejsce.

Wady energii słonecznej:

Panele fotowoltaiczne nie sprawdzą się, kiedy mamy do dyspozycji wyłącznie bardzo zacienione miejsca lub dach skierowany na północ.

Podsumowanie

Energia pozyskiwana ze słońca, generowana przez elektrownie słoneczne, jak każde rozwiązanie ma swoje zalety jak i również wady. Trzeba jednak zauważyć, że w bilansie wad i zalet energii słonecznej, przeważa zdecydowanie ilość zalet tego ekologicznego rozwiązania.

Niemniej jednak aby podjąć świadomą decyzję o instalacji PV, trzeba uważnie zapoznać się ze wszystkimi wadami i zaletami elektrowni słonecznej.

Energia słoneczna – wady i zalety

Promieniowanie słoneczne to zupełnie darmowe, a zarazem odnawialne źródło energii, które jest coraz powszechniej wykorzystywane do produkcji prądu. Zastanawiasz się, jakie wady i zalety ma wykorzystanie energii słonecznej? Przyjrzyjmy się najważniejszym aspektom związanym z eksplorowaniem tego zasobu.

Energia słoneczna a ekonomia

Ekonomiczny aspekt eksplorowania energii słonecznej jest tym poruszanym najczęściej. Nie ma się czemu dziwić, zwłaszcza w dobie drastycznych wzrostów stawek za prąd i inne media. Jak więc wyglądają plusy i minusy technologii solarnych w kontekście ekonomicznym?

Zalety energii słonecznej

Energia słoneczna jest darmowa i ogólnodostępna. To jedno ze stosunkowo łatwych do pozyskania odnawialnych źródeł energii.

Instalacja fotowoltaiczna, która produkuje „prąd ze Słońca” pozwala obniżyć rachunki z zakładu elektroenergetycznego nawet o 90%, pod warunkiem, że zostanie dobrze zwymiarowana. W takim wypadku zaspokoi do 100% zapotrzebowania domu na prąd, a jedyne opłaty odprowadzane do sieci będą związane z utrzymaniem przyłącza i tym podobnymi wydatkami.

Na eksploatację energii promieniowania słonecznego możesz uzyskać korzystne dotacje i dopłaty. Np. z programu rządowego Mój Prąd na fotowoltaikę otrzymasz 3 000 zł. Możesz też skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Panele fotowoltaiczne pracują właściwie bezkosztowo i bezawaryjnie, a ich czas życia jest szacowany na minimum 30 lat lub więcej. Dlatego czas zwrotu z instalacji paneli fotowoltaicznych jest bardzo krótki (nawet tylko 5 lat) w stosunku do okresu, przez który będą się zwiększały Twoje oszczędności.

Wady energii słonecznej

Za wadę niektórzy mogą uznać fakt, że inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne i pozostałe komponenty instalacji jest dość wysoka. Trzeba jednak pamiętać, że koszt ponosisz właściwie jednorazowo, a korzyści czerpiesz przez wiele dekad. Dlatego warto poprosić o dokładne oszacowanie wydatku i zwrotu. Warto też podkreślić, że na pozyskiwanie energii elektrycznej ze słonecznej możesz uzyskać korzystny kredyt o preferencyjnym oprocentowaniu.

Energia słoneczna a ekologia

Wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji prądu czy podgrzewu ciepłej wody użytkowej to działania uznawane za przyjazne środowisku naturalnemu. Zobacz, jakie wady i zalety dla natury na korzystanie z tej technologii.

Zalety energii słonecznej

Energia słoneczna jest zaliczana do OZE, co oznacza, że jest odnawialnym surowcem, a korzystanie z niej nie „drenuje” jej naturalnych zasobów. Wręcz przeciwnie – docierają one do Ziemi bez względu na to, w jakim stopniu są wykorzystywane przez ludzi.

Produkcja energii elektrycznej z promieniowania słonecznego pozwala znacznie zredukować emisję szkodliwych gazów cieplarnianych do środowiska, ponieważ jest to zeroemisyjne źródło. Warto przypomnieć, że tradycyjnie prąd powstaje m.in. z węgla, którego spalanie jest szkodliwe.

Panele fotowoltaiczne mają coraz niższy ślad węglowy, co oznacza, że ich produkcja też staje się przyjaźniejsza dla środowiska naturalnego.

Korzystanie z energii słonecznej nie generuje również dużego hałasu, co także pozytywnie wpływa na otoczenie naturalne.

Wady energii słonecznej

Trzeba mieć świadomość, że do wytwarzania paneli słonecznych używa się toksycznych pierwiastków chemicznych. Odbywa się to jednak w warunkach ścisłej kontroli, przez co nie ma ryzyka dużego zagrożenia dla środowiska. Również utylizacja paneli, o której mówi się, że w pewnym stopniu zanieczyszcza środowisko, staje się coraz bardziej ekologiczna, a w Europie powstają centra specjalizujące się w ich recyklingu.

Energia słoneczna a bezpieczeństwo

Korzystanie z naturalnych źródeł energii, takich jak promieniowanie Słońca, jest bardzo bezpieczne dla środowiska oraz człowieka.

Zalety energii słonecznej

Fotowoltaika jest zeroemisyjna, przez co nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Prawidłowo zamontowane instalacje PV wykazują wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego. Bardzo rzadko zdarzają się poważne awarie systemu czy pożary. To wręcz znikome przypadki.

Konwersja energii promieniowania słonecznego pozwala uzyskać darmowy prąd, co przekłada się także na wyższe bezpieczeństwo ekonomiczne.

Wady energii słonecznej

Za „wadę” w kontekście bezpieczeństwa można uznać fakt, że system PV produkujący energię elektryczną powinien zostać zamontowany z dużą dokładnością i z zachowaniem restrykcyjnych norm. Jeśli instalatorzy popełnią błąd (np. poprowadzą przewody solarne zbyt blisko instalacji odgromowej), może dojść do groźnego przepięcia. Jednak ten minus można wyeliminować, podejmując współpracę z zaufanym i doświadczonym wykonawcą fotowoltaiki.

Zainwestuj w energię słoneczną i czerp korzyści z jej zalet!

Jak widać, słoneczne promieniowanie jest czystym źródłem energii, które ma wiele zalet – zarówno ekonomicznych, jak i ekologicznych czy związanych z bezpieczeństwem. Jeśli więc zastanawiasz się nad montażem paneli fotowoltaicznych, skontaktuj się z nami. Dobierzemy najlepsze rozwiązania technologiczne – takie, dzięki którym zmaksymalizujesz korzyści płynące z eksploatacji tego samodzielnego źródła energii.

Energia słoneczna – porównaj wady i zalety- Zielony Wybór

Zalety i wady korzystania z energii słonecznej

Przed podjęciem decyzji o instalacji paneli fotowoltaicznych czy słonecznych często zastanawiamy się jakie są zalety a jakie wady danego przedsięwzięcia. W naszym artykule znajdą Państwo odpowiedź na te pytania.

W nowoczesnym budownictwie coraz popularniejsze staje się wykorzystanie naturalnych źródeł energii w celu zapewnienia ogrzewania i prądu. Mimo, że dla wielu osób wady i zalety energii słonecznej są oczywiste, czasem nasze widza jest jedynie powierzchowna. Dobrze jest zagłębić się w tę tematykę, aby dokładnie zrozumieć plusy i minusy instalacji czerpiących energię ze słońca.

Redukcja kosztów

Wielu przeciwników inwestycji w naturalne źródła energii za argument przeciwko podaje wysokie ceny instalacji i montażu. W obecnych czasach jest to jednak błędne przekonanie. W latach 70′ panele kosztowały 10000% dzisiejszej ceny. Piętnaście lat temu panele były dwa razy droższe. Można się zatem pokusić o stwierdzenie, że obecne ceny są do zaakceptowania. Nawet jeżeli początkowe koszty mogą wydawać się wysokie, to z biegiem lat taka inwestycja się zwraca. Badania przeprowadzone w Stanach wskazują, iż w ciągu 20 lat możliwe są oszczędności w wysokości od 20 000 do 60 000 USD (w zależności od stanu).

Coraz popularniejszą formą korzystania z energii słonecznej jest leasing takich paneli. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe są oszczędności już od pierwszego dnia. Leasing umożliwia obniżenie rachunków za ocieplanie czy prąd bez ponoszenia wysokiej opłaty początkowej (w porównaniu do zakupu całego zestawu montażowego). Na pewno jest to ciekawe rozwiązanie dla sceptyków rozwiązań wykorzystujących naturalne źródła energii ze względu na cenę.

Oszczędność wody

W wielu miejscach na świecie dotkliwie odczuwane są skutki zmiany klimatu i stopniowego braku dostępu do pitnej wody. Wydawać się może, że problem ten nas nie dotyczy, jednak susze występują także w np. w Stanach Zjednoczonych.

Praca elektrowni gazowych, węglowych czy atomowych związana jest z bardzo wysokim zużyciem wody. Korzystając z instalacji do pozyskiwania energii słonecznej, nie zużywamy dużych ilości wody.

Niezależność użytkowania

Energia słoneczna zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego ponieważ dostęp źródła energii jest nieograniczony. Ponadto, jako konsument, jesteśmy niezależni od dostawców energii. Dzięki zielonej energii unikamy takich zagrożeń jak możliwy wzrost kosztów czy usterki ogrniczające dostawę elektryczności.

Pozytywny wpływ na nasze środowisko

Nie należy zapominać, że korzystając z odnawialnych źródeł energii, chronimy nasz klimat. Rosnąca popularność jej zastosowań w domach mieszkalnych daje nadzieję na poprawę naszego naturalnego otoczenia. Energia słoneczna jest jedną z bardzo przyjazna dla środowiska, obok energii wiatrowej, a jej masowe użytkowanie nie spowoduje wzrostu średniej temperatury.

Energia słoneczna zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ dostęp źródła energii jest nieograniczony. Ponadto, jako konsument, jesteśmy niezależni od dostawców energii. Dzięki zielonej energii unikamy takich zagrożeń jak możliwy wzrost kosztów czy usterki ograniczające dostawę elektryczności.

Zabezpieczenie w godzinach szczytu

Zapotrzebowanie na elektryczność w ciągu doby jest zmienne. Najwięcej prądu potrzebujemy w godzinach porannych czy po południu i wieczorem. Zależne jest to od naszego dziennego rytmu życia. Koszt elektryczności różni się zatem w zależności od zapotrzebowania. Poziom dostaw natomiast musi zawsze pozostać stały, inaczej dochodziłoby do przeciążeń sieci. Czerpiąc prąd od dostawcy, często nie zdajemy sobie sprawy, że elektrownie, które uruchamiają wiele źródeł w godzinach najwyższego zapotrzebowania, narzucają wtedy wyższe ceny dostawy. Wzmożone zapotrzebowanie na prąd zbiega się w czasie kiedy słońce może dostarczyć nam najwięcej energii. Jeżeli weźmiemy za przykład użytkowanie klimatyzacji, zauważamy, że korzystając z prądu wytworzonego z paneli PV, możliwe jest pokrycie zapotrzebowania na prąd w ciągu nasłonecznionego i gorącego dnia.

Wady korzystania z rozwiązań opierających się na energii słonecznej

Wielu przeciwników korzystania ze słonecznych instalacji energetycznych posługuje się argumentem “przecież słońce nie świeci cały czas”. Przypominamy jednak, że panele są w stanie wytworzyć energię nawet w przypadku częściowego zachmurzenia nieba. Tak jak już wcześniej wspominaliśmy, zdarzają się także przerwy w dostawach energii od naszych dostawców, nie ma takiego źródła energii, które byłoby w pełni dostępne.

Zanieczyszczenie środowiska

Argumentem przeciwko jest także sam proces tworzenia paneli z toksycznych pierwiastków chemicznych. Produkcja paneli w jakimś stopniu zanieczyszcza środowisko, jednak porównując szkodliwość tego procesu do ilości zanieczyszczeń wytwarzanych w elektrowniach węglowych, nie mamy wątpliwośi, że korzystanie z odnawialnych źródeł energii (także energii wiatrowej i wodnej) ogranicza niekorzystny wpływ na środowisko.

Energia Słoneczna

Energia słoneczna – wady i zalety

Wykorzystywanie możliwości, jakie daje promieniowanie słoneczne, jest w Polsce coraz popularniejsze. Energia słoneczna ma wady i zalety jak każde alternatywne rozwiązania. Przed podjęciem decyzji o staniu się właścicielem przydomowej mikroelektrowni, warto poznać plusy i minusy energii słonecznej. Pomogą w tym zawarte w poniższym artykule informacje.

Co to jest energia słoneczna?

Aby poznać wady i zalety energii słonecznej, należy najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym ona jest. W skrócie można powiedzieć, że jest promieniowaniem elektromagnetycznym Słońca. Powstaje w wyniku drgań pól: magnetycznego i elektromagnetycznego. Jej zaletą jest powszechna dostępność i wysoka energetyczność. Dzięki temu może zastępować konwencjonalne źródła energii, których zasoby są ograniczone jak:

węgiel,

ropa naftowa,

gaz ziemny,

uran.

Ze względu na tę możliwość energia słoneczna jest bardzo ważna z punktu widzenia ekologii i pozyskiwania czystej energii. Jej wykorzystywanie nie ma negatywnych skutków dla środowiska, jak węgiel czy biomasa, a Słońce będzie świecić jeszcze przez długi czas. Jest ono uznawane za największy potencjał paliwowo-energetyczny, pomimo że do ziemi dociera tylko część emitowanej energii. Energia słoneczna może być wykorzystywana do:

produkcji ciepła,

wytwarzania energii elektrycznej,

pozyskiwania energii chemicznej.

Jakie są zalety wykorzystania energii słonecznej?

Korzystanie przez człowieka z energii słonecznej ma praktycznie same zalety. Można je podzielić na kilka rodzajów korzyści:

ekonomiczne,

ekologiczne,

logistyczne.

Ekonomiczne zalety korzystania z energii słonecznej

Własna instalacja fotowoltaiczna umożliwia zredukowanie rachunków za prąd niemal do zera. Gdy bilans energii zużytej i wyprodukowanej się równoważy, pozostaje jedynie opłata licznikowa. Pozwala to na niezależność od zewnętrznych dostawców oraz rosnących cen prądu. Nadwyżki energii można także gromadzić i sprzedawać dostawcom zewnętrznym.

Koszty założenia instalacji do korzystania z energii słonecznej można zmniejszyć, dzięki dotacjom lub nisko oprocentowanym pożyczkom, a także korzystając z ulgi termomodernizacyjnej. Zwracają się one już po 5-6 latach poprzez minimalne koszty ogrzewania i brak lub niski koszt obsługi kolektorów słonecznych. Nowoczesne instalacje są praktycznie bezobsługowe i mają kilkudziesięcioletnią trwałość. Dostawcy zapewniają też ich serwis gwarancyjny, a gwarancje producenta wynoszą od kilku do kilkunastu lat.

Ekologiczne zalety korzystania z energii słonecznej

Energia słoneczna nazywana jest często zieloną energią, bo jest przyjazna naturze. Instalacje fotowoltaiczne cechuje bezemisyjność, co oznacza, że nie wprowadzają do atmosfery żadnych substancji. Według szacunków każde 1000 kWh energii z fotowoltaiki to redukcja emisji dwutlenku węgla o 812 kg rocznie.

Instalacja PV wykorzystywana w fotowoltaice jest nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt oraz bardzo cicha. Pozostawiany przez nią ślad węglowy jest z roku na rok coraz mniejszy. Korzystanie z niej to brak odpadów, zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i gleby oraz oszczędność paliw kopalnych. Energia słoneczna to nieskończone, odnawialne źródło energii, które zaspokaja jednocześnie zapotrzebowanie na ciepło i elektryczność.

Logistyczne zalety korzystania z energii słonecznej

Kolektory do pozyskiwania energii słonecznej można usytuować zarówno na dachu, jak i na gruncie. Miejsce instalacji nie ma wpływu na wydajność i jakość dostarczanej energii. Daje to możliwości korzystania z tego źródła energii bez względu na ilość miejsca i rodzaj działki, jakim się dysponuje. Panele słoneczne można ustawić tak, aby optymalnie wykorzystywały promienie słoneczne.

Wady instalacji słonecznej

Wad energii słonecznej jest niewiele, ale można wśród nich wyróżnić dwie związane ze środowiskiem:

zależność od warunków pogodowych, czyli mniejsza efektywność przy braku słońca,

wykorzystywanie do produkcji paneli toksycznych pierwiastków chemicznych, które mogą zanieczyszczać środowisko.

Wadę stanowić mogą też, pomimo licznych możliwości dofinansowań, relatywnie wysokie koszty instalacji fotowoltaicznej. Ostatnim problemem może być magazynowanie nadwyżek wytworzonej energii, często wiążące się z koniecznością zakupu i montażu dodatkowego sprzętu.

Podsumowanie

Energetyka słoneczna ma swoje wady i zalety, ale te drugie znacznie przeważają. To inwestycja w przyszłość, dzięki której Ty i Twoja rodzina zyskujecie bezpieczeństwo energetyczne. Nawet w godzinach szczytu dostawy prądu i ciepła do domu nie są zagrożone, bo energia słoneczna wytwarzana przez panele, płynie wyłącznie do Ciebie. Korzystając z niej, przyczyniasz się do zmniejszenia zanieczyszczeń, przy jednoczesnych niskich kosztach ogrzewania i prądu.

Znasz już zalety i wady energii słonecznej. W celu pogłębienia wiedzy zachęcamy do śledzenia aktualności z branży fotowoltaicznej na naszej stronie. Jako hurtownia fotowoltaiczna oferujemy wszelkie niezbędne części do kolektorów słonecznych. Zapraszamy do kontaktu!

Energetyka słoneczna (fotowoltaika) – wady i zalety

Czytane: 31173 Autor: ES Redakcja poleca!

Energetyka słoneczna to nowoczesną technologią, która zajmuje się pozyskiwaniem energii elektrycznej wykorzystując do tego promieniowanie słoneczne.

Jak każda nowa gałąź naukowo-technologiczna, wzbudza nieco kontrowersji u osób, które nie miały z nią nigdy styczności. Specjaliści przekonują jednak, że stosowanie alternatywnych źródeł energii jest koniecznością w świetle stałego wzrostu zapotrzebowania na prąd oraz ciągłego zużywania zasobów źródeł energii nieodnawialnej.

PLUSY ENERGETYKI SŁONECZNEJ

Jedną z największych zalet elektrowni słonecznych jest to, że do wytworzenia prądu wykorzystują całkowicie darmowe, odnawialne źródło energii, jakim jest promieniowanie słoneczne – występujące praktycznie w każdych warunkach środowiskowych, nawet kiedy pada deszcz czy jest spore zachmurzenie na niebie.

Drugą zaletą jest to, że ta technologia jest uniwersalna, bo niemal w każdym miejscu można zainstalować odpowiednio dobrane moduły: na dachach domków jednorodzinnych, zakładów przemysłowych czy na samodzielnych komponentach. Odpowiednio zamontowane baterie słoneczne są w dużej mierze bezawaryjne i bezobsługowe, ponieważ nie posiadają wymiennych części mechanicznych.

Koszt uzyskania energii elektrycznej za pomocą paneli słonecznych jest też o wiele mniejszy niż w konwencjonalnej, tradycyjnej elektrowni. Pozyskiwanie energii nie przyczynia się także do emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co pozwala nam realnie chronić środowisko, w którym żyjemy, a to w konsekwencji przekłada się na jakość naszego codziennego funkcjonowania.

MINUSY ENERGETYKI SŁONECZNEJ

Sceptycy postrzegają początkowy koszt inwestycji jako główną wadę tego rozwiązania – zakup oraz zamontowanie baterii słonecznych to znaczący wydatek. Drugą wadą, jaka jest często wymieniana, to zależność od zmiennych warunków nasłonecznienia. Wobec zmieniających się warunków pogodowych, istnieje konieczność korzystania z systemu net-metering albo specjalnie zaprojektowanych do tego celu odpustów, żeby możliwe było odpowiednie zbilansowanie wykorzystania zgromadzonej energii.

Ze względu na stosunkowo niską gęstość strumienia energii, fotowoltaika wymaga wykorzystywania dużych obszarów do uzyskania większej ilości energii, co czasami może być niemożliwe ze względu na lokalne warunki ukształtowania terenu.

Zdecydowanie warto zagłębić się w temat energetyki słonecznej, bo jest to niewątpliwie ogromny krok w lepszą przyszłość i efektywniejsze wykorzystanie naturalnie występujących zasobów. Postawienie na odnawialne źródła energii przynosi pozytywne konsekwencje na wielu płaszczyznach: płaszczyźnie ekonomicznej, ekologicznej i społecznej.

키워드에 대한 정보 elektrownia słoneczna wady i zalety

다음은 Bing에서 elektrownia słoneczna wady i zalety 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Jak Ozdobic Kuchnie Na Boze Narodzenie | Action / Nowa Kolekcja / Przegląd Półek / Dekoracje / Boże Narodzenie / Akcesoria Kuchnia 모든 답변
See also  E Kartki Na Dzień Dziecka | Beautiful Children'S Day Card//Greeting Card 46 개의 가장 정확한 답변

See also  아메리칸 에어라인 환불 | 일정 변경 항공사 마음대로…“환불도 안 됩니다” / Kbs 2022.07.04. 답을 믿으세요

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Wady i zalety energii słonecznej

 • Planeta Energii
 • Energa
 • energia słoneczna
 • dla dzieci
 • edukacja
 • Tomasz Rożek

Wady #i #zalety #energii #słonecznej


YouTube에서 elektrownia słoneczna wady i zalety 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Wady i zalety energii słonecznej | elektrownia słoneczna wady i zalety, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment