Boże Z Twoich Rąk Żyjemy Nuty | ”Boże Z Twoich Rąk Żyjemy” 빠른 답변

당신은 주제를 찾고 있습니까 “boże z twoich rąk żyjemy nuty – ”Boże z Twoich rąk żyjemy”“? 다음 카테고리의 웹사이트 you.khunganhtreotuong.vn 에서 귀하의 모든 질문에 답변해 드립니다: https://you.khunganhtreotuong.vn/blog. 바로 아래에서 답을 찾을 수 있습니다. 작성자 PYRO CRACKER 이(가) 작성한 기사에는 조회수 7,257회 및 좋아요 26개 개의 좋아요가 있습니다.

boże z twoich rąk żyjemy nuty 주제에 대한 동영상 보기

여기에서 이 주제에 대한 비디오를 시청하십시오. 주의 깊게 살펴보고 읽고 있는 내용에 대한 피드백을 제공하세요!

d여기에서 ”Boże z Twoich rąk żyjemy” – boże z twoich rąk żyjemy nuty 주제에 대한 세부정보를 참조하세요

Pieśń na wejście podczas Mszy dziękczynnej za plony ziemi w 2014 roku.Parafia Św.Barbary Czechowice-Dziedzice 07.09.2014r. godz.: 10:3o
Boże, z Twoich rąk żyjemy,
Choć naszymi pracujemy.
Z Ciebie plenność miewa rola,
My zbieramy z Twego pola.
2. Wszystko Cię, mój Boże, chwali.
Aleśmy i to poznali,
Że najmilsza Ci się zdała
Pracującej ręki chwała.
3. Co rządzisz ziemią i niebem,
Opatrujesz dzieci chlebem,
Tyś nam dał urodzaj złoty.
My Ci dali trud i poty.
4. Na Cię każde ludzkie oko
Pogląda w niebo wysoko.
Twoja szczodra ręka daje
Ludziom hojne urodzaje.
5. Nie dlatego owoc mamy,
Iże rolę uprawiamy.
Ty, co dajesz pomnożenie,
Wyżywiasz wszelkie stworzenie.
6. Cośmy rękami wysiali
I na wozach sprowadzali,
Za to Ci dziś dziękujemy.
Cześć i chwałę oddajemy.
7. Jest to Twoja święta wola,
Byśmy tego, cośmy z pola
Latoś szczęśliwie zebrali,
Na Twą chwałę używali.
8. Więc tak używać będziemy,
Dopóki tutaj żyjemy.
Ty pobłogosławisz dalej,
A my będziem pracowali.
9. A kiedy wszystko ustanie
Nasze w świecie pracowanie,
Niech weźmiemy z Twej litości
W nagrodę – wieczne radości.

See also  Firany Na Okno Tarasowe Nowoczesne | Jak Dobrać Firany Do Okna Balkonowego Cz.Ii 230 개의 베스트 답변

boże z twoich rąk żyjemy nuty 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요.

Boże z Twoich rąk żyjemy [nuty]

Boże, z Twoich rąk żyjemy, Choć naszemi pracujemy; Z Ciebie plenność miewa rola, My zbieramy z Twego pola. 2. Wszystko Cię, mój Boże! chwali …

+ 여기에 표시

Source: spiewnik.katolicy.net

Date Published: 1/5/2021

View: 1467

Śpiewnik kościelny/Boże z twoich rąk żyjemy – Wikiźródła

Boże z twoich rąk żyjemy, Choć naszemi pracujemy; Z ciebie plenność miewa rola, My zbieramy z twego pola. Wszystko cię mój Boże chwali:

+ 더 읽기

Source: pl.wikisource.org

Date Published: 4/18/2021

View: 6115

Boże, z Twoich rąk żyjemy – MusicamSacram

Zaloguj się, aby dodać komentarz! Najważniejsze moduły. Baza instrumentów · Propozycje śpiewów · Śpiewnik · Nowości muzyczne · Darmowe nuty · Antyfony mszalne …

+ 여기에 더 보기

Source: musicamsacram.pl

Date Published: 11/2/2022

View: 4114

Boże, z Twoich rąk żyjemy – Orkiestra

No category. Boże, z Twoich rąk żyjemy – Orkiestra. Dz. OLA I LISCIE · Konnakol Piano – tabla … nuty zestaw. readgur © 2022. DMCA / GDPR Report. Close.

See also  빅 벤드 국립 공원 | 미국 텍사스 빅벤드 국립공원 윈도우트레일 하이킹, 미국로드트립 | Hiking On Window Trail, Big Bend National Park, Texas 답을 믿으세요

+ 여기에 더 보기

Source: readgur.com

Date Published: 8/20/2022

View: 8622

주제와 관련된 이미지 boże z twoich rąk żyjemy nuty

주제와 관련된 더 많은 사진을 참조하십시오 ”Boże z Twoich rąk żyjemy”. 댓글에서 더 많은 관련 이미지를 보거나 필요한 경우 더 많은 관련 기사를 볼 수 있습니다.

''Boże z Twoich rąk żyjemy''
”Boże z Twoich rąk żyjemy”

주제에 대한 기사 평가 boże z twoich rąk żyjemy nuty

  • Author: PYRO CRACKER
  • Views: 조회수 7,257회
  • Likes: 좋아요 26개
  • Date Published: 2014. 9. 7.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=ImHueyiPgac

Boże z Twoich rąk żyjemy [nuty]

Boże! z Twoich rąk żyjemy, * Choć naszemi pracujemy,

Z Ciebie plenność miewa rola, * My zbieramy z Twego pola

Wszystko Cię, mój Boże! chwali, * Aleśmy i to poznali,

Że najmilszą Ci się zdała * Pracującej ręki chwała.

Co rządzisz ziemią i niebem, * Opatrujesz dzieci chlebem,

Tyś nam dał urodzaj złoty, * My Ci dali trud i poty.

Na Cię każde ludzkie oko * Pogląda w niebo wysoko;

Twoja hojna ręka daje * Ludziom hojne urodzaje.

Nie dla tego owoc mamy, * Iże role uprawiamy,

Ty co dajesz pomnożenie, * Wyżywiasz wszelkie stworzenie.

Cośmy rękami wysiali, * Na wozach my sprowadzali,

Za to Ci dziś dziękujemy, * Cześć i chwałę oddajemy.

Jest to Twoja święta wola, * Byśmy tego, cośmy z pola

Latoś szczęśliwie zebrali, * Na Twą chwałę używali.

Więc tak używać będziemy, * Dopóki tutaj żyjemy,

Ty pobłogosławisz dalej, * A my będziem pracowali.

A kiedy wszystko ustanie * Nasze w świecie pracowanie,

Niech weźmiemy z Twej litości, * W nagrodę wiecznej radości.

V. Panie! Ty otwierasz szczodrobliwą rękę Twoją,

R. I nasycasz wszystko, co żyje, pociechą.

V. Błogosław, duszo mja! Pana,

R. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, Ojcze wszystkiego stworzenia; otworzyłeś miłosiernie rękę Twoją szczodrobliwą, na nas, lud Twój, jako trzodę Twoją wierną; racz nam dać, aby serca nasze były urodzajną rolą; niech godne owoce pokuty i obfity cnót świętych urodzaj wydawają, abyśmy w dzień powszechnego żniwa pokazali się wyborną pszenicą Twoją, abyś nas do gumien niebieskich zgromadził. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Pieśń na podziękowanie za żniwo.

Medya: Kiedy ranne wstają zorze

Dostateczny Śpiewnik Kościelny i Domowy.

Wydanie siódme, Drukiem Teodora Zalewskiego w Gliwicach. 1892.

Śpiewnik kościelny/Boże z twoich rąk żyjemy

[278] PIEŚŃ XVII. Pod czas pracy w polu.[1] Melodyja jak wyżej.

Boże z twoich rąk żyjemy,

Choć naszemi pracujemy;

Z ciebie plenność miewa rola,

My zbieramy z twego pola.

Wszystko cię mój Boże chwali:

Aleśmy i to poznali,

Że najmilszą ci się zdała,

Pracującej ręki chwała.

Co rządzisz ziemią i niebem,

Opatrz dzieci twoje chlebem;

279] Ty nam daj urodzaj złoty,

My ci dajem trud i poty.

Kiedyś przyjdziem na godzinę

Gdy kończąc ziemską gościnę,

Z Łazarzem po naszym zgonie,

Odpoczniemy na twem łonie.

키워드에 대한 정보 boże z twoich rąk żyjemy nuty

다음은 Bing에서 boże z twoich rąk żyjemy nuty 주제에 대한 검색 결과입니다. 필요한 경우 더 읽을 수 있습니다.

See also  Darmowy Wykrój Na Spodnie Dresowe Dla Dziecka | Jak Uszyć Proste Dresowe Spodenki Dla Dzieci 146 개의 자세한 답변

이 기사는 인터넷의 다양한 출처에서 편집되었습니다. 이 기사가 유용했기를 바랍니다. 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오. 매우 감사합니다!

사람들이 주제에 대해 자주 검색하는 키워드 ”Boże z Twoich rąk żyjemy”

  • Boże z twoich rąk żyjemy
  • Parafia św Barbary czechowice-dziedzice
  • parafia czechowice
  • plony ziemi
  • msza św

”Boże #z #Twoich #rąk #żyjemy”


YouTube에서 boże z twoich rąk żyjemy nuty 주제의 다른 동영상 보기

주제에 대한 기사를 시청해 주셔서 감사합니다 ”Boże z Twoich rąk żyjemy” | boże z twoich rąk żyjemy nuty, 이 기사가 유용하다고 생각되면 공유하십시오, 매우 감사합니다.

Leave a Comment