Egzamin Zawodowy Higienistka Stomatologiczna 2017 | Adex Dental Hygiene Exam: Your First Steps 148 개의 정답

당신은 주제를 찾고 있습니까 “egzamin zawodowy higienistka stomatologiczna 2017 – ADEX Dental Hygiene Exam: Your first steps“? 다음 카테고리의 웹사이트 https://you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 CDCA-WREB-CITA Media 이(가) 작성한 기사에는 조회수 5,381회 및 좋아요 38개 개의 좋아요가 있습니다.

egzamin zawodowy higienistka stomatologiczna 2017 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 ADEX Dental Hygiene Exam: Your first steps – egzamin zawodowy higienistka stomatologiczna 2017 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Part two in the short video series prepares you for the ADEX Dental Hygiene Examination. This video takes you through the seating of a patient as you prepare for examiners to come to your operatory. You can watch the full-length video at https://youtu.be/IyodbL1INC0

egzamin zawodowy higienistka stomatologiczna 2017 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Egzaminy zawodowe – Higienistka stomatologiczna – PSHS

Egzaminy zawodowe – Higienistka stomatologiczna. Kwalifikacja: Z.14. Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na …

+ 더 읽기

Source: pshs.pl

Date Published: 5/5/2022

View: 9214

EGZAMIN ZAWODOWY – CZERWIEC 2017 – higienistki.pl

EGZAMIN ZAWODOWY – CZERWIEC 2017 … być podany lekarzowi powinien być trzymany przez asystentkę stomatologiczną w opuszkach kciuka i palców

+ 여기를 클릭

Source: higienistki.pl

Date Published: 8/29/2022

View: 775

Egzaminy zawodowe

przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2019 r. Egzamin zawodowy jest …

+ 여기에 표시

Source: studiummedycznebp.pl

Date Published: 6/20/2022

View: 4189

주제와 관련된 이미지 egzamin zawodowy higienistka stomatologiczna 2017

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 ADEX Dental Hygiene Exam: Your first steps. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

ADEX Dental Hygiene Exam: Your first steps
ADEX Dental Hygiene Exam: Your first steps

주제에 대한 기사 평가 egzamin zawodowy higienistka stomatologiczna 2017

 • Author: CDCA-WREB-CITA Media
 • Views: 조회수 5,381회
 • Likes: 좋아요 38개
 • Date Published: 2019. 6. 10.
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=szqYbKr2_6g

Egzaminy zawodowe – Higienistka stomatologiczna

Kwalifikacja: Z.14

Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Zawód: Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – styczeń 2022

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – styczeń 2022

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – styczeń 2022

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – styczeń 2021

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – styczeń 2021

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – styczeń 2021

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – czerwiec 2020

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – czerwiec 2020

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – czerwiec 2020

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – styczen 2020

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – styczen 2020

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – styczen 2020

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – czerwiec 2019

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – czerwiec 2019

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – czerwiec 2019

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – styczen 2019

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – styczen 2019

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – styczen 2019

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – czerwiec 2018

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – czerwiec 2018

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – czerwiec 2018

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – styczen 2018

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – styczen 2018

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – styczen 2018

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – czerwiec 2017

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – czerwiec 2017

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – czerwiec 2017

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – styczen 2017

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – styczen 2017

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – styczen 2017

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – pazdziernik 2016

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – pazdziernik 2016

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – pazdziernik 2016

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – czerwiec 2016

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – czerwiec 2016

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – czerwiec 2016

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – styczen 2016

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – styczen 2016

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – styczen 2016

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – wrzesien 2015

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – wrzesien 2015

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – wrzesien 2015

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – czerwiec 2015

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – czerwiec 2015

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – czerwiec 2015

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – styczen 2015

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – styczen 2015

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – styczen 2015

Higienistka stomatologiczna – egzamin teoretyczny – czerwiec 2014

Higienistka stomatologiczna – klucz odpowiedzi – czerwiec 2014

Higienistka stomatologiczna – egzamin praktyczny – czerwiec 2014

EGZAMIN ZAWODOWY – CZERWIEC 2017

1. W trakcie zabiegu wykonywanego techniką pracy na cztery ręce instrument, który ma być podany lekarzowi powinien być trzymany przez asystentkę stomatologiczną w opuszkach kciuka i palców

A. środkowego oraz ostatniego

B. serdecznego oraz ostatniego

C. wskazującego oraz środkowego

D. wskazującego oraz serdecznego

2. Metodę pracy bez asysty, w której pacjent leży, a operator siedzi w pozycji 8:30-12:30 określa się nazwą

A. duo

B. solo

C. mono

D. tradycyjna

3. Odległość instrumentu od jamy ustnej pacjenta przekazywanego operatorowi w pozycji gotowej do przejęcia, powinna wynosić

A. 5-9cm

B. 10-15cm

C. 20-25cm

D. 30-35cm

4. Do opracowania ubytku w szczęce, w pozycji leżącej, powierzchnia zgryzowa zębów górnych w stosunku do płaszczyzny podłogi powinna być ustawiona

A. równolegle

B. pod kątem 45 stopni

C. pod kątem 60 stopni

D. prawie prostopadle

5. Zabiegiem dentystycznym polegającym na impregnowaniu zęba roztworem srebra jest

A. lakowanie

B. lapisowanie

C. lakierowanie

D. ligaturowanie

6. Który preparat powinna podać asysta lekarzowi dentyście do zabiegu wybielania zębów?

A. 37% roztwór kwasku cytrynowego

B. 17% roztwór wersenianu sodu

C. 0,2% roztwór chlorheksydyny

D. 30% roztwór nadtlenkku wodoru

7. W celu zapobiegania aspiracji ciała obcego do dróg oddechowych pacjenta podczas pracy na cztery ręce powinno się stosować

A. ssak

B. ślinociąg

C. optragate

D. koferdam

8.który materiał endodontyczny stosowany w leczeniu kanałowym zęba zaznaczono a rysunku literą X?

A. wkład okołomiazgowy

B. wypełnienie gutaperką

C. wkład koronowo korzeniowy

D. ćwiek wodorotlenkowo- wapniowy.

9. W trakcie usuwania złogów nazębnych z powierzchni żującej zęba należy stosować końcówkę skalera ultradzwiękowego

A. w kształcie łopatki

B. zakończoną kuleczką

C. trójkątną zakończoną ostro

D. wąską trójkątną zakończoną ostro

10. Do usuwania głębokich zlógów nazębnych z powierzchni dystalnych zębów bocznych używa się kirety Graceya oznaczonej kodem

A. 5/6

B. 7/8

C. 11/12

D. 13/14

11. W którym zabiegu wykorzystywane jest zjawisko kawitacji?

A. skalingu

B. Fluorzyacji

C. Piaskowania

D. Periopolishingu

12. Pacjentowi z wadą zgryzu zalecono ćwiczenia Rogersa. W tym przypadku zastosowano leczenie w postaci ćwiczeń mięśniowych

A. wolnych

B. biernych

C. oporowych

D. izometrycznych

13. Która metoda pozwala na opracowanie ubytku zęba przy użyciu strumienia powietrza pod odpowiednim ciśnieniem, wzbogaconego ładunkiem ścierniwa w postaci tlenku glinu o różnej wielkości ziaren?

A. abrazja glinkowa

B. atrycja powietrzna

C. Abrazja powietrzna

D. Abfrakcja diagnostyczna

14. Pacjentowi w okresie zagrożenia fluorozą należy zalecić

A. picie soków owocowych

B. zażywanie tabletek fluorowych

C. płukanie jamy ustnej roztworem fluorku sodu

D. stosowanie pasty z ograniczoną ilością fluoru lub bez.

15. U pacjenta zdiagnozowano próchnicę butelkową. W tej sytuacji można zalecić

A. założenie ligatury

B. wykonanie frenulektomii

C. pokrycie zębów roztworem azotanu srebra

D. płukanie jamy ustnej roztworem kwasu cytrynowego

16. Przygotowując fleczer, proszek należy zmieszać z

A. eugeolem

B. solą fizjologiczną

C. wodą destylowaną

D. kwasem polikarboksylowym

17. Który materiał z zawartością fluoru należy zastosować do uzupełnienia ubytków w zębach mlecznych?

A. amalgamat

B. glassjonomer

C. Cement fosforanowy

D. Wodorotlenek wapnia

18. Który lek jest składnikiem past służących do wypełnienia kanałów korzeniowych?

A. Evicrol

B. Endosal

C. Eugenol

D. Endosolv

19. Kątnicę turbinową bezpośrednio po przyjęciu pacjenta należy

A. zdezynfekować i naoliwić olejem

B. Zanurzyć w płynie dezynfekcyjnym

C. tylko osuszyć sprężonym powietrzem

D. osuszyć i przemyć wodą destylowaną

20. Instrumentem ręcznym służącym do kondensacji pionowej gutaperki w kanale korzeniowym jest

A. finger

B. lentulo

C. plugger

D. spreader

21. Który instrument służy do zamknięcia światła naczynia krwionośnego

A. imadło

B. raspator

C. Kleszczyki Beina

D. Kleszczczyki hemostatyczne

22. Do zgłębnikowania ran chirurgicznych służy

A. hak ostry

B. dźwignia prosta

C. dłuto chirurgiczne

D. Sonda chirurgiczna

23. Który identyfikator zakładu opieki zdrowotnej powinna zawierać pełna dokumentacja medyczna indywidualna?

A. NIP

B. KRS

C. RUM

D. REGON

24. Dokumentację pacjentów nieżyjących przechowuje się – licząc od końca roku, w którym nastąpił zgon – przez okres

A. 5 lat

B. 10 lat

C. 15 lat

D. 20 lat

25. Wybierz pracę protetyczną, stosowaną przy częściowych brakach zębowch, przedstawioną na rysunku

A. most protetyczny

B. szyna nagryzowa

C. proteza acronowa

D. proteza szkieletowa

26. Do sterylizacji narzędzi stomatologicznych nie należy używać

A. suchych sterylizatorów

B. papieru sterylizującego

C. włókniny opakowaniowej

D. rękawów papierowo- foliowych

27. Zmianą patologiczną twardych tkanek zęba spowodowaną przez nawykowe otwieranie spinek do włosów za pomocą zębów jest

A. atrycja

B. abrazja

C. resorpcja

D. demastykacja

28. U dorosłego pacjenta stwierdzono trzy powierzchnie zaatakowane próchnicą,1 ząb usunięty, 2 powierzchnie wypełnione. Ile wynosi wartość wskaźnika próchnicy PUWp?

A. 6

B. 8

C.10

D. 12

29. Próchnica występująca w zębach pozbawionych żywej miazgi jest

A. kwitnąca

B. nietypowa

C. początkowa

D. podminowującą

30. Aparatem stosowanym do badania osteointegracji implantu i ruchomości zębów jest

A. profin

B. unistom

C. periotest

D. diagnodent

31. Którą diastemę przedstawia rysunek?

A. zbieżną

B. rozbieżną

C. równoległą

D. przyśrodkową

32. Rysunek przedstawia warunki zgryzowe u pacjenta. Widocznym zaburzeniem zgryzowym jest

A. tyłozgryz

B. przodozgryz

C. zgryz głęboki

D. zgryz przewieszony

33. Do szlifowania zębów – w celu eliminacji węzłów urazowych – należy przygotować narzędzia diagnostyczne oraz

A. krążki i gumki na kątnicę na turbinkę, wosk różowy

B. krążki i gumki na prostnicę na mikrosilnk, wosk różowy

C. kamienie i węgliki spiekane na kątnicę na mikrosilnik, kalkę zgryzową

D. wiertła diamentowe, krążki i gumki na kątnicę na mikrosilnik, kalkę zgryzową

34. W celu pobrania u pacjenta wycisków orientacyjnych na modele diagnostyczne należy zastosować

A. masę silikonową

B. masę alginatową

C. wosk wyciskowy

D. wosk laboratoryjny

35. Dziecko wykonując ćwiczenie Rogersa, powinno stać w pozycji na ,,baczność”, a następnie odchylić głowę i ręce do

A. tylu z równoczesnym odwróceniem dłoni do wewnątrz, maksymalnie cofnąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej

B. boku z równoczesnym odwrócenie dłoni na zewnątrz, maksymalnie wysunąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej

C. boku z równoczesnym odwróceniem dłoni do wewnątrz, maksymalnie cofnąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej

D. tyłu z równoczesnym odwróceniem dłoni na zewnątrz, maksymalnie wysunąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej

36. Wychowawca wraz z grupą dzieci przedszkolnych odwiedził gabinet stomatologiczny. Zastosowane działanie w wychowaniu zdrowotnym jest metodą

A. receptywności

B. organizowania środowiska wychowującego

C. pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia

D. intencjonalizowania wpływów wychowawczych

37. Którą metodę szczotkowania zębów przedstawia rysunek?

A. Roll

B. Bassa

C. Fonesa

D. Chartersa

38. Zużyte i niesprawne akumulatory oraz lampy światłoutwardzalne należy

A. zniszczyć

B. spalić w piecu

C. oddać do recyklingu

D. wyrzucić do odpadów komunalnych

39. Który preparat należy zastosować do smarowania kątnic na mikrosilnik oraz turbin przed sterylizacją w autoklawie?

A. Rafię

B. Rafinat

C. Olej w aerozolu

C. Wazelinę kosmetyczną

40. Pozostałości materiału światłoutwardzalnego na światłowodzie lampy polimeryzacyjnej należy usunąć

A. pędzelkiem

B. microbrushem

C. plastikową szpatułką

D. jednorazową igłą do iniekcji

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej

Zdający, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowych oraz dyplom zawodowy, które wydane są przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną.

Na wniosek absolwenta do dyplomu zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎na dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Osoba, która posiada certyfikat kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedni poziom wykształcenia (szkoła średnia) otrzymuje dyplom ‎zawodowy.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach i ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu zawodowego.

키워드에 대한 정보 egzamin zawodowy higienistka stomatologiczna 2017

다음은 Bing에서 egzamin zawodowy higienistka stomatologiczna 2017 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Grzałka Do Akwarium Z Termostatem 50W | Fluval E 50 100 200 300 - Grzałki Z Termostatem I Wyświetlaczem - Unboxing 146 개의 자세한 답변
See also  교수 Vs 의사 | 공대교수Vs의사_어떤 직업이 더 좋을까? 206 개의 자세한 답변

See also  Programowanie Czytnika Kodów Kreskowych Metrologic | Kasy Fiskalne Szkolenie - Jak Programować Czytnik Kodów Kreskowych 모든 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 ADEX Dental Hygiene Exam: Your first steps

 • ADEX
 • Dental Hygiene Licensure
 • CDCA
 • The Commission on Dental Competency Assessment
 • Licensure Videos
 • Dental Hygiene Videos
 • Exam Tutorials
 • Dental Hygiene
 • Patient Selection
 • Dental Hygiene test

ADEX #Dental #Hygiene #Exam: #Your #first #steps


YouTube에서 egzamin zawodowy higienistka stomatologiczna 2017 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 ADEX Dental Hygiene Exam: Your first steps | egzamin zawodowy higienistka stomatologiczna 2017, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment