Elektrotechnika Podstawy I Instalacje Elektryczne Pdf | Egzamin Zawodowy Elektryk 2015 E.07 105 개의 베스트 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “elektrotechnika podstawy i instalacje elektryczne pdf – Egzamin zawodowy Elektryk 2015 E.07“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 kamil Ignor 이(가) 작성한 기사에는 조회수 1,986,349회 및 좋아요 7,495개 개의 좋아요가 있습니다.

Table of Contents

elektrotechnika podstawy i instalacje elektryczne pdf 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 Egzamin zawodowy Elektryk 2015 E.07 – elektrotechnika podstawy i instalacje elektryczne pdf 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Połączenie układu sterowania blokady kolejnościowej wymaganej na egzaminie zawodowym 2015 w zawodzie Elektryk E.07
kolejność załączania styczników
K3-K2-K1
Kolejność wyłączania
K1-K2-K3
dostępne materiały
zabezpieczenie 6A
zugi x 2
przycisk (NC) monostabilny x 4
przycisk (NO) monostabilny x 3
stycznik 230v x3
Lampka kontrolna x 1
przewód niebieski 2,5m
przewód czarny 16 m

elektrotechnika podstawy i instalacje elektryczne pdf 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Podstawy elektrotechniki – sosw.poznan.pl

Prąd elektryczny. 2. Obwody elektryczne. 4. Prawo Ohma, rezystancja. 4. Łączenie rezystorów. 3. Moc i energia prądu stałego. 3. I, II prawo Kirchhoffa.

+ 더 읽기

Source: www.sosw.poznan.pl

Date Published: 7/5/2022

View: 9545

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

Inż. Stanisław KUBASZEWSKI, Instalacje elektryczne, str. 141 4″ III, 61 tablic z 280 rys. Nr 8. Jerzy BORKOWSKI i Jerzy BUCZKIEWICZ, Podstawy …

+ 여기에 자세히 보기

Source: kpbc.umk.pl

Date Published: 5/29/2022

View: 8831

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI – Centrum Szkolenia Logistyki

W instalacjach elektrycznych pojazdów stosowne są różne złącza typu wtyczkowego lub śrubowego. Służą do łączenia ze sobą elementów instalacji elektrycznej …

+ 여기에 더 보기

Source: cslog.wp.mil.pl

Date Published: 12/25/2022

View: 3439

Elektryka dla nie elektryków czyli podstawy podstaw

elektrycznej ( mogą to być rezystory, diody, żaróweczki na napięcie do 9V … Instalacja w mieszkaniu – faza ma potencjał równy 230V, przewód neutralny ma.

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: ckpbazanowice.pl

Date Published: 9/29/2022

View: 3459

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI zagadnienia wybrane

Akumulatory są powszechnie stosowane do rozruchu w samochodach oraz jako źródło energii elektrycznej do zasilania instalacji bezpieczeństwa i ukła- dów …

+ 더 읽기

Source: www.elektrycywiejscy.irsep.org

Date Published: 3/18/2022

View: 4650

Temat nr 02: – Podstawy elektrotechniki, cz.1

Po co nam prąd (energia elektryczna) ? ▫ do zasilania urządzeń elektrycznych: AGD i RTV. ▫ do zasilania urządzeń elektrycznych w technice grzewczej i …

+ 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

Source: www.viessmann.ovh

Date Published: 5/12/2021

View: 7690

1436_podstawy_elektrotechniki.pdf

fazowego i trójfazowego, maszyny elektryczne prądu stałego i przemiennego, analogowe układy elek- troniczne, podstawy techniki cyfrowej oraz podstawy …

+ 더 읽기

Source: www.wkl.com.pl

Date Published: 9/10/2022

View: 4560

Podstawy Elektrotechniki część I – PDF Darmowe pobieranie

42 Kolory izolacji przewodów W instalacjach elektrycznych, w celu odróżnienia od siebie przewodów, wprowadza się różne barwy izolacji poszczególnych żył …

+ 여기를 클릭

Source: docplayer.pl

Date Published: 1/17/2022

View: 5483

1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI

Co to jest zamknięty obszar ruchu elektrycznego? Zamknięty obszar ruchu elektrycznego jest to pomieszczenie lub miejsce eksploatacji instalacji elektrycznych, …

+ 여기에 자세히 보기

Source: grupasilesia.com.pl

Date Published: 3/26/2022

View: 4812

Podstawy elektrotechniki i elektroniki – WSiP

Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych – (2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów …

+ 여기에 보기

Source: www.wsip.pl

Date Published: 5/8/2022

View: 600

주제와 관련된 이미지 elektrotechnika podstawy i instalacje elektryczne pdf

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 Egzamin zawodowy Elektryk 2015 E.07. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

Egzamin zawodowy Elektryk 2015 E.07
Egzamin zawodowy Elektryk 2015 E.07

주제에 대한 기사 평가 elektrotechnika podstawy i instalacje elektryczne pdf

 • Author: kamil Ignor
 • Views: 조회수 1,986,349회
 • Likes: 좋아요 7,495개
 • Date Published: 2015. 1. 21.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=eViV8i2K-9k

Jakie są rodzaje prądu elektrycznego?

Rodzaje prądu
 • Prąd stały – płynie zawsze w tym samym kierunku, nie zmienia się więc jego biegunowość. …
 • Prąd zmienny (przemienny) – mamy z nim do czynienia, gdy elektrony swobodne w przewodzie poruszają się naprzemiennie w jednym lub w drugim kierunku. …
 • Trójfazowy prąd przemienny – potocznie nazywany jest siłą.

Co to jest RW elektrotechnice?

W różnego rodzaju netlistach rezystorowi odpowiada litera R. Potencjometr. Jego symbol przypomina bardzo rezystor, głównie ze względu na drobną modyfikację funkcyjną opornika, która pozwala na płynny dobór rezystancji elementu.

Jak zrozumieć prąd elektryczny?

Chodzi o to abyś zrozumiał ideę – napięcie jest to różnica potencjałów. Napięcie jest oznaczane symbolem U i jego jednostką jest Wolt (oznacza się przez „V”). Prąd płynie zawsze od jednego punktu źródła i musi wrócić do jego drugiego punktu.

Jakie podstawowe wielkości elektryczne mierzymy w pojazdach?

Podstawowe wielkości elektryczne to: prąd elektryczny, napięcie i związany z nim potencjał elektryczny, rezystancja, pojemność kondensatora, indukcyjność cewki.

Co oznacza natężenie 5A?

Przykład 2. Gdy przez żarówkę płynie prąd o natężeniu 5A, to w ciągu sekundy przepływa przez każdy jej przekrój ładunek Q = 5 C, który odpowiada łącznemu ładunkowi 31,25 × 1018 elektronów.

Jak oblicza się napięcie?

Jednostką napięcia w układzie SI jest wolt (V). Napięcie elektryczne między dwoma punktami wynosi jeden wolt, jeżeli do przekazania ładunku jednego kulomba między tymi punktami potrzebne jest wykonanie pracy o wartości jednego dżula. Można więc wyznaczyć wzór U = W / Q.

Jak się liczy ohm?

Prawo Ohma to podstawowe prawo obwodów elektrycznych głoszące, że natężenie prądu (I) płynącego przez przewodnik jest proporcjonalne do napięcia (U) przyłożonego do jego końców. Wzór na prawo Ohma to: U = R ⋅ I.

Co to jest XL w elektryce?

Witam Tu też obowiązuje prawo Ohma ale prąd jest zmienny i musimy posługiwać się nie rezystancją a impedancją, a w tym konkretnym przypadku reaktancją indukcyjną. I=U/Z Z=√(R²+Xl… , Xl=ωL , ω=2Πf , Xl=2ΠfL ponieważ R=0 to impedancja jest równa reaktancji…

Jak obliczyć napięcie prądu w obwodzie?

Prawo Ohma i Kirchoffa – U=R*I – Wzór na napięcie – Botland.

Co powinien wiedzieć każdy elektryk?

Elektryk musi się znać na podłączeniu opraw oświetleniowych. Musi wiedzieć w jak zainstalować i prawidłowo podłączyć zarówno oprawy zewnętrze sodowe, jak i świetlówkowe lampy rastrowe czy nowoczesne oświetlenie LED-owe. Powinien posiadać wiedzę dotyczącą tego, do jakiego napięcia jest przystosowane dane źródło światła.

Co to jest Ohm napięcie?

Stosunek napięcia przyłożonego do przewodnika do natężenia prądu przepływającego przez ten przewodnik jest stały i nie zależy ani od napięcia ani od natężenia prądu. nazywamy oporem elektrycznym . W układzie SI jednostką oporu jest ohm (Ω); 1Ω = 1V/A.

Czym się różni prąd zmienny od prądu stałego?

Prąd stały DC (direct current) charakteryzuje się tym, że płynie zawsze w tym samym kierunku i zmienia się jego biegunowość, zaś prąd zmienny (przemienny) AC (alternating current) porusza się naprzemiennie w jednym lub w drugim kierunku, a wartość jego natężenia zmienia się w czasie w dowolny sposób.

See also  Czy W Izraelu Jest Bezpiecznie 2018 | Czy W Izraelu Jest Bezpiecznie? | Izrealia #3 답을 믿으세요

W którą stronę płynie prąd?

Prąd elektryczny jest ruchem cząstek obdarzonych ładunkiem, zwanych nośnikami ładunku (elektrony). Rzeczywisty kierunek tego ruchu jest przeciwny do ustalonego umownie w fizyce kierunku od + do – , czyli od tzw. katody dodatniej (+ na bateryjce) do anody(- na bateryjce).

Jakie są parametry prądu elektrycznego?

Natężenie prądu elektrycznego

I – natężenie prądu elektrycznego; q – wartość ładunku, który przepłynął przez poprzeczny przekrój przewodnika; t – czas, w którym ten ładunek przepłynął przez poprzeczny przekrój przewodnika. Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest amper (symbol A).

Jakie są jednostki prądu elektrycznego?

W układzie SI jednostką Jednostką natężenie prądu jest amper (A); 1A = 1C/s. Wielkością związaną z natężeniem prądu jest gęstość prądu. Gęstość prądu elektrycznego definiowana jest jako natężenie prądu na jednostkę powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika.

Który prąd jest bardziej niebezpieczny dla człowieka?

Przepływ prądu stałego również nie wywołuje skurczów mięśni, zachodzi jednak polaryzacja komórek organizmu. Najbardziej niebezpieczny jest prąd zmienny przepływający przez okolice serca i ośrodki nerwowe np.: między głową a jedną z rąk lub między jedną ręką a drugą.

Co to jest prąd elektryczny i jaki jest jego kierunek?

Za kierunek prądu elektrycznego przyjmuje się umownie kierunek przepływu ładunków dodatnich. Wielkościami charakteryzującymi prąd elektrycznyjego natężenie (natężenie prądu elektrycznego) i gęstość = ρ+ + + ρ +, + i ρ, — gęstości i prędkości dodatniego i ujemnego ładunku elektrycznego).

Co to jest prąd elektryczny klasa 8?

Prąd elektryczny – uporządkowany (ukierunkowany) ruch cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, nazywanych nośnikami prądu. W metalach nośnikami prądu są elektrony.

Jaki jest wzór na prąd elektryczny?

Podsumowanie. Natężenie prądu elektrycznego mierzymy przy użyciu amperomierza. Natężenie prądu elektrycznego obliczamy jako iloraz ładunku ( q ) i czasu ( t ), czyli za pomocą wzoru: I = q t .

Czym jest moc prądu i od czego zależy?

Mocą prądu, poprawnie zwaną mocą elektryczną, określamy pracę, jaką wykonuje energia elektryczna w jednostce czasu. W układzie SI jednostką mocy jest wat. Aby obliczyć moc, należy pomnożyć siłę (napięcie elektryczne U) przez rozmiar strumienia elektronów (natężenie prądu elektrycznego I). Moc elektryczną oblicza się z zależności: Moc = napięcie × natężenie [W] (P=U*I) . Napięciem elektrycznym (U) nazywamy różnicę potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu bądź pola elektrycznego. Jego jednostką jest volt (V). Natężeniem prądu elektrycznego (I) nazywamy stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu jego przepływu. Jego jednostka to amper (A).

Moc prądu (moc elektryczna) jest pracą, jaką wykonuje energia elektryczna w danym okresie (czasie). Jej jednostką jest wat (W). Jej wartość chwilowa może zależeć od aktualnego obciążenia oraz wykonywanej czynności.

Rodzaje prądu

W technologii fotowoltaicznej mamy do czynienia z dwoma rodzajami prądu elektrycznego: prądem stałym, oznaczanym umownym skrótem DC (ang.Direct Current), oraz prądem przemiennym, oznaczony symbolem AC (ang.Alternating Current). Istnieje również możliwość przekonwertowania (zamiany) prądu stałego na prąd przemienny, a na przemienny trójfazowy, jeśli istnieje zapotrzebowanie na urządzenia wysokiej mocy. Poniżej krótko scharakteryzowano rodzaje prądu.

Prąd stały – płynie zawsze w tym samym kierunku, nie zmienia się więc jego biegunowość. Dużą zaletą prądu stałego jest możliwość jego magazynowania, np. w akumulatorze. Tego typu prąd wytwarzają m.in. ogniwa (zwane powszechnie bateriami i zasilające najczęściej układy elektroniczne), a także panele fotowoltaiczne. Zwykle w domowych instalacjach wykorzystujemy prąd stały o napięciu 12 V.

– płynie zawsze w tym samym kierunku, nie zmienia się więc jego biegunowość. Dużą zaletą prądu stałego jest możliwość jego magazynowania, np. w akumulatorze. Tego typu prąd wytwarzają m.in. ogniwa (zwane powszechnie bateriami i zasilające najczęściej układy elektroniczne), a także panele fotowoltaiczne. Zwykle w domowych instalacjach wykorzystujemy prąd stały o napięciu 12 V. Prąd zmienny (przemienny) – mamy z nim do czynienia, gdy elektrony swobodne w przewodzie poruszają się naprzemiennie w jednym lub w drugim kierunku. Zmienia się okresowo biegunowość i wielkość prądu elektrycznego. Prąd i napięcie wzrastają do maksymalnych wartości, po czym spadają do zera i dalej, aż osiągną minimalną wartość. W zależności od częstotliwości generatora zmiany te następują kilka razy na sekundę. Tak wytworzony prąd nazywamy jednofazowym prądem przemiennym. Przyjmuje się, że instalacje elektryczne w naszych domach mają częstotliwość 50 Hz (Hertz), a skuteczna wartość napięcia wynosi 230 V. Dane te są określone w polskiej normie PN-IEC 60038.

– mamy z nim do czynienia, gdy elektrony swobodne w przewodzie poruszają się naprzemiennie w jednym lub w drugim kierunku. Zmienia się okresowo biegunowość i wielkość prądu elektrycznego. Prąd i napięcie wzrastają do maksymalnych wartości, po czym spadają do zera i dalej, aż osiągną minimalną wartość. W zależności od częstotliwości generatora zmiany te następują kilka razy na sekundę. Tak wytworzony prąd nazywamy jednofazowym prądem przemiennym. Przyjmuje się, że instalacje elektryczne w naszych domach mają częstotliwość 50 Hz (Hertz), a skuteczna wartość napięcia wynosi 230 V. Dane te są określone w polskiej normie PN-IEC 60038. Trójfazowy prąd przemienny – potocznie nazywany jest siłą. Stosuje się go głównie do zasilania silników trójfazowych oraz maszyn dużej mocy, zwykle przekraczającej 4 kW. Prąd ten jest wytwarzany przez generator trójfazowy, który ma trzy oddzielne uzwojenia rozmieszczone co 120⁰.

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały. Potrzeba przekształcenia prądu stałego w prąd przemienny występuje wtedy, gdy chcemy połączyć instalację paneli z siecią energetyczną albo korzystamy z typowych urządzeń elektrycznych zasilanych z gniazdka. Do zamiany na prąd zmienny wykorzystujemy inwertery ( zwane również falownikami bądź przetwornikami ).

Konwersja prądu stałego na zmienny

Do przekształcania prądu stałego na zmienny w technologii fotowoltaicznej wykorzystuje się inwertery. Muszą one w jak najlepszym stopniu odwzorowywać przebieg kształtu krzywej napięcia przemiennego. W praktyce sprowadza się to do uzyskania 230 V oraz częstotliwości 50 Hz, przy jak najmniejszych stratach.

W technologii fotowoltaicznej stosuje się następujące rodzaje falowników:

jedno- lub trójfazowe;

wewnętrzne i zewnętrzne;

falowniki sieciowe, współpracujące z siecią, bądź wyspowe (tzw. autonomiczne) bez dostępu do sieci energetycznej;

łańcuchowe (obsługujące małe instalacje fotowoltaiczne, od 1 do 30 kW) lub centralne (o dużej mocy, przeznaczone do pracy na farmach fotowoltaicznych);

transformatorowe (pracują optymalnie, gdy są obciążone w zakresie 20–60%), beztransformatorowe (pracują optymalnie w zakresie 25–100%).

Przykładowe zakresy mocy elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego:

Moc urządzeń gospodarstwa domowego zależy głównie od budowy, która wynika często z samego przeznaczenia sprzętu. Ogrzewacze przepływowe wody z racji bardzo dużego zapotrzebowania moc, mają od 3 do nawet kilkunastu kW (w zależności od wydajności). Sprawia to, że urządzenia tego typu można zakwalifikować do najbardziej energochłonnych. Również w przypadku kuchenki indukcyjnej mamy do czynienia z wysoką mocą, która wynosi od 3 do 10 kW w zależności od liczby aktywnych pól. Przeciętny piekarnik, czajnik lub pralka zużywa od 1 do 3 kW mocy elektrycznej. Zmywarka albo odkurzacz pobiera średnio od 1 do 1,5 kW. W przypadku wyżej wymienionych sprzętów w przeciętnym gospodarstwie domowym mamy do czynienia z największą moc. Poniżej przedstawiono również kilka innych urządzeń:

TV – 50–200 W,

Komputer stacjonarny – 350–650 W,

Laptop – 60–120 W,

Mikser – 350–800 W,

Mikrofalówka – 700–1200 W,

Suszarka do włosów – 1500–2400 W,

Żelazko – 1000–2200 W,

Robot kuchenny – 800–1500 W,

Przedstawione powyżej moce odnoszą się do chwilowego poboru prądu. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie urządzenia w domu użytkowane są przez dłuższy czas. W przypadku przepływowych ogrzewaczy, czajników elektrycznych, mikrofalówek mamy najczęściej do czynienia z kilkuminutowym poborem mocy. Natomiast korzystanie z piekarnika bądź kuchenki indukcyjnej może wiązać się nawet z kilkudziesięciominutowym okresem działania. Nie warto więc określać zapotrzebowania mocy domowej instalacji z dużym zapasem, gdyż z wysokim poborem mocy mamy do czynienia tylko przez pewien czas. Powinno się wziąć to pod uwagę, wybierając fotoogniwa słoneczne dla naszego domu.

Moc urządzenia a rzeczywisty pobór energii

Moc znamionowa to moc, przy której dane urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami, w tym z zaleceniami producenta. Wartość ta najczęściej umieszczona jest na tabliczce znamionowej, którą przytwierdza się do obudowy urządzenia. Rzeczywiste zużycie energii nie musi odpowiadać mocy znamionowej. W praktyce zależy ono od tego, co dzieje się z urządzeniem, gdy jest obciążone.

Symbole elektryczne

Symbole elektryczne

Rezystor lub inaczej opornik. Polskie schematy zawierają zazwyczaj ten drugi rysunek. Na zachodzi używa się tego pierwszego symbolu. Obok symbolu umieszczana jest zwykle wartość rezystancji danego opornika podawana w Ω. W różnego rodzaju netlistach rezystorowi odpowiada litera R.

Potencjometr. Jego symbol przypomina bardzo rezystor, głównie ze względu na drobną modyfikację funkcyjną opornika, która pozwala na płynny dobór rezystancji elementu. Każdy potencjometr posiada dodatkową trzecią końcówkę, której odpowiada strzałka. Końcówka ta jest swego rodzaju suwakiem, którego położenie dzieli całkowitą rezystancję potencjometru. Podobnie jak w przypadku rezystora symbol pierwszy używany jest na zachodzie, natomiast symbol drugi w Polsce. Na netlistach oznaczany literką P.

Kondensator. Kolejny z podstawowych elementów elektronicznych. Obok symbolu kondensatora umieszcza się wartość jego pojemności w Faradach oraz czasami dopuszczalne napięcie pracy. Na netlistach oznaczany literą C. Kondensatory niespolaryzowane najczęściej wykonane są z ceramiki.

Kondensator spolaryzowany. Kondensatory tego typu to kondensatory elektrolityczne lub tantalowe. Ze względu na konieczność odpowiedniej polaryzacji okładki kondensatora są odpowiednio oznaczone na symbolu znakami + oraz -. Jeżeli podepniemy kondensator odwrotnie niż jest podane na schemacie, ulegnie uszkodzeniu on sam oraz być może inne elementy naszego układu.

Kondensator zmienny. Kondensatory tego typu znajdują swoje zastosowanie w obwodach rezonansowych częstotliwości radiowych. Dzięki nim następuje dostrajanie do stacji w odbiorniku radiowym. Swoim działaniem przypominają więc potencjometry.

Cewka indukcyjna. Symbol elektryczny cewki przypomina swoim wyglądem spiralę wykonaną z drutu. Odpowiada to fizycznemu wyglądowi cewki, którą w swojej najprostszej postaci tak właśnie wygląda. Obok symbolu cewki podaje się najczęściej w Henrach wartość jej indukcyjności. Na netlistach cewki oznaczane są literą L.

Transformator. Jego symbole różnią się od siebie zależnie od rodzaju użytego rdzenia oraz ilości uzwojeń, jakie dany transformator posiada. Kilka przykładowych symboli przedstawionych jest na rysunku powyżej. Transformator składa się z odpowiednio usytuowanych cewek, i tak też wygląda jego symbol elektryczny. Na netlistach transformatory oznaczane są literą Tr.

Bezpiecznik. Niemal każde urządzenie elektryczne jest wyposażone w element, który zabezpiecza układ przed wpływem prądu o zbyt dużym natężeniu, na przykład powstałego wskutek awarii urządzenia, bądź sieci.

Żarówka. Jest to element czysto rezystancyjny oznaczany jak na symbolu powyżej.

Bateria albo akumulator. Stanowi ona źródło energii dla każdego mobilnego urządzenia elektrycznego. Obok symbolu baterii, podawana jest wartość napięcia które można z niej uzyskać, oraz sposób prawidłowego podłączenia do układu. Dłuższa kreska oznacza dodatni zacisk, kreska krótsza zacisk ujemny. Na netlistach baterie oznaczane są literą U.

Masa. Masa jest punktem wspólnym każdego obwodu elektrycznego. Wszystkie potencjały w obwodzie odnoszą się właśnie do tego punktu. Symbol masy jest zróżnicowany w celu rozróżnienia masy sygnałów analogowych, masy sygnałów cyfrowych oraz masy zasilania.

Zasilanie. Symbolem tego typu oznaczane są punkty w których podpinane jest napięcie zasilające. Obok każdego symbolu umieszczana jest etykieta, która identyfikuje jednoznacznie dane zasilanie, oraz wartość napięcia tego zasilania.

Źródło napięcia. Symbol oznaczający hipotetyczne źródło napięcia zmiennego jak na pierwszym rysunku, bądź też stałego jak na rysunku drugim. Symbole tego typu stosowane są powszechnie w teorii obwodów, na schematach służących do analizy różnych zagadnień, w schematach zastępczych tranzystorów itd. Na netlistach oznacza się je podobnie jak baterie, których są odpowiednikami, czyli U.

Źródło prądu. Symbol oznaczający hipotetyczne źródło prądu. Symbole tego typu stosowane są powszechnie w teorii obwodów, na schematach służących do analizy różnych zagadnień, w schematach zastępczych tranzystorów itd. Strzałka na pierwszym schemacie oznacza kierunek przepływu prądu. Na netlistach oznacza się je literą I.

Głośnik. Znaczenia tego symbolu nie należy wyjaśniać, sam symbol swoim kształtem przypomina widziany z boku głośnik. Dzięki użyciu głośnika sygnał elektryczny zamieniany jest na falę dźwiękową. Obok symbolu głośnika często podaje się jego rezystancję.

Połączenia. Oglądając schematy ideowe urządzeń, nie sposób nie zauważyć, że każdy z elementów elektrycznych jest połączony z pozostałymi za pomocą pionowych oraz poziomych linii. Linie, które się ze sobą nie przecinają, albo przecinają się, ale nie jest w miejscu ich przecięcia zaznaczona kropka, fizycznie nie są ze sobą w żaden sposób połączone. Zaznaczenie punktu w miejscu przecięcia sygnalizuje że w tym miejscu dwa obwody są połączone ze sobą.

Magistrala. W sytuacji, gdy używamy większej ilości wiązek połączeń służących np. do adresacji pamięci, wygodniej jest na schemacie użyć grubej pojedynczej linii, oznaczającej magistralę. Każda magistrala musi zostać w sposób jednoznaczny opisana, wraz z określeniem liczby przewodów wchodzących w jej skład. Każda z odnóg, jeśli takie odprowadzimy oznaczana jest nazwą magistrali oraz odpowiednim indeksem, w zależności od tego którego hipotetycznego połączenia użyliśmy.

Przełącznik NOPB. Przełącznik ten jest normalnie otwarty. Z chwilą jego wciśnięcia następuje zamknięcie obwodu. Po jego puszczeniu obwód automatycznie się rozwiera.

Przełącznik SPST. Jest to pojedynczy jednopozycyjny przełącznik, zwany również wyłącznikiem. Wraz z jego naciśnięciem obwód zostanie zamknięty. Po puszczeniu przycisku pozostaje on na swojej pozycji, aż do ponownego wciśnięcia, które otworzy obwód.

Przełącznik SPDT. Jest to pojedynczy dwupozycyjny przełącznik, który na zmianę zamyka dwa obwody.

Fotorezystor. Stanowi on element zmieniający swoją rezystancja pod wpływem wiązek światła padającego na niego. Schemat elektryczny fotorezystora przypomina zwykły rezystor wraz ze strzałką symbolizującą padający promień świetlny.

Fotodioda. Ten element półprzewodnikowy jest stosowany jako detektor natężenia światła. Promienie świetlne, które na nią padają implikują generowanie oraz przepływ prądu fotoelektrycznego. Schemat elektryczny fotodiody przypomina zwykłą diodę wraz ze strzałką symbolizującą padający promień świetlny.

Fototranzystor. Jest to kolejny element półprzewodnikowy wykorzystywany jako detektor natężenia światła. Działanie fototranzystora jest bardzo podobne do zwykłego tranzystora. Jedyną różnicę stanowi zastąpienie wyprowadzenia bazy okienkiem, dzięki któremu generowany jest w złączu baza – kolektor prąd fotoelektryczny. Schemat elektryczny fototranzystora przypomina zwykły tranzystor wraz ze strzałką symbolizującą padający promień świetlny.

Rezonator kwarcowy. Jest to odpowiednio wycięty oraz wyszlifowany kryształ kwarcu, który dzięki swoim znakomitym właściwościom piezoelektrycznym, znalazł szerokie zastosowanie w elektronice jako bardzo dokładny wzorzec częstotliwości. Wykorzystywany jest często w układach generacyjnych. Obok symbolu rezonatora kwarcowego znajduje się częstotliwość z jaką kryształ drga. Na netlistach oznaczany jest literą X.

Dioda. Symbol elektryczny diody prostowniczej wygląda jak strzałka, która jest zgodna z kierunkiem przepływu prądu w przypadku spolaryzowania diody w kierunku przewodzenia. Prąd płynący w przeciwnym kierunku nie jest przepuszczany. Na netlistach diody oznaczane są literą D.

Dioda Zenera. Normalnym stanem pracy diody Zenera jest polaryzacja w kierunku zaporowym. Uzyskiwany jest na niej wtedy stabilny spadek napięcia zwany napięciem Zenera. Dioda Zenera wykorzystywana jest jako proste źródło napięcia referencyjnego.

Dioda Schottky’ego. Dioda tego typu zbudowana jest w oparciu o złącze m – s, dzięki czemu jest bardzo szybka. Jest powszechnie stosowana w pracy z sygnałami wysokiej częstotliwości.

Dioda pojemnościowa. Inne nazwy tej diody to waraktor oraz warikap. Jej główne zastosowanie to urządzenia pracujące w częstotliwościach radiowych, zwłaszcza te korzystające z automatycznej regulacji częstotliwości. Zastępuje ona z powodzeniem kondensator o pojemności zmiennej. Wartość pojemności tej diody zależy od wartości przyłożonego w kierunku zaporowym napięcia.

Dioda LED. Dioda ta jest nazywana również diodą elektroluminescencyjną, skąd pochodzi jej nazwa – Ligot Miting Diode. Jej zachowanie przypomina swoją pracą zwykłą diodę, której próg przewodzenia wynosi od 1,5V do 2,5V. Gdy dioda jest w zakresie przewodzenia, rekombinujące ze sobą pary elektron – dziura, powodują emisję fal świetlnych.

Mostek prostowniczy. Mostek jest czterokońcówkowy elementem, składającym się z czterech, połączonych ze sobą w sposób pokazany na symbolu, diod prostowniczych. Mostki prostownicze, takie jak Mostek Greatza stosowane są w układach zasilaczy, gdzie pełną zadanie prostowników prądu przemiennego. Ich konstrukcja umożliwia prostowanie zarówno dodatnich jak i ujemnych połówek sinusoidy. Na netlistach mostki oznaczane są literą M.

Tranzystor bipolarny NPN. Jest to element półprzewodnikowy o trzech końcówkach, służący do przełączania lub wzmacniania sygnałów. Końcówka ze strzałką pokazuje kierunek przepływu prądu i symbolizuje emiter, środkowe wyprowadzenie to baza, natomiast wyprowadzenie oznaczone literką C to kolektor. Tranzystor jest podstawowym elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesną elektronikę. Na netlistach oznaczany jest literą T.

Tranzystor bipolarny PNP. Budowa i zasada działania tranzystora typu PNP jest analogiczna do tej w tranzystorze NPN. Główną różnicą jest kierunek przepływu prądu kolektora, który obrazuje strzałka na symbolu.

Tranzystor JFET. Powyższe symbole odpowiadają polowemu tranzystorowi złączowemu. Wyróżniane są dwa typy tych tranzystorów. Jeżeli strzałka na bramce skierowana jest do wewnątrz, mamy do czynienia z kanałem typu n, jeżeli sytuacja jest przeciwna, mamy do czynienia z kanałem typu p. Oznaczenia każdej z końcówek tego tranzystora to G – bramka, D – dren, S – źródło.

Tranzystor MOSFET. Tranzystor MOSFET, podobnie jak JFET jest tranzystorem unipolarnym. Podstawową różnicą pomiędzy tymi dwoma typami tranzystorów jest izolowana bramka w przypadku tranzystora MOSFET. Tranzystory tego typu dzielimy na dwie główne grupy: tranzystory z kanałem zubożanym oraz tranzystory z kanałem wzbogacanym. W zależności od tego do którego typu dany tranzystor należy, jest on normalnie włączony lub wyłączony. Poza tym podziałem, występuje podobnie jak w tranzystorach JFET podział na tranzystory z kanałem typu n oraz z kanałem typu p. Końcówki posiadają identyczne nazwy jak w JFET.

Wzmacniacz operacyjny. Najczęściej spotykany symbol wzmacniacza operacyjnego przedstawiony jest na powyższym rysunku. Na każdym symbolu wzmacniacza oznaczone są wejścia nieodwracające +, oraz odwracające -.

Transoptor. W zależności od rodzaju konstrukcji danego transoptora używanych jest wiele różnych symboli. Wspólną cechą każdego z transoptorów jest jedynie optyczne sprzężenia wejścia z wyjściem. Zachowana jest więc pełna izolacja elektryczna obwodu wejściowego i wyjściowego.

Stabilizator. Powyższy symbol stanowi przykład jednego z najpopularniejszych trójkońcówkowych scalonych stabilizatorów napięcia. Używając tego układu możemy dość precyzyjnie ustawić, za pomocą odpowiednio dobranych rezystorów, wartość napięcia wyjściowego.

Bramki logiczne. Bramki logiczne w zależności od funkcji którą pełnią przedstawiane są na schematach w uproszczony sposób, przedstawiony powyżej. Układy scalone zawierają zazwyczaj co najmniej cztery dwuwejściowe bramki. Po nazwie danej bramki można poznać jaką funkcję logiczną one realizują. Na powyższych rysunkach pokazane są dwie najpopularniejsze bramki realizujące funkcje, kolejno: AND oraz OR.

Układ scalony. Rodzajów układów scalonych jest tak wiele, że nie sposób zamieścić choćby tych najważniejszych w tak krótkim opisie symboli. Symbol układu scalonego można poznać po prostokątnym kształcie oraz dużej liczbie wprowadzeń. Symbol pokazany na rysunku powyżej jest licznikiem z rodziny TTL.

Powyższe symbole stanowią jedynie niewielki wycinek różnego rodzaju symboli używanych na całym świecie. Pozwalają jednak na podstawową orientację początkującemu elektronikowi w większości schematów układów elektrycznych. Rysunki symboli zostały zaczerpnięte ze strony http://www.edw.com.pl/ea/poczat.html.

REKLAMA

Elektryka dla nieelektryków czyli podstawy podstaw

Artykuł ten jest kierowany do wszystkich osób, które są zainteresowane elektryką, ale nie wiedzą od czego zacząć. Staram się w nim w bardzo krótki sposób wyjaśnić podstawowe prawa obowiązujące w elektryce. Znając te podstawowe zagadnienia i rozumiejąc je, możesz przejść do dalszej nauki. Myślę, że te podstawy są także fundamentem pod praktyczną naukę elektryczności. Jeśli pracujesz jako pomocnik elektryka i nie miałeś do czynienia wcześniej z elektryką, to ten artykuł jest dla Ciebie idealny. Rozumiejąc to co tutaj opisuję, łatwiej będzie Ci zrozumieć Twoją pracę. Wszystkie podstawowe prawa wyróżniłem pogrubionym tekstem. Zaczynajmy więc:

1. Napięcie jest to różnica pomiędzy potencjałami

To może wydać się trochę skomplikowane. Każdy punkt ma swój określony potencjał wyrażony w Woltach [V]. Wartość napięcia jest to różnica pomiędzy potencjałami, np.:

– Akumulator – plus ma potencjał równy 12V, a minus potencjał równy 0V. Napięcie czyli różnica potencjałów: 12 – 0 = 12V

– Instalacja w mieszkaniu – faza ma potencjał równy 230V, przewód neutralny ma potencjał ziemi równy 0V. Stąd napięcie pomiędzy przewodem fazowym a neutralnym wynosi 230 – 0 = 230V

Oczywiście jest to duże uproszczenie. W obwodach prądu przemiennego napięcie jest wyrażane w bardziej skomplikowany matematycznie sposób. Jednak na tym etapie nauki tyle wystarczy. Chodzi o to abyś zrozumiał ideę – napięcie jest to różnica potencjałów.

Napięcie jest oznaczane symbolem U i jego jednostką jest Wolt (oznacza się przez „V”).

2. Prąd płynie tylko przez obwód zamknięty

Prąd płynie zawsze od jednego punktu źródła i musi wrócić do jego drugiego punktu. Obwód musi być zamknięty żeby ten prąd popłynął – jeżeli obwód przerwiemy, prąd nie popłynie. Przykłady:

– Wyłącznik światła przerywa i zwiera jeden z przewodów obwodu.

– Gniazdko elektryczne w domu – jeśli nic nie podłączymy do gniazdka to prąd nie płynie. W momencie podłączenia czegokolwiek, prąd przepływa

3. Każde urządzenie stanowi opór dla płynącego prądu

Wszystko co podłączymy do źródła prądu stanowi opór dla jego przepływu. Wielkość tego oporu jest określona przez oporność urządzenia i zależy od budowy urządzenia. Oporność dla płynącego prądu oznacza nic innego jak „przeszkodę” na drodze jego przepływu. Czyli, im bardziej będziemy przeszkadzać przepływającemu prądowi, tym mniej go przypłynie. To tak jakby ściskać wąż ogrodowy kiedy jest włączona woda – im bardziej go ściskamy (wprowadzamy większy opór) tym mniej wody wylatuje. Tak samo jest z prądem – im większy opór wstawimy tym mniejszy prąd może przepłynąć. Opór jest nazywany REZYSTANCJĄ i wyrażany w jednostkach Ohm (czyt. „om”), których symbol wygląda tak: Ω

4. Opór urządzenia określa jak duży prąd płynie w obwodzie

Dokładnie tak. To jaki duży prąd przepłynie jest zależne od tego co włączymy do obwodu. Im mniejszy opór tym więcej prądu przepłynie. Maksymalnie może przepłynąć tyle ile wygeneruje źródło a minimalnie nic. Największy przepływ prądu to zwarcie w obwodzie czyli brak oporu. Najmniejszy przepływ prądu czyli nic to przerwa w obwodzie – tak duży opór, że prąd nie przepływa.

Płynący w obwodzie prąd jest nazywany natężeniem prądu i wyrażany w jednostkach Amper, których symbol to „A”

5. Prawo Ohma

Z powyższego wynika jedno z podstawowych praw w elektryce – prawo Ohma. Określa ono zależności pomiędzy oporem, napięciem i natężeniem prądu.

I = U / R

Gdzie:

I – natężenie prądu wyrażone w A (Ampery)

U – napięcie wyrażone w V (Wolty)

R – rezystancja elementu w obwodzie wyrażona w Ω (Ohm)

Z powyższego wzoru wynika że:

– jeżeli wartość napięcia nie zmienia się (np. 12V z akumulatora lub 230V napięcia znamionowego z sieci) to im większa jest rezystancja urządzenia to tym mniejszy popłynie prąd w obwodzie.

– jeżeli urządzenie ma stałą rezystancję, to im większe będzie napięcie (np. 24V zamiast 12V) tym większy popłynie prąd.

6. I Prawo Kirchhoffa

Prawo to wynika z tego co przeczytałeś dotychczas.

Suma prądów wpływających do węzła i wypływających z niego jest równa zero. Czyli to co wpływa do punktu połączenia, musi z niego wypływać. Ma to związek z tym, że to co wypływa ze źródła, musi do niego wrócić. Prąd nigdy nie „znika”, dlatego jeśli zrobisz jakiekolwiek połączenie to wszystko co do niego wpłynie, to też musi wypłynąć. Przykład:

– Rozdzielacz w gniazdku – wpływający prąd do gniazdka rozpływa się na poszczególne gniazda w rozdzielaczu i wszystko wraca przewodem neutralnym.

– Instalacja w mieszkaniu – mieszkanie zasilone jest z jednego przewodu i jest to rozdzielone na wiele odbiorników (lampy lub odbiorniki podłączone do gniazd), a wszystko wraca przewodem neutralnym doprowadzonym też do rozdzielni.

7. Moc urządzenia

Z tym spotykasz się bardzo często. Każde urządzenie ma jakąś moc – np. czajnik elektryczny ma moc 2kW (2 kilowaty). Jednostką mocy jest Watt (oznaczany przez „W”). Moc jest zależna od rezystancji urządzenia. Im mniejszą rezystancję ma urządzenie, tym większy prąd przez nie przepłynie, czyli tym większą ma moc. Zależności dotyczące mocy:

P = U x I

P = U2 / R

Wynika z tego że:

– Im większą ma urządzenie moc, tym większy prąd przez nie płynie (przy niezmiennym napięciu)

– Im większa rezystancja urządzenia, tym mniejsza jest jego moc.

Wszystkie zależności powyżej są ze sobą powiązane. Jeżeli je zrozumiesz, łatwiej będzie Ci zrozumieć inne zagadnienia.

Być może masz jakieś sugestie, co jeszcze mógłbym wyjaśnić z podstaw elektryki? Jeśli tak, napisz to proszę w komentarzu poniżej.

(Visited 51 946 times, 1 visits today)

Podstawy Elektrotechniki część I

Miernictwo elektroniczne Policz to, co można policzyć, zmierz to co można zmierzyć, a to co jest niemierzalne, uczyń mierzalnym Galileo Galilei Dr inż. Zbigniew Świerczyński p. 112A bud. E-1 Wstęp Pomiar

I agree.

To make this website work, we log user data and share it with processors. To use this website, you must agree to our Privacy Policy , including cookie policy.

키워드에 대한 정보 elektrotechnika podstawy i instalacje elektryczne pdf

다음은 Bing에서 elektrotechnika podstawy i instalacje elektryczne pdf 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Nowe Słowa Na Start Klasa 8 Ćwiczenia Odpowiedzi | New Round Up Starter I Progress Check 8 With Audio 답을 믿으세요
See also  암수 살인 다시 보기 링크 티비 | 감옥에서 온 살인 리스트, “저는 11명 정도 살해했습니다” | 그알로 보는 '암수살인' 134 개의 가장 정확한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 Egzamin zawodowy Elektryk 2015 E.07

 • elektryk
 • egzamin
 • E.07
 • E07

Egzamin #zawodowy #Elektryk #2015 #E.07


YouTube에서 elektrotechnika podstawy i instalacje elektryczne pdf 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 Egzamin zawodowy Elektryk 2015 E.07 | elektrotechnika podstawy i instalacje elektryczne pdf, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment